Skip to main content

Full text of "Orderici Vitalis ... Historiae ecclesiasticae libri tredecem;"

See other formats


• ' ' -■■^■^^'":' '"^#-^: ■ ■'T.Vk il' ■ 

^^■^;.Tf j^^ji;^ '^-.-w^ ^^"t^iiiH^ W^t-^^- / >^''4i .y»»V^ * ;. ■>l:'W;vi^ r^<jmx<^C^ 

«:<S<:; C- 

'«^«^ o,»?<r<;. <- .jrr <M<Z'< 

:c«r <r< 
x;«r<r<^ 

3< ^T ^«^ 


"<rtf:c c- 
?gi:c' ' _^^^ ^a:::^ <^<:u CK ' 
^l^.::. «C ' ^- <>. <oc:s<<<i: ^. •■ ^^^ 4«^ 
r<:^ : <3Qc2«a-cr'' ^p/^ '5t^ 

- - ^^«s«S<r< *^p'..^-S*^-- 
<< >s:^<7Cf • <»:':<f<^>^ 

' _5^^i?<: oiBli* ' <=^>- 

■■ ^cg<5«^ <2MO:: ^*^ ^^ * ^i<C <C. - 

.<:<:4C.- «c:<«E: «r:4ts. ^ *^ *^>^ 


Ctc. cr 

<r . « 

-ij <■ < . <<? 

- c2''-c<5r.' 

■^- .<?: <-'<;*^<^ 

^"'^ .'i«;c ( 
: .^:c c 

^-^ <^-^ ^^<zMs:-- " cc ^ -^- <c.': 
^cr <" <^C'<0 

-^ ' -Ti^ < <E .' a:s:: <c '•■Cic 

-^ <-< 

€Z < Cc 


<:<<sc:«:ic t:- 

r<<i<«c:«' 


:<cs: <fv<: ' 
'<s::<r c 

'iCC <? c 

' <£: c c E<IC<5C 

^:.<Tc crc '- <f<<:^<<cc, ^ 
"«<^<«sc ■ 

'■ <<<«r'««GC.:- 
-^ <'.<«E <«jc: 

c<ae:«<;<rC4<rf ' 

<:c<5i^S.<jtSt<:::v « ^ 

. :c*0(iic<<«r^^ <:C?c<r. 
ati7ccc<:c cc 

Ic CC 

r- 'c<:c cc 

C :.C^c CC cc 

cc <r c 

#^ 

.^c^ cr<r 


"i^ '«^ ^g i^ccr <; 

.;cv ci 0- 
><?Ccc 

<?<c c 


^<:<^. ^ '-c<^ 
^^^; ' cc«? 

=^*::7.<:<caao 
<M^^<«j _rc <:*c*'^5^:;, 
■^<. <ar«2 *^,^P^ 

cmjC'^ <k:« «c 
^C<<' «si<«<:-' 
ac^^ <«s:c<<' 

... ^^ --c 

, .^. ^. cC^ 
..^ «r . ^*. 'Cr 
«Tt .< 

<r.: 'C 

-■>. <c ■ 
_< Cc ■ vc 

_c -5: <■ ^ 

:< .t: . <■ «c 
c: ■ < c «r- 
c < * €^ : 

\., c^ <?:--■ 
=-c< cc <t.- 

'cc . c <*. <C^ 
cC <' :^'^ 

"c< c<!g cr 

:^ c <?£ <r 

" <v i: «e <:< 

-, <v > c«<. C 

-c <r ^ •^" c ' 
c<j; c <§;r <: • 
V <s «r <tf< ' 
^'i: c <r <s£ 
=- . c < «<<: c^< 

( C C <i'«tcc < 
c CC <«SC C ' 
c CC <3C^ ^^r ' 
c CC CC«X C^ 
^ <: c c<:«2:c c ^^ pK < 
■5:«L .-<i 
^«~ <c 
c-<_ < ?- ««l^ <t<< c , 

.- - <5:<<. r 
<s:<:cv .-'=._ ^ 

C' ■-;<•. '< -■ <>: a«S/<i <■<. c< 

" «C cc 

aC c«^ 

<« «'C 

^^^ <C2:^ ' 

- ■<c^:' '-'■ 
c <x: ^*-^ : 

roc <«r:c^ 

ro:; <«r<^ 

Tf^a: 4c:'<3t< ' 
r«t ccroigc/ 
'<r' c<7-^<r^^ ' 

^<c <<rco' 

'•< Cfc cc cc^c c« 

<c cc<<C 5^^ 
r c c<<£: <:<g^ 
< c c <r:. c<c 
. cc ^- cC 

r< . ■' <C'' CC' < 

c < <r: ^<^ 

- <^<^ 

^=> cc< •■^- c <<^- .^,. ^. 

':. •<«::: ^^<' 

(<:c •c<iG"' 
^<'<C^ -^ 

r<t:< <^c<«rar^«:«r ,^ «««' - 

r< .<.Cj: <<<< 

cc <•«:< <.<c<:'<r< 

:....- ^c "«-<:: <cc<:c '«^ 

ic:':-c< «c< ^■«e.-t. '■*.*-,«: .. 

rc <'^s.«<-, 

^■^•c .- ciOiRgr-cc « C^i^C-^CCc < , .o c;«r ^5;' 

.^■/::c ' ^' C<i^C«<c < 


C'«3i' 


■«■<< c , 


•K3:: " 


rcc< c<«r 


^^■■c 


<CC < c< < 


■c< < 


< c < «•< , 


CCcc 


c C «^ 


dC <«: 


. c << ^i 


ii:c<<^ 


c C<_ ^)*» 


cr: c. '< 


■^ •''<^-'//;l 


ITC'* 


^>J^ 


'^*: c 


' <-'^ ORDERICI VITALIS 

ECCLESIASTICtE historije 

LIBRI TREDECIM. TOMUS 111. PARISllS, 
E TYPIS CRAPELET, 

VIA DICTA VAUGIRARD, Ti" Q. M. DCCC. XLV. ORDERICl VITALIS 

ANGLIGENiE, 

COENOBII CTICENSIS MONACHI, 

HISTORIiE ECCLESIASTICiE 

LIBRI TREDECIM; 

EX VKTERIS CODICIS UTICE^SIS COLLATIO^E EME.NDAVIT, 
ET SIAS AMMADVERSIONES ADJECIT 

AIIGUSTIIS LE PREVOST. TOMUS TERTIUS. 
4 ■ PARISFTS, 

APUD JULIUM RENOUARD ET SOCIOS. 

GAl.LIC^T. HISTORI/E SOCIETATIS BIBLIOPOLAS, 
VIA DKTA l)F. TOUnKON , K" ti. 18/i5. ORDERICI VITALIS ANGLIGENif: ECCLESIASTIC^ HISTORIyE 

LIBER SEXTUS. I. lliMAM acumen ingenil semper indiget utiii se- 
(limine competenter exerceri, et prcelerita recolendo, 
praesentiaque rimando, ad futura feliciter virtutil^iis 
instrui. Quisque debet quemadmodum vivat quotidic 
discerc, etforlia translatorum exempla hcroum adcom- 
moditatemsui capessere. Plerumque multa, quae velut 
inaudila putantur, rudium auribus insonant, et nova 
modernis in repenlinis casibus frequenlcr emanajit ; 
in quibus inteilectuales inexperlorum oculi, nisi per 
revolutionem transactorum, caligant. Sludiosi ergo 
abdita investigant, et quidquid benignae menti profu- 
turum aiJtumant, pie ampiexantes, magni existlmant. 
Ex iDenivolcnlia laborant, et prjclerita posteris sine in- 
vidiamanifestant; quorum soicrtiamdenlc canino non- 
numquam iiiertes iacerant. Unde invidiosi (i) {juidam, 
invidorum morsii)us injuriati, pieruraque torpescunt, 
et ab iiicoeplo specimine (quod ceterno forlassis silen- 
lio recludetui) desistunt. Sic interdum frivoia occa- 
sioiie saecuio damnum oritur lugubre; quod benivola 
posteritas si posset rcstaurare, ct inlermissa recupe- 
lare, aiacris excusso insurgeret torpore ; et invisi 

(i; Cc inot iie siyiiifi(,' pas ici cnvicux, iiiais cnvic. 

III. I 2 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

operis tlorem fructumque obnixa expetei et voluntale, 
et ardenter perscrutaretur sedula perspicacitate. In 
priscoruiTi questibus liaec plerumque legimus, et insi- 
gnes didascalos, de suorum insaltationibus temulorum 
plangentes, plangimus (i). Hieronymumet Orlgenem, 
aliosque doctores de cavillationibus oblatratorum in 
allegationibus suis conquestos cernimus, et contrista- 
mur quod hac de causa nostris multa proecipua sub- 
tracta sunt oblutibus, dum dicaces sophistae malebant 
in otio quiescere, quamabdita diserte proferendo la- 
borare, et maledicis corrodentium latratibus patere. 
Conticescant obsecro et quiescant, qui nec sua edunt, 
necaliena benignesuscipiunt, nec, si quideisdisplicet, 
pacifice corrigunt. Discant ea quae nesciunt; et, si di- 
scere nequeunt, patiantur saltem symmathites (2) suos 
edere quoe sentiunt! 

De humano statu lapsuque, de labentis saeculi vo- 
lubilitate, et praelatorum, principumque nostrorum 
vicissitudine; de pace seu bello, et multimodis, qui non 
deficiunt, casibus terrigenarum, cuilibetdictanti thema 
scribendi est copiosum. De miraculis vero prodigiisque 
Sanctorum, quia nimia nunc in terris est penuria eo- 
rum , modo scriptoribus in referendo non est insudan- 
dum. Antiqui enim patres : Martialis et Taurinus, Sil- 
vester, Martinus et Nicolaus, aiiique mirabiles viri , 
quorum linguae claves coelifactae sunt, qui divinis cha- 
rismatibus pleni, ut Phoebus in Ecclesia fulserunt, et 
elementis mundi aereisque potestatibus in virtute om- 

(i) Le verbe ptangere est employe ici dans deux acceptions diffe- 
lentes : plaindre et se plaindre. 

(2) Su/;./xa6/jT>;5 : condisciplc. Le niannscrit de Saint-Evroult porte 
sinmatitcs ; le texte imprime : srmnmtiles. LIBER SEXTUS. 3 

iilpoteiUis iraperaiiles dominati sunt, jam cum rege 
suo, superna mercede potiti, felices in coelo consistunt. 
Successores autem eormn, qui poteslalis apicem obti- 
nent, et Rahbi vocitantur, afque super calhedram 
Moysi resident, saecularibus pompis etdivitiis (quibus 
plerique nimlum inhiaiit) niultipliciter pollent; sed 
raerito sanctitatis, potentiaque virtutum et prodigio- 
rum non ceque renitent. De cursu tamen saeculi et re- 
bus humanis veraciter scribendum est, atque ad Jaudem 
Creatoris et omnium rerum justi gubernatoris chro- 
nographia pangenda est. jEternus enim conditor us- 
que modo operatur, etomnia mire disponil; de cujus 
gloriosis actibus quisque pro suo libitu et posse pie 
promat, quod ei divinilus inspiratum fuerit! 

II. Anno ab incarnatione Domini m" lx" vi", indic- 
tionequinta,GuillelmusduxNormannorum, deficiente 
strenui regls Edgari stirpe, quae idonea esset ad tenen- 
dum sceplrum regale, cum multis mlllibus armatorum 
ad Anglos transfretavlt, et in campo Senlac invasorcm 
regni Albionis Haraldum bello percmi t. Deinde, Francis 
et Anglis peroptanlibus, in die iVatalis Domini apud 
Guestmonasterium ab Adelredo Eboracensi archiepi- 
scopo rex consecratus est, regnoque Anglico xx an- 
nis et VIII mensibus ac xvi diebus fortiter potitus 
est (i). Contumaces regni fllios confregit, vinculis 
injecit, exheredavit, expulit, et extra Ilmitem natalis 
soli dispersit. Clientes vero suos et fauloressubllmavit, 
raagnis hon.oribus locupletavit, regnicjue negotiis prae- 
ficiens magnificavit. Ex his Ilugo Abrincatensls (2), 
Ricardi cogiiomine Goz filius, intei' caeleros magnates 

f f) 25 (lecembre 1066-9 septembrc 1087. 

(2) Au sujct de cc seigneur, voyez ci-dessus l. II, p. 219. 4 RISTOIUA ECCLESIASTICA. 

elFulsil; cui, poslquam Gherbodus Flandre-isis aii suo.s 
recessit, rex comilatum Ceslrensem coiisilio prutlen- 
!nm concessit. Hic nimirum amatcr soecali fuit, sgecu- 
iariumqui; pomparum, (pias maximam beatitutliuum 
putabat esse portionem humauarimi. Erat enim in mi- 
litia promptus, in dantlo nimis prodigus, gaudensludis 
etluxibus, mimis, etjuis et canibus, aliiscjue hujus- 
modi vanilatibus. Huic maxima semper adhaerebat 
famiiia, in tjuibus nobilium ignobiliumque puerorum 
numeiosa pei"strepebat copin. Cum eodem consule 
commorabantur viri honorabiles, clerici et milites, 
tjuos tam laborum cjuam divitiarum gratuksbatur esse 
suarum participes. In capeila ejus seiviebat Abrinca- 
tensis clericus nomine Geroldus (i), religione et lio- 
nestale, peritjaque iittia^arum prcetlitus. ilic servitium 
Domini cpiotidie fideliter agebat, et sacrosanctum liba- 
men devotefretjuenler exhibebat. Viros curiales, quos- 
cumcjue poterat, ad eraendationera vilce propositis 
antecessorura exemplis iuvitabat. In raultis videbat, 
meritocjue vituperabat carnalem petuiantiam, niraium- 
(jue in pluril>us erga Dei cultum iugebat ingentem ne- 
gligentiam. Pryecipuis baronibus et modestis militibus, 
pueri.scpie nol)ilibus salutaresmonitus promebat, etde 
Velcri Testamento, novisque Christianorum geslis 
imitanda sanctorum militum tirocinia uberlim coacer- 
vabat. Luculenter enim eimrrabat conliictus Demetrii 
et Georgii, Theodori et Sebastiani , Mauricii ducis et 
Thebaeae legionis, et Euslachii prteceisi magistri mili- 
tum cum sociis suis, cjui per martyrium coronari me- (i) Co Geroid prit riiabit nioiiasliqiic a Winchcstcr, dans le nio- 
uastcio de i'ordre de Saiut-Benoit, charge du scrvice de la cathedrale 
et qni a ]n-is lc iioni de Saint-Swilliin , riin de ses patrons indigenes. I.IBER SEXTUS. 5 

ruerunt in c(X?lis (i). Addebat etiani de sancto athlela 
Guillelmo, qiii post longara militiam abrenuntiavit see- 
culo, et sub monachil i regula gloriose mi li ta v i t Domi no . 
Multis igltur profuit ejus exhortatio, qnos ad tutani 
regularis vitae stationem e raundiali proLiaxit pelago. 
III. Nunc, quia de sancto Guilielrao nobis incidit 
raentio, libet ejus vitam breviter huic inserere opus- 
culo. Novi quod ipsa rnro invenitur in hac provincia, 
et nonnullis placebit de tali viro relatio veridica. 
Hanc elenim Antorjius, Guentoniensis monachus (a), 
nuper detulit, et nobls eam videre silientibus ostendit. 
Vulgo canitur a joculatoribus de illo cantilena (5); sed 

(i) Nons trouverons, daiis lc livip ix, roccasion de parliT avec 
quclque delail des trois preniiers saints ([111 figurent ici, et qiii .Tppai- 
tiennent a TEglise (irecque : 

Saint Maurice, chef de !a legion Thelwine, «nbit le niaitvre avec 
ses soldats, en 9.86, sous Maxiinien, dans le lieu nonimt; jusque-la 
j4gaiinum, et aujourd^hui Saint-Mauricc en Yalaisfai senfeinl)re). 

Saint Sebasticn, martyr ii Ronic, veis 288 ( 20 janvier ). 

Saint Eustache, niartvr a Rom.', sous Adrienfi" novembn? ct 
20 septerabre ). 

(2) Moine de ^^ inclieslcr. Or sait qu'cn Angleterre idiisieurs 
cathedrales etaient desservies par des moines de l'ordre de Saint- 
Benoit. Ces cathedrales, au nombre de huit, appartenaient toutes au 
ressort de rarcheveche de Canteibury. A Winchestcr, outre le nio- 
nastere primitif, qui avait pris le nom de Saint-Swithin , comme 
nous venons de le dire, et qui portait aussi, comme la cathedralc 
ellc-merae, celui d'Old-Minster [Fe.tus Monnsterium) il exisla dans 
le cimetiere de cetle eglise, depuis l'eveque Ethehvold jiisqu'cii 1 1 10 
f epoque ou il fut transfere aillenrs), un autre etablissement nionas- 
liqne du meme ordre, appele : New-Minster (Novum Mnna^ten'uni\ 
ct dedie a la saintc Trinite, Notre-Darae et saint Pierre. Le moine 
dont il s'agit ici pouvait appartenir cgalcment a Tun ou a rautre de 
ces etablissements. 

6)Sur les chansons de gcstedeGuillaume au Court-Nez(saintGiii!- 
laume), voyez la description dcs manuscrits Francais de la Cibliothequc 
du Roi par uotre savant confrerc, M. Pniilin P;uis (l. TV, ]i. ti3 ct 6 IIISTOKIA EGCLESIASTICA. 

jiire prseferenda est reialio authetitica , quae a rcligiosis 
doctoribus solerter est edita , et a studiosis lectoribus 
reverenter lecta est in coramuni fratrum audientia. 
Verum, quia porlitor feslinabat adire (i), etbrumale 
gelu me prohibebat scribere, sinceram adbreviationem, 
sicut tabellis tradidi compendiose, sic nunc satagam 
membrance suramatim coramendare, et audacis mar- 
chisi famam propagare (-2). 

Tempore Pippini regis Francorum, Guilielmus ex 
patre Theoderico (5) consuie et raatre Aldana natus 
est. In infantia littens irabutus est, et sub Carolo 
Magno militiae raancipatus est. Noraen consulis et con- 
sulatura, et in rebus beiiicis priraee cohortis sortltur 
principatura. Deinde a Caroiodux Aquitanice constitui- 
tur (4), eique legatio contra Theodebaldum regera (5) 

i7>.).0nespe!equ'elles seront bientot puhliees par [\I.Rayniond Tho- 
niassy. La plupart devaient etre d'une date fort recente ii Tepoque ou 
notre auteur ecrivait, puisquon y voit attrihuer au contemporain de 
Charleniagne des faits ayant appartenu reellement a la vie du ]\or- 
mand Guillaume Bras-de-Fer. Nos compatriotes et nos ducs figurent 
d'ailleurs souvent dans ces recits , mais toujours pour y jouer le mau- 
vais role, ctopprimer Louis-le-Debonnaire que Guillaume delivre de 
leurs embuches. 

(i) Ce mot est employe ici dans le sens de : obire, circumire. 

{1) 11 resulte de ce passage que le froid genait moins notre auteur 
pour ecrire avec un style sur des tahlettes de cire qu'avec la plume 
sur du parchemin. On concoit qu'en elFet le preraier de ces procedes 
devait etre infiuiment plus expeditif. 

(5) Lisez : Theodorico. Qnelques auteurs ont pense que ce comte 
Theodoric, pere de saint Guillaume, etait le meme que le Theodori- 
cus cnmes qu'Eginhard designe comme parenl de Charlemagne : Ca- 
roli Mcii^ni propinquus. 

(4) Saint Guillaume ne fut point nomme par Charlemagne , eo 789, 
duc d'Aquitaine , mais comte de Toulouse en remplacement de Cor- 
son , avec ie titre de duc ( probahlement de Septimanie ). 

(5) Parmi lcs rois ct lcs generaux Musiilmans contre lesquels saint LIEER SEXTUS 7 

et Hispaiios atque A^areiios Injungltur. Alacriter Septi- 
raaniam iiigressus, Rhodaiium transivit, Arausicam ur- 
hem obsedil, et fugatis invasoribiis eripuit (i). Deinde 
ciim barbaris transmarinis, et vicinis Agarenis multos 
contlictus egit, in gladio suo populum Dei ope divina 
saivavit, imperiumque christianum dilatavit, et Sar- 
lacenos perdomuit (2). In territorioLutevensi, in valle 
Gellonis (5), inter imiumeros scopulos in honoremSal- 
vatoris et xii apostolorum monasterium construxit, 
monachosque religiosos cum abbate ibidem constituit, 
et omnia eis necessaria largiter praeparavit, et ipsorum 
chartas suis et regalibus testamentis confirmavit (4). 
Duae vero sorores ejus : Albana et Bertana, factae sunt 

Guillaume eul a lutter pendant une cairit-re niilitaire assez longue 
(789-806), nous n'en vovous aucun dont le nom puisse se rapprocher 
de celui-ci. Ce furent d'abord le roi Hochani et ses gcneraux : Abd- 
el-Yahid-Bpn-Mougeith et Abdallah-Bcn-Abd-el-Melikjusqu'en 796; 
puis le roi El-Hakem, les chefs Bahloul, Aboutahir, Foteis-Ben-So- 
hman et Zaidoun. 

(i) La ville d'Orange. Les faits ne sont pas plus exacts quc les 
noms dans cette lcgende. Janiais sous le gouvernemcnt du duc Guil- 
laume les invasionsMusulmanes u'atteignirent les bords du Hhoue et 
encore nioinsle territoire d'Orange. II faut remonter jusqu'a Tepoque 
d'Anbessa et d'Eudon pour Irouver quelque evenement dont la tra- 
dition ait pu servir de base aux Gctions du biographe. 

(2) Le plus beau fait d'armes authcntique contre ies Sarrasins, 
auquel le nom de saint Guillaume soit reste atlache, est la prise de 
Barcelonne, en 801. 

(5) La petite vallee de Gellone pres de sa reunion avec ceile de l'He- 
rault, dans le territoire de Lodeve. 

(4) Voyez la premiere des chartes inserees a Li suite dc la Jegende 
originale dans les Jcta SS. Ord. S. Benedicti, saec. iv, part. i , p. 88. 
IVous pensons avec M. Geraud [Bibliothequc de lEcnle dcs Charles , 
t. II), que celle qui la suit n'est qu'unc contrefacou grossiere et niai- 
adroite, fabriquee dans l'interet de l'abbaye d'Aniane , et nous avons 
meme peioe a conccvoir que des savants du premier ordre (tels quc 
Mahillon et dom Yaisselte) aient pu y etrc trompcs. 8 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

ibi sauclimoniales, et in Dei cullu bene perseverarunt. 
Post longum tempus, a Carolo accitus ( i ), Franciam 
expetiit, et lionoriiice susceptus, se monachum fieri 
velle clenudavit. Rex iUi cum multis fletibus concessit, 
et de thesauris suis quidquid vellet, ad ecclesiam suam 
deferre jussit. Guillelmus autem omnes terrenas opes 
respuit; sed phylacterium quoddam , sanctce Crucis 
bgnum continens, requisivit et obtinuit. Illud nempe, 
dum Carolus rex primo anno imperii sui Piomae mora- 
retur, Hierosolymitanus patriarcha per Zachariam , 
magni testiraonii sacerdotem , transmiserat. Audita 
mutatione Guillehni tota domus regia consurgit, om- 
nisque civilas subito ruit. Adest magna procerum fre- 
([uentia, et plorans intrat cum violentia, etGuillelmo 
ne deserat eos supplicat cum lugubri querimonia. IJIe 
vero Dei igne fervens, omnia reliquit, et cum ingenti 
honore deductus, omnibus valefecit, demumque ab 
exercitu Francorum cum lacrymls suspirante discessit. 
Ad Brivatensem vicum (2) perveniens, arma sua acl 
altare sancti Juliani martyris ofFert (3), galeam et 
spectabilem clypeum in templo ad tumulum martyris, 
forisvero ad ostiurapharetramet arcum, ingens telum 
et versatilem gladium Deo praesentat. Deinde peregri- 
nus Christi per Ac|uitaniam ad monasterium properat, (i) D'apres la legende originaie, ce ne fnt point le roi qui envoya 
chercher le saint, mais celui-ci qui alla le trouver de son proprc 
niouvemcut. Cctte demarche doit etre rapportee a Tan 806. 

(■2) Brives-Ia-Gaillarde. 

(5) L'autel de reglise du celebre chapitre de Saint-Julien de Brives. 
Aux XI* et xii* siecles les armes offertes par saint Guillaume existaient 
encore dans le tresor de ce chapitre , ct altestaicnt par leur poids 
aussi bien que par leurs dimensions . !a taille et la force du gucrrior 
qni bjs avait porlees. LIBER SEXTUS. 9 

quod Ipse paulo ante in eremo construxeiat. Nudis pe- 
dibus appropincjuat monasterio, ad carnem indutus 
cilicio. Audito ejusadventu, venitur ei obviam procui 
in bivio, et vakle coiitradicenti festiva fit a fratribus 
processio. Ibi lunc olFert phylacterium omni auro pre- 
ciosiiis, cum calicibus aureis et argenteis , et aliis mul- 
tis ornamentis raultimodis, factaqiie petilione raun- 
dum cum saisomnibus reiiquit pompis et lenociniis. 
Igiturannoab incarnationeDomini dccc"vi", imperii 
Caroli quinto (i), in natale apostolorum Petri et Pauli, 
Guillelmus comes monaclms factus est, subitoque im- 
mulatus in Christo Jesu et alteratus est. Factus enim 
monachus, docebatur, nec confundebatur; corripicba- 
tur, sed non irascebatur. Interdum caesus et injuriis 
luesus, non resistebat, neque comminabatur. Gaudebat 
in subjectlone, et delectabatur in omni abjcctione, 
paratus cunctis servire, obsequi et obedire. Proficiebat 
quotitlie in omni sanctitate et religione, ct in omni 
sanctae regulae observatione, slcut aurum in camino 
mirabill coctione. Monasterlum, quodante monacha- 
tum ex folo non perfeceral, adjuvantibns liliis suis 
Bernardo etGuillelmo (i) (quos comltatibus suls proe- 
feeeratj, comitlbusque vicinis, perfeclt ut cooperat. 
Difficllem viam ad jam dictum monasterium pro aspe- 
rltate montlura dlrexlt, rupem cum mallels et securi- (i) Lisez : Sexto- 

{•i) Lisez : Gaucelino ou Gotcelino. >otre auteur, d'accord avcc 
sou devancier, nous lepresente ici le pieux ceuobite dis|iusant a son 
gre di- ses comtes conime sil eut vecu phisieurs generations phis tard. 
Tl est bicn vrai que Bernard a possede le dnche dc Septinianie, les 
comtes de Toulouse et de Barcelonne; mais ce ne fiit qu'en 817 pour 
lc prcmier, et en 820 pour le dernier. 10 IHSTORIA ECCLESIASTICA. 

bus, variisque ferraraentorum generibus argumentose 
incidit, jactatoque de lapidibus fundamento secus flu- 
men Araris (i), viam altius sustulit et monti con- 
junxit. 

Ludovicus, Caroli filius, rex Aquitanise, cura orani 
bonitate, de fiscis sui juris, Guillelmopetente, monaste- 
rio dedit, et cum praecepto regio anuliqiie sui aucto- 
ritate firmavit (2). Guillelmus circa monasteriumfecit 
vineta et oliveta plantari, hortosque plurimos consti- 
tui, ipsamque vallem, destructis arboribus infructuosis, 
fructiferis pomeriis melius complantari. His ipse et 
aliis hujuscemodi studiis intentus laborabat, proprias- 
que manus rusticanis actibus pro amore Dei mancipa- 
bat, et sic in vera humilitate et religione se jugiter 
exercebat. Coram abbate et fratribus crebro provol- 
vebatur, petens ut pro misericordia Dei amplius abjici 
et humiliari sibi concedatur. Viliora in monasterio 
expetebat officia. Optat vilissimus fieri,, et contemptui 
haberi. Vult esse ut jumentum, ac, ut pulius asini, 
portare onera fratrum in domo Domini. Quondam 
dux potentissimus, non erubescit vili asello gestari cum 
suisflasconibus. Ecce domnus Guillelmus fitde consule 
coquus, de duce magno efficitur inquilinus, ligna collo 
deferens, amphoram aquae bajulans, ignem excutiens et 
succendens. Manibus propriis parapsides (5) abluit, 

(i)L'Herault. 

(2) La charte qui renferme ces donations porte la date du 28 de- 
cembre 808 ; ies biens concedes sont situes dans les territoires de 
Sleziers : pagus Biierrensis , el de Lodeve, pagus Ludovensis. On la 
trouvera a la suite de la precedente dans les Acta SS. Ord. S. Bene- 
dicti. 

(5) On ecrit plus regulierement pavopsis ; mais nous avons cru 
dcvoir respecter la le^on du manuscrit de Saint-F.vroult. LIBER SEXTUS. 11 

olera coUigit, pulmentacondit, legumiiia iiifuiidit. Ipsa 
vero refectioiiis hora, nnlla interveniente mora, cuncta 
laute prajparata fratribus anteponit ; jejunia conti- 
nuans, lares fovet et custodit. Ipse pistor clibanum 
calefacit, panes imponit et coctos extrahit. 

Quondam pro penuria lignorum , ad coquendum pa- 
nes, sarmenta congerit, stipulam colligit, et quidquid 
manus invenit, in caminum cito projicit, ac fortiter 
calefacit; cumque servum Dei tempus vehementer ur- 
geret, eumque nimis introrsus redargueret quod hora 
reficiendi fratres aliquantulum praeteriret, nec ille ha- 
beret undefornacem cineribus evacuandam extergeret, 
Christum invocat, signo Crucis munitur, medium for- 
nacis intrat, et omnia quae ibi agenda erant, diligenter 
illaesus praeparat. Carbones nudis manibus projicit , 
illaeso scapulari cineres exponit, lares nptal , et intro- 
mittendis panibus temperat. Sic Guillelmus in igne diu 
stetit, nec ullam adustionem in corpore seu veste sua 
pertulit. Postea consilio fratrum abbas servilia ei opera 
omnino prohibuit; sed orationi et sanclae meditalioni 
vacare praecepit , idoneamque cellam ei deputavit. Sic 
diu exercitatus in activa, incepit requiescere in vita 
speculativa , et post Marthas servitium frequensque mi- 
nisterium, delectatur cum Maria in perenni theoria. 

TandemGuIllelmus, perfectusvirtutibus, spiritupro- 
phetiae donalur, et divinis oraculis vita ejus declaratur. 
Obitus sui diem abbati et fratribus praedixit, multisque 
vicinis scripto etiam significavit, et Carolo regi dele- 
gavit nunlium, etsignum, quod fieretdum moreretur, 
manifestissime indicavit. Tandem , omnibus rite con- 
summatls, migravitB. Guillelmus v" kal. junii (i), an- 

(i) Le 28 mai 81-2. 12 HISTORIA ECCLKSIASTICA. 

gelis gaudentibiis et terrigenis plorasittbus. Tniic fit 
per oinDes circumquaque provincias, per omnes mi- 
nores ac majores ecclesias, magnus valde et iiisolitus 
clangor signorum (i) ^t campanarum sonitus, longa 
puisatio, mirabilis tinnitus, nuUis horainibus funes tra- 
hentibus, vel signa commoventibus, nisi sola virtute 
divina, quae supervenit coelilus. Eximii viri sanctum 
coipus ibidem honorifice tumulatur, multisque mira- 
cubs gloriose patralis laus Dei fideiiter cantatur. Ve- 
nerabile coenobium illic usque in hodiernum diem 
perseverat, et ingens monachorum exercitus Domino 
Deo Sabaoth cum tripudio militat, atque meritis 
sancti Guillelmi , ex illustri milite religiosi monachi , 
lurba infirmantium convalescens exultat in Christo 
Jesu, qui omnes sibi adhaerentes in aeternum glori- 
ficat. 

IV. Invictissimorum itaque railitum trophaea fre- 
([uenter Abrincatensis Geroldus referebat, et coessen- 
tes athletas, armigerosque generosos ad similem con- 
versationem blanditiis et terroribus incitabat. In primis 
igitur quinque illustres viri de familia consulis egressi 
sunt, quorum nomina haec suut : Piogerius (2)Erneisi 
filius, nepos Guillelmi de Guarenna coraitis Suthre- 
giae (5); et Ernaldus, Unfridi de Telliolo filius, nepos 

(i) II est visible que, dans ce passage, sig?ium, ordinairenient syuo- 
nyme de campann, a ete employe daus le sens de clochettes ou gre- 
lots : lintinnabula. 

(2) II ne faut pas confondre ce Roger, flls d'Erneis de Coulonces 
et neveu du comte de Surrey, avec les membres de !a famille Fitz- 
Erneis, branche cadette des Tesson. Robert Filz-Erneis, premier dn. 
nom, mourut k la bataille d'Hastings, et son fils ne s'etablit point en 
Angleterre. — Ernauld, fils d^Onfroi du Tilleul (cn Auge) rt d'Adc- 
line dc Grcnlcmcsnil. 

(3) Saint-(iuilheni-le-Descrt. LIBER SEXTUS. 13 

Hugonis de GreiUemaisnilio vicecomitis Legrecestrae , 
cumGuidoneMedantensi (i), ejusdem armigero; Drogo 
eliam, filius Goisfredi de Novo-Mercato (2), et Odo 
Capellanus comitis, filius Ernulfi Dolensis. Isti nimi- 
rum, instinctu Ernaldi (cujus parentesTJticenscm ab- 
batiamconstruxerant), Uticum adierunt , et a Mainc- 
rio abbate gratanter in monasterio suscepli sunt. Qui 
lOngo tempore regularitcr ibidem conversati sunt, et 
ecclesiasticas res industria et sollicitudine sua commode 
auxeiunt. 

Geroldus autem, qui sicut gallus dormientes in pro- 
funda nocte cantando excilat, sic in obscuritate Letheeae 
oblivionis et profunditate mundialis illecebri3e illectos, 
\ejbum Dei seiendo, ad meliora extulerat, sese tan- 
dempropriis pennis percutiens, a torpore vivaciter ex- 
cussit, discipiilosque suos (de quibus praedictum est) 
sequeus, Uticum adire sategit. Verum volente Deo in 
Anglia remanere coactus est. Nam ubi Guentam (5) 
pervenit, graviter aegrotare coepit, metuque mortis 
in veteri monaslerio Sancti Petri(4) monachilcscliema 
devote suscepit; diuque sub Gualchelino praesule, et 
Godefrido peritissimo ac religioso priore (5) regulari- 
ter vixit. Inde post aliquod tempus ad regimen ec- (i) Gui (le Mante. 

(2) Sur Gcoffroi du IVeuf-iVlarche , voyez ci-dessus t. II, p. 112 
et 396. — Ernulf de l)ol on IJretagne. 
(5) Wiuchesler. 

(4) La catht'(hale de V\ inchester. 

(5) Godefroi de Cauibrai , <i'ahord simple inoine a Winchester, fut 
tileve aux fonctions de prieur en io8a, lorsque son prtjdt-cesseur Si- 
nxioQ, frere de rtivetjue Vauquelin, fut noninit' abhti d'Ely. II niou- 
rut cn odeur dc saiutett*, le 27 drteniijre 1107. 14 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

clesiasticiim canoiiice provectus est; et Teochesbu- 
rige (i), clum Bajoceusis Samson (2) Gulgorneiisi 
episcopio prseei at, primus abbas etFectus est. Ibi iiempe 
coenobium sanctee Mariae (5) Rodbertus Haimonis 
filius (4) super Sabrinam iiuvium construxerat, et (i) Tevvkesbury, dans le Glocestershire, sur la Saverne, pres de 
son confluent avec 1'Avon. 

(2) Frere de Thomas, preniier du noni , archeveque d'York. II fut 
sacre eveque de Worcester le i5 juin 1096, ot niourut le 5 niai 1 1 r2. 

(5) Cetait dans l'origine un prieure dont la fondation remontait 
a 7i5. Alward ou jEthehvard, surnomme Mew (la mouette, propler 
j^lbedinem) , qui eu etait patron a l'epoque du roi .Ethelred et 
de saint Dunstan, fonda, vers 980, un petit monastere dans sa pro- 
priete de Cranebourn ou Cranborne (Dorselshire), sous le vocable de 
Notre-Dame et Saiat-Barthelemi. Le chroniqueur moderne est parti 
de la pour supposcr que Tewkesbury avait ete place sous la depen- 
dance de cette abbaye. Mais ni le Domesday Book, ni aucun autre 
document ancien n'en font niention. Le sobriquet de Mew pa- 
rait s'etre conserve dans la famille du fondateur jusqu'a Brictric 
(Beorhtric, Byrhtric), son descendant en ligne directe et son heri- 
tier, dont les domaines furent donnes a la reine Mathikle par son 
mari, puis a Robert Filz-Hamon par Guillaume-le-Roux. Celui-ci, 
et ensuite Henri, son frere, en iioo, confirmerent au monastere de 
Notre-Dame de Tewkesbury les dons de Robert , qui , sur les con- 
seils de sa femnie Sibylle, et de Gerold d'Avranches, abbe de Crane- 
born, se determina , en 1 102, a rebatir reglise de fond en comble, et 
a y transferer les moines de Craneborn (sauf un prieur et deuxfrere.s) ; 
c'est de cette epoque seulement qu'il faut dater 1'union des deux ela- 
blissements. 

(4) Grace aux renseignements qui nous sont fournis par M Staple- 
ton , uous pouvons etablir d'une manicre corapletement satisfaisante la 
genealogie de ce seigneur. 

Hamon-aux-Dents, seigneur de CreuUi et Torigni, tue a la bataille 
de Valesdunes (10^7) laissa deux enfants : Hamon, dapifer du roi 
Guillaume , et Robert, qui parait etre mort sans posterite avant la 
confection du Domesday Book. 

Hamon-le-Dapifer fut vicomte de Kent et Tun des juges du proces 
entre Lanfranc ct Odo , eveque da Bayenx. II eut egalement deux fils LIBER SEXTUS. 15 

raultis opibus, tempore Guillelmi juiiioris Anglorum 
regis, aiFatim locupletavit. Geroldus (i) autem officium 
sancttfi praedicaiionis , cjuod in clericatu gratanter 
exercuerat (quo plures de coeno libidinis et rapacitatis 
ad puritatem innocentis vitae pertraxerat), in pastora- 
lis ciilmine regiminis positus, vigilanter excoluit, et 
pluribus opituianle Deo profuit. jNovum monasterium 
regularis ordinis sanctionibus iiistituit, novitiorum 
copiam monachili normae mancipavit, neophytisque 
optimos ritus rigidoe conversationis (radidit. Ad exer- 
citium spirituale cum subjectis commanebat, ad labo- 
riosa etiam juniores interdum praeibat, solertique stu- 
dio monasterii res intuset extra prudenter disponebat. 
Post plures annos invidus Satan iii Dominicum gre- 
gem surrexit, et opilione nequiter perturbato teneras 
oves atrociler vexavit. Rodbertus enim Brito, post 
mortem Rodberti filii Haimonis, abbalem suum (a quo 
susceplus fuerat ad monachatum) de quibusdam falsis donl l'aine fut notre Ilobert Fitz-Hamon, ct le second s'appelait Ha- 
nion, coninie son pere et son aiciil. 

Robert Fitz-Haraon mourut fort jeune, en mars 1107, apres avoir, 
par suite d'une blessure recue au siege de Falaise, perdudepuis denx 
ans Tusage de ses facultes intellcctuelles. Sa veuve, Sibylle de Mont- 
gommeri , se remaria a un seigneur du nom de Ramcs , probablc- 
ment Guillaume de Rames, qui mourut en ii3i laissant deux fils : 
Robert et Roger. Quant a elle, on la voit encore flgurer dans un acte 
de I i4o. 

M. Stapleton pense cjue la famille de Ramcs etait originaire d'un 
chateau de ce nom, situe sur le territoire de Gomnierville. 

(i) II parait, d'apres la chronique de Tewkesbiiry, que Gerold 
( qu'clle appelle Giraldc) commenca ])ar etre abbe de Craneborn , 
avant que la permutation, dont nous venons de parler, se ful cftec- 
tuee. II fut donc a la fois le premicr abbe du nouveau monastcre , 
comme le dit notre auteur, et le dernier dc rancicn 16 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

crimiiiibus accusavit apud regem Heniicura. Porro 
abbas, ante regem accersitus, prolixis rationibus uti 
noluit, sed innocenti conscientia contentus, abbalise 
dominatum regi ultro reliquit , et post laboriosos 
Marthae famulatus, optirnam Mariae partem intra secre- 
tum Guentoniensis claustri repetiit. Denique, dum post 
aliquod tempus a venerabili Radulfo PiotFensi epi- 
scopo (i) invitatus fuisset, et ipse rogalu plurimorum 
eumdcm pontificem causa sanctae collocutionis adiisset, 
ibldem vocante Deo in lectum decubult; et completis 
omnibus qute servo Dei rite corapetunt, reverenter 
obiit. 

Rogerius verodeGuarenna (quem praefati sacerdotis 
diximus hortatu correctura fuisse , et Uticum quasi de 
llammis Sodomae cum ([uatuor coramilitonibus pro mo- 
nachatu accurrisse) ferexLvi annis ibidem vixit, et in 
ordine fervens, multimoda lionestate viguit. Erat enim 
corpore venustus, habituque vili spoote dejectus. In 
omni esse suo venerabili pollebat modeslia, voce 
clara et facunda loquela. Ad labores loierandos en^t 
validus, ad psalmos et hymnos canentios voluntarius, 
in conversatione vero sua contubernalibus tractabilis 
et bene morigeratus. In victu sibi parcus, aliisque lar- 
gus, in vigiliis semper promptus, et inedicibiliter so- 
brius. Non fastu carnalis nobilitatis tumuit, sed in 
hurailitate consistens regulae succubuit, et vilia quae- (i) Raoul , fils de SiftVoi d'Ecuies ( pres Saint-Pierre-sur-Dive) , pi it 
rhabit monaslique a Sainl-iVIartin de Seez, et en devint abbe en 1089. 
Force de s'expatrior pour echapper ii la tyrannie de Robert de Bel- 
leme, il se retira en Angleterre en iio3, fut nomme evequc de 
Rocheslcr cn 1108, et tiansfere a rarchevecise de Canterbery le 
26 avril 1 1 1 4- LIBER SEXTUS. 17 

que frnlrnm obsequia hilariler agilare piaeelegil. Per 
plures enim annos ultro solitus est omnium calcia- 
menta fratrum perungere, pedulesque (i) lavare, alia- 
que servitia (quae quibusdam hebetibus et turgidis 
(lespicabilia videntui) libenter exercere. TextumEvan- 
geliorum auro et argento , gemmisc[ue decoravit : 
et plura vestimenta , cappasque cantonmi et tapetia 
cum cortinis , aliosque plures ornatus ecclesiae suae 
procuravit. Fratribus et parentibussuis quaeque pote- 
rat opportune rapiebat, et su])tractn corporibus pro 
«aluteanimLe divino cultui gaudens applicabat. 

Ricardus igitur de Coluncis (2), praefati Rogerii fra- 
ter, Uticum venit, et ecclesiam de Estolveio (5), quam 
ab Erneisoquodamhomine suo redemcrat, B. Ebrulfo 
dedit; decimam quoque duorum molendinorum ad- 
jecit. Harum itaque donationem rerum, cum Adelaisa 
conjuge sua et praefato Erneiso, super altare posuit. 
Pro hac concessione monachl dederunt Ricardo octo 
libras nummcrum; Rodberto etiam de Molbraio (4), 
qui capitalis dominus erat, centum solidos dede- 
runt, et ipse incunctanter, in virldarioTurstini de So- 
lengi(5), S. Ebruifo concessit ecclesiam de Estolveio, (i) Cliausses, bas, chaussons. 

(2)Richard, seigneur de Coulonces, pres Vire. 

(5) Etonvi. Cette donalion esl rapportee de la rnaniere suivantc 
dans la charte de Hcnri I" en faveur de Saint-Llvroult ( 1 128) : Aptul 
Estoiii dc (loriis ilomini dc Coluncis ccclesias duas cjusdcm villa' . 
scilicet ecclcsiam S. Mariini, et S. Gcor^iii , conscnlientc ct pctcntc 
Roberto de Corceio, cl tolam decimam molendini dc Roureio , quod nd 
dominum de Cohmcis pertinet. 

(4) Robert dc Monbrai, comte de Northumberland, ncveu d<! Geof- 
froi eveque de Cout.iiice.s. 

'5)Soulangi, prc.*; l^alaisc. 

III. 2 18 HISTORU ECCLESIASTICA. 

ut mouachi petierunt. Prcefatus autem Ricai dus valde 
locupletatus est, et Henrico regi amicus, inter corapa- 
ressuosmagnilicatusest. Usque adsenectutemprospere 
vixit, et ex conjuge sua xi filios et iiii filias habuit, 
quibus hsec indita sunt vocabula : Hiigo, Goisfredus 
et Ricaidus, Johannes et Rodbertus, Odo et Henricus, 
IvoetRodulfus, GuillelmusetHenricus; Rohesac Ade- 
liza, Mathildis et Avicia. Ex his duo ab infantia Deo 
dicati sunt. Johannes enim monachatui Uticensis Ec- 
clesiae addictus est, et Adelidis in coenobio S. Trini- 
tatis Cadomi sanctimonialis effecta est. 

Deinde anno ab incarnatione Domini m° c" xx^ v' prae- 
fatus Ricardusx" vii^^kal. octobris (i)obiit, etsequenti 
anno filius ejus Hugo Uticum venit, scutellam argen- 
team Deo super altare obtulit, et omnia quae pater 
ejus (utsupra dictum est) dederat, libenter concessit, 
donumque super aram posuit ; se etiam ex toto devovit. 

V. Serenitate prosperi temporis arridente, Maine- 
rius abbas in Angliam x^ iv° anno regiminis sui (2) 
transfretavit, et Rogerium deGuarenna, Drogonem- 
que de Novo-Mercato secum adduxit. Curiam vero 
Guillelmi regis (a quo multoties accersitus fuerat) adiit, 
et Lanfrancum archipraesulem, aliosque sibi carissimos 
caritative visitavit. A rege et optimatibus ejus honori- 
tice susceptus est, et fratres Uticensis ecclesiae pru- 
denti aiFatu exhortatus est : illos scilicet qui de Nor- 
mannia exierant, et in Anglia exuberantius spe 
sublimati fuerant. Hlustres quoque monachi a nobiii- 
bus regni proceribus gaudenter suscepti sunt, et de ( I ) Le 1 5 septembre 1 1 25 . 
{■1} En 1081. [1081] LIBER SEXTUS. 19 

opibus in aliena regioiie violenter adquisilis, ut fo- 
rensis favor appetit honorati sunt. Rex itaque et ma- 
gnati fundos et pecunias ac ornatus ecclesiae cum 
gaudio eis dederunt, et orationibus eorum sese ikleliter 
et devote commendarunt. Possessiones et ecclesia', 
decimaeque, quas amici et affines Uticensium eis coii- 
donarunt, ad notitiam futurae posteritatis, in charta 
consignatae sunt. Magnificus enimGuillelmus hujusce- 
modi testamentum S. Ebrulfo condidit , in quo sua , 
hominumque suorum dona in his verbis regaji aucto- 
ritate gratanler coniirmavit. 

Guillelmus , Dei ^ratla, rex Anglorum etdux Nor- 
mannorum atque princeps Cenomannorum , oninihus 
fidei catJiolicce jautorihus , pacemque in Ecclesia 
seivantihus , summum et inexplicahile gaudii munus. 
Quoniam hrevis est mortalis vita , et de generatione 
in generatione transeunt omnia , volumus litierarum 
testimonio temporis nostri decreta conjirmare, ui qiia'. 
nos recie fncimus e nostro jure , ei ex data a Deo 
potestate , nemo successorum nostrorum audeat vio- 
lare; ne scilicet ei contradicat , qui omnia regna suo 
arhitrio dispensat.Ego itaque Guillelmus, Dei gratia 
rex , in regno mihi divinitus commisso eleemosynam , 
quce mihl perenniter prosit , coenobio B. Ebrulji tra- 
dere dispono, et ea qucv jideles nostri, pro communi 
omnium salute, de possessionibus, quas eis dedi, legi- 
time Deo dant, concedo, prccsentique ciro^rapho con- 
firmationem nostram prccsentihus et Juturis onmibus 
Deijidelihus notijico. Jnpriinis igitur CJticensi mona- 
sterio , quod beatus Christi conjessor Ebruljus con- 
struxit in eremo , de dominio meo pro amore Dei 
dono : in Glouccstrcc scira viliam, quce liasvella, id esi 20 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1081] 

Caprece Fons dicitur ( i ) ; et iti Nicholce scira qiiam- 
dam ecclesiain, et quidquid ad eam pertinet in villa 
qiue Nethlehani Docatur (•2). Prcr.terea optimates 
nostri de rehus suis S. Ebruljo hcec largiti sunt, ai- 
que ut in chartci regicc auctoritatis contra omnium 
injestationes inserantur , poposcerunt. Rogerius comes 
Scrohesburice declit omne quod hahebat in Melle- 
burna (5) , in Grantebrugce scira ; Othnam (4) quo- 
que et M erestonam (5) in Estafordce scira , et unani (i) Raweli (dera : cnprea, et \we\\ : fons) , manoir dans Tancien 
hundredde Holefonl (Glocestershire), appartenant avant la conquete 
au Saxon Ulward, puis annexe aii domaine du roi ; donne par Guil- 
laume I" a l'abbaye de Saint-Evroult ; puis , par l'autorisation 
d'Edouard I", echange avec les raoines de Winchecumbe pour vingt 
livres de rente sur les manoirs de Dremerston ( Dry-Maislon) et Adel- 
mynston (Admingtou), meme hundred. 

(2) Nethleham, Nctelham, Nettlihara, autrefois chef-lieu d'un 
hundred dans le West-riding de Lindsay (Lincolnshire), aujourd'hui 
compris dans le hundred de Lauress , Lindsay-Division , ii trois 
iiiilles de Lincoln. On ne trouvo aucune trace do hi donation de ce 
domaine a Saint-Evroult dans lc Domesdaj Book, non plus que daus 
1'inventaire des chartes de cette abbaye et de son prieure de Ware. 
Le patronage de reglise appartient de temps imniemorial a I'eveque 
de Lincoln. 

(5) Me/Zeiz/;7/(7 (aujoard'hui Melbourne ) et Meldreth sont denx, 
paroisses limitrophes dans le hundred d'Armingford, auh-efois 
Erningeford (Cambridgeshire), appartenant Tune et l'autre aucomte 
Roger de Montgommeri d'apres le Domesday Book. Selon un acfe de 
la huitieme annee d'Edouard II, le prieur de Ware avait un manoir 
dans la ville dc Melieth, a\ec \a lil)erte de parquer sos troupeaux 
dans celle de Meldebourne. 

(4) Othna. Otna est un domaine dans la paroisse deChurch-Eyton, 
qui a donne son noni aux deux hameaux de Great et Little-Onn, 
autreraent High et Low-Onn (hundred deGuttleston, Staffordshire). 
Dans l'inventaire des ciiartes avant appartenu a Saint-Evroult, on 
trouve : Indentura rectoris de Ejton super deciniis de Onna. 

{S) Merestona, Mertone , Marslon est un manoii- avec hameau et [1081] LIBER SEXTUS. 21 

hidam terrcein Graphan {\),et terram Viilj aini aari- 
Jabriin Cicestra , decimamque caseorum ct lannrum 
de Pultona (2) , et decimam de Senegai (5) in Grante- 
brugce scira. Mabilia vero, ejusdem comitisfilia (4), de 
redditibus suis in Anglia lx solidos Sterilensium pro 
decimis suis dedit S. Ehruljo per singulos annos , ad 
luminaria ecclesice. Guariniis ^'icecomes de Scrobes- 
buria dedit S. Ebrulfo jVeutonam(5), etecclesiam de 
Halis (6) cum decima , decimamque de Guestona (7) chapelle dans la paroisse de Sainl-!Maiv (Imndied de Firehill, Staf- 
fordsliire), auquel appartenaient dix-huit bourgeois de la ville de 
Stafford. Dans \e Domesday Bonk ce tenenient est attiihue a l'abhaye 
de Saint-Evroult, sous la dependance du conite Iloger. Dans l'inven- 
taire on trouve plusieurs pieces qui le concernent , sous la denomina- 
tiou de Merston juxtn Stafford. 

(i) G/<7pArt«, GiafTham , paroisse dans le hundred de Easlboiirnc 
(rape of Chichester, Sussex), prrs !\lidhurst. Dans rinvsntaire on 
trouve : Lnn scriptura contincns nomina tencntium prioris de Itnre 
in Graffham. 

{•1) Pultona, Poltona, PouIton,dans le hundred de Highworth 
(Willshire). 

(3) Scnegai, Sccli^ei , Shengay, ])aroissc et doyenne rurnl dans le 
hundrcd de Cuningford (Cambridgeshire). 

]\ous avons deja vu figurer tous ces dons du conite Roger dans sa 
charte ea faveur de Saint-Evroult, ci-dessus, t. II, p. 4i4- 

(4) Sur cctte dame voyrz ci-dessus, t. II, p. uc)^. 

(5) Neutnna, Nivctone, INewton, hameau de la paroisse dc Blilh- 
field, hundred de Firehill ( Staflordshire). 

(6) Hnlis, Hnlns , Hnyles subtus Louseynrd, Hnylcs vicecomitis . 
Shyrejhalys . Sheriffhales, paroisse dans lc hundied de Gullleslone 
(Staffordshire). 

(7) Guestonn, fFcstone, JVeston subtus Louseyard, \Neslon- 
Lizard, paroi.sse dans le meme hundred. 

Ce domaine ainsi que celui de JNewton elaient lenns du roi in ca- 
pite, a 1'epoque dc la confection du Domcsday Bnnk, par Raiuaud dr 
Kailleul, qui avait epouse la veuve dc Gueriu-le-\ icomte,et posscdail 
la jouissancc viagerc dc son nnire cl de son honncur. ^'oycz ci-dcssii» 22 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1081] 

in Estaforde scira; et hcvc dominus ejus Rogerius co- 
nies concessit. Porro Hugo de Grentemaisnil (qui 
cum Rodberto Jratre suo ^ et avunculis suis Guillelino 
et Roberto fHiis Geroii, Uticense restaurarat cosno- 
hium) hcec eidem declit in j4nglia in perpetuam here- 
ditatem : totam terram, cpiam habuit in Par(,m Pilar- 
dentona (i) in Guare^jichcc scira, omnimjicfue duas 
partes decimaruui totius terrce siioe dedit, et xvi rusti- 
cos ad ipsas decimas custodiendas , atque novem 
ecclesias. Dedit enim tres villanos Sceltonce, tres 
Guaris , duos Beles^ravce , unuui Stotoncu , unum 
Langhcetoncv , nnum Tormodestonce , unum Cher- 
chebice , unum Mersitonce , unum Ostesiluce, unum l II, p. 220 et 4i4' Nous avon.s eu tortde presenter comnie une con- 
tradiction les niariages successifs de la niece du comte Roger avec ces 
deux personnages.Guerin-le-Yicomte mourut avant la confection du 
Dnmesday Bnok. Son fds , Hugue, fut Tun des bienfaiteurs de Tab- 
baye de Sbrewsbury. 

Hales est porte dans le Domesday Book comme tenu in capite par 
le comte Roger, puis, sous lui, par le meme Rainaud de Bailleul, 
avec mention du tenement de Saint-Evroult. Dans la suite , ce lieu 
devint la residence en Angleterre de la famille Pantoul, qui y prit le 
nom de Paunton. On trouve dans rinventaire plusieurs cbartes con- 
statant ce fait, ct la continuation des rapports d'amitie qui avaient 
existe entre labbaye et Guillaume Pantoul, premicr du nora, l'un de 
ses plus zeles bienfaiteurs. Voyez ci-dessus t. II , p. 427. 

(i) Parva Pilardcntona, Pillerton Priors, Over-Pillerton, nianoir 
avec cbapeile dans la paroisse de Magna Pilardentone , Nether Piller- 
lon, Pillerton-Hercey, dans le bundred de Kineton f Warwicksbire) , 
dont Teglise figure parmi les donations consignees dans cette charte 
Ce tenement est mentionne dans le Domesday Book , sous la depen- 
dance de Hugue de Grentemesnil. Dans Tinventaire on trouve un 
acte relatifa denx moulins in Over-Pyllardyns,ton. Hugue, comte 
de Cliester, donna a rabbaye une hide de terre dont il etait proprie- 
taire dans ce lieu. 11 ctait aussi tenant in capite de domaines situes a 
Nelber-Pillerton. [1081] LIBER SEXTUS. 23 

CherlentoncB , el alium in alia Cherleniona (i). Dedit 
etiam ecclesiam de Guarisy et totam decimam quce od (i) Sceltoiia , Sccltonc-Comitis, Earl-Shilton , nianoir avec chapelle 
dans la paroisse de Kirkbv-Maloiy, hundred de Sparkenhoe ( Leicester- 
shire). On trouve dans Tinventaire plusieurs pieces relatives a des 
dimes a Sheltoa. 

Guaris, JFaras , Ware, ville avec paroisse et niarche, hundred 
cle Braughing ( Hertfordshire), priem-e de Saint-Evroult, fut par la 
suite le seul qui subsista en Angleterre. Le piieur agissait coninie 
procureur general de rabbe dans ce royaume, non-seulement pour 
les proprietes de l^abbave, mais encore ponr celles des prieures de 
Noyon-sur-Andelle et de Neuf-Marche-en-Lions, L'inventaire, dont 
nous venons de parler a plusieurs reprises, est a propremcnt parler 
celui du prieiire de Ware, dont les biens, ainsi queceux de j)lusieurs 
aulres prieures appartenant a des abbajes etrangeres, servirent a 
doter le couvent de chartreux de Bethleem de Shene , fonde par 
Henri V en i4i4- H se trouve dans la Bibliothcquc Cottonicnne 
(Otho. B. XIV). 

Bclegrava, Mcrdegrava, Belgravc, hundred dc Goscote, raeme 
comte, pres Leicester. 

Stotona, Stotone , Stoctonc , Sfoughton, hameau de la paroisse de 
Thurnby, hundred de Gartre, meme comte. 

Langhcetona, Langtone , Church -Langhton, paroissc dans le 
hundred de Gartre, meme comte, prrs IMarket-Harborough. 

Tormodestona , Turmodestone , Thurmeston , hameau avec cha- 
pelle dans la paroisse de Belgrave, dont nous venons de parler. 

Cherchehia , Cherchebi, Kirkby-Malory, parois.se que nous venons 
de citer a roccasiou de Sceltona. On trouve dans rinventairc deux 
pieces relatives a ce lieu. 

Mersiiona, Mersetone, Merston-Boteler ou Butlers-Merston , pa- 
roisse dans le hundred de Kineton ( VVarwicksbire). Sur le verso 
d'une feuille d'un manuscrit dAIencon, renfermant la liste des reve- 
nus de Saint-Evroult en Angleterre, on trouve : In Mersitona, inter 
decimam et villanum, xi sol. 

Ostesiha, Octeselve , Oxhulff, Oxhill, paroisse dans le nieme 
hundred. 

Cherlcntonia , Carlintonc , Carllon-Curlieu , jiaroisse dans le 
iiundred de Gartre(Leicestershire). 

Aha Chcrlcntona , Ccrlcntonc . Carltnn iipon OUninni\ paroisse 24 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1081] 

illani pertinehaty tenamque daaruin carracarum ; 
ecclesiam de Tarchillestona (r), decimamque ad 
illam pertinentem , et duas virgatas terrce ; ecclesiam 
de Clenejeld (2), cum decima tota et duabus virgatis 
tf.rra'. ; ecclesiam de Charlentona , cum decima et 
quinque virgatis terrce, ; ecclesiaui de Noveslai (3) 
cum decima et duahus virgatis terrct ; ecclesiam de 
Merthe'j^rai>a y quce nunc alio nomine Belegrava dici- 
tur, cum tota decinia et xi rdrgatis terrce ^ et Qadle- 
cotam, et quidquid Hugo Clericus de Sappo in Anglia 
de ipso tenehat; ecclesiam de Mersitona (4) cum tota 
decima et terra ad ecclesiam pertinente ; ecclesiam 
quoque de Pilardentona cum decima etrebus adeccle- 
siam pertinentibus ; et ecclesiani de alia Charleniona 
cum decima et trihus virgatis terrce ; ecclesiam vero 
de Cotejord cuni decima, et una hicla terrce , eccle- 

dans le hundied de Ploughley (Oxfordshire). L'egliseesfc donnee plus 
bas, ainsi que la dime et trois vergees de terre. 

(i) Turchillestoiin, Tiirchitele.stone , Thurcaston, paroisse dans le 
hundrcd de Goscote (Leicestershire.) 

(■2) Ctencfeld , Clancfelcle , Glendlield, pavoisse dans le hundred de 
Sparkenhoe, nienie conite. 

(5) Noveslai , Noveslei , INosley, ancienne paroisse dans ie hundred 
de Gartre, menie comte. 

(4) Merthegrava , Belgrave ; voyez ci-dessus. 

Guillecota, fVilcote, Wilcot, hameau et manoir dans la paroisse 
de Quinton, hundred de Kiftsgate (Glocestershire). Le personnage 
mentionne ici figure egalement comme arriere-tenaut dans ce manoir, 
au Domesclay Book. 

Mersitonn, Merston-Boteitr, Butlers-Merston j voyez ci-dessus. Ce 
patronage ne resta pas a Tabbaye de Saint-Evroult, qui ne conserva 
que les dimes , Raoul-le-Boteiller en ayant dispose en faveur de rah- 
baye d'Alcester lorsqu'il la fonda. A repoque de la confection du 
Domcsday Book, lc manoir et le patronage ne lui avaieat pas encore 
ele infeodcs, et Huguc dc Greulemesnil en jouissait par lui-mcme. [1081] LIBER SEXTLS. 25 

siamque de Pellingis , cuni ioto quod Leojricus ibi- 
deni dc ipso ienchat (i). Hcec sunt qua^ fJugo de 
Grentemaisnil S. Ebruljo , me concedente , dedit in 
Jwijia. RaduJjus quoque de Conchis eidem Sancto 
dedit duos mancrios : jdlwinionam in Guighercestra; 
scira , et Caldicotam in Norifuch(2); et Hugo fdius 
Constantii dedit ecclesiam de Guajra (5), et unam 

(i) Coteford, Cotesford , parcisse dans le hundrcd dc Ploughlcy 
(Oxfordshire). Ce manoir etait deja sous-infeode, a l'epoqiie de ia con- 
fection du Dnmesday Book, a Raoul d'Ivri, gendre dc llugue dc 
Grentemesnil. Sa fcmme, Adelinc de (irentcmesnil , le donna ii l'ah- 
Ija} e du Bec avec plusieurs autres manoirs composant sa dot ; Rohais 
de Grentemesnil, sceur d'Adeline, maricc a Rohert dc Conrci, donna 
au meme etahlissement, de concert avec son mari, un manoir f|u'clle 
possedait au meme titre a Cotcsford. Par la suitc rahliayc dc Saint- 
Evroult ceda au prieure d'Okehurne, dcpcndant du Hcc, ie patro- 
uage de Cotesford. 

Roger d'Ivri , ayant encouru la colire de Guillaunic-le-Conque- 
rant, dont il etait rechanson favori, perdit ses inimenses domaines 
d'Anglcterre, put a peinc sauver sa vie par unc prompte fuitc, et mou- 
rut bientot dans Texil. Sa femme Ad( line ct lcur rillc Adciise reste- 
rent en Angleterre, et Adeline y mourut vcrs 1 1 lo. 

Pellingce, Peilinge, Penliing 3Jngna, j^aroisse dans !e hundrcd 
de Guthlaxton (Leicestershire). Cette paroisse faisait partie des do- 
maines d'Adelisc, femme de Hugue de Grcntemcsnil , a rcpoque dc 
la confection du Domcsday-Iionk ,- il y est ex|)liquc (pic Lcofrio tcnait 
d'elic huit charrues de lerie ctdcmic. Ce lieu cut lc litrc dc jiricure 
et le conscrva jusnu'a unc epoque voisine de 1079; '"3'*^ dans uii actc 
de cette derniere annec il est presente comme une dependance du 
prieure de Ware. 

(2) ylivintnna, Aivinlune , Alton, hamcau de Roch , paroissc dans 
le hundrcd de Doddinglree (Worcestershirc). On trouvc dans l'in- 
ventaire la copic d'un j^roces pro deciinis bosci de yiivjrngfon juxta 
Hochc , et dans Tetat des revenus <le Pabbaye : In Alvinlon, iv sol. 

Caldicotn, Caidccote, hanieau, autrefois paroissc dans le hundred 
de Gucnhow (Norfolk); Trrra Kadulpln de Tocnin, dans lc Donics- 
day liook. 

(5) Gunfrn, li'a\.'ere, Jfnra, Over, Church-Ovcr, ou (]hurch- 26 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1081] 

hidam terrce. Ilugo autem, Ccstrensis comes , filium 
suum iiomine Rodbertuin iii Uticensi ecclesia ad mo- 
jiachatum Deo obtulit , et eidem ecclesice dedit unam 
hidam terrce in Parva Pilardentona, et decimam ac 
unum justicum iji villa qua^ dicitur Brichella, deci- 
jjiamque deScmleia iji Buccingehajn sciju (i). Rod- 
bertus vej^o de Rodelejito , prcejato Hugone Cestrejisi 
comite dojjiijio suo cojicedejite, dedit S . Ebrulfo Chej^- 
chebiajji , cum duabus ecclesiis : una scilicet quce iji 
ipsavilla est , et nlia prope illujji manej'iujji iji ijisula 
ijiaris; et ecclesiajji S. Petii apostoJi, et cjuidcpdd ad 
eajji pertijiebat in Cestj^ejisi urbe; et iji Merestona , 
qucu est iJi Noj'thajjitoJi(c scij^a , ecclesiam S. Lau- 
j'ejitii , et cpddcpiid ad ecmi pej'tinet ; etiji eadem pj'o- 
vincia ecclesiajji cle Bivella cum duabus terrcc carru- Wover, paroisse dans le hundred de Knight-Lovv ( WarwickshireJ. 
A l'epoque de la confection du Domesdny Book, ce lieu faisait, sous 
le uoni de Wara, partie du fief de Robert de Statfort, frere de Raoul 
de Conches, et Hugue, fils de Coustantius, tenait de Hugue de 
Grenteraesnil, dans le meme comte, une vergee de terre iii Locliesbi 
(Loxby). Le don de ce patronage n'eut pas d'effet, mais les moines 
en tirerent un revenu de 7 s. 6 d. Dans rinventaire, ceheu est nomme 
Chirche-Wover, et dans le manuscrit d'Alencon : Ware. 

(i) Parva Pilardcntona. Voyez ci-dessus. 

Brichella. 11 existe trois paroisses limitrophes de ce nom dans 
le hundrcd de iNev.port ( Buckinghamshire) ; Brich-Hill Magna et 
Parva, Bow-Brich-Hill. 

Sanleia, Senelai, Shenley, pai'oisse dans le meme hundred. 

A Tepoque de la confection du Domesdny Book , ces terres avaient 
deja ete infeodees par le comte Hugue a deux teuants nommes 
Hugue et Guillaume. L'abbaye de Saint-Evioult continua d'en rece- 
voir 16 sols; Great Brich-Hill et Shenley etaient de la meme mou- 
vance sous Henri III, et relevaient de Ihonneur du comtc d'Arun 
dcll , (jui rcpresenlait lc comtc de Cheslcr. [1081] LIBER SEXTUS. 27 

catis (i). yJlii quoqiie homines Hiigojiis cojnitis 
Uticensi ecclesice decimas suas dederuni : in JSicholce 
scira Rozscelinus de Estentona (2), Osbernus Tezsonis 
filius de Neubela , Baldricus de Farejort decimani (i) West-Kirby, paroisse dans le hundred de A^ irral (Chester- 
shire); 1'eglise est sous l'invocation de sainte Brigide (probablenient 
sainte Brigide d'Irlaude; i" fevrier). 

La chapelle de JXotre-Dame dans l'ile d'Hildburg-Eye, aiijourd'hui 
Hillbree. C'est aujourd'hui uiie annexe de la paroisse Saint-Douald 
dansTun des bas-cotes de la cathedrale de Chester. 
Saint-Peters-Church, paroisse de la ville de Chester. 
L'abbe et le couvent de Saint-Evroult cederent dans la suite aux 
moines de Sainte-^Verburgh de Chestertous leurs droits sur ces trois 
eglises, nioyennant une rente de 20 livres, assise sur le nianoir de 
Petheling(Peatliag), dansleLancashire. L'inventairenientionneunacte 
par lequel le couvent de Chester s'engage a payer une rente de 5o sols 
pro villa et ecclesia de Kyrkeby in TPyrhale. 

Merestona, Merestone , i\Iarston-S'-Lawrence, paroisse dans le 
hundred de Kings-Sutton (Northamptonshire). 

Bivelln, Befdde, Byfield, paroisse dans le hundred de Chipping- 
Warden , meme comte. 

Ces deux terres faisaient partie de Fhonneur du comte de Chestei-, 
et etaient tenues de lui par Robert de Rhuddlan a l'epoque de la confec- 
tion du Domcsdny Book. On trouvo dans rinventaire plusieurs pieces 
f|ui s'y rapportent. 

(2) Estentona, Staintunc , Slainton near Langeworth, paroissedans 
le bundred de Wragga, divisionde Lindsay (Lincclnshire). 
Neubela, Neuberie, Newbold, hamcau de cettc paroisse. 
Farefort, Farforde, Farforth ou Farford, paroisse dans le hundred 
de Louth-Coke , menics division et comte. 

Ces trois lieux faisaient partie des domaines du comte Hugue, et 
tous les DOms cites dans la charte se retrouvent dans le Domesday 
Book parmi cenx de ses vassaux : Rozelinus tenait Fugclestote 
(Fulstow), dans la meme division North-Riding ; Osbcrnus fdius 
Tezzonis , INeuberie, Wclle et Staintunc ; Baudri, Farford, Hamin- 
gebi et Fulnobebi; Biisaid, Rockeland dans lc Soutb-Ridiug ; on 
trouve dans 1'inventairc plusieurs pieces qui les concernent, ct le 
produit cn est cvaluc a i sol dans le manuscrit d'Alencon. 28 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1081] 

cum iino riistico; Rogerius de Millai , et Brisard , et 
Robertus Pultiel in Lcgreceslrce scirci. Omnes hi deci- 
mas snas S. Ebrulfo dederun! , et prcedictus comes 
gratanter concessit. Hcec itaque , quce de nostro do- 
minio sccpe-memoratcv ecclesicc dedi, et omnia qucc, 
sicut a baronibus noslris eidem data sunt, concessi , 
nnno ab incarnatione Domini m° lxxx" \° indictionexy'" 
prcesenti cirographo in urbe Guenta corroboro ; etpro- 
ceribusmeis , qui eleeinosynas suas dederunt, velasti- 
pulatore^i earum sunt , hoc testamentum signo sanctcc 
Crucis dedicandum trado ; ut in ceternum regali aucto- 
ritate rata sithccc donatio, et sacrilegos sacrarwn vio- 
latores rerum irremcdiabilis , nisi a reatu resipue- 
rint , jeriat maledictio. 

In liac nlrairum chai ta Gulllelmus magiius rex An- 
glorum primus signum sauctae Crucis edidit, et sub- 
sequentes magnatl subscripserunt; quorum nomina 
hic subscripta sunt : Rodbertus etGuillelmus (ilii regis, 
maximique consules : Rogerius de Scrobesburia el 
Hugo de Cestra , Rodulfiis de Conchis et Guillelmus 
de Britobo, Hugo de Grentemaisnil, et nepos ejus 
Rodbertus de Rodelento fi), Rodbertus (ilius Mur- Roger dc Millai etait aussi im des vassaux du corale Hugue /// 
Tedins,esworda (Theddiiigworth ). II avait apporte sou surnom de 
la Kormandie, et tros-probablement de ia paroisse de Melai en Cin- 
glais. On trouve un Rni^eniis dc Merlaio parmi les teinoins d'uDe 
charte conlemporaine de Robcrt, baron de Cinglais. 

Robert Puhiel, qui figure ici, doit ctre cehii qui a laisse son sur- 
iiom a llotton, hamean de la paroisse de Pustwold, qui relevait ega- 
lement du comtc Hugue. Le nom de Poutrel cst cncorc commun de 
Jios jours en Normandie. 

(i) I\huddian , dans lc Fhntsliire. [1081] LIBER SEXTUS. 29 

daci (i) et Gulferius dc Vilereio (2), Giiillelmns de 
Molinis (5) et Richerius dc Aquila (4 , Eudo Dapi- 
fer (5) et Guarinus \icecomes de Scrobesburia (6). 

Regressus de Anglia Mainerius abbas hujusmodi 
chartam secum detulit , et archivis ecclesiee ad ser- 
vandum porrexit. Tunc Mathildis reglna, comperto 
laudabili rumore de moribus Uticeiisium, orationis 
gratia Uticum venit (7); et a fratribus honorifice su- 
scepta, raarcum auri super aram obtulit, seque cum 
filia sua Constantia (8 ; precibus fratrum commendavit , (i) Cette noble famille, qui a etendu ses rameaux sur divers poiuls 
de la Normandie et de rAngleterre, et dont uu membre a ete arche- 
veque d'York au xii' siecle, parait avoir ete tres-anciennement pro- 
prietaire de Courtonne-la-Meurdrac entre Thiberville et Lisieux, a 
laquelle elle a donne son nom. Voyez a son sujct La Roque, qui la 
croit originaire de la Menrdraquiere en Cotentin (Histnire dc. la Mni- 
son cVHarcourt, t. II}. On trouve, dans le Dornesday Booh, Robert, 
fils de Murdac, comme tenant du roi in capitc , deux manoirs, l'un 
dans rOxfordshire et Tautre dans le Hampsbire. Murdac Miles y Ggure 
conime arriere-tenant dans le conile de Sussex. 

(2) Voyez ci-dcssus t II, p. 298. Goufficr de Villerai (sur la rive 
droite do ITIuisne, entre Remalard et ]\ogent-Ie-Rotrou). 

(5) (juiliaume de Moulins-Ia-Marche, premier du nom. Voyez ci- 
dessus t. II, p. 407- 

(4) Richcr de Laigle, preniier du nom. 

(5) Eudon-le-Dapifer, lils d'Hubert dc Ric ct hvre de Robert, 
eveque de Seez. 

((j) Voyez ci-dcssus t. II , p. 4>4- Ce persoimage n'etait pas frcre de 
Rainaud de Bailleul, comme uous l'avons dit, mais le premicr mari 
de sa femme. II mourut , commc nous vcnons d'en faire rnbservation, 
avant la confeclion du Dnmesday Book. 

(7) Ce passage prouve f|ue la reinc Matliildc ctait restce en IVor- 
mandie, pendant que Guillaume etait en ,\ngicterre. 

(8) Kousavoasexaminesommairement, ci-dessus t. II, p. 291, laques- 
tion de repoque du mariage de cettc princisse, et nous avons emis 
Topinion qu'il pouvait avoir eu licu vers 1077. Cest une erreur sur la- 
quclle nons uc pouvons trop nouscmpresser dc revcnir. Alain Fcrgaut 30 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1081] 

eisque datis sumptibus lapideum tricorium (i ), ubi uua 
reficerent, construi praecepit. Casulara auroet marga- 
ritis coraptam, et elegantem cappam cantoris Sancto 
Ebrulfo dedit, et plura, si diu viveret, promisit; sed 
morte praevenienle promissa complere non potuit. 
Adelina quoque, uxorRogerii de Bellomonte (2) albam, 
auriirasio (5) copiose ornatam, Uticensibus contulit, 
qua indutus sacerdos praecipuis iii solemnitatibus mis- 
sam celebrare consuescit. Sic alii plures utriusque 
sexus praedicto monasterio de suis donariis in diversis 
speciebus erogabant, et participatione beneficiorum, 
quoe ibidemcoeli architecto conferebantur, spirituali- 
ter perfrui peroptabant. 

'^ His temporibus tres ibidem germani laudabiliter 
militabanl in monachili habitu : Rodbertus cogno- n'etant devenu <luc de Bretagnc qu'en 1084, la guerre entre lui et 
Guillaume a du appartenir a io85, et son niariage a 1086, conforme- 
ment au recit des historiens Bretons. M. Stapleton, qui a esamine a 
fond cette question, nous parait etablir victorieusement que les fian- 
cailles d'Alain Fergaut et de Constance eurent lieu en 1076 a Bayeux, 
mais que la princesse , n'etant pas nubile , le mariage ne fut con- 
somme qu'en 1086, a Caen. II est constant que le siege de Dol com- 
menca en septembre 10^6 et dura jusqu'au milieu d'octobre. Cest du 
roi Pbilippe qu'il faut entendre tout ce que notre auteur dit de la 
terreur panique que Tarrivee d'Alain Fergaut imprima a Tarmee 
Normande. Dans cette guerre, Guillaume, loind'etre ennemi d'Alain 
Fergaut, etait son allie et celui de Hoel Y, son pere. 

(i) Refectoire. 

(2) ScKur de Hugue, comte de 31eulan(8 octobre 1069 ou lojo, — 
raoine au Bec en 1077, — inort le i5 octobre 1079 ou 1080), fille de 
Waleran II (ioi5 au plus tard, — 8 otobre 1069 ou lojo). EUe 
epou.sa Roger de Beaumont en io56, et raourut en 1081. 

(5) Le mot primitif est nurifrigia, frange d'or. Cet ornement devint 
par la suite une large broderie servant de bordure aux cbapes, et 
qui a conserve le nom d'orfroi. LIBER SEXTUS. 31 

mento Nicolaus, Rogerius et Odo. Hi fueiunt filii cu- 
jusdam presbyteri iiomine Gervasii deMonasterolo (^i), 
quem Theodericus abbas jamdudum de Sartis (2) trans- 
tulit ad regendam dioecesim de Sappo (3). Tres itaque 
praedicti fratres ad conversionem in juventute vene- 
runt, et bonis moribus inter fratres pollentes , Deo 
grati et hominibus habiti sunt. Primus eorum illilera- 
tus, sed fervidus amator virtutis erat; novaeque basi- 
licae, quae construebatur, operi solerter praeerat. Alii 
duo erant grammatici et sacerdotes conspicui , abba- 
tisque sui adjutores strenui, et intus ac foris illustres 
vicarii. Praefatus enim archimandrita Odonem, qui 
aetate junior, sed eloquentior, etad tolerandos labores 
erat robustior, priorem monasterii sui constituit. Ro- 
gerium vero, qui setale et eruditione litterarum major 
erat, in Angliam pro utilitatibus ecclesiasticis desti- 
navit. Ipse autem haud segniter jussa magistri com- 
plevit, et capsam, in qua reliquiae Sanctorum apte 
conderentur, procuratione sua fabricavit, quam auro 
argentoque comiter ornavit. Solertia itaque sua ec- 
clesiae suae nactus est plurima bona : variam scilicet 
supellectilem et cantorum cappas atque vestes, can- 
delabra et argenteos calices, aliosque ornatus, divino 
cultui congruentes. Erat enim mitis etmodestus, in 
cibo et potu somnoque sobrius, et pro inolita mansue- 
tudine amabilis omnibus. Per diversa igitur officia 
XX annis, ut ordo monasticus exigit, exercitatus est, et (i) Montreuil-rArgillier. 

(2) Les Essarts-en-Ouche, conirnune petite et pauvrc, aujourdMini 
reunie a Verneuces. 

(3) Le Sap. 32 niSTORIA ECCLESIASTICA. 

succedenti tempore, post Maiiierium et Serloiiem, ad 
tenendmn regimen Uticensisabbatiae communifratnmi 
electione proniotus est (i). Quod xxxiii annis in ad- 
versis et prosperis tenuit, senioque fractus uni dlsci- 
pulorum suorum nomine Guarino commisit; et ipsum, 
quantum in ipso fuit, tribus annis ante obitum suum, 
sui vicarium et successorem constituit (s>). Verum de 
liis in subsequentibus, si vita comes fuerit, si facultas 
opitulante Deo suppetierit, sedimine nostro manifesta 
posteris enairalio res gestas enodabit. Nunc ad disse- 
rendas res Sanclo Ebrulfo datas regrediar. 

VI. Radulfus tiro, lilius Alberli de Crevento (5), 
dum primitus arma militaria gestare coepit, contra 
Guitmundum monachum (4) cum famulo suo Manlia 
venientem in valle Gukionis (5) insurrexit, dejecto- 
quemonacho, caballos abduxit. Monachus vero pedes 
Paceium (G) expetiit , Albertum moerens ut erga filium 
sibi sutfragaretur rogavit. Cui proefatus miles proterve 
respondit, et de reddendis equis omne subsidium mox 
denegavit. Hoc videns Alberada uxor ejus coepit plo- 
raie , raanus torquere, capillos trahere, atque filium 

(i) Roger du Sap fut sacre abbe de Saint-Evroult, le 29 aout 1099. 
(2) Guerin des Essartsfut sacre le jour de TAsceusion, 24 mai 1 125. 
Son predecesseur vecut jusqu'au i5 janvier 1126 ou 1127. 
(5) Cravent, canton de Bonnieres. 

(4) Ce personnage doit etre le meme que nous avons vu , ci-dessus 
t. 11, p. 444 et 467, figurer comme secoud prieur de Maule. 

(5) Nous n'avons pu retrouver d'une maniere authentique l'empla- 
cement de ce vallon , qui ne pouvait etre situe qu'enl.re Cravent et 
Maule, et probablement dans le voisinage de la prcmiere de ces com- 
muues.Nous pensons cependant que ce pouvait etre luie dependance 
du Mesnil-Guion , conimune de Lommoie. II jiarait qu'Albcrt faisait 
parlie de la garnison dc Paci , et la commandait peiit-etre. 

(6) Paci-sur-Eurc. [1080] LIBER SEXTLS. 33 

quasi moiluum jamdetlere. Alla voce velut amens cla- 
mabat, et cum multis fletibus ejulans, dicebat : Filiml 
Radidjey qualern coepisti non jnilidam, sed demen- 
tiam exercere? Detestabilibas pedagogis pja<^e, proh 
dolor! agilaris y qaorwn lethijeris sophismatibus in- 
sulse nunc seduceris , et in harathrum perdilionis 
miserabiliter traheris. O quam Iriste mihi nuncium 
misisti , quamque acerbum nuhi mcerorem peperistil 
Decepte juvenis , quid tihi dicam? Nequiter inju- 
riandn inermem jamulum Christi , mortijeram tibi 
dejectionein promeruisti. Fili mi Radulje , quid de- 
bacchando Jecisti , qui primordia tuce militice contra 
Omnipotentem exercuisti? ISovi certissime quod breve 
gaudium et longam tristitiam habitura sum pro tuo 
facinore. Nonne omnes doctores pariter consonant , 
et una voce passim prcedicant quod Altissimus in 
Sanctis suis habitat , et cum eis la3ta vel adversa 
pie tolerat? Succurre , pater, insanienti filio , et 
omni elabora studio ut ablati cornipedes lugubri 
reddantur monacho; ne unicus filius tuus pro tanto 
scelere statim tradatur dccmordo. Sic prudenti ma- 
trona pro salute filii supplicante, monachumque de- 
solatum fideliter mulcere satagente, Albertus cum 
omni familia sua commotus contremuit, mulam suam 
monacho tradidit, armigerosque suoscum illoBreher- 
vallum(i) destinavit, filiumque suum, ut ei sinemora 
quaeque ablata fuerant redderet, terribili adjuralione 
obtestatus , constrinxit. Guitmundus itaque receptis 
equis Paceium remeavit, Alberto et uxori ejus gratias 
egit, a quo uterque veniam pro commisso reatupostu- 

(i) Breval- 

III. 3 34 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1080] 

lans impetravit. Praefata iiempe mulier Hugoiiis Ba- 
jocensis episcopi (i) filia fuit, et inter affines pro mo- 
dulo suo multa lionestate viguit. 

Eodem anno praefatus tiro aegrotavit, factique sui 
poenitens, ab Uticensibus veniam petiit, se et omnia 
sua Sancto Ebrulfo devovit. Quo defuncto, pater moe- 
rens corpus ejus Uticum devehi fecit, et medietatem 
decimae de Ulmeio (2), tolam Hberam, sicuteam ipse 
tenuerat, Sancto Ebrulfo concessit. Aliam nempe me- 
dietatem decimae de eo monachi Columbenses (5) tali 
tenebant pacto , ut omnes episcopales consuetudines 
et omnes exactorias servitutes persolverent pro illo. 
Heec itaque donatio facta est Uticensibus amio incarna- 
tionis Dominicoe m° lxx°, tempore Phibppi regis Fran - 
corum , et Goisfredi Carnoteusis episcopi (4), nepotis 

(i) Hugue, cveque de Bayeux, niort au concile de Reims, tenu 
en octobre 1049, etait fils aine de Raoul, corate d'Ivri, oncle du duc 
Richard II. 

(2) Lommoie. 

(3) Les moincs de Goulombs, abbaye siluee sur la rive droite de 
LEure, pres Nogent-le-Roi. 

(4) Geoflfroi, premier du nom, eveque de Cbartres (5o juillet 1077- 
1089). ^^ ^^^^ indiquee ici est visiblement fautive, quoique enoncee 
en toutes lettres dans le manuscrit de Saint-Evroult. Nous pensons 
qu'au lieu de 1070, il faut brc T080. Nous avons deja vu figurer, ci- 
dessus, t. II, p. 43i , ce prelat. 

Par une inadvertance dont nous avons peine a nous rendre comptc, 
nous avous voulu lui subslituer Geoflroi de Leves, deuxicme du uoni, 
qui ne monta qu'en 11 16 sur le siege episcopal de Chartres; mais 
nous persistons a croire qu'il ne pouvait etre neveu de Geoffroi , 
eveque de Paris , qui n'eut que deux freres et une soeur : Lambert , 
seigneur de Lens , mort sans enfants; Eustache II de Boulogne, et 
Gerljerge, femme de Frederic 1", duc de la basse Lorraine, dont la 
posterite est bien connue. ISous ne pouvons pas davantage l'admettre 
conime neveu de Rainaud de Yendonie, eveque de Paris, dont Ic 
frere unique , Boucbard II, mourut sans enfants, et la soeur, Eliza- LIBER SEXTUS. 35 

scilicet Rainakli, Parisiensis episcopi. Radulfiis autem 
cognoraento Malus-Vicinus (1), qui capitalis dominus 
erat, gratanter apud Medantum annuit poscenli Mai- 
nerio abbati decimam de Ulmeio, quse (ut dictum 
est) in jus Ecclesiae cesserat. 

Non multo post , praefatus Albertus defunctus est, 
et corpus ejusdem Uticum delatum est. Heredes vero 
decimam , quam dederat Sancto Ebrulfo, concesse- 
runt : Guido scilicet gener ejus , Ebrardi de Rui (2) 
tilius, et Radulfus de Cunella (5), aliique , qui usque 
in hodiernum diem successerunt; eamque Uticenses 
monaclii sub tribus episcopis : Goisfredo, Ivone et 
Goisfredo (4)? per annos ferme lx , opitulante Deo 
quiete possederunt. 

VII. Nunc qualiter et quo tempore Alfagiensis 
cella (5) sit in comitatu Talogii conslructa, et Guil- 
lehni regis atque Johannis archiepiscopi tempore Uli- 
censibus subacla, placet scripto posteris intimare, et 
chartam donationisatqueconfirraationis, quae tempore 
Henrici regis sancila est, huicoperi coaplare. 

Qiiia mortalis vita quotidie labitur, et mortalis 
homo irrecuperabiliter perdit mundanos honores, 
quos cum surarao Libore adipiscitur, debet quisque 

beth, feinine de Foulque Neria , conile d'Anjou, eut une poslerile 
dans laquellc ii ne Ggure pas. 

(i) Raoul Mauvoisin, seigneur de Rosni. — Maute. 

(2) Probabicment Rai , pres Laigie. 

(3) La Cunelle, lianieau de Roissi-sur-Dannille. IVous avons dejii 
vu figurer ce Raoul de la Cunelle, ci-dessus , t. 11, p. 407. 

(4) Geoffroi 1" (1077-1089); Ive (iogo-iii5); Geoftroi II (ni(i- 
1 149). Ce passage a du etre ecrit a une epoque voisine de i i4o. 

(5) Le prieure d'Aufai, dans le conite de Talou, sur la rivicre 
de Sie. 36 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1079j 

praeceptis Dei , dum vivit et potest, fideliter obtempe- 
rare , ut contemptis labilibus per Del gratiam aeterna 
possit impetrare. Haec diligenter considerans, cjuidam 
generosus in Norraannia miles nomine Gulbertus, Ri- 
cardi de Huglevilla (i) filius, instinctu Beatricis con- 
jugis suae decrevit in patrimonio suo apud Alfagium 
monachos constituere, quorum precibus meritisque 
juvaretur in extremo examine. Et quia Drogo nepos 
suussaecularemmilitiamnuperreliquerat, etapudUti- 
cum in coenobio sancti Ebrulfi confessoris monacha- 
tum assumpserat, Mainerium abbatem et Ebrulfianos 
monachos vehementer adamavit, eisque ecclesiam 
S. Mariae de Alfagio (2) cum omnibus praebendis suis 
dedit : tali pacto ut sex monachi pro sex canonicis , 
qui tunc ibidem deserviebant , constituerentur; et ca- 
nonicis quobbet modo, vel emendatioris vitae pio co- 
natu, raundum relinquentibus, praebendas eorura 
nanciscerentur. Dedit etiam praefatus Heros eisdem 
monachis totara villara de Parco (5) , cura ecclesia et 
tota decima ejusdera villae, ita liberam, etab omni mo- 
lesta consuetudine absolutara, sicut ipse hactenus te- 
nuerat eara. Homines de Parco omnino absolvit ut 
nuUam sibi coactltiani exhibeant servitutem, nec eant 
nisi in generalera principis Normanniae expeditionem. 
In molendinode Alfagio dedit pro decima duos raodios 
tritici singulis annis, et in alio raolendino super Se- 
dam (4) dimidiura modiura cujuslibet segetis. Conces- 
sit etiara ul raonachi de lignis silvae suae, quae Harul- 

(i) Heugleville-sur-Sie. 

(2) L'eglise d'Aufai, dediee a la sainte Viergc. 

(5) Notre-Daiue-du-Parc. 

(4) La Sie. [10791 J^IKER SEXTUS. 37 

sart (i) dicltur, ad foraitem ignis duas saginas asini 
quotidie acciperent. PrEefatus iniles duas quadrigatas 
vini de principe Normannorum in feudo tenebat sin- 
gulis annis ; ex quibus unum modium ad celebrandas 
missas perenniter concessit monachis. Duas nimirum 
dedit ecclesias cum tota decima et terra, quse ad eas- 
dem pertinebant : unam scilicet de Parco, quae in lio- 
nore sanctae Dei genitricis Mariae coustructa erat, 
aliamque de Belnaio (2), quae in honore sancti Petri 
apostolorum principis condita erat. Quas, quia proe- 
bendae Alfagiensis ecclesiee erant, duo canonici tunc 
possidebant. Radulfus enim ecclesiae de Parco deser- 
viebat, quem post aliquod tempus de Anglia redeun- 
tem marina tempestas involvit, etfracta navi cum om- 
nibus sociis fluctus absorbuit. Gualterius aulem 
ecclesiam de Belnaio tenebat, qui postmodum mona- 
chus Sancti Ebrulfi factus est. 

Haec orania Gulbertus cum conjuge sua Beatrice 
libenter Ecclesiae Dei pro aeterna salute contulit, ho- 
minesque suos et amicos , ut eleemosynam suam aug- 
mentarent, multoties benigniter obsecravit.Goisfredus 
igitur, miles ejus, ecclesiara Sancti Dionysii (5) cum tota 
decima Sanctoe Mariae dedit; partesquc decimae , quas 
de eo tres raililes : Osbernus Capes, et duo filii Aszo- 
iiis : Bernardus et Radulfus tenebant, hortatibus et mu- (1) Le bois aujourd'hui appele les Herichards, sur le territoire de 
la commiine d'Aufai, ct encore attache au doniainc de l'ancienne sci- 
gneurie de ce nom. Herulsart cst probablement une contraction 
d^ Heroldi snrtum , defrichement d'Herold, qui aura desii^nt', dans 
Torigine, quelque champ voisin, pris a nieme son elendue. 

(■2) Beaunai, sur la riviere de Vienne. 

(3) Saint-Drnis-sur-Sic. 38 HTSTORIA ECCLESIASTICA. [1079] 

iieribus datis Ecclesife Dei recuperavit. Ipse quoque 
lerram et villanos, et oranes consuetudines de ipsis 
villanls in Vico Silvatico (i) concessit. Rodbertus, mi- 
lesde Huglevilla, ecclesiam Sancti Albini (2) cum tota 
decima monachis concessit, et inde ex eorum caritate 
XVI libras Rodomensium habuit. Bernardus, Goisfredi 
de Novo-Mercato filius, ecclesiam de Speinls (5) 
et totara terramad ipsam pertlnentera , cuni tota de- 
cima, quara Ebrardus presbyter tenebat, sanctee Ma- 
riae dedit, et prorautuatione ecclesiarum de Burchella 
et de Bruneshopa , xx solidos de censu Neoburia^ ad 
festivitatem Sancti Michaelis concesslt (4). Baldricus, 
filius Nicolai, ad Deppam (5) dedit unum burgensem, 
et Radulfus, Anseredi filius, ad Hotot (6) dedit unum 
hospilem. 

Auno itaqueincarnationisDomini w^Lxx^ix", indic- (i) La Rue-Sauvage, hameau d'Aufai. 

(2) L'eglise d'Heugleville, sous l'invocatJon de saint Aubin. 
(5) Speinis, Spone, Speen, paroisse dans le hundred de Kent- 
bnry-Eagle, pres Newburj^ (Berkshire). 

(4) Buichella, Burghill, paroisse dans le hundred de Grimsworth 
(Herefordshire). — Bruneshopa, Brinsop, paroisse dans le meme 
hundred. — ISeoburia, Newbury, bourg et paroisse, hundred de Fair- 
cross ( Berkshire). 

(5) A Dieppe. Cette ville etait encore bien pres de son origiue, 
puisque nous avons vu ci-dessus (t. II, p. 178) notre auteur ne pas 
employer son nom pour fairc mention d'un fait accompli sur son em- 
placement. Cependant nous trouvons ce meme nom dans nne charle 
de Roger I" de Toeni , contemporain de Robert P', en faveur de 
labbaye de Conches : villa quce vocntur Dieppa. Mais il faut croii-e 
qu'elle ne consistait encore qu'en quelques habitations disseminees 
aux environs de l'embouchure de la riviere. La ville de Dieppe 
ne doit reellement sa fondation qu'aux rapports continuels qui s'efa- 
blirent avec rAngleterre apres la conquete. 

(6) A Holot-sur-Dieppo. LIBER SEXTUS. 39 

tione 11% anno scilicet x° i\° (i) Guillelmi magni regis 
Anglorum et ducis Norraannorum, praefatus Gulber- 
tus et Beatrix uxor ejus suprascriptarura rerum do- 
nationem super altare Sanctae Mariae posuerunt, et hi 
sunt testes qui praesentes aiFuerunt : Gislebertus'et Ra- 
(lulfus, Gualterius et Johaiuies, quatuor canonici ejus- 
(lem Ecclesiae; Bernardus de Novo-Mercato et Gois- 
fredus de Sancto.-Dionysio , Osbernus Capes et 
Osbernus BuOo, Eustachius de Carquita'(2) et Eusra- 
chius de Torceio (5), RodbertusdcHuglevillaet Roge- 
riusde Parco, et aliimulti. 

Denique Gulberto x^viii" kal. septembris (4) defuucto, 
et n monachis , quos in fundo suo constituerat, hono- 
rabiliter scpulto, Gualterius filius ejus paternum ho- 
norem obtinuit, et omnia , quae pater suus , homines- 
que ejus Sanctae Mariae dederant, concessil. Iterum 
tempore Rodberti ducis Normannorum , postquam 
Aviciam, Herbranni de Salchevilha (5) filiam, uxorem 
duxit, ipsius instinctu, patris et matris cleemosynam 
concessione sua confirmavit. Decimam quoque telonei 
de Alfagio addidit, et sex burgenses, omnesque con- 
suetudines eorum concessit, eosque penitus sic absol- 
vit, ut sibi nil ab eis exigat, nisi generale comitis (i) Notrc aulenr se trompe ici dans lc calcut dcs annecs dn rogne 
de Guiilaume-le-Conqucrant. Comme son point dc dcpart est le jour 
de Noel io66, et que cette reraise de la donation eut lieu avant le 
i5 aout 1079, il fallait dire la treizieme et non la quatorzieme annec. 

(2) Carcuit, hamcau de Gonneville-Ies-Hameaux. 

(3j 11 existc dans les cnvirons d'Aufai deux communcs de ce nom • 
le Grand et le Petit-Torci. 

(4) T^e i5 aout dc la meme annee. 

(5) Sauqueville, pres Offranville. 40 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

jNormanniae servitlura. Totam vero aquam suam ad 

piscationem annuit, prout raonachis libuerit. 

Praeter haec , Avicia uxor ejus , araore Dei fervens , 
LX solidos de censu suo kalendas octobris raonachis, 
ut inde ceram et oleum ad luminaria ecclesiae et thus 
per totum annum emant, singulis annis concessit, et 
donationem super altare Sanctae Mariae cum marito 
suo posuit. Testes harum donationum sunt Adam et 
Guillelmus fdii Tedfredi, Osbernus Buflo et Eustachius 
de Torceio, Rodbertus de Cropus (i) et Rodbertus 
filius Godmundi , Johannes Catus, et multi alii. Post 
aliquot annos idem Gualterius et Avicia uxor ejus, in 
amore Dei proficientes, a Rogerio abbate Sancti Ebrulfi 
XII monachos expetierunt, eisque ad victum necessa- 
rium molendinum de Parco, quod reddebat xi modios, 
et V acras terrae ad Huglevillam, et tres hospites, in 
anno xv solidos reddentes, ac ad villam quae Centum- 
Acras dicitur (2), ecclesiam Sanct^ Trinitatis cum 
tota decima dederunt. 

HcBc omnia , quae a Gulberto et ab hominibus ejus 
data Uticensibus retuli, GulIIelmus rex Anglorum, et 
Johannes atque Guillelmus Rotomagenses archiepi- 
scopi concessione sua confirmaverunt. Deinde quid- 
quid Gualterius Gulberti filius eleemosynae patris ad- 
didit, Rodbertus H''', dux Normannorum, monachis 
Sancti Ebruifi concessit, et nundinas etiara ad Parcura 
in nativitate Sanctse Mariae ipsis erigere perraisit (5), (i) Cropus, au N. E. d'Aufai. Yautier de Cropus s'etablit apres la 
conquete dans le comte de Brecknock . 
(2) Les Cent-Acres. 
(5j Cette foire nVxiste plns. LIBER SEXTUS. 41 

et perseiiiorem Gualterium cognomento Gifardum (i) 
omnino interdixit ne ullus alicpam consuetudinem 
seu privilegium absque monachorum voluntate in ipsis 
haberet. Fratres quoque ejus : Guillelmus Rufus et 
Henricus reges Anglorum, atque Goisfredus archiepi- 
scopus, omnia quae praescripta sunt, Uticensibus mo- 
nachis concesserunt, qui jam per multos annos eadem 
in pace possederunt. Canonici quippe monachis cesse- 
runt, quia virtutes eorum , quos assequi nequibant, in 
omnibus excellere viderunt. Guinimarus enim et Be- 
nedictus, atque Johannes filiusipsius monachis pluri- 
bus annis comitati sunt, morbisque tandem ingraves- 
centibus decesserunt. Gislebertus autem, qui sociis 
omnibus sapientior eminebat, et Gualterius mona- 
chatumsponte subierunt, etemendatiorem vitara polli- 
centes, jam senio fracti migraverunt. 

VIII. Nunc de generositate Alfagensium heroum, et 
moribus eorum libet parumper annotare. Gulbertus, 
cognomento Advocatus de Sancto Gualerico (2), filiam (i) Gautier Giffard, deuxieme du nom, comte de Buckingham <t 
seigneur de Longueville. 

(2) II s'agit ici dc Saint-Valeri-sur-Sorame, dont les seigneurs 
n'etaient que les avoues de l'abbaye fondee par Clotaire en 6i3, et 
a laquelie la suzerainete du lieu appartenait. Comme c'est de ce port 
que la flotte Normande partit pour aller conquerir l'AngIeterre , 
il etait impossible que ses seigneurs, d'aiUeurs allics et parents des 
ducs, fussent oublies dans le partage des fruits de la victoire, des qu'ils 
voulurent bien y etre compris. Aussi Yautier ou Gautier de Saint- 
Valeri possedait-il, cntre autres domaines, lemanoir d'Isleworth, chef- 
lieu d'un hundred dans le comte de Middlescx, et qui a toujours fait 
partie de la baronnic de Saint-Valeri en Angleterre, et Robert, 
comtede Dreux, en jouissait-il encoreen 1220 au droitdesa femme, 
Annora, fille et heritiere de Thomas, seigneur de Saint-Valeri-sur- 
Sommc. 42 IIISTORIA ECCLESIASTTCA. 

Rlcardi ducis uxoremduxit, ex qua Bernardum palrem 
Gualterii de Sancto-Gualerico et Ricardum de Hu- 
glevilla genuit. Ricardus autem duci Normannise , 
avunculo videlicet suo, diu militavit, ctijus dono nobi- 
lem Adam, Herluini senis de Huglevilla relictam, cum 
toto patrimonio ejus accepit. Multa siquidem dux illi 
dedit, et multo majora promisit, et promissa libera- 
liter complesset, si humiliter illi famulando placuisset. 
Hic super Sedam, in vico, qui olim Isneliivilla (i) 
vocabatur, burgum constituit , et pro imminenti 
monte altis fagis obsito Alfagium nuncupavit. Leges 
etiam Cormeliensium (2) colonis intulit. Militari pro- 
bitate et ingenti liberalitate viguit, unde hostibus for- 
midabilis et fidus amicis extitit. 

Tempore Guillelmi juvenis (3), filii Rodberti ducis, 
dum Guillelmus de Archis contra ducem rebellavit, et 
peiie omnium Talogiensium parilis defectus nothum 
principem deseruit, solus Ricardus contra rebeiles in 
casteilo suo secus ecciesiam Sancti-Aibini perstitit, et 
pro fideiitateducis contradiscursus Archacensium pro- 
vinciam circumjacentem defensare sategit. Adjutores 
autem ejus in iiio conflictu Goisfredus gener ejus, et 
Hugo de Morio-Monte , Turchetilli de Novo-Mercato 
filii (4), fuerunt; ex quibus Hngonem cum omnibus (i) En francais, Isneauville. ]\ous n'avons pas connaissance qu'il 
ait subsiste de traces de ce nom dans le territoire d'Aufai. 

(q) Les usages, les coutumes locales que snivaicnt les habitants de 
Cormeilles, vassaux des seigneurs de Breteuil. 

(3) A repoque de la jeunesse de Guillaume-le-Couquerant. La re- 
volte du comte d'Arques eut lieu en io55. 

(4) Sur GeofFroi du Neuf-Marcbe, voyez ci-dessus, t. 11, p. i \-i et 
396. Nous trouvons ici !a ronfumation de la conjecture que nous LIBER SEXTUS. 43 

suis Aichacenses apud Morlum-Montem repente cir- 
cumdederunt, seseque viriliter defendentem intere- 
merunt. Porro Goisfredus, ex Adda Ricardi fdia, Ber- 
nardum et Drogonem genuit, quibus varius eventus 
extitit. Drogo enim, relicta militia, apud Uticum reli- 
giose vixit, et in monachatu litteras didicit, et per 
sacrorum gradus ordiimmusque ad sacerdotium ascen- 
dil. Bernardusautem usquead senium militia? inhoesit, 
et sub tribus Angliae regibus slrenae militavit (i). 
Denique tempore Guillelmi Rufi contra Resen Guallo- 
rum regem pugnavit; quo perempto Brachaniaucum 
castellum (2) condidit, regnumque Britonum, cujus 
caput Talgard (3) vocatur, multis annis possedit. Ec- 
clesiam quoque in honore sancti Johannis Evangelistae 

avons emise sur sa descendance de Turquesil, gouverneur de Guii- 
laume-le-Conquerant. — Morimont cst un liameau de la commune 
(l'i]clavelles. 

(i) Sur Bernard du iVeuf-Marche , seigneur de Brecl^nock dans lo 
pays de Galles, sa femme, INest ou Agnes, Glle de Trahaeru-ap Cara- 
doc, roi du North-Wales et leur posterite, voyez le Monasticon An- 
glicanum , t. J , p. Sig. 

Bernard ne possedait encore aucun domainc en Angleterre a 
l'epoque de la confection liu Domesday Book. Le manoir de Spcen 
(Spone), avec Teglise et la tcrre qui en dependait, appartenait a 
Humfroi Vis de Lew ( Visus lupi) ; Burghill et Brinsop a un 
Saxon nomme .Elfred de Marlborough, et Newbury n'etait pas encore 
construit sur le teriitoire de Speen. On voit sa signature sur la charte 
de Guillaume-le-Conquerant en faveur de Tabbaye de La Bataille, 
dont il fut dans la snite un zele bienfaiteur. II est probable que c'est 
sous Guillaume-le-Roux qu'il aura acquis les domaiues dont nous 
venons de parler. 

(2) Rhys-ap-Tewdor , roi du South-Wales, tue cn 1091, sur lo 
charap de bataille voisin de Brecknock , a Tage de quatre-vingt-dix- 
huit ans, par Robert Fitz-Hamon et ses compagnons. — Lc cliatcaii 
de Brecknock ii rembouchure de THondey, dans le pays de Galles. 

(5) Talgarth , ;i lo milles N. E. de Brecknock. 44 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

in oppido suo construxit (f) , iblque monachos consti- 

tuit, et omnium eis rerum suarum decimas donavit. 

Gulbertus autem, Ricardi filius, Beatricem, filiam 
Christiani de Valencenis (2) illustris tribuni , uxorem 
duxit, cjuae viro suo Gualterium et Hugonem atque 
Beatricem peperit. Praefatus heros, consanguineus du- 
cis, semper ei fidelis extitit, et cum illo praecipua, coeti- 
bus suis stipatus, in bello Anglico discrimina pertulit. 
Verum, postquam regnura pacatum est, et Guillelmus 
regnavit, Gulbertus (rege multas in Anglia possessio- 
nes offerente) Neustriam repetiit, legitimaque simpli- 
citate pollens , de rapina quidquam possidere noluit. 
Suis contentus, aliena respuit, filiumque suum Hugo- 
nem ecclesiasticae disciplinoe sub magisterio Mainerii 
abbatis in Uticensi monasterio devotus obtulit. Cum 
religiosa conjuge, quae Mathildis reginae consobrina 
erat, diu vixit, et eleemosynis ac orationibus, aliisque 
bonis operibus usque ad finem laudabiliter studuit. Ve- 
nerabilis autem Beatrix post obitum viri sui tribus 
annis supervixit, et in sancta confessione 11" nonas ja- 
nuarii obiit. 

Gualterius vero puer elegans, sed parum sapiens 
fuit, et ob hoc Godmundo, aliisque dolosis tutoribus 
ultro subjacuit. Societatem nebulonum familiariter 
sibi ascivit; quorum nefaria persuasione paternum 
honorem insipienter dilapidavit, et monachos ac 
clericos, legitimosque colonos injuriis crebro illatis 

(i) Bernard placa cette eglise sous la dependance de Tabbaye de La 
Bataille. Voyez dans le meme recueil ( p. 52o) la charte a ce sujet et 
celles de ses successeurs. 

(2) Valenciennes. Cette dame etait jirobablement venue en Nor- 
mandie avec la duchesse Malliilde. L1I3ER SEXTUS. 45 

pertmbavit. Tandem miles effectus, pulchram et elo- 
quentem Aviciam, Heibranni (i) filiam, uxorem duxit ; 
cujus consilio et sagaci conatu a pristina pravitate ali- 
quatenus retrahi coepit. Erat enim prudens et facunda, 
el a puerilibus annis Deo devota, multisque pro posse 
suo bonls operibus dedita. Hoec tres fratres habebat 
prseclaros milites : Jordanum el Guillehnum atque 
Rodbertum ; quorum auxilio sororius eorum in dolo- 
sos persuasores prasvaluit, et plura, qute fraudulentis 
surreptionibus nequidquam distraxerat ac perdiderat, 
recuperavit. Prsefata mulier viro suo filios et filias 
numero xii peperit, quorum majorem partem imma- 
tura mors in infantia mox absorbuit. Deinde ipsa, com- 
pletis cum viro suo xv annis, viii" kal. februarii (2) de- 
functa est, et in claustro monachorum, quos valde 
dilexerat, ad ostium basilicae sepulta est. Arcum vero 
lapideum super ipsam Guarinus prior construi fecit , 
et Vitalis Angligena epitaphium hujusmodi edidit. 

Nobilis Aviciae corpusjacet hic; sine fine 
Christus ei tutam concedat in aethere vitam ! 
Cuiproba, dum vixit, cum laude frequens inhiavi , 
Ac studuit jugi conatu jure lucrari. 
Pulchra fuit valde, facunda satis, sapiensque. 
Cultibus assidue divis satagebat adesse. 
Quotidie missas audire studebat et horas. 
Vivere sponte sua sic coepit honesta puella ; 
Denique Gualterio generoso nupta marito, 
Cum quo quindenis vixit feHciter annis. 
Edidit optatam prolem numero duodenam. 
Moribus egregiis speciaHter haec hera fulsit; 
Ecclesiae cultum salagens extollere multuni, 
ContuHt ornatus proprios, altaris in usus. (i) De Sauquevillc. 

(2) Lisez : Martii {■in fevrier 4G HISTORIA ECCLESIASTICA. 

Presbvteros, monachos, viduas, aegros et egenos 

Semper honoravit, multoqne juvaniine fovit. 

Casta fuit tautum , quod nuUus eani nebulonum 

Infamare palam notis praesumeret unquam. 

Infebruo lucem, qua Petrus pontificalsm 

Conscendit cathedram (i), nece moestam sensit etatram. 

Pro tantae casu dominae tlent Alfaienses; 

Asl animae Deus Aviciae det gaudia vits! Amen. 

Gualterlus autem post humationera conjugis fere trl- 
bus annls vlxit, et diutiiio langore cruciatus, monachi 
cucuUam induit; et paulo post, data confessione, per- 
ceplaque poenltentia, vi° kal. junii oblit. Porro corpus 
ejusdem Hildegarius Prior ad pedes praefatee conjugis 
suae tumulavit, et Vitalls hujusmodi ncenias super illo 
prompsit. 

Alfaiensis herus Gualterius hic requiescit ; 

In requie vera locus illi perpetuo sit ! 

Yiginti septem soles jam maius habebat , 

Dum vir hic in monachi tunica de carcere migrat, 

Quem longus langor cruciaverat, ipse reatus 

Confessus proprios, perte sit, Christe, solutusl Anien. 

Defuncto Gualterio , quatuor pupllll desolati reman- 
serunt : Ricardus et Jordanus, Gualterius et Helias; 
quos Henricus rex in sua tutela susceplt, et Alfagiense 
jus Rodberto vlcecomlti duobus annis regendum prae- 
ceplt. Porro Jordanus de Salcaviila servitiis et mune- 
ribus regl oblatis totum jus obtlnuit, ipsosque nepotes 
suos alturus cum patrimonio suo recuperavit, et qua- 
tuor annls honorlfice conservavlt et auxit. Interea Ri- 

(i) Le 22 fevrier, jour auquel l'EgIise celebre Tanniversaire de 
rinstallation de saint Pierre comme patriarche d'Antioche, qu'on 
suppose avoir eu lieu ie 22 fevrier 57. On rapporte au i8janvier44 
son etablissement a Rome. Ces deux feles, qui remontent a une haute 
antiquite, portent ie noni de Chaires de Saiut-Pierre. LIBER SEXTUS. 47 

carcius cliiodeMiiis puer obiit, et in ecclesia sanctae Dei 
genitricis Mariae tumulatus quiescit. Jordanus deinde 
successit fraler ejus, juvenis pulcher, boniscjue polleiis 
moribus. In curiaHenrici regls inter coaevosmilitavit; 
cui prsefatus rex prudentem et pulcliram conjugem no- 
mine Julianam, Godescalchi filiam, dedit; cjuce cum 
Adelide regina (i) de Lovennensi regione in Angliam 
venit (2). 

Huc usque de rebus S. Ebrulfi diutius lociUus sum, 
cruee nostrum magna ex parte implent Ilbellum. Inde 
mihi c|uaeso non indignentur lectores, si, beneficii 
acceptl meraor, recolo nostros benefactores. Opto 
equidem fundatoies et benivolos cooperatores eorum 
scripto commenciare tenaci memorioe posterorum, ut 
filil Ecclesiae coram Deo in conspectu angelorum me- 
mores slnt eorum, quorum beneficlis in hac mortali 
vita sustentantur, ad peragendam servitutem condltoris 
universorum. Hinc viclor Abram , postcjuam a caede 
quatuor regum remeavit , et Loth nepotem suum cum 
concaplivis suis utriusque sexus, et subslantia sua re- 
duxit, soclis suis ut partes suas de spoliis Sodomorum 
acciperent praecepit. Per Abram, qui Pater Excelsus 
interpretatur, perfectl viri Jesignantur, qui contra 
malignos spirltus et vitia carnls quotidie dimicant, 
mundum mundlque principem superant, terrenos 
fastus et lenocinia carnis conculcant, ac veluti stercus 
reputant. Per Lolh a barbaris in captivitatem ductum. (i) AdelaTde de Louvaiii, fiUe de Godefroi I", dit le Barbu et le 
Grand, comte de Brabant et de Louvain, et d'lde de Namur, e])ou.sa 
Henri I" en 1121. 

fi) Le 27 mai. 48 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

sed vivaci virtute spiritualis patrui iiobiliter ereptum, 
(qui Vinctus vel DecUnatio Interpretatur), carnalis aiii- 
mus seu bestialis populus significatur, qui in Sodomis, 
id est delectabilibus flagitiis, illaqueatur, et nexu pec- 
cati vinctus, a Deo declinans, a malignis spiritibus cap- 
tivatur. Per socios Abra?, qui pugnasseleguntur, lide- 
les laici jure intelliguntur, qui jussu ejus portionem 
exuviarum sibi sumpsisse referuntur Sic enim in libro 
Geneseos scriptum est : Dixit rex Sodomorum ad 
Abram : Da mihi animas; ccetera toUe tibi. Qui re- 
spondit ei : JVon accipiam quidquam ex omnibus quce 
tua sunt , exceptis his quoi comederunt jui^enes, et 
partibus virorum qui venerunt mecum : Aner, Escol, 
et Mambre; isti accipiant partes suas ! (i) Plerique 
laicorum mansuetis et modestis moribus adornantur, 
fide et bona voluntate perfectis Christi bellatoribus 
adjunguntur, eisque in daemones viriliter pugnanti- 
bus benigniter congratulantur. Fragile tamen saecu- 
lum non relinquunt, omnino mundana deserere 
nolunt, sed legali conjugio deserviunt, legis trans- 
gressionibus Deum in multis ofFendunt, eleemosynis (i) Nous avons eu deja plusieurs fois roccasion de signaler I'inexac- 
tilude des passages de la Bible cites par notre auteur. Celui-ci doit 
etre retabli de la manicre suivante : 

Dixit aiitem rex Sodomorum ad Abraham -. Da mihi aiiiinas ; cof- 
tera tolle tibi. 

Qui respondit ei ; Lei^o manum meam ad Dominum Deum excel- 
sum, possessorem cceli et terrce. 

Quod a fdo subte^minis usque ad corrigiam caligce , non accipiam 
ex omnibus quce tua sunt , ne dicas .- Ego dotavi Abraham. 

E.xceptis his quce comedcrunt juvenes , et partibus virorum qui ve- 
nerunt mecum -. Ancr, Escol et Mambre ; isti accipient partes suasl 
Gen. XIV, 21-24. LIBER SEXTUS. 49 

tamen peccata sua secunGlum Danlelis consiliiim redl- 
muiit. Isti nimirum partes suas de manubiis hostium 
accipiunt, dura de terrenis possessionibus Deo ser- 
vientium raonasteria construunt, et de iniquo raara- 
mona pauperum et infirmorura Xenodochia pie con- 
stituunt, et de substantiis suis oratoribus cocli victum 
et vestitura porrigunt. Porro rex Sodoraorum, triuni- 
phanti Abram adulans, diabolum figurat, qui raille ar- 
tibus nocendi Sanctos quotidie tentat; quos blanditiis 
et terroribus noctedieque impugnat, etomniamundi 
delectamenta , divitiasque vel honores ad hoc callide 
sumrainistrat, ut animas solumraodo in baralhrum 
perditionis secum pertrahat. Abram vero lilandientis 
assentationes regis contempsit , nec laudes nec munera 
quaelibet ab illo recipere dignura duxit, sed commi- 
litonibus tantum suis partes suas, et cfuae ad esum ne- 
cessaria erant, sumere perraisit. Sic nimirum sancti 
viri, dum in hac vita tempus militice suoe peragunt, 
orania mundana pro coclesti desiderio spernunt, nec 
ullam mercedem pro sanctitatis suae remuneratione 
appetunt. Verum mundanos principes, qui fide Ca- 
tholica et aeternorum desiderio bonorum eis comitan- 
tur, admonent ut ecclesiis partes suas de patrimoniis 
et queestibus suis donent, et egeisos raundique con- 
temptores suis beneficiis suslentent; ut a Christo, qui 
se in pauperibus esse asserit, perennem gloriam sibi 
vendicent. Multis approbari potest auctoritatibus et 
exemplis quod tantum sibi horaines retinent ad emo- 
lumenlum aeteriife salutis, quantum in eleemosyna 
misericorditer distribuunt juxta preeceptum Salvato- 
ris. Nam ea quae pro delectatione carnis prodige di- 
strahunt, seu pro muiidialis inani splendore ielicitatis 
III. 4 50 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

inutiliter clifFundunt, sine dubio velut aqua defluens 
irieraediabiliter transeunt. Alii vero, qui Iieredibus 
suis ingentes gazas augent et reseivant, proh dolor ! 
augmentum malitiae miseri^eque sibi multoties accu- 
mulant, natosque suos ad multorum detriraenta soler- 
ter educant. Ipsi enim furtis et rapacitatibns, multi- 
modisque nequitiissummopere inserviunt, meritoque, 
malignitatis suae dignis ultionibus mulctati, depereunt. 
Sic nempe fit ut nec coelo , nec terra dlgni judicen- 
tur, et amplos honores ingrati successores adipiscan- 
tur, et antecessores, qui pravis heredibus nimias opes 
procuraverint , a multis maledicantur. 

Providi sophistae de mammona iniquitatis amicos 
sibi faciunt; qui , dum carnalla eorum ad preesentis 
vitae sustentationem percipiunt, meritis et orationlbus 
spiritualia benefactoribus suis in aeternum rependant. 
Bajocensis Ebrulfus summopere sibi perquisivit debi- 
tores hujusceraodi; de cujus jam rebus in praesenti 
opusculo plurima retuli. Amodo de ipso patre ordiar, 
etejusgesta, sicut a priscis scripto seu relatione tra- 
duntur, breviter prosequar, et vitam ejus (i) ad re- 
fectionem legentium hlc ita inserere iiitar. 

IX. (f Venerabilis igitur pater Ebrulfus , admodum (i) Cette legende de saint Evroul!: est bien inferieure sous le double 
rappoit de rauciennete et de la critique, k celleque 3Iabillon a pu- 
bliee dans les Acta SS. Ord. S. Benedicti, saecul. i , d'apres deux 
manuscrits du Bec et de Conches. Cen est cependant la copie litte- 
rale pour tous les points ou elles se rencontrent. Afin de mettre le lec- 
teur a portee de distinguer du premier coup d'oeil les interpolations, 
nous placerons entre deux guillemets les paragraphes appartenant a 
la legende originale et nous separei'ons par des parentheses les addi- 
tions ou ies variantes que ces memes paiagraphes presenteront. [517-560] LIBER SEXTUS. 51 

Dobili ortiis prosapia, .Bajocasiiice nrbis oriiindus (i) 
extitit. Quem parentes nimia cducaiites cura, calholicge 
fidei magisterio tradiderunt. Qui mira velocitatedivina 
et humana diligenter percurrens studia, etiara adhuc 
puer ipsos magistros dicitur praecessisse doctrina. Coe- 
lestis enim gratia , quae sibi eum rebgionis doctorem 
futurum prseviderat, in omnibus eflicacissime docilem 
reddiderat. Neque ex insolentia (ut mos est hujus aeta- 
tis) superbe aliquid agendo, tantae indolis dignitatem 
inficiebat. Vultu siquidem spectabibs et (aflTatu) (2) 
dulcis, nulb levitate aliqua existebat gravis. Qui (sicut 
diclumest) nobibtatis lampade clarus, immortalis Dei 
jam notus praescientiee , mox innotuit (Clothario) regi 
(filio Clodovei, qui primus ex regibus Francorum 
Christianus factus est, et a beato Remigio Remoruin 
archiepiscopo cum tribus nobiliummillibusbaptizatus 
est). Qui comperiens quis , vel cujus nobilitatis esset, 
illico praesentari sibi eum jubet, condignum fore diju- 
dicans, utquem menlis nitor extulerat, regalibusmi- 
nisleriis deserviret. Per humilitatis autemoOicium tan- 
tam ei supernus imperator contulit gratiam apud 
terrenum,quatinus, caeterispraelatus, in palatio maxi- 
mum obtineret locum. Oratoris quippe facundia prce- 
ditus, ad agejidas causas inter aulicos residebat doc- 
tissimos. Ita tamen saecularibus intendebat nep^otiis, 
ut nunquam relaxaret animum ab aspectu internae di- 
lectionis. » 

(i) Cest une circonstaiice reinarquable que Petat florissant de 
1'eglise de Bayeux pcndant la proiniiTc nioili<» du vr sieclc, cpoque 
ou elle produisities deux preiniers chefs d'etablisscinents inonasliqncs 
qu'ait fournis notre province : saiut Marcoul ct saiiit Evioull. Mahil- 
ion place ia naissancc de saint Evroult en Giy. 

(■2) Affectu. (Mss. Becc. et Conch.) 52 HISTORTA ECCLESIASTICA. [517-560] 

c< Sed cum opportuna spes propagandae sobolis ha- 
beretur in domo patris, crebra et Iionesta amicorum 
compulsus persuasione, condignam natalibus uxorem 
instituit ducere. Quam gratia posteritatis suscipiens, 
non carnis voluptate (i), (divina preecepta exequendo 
devote, solerti eadem crebro secum) volvebat medi- 
tatione (2). Fruebatur itaque vir Deo plenus tempora- 
libus, cauta cogitatione providens ne displiceret con- 
ditori in acceptis rebus. Cumqne locupletatus nimis 
fieret, pkis gaudebat bono opere quam bona posses- 
sione. Priscorum patrum gesta , quae pej* multos co- 
dices legerat, qualiter in sese traiisferret , summo 
studio elaborabat. Insistens autem eleemosynis, ora- 
tionibus atque vigiliis, conjugem quam duxerat ad 
idem sanctitatis opus evocabat; quatinus per virum 
fidelem, etsi fidelis, accresceret devotio mulieris. Sic- 
que degens adhuc sub laicaii liabitu vitam instituerat, 
ut nihil ab his discrepare videretur, quos imperium 
regulare coercebat. » 

« Cum ergo beatissimus vir quadam propria lege 
(iaudabiliter viveret, et) Dominicis proeceptis ar- 
denter inserviret, (contigit (5) ut Dominum in Evan- 
gelio suis praecipientem audiret) : Qni viilt venire post 
me , ahneget semetipsiun , et toUat crucein siiam, et (1) Illud aposlolicum exsequendo , solerti. (Mss. Becc. et Conch.) 
(a) Tempus brcve est ; reliquum est ut qui habent uxores tanquam 
noK habentes sint. (i Cor. vii , jg ). llludque non oblivioni tradide- 
rat , quod post pauca subinfertur ; et qui utuntur hoc mundn , tan~ 
quam non utantur ; proiterit cnim figura hujus mundi. (Ibid.) 

(3) Divino nutu co/itigit ut illud audire mereretur , quod Dominus 
in L,'vangelio suis discipulis loquitur. (Ibid.) Iante 560] LIBER SEXTUS. 53 

seqnatur me {\]\ (2) Illiid etiam ad cnmulura perfectio- 
nis vir Dei altae memoriee coiididerat, quod ipsa con- 
temptoribus mundi pollicetur yeritas : Amen dicovohis 
qiiod vos, qui propterme reliquistis omnia, centupluni 
accipieVs, et vitam cEternam possidebitis (5). (4) Veri- 
dicis igitur accensus promissis, (quod antea cum dis- 
cretione fecerat) facta distractione rerum, quidquid 
habere potuit, pauperibus erogat. Conjugem, quam 
nt patris nomen haberet acceperat, sacro velamine 
consecrans, coelesti sponso condonavit. Ipse, tanquam 
elapsus a naufragio, ad monasterium festinavit, ct fac- 
tusraonachus, mansit ibi in omni humilitate serviens 
Deo per aliquod tempus; excrescebatqire in eo magis 
magis sanclce conversationis atfectus. » 

Relator vitse raonasterium, ad quod preefatus vir 
confugit, pioprio nomine nobis non distinguit. Unde 
quod de hoc seniorum narratione didici , dignum duco 
fiituris bi eviter enodaie. Vcncrabilis Martinus, Verta- 
vensis abbas (5), abbatiam construxerat in loco, quem 
Duos-Gemellos 6) ab antiquitale vulgus vocitat, pro 
resuscitatione geminorum, quam Ibidem factara ve- 

( l) LUC. IX, 23. 

(2) Hac vero pcr Spirituni Sanclum nffecius sentcntia. (iVIss. Becc. 
et Conch.) 

(5) 3Iatth. XIX, 29. 

(4) liis i^itur et hujusmodi. (Mss. Becc. et Conch.) 

(5) Voyez dans ics Jcta SS. Ord. S. Bcn. (swc. 1, p. Syi) l'liis- 
toire de ce saint personnage, originaire de INantes, et fondatcur de 
i'abbaye de Vertou , pres cette ville ( i\ octobrc, vers 600). 

(6) Les Deux-Jumeaux , canton d']signi. 11 est possi!)le qu'il ait existe 
dans ce lien un nionastere au vi' siecle , et menie quc saint l>viou[t y 
ait pris rhabit; niais ce ne sauraitelre sous iadirrction desaint .Mar- 
tin de Vertou, dont les etal)iissenienls ne j)euvcnt avoir ('-te lout au 
plus que conteniporain? de ceux de saiut Evroult. 54 HISTORIA ECCLESIASTICA. [ante 560] 

tustas memorat. Nam geminam prolem potentis heri 
mors immatura sinebaptismate rapuerat; uncle nimius 
dolor utrosque parentes invaserat. Martinus autem, ab 
Anglia reversus, amicos lugentes invenit, consolatio- 
nem e coelo qutesivit, meritis et precibus geminos 
vitce redclidit, eosque in patrimonio eorumdem mo- 
nachos Deo dicavit. Antiquum ab eventu eidem vico 
nomen uscjue hodie perseverat, et ingens congeries 
lapidum in fundamentis aedificiorum et ruinis mace- 
rlarum evidens testimonium dat cpiod magnae cligni- 
talis hominum habitatio Bajocensem pagum illustrave- 
rit. Ebrulfus, adhuc divitiis et honoribus potens laicus^ 
praefati (ut dicunt) coenobii constructionis astitit 
cooperator idoneus. Incipientes enim consilio acljuvit, 
h£fisitantes corroboravit, opibus et fundis, raultiscjue 
modis res nuper incoeptas augmentavit. Ad postre- 
mum omnibus nudatus, ibi se abdicavit, verusque Dei 
pauper monachile schema ibiclem suscepit, et armis 
obedientiae Deo militavit, et intuentibus exemplo co- 
ruscavit. 

(( Verum , cum ob sanctitatis gratiam coepisset glo- 
riosus confessor Ebrulfus a fratribus honorari , casum 
ehitlonis metuens incurrere, accitis secum tribus mo- 
nachis, c(uos slbi familiarl collocutione conjunxerat, 
et ad id perfectionis certamen promptiores cognove- 
rat, utpote sollus Del contemplationi volens incum- 
bere, summa cum velocilate studuit eremum expe- 
tere. » Qui per Oximensem pagum in locum, qui 
Montis-Fortls dicitur ( i), venerunt, ibique, cjuia locus (t) Saint-Evioiilt de Monlfort ii nne demi-lieue au nord de Gace. 
U par.iil. d"apres ce passagc, rine dcja a repoquc oii ecrivait notrc [ciRCA 560] LIBER SEXTUS. 56 

amoenus silvis et fontibus abundabat, hospitati sunt, 
et aliquandiu solitariam vitam ducentes, sancte vixe- 
runt. Sed, quia duo castella : Oximis, Guaceiumque in 
vicinio erant, ubi plures acturi forenses causas venie- 
bant, servi Dei adventantium multitudine molestias 
plerumque perferebant. Praefata nerape oppida tempo- 
ribus Caesaris fuisse, eique leguntur fortiter restitisse; 
ibique per multa saecula principum sedes perman- 
sisse (ij. Indefrequentia procerumatquemediocrium, 
quibus antea nobilis heros in saeculi fastigio notus fue- 
rat, jam speciali tlieoriae ferventer inhcerentem visi- 
tabat, et multiplici coUoquio de causis utilibus pro- 
lato, coelestia meditantem inquietabat. Illum igitur 
venerabiles viri locum deseruerunt , ibiqiie posteri auteur, la circulation dcs voyageurs de Gace vers Bernai et Roucn 
avait lieu coinme aujourd'lnii par ."Montlort, nialgre les obstacles que 
presente la conGguration du terrain ; obstacles qu'un court detour vers 
la gauche aurait permis d'eviter. Mais peut-etre alors le vallon, qu'il 
eut fallu suivre en contournant le coteau, ne presentail-il qu'un 
marais impraticable, dans lequel on u'aura pas ose engager le grand 
chemin. 

A la place de ce passage (jusqu'aux premiers guillemets suivants) 
on trouve dans la legende originale : Quivenientes ad tocum Oxi- 
mensem nomine , ingressi sunt sili>nm.... 

(i) INous avcns dejii vu ci-dessus a Toccasion dc Lillebonne (t. II, 
p. 323),et nous verrons encore plus d'une fois notre auteui-, renvoyer 
a des Gesta Romanorum , compositions fabuleuses et peut-elre poj)u- 
laires au xi' siecle, qui ont certainement existe, el qu'il serait bien in- 
teressant de retrouver, quoique l'histoire n'eiit certainement aucun 
profit a en lirer. II parait , «rapres ce qu'en rapporte Ordiric , 
que toules les cications et constructions dcs gencralions interme- 
diaires y etaient rapportees a Ccsar. De nos jours, en JNormandie, 
ce heros n'a plus a sa charge quc les constructions et les voies Ro- 
niaines, les traditions populaires ayant dispose eii favcur des An;;lais 
dc tout ce f|ui apparlK iit au iiiovcii-age. 56 HISTORIA ECCLKSIASTICA. [circa 560J 

basilicam, quse adhuc perdurat, iii lioviore S. EbruHi 
condiderunt. 

«Deinde silvam ingressi suiit amatores eremi, quam 
Uticum protestantur incolse. Quae silva densitate 
arborum liorribilis, crebris latronum frequentata 
discursibus, habitationem prcestabat immanibus feris. 
Cumque intrepidis gressibus vastissima loca solitudlnis 
peragrarent, non invenientes ubi conveniens suae de- 
YOtioni hospitium coUocarent, beatus Ebrulfiis, puree 
conscientiae spiritu inardescens, oravit ad Dominum, 
dicens : Doinine Jesu Christe , qui populo tuo Israet 
gradienti per desertum , te ductorem fidelissunum in 
columna nubis et ignis exhihuibti , dignare propi- 
tius nohis volentihus j-EgYptiaca3 sen>itutis damna- 
tionem effugere , locum libertniis et nostroi j lagili- 
tati opportunum. clementer ostenderel Mox vero com- 
pleta oratione, apparuit lideU viro angelus Domlni, 
adveniens quod poposcerat iiidicare. Quem sequentes 
praevium, perveneruiit ad fontes habilissimos (i) ad 
potandum; qui paululum dlrivati (2) colligebantur 
in magnum stagnum. Ubi genua tlectentes, monstra- 
tori Deo immensas referunt laudes, qui nunquam ser- 
vos suos spernlt sperantes in se. Celebrata autem gra- 
tiarum actione, nomen Domini invocantes, pro 
quantitate habltantium de virgultis et frondibus con- 
struxere tugurium. Quod claustro parvulo ejusdem 
materiae circumcingentes, manserunt Ibi, optatoe (1) Ce mot barbare, qui se trouve aussi dans la legende originale, 
doit etre pris dans le sens d^idoticiis. 

(1) Ce mot, qui signifie separes, distribues, vaut niieux ici qiie dt- 
rivali fderivcs), qu'on trouve dans la legende originalo. [ciRCA 560] LIBER SEXTUS. 57 

quletis defugium ( i ) consecuti. Quorum servitus quan- 
tum libera, tantum Deo comprobatur extitisse grata. 
Oranem quippemundi strepitumconculcantes pedibus, 
solis inhaerebant coelestibus; et qui cuncta contemp- 
serant, prceter Deum niliil habebant, Lnde bene cum 
psalmogiapho cantare meruerunt : Portio jma, Do- 
mine , dixi , custodire legern iitam (2). Sumrai nam- 
que Dei obsequentes legi, eum solum partem (3) co- 
nabantur adipisci. » 

H Dum ergo tota vigilantia interioris hominis pro- 
fectum adquirerent, neque eos aut loci asperitas, 
aut bestiarum feritas a proposito deterreret , factum 
est ut quidam latrouum, qui silvam incolebant, ad eos 
diverteret. Et admirans eorum constantiam, et in 
Christi servitio perseverantiam , ait : O woiiaclii , 
qucc causa turbationis vos has partes coegit adire? 
/ el qiiomodo prcesujjipsistis in taiita hospitari soli- 
tudijie? ISoji optijiiujji locum ijwejiistis. Jji Jiescitis 
quia hic est locus iatiojiuin (4), et non ercmitarum? 
Hujus nemoris incolce lapina vivujit , pjopj-ioque 
vivejites lahore , consortes pati nolunt. JSoJi diu tiiti 
hic esse potestis. Prcrterea ari>a inculta et injjmc- 
tuosa , vestroque labori i/wejiistis ingrata. Ad haec 
venerabilis pater Ebrulfus, ut erat vireloquens, sin- 
gula propositionum exsecutus, respondit : Tere,Jra- (i) Refugium. (Mss. Bec. et Conch.) 

(2) Psalm. cxviii, 67. 

(3) Patrem. (Mss. Bec et Conch.) 

(4) Nous nous permettions dc demander ce que des voleurs pou- 
vaient avoir a recueillir dans la foret de Saint-Kvroult , a nioins que 
ce ne fut du {^ibier pour leur subsistance. :)8 HISTORIA ECCLESIASTICA. [circa 560] 

ter, noii iurbationis imolentia , sed cunctipotentis 
Dei huc nos appulit pra'scieniia. Neque ex ulla usur- 
patione ad hcec devenimus loca, sed potius ut libe- 
rius defleamus peccata nostra. Et quia nobiscum est 
Dominus , in ejus tutela positi non timemus minas 
houiinum , cum ipse clixerit : Nolite timere eos qui 
occidunt corpus; animae non liabent quid faciant (i). 
lUud autem quod proposuisti ultimum de labore, no- 
veris qiiia potens est Dominus servis suis parare in 
deserto mensam refectionis. Cujus opulentice parti- 
ceps et ipse fieri potes , si pravitatem quam exerces 
deseris , et Deo qui viviis et verus esi , tejamulatu- 
rum devotissime spoponderis , Jili. Noster iiamque 
Deus, ut ait propheta, in quacumque die peccator 
conversus fuerit, qusecumque operatus est mala obli- 
vioni tradit (2). Ne ergo desperes , Jrater, de boni- 
tate Dei propter immanitatem scelerum; sed admo- 
nitionem psalmographi secpiens , diverte a raalo, el 
fac bonum (5) , pro cerio intelUgens quia ocuU Do- 
mini super justos , et aures ejus acl preces eorum. 
Sed et ilUid nolumus te ignorare , quod idem pro- 
pheta pcrsonat continuo terribiU relatione : Vultus 
autem Domini super facientes mala, ut perdat de 
teria raemoriam eorum (4). Quod si divime pietatis 
intuitus prcBsens adest justis , ut eoruiii preces exau- 
diat , patet procul dubio quia di^ertilur ab injustis , (i)Matth. X, 18. 
(2) Ezech. xviii, 21. 
(5) Psalin. xxxiii, t5. 
(4)Ibid. 17. [ciRCA 560]' LIBER SEXTUS. 59 

ul eorum quandoque impudentiam potenter puniat. 
Tunc ille, in his sermonibus supema compunctus gra- 
tia , reversus esl ad propria. Mane autem facto, renun- 
ciatis omnibus quae habebat, deportans secum tres 
tantura subcinericios panes et favum mellis, citato 
calle repedavit ad servos Dei, et procidens ante pedes 
S. Ebrulfi, protulit euiogias benedictionis (i); mox- 
que Sancto afflatus Spiritu, emendatiorem vitam polli- 
citus, ibidem monachilem adeptus est professionem 
primus. Quem imitantes multi ejusdem silvae latrones, 
per admonitionem beati viri aut fiebant monachi , aut 
deserenles latrocinia efficiebantur cultoresagri. Ex vi- 
cinis etiam locis fama divulgante beati viri nomen et 
meritum, nonnulli veniebant ad eum, desiderantes 
ejus contemplari angelicam faciem, et jocundissimum 
audire serraonem. Cumque ei administrarent quae cor- 
pori erant necessaria , refecti spiritualibus cum alacri- 
tate mentis remeabant ad sua. Quidam autem ex ipsis , 
ut meruerunt perfrui ejus coUoquio, deprecabantur 
ascribi tam spirituali collegio, jamque propter fre- 
quentiam venientium praedicta silva solitudinis ami- 
serat vocabulum. » 

<.( Accrescente itaque numero fratrum , accrescebat 
et in beato Ebrulfo gratia virtutum. Patientiae quippe (i) Les eulogies etaient dans ia primitiveEglise des pains offerts par 
les fidoles et benis par le pretre, dont on reservait une part pour la 
coramunion, et dont le reste etait a la fin de la niesse distribue aux 
assistants; ceux-ci ne pouvaient les accepter et s'en nourrir que sous 
ia condition d'etre a jeun ; elles tenaient a peu pr^s lieu de la com- 
niunion a ceux qui n'avaient pu y participer. Ce furent ensuite dc;; 
pains ou autrcs alimcnts bcnits, qu'on s'fnvoyait reciproquement , ou 
nu'on distribuait a lable. 60 HISTORIA ECCLESIASTICA. [560-596] 

singularis, abstinentiae erat praedicabilis; creber in 
oratione, hilaris in exhortatione. Prosperitate nescie- 
bat extolli, adversitate non poterat frangi (i). Quod 
ei deferebatur a popuJo fideli, pauperibus qui ad eum 
contluebant mandabat distribui, dicens non oportere 
monachos aliqua de crastino soliicitudine angi. » 

Quadam igitur die deficiente copia panis, pauper ad 
januam veniens , eleeraosynam postulare coepit. Qui 
cum denegantem se habere (piod largiri posset, mini- 
strum inclamaret, venerabilis pater ait : Fraier^ qiiare 
iiegligis clamoreni pauperis? Da^ quceso , eleemo- 
synaminopi. At ille : Non haheo , inquit, pnter, nisi 
dimidium panis quem reservo pan^ulis nostris. Nam 
ccvtera seciindum jussum tuwn erogavi. Cui ille : Non 
dehes ha^sitare , jili. Num legisti prophetam dicen- 
iem : Beatus qui intelligit super egenum et pauperem; 
in die mala liberabit eum Dominus (2)? Nunquain 
sane desinet fidelis conditor pascere , pro quihns 
dignatus est , affixus cruci , pretiosum sanguinem 
inipendere? 

His a venerando patre auditis, minister dimidium 
panis quem reservaverat parvulis, uni famulorum tra- 
didit, dicens : Cito curre , et pauperi largire, sed 
fwli eiini revocare. Qui jussis obtemperans, tamdiu 
cucurril, donec egenum fere uno stadio a monasterio 
remotum reperit (3). Cui cum diceret : Accipe, Do- 
mine , eleemosynani quam tihi ahhas mittit, ille ba- (i) Ajoutez : <7Ui (Mss. Bec et Coach.). 

(2) Psalm. XL, I. 

(3) Cc lieii est encore connii sous le nom de Fontaine-Saint-Kvroull, 
et tres-frequente par les pMerins et les malades. [560-596] LIBER SEXTUS. 61 

culum, quem manu gestabat, in terra defixit, Deoque 

gratias ageiis, ambabus manibus agapem (i suscepit. 

Cumque de humo baculum abstraxisset, nec adhuc 

eleemosynae portitor de loco recessisset, subito fons 

magnus, cuspidem baculi secutus, erupit, qui usque in 

hodiernum diem ebulliens, ibidem iluit. In quo loco 

multa3 infirmorum sanitates patrata^ sunt, et de lon- 

ginquis regionibus febricitantes pro desiderio cura- 

tionis illucasciti sunt. Per visum etiam phn^ibus jussum 

est ut pro salute nanciscenda Uticensem saltum quee- 

rerent, et de S. Ebrulfi fonte qui manat illic, biberent. 

Plures igitur de Burgundia \el Aquitania, seu de aliis 

GaHiarum regionibus exierunt, Uticum cum summa 

difficuitate quaesierunt, et vix (quia tunc lociis ille 

obscurus erat, uti desertus j indagantcs, invenerunt. 

Tandem invento fonle cum hausissent, et inde cura 

sancti nominis invocatione fideliter bibissent, seu ca- 

put vel alia membra lavissent, recepta sanitate gaude- 

bant, Deoque gralias agentes, ad propria lcEti redibant. 

[f o3i-io6o.] Haec ibidem per mullas£ecula frequen- 

ter usque ad tempora Henrici regis Francorum (2) age- 

bantur, dum post devastationem Danorum raro cultore 

Uticensispai^us incolebalur. Tunc quidam pagensis, no- 

mine Berengarius, ex paterna successione illud russusce- 

pit; et, ne adventantes infirmi sata sua devastarent, fon- 

tem sepe circumclusit. Dolens namque ruricola crebro 

irascebatur quod prata, Iiorti , et alia quai in circuitu (i) Ce niot n'est pas pris ici dans soa sens priniitif de rcpas fait en 
comraun dans les e-lises aux principales solennites, mais dans celui 
de nourriture distribuec aux pauvres. 

(2) (20 juillct io3i-29aout 1060). 62 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

habebantur, ab extranels, qui causa salutis illuc coii- 
fluebant, conculcabaiitur. Ab eodem tempore mira- 
cula sanitatum ibidem (ieri cessaverunt, quandiu prae- 
fatus Berengarius et heredes ejus Leterius et Guillelmus 
atque Gervasius praedium illud possederunt. 

[SGo-DgG.j (c Erogato (itaque a S. Ebrulfo) (i) pane 
pauperi, ecce ante Soiis occasum quidara clltellarius 
astitisse pro foribus cellulae visus est, pane et vino suffi- 
cienter onustus. Qui vero eum adduxerat, dicens se foe- 
neratorem (2) esse, ministrum advocavit. Cui tradens 
quae delulerat, ait : Kadejrater, et da iuo ahhatL Quo 
dicto, \elut iter accelerans, equum ascendit et festinos 
abscessit. Cumque pater personam datoris requireret, 
responsum est ei quanta celeritate discessisset. Intel- 
lexit ergo hcec sibi a Deo delata fuisse, et exhllaratus 
spiritu, gratlas egit pietati ejus immensae, qui multi- 
plicat mlsericordiam suam servis suis, et reddit plura 
pro paucls. Ab illo vero die nunquam defuit illis 
quod poscitusus humanee fragilitatis. » 

(( Sed cum paulatim , pio Domino praestante auxl- 
lium, temporalibus bonis augmentari coepissent, duo 
saevi latrones ex alia provincla, audlentes multiplicari 
eorum substantiam, direxerunt gressum ad beati viri 
cellulam, et assumpto grege porcorum, cum slham 
egredi festlnarent, reciprocato itinere ipsam eremum 
coeperunt circumlre. Et non invenientes liberam (i) Aiitein. ( iMss. Bec et Conch.) 

(2) Ce mot, (laas son acception habituelle. signifie nsurier, preteur a 
usure. Nous pensons qu'il faut le prendre ici dans celle d'emprunteur, 
qui venait rendre avec usure ce qu'il avait lequ quelques moments 
anparavant. [560-596] LIBER SEXTUS. 63 

exeundi potestatem, obstupefacti eur hoc contingeret, 
et iam errando fatigati , aiidierunt signum , quo fratres 
acciti convenirent ad consuetae orationis studium (i). 
Ad cujus sonitum nimio terrore perculsi sunt, et re- 
lictis porcis ad hominem Dei velociter accesserunt. Et 
confessi crimen quod egerant, facti sunt ei monachi. )> 

(( Verum ad commendandam illustrem gloriam ma- 
glstri, non illud tacendum esse duximus, quod per 
quemdamdiscipulorum ejusdemhonorificentisslmi viri 
exhibuit praecellens gratia septlformis Splritus. Corvus 
namque, qul prope monasterium nidificaverat, ova 
furtive rapiebat, et per insertam fenestram refecto- 
rlum intrans, omnia turbabat, nldoque suo quod tol- 
lere posset asportabat. Tunc utuis ex fratribus, cujus 
hoc erat oflicium, simpliciter orans inqult : Domiue , 
vindica nos de adversario , qid aujert quod nohis 
donat tua miseratio. Nec mora reperierunt volu- 
crem sub arbore mortuam, qua slbi collocaverat ni~ 
dum (2). Sic quidquid eis nocere volult, aut cito pe- 
riit, aut poenitens melioris propositi habitum re- 
cepit. » 

Igltur cum omnium inspector Deus gloriosum cer- 
tamen Ebrulfi dllecti sui clemcnter aspiceret, cor 
illius fidei soiiditate roboravit, quatinus perseverans 

(i) Ce fait concourt, avec quelques autres du ni«;me genre puises 
(lans Gr(3goire de Tours, a prouver que l'usage d(?s clochcs dans 
1'Eglise d'Occident est fort anterieur au pape Sabinien, auquel on en 
a souvent attribu(i 1'introduction. 

(■2) 11 parait, d'apres ce paragraphe, que la rt^putation drs corbcaux 
sous le rapport de rinclination au vol, date de loin. INous avons (hjja 
vu ci-dessus (t. II , p. 272 ) des oiseaux de ccttc esp^ice figurer daiis la 
Itjgende de saint Guthlac ; mais leurs defants y sont toleres avec beau- 
coup ])lus dc douceur. 64 HISTORIA ECCLESIASTICA. [560-590] 

in bono opere , exemplum fieret casteris regularis 
disciplina?. Qui licet vehementer arderet adire remo- 
tiorls deserti loca , et hominum declinare consortia , 
prudentiori tamen consillo deliberavit prsesens pro- 
desse exercitui, cujus dux atque raagister extiterat 
propositi. Metuens videlicet, si se fundamenti auctor 
subtraheret, opus ccdificii propter novitatem aliquate- 
nus vacillaret, preecavebat ne, dum sibi locum quietis 
provideret, aliis detrimentum foret. Persistit ergo 
princeps agonizantis (r) exercltus, et in acie ut railes 
pugnans, et extra aclem ut fortis ductor per Incre- 
menta vlrtutum sese proferendo sublimans. Cujus ce- 
leberrima sanctitatis opinio plurimas percurrens pro- 
vincias, ad ejusdem professionis (luctamen) (2) felices 
et streiuias, Deumque metuentes personas illexerat. 
Tradebant autem beato viro domos, praedia, posses- 
siones et famllias, rogantes ut eis monasteria aedificari 
praeciperet, et ordinem quem vellet vita? solers pastor 
imponeret. Quorum petltionibus vir sanctus adquie- 
vit, et XV monasteria vlrorum seu mullerum regularl- 
ter instituit, et singulis probatissimae vitcC personas 
praefecit. Ipse autem proprio coenobio, quod prius 
aedificaverat (praefuit) (3), in quo jugiter in Dei servi- 
tio perraanslt, exhortans fratres « ad altiora progredi, 
et pertlmescere multiformes insldlas dlaboli. » Faraa 
sanctitatis tanti patris pervenit ad aures principum, 
qui temporibus illis frena regni rexerunt Francorum, 
qui nuper submissi fuerant leni jugo Christianorum. (i) Corabattant. Cestdans ce seus qu'oa dit l'Eglise militante. 

(2) Au lieu de ce mot, on trouve dans la legeiide originale : luctani, 
qui a le meme sens. 

(3) Prceessc. dccrevil. (Mss. Recc et Conch.) LIBER SEXTUS. 66 

ClothariusenimSeniorannis (juinquagintaetuno(i) 
regnavit, moriensque quatuor fiiiis suis regnum in Te- 
trarchias divisum rellquit. Karibertus itaque Parisius, 
Hilpericus Suessonis , Guntrannus Aurelianis, et Si- 
gisbertus Mettis regni sedemsibi collocavit. Sigisbeitus 
autem, qui junior omnibus erat, priraus omnium 
duxit uxorem, filiam scilicet regis Galiciee (2), Bruni- 
childem, quse peperit ei Chikiebertum regem, et In- 
gundem, HerminegeUii Guissigothorum regis et marty- 
ris (3) conjugem, et Bertam Adelberti Cantuariorum 
regis uxorem (/|) , alque Bovam Deo sacratam virgi- 
nem (5). Deinde post viii annos (G), fraude Hilperici 
fratris sui occisus est, et Childebertus adhuc puer cum 
Brunichiide matre sua regnum adeplus est; quo fere 
XXV annis fortiter, ut in gestis ejus legitur, potitus (i) 5i I . — Apres le 10 novembre 56 1 . 

(2) Fille cadette tl'Athanagilde, roi des Yisigoths (554-567 j. Wous 
igaorous j)ourquoi uotre auteur lait uu roi de Galice de ce prince, qui 
elablit a Tolede le siege de la monarchic dcs Visigollis. 

(5) Vovez ci-dessus, t. I, p. i54. L'epoquc precise du niartyre dc 
saint Herminigilde fut, selon le pere Auseime, le samedi saint 
i5 avril 586. Jngoude, qu'il avait epousee en 58o, mourut en 585. 

(4) Berte, mariee en 566 a Elhelbert, roi de Kcnt, fjui se conver- 
liten 597, n'etait point soeur d^Ingondo, niais s;i cousine germaine, et 
Clle de Caribert, roi de Paris. II n^y eut d'autrc S(eur d'lngondeque 
Clodeswinde, fiancee deux fois : la premiere, a Autharis, roi des 
Lombards, la deuxieme , a Recarede, frere d'Heriuinigilde. 

(5) Sainte Beuve, abbesse a Reims (24 avril), n'avait ricu de coni- 
mun avec Sigebert I". Frodoard a suppose qu'elle etait Glle de saiut 
Sigebert, deuxieme du nom ; mais il parait constant (|u'ellc n'ctait 
que sa parente, et peut-etre sa niece. 

(6) iVous ne savons pas de quel evenement notre auteur lait partir 
ces huit annees, a moins que ce ne soit du mariage de Brunehaut en 
566 ou 568. Ce qu'il y a de certain, c'esl que Sigebert, roi de Melz 
eii 56i, lut assassine en 5^5 par dcs emissaires de Fiedegoiule. 

III. 5 66 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

est(i). Qui, postquammultos labores perpessus veiieuo 
perlit, Tlieodeberto (2} et Theoderlco (5) fdiis suis 
duas Tetrarcliias, patris videlicet sui, et Guntraiini pa- 
trui sui, dimisit; cum quibus Lotharius Magnus, Chil- 
perici filius, fere xxannis inimicitias exercuit. Tandem 
Theodebertum regem bello peremit, et vetuhim Bru- 
nichildem ad caudas equorum indomitorum ci udeliter 
ligarifecit (4), potentem reginam, cui quondam Gre- 
gorius Papa, ut in gestis pontifical ibus (5 ) et Registro (6) 
declaratur, suppliciter faverat , frustratim discerpsit. 
Sic nimirum, omnibus aemuiis de medio ablatis, monar- 
chiam Franciae solus obtinuit, moriensque Dagoberto 
filio suo , cujus gesta Francis notissima sunt, reliquit, 
In illo tempore, dum isti Gallis principati sunt, 
Romanum imperium Justinlanus et Justinus minor te- 
nuerunt, Tiberius quoque et Maurltius, Phocas et 
Heraclius (7). Apostolicam vero sedem tunc rexerunt 

(i) Childebert, roi d'Austrasie, mourut en eftet par le poison, 
mais apres vingt annees de regne seulement, ct dans la vingt-sixieme 
de sou age , en 596. Le mot fortiter est de trop dans ce qu'en dit notn; 
auteur. 

(2) Theodobert 11, roi d'Austrasie (096-612 }. Ce ne fut point Clo- 
tairell, mais Brunehaut et Thierri, qui iirent mourir Theodebert II, 
a Chalons-sur-Saone. 

(5) Tliierri II, roi d'Orleans et de Bourgogne (5g6-6i5). 

(4) En 6i5, a Reneve en Bourgogne. Cette comniune est situee sur 
la Vingeanne, a 5 lieues de Dijon , sur la route de Grai. 

(5) Probablement le Pontljicalis liber. 

(6) Le recueil des Epitres de saint Gregoire : Has itaque {Episto- 
las) in uno volumine arctans , in libros XII distinxit , ct Registrum 
noTnitinndum esse decre\>it. 

(7) Les regnes de ces empereurs embrassent depuis 5'2'j jusqu'au 
II fevrier 641 Nous croyons inutile de donner les annees de chacun 
d'eux pour la seconde fois. Voyez ci-dessus , t. I, p. 102 et sui- 
vantes. LIRER SEXTUS. 67 

Hormisda et Johaniies, Felix et Bonelacius, Johannes 
et Agapitus, Silverius, Vigilins et Pela^ius, Johannes 
et Benedictus, Pelagius et magtius doctor Gregorius, 
Sabinianus et Bonefacius, Deusdedit et Bonefacius, in 
sollemnitateomniumSanctorumfamosus (i). In diebus 
illis Rotomagensem metropolim tenuerunt Flavius et 
Praetextatus, Melantius, Hildulfus, celebrisque proles 
Benedicti Romanus (2). 

Haec de chronicis rimatus hausi , lectorique meo 
satisfacere volens, breviter annotavi, ut satis eluceat 
quibus leraporibus octogenaria (5) floruerit in mundo 
vita sancti patris Ebrulfi. INunc ad quoedam nitor 
enarranda regredi , qute non scripto, sed seniorum 
didici reiatione. In nimiis enim procellis, qua? tem- 
pore Danorum enormiter furuerunt, antiquorum 
scripta cum basilicis et aedibus incendio deperierunt; 
quee fervida juniorum studia, quamvis insatiabiliter si- 
tiant, recuperare nequeunt. JNomnilla vero, (jUce per 
diligentiam priscorum manibus barbarorum solerter 
surrepta sunt, damnabiii subsequentium negligentia, 
proii pudor I interierunt; qui sagacem spiritualium 
profunditatem patrum libris iiisertam servare neglexe- 
runt. Codicibus autem perditis, antiquorum res gestae 
obiivioni traditae sunt; quae a modernis qiiaiibet arte 

(i) Ces papes ont occupe le saint-siege depuis le mois tle juillct ^i^ 
ius({u'au 21 octobre 625. JNotre auteur a oublie dans sa liste Boiii- 
face I\ , et lui a enleve la dedicace dii Pantheon ;< tons les Sainls puiii 
rattribuer a ]>onif'ace V. Voyez ci-dessns, t. I , p. i56, et 41^-4^0- 

(1} Au sujet de ccs cinq prelats, voyez ci-dessus, t. II, p. 542 et 
snivaales. Le pere de saint Koniain {)aiait en effiet s'elie appel<' 
Henoit. 

(5) Saint Kvioult parait en ellet avoir allciul l^icn iiies dc f|iiativ- 
vingts ans (517-29 dccenihic 5ytiJ. 68 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

lecuperarl noii possuiit, quia veterum monimenta 
cummundo prcetereunte a memoria praesentium defi- 
ciunt, quasi grando vel nix in undis cum rapido 11 u- 
mine irremeabiliter lluente detluunt (i). 

Nomina locorum , in quibus pater Ebrulfus xv mo- 
nasteria construxit , et vocabnla patrum, quos idem 
coenobialibus turmis vicarios Christi praefecit, variis 
mutationibus rerum per cccc annos abolita sunt, quae 
sub multis principibus a Lothario Magno et Childe- 
berto contigerunt, qui usque ad Philippum et Lndo- 
vicum ejns filium (2) in Galliis regnaverunt. Quaedam 
tamen annosi senes visa vel audita filiis ore facundo 
retulerunt, quae nihilominus et ipsi tenacis glutino 
memorite retinuerunt, et sequenti ajvo divulgaverunt. 
Digna itaque relatu serentes fratribus suis insinuant; 
per quse dura mortalium corda Creatoris ad amorem 
incltant, ne pro abscondito in terra talento cum tor- 
penti servo damnationem incurrant. Igiturqusepriscis 
a patribus jamdudum puer didici, auscultate, et mira- 
bilem Deum in Sanctis suis mecum magnificate. 

[587-596.] Dum longe lateque fama beati patris dif- 
funderetur Ebrulfi, ad regis Franciae pervenit aures 
Childeberti. Qui nimio cupiens desiderio videre illum, 
cum uxore sua (5) et aliquibus de familia sua perrexit 
Uticum (4). Cumque prope monasterium viri Dei per- 

(i) Cette magnifique pensee rappelle un peu celle de la Bible : Om- 
nes niorimur, et tanquam aquce dilabimur, quce non revertuntur. 

(2) Ce passage a ete ecrit sous le regne de Louis-le-Gros, et par con- 
sequent avant le niois d'aout i iSy, epoque de Lt mort de ce prince. 

(3) On avait d'abord ajoute dans le manurcrit de Saint-Evroult : 
Brunichihh ; mais ce mot a ensuite ete gratte. 

(4) II n'est pas facile d'indiquer avec quelque precision Tepoque de 
cclte visite de Childeliert II ot de la reine Faileube a saint Evroult ; [587-594] LIBER SEXTUS. 69 

venisset, iii locum scilicet iibi nunc basilica in honore 
beatce Dei genitricis et virginis Mariae (i) coiistructa 
est, de equo reverenter descendit, ac ut omnes ad ob- 
viandum servo Dei honestc se praepararent, imperavit. 
Tunc clerici qui coraitabantur ei, vestimentis induti 
astiterunt, manus ad reliquias atque cruces, quas super 
pallia posuerant, miserunt, et eadem resuraerc volue- 
runt, sed nullo raodo raovere potuerunt. Unde omnes, 
nimiomoerore alfecti, in terram se prostraverunt, et 
misericordiara Doraini suppliciter deprecati sunt. Re- 
gina vero, sese voto constringcns, ait : Si omnipotens uous nous reprochons de l'avoir ci-dessus, t. 11, p. 287, rapportee a 
ranueeSpG. Ou peut croirequ'elle fut posterieui'e au traite d'Andrlot, 
conclu le 28 novembre 587, qui donnait a ce priiicc la ville d'Avran- 
ches et son territoire. Peut-t-tre rHicinors faisait-il aussi parlie de 
ses ttats; ou bieu Childebert y vint-il de TAvranchin. On saitquelle 
obscurite plane sur les circoDScriptions bizarres et mobiles des 
royaunies Merovingiens. 11 y a cncore plus de cliances pour que celte 
visite aiteu lieu peu apres le 28 niars 5^3 , epoque de la mort de 
Gonlian, dont Childebert fut l'heritier. Gontran laissa ii son neveu 
de vastcs contrees dans la Fraace occidentale, dont cc prince jiut 
vouloir prendre possession par lui-meme. 

(i) Peut-etre Notre-Darae-du-Bois. sur la rivc droite de la Charen- 
tonne. INous avons ci-(lessus(t. II, ]). 57) indiquc a tort, d'apres Tin- 
ventaire des titres de rabbaye, cette eglise comnie le chef-lieu prinu- 
tifde la circonscription paroissialc a huiuelle appartcnait le nionaslere 
deSaint-Kvroult. jNous verrons bientot quc reglise ]>aroissiale ])riim- 
tive elait placee ailleurs , et portait le nom de Saint-M artia-1'Elegant. 
suivant notre auteur. 

Ce qui nous parait donner quelque poids a notre conjecture sur 
Tidentite de jVotn^-Dame-du-Bois avec cet antif|ue oratoirede INotre- 
Dame, c'est robservation que fait l'auteur de la dilYercncc du tcrrain, 
plus convenable aux inhumations sor ce plateau quedans la vallee, ou 
les fosses s'infdtraient eu hiver a mesure qu'on les creusait. l.'eglisc 
de Livet , egalemcnt dediee a ^ofre-Dame, nous ]»a)ait beaucoup 
frop eloignce, aussi bicn que cclle dc Notre-Damc ilc Toufjucttc. 70 HISTORIA ECCLESIASTICA. [587-596] 

Deiis dederit nohis potestatem ut sacra qucE hic 
posuimus , sospitcs recipere possimus , in hoc loco 
venerahilem ecclesiam in honore Genitiicis ipsius 
construijaciam. His dictis, clerici manus sacris appo- 
suerunt, sed nihil profecerunt. Tunc regina nimis 
raoesta , cura lacrymis aiebat : Scio peccata mea pro- 
mereri ut servum Dei non possim contemplari. Atta- 
men , si per intercessionem ipsius Sancti creator 
omniwn Deus nos respexerit, et sanctas nohis reli- 
quias aujerre permiserit , altare marmoreum ex pro- 
priis sumptihns pra-paraho , et eidemjaciam dejerri 
Beato. Cumque ab ore hoc protulisset, omnes re- 
liquiae per se ipsas motae sunt, quas accipientes, ob- 
viam viro Dei cum gaudio processerunt. Jara enim 
beatus vir adunata fratrum turma veniebat, et cum eo 
multitudo populi utriusque sexus in adventu regis tri- 
pudians properabat, Susceptus ita(jue rex, per triduum 
ibidem demoratus est. Tertio nutem die sub cirogra- 
pho xcix vilias B. Ebrulfo tradidit, ac ad suos inde 
laetus lares remeavit. 

Regina vero, voti sui memor, in colle, qui inter 
rivum Carentonae et silvam consistit (i i, intemeratae 
Dei genitrici Mariee honorabilem ecclesiam construi 
fecit , et altare marmoreum , ut spoponderat , venera- 
bili viro transmisit, quod multis annis in eodem loco 
perduravit. Deinde,postmuItorum annorum curricula, 
quidam homuncio partem ejusdem marmoris ad alium 
locum transfene voluit; sed casu illud per mediura (i) L'eglise de Notre-Danie-du-Bois est en efFet situee sur iin plateau, 
qui devait etre autrefois enlieremcnt occupe par la foret. Maintenant 
pIIc en ost a une petitc distance. [587-596] LIBER SEXTUS. 71 

fregit. Quod factum , ut ornnibus maiiifestaretur Deo 
displicuisse, noii in loiigum passus est inultum rema- 
nere. Nam antequam annus volveretur, praefatus homo 
vita privatur. 

In basilica quam retuli reginam condidisse , duae 
arae suiit consecralae, quarum una dicata est sanctae et 
individuae Trinilati, altera vero intactae Yirgini, Dei 
genitrici. Fertur quod ibi fuerit coenobium sanctlmo- 
nialium, necnon cimiterium monachorum et subli- 
mium virorum, quorum ilhic cadavera l^ajulabantur 
ad sepeliendum, quia in valle palustris humus erat, 
et in hieme passim dum foderetur, lympha mox scatu- 
riebat , manansque foveam fons adimplebat. Unde in 
praedicta oede Virginis Matris plurima insignis habila- 
tionis indicia panduntur, et usque in hodiernum diem 
honorabiles ibidem sarcofagi servantur, qui spectabi- 
lium fuisse personarum sine scrupulo creduntur. Ilis 
ita se habentibus, ad ea narranda quae restant ve- 
niamus. 

Vir Deo plenus, ut frequentiam ad se advenlantium 
se ferre non posse vidit, suum digne monasterium or- 
dinavit, latenter inde secessit, et in crypla quadam per 
tresannos ita delituit, quatinus a nullo monachoium 
penitus sciretur, excepto uno nomine Malcho, qui 
iiliolus viri Dei erat, caeterisque familiarior arcana 
ejus noverat. Crypta vero sub monte frondoso prope 
rivulum erat, et a monasterio fere dimidia leuga dista- 
bat (i). Diabolus autem, omnium bonorum inimicus, 
videns fratres in bonis excrescere operibus, nisus est (i) CcUo rrvptc t'\ni\ pr ol>al)l<'iirMi( dans \r voisiiiafic (!<• la fon 
iMinc SaintKvinuil 72 HISTORIA ECCLESIASTICA. [587-596] 

eos ex felle malignitalis suae nequiter iiiebriare, et ne- 
faria perturbatione omnes pariter contristare. Seditio- 
nem itaque inter eos quondam immisit, quse adeo 
convaluit, ut duo ex illis necarentur, et leliqui oranes 
inedicibili moerore afficerentur. Filiolus ergo servi 
Dei, ut insanabile sibi ulcus in coipore fratrum pro- 
spexit, concito cursuad archiatrumproperavit. Quem 
cum vir sanctus venientem conspiceret a longe, intel- 
lexit non sine causa ilJum tantopere festinare, ve- 
niensque in occursum illius, sciscitatus est causamad- 
ventus ipsius. Porro Malchus seriatim exposuit illi 
quomodo fratres immissione daemonis in seditionem 
fuissent excitati. Quod cum audisset, zelo Dei succen- 
sus infremuit, et cum iiuntio festinus accurrit. Cum- 
que coenobio appropinquasset, et in locum, ubi nunc 
ecclesia in honore ipsius condita stat, advenisset, om- 
nia signa coenobii per se ipsa sonare coeperunt. Simili- 
ter de ecclesia Beatse Mariae signa sonuerunt, et de ba- 
silica S. Martini (qui Elegans dicebatur) ubi parrochia 
conveniebat, in loco qui Bercoteria vulgo nuncupa- 
tur I i). 

Tunc diabolus animadvertens Sanctum advenire, (i) 11 existe sur la communede Saint-Evroult un hameau de la Blo- 
ticre, dans le noni duquel M. Stapleton croit reconnaitre une altera- 
tion de la Bercoterie. INous regrettons de ne pouvoir nous associer a 
cette conviction; mais nous pensons avec lui qu'au xi* siecle 1'empla- 
ceraent de rabbaye faisait partie du territoire de Hocquence, et les 
circonscriptions feodales ne nous paraissent laisser aucnn doute a cet 
egard. L'eglise de Bocquence est dediee ii saint Martin , et il ne serait 
peut-etre pas inipossible, malgre la dislance d'unc lieue, que ce ne 
fut la quil fallut ])lacer Saint-Martin-1'Elegant, si notre auteur ne don- 
nait un dcmenli formel a cette opinion en disant que de son tenips lc 
territoirc ou devait etre situee cetle eglise s'appelait Ja Bercoterie. [587-596] LIBER SEXTUS. 73 

adsumpta huraana effigle coepit fugere. Quod cerneus 
vlrbeatus, ait ad filiolum suum : Videsnc,jratev, ho- 
minum illuni currentem ? AtiWe : Non video, Domine. 
— Ecce , inquit, diabolus in hominis Jorma trans- 
figuratus aujugit, iimens ihidem amplius reniorari. 
Haec dicens, insequebatur Belial fugientem. Qui cum 
in illum locum, qui nunc ab incolis Escalfou (i) voci- 
tatur, pervenissetjSatanulteriusfugiendilicentiamnon 
habens, stetlt. Beatus vero Ebrulfus audacter accessit, 
in furnum ardentem , qui coquendis panlbus paraba- 
tur, Illumprojeclt, et os cllbani operculo ferreo, quod 
ibiforte reperlt, protinus obstruxit. Locus idem exinde 
ab eventu Escalfou vocatus est. Hoc itaque raulieres , 
quae panes suos ad coquendura detulerant, ut vide- 
runt , obstupefactae viro Dei dixerunt : Quid Jacie- 
mus , domine, de panihus nostris? Quibus ille ait : 
Poiens est Deus absque corporeo igne panes vestros 
coquere. Plateam ante clibanum diligenier scopnte, 
ct seriatim panes vestros ibidem exponite , et , cum 
ad plenum excocti Juerint , ad proprias domos de- 
Jerte. Quod ita factum est, cunctis Deum collaudan- 
tibus, qulbus hoc ostensum est. Deinde beatus Ebrul 
fus ad monaslerlum suum rediit, duosque fraties qiii 
perempti fuerant, coram sc deferrl praecepit. Prostra- (i) Ecliautoui-. Nous ne conaprenons pas l'etvniologie que notrc 
auteur pretend assigner a ce mot, a moins f|u'il ne la prennc d'apres 
le niot francais Ecbaufour. JNous dcvons cependant ajoutcr que 
M. Stapleton ne trouve aucune difficulte a l'adniettre. Pour nous, 
nous pensons que le R linal a ete ajoute apres coup, commc dans 
velours et tous les noms dc lieu aujourd^hui termines cn Jleur. Nous 
dcnianderons <railleurs qu'on applique celte interpretation d'iuie 
manicre satisfaisante au norn de la comniunc contigue : Kchaumesnil. 74 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

lus autem iii terram , tamdiu precibus iiicubuit , 
donec ipsi a somno mortis excitarentm\ Qui , data 
confessione, et communicati Dominico corpore, rur- 
sus spi]itum exhalaverunt, rairantibus cunctis et exul- 
tantibus, qui hoc viderunt. Quos venerabilis pater ho- 
norifice tumulari jussit, etde salvatione illorum certus, 
Deo gratias devotus reddidit. 

Haec et multa his similia seniores referunt exhibita 
per Ebrulfum , addentes quod grandaevum monachum 
viderint, nomine Natalem, apud Uticum, qui grande 
volumen habebat de miraculis et rebus gestis per sae- 
pefatum omnipotentis Dei famulura. Quondam dum 
missa finita est , ardens candela per incuriam super 
altare dimissa est. IncoHs vero alia curantibus, tlamma 
lichinum(i) usque ad mappulam altaris absumpsit, et 
ignis edax inde altaris linteamina casu corripuit, et 
librum , cujus exemplar a nobis usquam reperiri 
nequit , et quaeque ibidem coraburi potuerit , quae 
circa vel super aram erant, concremavit. Omnes igi- 
tur irreparabiie damnum de i^otitia prceteritorum 
planxerunt, et, quia illiterati erant eremicolae, non 
scripto reparaverunt, sed eloquio junioribus, de his quae 
visu vel auditu perceperant, intimaverunt. Ipsis quo- 
que deficientibus, ignorantiae caligo nepotes obtexit, 
et indaginem transactorum irretitabiliter abdidit, nisi 
ea tantum quae solertia cujusdam sophistae in vita 
sancti Patris ad legendum inEcclesia strictim conges- 

(i) La meche. On a de Ja peine a s^expliquer comment la jneche 
triin cierge put mettrc le feu ii une napjie (rautcl qui ne devait etre 
que de soie, de hn ou de laine, suhstances pen flanibantes de leur 
nature, et a un hvie dont les feuillets de parchemiii lelaicnt encore 
moins. [582] LIBER SEXTUS. 75 

sit. Nunc autem, sicut principium ejusdem lecrionis 
nostro inserui opusculo, sic etiam iinem operum et 
vitse sine fucofalsitalis utiliter compaginabo. 

(( Elapso interea anno vicesimo secundo (i) inclioa- 
tionis eorum in ipsa eremo , In eodem monasterio al> 
incursione insidiatoris generis Iiumani pestifera clades 
subitaneae mortis ingressa adfuit. Bealusvero Ebrnlfus, 
non sicutmercenarius, qui in medio luporum derelictis 
ovibus fugam arripuit, scd ut verus pastor cum eis 
certamen iniit, et implens apostoli monita, gaudebat 
cum gaudentibus, tlebat cum ilentibus (2). Quibus 
verba exhortationis faciens, ait : O fratres , roboratc 
corda vestra , et estote parati. Firiliter agite , ct 
confortamini in Domino , scienies quod irilndaiio 
patientiam operatur (3). Renovamini spiritu mentis 
vestr,T (4), et pui^nate cum antiquo serpente. Sit vohis 
cor uiium, et anima una in Domino. Ecce appropin- 
quat vocatio nostra , et manifestahuntur opera nostra , 
reddetque verus arhiter prout exposcmil singulo- 
runi merita. Vv^ilate ergo et orate , quia nescilis 
dicni neque horam. Beatus ille servus , quem , cum 
venerit Dominus , invenerit vigilnniem. His et hujiis- 
raodi Dominicis persuasionibus piudens concionator 
conscientias fratrum conveniebat, adnecter.s etiam 

(1) Cette peste parait etre la nieme qui ravagea ii cette epoquc le 
inonastere naissant de Glanfeuil, aujoHrd'hui Saint-Maur-sur-Loirc, 
et que celle qui est nientionnee par Gregoire de Tours conime avant 
cxerc(; ses ravages en 58'i. Ccst dc cc rapproclicnicnt qnc Mabillon 
est parti, pour rapporter a Tann^ic 56o l'etahlissem(;nl dc Sainl-KvrouU 
dans la foret d'Ouchc. 

(2) Rom. XII, i5. 

(3) Rom. V, 5. 

(4) /« Prtinirio. ( Mss Bcc ct (lonch). 76 HISTORIA ECCLESIASTICA. [582] 

quee bonis gaudia , quae male viventibus debeantur 
tormenta. » 

(( Cum igitur velociter interire coepissent, ut ple- 
nius beati viri sanctitas claresceret , quidam ex fratri- 
bus, Ansbertus nomine, sine viatico defunctus est. 
Custos autem ejus ad abbatem veniens, ait : Ora, 
pater, pro Jilio , rebus liumanis miserahiliter jam 
egresso. Tua ei ducatum pra^stet oratio , cujus iter 
non mani<j>it salutaris hostice communio. Qua de re 
beatus Ebrulfus semetipsum multum incusans quasi ne- 
gligenter acciderit, ad thorum defuncti venit, et prae- 
cedentibus lacrymis stratus in pulvere , arma ora- 
tionis quce consueverat ari-ipuit. Postquam autem sibi 
sensit adesse divini favoris praesidium, surgens a terra 
inclamavit mortuum. Adcujiis vocem qui lumen ami- 
serat, caput erexit, et apertis oculis, suae libertatis 
intuens auctorem, ait : Bene venisti , liberator uieus , 
hene venisti. Me eteiiiin , quem inimicus sibi ven- 
dicaverat (^quia incommunicatum reperit^ tua salvat 
oratio , quce calliditatis ejus argumenta solvit. Pri- 
i^atus nanique Beatorum convivio, sententiam exce- 
peram , utpote non habens viaticum , niisere faniis 
cruciandus supplicio. Quapropier, benigne pater, 
rogo ne differas quin salutaris hostia^ tne partici- 
pem facias. Quid multa? Jubetur afFerri sacrificium. 
Quod mox ut accepit , admirantibus cunctis quod 
revixerat, provida dispensatione Dei rursus spiritura 
exhalat. Exultat gloriosus Pater, certior factus de sa- 
lute fiatiis; exultant fratres, collaudantes Deum pro 
novitate miraculi. Ille laetatur, quia fratrem morti 
ereptum per acceptam vitam vitae remiserat; illi glo- 
riantur se habere Patrem, cujus ad preces infeiiius [582] LIBER SEXTUS. 77 

expavescat. Qui etsi immineiitis pestis considerant 
peiiculum, minus tamen sub tali ac tanto duce jam 
formidant improvisaemortis interitum. At vero eodem 
mortalitatis urgente incommodo, mortui sunt ex mo- 
nachis lxxviii, sed et famulorum non minima mul- 
titudo. )) 

(( Caeterum, quid de quodam eorum contigerit, non 
oportet praeterire silentio. Ipso namque die Dominicae 
Nativitatis, abuno, valde necessario monasticae rei, 
ablata est anima. Qui diligenti studio funeris composi- 
lus, extra monasterium, ubi locus erat sepeliendi aspor- 
tatur, ibique eum deponentes, exspectabant quatinus 
expleto missarum praeconio sepulturae traderetur. Fle- 
bat autem totius ecclesiae conventus pro tanti famuli 
morte. Procurator quippe diligentissimus, res fratrum 
administrabat ofliciosissime , qua de causa nimio ab 
omnibus colebatur amore. Cum ergo pariter omnes 
llerent, beatus Ebrulfus, Spiritura Sanctum tota mente 
concipiens, infremuit, dolorique fratrum compatiens, 
ad nota praesidia recurrit, orationi incubuit, pectus 
vehementer caedit, tamdiuque sese lacrymabiliter 
aftlixit in prece, donec pro quo precabatur famulus 
resurgeret, et gratias agens pro reddita' vita , anle pe- 
des resuscitatoris procumberet. Quo facto, ad coelum 
clamor lollitur, nomen sanctae Trinitatis in commune 
benedicitur, clarus et apostolicus, quia mortuos susci- 
taverit , apud cunclos Ebrulfus habetur. Qui autem 
vivificatus fuerat, pristino restitutus officio, postea plu- 
res vixit annos. At demum annuente nutu supernae 
pietatis, cessavit languor ille mortalis. ); 

« Verum cessante infirmitate, non cessabat pius 
pastor pro defunctis exorare , intelligens quia vera 78 IIISTORIA ECCLE8IASTICA. [582-596] 

«;haritas amplius laborat pro anima quam pro corpore. 
Qul licet canitie veneranda canderet, nescius tamen 
cedere senectuti,aut orando, aut legendo, diem con- 
tinuabat nocti , juxta illud quod inter alia de beato 
viro Psalmista dicit : Et in lef;e Dojjiini jjieditabitur 
(lie ac nocte (i). Charitatis quidem igne repletus, in 
omni exercitio virtutum persistebat adtentius. Peccan- 
tibus misericors, sui oris invigijabatfirmissimus custos. 
Cui neglecta suae cutis cura, tribus vicibus tantum in 
anuo tondehatur coma. NuUi unquam in ultione re- 
tribuit mala. Si quis aliquod damnum de rebus trans- 
itoriis ei nuntiasset , continuo respondebat : Dojjil- 
juis abstulit; sit jioinen Doniini bejiedictiun! Tanta 
ei virtus reconciliandee pacis inerat, ut quicumque 
discordes ad eum venirent, ejus mellifluis mitigati ser- 
monibus, pacifici remearent. Omnes autera ad se ve- 
nientes, tam nobiles quara ignobiles, pauperes atque 
peregrinos hiiari vultu recipiebat. Semper apud cunc- 
tos laetissimus esse volebat , raroque aut vix, quem 
reciperet, absque quoHbet raunusculo a se recedere 
perraittebat. Infirmi etiam per benedictionem ejus 
sanitate recepta , benedicenles Deum redibant cum 
ingenti laetitia. Cunctis denique beatum virum peten- 
tibus optata proveniebat salus. Multi quoque , quos 
adeo vexabat immanissima vis febrium, cum nequirent 
adire beatissimi viri conspectum, missis legatis roga- 
bant ejus munificentiam, quatinus cinctorium, quod 
sibi de funiculo paraverat, aut aliquid de veste sua 
«haritatis gratia mererentur accipere. Qui ex fide hoc 
ipsum contingebant , et pristina donabantur sanitate. » 

(i) Psalm. 1,2. [582-596] LIBER SEXTUS. 79 

i( Qu£edam materfamllias, quam nuUus medicorum 
saiiare poterat, audita fama \irtutum beatissimi viri, 
poscit ejus fimbriam sibi per nuntium afferri. Quam 
cum acciperet, ipsa infirmitatem evasit, et alii cjuam- 
plures. Ecce medicus laudabilis, qui preesens proesen- 
tibus beneficia sanitatis impertit, et absens absenlibus 
idem exhibere non desistit. Sentiunt virtut.em, qui ejus 
non novere faciem. » 

Coniiuentibus itaque ad eum universis certis ex 
necessitatibus, advenit etiam inter eos ex alia regione 
quidam pauperculus. Quem cum omni corpore atte- 
nuatum ex niraia infirmitate, et curvatum super crura 
piissimus senex cerneret incedere, dixit : OJraier, 
qiiomodo valuisti explicare tantum Laborem itineris , 
cum tania debilitate nfficiaris? Cui ille : Gemina , 
inquit, necessiiaie compulsus , tuam, Domine , sanc- 
titaiem decre^i adire : videlicet ut ct jainelicum 
saties j et mediceris injirmum potestate qua prceva- 
les. Quem cum ibi residere juberet, continuo sa- 
num reddidit, et faclens monachum, horlolanum esse 
pruecepit. Itaque qui duo petlturus advenerat, trino 
munere se donari gavisus est. Famis itaque elfugato 
periculo, incolumitatls Invenit remedlum, et emen- 
datioris vitae adeptus est propositura. 

(( Alius quoque pauper, cum incolumls venisset, si- 
mulavit se ccgrotum et quasi contractum, ut aliquid 
ampllus inter alios acclperet. Sed mox ut ab homine 
Dei eleemosynam suscepit, febre concussus est, quod 
finxerat certius ei contingente; confessusque in ipso 
monasterio suae pravltatis consilium, infra paucos dies 
emlslt spiritum. » 

Inter haec igitur virtutum Insignia, cum jam Christl 80 HISTORIA ECGLESIASTICA. [596] 

miles emeritus lxxx esset annorum , toto desiderio 
raentis, cui devote servierat, fhciem adoptabat con- 
templari; servum videlicet arguens infidelitatis, qui 
proesentiam velit refugere Domini. Qui febricitatus, 
nullum visus est per xlvii dies sumpsisse cibum , nisi 
aliquotiens domini Jesu corporis sacramentum; in- 
cessanter fratribus erogans, quasi nihii insequalitatis 
pateretur, divini verbi mysterium. Et dum ex vicinis 
locis religiosi viri studio visendl ad eura devenirent, 
lacrymantesque precarentur ut, aiiquid ex oljiata cari- 
tate accipiens, corpuscuium dignaretur recreare, dice- 
bat : SiLetc , silete , jratres; nolite suadentes inihi 
fastidiinn ingerere , qaod nolo penitus. Neque enim 
terrenis epuiis indigebat, quem Spiritus Sanctus intus 
aiebat. Pascebatur quippe spe seternae suavitatis, cer- 
tus donari pro iabori commercio beatae immortaiitatis. 
Denique instante die, qua ei voiuntas erat dissoivi , et 
optato perfrui vultu Creatoris, convocavit fratres. 
Quos ejus discessu moerentes, et quid agerent mortuo 
pastore prociamantes, sic ailocutus est : Filioli , una- 
nimiter persistite , connexi vinculo charitatisl Sit 
vohis in ini^icem dilectio spiritualis! Non vos sub- 
ripiat suhdola fraus insidiatoris , et quod promisistis 
DeOj implere studete. Sohrietateni diligite, castitatem 
custodite , humilitatem tenete , superbiam vitate , et 
alius alium in bono opere festinet prceire! Hospites 
et pere-^rinos benigno animo suscipite , propler illum 
qui dixit : Hospes Jui , et suscepistis me (i). Hsec 
et alia liujusmodi giorioso Ebruifo perorante, data 
eliam pjKie fratribus, sanctissima ejus anima egressa 

(i) MaUh. XXV, 45. [596] LIBEll SEXTL-S. 81 

est de corpore, moxque tanta claritate euilnit vultiis, 
ut nulli dubiura quin triumpharet liber spiritus in 
coelestibus. Migravit autem a saeculo iv° kal. januarii, 
tempore Rodoberti Sagiensis episcopi, anno videlicet 
xii" regni regis Cliildeberti (i). Quem fralres cum 
raagna reverentia in ecclesiam deportanles , tribus 
diebus ac noctibus hymnos ac laudes Deo canentes, 
sanctum illius corpus diligenter visi sunt cuslodisse, 
expectantes conventum servorum Dei. Postquam vero 
compertum est in praedicla civitate (2) excessisse rebus 
humanis consolatorem totius patriae, concurrunt om- 
nes ad raonasterium, beato funeri congaudentes inter- 
esse. Lamentabantur quoque pauperes verum Dei pau- 
perem, dlvites divitem, pueri patrem, senes senem. 
Commune namque bonura omnibus, merito communis 
iiabebatur luctus. » 

« Verum illud pietatis insigne, quod vir piissimus 
inter caetera egit, jamfruensaeterna lucc, non arbitror 
tacendum esse. Quidam namcpie cx fratribus,religio- 
nis et obedientiae gratia perspicuus, in ipso monaste- 
rio serviebat, diaconii titulo sublimatus. Quem pater 

(i) Lisez : Clothnrii. Le manuscrit de Saint-Evroult porte : Ildcbcrti. 
mais co inot a cte substitne ties anciennenient, et pent-etre miine tles 
repoque de la revision primitive du lexte, a une lecon precedente qui 
portait probahlement : Clotharii. II parait conslant en eftist que saint 
Evroult mourut le 29 decembre 696, dans la qnalre-vinqtieme annec 
de son age, qui efait la douzienie de Clotaire II, ct la vingtieme de 
Childebert II, roi d'Austrasic (25 decembre S^j-SgG). La mention 
faite ici de Robert, eveque de Seez (584-628?), est la seule tracc qiie 
ce prelat ait iaissee dans rhistoire. 

(2) Ce mot est pris dans Tacception de terriloire du diocese, alors 
heaucoup plus etendu vers le nord (ju^il ne Ta c'te depuis la reunion 
au diocese de Lisieux, de toute la contree de|)ciulant de la fninille 
Ciiroie et de ses amis. 

ni. (\ 8-2 HISTORIA ECCLESIASTICA. [596-597] 

ob sanctitatis prcerogativam iiimium dilexerat. Hic 
ergo, cum videret privatum se tanto palre, iiimio 
alFectus dolore, dicebat : lieul quid faciam miser? 
Cur deslituis quem iejatebaris dilexisse, pater? Qui 
tuis eram inlimus consiliis, cur a te dii>elli pateris? 
Quem tractabas ut jilium , cur despicis ut exosum? 
Sane nunquam apud te pronierui ut ante me velles 
sepulturce tradi. 

Talia perstabat (i) nieniorans, lacryniasqne ciebat. 

Et ecce in ipsa nocte Dominicae Circumcisionis nutu 
divino emisit spiritum. Quod nimirum precibus bea- 
tissimi patris Ebrulti constat fuisse gestum, videlicet 
ne quem dilexerat liujus mundi ludibrio subjaceret, et 
ut precantum votis se promptissime atfuturum demon- 
straret. Sicque monachus ille (juxta quod precatus 
fuerat) expositus est ad sepeliendum in crastino cum 
suo abbate. mors gloriosa, quae pretiosior consistit 
quam vita ! Quod enim subripuit mundo, indubitanter 
ascripsit coelo. Verum (quantum possum conjicere) 
melius fuit il!i sic mori, quam de morte iterum ad 
mortem resuscitari. Nunc enim certus de salute , 
nullo tiraet contaminari peccamine. Si resuscitaretur, 
(spe) (2) anxius laboraret dubio discrimine. Non ergo 
istud levius accipiendum est suprascripta mortuorum 
vivificatione. )) (i) La preniiere partie de ce vers est empruntee a Virgile, jErieid., 
!i, V. 65o, et la seconde au meme auteur, ibid., vi, 468. Au lieu de 
j>erstabat, la legende primitive imprimee porte : prcestabat. 

(u) Peccaiidi spe. (Mss. Bec et Conch.). Cette phrase doit alors etre 
ponctnee ainsi : Si resuscitaretiir, peccandi, spe aiixiiis, lahorarel 
duhio discrimine. Ce qu'il y aurait encore de mieux a faire serail dr 
sul)>;|ifuei- peccandi ;m mot spe. LIBER SEXTUS. 83 

« Itaque venerabllis pater Ebrulfus in basilica sancti 
Petri apostoloram principis, quam ipse ex lapidibus 
aedificaverat, in saxo marmoreo mirifice sepultus est. 
Ubi usque in hodiernum diem diversi curantur lan- 
guores, et praestante pio Sahatore nostro moerentibus 
proveniunt consolationes; cui est honor et potestas, 
una cum Patre et Spiritu Sancto, per omnla soecula 
saeculorum. Amen. » 

X. Ecce vitam sancti patris Ebrulfi veraciter de- 
scripsi, eamque, sicut a prioribus edita est, idcirco huic 
opusculo diligenter inserui, ut legentibus prosit tanli 
notitia patronl , Dominoque Deo placeal meus labor et 
afFectus, qui satago propalare nutritoris mei gloriosos 
actus, ad laudem illius In quo vivimus, movemur et 
sumus. \ erum ex quo praefatus heros transiit e mundo , 
qui vel quot successores illi fuerint per cccc annos in 
Uticensi coenobio, seu quales eventus pertulerint pro- 
vinciales vel coenobitae, penitus ignoro. Nam subse- 
quenti tempore, sicut jam In plerisque locis pleniter 
enodavi, piratae de Dacia egressi sunt, et prius Hastingo 
ductore, ac postmodum Rollone, in Neustriam vene- 
runt, et christianae fidei divlnique tultus ignari, super 
fidelem popubim immaniter debacchati sunt. Novio- 
mumatqueRotomagum,aIiasquemultasurbesetoppida 
vicosque concremaverunt, coenobia multa ingenti re- 
ligione polientia destruxerunt , pluresque innuraeris 
caedibus regiones admodum devastata? sunt, et fugatis 
vel interfectis incolis, clvitates et vlllae in solitudlnem 
redact£B sunt. In lanla desolatlone inermes monachi, 
quidfacerent nescil, saepe contremuerunt; In mlseriis 
aflflicti , sedulo ploratu dolori suo satisfecerunt, finem- 
que suum in latebi is gementes praestolali sunt. Qui- 84 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

dam vero intolerabllem barbarorum immanitatem 
metuentes, adextera regna fugerunt, ubi paganorum 
bellicae vires nondum attigerant. Corpora quoque 
patrum suorum secum transtulerunt, quorum animae 
regnant cum Rege Sabaoth, cui devote in hoc saeculo 
servierunt. Scripta etiam de gestis eorumdem patrum, 
et de possessionibus ecclesiarum, quae et quantae fue- 
rint, vel a quibus datae, fugitivi secum peregre aspor- 
taverunt, quorummagnam partem tot perturbationum 
procellae rapuerunt, quae, proh dolor! in tantis mo- 
tionibus tam periculosis irreparabiliter perdita sunt. 

Hoc nimirum Gemmeticenses et Fontinellenses fe- 
cerunt, tristique infortuniopraeventi, ablata nunquam 
reportaverunt. Gemmeticenses enim corpora sancto- 
rum Hugonis archiepiscopi, et Aichadri abbatis Has- 
pas (i) transtulerunt, quoe in scriniis pretiosis Cama- 
racenseset Atrebatenses incolas reverenter usque hodie 
servant et excolunt. Fontinellenses nihilominus reli- 
quias sanctorum confessorum Wandregisili abbatis, 
Ansberti et Wulfianni archiepiscoporum Ganclam por- 
taverunt(2); qux a Flandritis usque in hodiernum 

(i) Haspres, entre Cambrai et Yalencienues. 11 parait que Pepin 
tVHeristal avait fonde en ce lieu, vers la fiu tlu vii* siecle, un prieure, 
dont il tlisposa en faveur tle Juniieges. Ce cju'il y a ilc certain , c'est 
quelcs corpsde saint Aicadreelde saint Hugue, arclievequedeRouen, 
y furent Iransportes, pour les soustraire aux outrages et a la rapacite 
des homnies du Nord ; mais ce ne dut etre que posterieureinent a la 
premiere devastation de Jumieges par eux, qui eutlieu, comme nous 
l'avons dit ci-dessus , le 24 mai 84i. 

(2) Les corps de saint Wandrille et de saint Ansbert furcnt trans- 
feres -. 

1°. Le 5i mais 704, de Tt^glise de Saint-Paul dans celle de Saint- 
Pierre, situt^es Pune et Tautre dans renceinte du couvent de Fonte- 
nelle ; LIBER SEXTUS. 

diemservata, magnae ibidem venerationisunt. Similiter 
aliis pluribus contigere, quorum nomina singillatim 
proferre, aut pro inscitia (quoniam omnia milii non 
comperta sunt) omitto, aut pro nimia prolixitate fas- 
tidientia minusque necessaria protelare \erba devito. 
De adventu Normannorum, et crudeli barbarie 
illorum Dudo Veromandensis decanus studiose scrip- 
sit, et Ricardo 11% Gunnoridis filio, duci Normannorum 
destinavit. Guillelmus quoque cognomento Calculus, 
Gemmeticensismonachus, Dudonismateriam subtiliter 
replicavit, facete adbreviavit, et successorum actus 
usque ad subjectionem Anglorum adjecit, post certa- 

a". Ea 858, de Fontenelle dans im domaine de la meme abbaye, aux 
environs de Boulogne-sur-Mer ; 

5°. Du Boulonnais a rabbaye de Saint-Cbcron, sous Ics murs do 
Chartres, le 20 novembre SgS, puis dans ruilerieur de la villc , le 
17 fevrier suivant; 

4°. De Chartres a Boulognc, a une cpoque iudetermincc ; 

5°. Le 3 seplembre g-l^, de Boulogne a rabbaye dc Sainl-Picrrc do 
Blankenberg, sur la montagne de Blandin, pros Gand. 

L'histoire des reliques de saint Wulfran est beaucoup plus obscure. 
Transpor tees, comme les precedentes, de l'egli se de Saint-Paul dans cellc 
de Saint-Pierre en 704, elles ne figurent point daus les trois transla- 
tions suivantes; mais dans la derniore, elles sont formellcment mon- 
tionnees, aussi bien que dans des actes authcntiqucs de rcpoquc, et 
«lepuis ce temps, jusqu'aux gucrres de religion, lcs moincs dc Blanken- 
berg ont toujours maintenu leur possession avec le plus grand soin. 

D'un autre cote, les moines de Saint-Wandrille ont constammenl 
soutenu que le corps de saint Wulfran, retrouve dans lcnr abbayc 
en 1027, n'en cfait jamais sorti, si cc n'est pour des tianslations nio- 
mentanees, reclamees par lcs populations voisincs, ct dont lcs dctails 
sont parfaitement connus. 

Enfin, les habitants dAbbcville avaient aussi la pretention dc pos- 
seder le corps de saint Wulfran, qui y auiait ete apportc direct.cnient 
de Fontenclle, et produisaient dos tonioignagcs ancicns ct rcs])ec- 
lables a Tappui de cette pretention. Voyez Mabillon , Jcin SS. Ovd. 
S. Bencd. (saec. III, part. i, p. 365 et366). 86 HISTOKIA ECCLESIASTICA. 

raen Seiilacium narrationemsuam consummavit, Guil- 
lelmoque regi sublimissimo suae gentis obtulit (i). Ego 
autem, sicut alii de subllmibus locis ad sublimes per- 
sonas sublimia edideruiit, et res magnas magnifice gra- 
tis extulerunt, eorum exemplo provocatus, ad simlle 
studium assurgo , et plurima jamdudum dictavi de 
monasterio in Uticensi saltu, tempore Guillelmi ducis 
postea regis, honorifice restaurato. jXihil quippe de an- 
tiquis temporibus post transitum patris Ebrulfi scrip- 
tum 1 eperire potui, ideoque praecipue conabor litteris 
mandare quae a senlorlbus audivi, qualiter corpus 
sancti confessoris de loco suo translatum est Ebrulfi. 
Lectiuncula siquidem reperltur apud Resbacum, quam 
non satis approbo, edita nimirum ab auctore ignaro, 
cui non plene, ut opinor, patult rerum et temporum 
certitudo. Oportet ergo ut, dum alterius relatloni non 
adqulescam, illud quod a senioribus indigenis Utici 
dldicerim, evidenti scripto detexam, quallteret quando 
Franclgenae pretlosam venerabllis Ebrulfi obtinuerint 
glebara . 

[942-94?-] Anno ab Incarnatlone Doralni dcccc" xl'' 
iu°, postquara Arnulfus, Flandrensis satrapa, Guillel- 
mum ducem Normannorum, cognomento Longara-Spa- 
tam, per proditionem occidit, et Rlcardus Sprotaides, 
fiIiusejusdecennis,ducatumNorraanniaesuscepIt, homi- 
niumque et fidelltatem cunctorum optlmatura ante hu- 
raationera patris Rotoraagi accepit, Ludovicus rex Fran- 
corum, cognomento Ultramarinus, in Norraanniam (i) Aii vSujet de ces deux historiens de Normandie, voycz ci-dessus 
r. II, p. 2 et 3. Dans le raannscrit de Saint-Evroult, on trouve con- 
slammenl sulli^nis :in lini de ■>iiblimi<; . et suUis^^ijiim au licu dc sn- 
hlis^irnus [943-944] LIBER SEXTUS. 87 

cum exercitu venit (i), puerumque ducem secum fiau- 
dulenterLaudunum duxit, subjurejurandoNormannis 

(i) Notre respect pour Frodoard nous avait fait accepter jusqu'a c<> 
jour la date de 9^3 qu'il assigne au nieurtre de Guiliauinc Longur- 
Epee ; mais apres un exarnen plus approfondi, nous nous trouvons 
force de reporter cet evenement au i6 decembrc 94'^, poTir iaisser 
aux faits qui le suivirent immediatement le temps qu'exigea leur devc- 
loppement, et nouscroyons pouvoir supposcr quo Frodoaid aura ('tc 
facilement entraine a comprendre dans lannee 9^5 un fait dc la (in 
de 942. 

Voyez dans le deuxiemc livre du moine Richer le recit qu'ii fait dc 
la conduite brutale de Guiilauinc Longue-Epee, a une entrevue de 
Louis d'Outre-Mer avcc Olton, qui cngagea Arnould ct Hugue i\ 
tramer sa perle. 

Louis d'Outre-Mer fut d'abord fort irrite du meurtre de son puis- 
sant vassal, et vint a Rouen invcstir le jeune Richard de la Norman- 
die. Une partie des Normands se donna au roi (pour employer lc 
langage de l'ejX)que), et uncautrea Iluguc-lc-Giand. Cehii-ci, aprcs 
avoir entrepris contre les Normands paiens ime guerre dans laqudlc 
il perdit une graude partie de son infanterie, fiuit par s'emparcr 
d'Evreux avec le secours des Normands chretiens qui v etaicnt eta- 
blis. Le roi revient a Rouen guerroyer a son tour contre les Nor- 
mands qui voulaient retourner au paganisme, et tue de sa main , dans 
uu combat tres-rude, leur chef Turmode qui chcrchait a entrainer lc 
jeune duc ct d'autres dans cette voie. Setric, roi ou chef scandinave 
idolatrc, pcritaussi daus cette rencontre, oii les Normands perdirent 
neuf mille hommes, selon Riclier. Le roi donna le commandcment d( 
Rouen a Herluin, deuxieme du uom , comte de Pontliieu et dc Moii- 
treuil, beau-frere de Guillaume Longue-Epee et ennemi d'ArnouI ; 
puis il s'en retourna a Compiegne. 

Au commcncemcnt dc rctc, le roi revient a Routn, passe par 
Evreux, qu'il rccoit des mains dc Huguc-le-Grand , puis se rend ii 
Paris, ou il reste malade presque jusqu'a rautomne. 

Herluin livre bataille a Arnoul, entre Rouen et Amiens, remporte 
la victoire , et tue Baltson ou Blason , surnomme le Court, chambcllan 
d'ArnouI, qui avait assassinc Guillaume Longuc-Epce. Les mains dc 
ce meurtrier sont coupees cl cnvo\cesa Rouen. 

Hugue, ayant tcnu sur lcs fonts une fillc du roi, cclui-ci lui ac- 
corde le duche de France et la Bourgognc. Ccsl alors seuloncnt 
(dans l'automnc do ()43) qur llngiic icroiK ilic Lniiis d'OiMie-Mcr cV 88 HISTORIA ECCLESIASTIGA. [943-04.>] 

promittens quod eum veluti filium suum educaret, 
ac ad regendara rempublicam in aula regali erudiret. 
Verum res alios exitus liabuit. Ludovicus enim rex, 
instinctu Arnulfi prodiloris, decrevit preefatum pue- 
rum occidere, vel amputatis membris ita debilitare, 
ut non posset ulterius ai^ma gestare. Hoc itaque ut 
Osmundus, pueri peedagogus (i), per Ivoiiem de Cre- Arnoul, a qui ce prince n'avait pas pardonne jusque-la le meurtre de 
Guillaunie Longue-Epee. 

En 944) Hugue s'allie etroitement avec les Normands; le roi, de 
son cote, reconcilie Arnoul avec Herluin, et tous les trois viennent a 
Rouen par le littoraL Les Normands, mecontents de voir Tinstigateur 
du meurtre de leur duc faire partie de cette expedition, cherchent, 
mais en vain, a les arreter a Arques. N'ayant pu tenir contre Arnoul 
qui marchait en avant, quelques-uns d'entre eu\ s'expatrient par 
mer. Cest alors que le roi, ne trouvant plus de resistance a Rouen, 
regrette d'avoir partage la province avec Hugue, lui ordonne d'aban- 
donner le siege de Bayeux, et va lui-meme s'emparer de cette place. 
Hugue, deja mecontent de ce que Louis refusait de lui rendre des 
otages provenant de la ville d'£vreux, qu'il regardait comme ses su- 
jets, furieux de se voir arracher la Normandie Transsequanienne, au 
moment meme ou il venait en prendre possession, devastel'Hicmois en 
se retirant du Bessin. Cest un episode de cette retraite devastatrice , 
que notre auteur va bientot nous raconter. 

Maintenant il s'agit de determiner a quelle epoque le jeune Richard 
fut emmene a Laon. Nous pensons que ce dut etre ou en g43, apres ia 
victoire sur Turmode, ou dans cette meme annee 944» lorsque ie roi, 
ayant rendu toute sa favcur a Arnoui, l'ayant reconcilie avec Herluin, 
croyant ne plus rencontrer d'obstacies serieux en INormandie, dontil 
avait les deux capitales en sou pouvoir (Rouen et Bayeux), voulut, 
au mepris de la foi juree tant avec les Norniands qu'avec Hugue , 
s'approprier la totalite de la province. A I'une conmie a Tautre 
de ces epoques, il put raettre en avant un pretexte specieux : la con- 
venance de derober le jeune duc au contact des Normands non con- 
vertis , et de ie faire elever sous ses yeux dans une complete ortho- 
doxie, aussi bien que dans uue civilisation pius avancee. 

(i) Les genealogistes se sont empares de cc personnage pour cn 
fairc ia tigede ia faniiile (aujourd'hui ducalc) d'Osmond, qui a pris, [945] LIBER SEXTUS. 89 

dolio (i), legis balistarium, agnovit, ex industriaei ut 
infiiraum se simularet persuasit, simulataque infirmi- 
tate custodes minus sollicilos reddidit. 

Quadam die, dum rex coenaret, et unusquisque sibi 
vel suis coramoda procuraret, Osmundus fasciculum 
viridis herboe sibi emit, in turrim sustulit, ducemque 
Ricardum involvit. Inde descendens , ad hospitium 
suum festinavit, et coram equo suo herbam expandit, 
pueruraque abscondit (2). Occumbente vcro sole, ip- 
sum caute secum sustulit, et egressus urbem, Codi- 
ciacum (3) perrexit, ibique puerum ducem sub tutela 
Bernardi Silvanectensis comitis (4), qui patruus ejus en menioire de l'cnlevemenl de Ricliaid I", un vol (riiciniiiies i n 
champ de j^ueules pour armoiries ; comine si Osmond avait pu elie 
au x« siecle un nom de famille. On a conlondu aussi ce gouverneur 
du jeune duc avec Osmond de Cent-Yilles, vicomte dc Ycrnon, qui 
en est separe par plusieurs generations. 

(i) Creil, pres Senlis. 

(2) INous n'avons jamais eu une foi bien vive dans les details de cet 
eveuement tels qu'il sont exposes par les liistoriens normands. Ouant 
au fait principal, nous pensons qu'il a pu arriver, non point pendant 
que Louis d'Outre-Mer soupait a quelqucs pas de lii, mais au moment 
oii ce prince etait engage dans son voyage vers Haigrold, ou peut- 
etre deja prisonnier soit des IVormands, soit de Hugue; c'est-a-dirc 
a une epoque avancee de g^S. Si Tevasion de Richard avait eu lieu 
avant ces evenements, le roi ne se serait pas livre aux ISormands 
avec tant de confiance. 

(5) Couci-Ie-Chastel. Cette forteresse n'appartenait pas a Ijcrnard 
de Senlis, conime notre auteur semble le donner ii entendre. II est 
constant , par le temoignage de Frodoard, qu'elle etait la propriele 
des archeveques de Reims; mais elle pouvait etre entre les mains d'un 
allie du comte de Senlis, Thibaud 1", dit le Tricheur, qui s'cn cm- 
))ara a plusieurs reprises vers cette epoque. 

(4) Bernard, comtc dc Senlis et de Yalois, fils de Pepin TI , desccn- 
dait dc Charlemagne par Pepin, roi d'Italie, son trisaieul. 90 HISTORIA ECCLESIASTICA. [943-945] 

erat (i), dimisit. Bernardus vero Danus (2), qui Nor- 
manniam tuebatur, iegatos in Daciam misit, et Ha- 
roldo, Danorum regi (5), mortem Guillelmi ducis, et 
exhaeredationem prolis ejusdem mandavit. Mox ille 
cum magna classe properavit in Normanniam, jussu 
Bernardi a Constantinis susceptus, biennio expectavit 
opportunitatem Gallis damnosam, etdemum, pro nece 
consanguinei sui et exulatione sobolis ejusdem, exer- 
cuit ultionem truculentam. Nam Ludovicum regem 
orta in colloquio inter Danos et Francos (4) seditione 
comprehendit, Herluinum et Lambertum (5), alios- 
que XVI consules cum multitudine vulgi peremit. In- 
terea dum Ricardus puer fere tribus annis exularet, et 
rex Francise sibi Normanniam penitus subjugatam esse 

(i) Ce seigneur n'etait ni l'oncle de Richard, ni celui de Guillaume 
Longue-Epee, comme le pretend Dudon ; mais le cousin issu de ger- 
main de la duchesse Leutegarde, femnie legitime de Guillaume, tan- 
dis que Sprote, mere de Richard et Bretonne d'origine, n'etait que 
sa concuhine. Si Bernard n'avait aucun lien de parente avec Je jeune 
duc, il n'en pouvait pas moins etre reclame avec pleine confiance 
comme son appui , s'etant mis a la tete de la hgue qui se forma en 
945 pour contre-halancer celle de Louis avec Arnoul et Herluin, et 
ayant pousse le manque d'egards pour le roi jusqu'a s'emparer de ses 
piqueurs et de ses chiens , et ii devaster sa residence de Corapiegne. 

(2) Ce personnage ne nous est connu que par les historiens Nor- 
mands, qui en ont fait le prototype de la ruse. Nous avons peine a 
croire qu'un Normand, contemporain de Guillaume Longue-Epee, ait 
porte le nora de Bernard. 

(3) Haigrold. Ce personnage est un roi de la facon de nos histo- 
riens. Nous savons, par le temoignage de Frodoard et de Richer, 
que c'etait un Normand qui commandait a Bayeux. 

(4) Cette entrevue parait avoir eu heu a Bayeux meme, a une 
epoque avancee de Tannee g45. Louis fut prohablement attire dans 
cette ville par la proniesse qu'elle allaitlui etre remisc. 

(5) Frere d'Herluin. [943-944] LIBEK SEXTUS. 91 

putaret, timens ne Hugo Magnus Aurelianorum dux 
Normannos adjuvaret , Oxiraos et Bajocas cum toto 
Coiistantiensi pago usque ad Montem Sancti Michaelis 
inPericulo Maris eidem donavit, et imperiose manda- 
vit ut valida manu rebelles Normannos impeteret, et 
oppida eorum sibi strenue subigeret (i). Quod audiens 
cupidus marchio exultavit , foedera cum Normannis 
olim pacta libenter rupit , et regiones eorum magno 
cum exercitu hostiliter invasit (2). Apud Guaceium 
propria cum familia ipse dux hospitatus est, et exer- 
citus illius passim per provinciam dilFusus est. Tunc 
Herluinus cancellarius ducis , et Radulfus de Dra- 
giaco (3) Uticum diverterunt, et in coenobio sancti 
Ebrulfi confessoris hospitati sunt. Erant ambo reli- 
giosi, et in timore Dei sludiosi. Tantorum ilaque vi- 
rorum adventu simplices monachi laetati sunt, et omne 
illis ofificium caritatis pro posse suo benigniter exhi- 
buerunt. Per capellas et oratoria sua atque privatas 
sedes eos familiariter deduxerunt, phylacteriasque (^i) (1) Notre auteur remonte ici a I'epoque oii le roi avait propose a 
Hiigue de se partager la Normandie, c'est-a-dire aux derniers mois 
de g43. II assigne nne duree de trois ans a la captivite de Richard , 
que nous reduisons a deiix ans ct demi ou a dix-huit mois, suivant 
qu'on voudra la faire partir de la victoire sur Turmode ou de 1'expe- 
dition a Rouen de 944- H y eut a Bayeux un grand carnage des sei- 
gneurs francais, dans lequel Herhiin fut enveloppe, corame ayant 
trahi les interets des INormands par sa connivcnce avec le roi et avec 
Arnoul. 

(2) Cette invasion de la jNorniandie Transsequanienne dut avoir licn 
au printemps de g44) pendant que le roi envahissait de snn cote la 
partie de la Normandie situee sur la rive droite dc la Seine, confoi- 
mement au plan concerte dans les derniers mois de g45. 

(5) Prohablcment Drachi, prrs Soissons. 
f4) Reliquairrs. 92 HISTORIA ECCLESIASTICA. [944] 

suas cum Sanctorum reliqulis ad sui damimm illis 
ostenderunt. Illi quidem tunc secreta monachorum 
reverenter intuiti sunt, et oblatis muneribus atqiie 
orationibus rfecesserunt; sed paulo post velut Chaldaei 
in Jerusalem reversi sunt, et vasa templi Del et om- 
nia pretiosa ejus crudeliter asportaverunt (i). 

Hugo siquidem Mafrnus Oximos cum exercitu suo 
obsedit, sed bellica vis oppidanorum ei fortiler obsti- 
tit , et ne ultra procederet, iter ejus obstrusit. Rex 
autem Francorum Ebroicensem pagum nimia cum 
virtute intravit, totamque Normanniam rapinis et in- 
cendijs depopulari coepit (2). Bernardus vero Danus, 
ut hoc audivit, certosque rumores de Neustrite deso- 
latione comperiit, anxius quod tam robustos principes 
solus cum Normannicis viribus bellando sustinere non 
posset, callide prospexit, et perspicax ingenium, qua- 
liter anceps discrimen a se et a suis abigeret, solerter 
apponens exercuit. Protinus ergo regi occurrens sup- 
plex : Quid est, inquit, qiiod agis, domine rex? Rem 
facis impiam, et dignitati tua; prorsiis incongruam. 
Num tota Normannia , quam disperdis , taa est? Ecce 
Rotoniagus et alice urhes cum vicis suis et oppidis 
jussui iuo patescunt , et omnes incolce divites et me- 
diocres tibi sennunt, aliumque dominum non hahen- 
tes, te i^everentur et diligunt. Quis tihi dedit tam triste 
consilium , ut ferro malignantium pessumdes tuum (i) NcRis peasons que nolre auteur fait ici allusion a renlevement 
des vases du temple par Nabuchodonosor (iv Reg. xxiv). 

(2) Notre auteur fait entrer ici le loi de France en Normandie par 
rEvrecin, tandis qu'il etait arrive par le Pontliieu et le Talon. II est 
possibie que Louis, en sortant de Rouen pour marcher vers Bayeux, 
ajt commence par s'assurcr d'Evreax. [944] LIBER SEXTUS. 93 

peculiiwij et dili^entem te trucides populum? Mali- 
volus et infidus regice majestad comprobari potest , 
qui persuasionem ut proprias regiones jerro seu 
Jlamma devastares, tihi lar^itus est. His alilsque ]eni- 
bus verbis cor regis emollitum est, et dimisso exercitu 
ipse rex cum Bernardo Rotomagum ingressus est. Ibi 
regem Bernardus cum ingenti civium tripudio susce- 
pit, dapsile convivium prseparavit, ipsumque per plu- 
rinios dies cum summo favore detinuit. Cumque rex 
quadam die post prandium in auia principali resedis- 
set, et cum sibi assidentibus laetus negotia regni trac- 
tasset, solers Bernardus ambiguam plurimis locutio- 
nem callide proraovet. Ingcns , inquit, gaudium , o 
Normannici proceres , nobis exortum est, unde Deo 
gratias agamus, ut dignum est. Hacienus servivimus 
duci de progenie Rollonis; nunc volente Deo paremus 
regi niagno de prosapia Caroli Magni imperatoris. 
Huc usque j uimus ducales, nunc vero sumus regales, 
vel quod majus est, imperiales. Cumque omnes hu- 
juscemodi sermonibus applaudissent, et Gallos blan- 
dis sophismallbus illusissent, iterum Bernardus silen- 
tium petiit, cunctisque tacentibus ita dixit : In uiullis 
sagacitatem Francorum approbo ; verumtamen Do- 
rninus meus rex unamfecit reni quam non laudo , in 
qua damnum ejus et maximum dedecus video. Notum 
est omnihus quod Hugo Ma'^nus perfidus est, et pro- 
ditoris filius; cui rex noster nimias vires auxit ad. 
suum, ni jallor, dedecus , dans illi Oximensem pa- 
gum et Constantinum cum multis armalorum milli- 
hus. Pestilens consiliarius simpliceni herum dolose 
decepit, et cultium in animavn suam , justiiia truti- 
nanie , defi.rit , qui domino suo conjorlarc ininiicum 94 HISTORIA ECCLESIASTICA. [944] 

suum contra se persuasit. Admodum miror, domine 
mi rex , quod prceteritorum nimis immemor es. Satis 
omnibus sub ccelo patuit (^neque enim tantum facinus 
in abdito perpetrari potuii) quod Robertus, pater Hu~ 
gonis (i), traditor fuit , et contra Carolum patrem 
tuum rehellauit , raptoque diademate perjurus contra 
dominum suum pugnavit, et in bello percussus me- 
rito periit. His molitionibus Hugo interfuit, et te apucl 
Edelstanum regem avunculum tuum in Anglia exu- 
lante, septem annis Galliam lurbavit^-i). Numquid(5) 
luce clarius omni sensato patescit quod regice ma- 
jestatis reus existit , qui regi malitiose suggerit ut 
propriis rebus spoliatus, clominium suum imminuat , 
et inimici sui vires sibimet perniciosas adaugeat? 
Absit ut in ducatu Normannice quislibet participium 
capiat , sed solus rex Francorum omnibus Norman- 
nis sibi graiulanterfaventibusprcesideat! 

His audltis, rex anxius factus est de dono, quod 
Hugoni non roganti sponte sua largitus est; cumque 
consilium quaereret quid inde agere deberet, versi- 
pellis Danus repente persuadet ut omnia promissa 
denegando penitus irrita faceret, imperioque minaci 
Hugonem ab obsidione Oxiraorum abire compelleret, 
et si praecepto adhuc rebellis persisteret, communis 
omnium virtus bello ibidem illum impeteret. Ad hanc (i) Robert, deuxieme du nom, duc de France , fils de Robert-le- 
Fort, roi de France (29 juin 922-1 5 juin 9^5 ). 

(a) Louis d'Outre-Mer, ne en 920 , resida pres de son oncle Adel- 
stan environ treize ans (depuis la captivite du roi Charles, son pere, 
en 923 jusqu'en g56, epoque de son couronneracnt(a Laon, le 19 juin). 
Notre auteur aurait donc pu parler de treize ans au lieu de sept. 

(3) JVous pensons qu'au lieu de ce mot, on doit lire ici ? Nnnur.. [944] LIBEK SEXTLS. 95 

legationem Bernardus diios milltes iJIico praeparavit, 
et rex imperiosa dicta, qjiae Hugoni deferrent, illis 
injunxit. Nuntii ^ero Hugonem festinanler expetie- 
runt, et verba regis constanter ei nuntiaverunt. Abo- 
minahilem , inquiunt, temeritatem prnsumpsisti , qui 
dominiam domini tui regis Francoruni invasisti, et 
oppidum Oxiinense , uhi propria sedes ejus ah anti- 
cjuis temporibus est (i i, nunc ohsedisti. Nunc super 
hac re prceceptum ejus audi , et per fidem quam ei 
dehes , sine niora ohedi. Ante solis occasum ah obsi- 
dione recede , et pro reatu temeritatis in regem , fac 
ilLi rectum apud Laudunum tempore quo decreverit 
ipse , optimatum judicio et persunsione. Alioquin 
paratus esto cum tuis ad pra^lium. ISam rex dominus 
luus, si te hic invenerit, in hac septimana tecum viri- 
hus Francorum et Normannorum dimicabit, 

Haecaudiens, Hugo vehementer iratusest, et prae ira 
furibundus, sic suos afTatiis est : [ nde stolidum re^em 
tanta invasit demenlia , ut mihi tolis viribus illum 
adjuvanti mandaret talia? Normanniae principatum 
non concupivi , neque partem aliquam ah illo requi- 
sivi; sed ipse totaiii rpgioncm citra Sequanam usque 
ad mare ultro mihi ohtulit , auociliumque meum ut 
indomitos piratas edomaret, poposcit. Nonne mani- 
festa cunctis insania patescit, quod inde mecum con- 
fligere decernit , unde jamulnr illi , sicut ipse mi/ii 
prcpcepit? Miser est qui servit iniquo , el imbecillis 
qui fraudulento subigitur et stulto. Festinanter modo (i) Cette substitution d'Exmes ii Bayeux est du chef de notre au- 
teur, qui a cru ea avoir besoin pour motiver la prescnce de llu^ue 
aux envirous de Saint-Evroult. Cest eiicore a lui c|u'on doit lV'l«''vation. 
loute s^raluilc, dKxnies au rang d«' n-sidence rovale. 96 HISTORIA ECCLESIASTICA. [944] 

leceditej totamque regionem istam devastate , eccle- 
sias destruiie , domos concremate , jurnos et molendi- 
nos dejicite, greges pecorum et armentorum abducile, 
et omne genus spoliorum huc uiterius non redituri 
asportate , et prcedis onusti nefarios relinquite. 

HIs ita dictis, dissoluti praedones per provinciam 
difFusi sunt, iraprovisos pagenses, qui jara sub tutela 
Hugonis tuti esse putabant, circumdederunt, etabsque 
mlsericordia ducis jussa peregerunt. Tunc Herlulnus 
cancellarius et Pvadulfus de Draglaco rustlcorum pe- 
cudes slve supellectllem non curaverunt; sed Utlcensls 
hospitii memores, Illuc reversl sunt, et ex insperato 
cum suis in coenoblum irruerunt. Baslilcam quoque, 
stupentlbus et nll mall susplcantibus coenobltis, cum 
armatorum violentia Ingressi sunt; arcana templi et 
sacra busta mox adierunt; tria corpora sanctorum 
Ebrulfi et Ebremundi (i) atque Ansberti (2) de mau- 
solels sustulerunt, et corlis ossa cervlnis Involuta cum 
aliis Sanctorum rebqulis asportaverunt. Sateliites au- 
tem illorum ublque dllTusi sunt, et quldquld humanae 
vltae commodum repererunt, tlentibus monaclils et (i) Saint Evremond, originaire de Bayeux, comme saint Evroult ; 
leurs legendes offrent a peu pres les meraes faits. Aprcs avoir renonce 
de nienie aux affaires publiques et a la vie conjugale, saint Evremond 
se retira dans la solitude, sur un autre point du diocese de Seoz, 
a Fontenai-les-Louvets, apres avoir fonde un premier monastere 
(Saint-Didier-sur-Ecouve) a une demi-lieue de la. Annobert, eveque 
de Seez, lui fit quitter sa retraite pour prendre l'administration d'un 
autre monastere nomme Mons 3Iajnr, que l'on croit etre i\Iontmere 
entre Argentan et Seez, et ou il mourut en odeur de saintete, vers yao. 

(2) Ce saint est le moine ressuscile par saint Evroult, pour qu'il 
put recevoir le viatique, et non saint Ansbert, arcbeveque de Roucn, 
dont il vient d'etre parle ci-dessus, p. 84. [944] LlBEFi SEXTUS. 97 

vocifeiantibus, ineverenter rapuerunt. Ibi nimirum, 
rapacitatis habenisomninorelaxatis, neminemreveriti 
sunt, sed libros et vestes, variamque supellectilem lam 
monachorum quam clientum eorum diripuerunt, et 
perscrutantes omnia qute pridem, monachis, ut dictum 
est, ipsis pandentibus, compererant, sustulerunt. De- 
nique juncti reliquae multitudini, de JNeustriae finibus 
exierunt, et sic omnes conglobati ad natale solum cum 
praeda repedarefestinaverunt. Uticenses autem in tanta 
desolatione nimis lugubres eOecti sunt, et quid age- 
rent, vel quo irent amissis omnibus nescierunt; con- 
sideratis tamen eventibus, cum translato patre sancto 
peregrinari decreverunt. 

Quidam senex venerabilis, nomine Ascelinus, Utici 
praepositus (i) eiat, ofliciumque prioratus secundum 
opportunitatem temporis diligenter agebat. Hic, dum 
vidisset monachos et eorum vernulas in nimio consti- 
tutos moerore, et omnes velle locum pariter desolatum 
derelinquere, patremque beatum peregre sequi cum 
hostili agmine, multa secum revolvens subtili medi- 
tamine , decrevit ibidem cum timore Domini finem 
suum expectare. Denique cunctos iratres accersiit, et 
in unum congregatis ait : Pro peccatis nostiis , el pa- 
trum nostrorum, divinapercussio super nos descendit , 
et terrihdiiiir irruens , nos et nostra penitus contrivit , 
irreparabiliterque dejecil. Ecce Judex omnipoiens , 
sicut per manus j\'abucliodonosor et Chaldceoruw 
Jerusalem oA leinplum Salonionis destruxit , sanctua- 
riumque iuum jusie humiliavit , sic pcr munus Hu- (t)Ce mot pst ici synonyme de prieur, comine l'indiqne la suitc de 
la plirase 

111. 7 98 HISTORIA ECCLESIASTICA. [944] 

gonis atque Francorum hunc locum pluribus modis 
affligendo puniit; prcecipue (^quod supra omnia do- 
lendum est) ossibus beati patris Ebrulfi aliisque Sanc- 
torum reliquiis nos privavit. T~obis autem, quos sequi 
pignora patris nostri video , hoc plurimis pro occa- 
sionibus prohibere non audeo , quia tota hcpc jam 
deserta est regio , et inter bellantium arma principum 
inermes cucullati carent viciu necessario. Ite cum 
Dei henedictione , et benigno patri , qui vos hactenus 
aluit in sua regione, fideliter servitp , cum eo peregri- 
nantes in aliena regione. Ego auteni TJticensem lo- 
cum non relinquam, sed hic, ubi multis bonis potitus 
sum, Creatori meo serviajn, nec inde quaj?idiu vitalis 
calor in mefuerit, non recedam. Scio quod multa hic 
Sanctorum requiescunt corpora, et hunc locum soncto 
patri designavit visio angelica , ubi se deheret ad 
multorum cedijicationem in spirituali exercere mili- 
tia. Multijideles hic Allissimo Regi obtulerunt grata 
sanctcc vitce libamina ; pro quibus jam in Elfsiis 
sedibus coronati perceperunt prcenda. Hic iti bona 
spe, vobis discedentibus , remanebo , locumque silves- 
trem, antecessorum sequax , in nomine Domiju sen>abo , 
doTiec prosperius nobis tempus arrideat , donante ipso 
dominantium Doiruno. 

His dictis, moesti fratres abinvicem divisi snnt. Uti- 
censes itaque modo et clientes eorum natale rus dese- 
ruerunt, et associati hostibus, plorantes ossa magistri 
secuti sunt. Omnes quippe tam monachi quam famuli 
eorum fere xxx erant, qui conglobati capellanis pede- 
tentim adhaerebant. Porro ipsi eosdem bene cognosce- 
bant, sed nullam illis familiaritatem impendebant, 
quia suspectos formidabanl, et ne pretioso thesauro [944] LIBER SEXTUS. 99 

furtim pri-varent Francos, metuebant. Benignus au- 
tem Dorainus, qui erroneos verberat, ut rectum ad 
callera reducat, conversos ]>aterno atfectu demulcet, 
mirisque modis indigentibus suHragium exhibet. 

Prima nocte post exitum de Neustria, exercitus in 
loco qui Campus dicitur (i), castrametatus est, et post 
comestionem coenae a quibusdam parasitis cavillatio et 
incongruus sermo exortus est. Unde quidam mimus 
duci jocose dixit : Notumne vobis est , domine Dux , 
quod Herluinus cancellarius et Raduljus cuhicularius 
fecerunt? Cada\>cra quorumdam ruslicorum in Nor- 
mannia effoderunt , et jnale delusi, sanctas rcUquias 
esse putantes , in capella tua co/locaverunt, et secum 
in Galliam reverenter dejerunt. Cumque dux nomina 
eorum inquisisset, joculator ait : Ehruljus ^ Ebre- 
mundus et Anshertus. Porro Franci , quia minus 
usitata illis essent haec vocabula , et nescissent quanta 
praenominatis viris ante Deum in coelis esset gloria , 
dissoluti sunt in niulta verba otiosa et derisoria. Deinde 
prima noctis vigilia, ut qules somni mortales oppres- 
sit, Altitonans de coelo terribiliter intonuit, fulmina 
cum nimiis corusc.itionibus emisit, joculatorem cum 
sociis nebulonibus, qui sanctis reliquiis detraxerant, 
percussit; quibus extinctis, ducem et totum ejus exer- 
cilum haud modice perterruit. In crastinum mane dux 
omnem exercilum convocavit, cancellario sancla re- 
verenter deferri ante se corpora praecepit, et omni 
exercitui jussit ut, antequam de loco illo migrarent, 
sanctis reliquiis devote olierrenl. Flebiles quoque mo- (i) Champs, caiiton dr Toniouvre, donl lej^-lise osl «lcdii^r .\ sniiii 
hvioult, probablrnipnt on nifmoire He cet cvenonifni 100 HISTORTA ECCLESIASTICA, [944] 

nachos cum clientulis suis accersiit, quis et qualis 
fuerit vir Ebrulfus et socii ejus, ab eis requisivit; res- 
pondenfes et referentes venerabilium gesta virorum 
libenter audivit, ac ad audiendum optimates Be!- 
gicae (i) alacriter ascivit. Interea maturitatem et sim- 
plicitatem Uticensium pie consideravit, instinctuque 
Dei, qui suorum ubique miseretur, condolens illis, 
dixit : Ossa patris vestti , quoi sequimini ultro , onnii 
auro et argento pretiosiora haheo. T ohis etiani pro 
amore illorum faveo , et vestri curani gerens , cancel- 
iario pra'cipio ut vos honorifice secwn haheat , om- 
nesque ohlationes , quce sanctis j^eliquiis offerentur^ 
vobis annuat, donec Aurelianis (^qucr ducatus mei 
caput est (2)) perveniatis ; ibique provideho vobis , 
unde victujn suffcienteni habeatis. 

Uticenses itaque Inter exteros spe melius habiti sunt , 
et ingentem quotidie munerum copiam a fidelibus 
receperunt , aHatimque donis , quae necessitas infir- 
mantium , seu bona voluntas devotorum extorsit , opi- 
tulante Deo refocillati sunt. Cumque Aurelianis venis- 
sent, et praeliatorum turmoe armigeris et equis domos 
per totam urbem occupassent, monachi cum Sancto- 
rum pignoribus in clibanum quemdam diverterunt, 
ibique necessario prima nocte hospitati sunt. Cives 
ergo postmodum in honore sancti Ebrulfi basilicam (i) AoUe auteiii- a voulu donner ici une pieuve derudifion en 
lemontant ii la topograjjliie Roiuaine; niais il y a assez nial reussi ; les 
<eigneurs qui suivaient le duc dans son expedifion devant appartenir 
|)resque tous a la premiere ou a la qnatrieme 1-Vonnaise, et non a 
ducunedes deux Belgiques. 

{x) Orleans netait p;is lc iliel-lieu du «hiclie tle Fiaiice, luais celui 
dii comte d'Orleaus, que posscdait ei^alemenl Hiigue-le Giand [944] LIBER SEXTUS. lai 

ibidem coiistruxerunt (i), meritisque Sauctorum in- 
firmantibus sanitatum beneficia divinitus pluia collala 
sunt. Herluinus cancellarius abbas erat Sancti Pelri 
de Puncto (2), ibique venerabiles reliquias Hugonis 
Magni collocavit imperio. Tunc Radulfus de Dragiaco 
hujuscemodi praedae partem suam requisivit, nec pro 
quolibet pretio portionem suam indulgere cuipiam 
voluit. Hic nimirum inclytus erat Suessionensium civis, 
praecipuus ducis camerarius, pollens possessionibus 
amplis, honoribus et divitiis, fideque clarus et vir- 
tutibus aliis. Tanto igitur baroni nemo audebat injus- 
titiam ingerere, sed communi decreto in conspectu 
judicum allatae sunt et divisae reliqui^e. Herluinus qui- 
dem, quia sacerdos erat, et abbas canonicorum Sancti 
Petri, efc capellee ducis capellanorum maximus, caput 
et majorem partem osslum sancti Ebrulfi , librum 
<|uoque, et arulam (5) argento coopertam, et cambutam (1) INous n'avons pas connaissance que cette eglise ait subsiste, et lcs 
Pouilles que nous avons pu consultt-r, n'en font aucune nienlion. 

(2) L'eglise coliegiale et paroissiale de Saiut-Pierre-en-Pont, appelee 
aussi anciennement S. Petrus Virorum, pour la distinguer deSaint- 
Pierre-Ie-Puellier : 6\ Petrus Puellarum, ancienne abbaye de reinmes 
clans la meme ville. On a dit ensuite S. Pelrus dc Punctn et S. Pctrus 
de Ponte. 11 parait que c'est le lieu que saint Maur liabita pendant les 
dix jours qu'il passa a Orleans en 543. Ce monastere devint par la suile 
une eglise collegiale et paroissiale , oii 1'anniversaire de la translatiou 
des reliques de saint Evroult a ete celebre le i" aoiit de chaque aimee 
)usqu'a la revolulion. L'emplacement en est occupe aujourd'liui par 
une rotonde batie recemnient pour le culte protestant. 

f3) Ce mot a deux significations. Dans la j)remiere, il indique un 
vase contenant un grillage pour y faire evaporcr des parfums sur des 
cliarbons; dans la seconde, un aulel porlatif. I)u Cange est <i'a\isqu'il 
floit etre pris iri dans la premierc de ccs acceptions. Si nous o.sions 
f nirtlrr un< opinion aupresHcla sirnnf, iioiis jiiefeiTrions I^^i srrondt 102 HISTORIA ECCLESIASTICA. [944] 

atque cinctorium ejusdem, chartasque douatiotium (i) 
sibi retinuit ; reliquam vero corporis partem Radulfo (i) Cest ce qai explique la trouvaille faite a Orleans, vers 1061, 

par Robert de Grentemesnil, abbe de Saint-Evroult, d'une charte de 

Charles-le-Simple en faveur de ce monastere, sous ia date de l'an 900. 

Robert la fit transcrire par le moine Goscelin, excellent ecrivain, et 

envoya cette copie a Saint-Evronlt. II est inconcevable que notre au- 

teur n'aic pas eu connaissance d'une piece si importante pour Thistoire 

de son abbave. EUe a ete inseree dans le IX^ tome des Historiens de 

France. Ce diplome , donne a Saint-Benoit-sur-Loire, sur ia demande 

de la reine-mere Adelaide, du comte Hugue, parent du roi, et du 

comte Cefrid, renferme la liste des proprietes de Saiut-Evi'oult, dont 

les unes etaient situees, ainsi que le monastere lui-meme, dans le 

comte d'Exmes, et les autres daos le comte du Mans. Quelques unes 

des deruieres provenaient de la liberalite de ce meme comte Hugue, 

c[ue nous supposons avoir ete un comte du Maine inconnu a rhisloire, 

ou de sa mere Rodhilde. — M. Stapleton est peu porte a admettre cet 

enlevement des reliques, posterieur ii la prise de possession du pays 

par les hommes du jNord, et l'existence, jusqu'a cette epoque, d'un 

etablissement monastique exempt de leurs ravages; il pense que ce 

sont des recits fabriques apres coup par les moines, et que si Orderic 

n'a point parle de la charte de Charles-le-Simple, cela a tenu a ce 

(|u'au lieu de moines, elle signale des chanoines dans le monastere 

d'Ouche. Pour nous, nous aurions beaucoup de peine a croire que 

notre auteur eut dissimule un diplome royal dans un si chetif interet ; 

nous aimons mieux penser qu'il ne lui aura pas ete communique par 

ses superieurs. II est visible que cela est arrive pour d'autres pieces 

encore, et notamment pour la charte de iiaS. iVous ne vojons point 

d'ailleurs d'impossibilite ii ce qu'un petit irionastere perdu daus les 

bois, hors de la portee des rivieres navigables et des centres de ri- 

chesse et de population , ait echappe a des ravages que nous croyons 

avoir ete plus d'une fois exageres. II est tres vrai qu'on trouve dans cc 

lecit plusieurs faussetes palpables , telles que la substitution de.« 

inoines aux chanoiues dOuche , et celle d'Exmes a Bayeux. JNous 

pourrions encore relever plusieurs autres circonstances pour le moins 

tres iuvraisemblables , niais nous pensons qu'apres avoir fait justice de 

ces inventions maladroites, ii v a encore plus de difficulte a nier le 

fond memc des faits quii radmettrc .vr)«.v bcncficc d ini'rntairc. si nous 

nsons emprunter trllr rxpros.^^ion a ia jurispnidence. [944] LIBER SEXTUS. lO.'^ 

tradidit. In partitione aliorum ossium nulla difficultas 
imt. Aurelianensesenimossa sancti Ebremundiabbatis 
sibi elegerunt (i); ossa vero sancti Ansberti monachi 
Radulfo dederunt. Ipse vero cum tanto thesauro Res- 
bacum (2) festinavit, et eidem coenobio, quia frater 
et amicus erat, devote obtulit. Resbacenses autem 
candidis holosericisque vestibus induti processerunt , 
cum cereis ardentibus et thuribulis fumantibus reli- 
(juias tripudiantes susceperunt, et usque hodie reve- 
renter custodierunt. Tunc Radulfus, ut de beneficiis 
suis ecclesiastica res augmentaretur, Portum Abio- 
nis (5) et Bonolium (4) donavit, et ne quid deesset ad 
condendas eorum thecas, magnam auri argentique 
quantitatem donavit, pro quibus exeniis idem Iieros in 
ecclesia, ut defunctus est, sepeliri meruit. 

(1) Cependant les habitants di' Creil etaient en possession, depuis 
le X' siecle, du corps de saint Evremond, qu'ils disaient leur avoir 
ete apporle directement par un eveque dc Seez en g44 ; mais cette 
coincidence de dates est une raison de plus pour que nous pensions 
qu'il leur avait ete donne par Raoul de Drachi, leur voisin, Les Cal- 
vinistes brulerent ces reliques a Tepoque des guerres de religion; les 
chanoines pretendirent avoir sauve le chef du Saint; mais ils Tavaient 
si bien cache, qu'il ne fut jaraais possible de le rctrouvcr. 

(2) L'abbaye de Rebais en Brie, fondee par saint Ouen en 054. 1^"«' 
s'appela d'abord Jerusalem, puis elle prit son nom d'un torrent pres 
duquel elle etait balie. Saint Agile en fut le premier abbe, et cc fut 
dans son sein que saint Filibert, fondateur de Jumieges, embrassa la 
vie monastique. 

(3) Pout-etre le hameau d'Aunois , sur le bord de )a Marnc, enUr 
Cliateau-Thierri et Bcnncil. Dans unc bulle contenant le denombre- 
nient des bieus de rabbayc de Rebais en 1 135, on nc voit plus figurer 
Bonolium, mais nous croyons y reconnaitre Pnrtus Alnonis , sous lc 
nom (probablernent altere par rimprimeur ) de Por/einn, avcc cctlc 
seule indication, qu'il etait situc sur lc bord dc la Marne. II fatulrail 
lire alors ; Pnrtcliinn. 

(4) rrobal>k'mrnl Honuril , iiili c (;ii;*if( Mii-iliiri 1 1 cl ni.ichi 104 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

In hujusmodi permutatioiiibus exteri cultores fal- 
luntur; sed benivolentia pleni, facilem veniam non 
malitiosi erroris consequuntur. Nactas quippe fortuitu 
reliquias pro posse suo subliraant, sed de peregrino 
in sua indagatione Ansberto errant; quem plus justo 
promoventes, archiepiscopura Rotomagensem autu- 
mant. Verum audacter assevero quod plurima inves- 
tigatione edidici sine dubio. Uticensis nimirum Ans- 
bertus ille juvenis est, qui sine viatico repente defunctus 
est, sed mox a sancto patre Ebrulfo resuscitatus est. 
Denique percepta communione migravit ad Dominum, 
et Sanctorum lieliciter adeptus est conviviura. Roto- 
magensis autem Ansbertus cum Wandregisilo abbate 
et Gwlfranno archipraesule Senonensi Fontinellae ser- 
vatur (i), debitaque a suis reverentia quotidie hono- 
ratur. Haec de partitione corporis S. Ebrulfi veraciter 
notavi, sicut a religiosis et veracibus silicerniis jam- 
dudum audlvi. 

Defuncto Hugone Magno , filius ejus Hugo Magnus 
in ducatu successit, et ortis quibusdam simultatibus (i) Notre anleur oublie ici qii'il a dit precisenaent le contraire qnel- 
ques paragraphes plus liant. Voyez ci-dessus, p. 84. 

Le moine de Rebais, qui a ecrit nne conrte relation de Tarrivee dr 
ces reliques dans son abbaje (voyez Acta SS. ord. S. Benedicti, 
saec. v), commet precisement rerreui- contre laqnelle notre auteur 
vient de s'elever, et qui etait probablement la tradition universelle- 
ment adoptee dans cet etablissement, savoir : que saint Ansbert, dont 
les reliques v avaient ete apportees par Raoul de Drachi, etait saint 
Ansbert, arciieveque de Rouen. 

Cette relation renferme encore uue autre erreur i^rave. 11 y est dit 
que ces reliques furent apportees de Normandie au retour d'une in- 
vasion de ce pavs ])ar le roi Robert, competiteur de (]harl(S-le-Simplr. 
invasion qui n'a jamaisexiste, si cc n'est dans rimagination drs moine<; 
dr Rrbais. [posT 956] LIBER SEXTUS. 105 

Inter Carolum et regni optimates, Hugo regnum obti- 
nuit, et heredibus suis usque in hodiernum diem reli- 
quit (i). Goisfredus, Andegavorum comitis filius (a), 
praefati Hugonis filiolus fuit, ab eo educatus ad virile 
robur crevit, adultus arma militioe ab eo accepit. Qul 
raortem palris ut in curia regis audivit, moestus a 
rege jus hereditarium requisivit, et de ossibus sancti 
patris Ebrulfi (cujus miraculae saepe viderat, Aurelia- 
nus positus) sibi aliquid dari obnixe poposcit. Hugo 
autem, quia praefatum juvenem multum dilexit, pa- 
lernum honorem illi concessit, et partem i^eliquiarum 
S. Ebrulfi erogavit. Hle itaque Andegavensibus reli- 
quias S. Ebrulfi primus exhibuit, quas in ecclesia 
S. Maimbodi (5) usque uunc veneratio devotonim 
excolit. Uticenses autem monachi , qui cum corpore 
sancto peregrinati sunt, opitulante Deo benignuni 
apud externos hospites affectum invenerunt, abun- 
dantiamque panis et vini pisciumque (quos Ligeris (t) ]\'ous n'avons pas connaissance que Hugue Capet ait janiais porte 
comnie son pere le surnom de Grand. iNous avons deja releve cetle 
erreur de notre auteur, et fourni les dates des evenenients rappeles 
somraairement ici. Yoyez t. I, p. 169-171. 

(2) Notre auteur a entasse ici, comme cela lui arrivc quelquefois, 
beaucoup d'erreurs en peu de mots. Geoffroi-Grise-Gonnelle, premier 
du nom , comte d'Anjou apres la mort de Foulque II, son pere, 
en 908, ncpouvait etre le fdleul de Hugue Capcl, ])lus jcune (\ue lui, 
ni lui devoir rinvestiture de son comte. Comme Geoffroi ne mourut 
<|ue le 21 juillet 987, il esttres possible qu'il ait ete dans des relations 
bienveillantes avec Hugue, et qu'il en ait obtenu de.s rcliques de saint 
Kvroult; niais cela n'a pu arrivcr qu'avaut lc sacre dc ce dernier, rpii 
eut lieu le 5 du memc mois. 

(5) L'egbse collegialc <ie Saiiil-Mambcuf, a Angeis. II semblf i<' 
sultcr dc ce qui suit quc la lolalili^ des rcljques de .saint l.vroiill . qn! 
flaienl iTslcrs ;< Drlcans. fiirrul tiansj.oili^rs .1 Aiigris 106 IIISTORIA ECCLESIASTICA. [944-996] 

tluviiis suppeditabat) habuerunt, multimodasque mo- 
bilis fortuiiae varietntes experti , finem suum in Gallia 
sortiti sunt. 

Ascelinus vero senex Uticensem eremum cum pau- 
cis pauperibus iiicolis incoluit, et Ascelinum nepotem 
suum, atque Guitbertum de Gaceio, et Haimonem de 
Telleia (i , aliosque pueros enutrivit, et comraunes 
litteras, ut in illo loco quotidianum Deo servitium 
exsolverent, docuit. Ouodam die circumpositos ere- 
micolas undique convocavit , festivitatis diem illis de- 
nuntiavit, dieque constituto solemnitatem pro modulo 
suo celebravit, et inter missarum solemnia sermonem 
astanti populo fecit. Divinas , inquit, comminationes 
formidare dehuimiis , sed ohdurato corde quce dice- 
hfintiir andientes parvipendimus , donec virgam Je- 
rientis , ut nequam servi , persensimus , acriterque per- 
cussi, inedulUtus dolentes ploramus et lugemus. Olim 
dum Daci {qui adhuc pagani erant) cum Hastint^o 
Neustriam vastaverunt , et rursus Rollone cum suis 
soeviente , plures ecclesice cum urbihus et oppidis 
desolatce sunt; nos suffragante Deo in silvestri steri- 
lique rure latuimus , et debacchantium gladios , licet 
Jn timore nimio etegestate, sospites evasimus[i). ISunc (i) La Tillaic, hameau ati levaat de Heugon. 

(2) Cest un fait important a constater, et dont nous sommes plei- 
nement convaincu, que Saint-Kvroult et touteia contreeenvironnante 
n^avaient point ete devastes par les hommes du IVord. 11 n"y avait que 
l'appat de richesses considerables qui put attirer ce» |iirates ii une 
rertainc distance des rivieres navigables. Notre auteur a le tort, com- 
mun a tous les historiens de Normandie, de fairc sans cesse intervenir 
Jc nom dTlasting dans ime provincr 011 il n"a jamais mis Ir ])i('d . ainsi 
■ [tic iioiis ni .nvnns <\e\.\ i;iil roh<rrv;iti(in. [944-990] LIBER SEXTUS. 107 

autem supernos tenipus irce , proJi dolorl irruit , etex 
insperafo Creatoris ullio nos circujjivallavit , el per 
manus eoruni in quibus hospilalitatis tenore confi- 
dehamuSy sacris ossihus, qua^ omnihus diuitiis cariora 
sunt , spoliauit. In sacris Scripturis legimus qund 
repuht tahernaculwn Silo Dominus , et tradidit in 
captivitatem incircumcisis PhilistiinL (Id est : calum- 
niaiitibus) tahernaculum suum, uhi hahitaint in ho- 
minihus (i). JSohis autem simile judicium nunc con- 
ti^it. Corpora Sanctorum perdidimus, in quihus spem 
nostram maxime posuimus, sociisque peregre polyan- 
dra (2) patrum sequentibus , nos pauci et debiles in 
inculta soiitudine remansimus. Cceierum , quamins 
Franci ossa sancta transtulerint , et lihros alque 
vestes , aliaque pretiosa nobis necessaria diripuerint , 
sepulchra tamen et pulvereni sanctissimce carnis nobis 
reliquerunt , et alia sacra qurE secum dejerre nequi- 
i>erunt, nohis j avente Deo ad magnam consolationem 
inviti dimiserunt. J\ os auteni non negligenler ea trac- 
tare debemus , immo derelicta nohis ah hostibus dili- 
genter recondamus , et veneranter servemus. Mise- 
rante Deo pilum de harha S. Petri apostoU adhuc 
habemus, quem heato Ehrulfo ad dedicationem hu/us 
ecclesia^ destimwit Papa Ronumus. ALias quoque (i) Psalni. i.xxvii, 60. 

{1) Ce niot a dcux significations (lislinctes. 

La premirre est celle de cinictiere. Cest tlans ce scns i[iu; »011-^ 
ravons vu figurer ci-des.«us, t. II, p. 4^. 

I.a deuxieine est telle de tombeau, Fcpulcre, ccrcueil d'uno srulc 
personne. Cest dans cettc acceplion , loul-a-rail «onli adicloirr avec 
son etymologie, quo nolir .Tuteiir sVii csl stivi, l if, p. 707, <'l <|ii il 
lemploir rncorr iri. 108 HISTORIA ECCLESIASTICA. [944-9961 

pretiosas reliquias novimus , quce in hac basilica 
reconditrt' sunt a priscis patrihus. Laudo , si placet 
vobis oninibus j ut nunc universa revol\>entes videa- 
mus y et tuto in loco propter sacrilegos recondamus ; 
donec revelante Deo manijestentur futuris cultoribus. 
Aniiuentibus cunctis et laudantibus , senex missam 
complevit, finitaque mlssa populum cum benedictione 
dimisit, puerosque scholasticos ad ministerium thuri- 
buli et candelarum retinuit. Deinde cum caementario 
quodam ad tumulura sancti Ebrulfi accessit, laminam 
reverenter amovit, sanctceque carnis pulverem instar 
tortellorum (i) congessit. Pixidasvero plures protulit, 
ac phylacteria, in quibus erant sacra cum inscriptio- 
nibus suis pignora. Denique pueris ut irent manducare 
praecepit, et ipse cum macione (2) et maturis neces- 
sariisque ministris reliquias in maceria recondidit, 
ideoque pueros, ut arcanum eos lateret, abesse compu- 
lit. Ab ipsis nimirum post multos annos haec audivi- 
mus (5), sed certum locum ubi reliquiae positae fuerint, 
scire nequivimus, quia ipsi relatores a collocatioiie 
pignorum exclusi fuerant, ut diximus. 

Haec itaque contigerunt Ricardi primi, ducis tem- 
pore, qui duobus et quinquaginta annis praefuit Nor- 
manniae, et sicut supradictum est, in primis exilium 
et raagnas tribulationes pertulit, sed poslmodum, opi- 
tulante Deo, compressis inimicis strenue praevaluit. (i) Tomteaux, petits pains oii gateaux ronds. 

(1) Macon. Ce raot barbarc. qni vient de macerin , est fort ancien 

'Sl 11 n'est ]ias possible, a qnelquc epoque dc radniinistration 

de Richard P' qne cette operation ait ctc faitc, qnc les enfants qu» 

V avaienl concouru , existas^^ent encorc a repoqnr on noti r autrur, agc 

do onzr ans, arriva a S.iinl-i' v ronlt loRti). [f;iRCA 10301 LIBKK SEXirS. , 109 

Inter saevas tempestates boiius seiiex Ascelinus niona- 
chalum usque ad decrepltam getatem servavit, rao- 
riensque Ascelino clerico, nepoti siio, tutelam Utici 
commisit. Qui juvenili levitate fervens, silvestrem vi- 
tam, et urbanis a facetiis separatam odio habere coepil, 
discendique causa Galliam expetiit, invenlaque deli- 
ciarum copia fere l annis ibi habitavit, et per diversos 
gradus usque ad sacerdotium ascendit. Carnalibus ita- 
queoblectamentis irretitus, in Francia, instanti prospe- 
ritate turgens, per omne tempus vitae suae usque ad 
senectam oblitus est omnia quae sibi antecessores sui 
(limiserant in Normannia. 

Interea, obeunlibus vel abeuntibus incolis, Uticus in 
solitudinem rediit, et remotis hominibus in oratoriis 
et domibus ingens silva crevit, et habitatio feraruni 
multo tempore ibidem extitit. In provincia Belva- 
censi (i), Restoldo cuidam presbylero per visionem 
tunc dictum est : Jn ISormdniuani ad sancluni Ehrul- 
fwn vade, ibique peijrueris dicruni longiladine eljeli- 
cis viUe jocunditate . Hicergo natale solum egressus esl, 
et Neustriam pervagatus est, et habitationem S. Ebrulfi 
quaesivit, sed per multos dies quccrens, neminem qui 
sibi demonslrai-et invenit. Denique apud ^Monlfor- 
tem (2) sancti Ebrulfi veterem basilicam reperit, ibi- 
que multo tempore habitavit, credens quod illum lo- 
cura sibi coeleste oraculum seminique suo insinuaverit. 
In territorio Balgenzaii (5) cuidam pagensi taurus 
uomHie Faia eiat, qui saepe gregem arraenlorum re- (i) Le Beauvoisis. 

{1) Saint-Evroult cle Moullorl, i)!»-'? (iacc 

/":>} BocquPHce 110 HISTORIA ECCLESIASTICA. [circa 1030] 

iinquens, iii saltum currebat, et a possessore cuin fa- 
uiilia et cauibus diu qucesitus, inveriiri iiequibat, sed 
post V vel VII dies, dum iirecuperabiliter perditus pu- 
taretur, repente sospes redibat. Hoc itaque frequenter 
faclum est, et hnjusmodi res in consuetudinem versa 
est. Ludus inde vicinis intuentibus agebatur, et libera 
juvenco facultas eundi vel redeundi permittebatur. 
Post aliquod tempus curiositas pastorum indignata 
est, et discursus tauri pertinaciter expiorare conata 
est, ipsumque per spissitudinem bici secuta est. Saga- 
cemetiam indagatoremnomineDuiietumsibi adjunxit, 
qui more canum vestigia tauri sagaciter investigavit, 
donec iilum coram altare S. Petri apostob jacentem, 
quasi oraret ibidem, invenit. Maceriae siquidem disco- 
opertse erant, nisi retibus hederae, et ruinge antiquo- 
rum eedificiorum spectantibus patuere. Condensa silva 
crevit intus et extra , ubi nemo habitaverat per an- 
nos L. Tunc albescentes silicernii, haec audientes, re- 
memorati sunt quod, sicut patres eorum illis narrave- 
runt, sanctus Ebrulfus, aliique plures mundi con- 
temptores iliic habitaverunt. 

Rediviva quoque visio, Restoldum repetens, redar- 
guit quod primae jussioni non plene adhuc obaudierit. 
Cumque presbyter sollicite inquireret quomodo j ussioni 
gratiosius obtemperare deberet, dictum est illi quod 
deberet Uticum irc, ibique sancti sequax Ebrulfi Deo 
militare. Restoldus ergo pristina Montfortis habita- 
tione relicta Uticum perrexit, ibique, cum conjuge et 
lllDerlo fillo suo, primus habitavit. 

Tunc Guazso de Montforti nobiiis miles fuit, qui , 
timore Dei plenus, in corde suo pie proposuitut om- 
nes in vicinio suo ecclesias, quae vetustate et incuria in [1030-1050] LIBER SEXTU8. 111 

raultls desolatJonibus, quassupra uotavi, dirutceeraiU, 

restauraret, etadtamlaudabilestudiumomneingenium 

suumcum tota possibilitateetsubstantia medullitus ap- 

plicaret. Hic nimirum Jjasiiicam veterem sancti Petri 

apostoli propriis sumptibus reparavit, talicjue studio 

cunctipoteiitemDeum sibi placaredesideravit. Quodam 

raane, dura bubulcus ejus boves in coUe super rivulum 

Carenlonae (i) custodiret, et inter parietinas ubi foe- 

cundior herba esset excubaret, ecce peregriiuis ei qui- 

dam astitit, ibique quasi labore itineris fiessus resedit, 

ft cum eodem aliquandiu confabulari coepit. Ccleri- 

ter, inquit, ad Guazsonem vnde, et dic ei ut confestiiii 

veniatadme. Cumque bubulcusad lierum suum cucur- 

risset, et peregrini vcrba intimasset, illepigritia delen- 

tus, jussis noii obsecundavit, sed peregrinum mox per 

lamulnm ad se venire praecepil. Ille vero iterum et tertio 

clientem direxit, sed obstinatus heros (2), nescio quibns 

occupatus, non ivit. Cumque bubulcus tertio redisset, 

dominumque suura nolle venire nunciasset, leni , 

inquit senior, et diligenter intende quce loquor. Hic 

locus a prisco tempore divina henedictione sanctifica- 

tus est , et sanctissimis reliquiis ditissnnus est. Haec 

dicens, candidus relalor surrexll, iii medio areae sedem 

altaris sanctae Dei genitricis Mariae ostendit, itemque 

aram sanctae et individuae Trinitatis ad Orientem mon- 

stravit (3). Deinde obstupenti bubulco adjunxit : Si 

dominus tuiis adme iwnissel, diimtnodo insum per te 

(i) La Charentoiine, qui n'est cncorequ'im ruisseau dans cequartiei-. 

(q) Ce mot est cniployc ici dans le sens de hcrus. 

(1)] II s'agit ici dc rcglise batic en l'lionneur dc la Saintc-Viergc. 
par les soins de la reinc Faiieul)e, ct que nous supposons avoir occ\i}»c 
rorapIacemeQt de Nolre-Damc-du-Bois. 112 HISTOHIA ECCLESIASTICA. [1030-1050] 

acci'r.si\'i , secretuni thesaurujn ostendisseni iili, uncic 
posset hic anllquam reparare hasilicam , et rursus 
aliud arcanum prodidissem , quod toti Normannice 
lcetitiam peperisset iugentem. Cumque famulus haec 
adultimumaudisset, et reciprocato calle audita Guaz- 
sonl retulisset, ille tuucfestinusequum ascendit, etper- 
veniens ad locum desiderabilem, nuntium non invenit. 
Moeslus ergo pro tarditate sua nimis factus est, et a 
servo, quae de sanctificatione loci, et de duobus altari- 
bus audierat, avide perscrutatus est. Deinde cum Ra- 
dulfo Fraxinello (i), Turulfi fillo, qui tunc temporis 
ejusdem loci capitalis dominus erat, collocutus est, 
Deoque juvante basilicam in lionore perpetuae Virginis 
Marlse restaurare conatus est. Operantes antiquam 
ruinam effbderunt, et ingentem lapidum copiam inve- 
nerunt, unde incoeptum opus instanter perfecerunt. 
Ibi multa mausolea nobiiium personarum invenerunt, 
in quibus regum et pontificum corpora , ob insignla 
queedam quae ibidem repererunt, condita fuisse se- 
niores asserunt. 

Nonnulla etiam signa divinltus Ibidem acta sunt. 
Hardulnus enim quidam eques ingens saxum inter 
lapides ecclesiae vldit , quod ad opus suum concu- 
piscens, in domum suam devexit, ibique aquarium 
sibi suisque juraentis facere volult, sed post incoep- 
tam cavatlonem in ianguorem cecidit. Eo languente, 
Gumfoldus de Tolcheta (2), pagensis eques, vlsionem 

(i) Raoul Fresnel. INons verrons plus tard im personnage de ceUc 
tnmille batir le chateau de J.a Ferte-Fresnel [Firmiias Fvaxinelli) , 
.luquel son nom est reste attache. Voyez nussi sesenfants. Guiliaume 
et Roberl, ci-dessus, t. II, p. 58. 

[1) Toiiquettr. <-.omii)iini' situee ati rniichant de Saint-Evroult. [ciRCA 1050] LIBER SEXTUS. 113 

vidit, qua edoctus Harduinum aegrotantem visitavit, 
et sacrum ad pristlnam sedem revehi saxum commo- 
nuit; alioquin illum inevitabiliter moriturum prae- 
dixit. Quod audiens aeger,familiam actutum convocavit, 
quadrigam cum bobus coaptari praecepit, saxumque 
ad sanctam Yirginis Matris aedem reduci obnixe ro- 
gavit. Saxo itaque in curru levato ipse superpositus 
est, et lapide de sacra domo, quem rapuerat, reddito, 
reatum confessus est, et oranipotentis Adonai clemen- 
tiam exoravit, et mox sanatus est. 

Multa quidem et alia signa ibidem perpetrata sunt; 
quae deficientibus terrigenis illius temporis oblivioni 
tradita simt; quia pro penuria scriptorum, quibus 
tunc Neustria maxime carebat, scripta non sunt. 

Deniqueconstructa in monte silvoso basilica (i), to- 
tius provinciae populus l^tatus est, et cura ejus cum 
regimineparrochiae Belvacensi Restoldo commissaest, 
tam a Guazsone et Radulfo quam ab episcopo Ebroi- 
censi in cujus territorio sita est. 

Ea tempestate Guillelmus, Geroii li{ius(2), domina- 
tum Escalfoupossedit, et in silvafontemSancti Ebrulfi, 
et super rivulum Carentonae veterem ecclesiam S. Pe- 
tri apostoli esse audivit. Qui curiositate ductus, omnia 
perlustiavit , locum Dei cultoribus idoneum vidit, 
reverenter laudavit, ibique Restoldum et Ingerannum 
eidem loco presbyteros delegavit, eisque victum suf- 
ficientem de redditibus Escalfou ordinavit. Processu 

(i) II est Ijieri visiLle que, dans ce passage, il s'agit de 1'eglise de 
Notre-Dame-du-Bois; mais notre auteur scmble oublicr ce qu'il nous 
parait avoir dit ci-dessus, p. Cg, de sou idenlite avcc collo de la reine 
Faileube. 

{■?.) Sur (iuil!;minr (lirnic, vnyr?, ci-dessus, t II, p. i5. 

III. 8 ni HISTORIA ECCLESIASTICA. [1050-1057] 

vero temporls (ut in tertlo hujus operis libro pleniler 
notatum est), a praefato Guillelmo et fratribus ac nepoti- 
bus ejus Uticense coenobium restauratumest, et labore 
studioque Gemmeticensium regulariter institutum est. 
Annosiquidem Dominicae incarnationis M^LT^Teo- 
dericus, Gemmeticensis monachus (i), abbatise curam 
siiscepit, et neophytura gregem per octo annos pie et 
prudenter educavit, atque secundura normam S. Be- 
nedicti arabulare iji lege Domini digniter docuit. 
Deinde (ut in praecedentibus dictum est) onus regi- 
minis fastidivit, moeslis pra3sulibus : Maurilio Roto- 
magensi et Hugone Lexoviensi ultro deposuit, terrena 
spernens exilium petiit, coelestemque Jerusalera desi- 
derans, terrestrem videre laboravit. Tandera in Cypro 
insula in ecclesia S. Nicolni ante altare lcal. augusti 
obiit, ibique a conventu monachorum venerabiliter 
sepeliri meruit, et frequentibus miraculis in tegroto- 
rum curationibus coruscavit (2). Heroicum quoque 
super illo epitaphlum sic edidi : 

Ecclesiam primus Uticensem Teodericus 
Rexit, et edocuit bona quae prius ipse jieregit. 
Annis tricenis monacliatus ipse rigorem 
Gessit, et in Salanan tolcravit ovanter agonem. 
Officium patris octonis (5) exercuit annis, 
Inter silvestres, ubi pauper mansit, homones (4.)- 
Ipse, manu propria scribcndo volumina plura, (i) Yoycz ci-lessus, t. II, p. 18. 11 y a ici une erreur d'un an. Ce 
ne fnt pas en io5i, commc Orderic le dit en ce moment, mais en oc- 
tobre io5o, que le bienbcureux Tliierri de Matouville fut appele a 
radministration du nouveau monastere. 

(9.) Voyez ci-dessus , t. TI, p. 66. 

(3) Ccci est encore une erreur. L'abbc Tbierri ne gouverna Sainl- 
Kvroult que du 5 octobrc io5o au 29 aout loS^. 

(4) Lisez ; honiines. LIBER SEXTUS. Il5 

Ecclesiae natis dedit exemplum bonitatis. 
Denique Jerusalem peregrinus pergere ccepil. 
In Cypro vitae finem tumulumque recepit. 
Ultinia vidit eum quintilis (i) lux morientem, 
Quem foveat Christus patris in thalamo renitentem. 

Utlcenses monachi corpus patroni sui non se habere 
doluerunt, et quomodo sibi redderetur multis modis 
quceslerunt, nec adhuc impetrare praevaluerunt. Et 
quoniam totum desiderium suum super hac re nondum 
impleverunt, jam plures reliquias diversis modis pro- 
curaverunt , variisque temporibus favente Deo re- 
duxerunt. 

Fulco , praepositns Uticensis ecclesiae, qui postea 
Divensis abbas factus est , a Guillelmo Notho rege 
Anglorum ad Bertam comitissam (■?.) pro privatis cau- 
sis in Brigiam (3) missus est. Tunc per quemdam ca- 
pellanum comitissae ( quem natione Normannum 
cognovit) , quia familiaris ecclesiae Resbacensis erat, 
dentem sanctl Ebrulfi obtinuit, ac ad Uticensem eccle- 
siam remeans gaudentibus cunctis attulit. 

[iiSS-iiSy.] Regnante Ludovico rege (^), quldam 
canonicus nomine Fulbertus Parisius erat, qui os inte- 
grumde spina S. Ebrulfi habebat, quod capellanus de 
capel la Henricl regis Francorum subtraxerat, eiquejam- 

(i) Ce fut reellement le i"aout, comme notre aufeur vient encore 
de le dire, et non le 3i juillet, que mourut Je saint abbe. 

(2) IVous ne pouvons croire que notre auteur ait vouhi parler ici de 
Berte de Champagne, d'abord duchesse de Bretagne, puis comtesse 
du Maine. Yoyez ci-dessus, tome II, p. .^gS. Nous aimons mieux sup- 
poser qu'il aura eu en vue Gersende, fille d'Herbert-Eveillc-Chien, 
comte du Maine, belle-soeur de Berte par son mariage avec Thibaud, 
comte de Champagne, puis repndiee par ce seigneur, el remariec :t 
Azzon, marquis de Ligiirio. 

(5) La Bric. 

'4) I.oiiis M , dit le Gros (5 aoul iio8-i'' aoul iiS^ . UG HISTORIA ECCLESIASTICA. [1 133-1 137J 

tludum pro amorls pignore dederat. Timeiis aulem pro 
diversis causis illud habere, Fulcone presbytero Manlise 
mediante, accersiit Guillelmum de Mosterolo priorem 
Manliae, eique reliquias tradidil deferendas Uticensi 
ecclesiae. At ille gaudens munus excepit, et jussa quan- 
tocius complevil. In itinere dum festinaret , sancti 
patris sensit sutTragium. Praefatus enim prior in cibo 
venenum nesclus manducavit , quod protinus equi- 
tantis per membra et vlscera sese dilFudit. At Ille, ut 
mortem cordl vicinam sensit, formidolosus ad Deum 
exclamavit, et ut sibi per merita sancti Ebrulfi mise- 
reretur oravlt. Factis itaque preclbus et votls venenum 
evomuit, citoque sanatus, salvatori suo gralias egit, 
et reliquias Uticensi coenoblo lcCtus exhibuit, atque 
easdem argento decenter inclusit (i). 

[i i5o.] Anno ab Incarnatione Domlni m" c° xxx", 
Guarinus, septimus abbas, Resbacum adlit, ubl medie- 
tatem corporls S. Ebrulfi esse audlerat. Cum praefalo 
patreduomonachl profectl sunt : Odo namque deMoste- 
rolo, etGuarinus Sagiensis, ut sancta patris sui plgnora 
quaererent, comltatl sunt; quibus plurlmae diflicultates 
contlgerunt. INatalls cnlm, Resbaceiisis abbas (2), 
aberat; voluntas conveutus, non ut hospites, sed ut 
hostes, eos cavere erat. Par etlam Incolarum allenatlo, 
verbls desolatorils ut fugerent, deterrebat. Bonum 
taraen desiderlum quod habebant, crescebat, eosque 
magis ad eiFectum pertraliebat. Abbas ergo, dimlssls (i) Ce Guillauine de Montreuil, prieur de Maule, est probab!c- 
ment le nieme Guillaume qui est cite t. 11, p. 467, conmie le lioi- 
sieme des prieurs de Maule. Dans un passage precedent [ibid., p. 44i)> 
c'est un personnage nomme Roger qui est cite a sa piace. 

(9.) Natalis, abbe de Uebais en ii53, fut chaucelier de Francc 
en I t4o, se retira sur la fm de ser. jours a Ciuni , ot y moui nt en 1 i !(.'. [1130] LIBER SEXTUS. tl7 

duobus sociis apud Resbacum, praelati schemate depo- 
silo iter arripuit laboriosum, et quasi pauper mona- 
chus equitans, occursum iion erubuit obviantium; sed 
Natalem abbatem obnixe quaesivit, ad curiam Ted- 
baldi coraitis adiit Ruginiacum municipium (i). Se- 
cunda vero die ad abbatem venit, nec quis esset, sed 
quid quaereret indicavit. Ule autem Claras-Valles se 
ire velle intimavit, et si secum ire velletannuit. Ambo 
itaque cumsuisfamulisClaras-Valles abiernnt, benigne 
a fratribus illius coenobii suscepti sunt, qui regulam 
S. Benedicti omnino ad litteram observare satagunt. 
Domnumvero Bernardum(2), illiusmonasterii patrem, 
quaesierunt, cum eo locuti sunt, et plurima sciscitan- 
tes, magnara in eodem sapientiam invenerunt. De 
sanctis enim Scripturis luculenter tractavit, et votis 
eorum et interrogationibus satisfecit. Causam quoque 
Uticensium ut audivit, Guarinum abbatem benigniter 
adjuvit, litterasque exhortatorias Resbacensi conventui 
destinavit. DeniqueGuarinus abbas, cumNatali abbate 
reversus, Odonem et Guarinum invenit alacres, atque 
Resbacensibus caros et amabiles. Erant quippe arabo 
maturi, afifabiles et modesti, geminaque litterarum 
eruditione imbuti. Et quamvis facJindia ambo polle- 
rent et eruditione, Odo tamen caritativo fervore sum- 
mopere studebat sibi Guarinum prEeferre. Guarinus 

(i) Rugni, pres Tonnerre. — Thibaud, dit le Grand, deuxieme 
du nom comnie comte de Chanipagne. 

(2) Saint Bernard, premier abbe de Clairvaux, qu'il avait fonde 
en iii5. Les deux abbes furent fort heureux de le rencontrer cettc 
annee-la dans son monastere, car il fit deux absences notabies : la pre- 
miere pour se rendre, en avril, au concile dttampes, dont il fut Tar- 
bitre ; et la seconde pour aller trouver le loi d'Angleterre , et lui fairc 
cmbrasscr le parti dTnnocent IJ, dans lc schisme qui divisait alors la 
ohrotionte. 118 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1130] 

enlm gratiam et sapientiam in divinis seimonibus ha- 
buit, et per viii dies hospitalitatis, instinctu Amal- 
rici prioris, exhortationem omnibus in claustro exhi- 
buit, benivolentiamque totius conventus non jam ut 
hostis, sed ut fidelis amicus obtinuit. Guarinus ergo 
abbas epistolam veiierabilis Bernardi abbatis protulit, 
quam Resbacensls conventus libenter suscepit, et au- 
dita libentius complere decrevit. Stephanus Parisiensis 
episcopus (i), et Burchardus Meldensis episcopus (2) 
nutu Dei aderant, et Resbacenses ut caritatis nectare 
Cticenses exhllararent, obnixe admonebant. Igitur 
annuentibus cunctis dies ab episcopls indicitur, quo 
multorum pignora sanctorum ibi detenta pariter ex- 
traherentur, popuhis terrae haec visurus congregare- 
tur, et multiplici benedictione confirmatus laetiticare- 
tur, ac postmodum Uticenses optata susciperent, et 
sic propria reviserent. 

Porro Natalis abbas consilium mutat, Uticenses 
mobilitate versuta turbat, dicens quod nisi Tedbaldus 
comes concederet, nunquam ea quae conventus an- 
nuerat traderet. Igitur communi consllio in Norman- 
niam Odo Uticensis ad comitem mittitur, qui tunc ad 
avunculum suum Henricum regem ierat, ut cum eo 
loqueretur. Obediens monachus diflicilem viam arri- 
puit, comitemque sequens, \ ernonum (3) venlt,suum- 
que secietum prius regi, ut juvaret, detexit. Rex vero 
auxiliaturum se illi pollicetur, coraitemque nepotem (i) Elienne, preinier du nom, eveque de Paris en 1124, avait ete 
chancelier de France en no6-iiig, et mourut non pas le 3o juil- 
let I i4o> comme le dit l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne, 
mais le 6 mai ii^i. 11 elait fils de Gui de Senlis, premier du nom, 
seigneur du Chantilli et d'Ermenonville. 

(a) Burchard, eveque de Meaux (i 120-4 janvier ii54) 

(3) Vernon-sur-Seinc. [1130] LIBER SEXTUS. 119 

pro moiiachorum negotio precatur. Comes autem pre- 
cantl avunculo concedit, et per Andream dapiferum 
suum Resbacensibus concessionem suam mandavit, 
qui ad diem quo reliquise monstrabantur non venit , 
sed apud Colummers, comitis castrum (i), remansit. 
Illuc Uticensis abbas et Guarinus Sagiensis ac Andreas 
Columbensis (2) ad Andream perrexerunt. Quos ut 
vidit, benigne suscepit, eorum orationibus se comraen- 
davit, concessionem comitis intimavit, seque legatum 
inde et fidejussorem nunliavit. Tunc Guarinus abbas 
laetus cum sociis Resbacum remeavit, et Natalis abbas, 
ut concessionem consulis audlvit, poenltentla motus 
(juod Utlcenses valde vexaverat, votis eorum annuit. 
Amalricus Itaque prior mane conventum excitavit, 
cum Utlcenslbus ad basillcam duxit, omnlsque con- 
ventus ordlnata processlone ad sacrarlum vadll. Vas 
argenteum, in quo B. Ebrulfi plgnora clausa erant 
frangltur, reliquiae reverenter exlrahuntur, brachium 
dextrum cum plxlde plena fracturls osslum crogatur. 
Uticenses itaque in jNeiistrlam redlerunt, atque Uti- 
cum vn°kal. junii (5) pervenerunt. Magna multitudo 
utrlusque sexus fere ad quatuor mlllia convenit, ac ad 
susciplenda tanti patroni beneficla occurrlt, et ejus 
ante Deum sutFragia promererl fusis precibus sategil, 
jEgri diversarum Infirmitatum moiestla proegravali 
accurrunt, et reraedla suls doloribus ab Altissimo per 
alrai patrls Ebrulfi merlla deposcunt, et plurimi petita 

(i) Coulommicrs en Brie, a deiix lieiies d»; Rebais et sur la nieme 
riviere. 

(2) Ce personnage, donl il n'a pas oncore ele parlc, devail etir ou 
nalif de Coulommiers (Cfjhimbaria) , ou moinc dc Coulombs ( Co 
liinibce). 

(■?)) Lc J.& mai. 120 HISTORIA ECCLESIASTICA. [circa 1130] 

consecuti, Deo giatias et laudes devote concinunt. 
Multa illic habitantes beneficia Dei sentiunt, merito- 
que gratulantes, in beati patris Ebrulti raeritis tripu- 
diant et confidunt. 

Quidam vir, genere Brilo, nomine Goisfredus, in 
pago Corboniensi (i) habitavit; qui multis (ut ipse re- 
ferebat) in juventute rapinis et latrociniis studuit; sed 
post aliquod tempus, inspirante Deo, vitam salubriter 
mutavit. Legitimam enim conjugera, nomine Hilde- 
burgem, duxit, ejusque utilibus monitis adquievit, et 
crudelibus lethiferisque satellitiis renuntiavit, etlabore 
manuum quae sibi necessaria erant procuravit. Porro 
de rebus cura sudore adquisitis eleemosynas faciebat, 
egenis et clericis ac eremitis monachisque distribue-' 
bat, et hujusmocli viris totius sui porisraatis quaestus 
supertlua tribuebat, suoque suorumque victui soia 
necessaria reservabat. Hic societatera Uticensium ex- 
petiit, etfrater in Christo factus, fraternitatem optime 
servavit. In praecipuis Sanctorum festis ad Uticense 
coenoblum veniebat; sed prsecepti iegis memor, va- 
cuus fratres visitare nolebat. 

[i 1 55.} Quondam, biennio ante mortem Henrici re- 
gis, adrairabilis res contigit : nocte (2)scilicetNatalis 
Innocentiurasubitanea nix ex improviso tanta cecidit, 
quantam nuilus raortalium iliius sevi viderat, vel a pae- 
dagogis suis visam aliquando audierat. Nam aditus do- 
morum obstruxit, viarum superficies obtexit, montes 
et valles co£equavit, aves et animalia sutFocavit, lio- 

(i) Le Corbonnais. Voyez, concernant la circonscription de ce Pa- 
gus, qui occupait 1'emplacement du Percbe, notre Memoire sur les 
anciennes divisions teriitoriales de la INormandie. 

(a) La nuit du jeudi 28 decembrc ii5?i. La frte dfl Sainl-EvrouU 
etait lc lendemain 9.g -. iv" ka/. januarii. [1133] LIBER SEXTUS. 121 

miiies etiam submersit, innumerisque fidelibus eccle- 
siarum introitus ipso die penitus denegavit. Sub tanla 
aeris intemperie proefatus Goisfredus surrexit, nivium- 
que nimietatem postposuit, jumentum panibus simi- 
lagineis (i ) oneravit, et filium suum secum ducens, 
ad solemnitatem sancti patris Ebrulfi festinavit. Qui 
cum ad quamdam aquam', nomine Riselam (2), perve- 
nisset, nec eam, quia pons ibi nullus erat, et aquae 
intumuerant, transvadari potuisset, timore et tremore 
anxius, ad clementem Dominum suijpiravit, ac ut sibi 
suffragaretur exoravit. Pio itaque flagrans desiderio, 
divinam opem protinus persensit, et ultra ripam abs- 
que visiblli ductore se solum invenit; fiiium vero suum 
cum jumento et sarcina remansisse in altera ripa co- 
gnovit. Deinde filius ejus (qui forsitan inaequalis fidei 
et meriti erat) pavidus usque ad umbilicum aquam 
intravit, jumentum panibus onustum secum traxit, et 
licet difficulter salvus exiit. Panis siquidem, qui servis 
Dei deferebatur, in aquis fuit; sed aquis intactus et 
inhumectatus mansit. Idoneus itaque panis ad usum 
famulorum Christi coelitus servatus est, miroquemodo 
siccus de mediis undis extractus est. Denique pater 
cum prole ad destinatum iocum pervenit, viarum et 
aquarum pericula qualiter evaserit gaudens enarravit, 
meritisque sancti patris Ebrulfi (cujus festum expete- 
bat) deputavit. Multi, qui tunc ad solemnia convene- (i) De fleur de farine de froment. Des pains de ce genre etaient 
alors un grand luxe. Plusieurs siecles apres, la farine qui servait a la 
fabrication du pain ctait encore tiercee, c'est-a-dire extraite d'un tiers 
de froment, uu tiers de seigle ou d'orge, el un tiers d'aToine. 

(2) La Rislc. II est probablc quc Geoffroi travcjsa cette riviere ver? 
Sainl-Hilaire ou Sainte-Colombe, pour gagncr de la Kchaufour. 122 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

r.mt, iit haec audierunt, Domlnum Deum Sabaolh, qui 
suos semper consolatur, gloriHcaverunt. 

Tunc Guarinus abbas Uticense coenobium regebat, 
et praefatum virum pro magna devotione, qua erga 
Deum fervebat, vehementer dibgebat, et veneranter 
honorabat. Idem nanique pater erga Dei cultum fer- 
vidus erat, atque hujusmodi sediminis specimen in 
assiduis exercitationibus agitabat. Religiosos homines 
honorabat, sibique reverenter praeferebat, studiisque 
bonis solerter inhanrebat. Ipse nimirum, quamvis peri- 
tia litterarum admodum imbutus esset, sese humiliabat, 
et poslposita magisterii dignitate, ad diversa officia , 
quse junioribus competunt, velut unus ex illis avide 
currebat , alacriterque peragens, laudabiie subjectis 
exemplum exhibebat. Staturae quidem mediocris et 
graciiis ac macilentus erat, agilisque ad omnia com- 
moda, utpote qui corpuientia nuiia gravabatur, pro- 
perabat. Ab aliis doctrinee et instructionis verbum, 
humilitatis causa, cupide audiebat, et multoties ea 
eliam, quae melius noverat, a paribus vel a subjectis 
diligenter inquirebat, atque veiut discipuius humiiiter 
auscuitabat. Eioquentia in disserendis iectionibus di- 
vinae iegis ubertim affluebat, et profunda syntagmata 
lucide discutiens reserabat. Adoiescens fere xxiii an- 
norura ad monachatum venit, in quo xlvi annis 
summo regi miiitavit (i), ingeniique sagacis et seduii 
sediminis emolumenta metricis carminibus et dicaci- 
busepistoiis, aiiisque dictatibus propaiavit. Ex quibus 
unum miraculum huic nostro iiitor iibello indere. (i) Ce paragraphe a ete eciit aprcs la mort de l'abbc Guerin des 
Kssarts, qui arriva lc 21 juin iiBy. II avait alors soixanlc-six ans, ct 
en avait passe quarante-six dans le cloitrc [1115-1116] LIBER SEXTUS. 123 

quod ipse didicit in Anglla, positus apud Torneiam (r ) 
cum Rodberto abbate (2), et scripto Iradidit, Eliensi 
episcopo (5) cum monachili coiiventu deprecante. 
Textus autem epistolee hujusmodi est (4) •" 

Universis sanctcc Ecclesicejiliis, prcecipuemandatis 
regulce eximii patris Benedicll obedientibus , utinam 
minimus servus seri^orum Dei, Herveus, Eliensis eccle- 
sice minister indignus , propositum bene incoeptum 
meliori fine concludere. Ad laudem et Iwnoiem pa- 
troni monaclioriim S. Benedicti rem noi^iter apud nos 
relatione dignam , non immerito audientibus suavem, 
retinentibus utilem , adhuc nescientibus et jortasse 
profuturam notificare voluimus. 

Tempore Henrici regis Anglorum, ducis Norman- 
norum, anno regni ejus in Anglia xvi°, comitatus in 
Normannia x° (5) in possessione ecclesice nosfra' erat 
quidam homo, nomine Bricstan, in villa qua' vocatur 
Catriz (6). Hic , testantibus vicinis ejus, injuste nulli 

(i) L'abbaye de Tborney, dans le Cambridgeshire. 

(2) Robert, abbe de Tborney (iii5-ii5i). 

(3) Herve, eveque d'Ely (iiog-So aout ii5i). 

(4) Quoique cette lettre soit ecrite au nom de reveque d'EIy, elle 
n'est pas moins de Guerin des Essarts, comme notre auteur vient de 
le dire. Les auteurs de i'Histoire litteraire dc France jiaraissent ne 
l'avoir pas compris, et ont oublie cette production dans Tarticle qu'ils 
lui ont consacre, t. XI, p. &S']. 

(5) Henri I" fut couronne roi d'Angleterre le 5 aout 1 100, et entra 
eu possession du duche de Normandie le 28 septembre 1106. L'cve- 
nement dont il s'agit arriva donc entre le 28 septembre 11 15 et le 
5 aout I 1 16. 

(6) Aujourd'hui Chatteris, paroisse et ville daiis l'ile d'EIy (Cam- 
bridgeshire), au milieu des marais, a dix milles d'Ely. A Tepoque du 
Domesday Bonk, son territoire etait partage entrc i'abbe d'Ely ct cc- 
lui de Ramsey. II y existait une abbaye de fenimes, fondccpar Alfcvcn, 
sceur du comle Aylevin , fondaleur de rabbayc de Ramscy. Cettc danie 
en ful la premiere abbcssc. L'eglisc, dedieo a la sainlc Yiergc, ful 124 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1115-1116] 

nocebat; aliena non rapiens , pacifice suis contentus 
erat. Ipse etiain nec multiun dives , nec nimium pau- 
per, secundum laicorum ordinem in possessione me- 
diocri seipsum et J amiliolam honesie regebat. Vicinis 
suis indigentibus nummos , non tamen ad usuram , 
accornmodabat , sed propter infidelitatem multorum a 
dcbitoribus vadimonia retinebat, Ita se inter utrum- 
que habebat , quod nec optimis viris melior, neque 
malis deterior cEstimareiur. Qui cum te quietum ab 
omni parte putaret, nec alicui se esse imndiosum 
cestimaret , divina graiia (sicut rei exitus probavii^ 
inspiratus, vinculis regulce Sancti Denedicii sese ligari 
et habitu insigniri desideravit. Quid plura? Veniiad 
monasterium nostrnm , in honore sancii Petriapostoli, 
ct sanctcB Etheldridce (i) construcium, a monachis 
misericordiam petivit, se suaque ditioni eorum iradere 
promisit. Sed proh dolorl ille iniquus, per cujus invi- 
diani de paradiso Adam cecidit , illius posieriiati , 
iisque ad nocissimum qui veniurus est, imndere minime 
cessabit. Verum Dcus , qui misericorditer omnia sua- 
viterque disponit, semper vehii omnipoiens de malis 
bona, de bonis meliorafacit. Hoc cum a multis au- 
diretur (^nam licet majoris noii esset , aliquantulce 
tamen jamce homo ille erat), quidam Henrici regis 
minisier, specialiter autem diaboli servus , armatus 
lupinis deniibus accurrit. 

conslruite sur un terrain appartenant a rabbaye de Ramsey, par 
Ednotb, frere de ces denx fondateurs et premier abbe de Ranisey. 
L'eglise paroissiale etait sous rinvocation de saint Pierre. On trouve 
le nom de ce lieu ecrit : Cetriz dans le Domesday Book; Chatriz, 
Cateriz, etenfin Catericht, dans la cliarte de Henri I" qui erigea Ely 
cn eveche (octobrc 1108). Guerin parle ici au nom d'Herve, qui eri 
fut le premier eveque. 

(i) Au sujet de cettc saiulc, \ovcz ci-dcssus, l. I, p. i44- [1115-1116] LIBER SEXTUS. 125 

r^eriim , ut sciads qais vel qiialis isle juerit , pau- 
lulum a proposito digrediainur. Hic Fxodhertus no- 
minatur, et Malarteis (i) cognominatur : quod nos 
liiigua latina malum artifioem exponimus, nec imme- 
rito. Ipse namque nullum penitus ojficium hahebat , 
iiisi tantum insidiari. Omrdhiis dico : monachis sci- 
licet vel clericis , militihus et rusticis , et totius ordinis 
hominihus , tam reli^ione famosis quam aliter viven- 
tihus. Sed, nemendacium incurrere videar,frequenter 
hoc agehat , quncumque malitiam suam dilatare va- 
lebat. Omnes itaque cvqualiter pro posse accusuhat , 
iit omnes in damnum mitteret totis viribus laborahat. 
Cuin alicui vel plurihus nocehat, inter iUos numern- 
batur, de quihus dicitur : Laetaiitur ciim malefecerint, 
et exultant in r^bus pessimis (2). Si autcin ex vero 
damnare nequibat, per eum qui in illo loquebatur 
diabolum inventor fdlsitatis mendax et pater ejus 
ejficiehatur. Sed cumnullus, etiam cum eo ah infautia 
iuseparabiliter permanens , hujus viri mala non dico 
scrihere , sed etiam rejerre valeat (nam jure inille 
artifex (3) vocaretur), redeamus ad incoepta. 

Audito, ut dixiinus, rumore prasdicti viri religionis 
hahitum arripeie cupientis , magistri sui dfctrinam, 
qui semper meutitur aut decipit, secutus , ad(>>cnit ille 
Rodhertus. Qui dicturus mendacium, a mendacio in- 
cipiens, aitnohis : llunc hominem ; Bricstan scilicet, 

(i) Nous ne connaissons pas en ]\ormandie d'exemple de sobriquet 
sous la fornic qu'onIui donne ici ; mais plusicurs (amillcs y portcnt lc 
nom de Mnllait ou Malnrt , qui en est probablcnieut uue conU'action. 

(2) Prov., II, 14. 

(5) AUusion au noni d'un dcmon trcs connu au moyen agc, et que 
nous avons vu fit;uvcr dans la lcgcnde de saint Martial. Voycz ci- 
dcssus, t. I, p. 571. 126 HISTORIA ECCLESlASTICA. [1115-1110] 

furem esse, pecuniam regis propriam iii latrocinio 
habere, celare, et ut criminis hujus judicium et poe- 
nam evadere valeat, non causa alterius salulis mona- 
chatum queerere sciatis. Ipse naraque thesaurum occul- 
lum invenit, ex quo furtim sublato foenerator etFectus 
est. Tantorum itaque reus criminum, latrocinii vide- 
licet et usui^ae, praesentiae regis vel judicum metuit 
assistere. Quapropter huc ad vos ex regis imperio 
missus, interdico ne illum in vestro collegio audeatis 
suscipere. Nos aiitem, audita regis dejensione, timen- 
tes iram ejiis incurrere, noluimus hunc hominem ccetui 
nostro conjungere, Quid plura? Sub Jidejussorihus 
missus, ducitur adjudicium, Radulfo autem Basso ( i ) 
sedente pro tribunali, congregatis etiam provinciali- 
bus universis apud Huntedoniam (2) (^ut mos est in 
^nglia), ego ipse Herveus, cum abbatibus Rainaldo 
Ramesiensi (3), et Rodberto Tornensi, necnon clericis 
pluribus et monacJds interfui, Et ne vos longius pro- 
traham , accusatus ille cum uxore prcesentatur; cri- 
mina sibi falso imposita renovantur. llle non acta 
negabat, quod nonfecerat confiteri nequibat. E con- 
tra de mendacio arguitur, deridetur ; ei^at enim ali- 
quantulum corpulentus , mediocris personce , et ho- 
nestam (^ut ita dicam) cheriem (4) habebat). Post 

(i) Ce personnage est le nieme que nous venons figurer plus loin 
■sous le noni de Pvaoul Basset, ct qui fut Tuu des hommes que Henri I"" 
se plut a tircr dcs derniers rangs de la societe pour leur donner toute 
«a confiance, et ies elever aux plus grandes chargcs de l'Etat, prefe- 
rablement a la noblcsse qui entourait son trone. 

(2) Huntingdon, ou Raoul Basset etait venu tenir les assises. 

(3) Reginald, abbe de Ramsev (iii4-2o mai 11 55). Cette abbaye 
i^st situee dans le Huntingdonshire. 

(4) Ccst lc vicux mot francais cherc (visagc, figurc) latinise. [1116-1116] LIBER SEXTUS. 127 

multas vero illatas sibi sine merito contiimelias y velut 
Susanna?7i pra^j udicaverunt ipsum, cum omni omnino 
possessione ditioni regis tradendum. Post tale judi- 
ciumy cum sua reddere cogeretur , quce in prompiu 
erant reddidit; absentia ubi essent , et qui essent de- 
hilores indicavit. Sed ciim plura reddere , et majora 
indicare compelleretur, y4nglica lingun : That wat min 
lauert godei mihtin ihat ic sege soth, respondebat. 
Quod nos Latini dicimus : Mi domine, scit Deus 
omnipotens quia veritatem dico. Noc verbo scepius 
repetilo , nihil aliud dicebat. Propalatis o??inibus qua' 
habebaty afferunturreliquice. Qui cu?n jurare deberet ^ 
dixit uxori suce : Soror mea , per illud quod nos 
astringit vinculumcharitatis, teadjuro, ne me perju- 
rium incurrere patiaris. PIus enim animae periculum 
quam corporis cruciatns expavesco. Si igitur aliquid 
residui tua tibi conscientia demonstrat, in medium 
proferre non difFeras. PIus enim inimicus noster spi- 
ritualis animarum damnationem, quam carnis lacera- 
tionem desiderat. Ad quem illa : Domine, inquit , 
praeter indicata nil omnino nisi xvi solidos et duos 
tantum anulos, iv denarios appendentes, habeo. Qui~- 
busi?i prcesentia p?olatis, vira^o subjunxil : Carissime 
conjunx, modo jura securus; ego postea confirmans 
mea teste conscientia te verum jurasse, nuda manu 
ferrum calidum, si jusseris, coram omnibusqui videre 
voluerint, portabo. Qiiid multa? jurcwit , ac deinde 
sub custodia ligatus, ac Lu?idoniam ductus , ibi i?i 
carcere?n obscunmi i^etruditur. Ibique vi?iculis j eiTcis , 
plus qua?n satis po?ide?osis , fortiter et contu?neliose 
constrictus , famis et frigoris cruciatihus diulu??vs 128 HISTORIA ECGLESIASTICA. [1115-1116] 

non modico tempore coavctatur. Posiius autem in 
tali miseria, divinwn auxilium pro posse suo et scien- 
tia, tamgravi necessitate cogente, adesse sibi postula- 
bat. Sed quia meritis suis , quce permodica , vel, ut 
verius dicam : nulla esse credebat , hoc se impetrare 
diffidehat , sanctum Benedictum , cujus se prceceptis 
(^ut dictuni est) subditurum nonjicte devoverat , nec- 
non saiictam virgine/n Egeldridam , in cujus mona- 
sterio hoc idem sejacturum prceviderat , corde lacrj- 
mabili, et voce qua poterat, incessanter advocabat. 
Hinc itaque oneratus ac constrictns Jerro , hinc fri- 
gore cruciatus , illinc Jdtigatus Jejunio, miserabilem 
vitam (^qui pro cerlo mori jnallet, quam injeliciter 
vivere, juxta cestimationem meam) integris v mensi- 
bus lugens , in tenebris sustinuit. Et videns nuUum 
penitus humanwn sibi adesse auxilium , sanctum Be- 
nedictum et sanctam Egeldridam continuis gemiti- 
bus , suspiriis , singultibus , quandoque lacrymis 
corde vel ore ruminando provocare non cessabat. 
Quid plura? Nocte quadam cum signa per urbem ad 
nocturnas laudes pulsarentur, et illc in carcere cum 
ca^teris angustiis ab omni cibo triduum continuasset 
jejunus, jam pene dejiciens, et a corporis reparatione 
penitus desperans, nomina sanctorum flehili voce re- 
petebat. Sed Deus clemens ct misericors , qui fons 
totius honitatis indeficiens permanet , qui nullum in 
Tiecessitate positum ^pernit, neminein pro potentia vel 
divitiis eligil, satis optatam, et propter desiderii aug- 
mentationem, et, nt adepta magis diligeretur, dilatam, 
tandem poscenti njisericordiam suam exhibuit. Ad- 
sunt enini clamanti sanctus Benedictus etsancta Egel- [1115-1116] LIBER SEXTUS. 129 

dridaj cum sorore siia, sancta Sexburga(i). Ille vero 
prcevium lumen, quod Sanctos antecedehat, insolitum 
adesse expavescens j manu sua oculos suos operuit. 
Venientihus autem Sanctis cum ipso lumine, sancta 
Egeldrida prius locuta est : Quid nos, inquit, Bricstan, 
totiens lacrymis pulsas? Quid nos tantis clamoribus 
commoves? Ille quidem, jam debilitatus jejunio , nunc 
quasi in excessu mentis redditus , et gaudio repletus 
pro tanto miraculo , nihil omnino respondere poterat. 
Tunc Sancta subjungens ait : Ego sum Egeldrida , 
quam tu toties invocasti. Hic adest sanctus Benedic- 
tus, sub cujus habitu te Deo serviturum devovisti, et 
a quo auxilium multoties poposcisti. Visliberari? Ju- 
dita hac voce, revixit spiritus ejus, et quasi de sonino 
evigilans , ait : Domina mea, si aiiquo modo vivere 
possem, ab islo execrabili carcere exire vellera. Sed 
jam me diversis angustiis sic afllictum video, quod, 
amissis viribus corporis omnibus, evadendi spem nul- 
lam ulterius habeo. Tunc sancta virgo , ad sanctum 
Benedictum conversa, dixit : SancteBenedicte, quare 
non facis quod tibi a Domino praeceptum est? Ad ha'c 
verha vir venerahilis Benedictus manum suam ad 
hoias (2) misit , et ex utraque partefregit , atque de 
pedihus vinculati sic extraxit , quod ilie nihil oninino 
sensit, et plus jussu quam actu illas jregisse visus 
est. Qui y cum ah eo illas removisset , de manu quasi 
indignans projecit , trahem, quat solarium (3) illius 

(i) Sainte Sexburge, soeur ainee de sainte Etheldride, mariee a 
Ercombcrt, roi de Kcnt, qui niourut cn 664, succeda 'a la pieuse 
princesse dans le pjouvernement du monastere d'Ely, en 679. 

(2) Fers. 

(3) Lc planchcr. 

ITI. f) 130 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1115-1116] 

ergastuli suhstinehat , tam fortiter percussit , quod 
jissuram in ea non modicamfecit , ac de sonilu tantce 
percussionis exterriti custodes , qui super solarium 
jacehant , omnes euigilati sunt. Qui, timentes fugisse 
vinctos , accensis luminihus festinanter ad carcerem 
cucurrerunt. Invenientes auteni ostia penitus integra 
ac firmata, adhihitis clavibus intraveriint . Videntes 
vero illum, quein ligatum miserant , solutum, magis 
mirati sunt. Et interrogantihus de tanto sonitu quem 
audierant, vel quis eumfecisset, qui etiam compedi- 
tum solvisset, alius quidam, in carcere cum eo ligatus, 
illo tacente respondit : Nescio quse personee cum 
raaximo lumine carcerem intraverunt, et cum isto 
socio meo plura locuti sunt. Sed quid ei dicerent vel 
facerent, ipsum qui melius scit interrogate. Conversi 
ad illum, dixerunt : Dic nobis quid audisti, vel vidisti? 
Et ille : Sanctus, inquit, Benedictus, cum sancta Egel- 
drida et sorore sua Sexburga, hic affuerunt, et com- 
pedes de pedibus meis abstulerunt. Si vero non cre- 
ditis mihi, vel oculis vestris credite. Illi autem, viso 
miraculo , nec inde duhitantes , manejacto Mathildi 
regince (i), quce tuncforte in eadem erat urhe, nun- 
tiai^erunt. At illa Radulfum Bassum, qui eumdem 
Bricstan pra^judicari jusserat , et hoc factum arte 
magica peractum adhuc dicehat , ad carcerem misit. 
Qui veniens illuc , quasi irrisorie , sicut dudumfece- 
rat, cum eo ccepit loqui : Quid agis, Bricstan? Numquid 
per angelos suos tibi locutus est Deus? Numquid ad te (i) Mathilde cVEcosse, fille de Malcolm II [ ct de Marguerite, soeur 
<l'Eclgard Atheling, epousa Hcnri I" au mois dc dcccmbrc noo, et 
mourut le i*' mai 1 118. [1115-1116] LIBER SEXTUS. 13! 

iii carcerem descendit? Enarra mihi quae sunt haec 
raaleficia tua. Ipse vero y velut mortuus , nullum om- 
nino dedit responsum. 

Tunc Radulfus, videns quomodo compedes illrr 
Jractce fuerant , audiens etiam. per socium ejus de 
personis tribus , qua' cum lumine carcerem intra(^e- 
rant , de verbis quce locutoi juerant , dc sojiitu quem 
feceranty et animadvertens hcBC indubitanter divinitus 
contigisse, abundanter ccepit flere. Et conversus ad 
Bricstan^ ait : Frater, servus sum ego sancti Bene- 
dicti, et sanctae virginis Egeldridce; in eorum amore 
mecum loquere. ^t ille respondit : Si servus es Sanc- 
torum praedictorum, bonus est adventus tuus. Ista vero 
quae vides vei audis circa me patrata , vera scias esse , 
non magica. Radulfus autem, apprehendens ilhim , 
ad prcEsentiam regince , et multorum qui aderant ba- 
ronum, gaudens etplorans duxit. Interim rumor ille , 
ocior qualibet volucre, totam urbem Lundonice pervo- 
lans , aures omniuni pene civium attigit. Tunc cives 
undique in coelum clamorem attollunt , omnis sexus 
et cetas in commune nomen Domini henedicunt, et ad 
curiam, ubi ductum esse audierant, currunt; lacry- 
mas lcetitice quamplurimi fundunt ; cceteri mirantur 
quce vident vel audiunt. Regina vero, gaudio rcpleta 
{erat enim bona christiana) pro tanti novitate mira- 
culi, jubet per omnia civitatis monasteria signa pul- 
sari , et ab omni ecclesiastici ordinis conventu laudes 
Deo cantari. Cumque ille quamplures ecclesias civi- 
tatisj devotas Deo gratias referens , ex abundanti 
gaudio suce liberationis visitaretj turba multci per 
vicos eum sequebatur et prcecedehal , et quasi novum 
hominem unusquisque videre cupiebat. Cum autem 132 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1115-1116] 

beati Petri basilicajTiy quce TVestmonasterium anglice 
nuncupatar^ devenisset y abbas ejusdem loci Gisleber- 
tus (i), vir litteris liberalibus et divinis eruditissimus, 
cum omni grege monachorum et apparatu ecclesioi , 
obviam illi processionem extra monasterium duxit. 
Dicebat enim : Si hominis alicujus mortui reliquice in 
Ecclesia festive recipi debent, multo magis vivas reli- 
quias, hunc videlicet hominera, honorifice suscipiamus. 
De mortuo namque, ubi sit spiritus ejus, nos adhuc 
in fragili vita positi dubitamus; de isto vero, quod a 
Deo, qui nihil injuste facit, in nostra praesentia visi- 
tatus ac liberatus sit, non ignoramus^ 

Cumque Deo pro posse suo juxta cestimationem 
suam venerationem debitam pro illius liberatione red- 
didissent, regina illum ad ecclesiam sanctoi virginis 
Egeldrida: in Eliensi insula cum grandi konore et gau- 
dioremisit. Egoautem, et omnis monachoruui coni>en- 
tus, cum cereis et crucibus processionaliter obviam ei, 
Te Deum laudamus cantantes , exivimus. Cumque il- 
lumjestii>e, ut decebat, in ecclesiam introduceremus ; 
divinis laudibus celebratis , monachilem habitum 
(quem diu desideraverai) in honore sanctissi?ni Bene- 
dicti liberatoris sui ei tradidimus. Boias autem, qui- 
bus compeditus fuerat , ob honorem sancti Benedicli , 
qui eas conjregerat , necnon venerationem virginis (i) Gislebcrt Crespin, abbe de Westminster, fils de Guillaumc 
Crespiu, gouverneur de Neaufle, et Tun des plus grands bienfaiteurs 
de Tabbaye du Bec, a laquelle il donna la terre du Teil-IVollent. 

Gislebcrt Crespin fut Tun des auteurs les plus savants ct les plus 
feconds de son epoque. 11 parait, contre ropinion commune, qu'il 
existait encore en ii25. Yoyez, sur sa vie et ses euvrages, VHistoire 
Uttcrnirc dc Frnnce . t. X, p. 192-201. :d [1115-1116] LIBER SEXTUS. 133 

JLgeldridce , quce collega illius astiterat , in eadeni 
ecclesia suspensas , quasi memoriale tanti miraculi, 
ad popidi spectaculum posuimus; ibique non modico 
temporCy ut per eas resciretur, dependere msa^ sunt. 
Hcec venerabilis patris Benedicti opera sanctcc 
Ecclesice Jiliis notificare voluimus , non quia satis non 
Jecisset majora^ sed quia ista sunt noviora, et nostris 
temporibus infinibus An^licv inusitata videntur. Nec de 
beato patre nostro Benedicto ullus miretur, si magna 
et etiam incestimabiliafaciatj quippe qui papa Gre- 
gorio testCy in latice producto de rupe Moysi co- 
cequatury in corvi obedientia Helice assimilatur , in 
ferro de profundo abyssi revocato Helisceus dicitur, 
in discipulo jussu suo super aquas ambulante Petro 
conjungitur (i). Ipse etiam (ut notum est) propheta 
prcevidendo futurajuit, apostolus patrando miracula 
extititj vel ut brevius dicam : omnium justorum spi- 
ritu plenus fuit, Quia ergo sine scrupulo noifimus de 
ipso quod qucecumque voluerit , consequitur a Do- 
mino y lcetabundi maneamus inillius servitio, scientcs 
nos ejus prece nonjraudari denario. Siautem sanctus 
Benedictus huic auxilium non negavit , qui se suum 
fore monachum devovit, quale subsidium his qui ultro (i) Les quatre miracles de saint Benoit auxquels 11 cst fait allusion 
dans ces rapprochemcnts, sont ccux dont on trouvcra la description 
aux chapitres v, vi, vii et viii dc son Histoire par saint Gregoire. 
Nous nous contenterons d'en transcrire les titres : 

Caput V. De aqun, qiiam in montis vcrtice cx pctra produxil. 

VI. Deferro, ex profundo aquce ad manubrium reverso. 

VII. Dc ejus discipuln, qui supcr aquas ambulavit. 

VIII. Dc infecto pcr vencnum panc , pcr corvum long,ius 
prnjcctc 134 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

ojinculis re^ulce illius jain constringwituij suppedita- 
bit? Multis evidentibus documentis manifeste patescit 
quod benignus magister, jam a Deo in coelis gloriji- 
catus, pro supplicibus discipulis indesinenter inter- 
cedit, eisque quotidie in necessitatibus suis ejficaciter 
subvenit. Nos itaque , qui jam lene jugwn Christi 
suscepimus , et pondus diei et cestus , in ejus vinea 
laborantes , ferimus , in bonitate Dei constantes et per- 
sei^eranies, certi esse debemus quod meritis et preci- 
bus signipotentis didascali nos proteget atque salmbit 
omnipotens Dominus. Obnixe ergo ipsum exoremus 
conditorem universorum , ut nos egredi faciat de 
Babjlonia etdefinibus Chalda^orumy et in Jerusalem 
currere per suorum obsermntiam mandatorum, ibique, 
ad laudandumse, nos in cetemum collocet in consortio 
civium supernorum omnipotens et misericors Deus , 
qui vivit et regnat per omnia scecula scECulorum , 
amen. 

Huc usque , per diversas discurrens materias , scri- 
bendo fatigatus sum , et huic vi° historise ecclesiasticae 
libello nunc impono terminum. In alio quippe volu- 
mine (f) vii libellos auxiliante Deo jam peregi, in (i) Cest cet autre volume renfermant les sept derniers livres, mais 
avec une lacune facheuse (depuis les premieres pages du septieme jus- 
qu'a la fin du huitieme), que possedait I'abbaye de Saint-Evroult, et 
qui, grace au zele de M. Louis Dubois, a passe dans la bibUotheque 
municipale d'AIencon. La coincidence exacte de ce volume avec I'in- 
dication fournie ici par notre auteur, ne permet guere de douter que 
ce ne soit une portion du manuscrit original; et comme les deux vo- 
lumes de la bibliotheque Colbert renfermant les six premiers livres 
sont visibiement de la meme epoque , de la meme composltion et des 
memes raains (car notre auteur dictait a des scribes, et se plaint, au 
^ommencement du livre ix, dc n'en plus avoir a sa disposition), nous. LIBER SEXTUS. 135 

quibus, de morte Guillelmi regis et de tribus filiis ejus 
pluraedidi, et iter Jerosolymitanum, eventusque va- 
rios nostris temporibus contingentes , referendo ad- 
didi. Cunctipotens Creator ul ab initio coepit, sic mire 
disponit cursus saeculorum, et dociles instruens animos 
terrigenarum, a noxio revocat appetitu infimorum, 
ac provocat ad meliora , memorabilium exliibitione 
gestorum. Nam dejectione sublimium et exaltatione 
Immilium , damnatione reproborum et salvatione 
justorum incessanter eruditur genus huraanum , ne 
per execrabilem theomachiam fiat profanum, sed ut 
divinum semper metuat judicium et diligat imperium, 
inobedientiae devitet reatum, et fidelem jugiter ofFerat 
famulatum Patri et Filio, Spirituique Sancto, uni 
Deo, regi saeculorum, Dominoque universorum, qui 
vivit et regnat per infinita saecula saeculorum, amen. 

Virgo parens duc Evvrigenas, o jauua coeli ; 
Tolle tua pressis tantos pietate labores ! (i) 

AD LECTOREM. 

Arnia, duces, monachos , si quaeris, prcsby terosque , 
Haectibi Vitalis pars ea quarta dabit (2). 

les avons compris avec celui de la bibliotheque d'Alencon sous le noni 
de manuscrit de Saint-Evroult, ct nous ne doutons point qu'il ne 
faille y voir le manuscrit primitif ecritsous la dictee, et, en quelques 
endroits, de la main merae du pieux historien. 

(i) Ces vers se trouvent sur le manuscrit dc Saint-Evroult , mais ils 
y ont ete visiblement ajoutes apres coup, et il nous parait evident 
qu'ils ne doivent pas etre attribucs a notre auteur. 

(2) A la piace de ces vers, on trouve dans le manuscrit de Saint- 
Evroull lcs mots suivants, ecrits par une main du xiii' siecle ; 

ExpUcit {/uarla pars Filalis [688-715] 

LIBER SEPTIMUS. I. Anno ab incaraatlone Domini dc°lxxx* viii°, Pip- 
pinus Auster, major domus regiae, principatum Fran- 
corum suscepit (i). 

Anno Domini dcc° xi° obiit Childebertus, rex Fran- 
corum (2). 

Anno Domini dcc° xii% obiit Pippinus senior, et filius 
ejus, qui dicebatur Karolus Martellus, principatum 
usurpavit (5). 

Anno Domini dcc°xv°, obiit Dagobertus rexjunior, 
xiv° kal, februarii, qui regnavit in Francia annis v (4). 
Secundo anno post mortem ejus, pugnavit primum 
Karolus Martellus princeps contra Radbodum ad Co- 
loniam, regnante Teodorico, filio suprascripti Dago- 
berti junioris (5). Eo tempore gens impia Wandalo- 

(i) Cette date est assez juste. Cest en efFet en 687 ou 688 que la 
domination de Pepin d'Heristal se trouva , apres une lutte qui durait 
depuis 680, solidement etablie par toute la France. Ceci est emprunte 
litteralement, comme ce qui va suivre, a la chronique de Saint-Pierre- 
le-Vif de Sens par l'intermediaire de Hugue de Fleuri ; mais le chifFre, 
qui est trop faible de dix ans dans la chronique originale, est cor- 
rige ici. 

(2) Childebert III mourut en efFet le i4 avril 711, et fut enterre a 
Choisi-sur-Aisne, dans TegHse Saint-Etienne. 

(3) Pepin mourut le 16 decembre 714; ce ne fut que Tannee sui- 
vante que Chai-les Martel s'echappa de la prison ou sa belle-mere, 
Plecti-ude, Pavait enferme, et s'empara du pouvoir en Austrasie. 

(4) Dagobert III mourut le 24 juin 715 apres un regne de quatrc 
ans. 

(5) Cette bataillc eut lieu en 715. Notrc auteur ct ses devanciers 
auraient pu ajouter qur Charles Martcl y fut batlu. [732-752] LIBER SEPTIMUS. 137 

riim Galliam devastare coepit. Quo tempore destructae 
ecclesiae , subversa monasteria , captae urbes , desolatee 
domus , diruta castra , strages hominum innumerse 
factae, et multus ubique humani generis sanguis (i) 
effusus. Ea tempestate gravissime per totam Galliam 
detonabant Wandali , omnia flamrais et ferro prote- 
rentes. Pervenientesque Senones civitatem, coeperunt 
eam omni arte jacuiis et machinis infestare. Quae cer- 
nens praesul ejusdem urbis , Eboba nomine, exiens de 
civitate cum suis, fretus divina virtute, exterminavit 
illos ab urbis obsidione, fugientibusque illis, perse- 
cutus est eos, usque dum egrederentur de finibus 
suis (i). 

AnnoDominiDCc''xL*'i°, obiitKarolusMartcllusprin- 
ceps, sepultusque est in basilica Sancti Dionysii Pari- 
sius (3). Hic res ecclesiarum propter assiduitatcm bel- 
lorum laicis tradidit. Quo mortuo, Karlomannus et 
Pippinus, filii ejus, principatum suscipiunt. 

Anno Domini dcc" l% Pippinus electus est iii regem, 
et Childericus, qui de stirpe Clodovei regis remanse- 
rat , tonsoratus est (4). Hic deficit progenies Clodovei 
regis. (i) Humani sangmnis. Ms. S. Audoeni Rotomagcnsis. 

(2) Au lieu d'Eboba lisez : Ebbon , et au lieu dcs Vandales , lcs 
Sarrasins. Ce siegc, mis par eux devant la ville de Sens, parait devoir 
etre rapporte a rannec 752. 

(3) Charles Martel mourut en effet a Quierzi-sur-Oise le 22 octobrc 
74i, et fut cnterre a Saint-Denis. 

(4) Pepin fnt proclame roi dans l'assemblee generale de la nation , 
a Soissons, en mars 752, et sacre peu dc jours apris par saint Roni- 
face, archeveque de Mayencc. Cliilderic fut rclcgue a Sainl-Bcrlin , 
etson fils Thicrri a Fontenellc, aujourtniui Saint-Wandrille (Scinc- 
Tnfcricurc), 138 HISTORIA ECCLESIASTICA. [768-830] 

Anno Domini dcc°lx°viii°, Pippinus rex moritur (i), 
et filii ejus : Karolus, qui dictus est imperator Magnus, 
et Karlomannus eliguntur in regno. 

Anno Doraini dcc° lxx° i% Karlomannus obiit (2). 

Anno Domini dccc°ix°, obiit Alcuinus pliilosophus, 
abbas Sancti Martini Turonorum (5). 

Anno Domini dccc" x°iv°, obiit Karolus imperator 
Magnus (4), et Ludovicus filius ejus, qui Pius dicitur, 
regnum Francorum et imperium Romanorum susce- 
pit. Hujus in tempore pagani difFusi sunt in provin- 
cia, quae Pontivus pagus appellatur. Vicesimo igitur 
anno regni domni Hludovici piissimi imperatoris, re- 
bellavit contra eum Hlotarius filius ejus, auferens illi 
regnum Francorum. Ipso anno, collecto exercitu 
copioso valde, Hludovicus pater restituit sibi regnum , 
quod illi abstulerat filius (5). (i) Pepin mourut d'hydropisie a Saint-Denis, le 24 septembre 768. 
(2) Carloman mourut a Samouci , pres Laon, le 4 decembre 771. 
(5) Alcuin, abbe de Tours en 796, mourut le 19 mai 804. 

(4) Charlemagne mourut , comme tout le monde sait , le 28 janvier 
81 4 a Aix-la-Chapelle. On sait aussi que, par le nom de paiens, il 
faut entendre ici les Normands. Leurs ravages dans le Ponthieu sont 
fort posterieurs. Ils chercherent bien , des 820 , a piller les cotes de 
Flandre; mais ils furent vigoureusement repousses. L'invasion du 
bassin de la Somme n'eut lieu qu'apres celle des bassins de la Seine et 
de la Loire. 

(5) La premiere deposition et la premiere reintegration de Louis- 
le-Debonnaire appartiennent a i'annee 83o. 

La deuxieme deposition eut lieu dans le Champ Rouge ou Champ 
du Mensonge pres Colmar, au commencement de juillet 835; puis fut 
confirmee au mois d'octobre a Compiegne, et Louis recouvra son auto- 
rite au printemps suivant. Cest dc la premiere dc ces depositions quc 
nos chroniqueurs ont voulu parlcr. [840-877] LIBER SEPTIMUS. 139 

AnnoDomini dccc" xl°, obiitLudovicus Pius impera- 
torxii^ kal. julii. Eodem anno, factaest eclipsissolisfe- 
ria quarta ante Ascensionem Domini , hora diei nona, 
II nonas maii (i). \ ertente igitur anno, in die Ascen- 
sionis Domini (2) fit Bellum Fontanetum in Burgun- 
dia a quatuor filiis supradicti Hludovici : Karolo scili- 
cet, Lothario, Hludovico et Pippino (5) ; ubi multus 
efFusus est sanguis humanus. Ex quibus Karolus, qui 
appellatus est Calvus, regnum Francorum et imperium 
Romanorum (4) obtinuit. Lotharius vero partem Fran- 
ciae sibi vindicavit, quae usque in hodiernum diem ex 
suo nomine Lotharii regnum appellatur (5). Hludo- 
vicus autem Burgundiam sibi vindicavit (6), et unctus 
est in regem. 

Anno Domini dccc" lx° vii", Karolus imperator, qui 
Calvus vocabatur, filius Hludovici piissimi imperatoris, 
cum secunda profectione Romam peteret, iii kal. oc- (i) Louis-le-Debonnaire mourut le 20 juin 840. L'eclipse eut lieu, 
a midi , le niercredi 5mai,veille do l'Ascension. Notre auteur ne 
s'est trompe que sur l'heure et sur le chiilre des nones. 

(2) Le samedi aS juin, et non pas le jour de l'Ascension 26 mai. 

(3) Pepin n'etait pas le fils , mais lo petit-fils de Louis-le-Debon- 
naire. 

(4) Notre auteur reunit ici deux evenements separes par un grand 
nombre d'annees. Charles-le-Chauve succeda, le 20 juin 840, au 
tronede France, ct le 25 decembre 8^5 a lempire. 

(5) La Lorraine ne constitua qu'une bien petite portion des etats de 
Lothaire, qui comprenaient 1'Italie, les pays entre 1'Escaut et le 
Rhin , les comtes voisins de la 3Ieuse et les deux rives du Rhone 
depuis Lyon jusqu'a la mer. Cette province n'a point pris son nom de 
l'empereur Lothaire, mais de son second fils Lothaire, roi de Lor- 
raine (22 septembre 855-8 aout 867). 

(6) C'est-a-dire , au contraire, loute la Germanie jusqu'au Rhin , 
ft lcs tcrritoires de Mayence , Worms ot Spire en deca. 140 HISTORIA EGCLESIASTICA. [877] 

tobris, in ipso itinere obiit Vercellis civitate (i); ibique 
sepultus in basilica beati Eusebii martyris , requievit 

(i) Ce prince mourut dans une cabane en deca du mont Cenis, le 
6 octobre 877, en revenant de Rome , et non pas en y allant. 

Les chroniques conteniporaines appellent Brios le lieu ou la vio- 
lence du mal le forca de s'arreter. Nous n'avons pas connaissance 
qu'aucun des historiens modcrnes dc France se soit occupe serieuse- 
ment d'en chercher remplacement. II est incontestable que ce ne 
pouvait etre qu'entre le mont Cenis, qu'il avait a peine depasse, et 
Saint-Jean-de-Maurienne, ou 1'imperatrice Richilde, mandeepar lui, 
venait lui donner ses soins. Or, nous remarquons sur la rive droite de 
l'Arc, a 4 kilometres de Modane entre ce bourg et Termignon, le 
viilage dCj4vrieux, dont le nom imparfaitement retenu par les gens de 
la suite de l'empereur, aura fort bien pu devenir Brios sous la plurae 
des chroniqueurs de l'epoque. 11 parait qu'on l'appelle encore tantot 
Brieux , tantot Avrieu, et qu'au xvu" siecle on ecrivait Abries. De la 
a Saint-Jean-de-Maurienne , la distance est de 3o kiloraetres. 

P. S. Depuis que ceci est ecrit, nous avons du a la complaisance 
de noti-e savant confrere, M. Guerard , la communication d'une no- 
tice sur le village de Brios, ou mourut Charles-le-Chauve, par mon- 
seigueur Billiet, archeveque de Chamberi, sousla date du 27 fevrier 
i835, qui confirme completement nos conjectures sur le lieu dans 
lequel on doit placer cet evenemeut. Le savant prelat , apres avoir 
etabli, corarae nous, que Brios ne peut etre cherche qu'entre lacime 
du mont Cenis et Saint-Jean-de-Maurienne, i'emarque que ces raots : 
In vilissimo iugurio de la chronique de Saint-Bertin , excluent les 
bourgs de Saint-Michel, de Modane et de Lans-le-Bourg , ou l'on 
aurait trouve des habitations plus confortables pour loger l'erapereur 
expirant. Modane n'etait d'ailleurs pas encore sur la route, tandis 
qu'elle a continue de suivre la rive droite de l'Arc dans ce quartier, 
et par consequent de passer par Avrieux jusqu'en 1688. 

L'abbe Grillet, qui avait deja soutenu cette opinion dans son Dic- 
tioniiaire historiquc, affirrae que l'on trouve le nom de Brios dans 
plusieurs chartes anciennes, mais M. rarcheveque n'a pu trouver, 
malgre des recherches tres actives, aucun document de ce genre 
anterieur a 12 14. Celui qu'il publie sous cette date est fort curieux. 
On y lit qu^un personnage nomrae Anselnie de Aprili, originairc 
d'Angleterre , fonda, le 26 janvier de cette annee, Teglise dcAprilis 
sous Tinvocation de saint Thomas de Gantorberi. Avrienx cst designc 
par lc memo nom dans toutes les autres chartcs quc monseigneur [877-884] ' LIBER SEPTIMUS. 141 

annls vii. Post haec autem per visioiiera delatum est 
corpus ejus in Franciam, et lionorifice sepultum in 

Billiet a pu retrouver. — Nons felicitons notre auteur de ne s'etre 
pas rendu l'echo de toutes les imputations dirigees par les historiens 
ecclesiastiques contre le medecin juif de Charles-le-Chauve , Sede- 
cias, qui 1'aurait, disent-ils, enipoisonne pour 1'achever; ce qui est 
d'autantplus invraisemblableque leprince, deja mine par la maladie, 
sui-vecut encore onze jours. 

On voulut apporter le corps de Charles a Saint-Denis, mais 1'odeur 
infecte qui s'cn exhalait obligea de le deposer dans reglise de Nan- 
tua, d'ou il n'arriva a la sepulture royale que sept ans plus tard. 

L'abbaye deNantua, sous l'invocation de saintPierre, a souvent 
ete confondue avcc un autre elablissement religieux de nieme na- 
ture, fonde par Saint-Amand vers le milieu du vii<^ sieclc. Le pape 
Pascal II la reduisit a Tetat de prieure dependant de Cluni en iioo. 
Suivant les recberches historiques de M. de La Teyssonniere sur le 
departement de l'Ain ( i838) , les restes du petit-fils de Charlemagnc 
y furcnt deposes au cote gauche du grand autel par les soins d'Hel- 
modeus, huitieme abbe de Nantua. L'epitaphe suivante, qui a ete 
conservee dansrobituaiie de rabbaye, fut gravee sur la muraille voi- 
sine du tombeau, par les soins du meme Helmodeus. 

Hoc noMnn caroi.i SEKVAjrrtrR mestbra sepulchro , 

CONSPICUUS ROM/E QUI FUIT IMPERIO , 

DARDANID/EQUE SUttUL GENTIS NON SCEPTRA RELINQUENS , 

SED POTIUS PLACIDE REGNA TENENS ALIA ; 

ECCLESIAMQUE PIO TENUIT MODEKAMINE CHRISTI , 

SEMPER IN ADVERSIS TUTOR ET EGREGIUS. 
ITALIAM PERGENS, FEBRIBUS CORRUMPITUR ATRIS , 

ET REDIENS NOSTRIS OBnT FINIBUS. 

QUE5I DEUS EXCELSIS DIGNETUR JUNGERE TURSns , 

SANCTORUMQUE CHORIS CONSOCIARE PHS. 

QUINTA DrES SrENSIS LUMEN CUM PANDERET ORRI 

OCTOBRIS, SPATIUM* REDDIDIT ISTE DEO. 

L'abbaye herita de la chapelle du monarquc composee d'un manu- 
scrit des saints Evangiles, deux encensoirs, un calice d'argent, dcs 
chandeliers , des vetements et ornements ccclesiastiques. 

* Sous pCQSons qu'il faut lire ici spirtcm, sans ^tre arrete par la faute de 
quantite, d'autant plus que les versificatcurs de cette epoque se faisaient beaucoup 
moins scrnpule de convcrtir une longue cn brevc qu'une brcve cn longue. 142 HISTORIA ECCLESIASTICA. [878-898] 

basilica beati Dionysii martyris Parisius. Suscepit autem 
regnum Hludovicus filius ejus. Sequenti vero anno 
Johannes, Papa Romanus, ad Gallias veniens cum For- 
moso episcopo Portuensi , ferens secum pretiosissimas 
reliquias, primo Arelatum navigio ad vectus, per Lugdu- 
num, aliasque civitates adTricasinam urbera accessit, 
ibique cum Hludovico rege, filio Karoli Calvi, locutus, 
ad Italiam repedavit (i ). Post Iiaec defunctus est Ludo- 
vicus rex Francorum, Karoli Calvi filius, reliquitque 
filium suum parvulum, Karolum nomine, qui Simplex 
appellatur, cum regno, in custodia Odonis princi- 
pis (2). 

Eo tempore gens incredula Normannorum per 
Gallias sese difFudit, caedibus, rapinis, atque omni 
crudelitatis genere debacchata. Deinde Franci, Bur- 
gundiones et Aquitanienses proceres congregati in 
unum , Odonem principem elegerunt sibi in regem (3). 
Obeunte vero Odone kal. januarii (4), recepit regnum 
Karolus Simplex , filius Hludovici. Sub ipso tempore (i) Le pape Jean VIII arriva a Arles le 11 mai 878. Nous avons 
peine a croire que Formose, eveque de Porto, l'ait accompagne dans 
ce voyage , etant dans sa disgrace depuis 876. II y eut plus qu'une 
conversation a Troyes entre le pape et le roi , car le premier y cou- 
ronna i'autre le dimanche 7 septembre. 

(2) Louis-le-Begue mourut a Compiegne le vendredi saint, 10 avril 
879. Nos trois clironiqueurs ont eu grand tort de repeter l'un apres 
l'autre que ce prince laissa Charles-le-Simple sous la garde du comte 
de Paris, Eude. 

(5) Ce ne fut qu'apres la mort de Louis III et Carloman et le ren- 
voi de Charles-le-Gros qu'Eude fut elu roi de France, en 887, et 
charge de la tutelle de l'heritier de la couronne. 

(4) Le 5 janvier 898. Charles avait ete couronne des le 28 janvier 
895, en opposilion avec Eude. ,898-918] LIBER SEPTIMUS. 143 

venermit Normaiini in Burgundiam ad Sanctum Flo- 
rentinum. Occurrit autem illis Ricardus, dux Burgun- 
diae , cum suo exercitu in territorio Tornodorense , 
irruensque in eos , percussit multitudinem ex eis in 
ore gladii, etreliqui fugeruntv" nonasjunii (i). Tem- 
pore illo factus est terrae motus circa coenobium 
sanctee Columbae virginis, V idus januarii. Hoc tem- 
pore pagani obsederunt Carnotinam civitatem. Col- 
lecto igitur exercitu, Ricardus dux Burgundiae, et 
Robertus princeps, irruerunt in eos, peremptis ex 
paganis sex millibus octingentis, et a paucis, qui 
remanserant, obsides capientes, xiii" kal. augusti, in 
sabbato, auxiliante illis superna clementia, per in- 
tercessionem sanctae Dei genitricis Mariae (2). Post 
haec igitur, mediante mense martio, apparuit stella 
a parte Circii, emittens radium magnum, fere die- 
bus XIV (5). 

Sequenti anno, fuit fames magna per totam Galliam. 
Deindepost quinque fere annos, kal. februarii, igneae 
acies visae sunt in coelo, diversorura colorum , quod 
mirum fuit, alternis se insequentes. Ipso anno, fuit 
magna dissentio inter regem et principes ejus. Ob (i) II n'y a point tle cinquieme jour dcs nones de juin. Nous pen- 
sons qu'on a voulu dirc !e jonr dcs nones, 5 de juin. La bataille eut 
lieu ix Argentcuil, a trois lieucs et demie de Tonnerre, cn 898. 

(2) Le samedi , 20 juillet 91 1 . Robertus princeps est Robert , duc dc 
Francc, qui fut roi plus tard. Le nionastcre de Saintc-Colombe, au- 
iourd'hui dctruit, ctait une abbaye de benedictins dans le faubourg 
de Sens. 

(5) Cette comete apparut vers le j\.-0. pendant quatorze jours, 
au mois de mars 912. On la nomma a Constantinople Xiphias , parce 
qn'cllc prcscntait a \w\\ jirrs la rormc d'niip cpee. 144 HISTORIA ECCLESIASTICA. [918-923] 

hanc causam plurimae slrages perpetratae sunt chris- 
tiani populi, sed favente Deo omnis illa contradictio 
cessavit. 

Tertio autemanno posthancpersecutlonem, defunc- 
tus est Rodulfus, dux Burgundiae, pridie kalendas sep- 
tembris, sepultusque est in basilica Sanctae Columbae, 
in oratorio Sancti Symphoriani martyris. Secundo 
anno post ejus mortem, Rodbertus princeps rebella- 
vit contra Karolum Simplicem , unctusque est in ba- 
silica in regem iii° kal. julii. Et nondum anno expleto, 
x° vii° kal. julii factum est belhim Suessionis civitate 
inler Karolum Simplicem, et ipsum Rodbertum, qui 
invaserat Francorum regnum, ubi interfectus est ipse 
Rodbertus (i). Karolo vero a caede belli victore re- 
vertente (2),occurrit ilh Herbertus, infidehum nequis- 
simus, et sub fictae pacis simulatione, in castro quod 
Parrona dicitur, ut hospitandi gratia diverteret, com- 
pulit, et sic eum dolo captum retinuit. Habebat enim 
idem Rodbertus sororem istius Herberti in con- 
jugio (3), de quo ortus est Hugo Magnus. HHc itaque 
positus Karokis, Rodulfum, nobilem fihum Ricardi, (i) Ici notre auleur a eu tort de s'eloigner de la chronique origi- 
nale. Ce ne fut point Raoul, raais son pere Richard qui mourut a la 
fin d'aout 921, et fut entei-re, le 1" septenibre, dans Teglise Sainte- 
Colombe. 

Robert fut sacre le 20 juin 922. 

La bataille de Soissonseut lieu le i5 juin^a^. Yoyez sur ses details 
le moine Richer, lib. i , 4^ , 46- 

(2) Charles ne prit aucun air de trioraphe aprcs ia bataiile ; mox 
iter sinc spoliis in Belgicnm vetovsit. Cest a son retour de la et non 
de Soissons qu'Hcrbert s'empara de sa personne et le conduisit pri- 
sonnier a Peronne- 

(5) Beatrix , seconde fillc d'Hcrbcit I'', conitc dc Verraandois. [923-936] LIBER SEPTIMUS. 145 

Burgiindlonura ducem, quem de sacro fonte suscepe- 
rat, una cum consilio Hugonis Magni , lilii supradicti 
Roberti, et procerum Francorum, in regnum subli- 
mavit. Idem autem Karolus Slmplex , post longam 
carceris raacerationem , defunctus est in ipsa custo- 
dia, et sepultus in basilica Sancti Fursei confessoris, 
quae est in ipsa Parrona castro. Unctus est vero in 
regem ipse Rodulfus, iv° idus julii , Suessionis civi- 
tate (i). 

HIs temporibus pagani iterum Burgundiam vasta- 
verunt, factumque est bellum Inter christlanos et pa- 
ganos in monle Clialo, pereraptis a paganis ex chris- 
tianismultis milllbus, viii" idus decembris (2). 

Igitur defuncto Rodulfo rege xviii° kal. februaril , 
sepellerunt eum in basillca Sancloe Cobmibge virgi- 
nis (5y. Post mortem igitur Rodulfi regis, Ilugo Ma- 
gnus una cum Francis accersiens Guillelmum ducem, 
qui Longa-Spata dicltur, mlsit illum ad Oviam (4), 
uxorem jam dictl Karoll Slraplicis, ut inde reduceret 
Hludovicura (iliumejus. Fugerat enim ad patrera suum (i) Charles n'eut aucune part au clioix de Raoul, et nous n'avons 
point connaissance qu'il ait ete son parrain. li mourut dans la prison 
de Peronne, le 7 octobre 929. Raoul fut couronne a Soissons, ainsi 
que sa femnie Emme, le i3 juillet g^o. 

(2) Le 6 decembre 925. On penseque Mons Calaiai , Mons Chnlus , 
est Chalaux, commune de 1'arrondissement de Clameci (Nievre), a 
pcu de distance et dans rancicn pagus d'Avallon. 

(3) Raoul mourut a Auxerre de la nialadie pediculaire , le iSjanvici* 
936, et fiit enterre ;i Sainte-Colombe de Sens. 

(4) Ici notre auteur, pour la plus grande gloire de la Normandic, 
substitue Guillaume Longuc-Epec a Guillaume, archevequc de Sens. 
La ?eule excuse qu'on puisse donner de cette alteration des faits, est 
qu'il aura ete induit ea erreur par les impostures de son devancier 
niidon. 

III. 10 146 HISTORIA ECCLESIASTICA. [936-945] 

regem Anglorum , ob timorem Herberti et Hugonis. 
Veniensque illuc Guillelmus, datisque obsidibus sub 
sacramenti titulo matri ejus, reduxit Hkidovicum in 
Franciam. 

Igitur XIII" kal. julii unctus est in regem Hhidovicus 
Hlius Karoli Simplicis apud Laudunum (i). Secundo 
post h«c anno, xvi^ kal. martii, circa gallorura can- 
tum usque ilhicescente die, sanguineae acies per totam 
coeh faciem apparuerunt. Sequenti autem mense , 
ix" kal. aprihs , Hungri adhuc pagani Franciam , 
Burgundiam atqiie Aqultaniam ferro et igne depo- 
pulari coeperunt (2). Post hsec rebellaverunt Franco- 
rum proceres contra Hhidovicum regem, super omnes 
autem Hugo Magnus (3). In ipso anno facta est fames 
vahda per totum regnum Francorum, ita ut modius 
frumenti venundaretur xxiiii (4)- Deinde non post 
muhos dies captus est Hludovicus rex, hhus Karoh 
Simphcis, dolo, Bajocas civitate, a Normannis, mul- 
lis ex Francorum populo interemptis , consentiente (i) D'abord a Laon , lc ig juin g5G, par ce menic Giiillaume, arclie- 
vequc ile Sens, qui l'avait ramene d'Augletcrre, puis une secondc 
fois a Reims par rarclieveque Artaud. 

(9.} Cetle date precise est cellc du jour ou les Hongrois brudeient 
Tabbaye de Saint-Pien-e-le-Yif j mais elle n'a plus d'objet daus le 
recit, maladroitement tronqne, de notre auteur. 

(3) Cette ligue, ourdie cn ^58 , s'empara de Reims en 9^0 , et forca 
Louis d'Outre-Mer de se refugicr prcs de Cliarlcs Constantin, princo 
de Vienue. II en revint par TAquitaine, et se trouvait a Poitiers ie 
5 janvier g42. 

(4) Le manuscrit dc Sainl-Ouen de Rouen porte : libris . mais c'est 
solidis quil faut lire conformement au recit de Hugue de Fieuri, 
que notrc auteur copic ici. Cettc fiimine eut lieu en g4^, aprcs unc 
grande mortalite sur ies bceufs, si ron cn croit Frodoard ct ia cbro- 
nique de Ycrdun [945-955] LIBER hEPTlMUS. 147 

HugoneMagiio (i). Post liaecmenseiiiaio,feria iii''^^), 
pluit sanguis super operarios (5). Et ipso anno, mense 
septembri , Hludo\icus rex totum tempus vitae suae 
plenum ducens angustiarum et tribulationum, diem 
clausit extremum (4), sepultusque est Remis in basi- 
lica S. Remigii. 

Sequenti quoque mense, ii° idus novembris, Hlotha- 
rius jam juvenis, filius ejus, unctus est in regem Remis, 
et Hugo Magnus factus est dux Francorum (5). Secundo 
autem anno post ha3c, mense augusto, obsedit supra- 
dictus Hugo Magiius Pictavis civitatem, sed nihil ei 
profuit. Dum CHim obsideret eamdem urbem, quadam 
die intonuit Dominus terrore magno , disrupitque 
turbo papilionem ejus a summitate usque deorsum, 
stuporque magnus invasit illum cum exercitu suo, ita 
ut vivere nequiiesU. Statimque in fugam versi, reces- 
serunt ab urbis obsidione. Fecit aulem lioc Deus per (i) A une epoqvie avancee de 945, coninie noiis l'avons dit ci-des- 
sus, p. 90. 
(9.) 1». Ms. S. A. 

(3) Ce phenomene, qni eut lieu au milieu de mai q54, annce de la 
niort de Louis d'Outre-I\Icr, est rapporU'; ici au niardi, ct ci-dessus 
(t. I, p. 166) au vendredi. Aucune de ces deux fixations ne s'ac- 
corde avec cellc de Hugue de Fleuri, qui indique le niercredi. 

(4) Louis d'Outre-Mer termiaa sa miserablevie a Reims, le 10 sep- 
tembre 954, des suites d'une chute de cheval, ot fut cnterre dans 
reglise Saint-Remi. 

(5) Le 12 novembi'e suivant, Lothaire fut sacre dans la menie eglise. 
Hugue-le-Grand avait ete confirmc des g43 dans la dignite de duc 
de France. S'il en rccut une nouvclle confirmation aprcs le couronnc- 
ment de Lothaire, ce ne put etre que pour la forme. Ce seignpur 
etant mort a Dourdan , le 16 juin 956, son fds, Hugue Capet, fut 
investi , en 960, du duche de France, des comtes de Paris et d'Or- 
leans , et des al>bayos quc son perc avait posscdces. 14« HISTORIA ECCLESIASTICA. [956-905] 

iiitercessioiiem beati Hilarii, qui semper tulor et de- 
fensor illius est urbis (i). 

In ipso anno, delunclus est Gislebertus, dux Burgun- 
dise, relinquens ducatum Ottoni, filio Hugonis Magnl. 
Habebat namque Otto liliam illius Gisleberti in con- 
jugio (2). Secundo anno obiit Hugo Magnus, dux Fran- 
corum, apud Drodingam ViJlam xvi° kal- julii, sepul- 
tusque est in basilica B. Dionysii martyris Parisius (5}. 
Cui successerunt filii ejus, Hugo videlicet, Otto el 
Hainricus, nati ex filia Ottonis, regis Saxionorum (4;- 
Hugo dux Francorimi etfectus est, et Otto dux Bur- 
gundionum. Defuncto Ottone duce Burgundionum , 
successit Hainricus frater ejus (5). 

Sub ipso tempore oritur contentio inter Ansegisum 
episcopum Trecarum, et Rodbertum comitem. Ejec- 
tus vero excivitate Ansegisusepiscopus a Rodberto co- 
mite, perrexit in Saxoniam ad Ottonem imperatorem, 
adducensque Saxones, mense octobri obsedit civitatem . 
Trecas longo tempore. Venientes autem in prsedam 
Senonis, occurrerunt illis Archembaldus arcliiepisco- 
pus et Rainardas comes vetuius, cum magno exercitu (i) Vojez ci-dessus, t. I, p. 1G6 et 167. 

(2) Giselbert luourut le 8 avril g56 , et son gendre Otton, fils de 
llugue-le-Grand, le aS fevi'ier, en §65, suivant Frodoard. 

(3) Wous ne pensons pas que secundn aiino puisse se rapporter ;i 
autre cliose qne )e couronnement de Lothaire. 

(4) Snxonum. Ms. S. A. 

(5) JXous avons cite les datcs de succession de Hugue Capet et 
d'Otton. Hudwide ou Hadvvige, leur mere, seconde femme de Hu- 
gue-le-Grand , etait soeur et non pas filie de i'empereur Otton !"% 
et par consequent fiUe de Henri 1" de Saxe, dit rOiseleur, roi de 
Germanie. Henri, duc de Bourgogne, dit ic Grantl, succeda a soii 
frere Otton en <)65, cl mourut vers itii '2. [965J LIBER SEPTIMUS. 149 

iii loco qui vocatur Villare (i); inlerfectisque Saxo- 
iiibus (2), cum duce suo Helpone nomine, Senonenses 
extiterunt victores. Dixerat enim Helpo incensurum 
se ecclesias et villas , quae sunt super Venena llu- 
vium (5) , usque ad civitatem , infigereque lanceam 
suam in portam Sancti Leonis. Interfectus autem cum 
populo suo a Scnonensibus, reportatus est in patriam 
suam Ardennam a servis suis. Sic enim jusserat mater 
ipsius Helponis, nomine Warna. Planxerunt aulem 
cum planctu magno Rainardus comes et Archembal- 
dus archiepiscopus. Consanguineus enim illorum erat. 
Videns itaque Bruno dux, sorius ejusdem Helponis, qui 
obsederat Trecas civilatem , quod mortuus esset socius 
suus Helpo cum suis, reversus est in patriam suam (4). (1) Villiers-Louis (5'. Martiims de FiUaribus Ladovici) , a cnvi- 
ron liuit lieues E. de Sens. Yoyez sur ceUe bataillc l'Alnianach dc 
Sens pour i'annee 1809, par M. Tarbe. 

(a) Interfcctosque Saxones. Ms. S. A. 

(5) La riviere de Vanne ( Vencna, Vcvenna , Veneda, Vanna) , qui 
prcnd sa source daus le departement de l'Aube, passc a unc licue au 
midi de Viliicrs-Louis, et se jclte dans rVonne pres ct au niidi de la 
villc de Sens. La porte de Saint-Leon cst la nieme qui a portcdans la 
suitc lenom de Porte-Notre-Dame. Sa direction etait vers 1'oricnt. 

(4) Robert, troisicme fils de lierbert II, corate de Vermandois, cL 
son successeur aa comte de Troyes , ayant eu, en gGS, quclqucs dif- 
rtcultcs d'interct avec Ansegise, eveque de cette villc, le cbassa el 
s'empara des biens de revecbc. Ansegise va trouver 1'cnipcreur 
Ollon I*"", qui lui donnc un corps de troupes sous la conduite dcs 
capitaines Hclpon et Brunon , avcc lesquels il vient assieger Troycs 
au mois d'octobre. Ce siegc n'ayant pas reussi , les Saxons se rcndent 
devant Sens, pour s'y dedoinmager par le pillage de ccttc villc du j)cu 
de succes de leur expedition. Lcs choses tourncrent con)me notrc 
auteur les raconte d'apres .scs devanciers. — Ici Ordcric quitte la 
clironique de Siiint-Pierre-Ie-Vir pour n'y plus rcvcnir (|uc dans lc 
court paragraphc rclalif a la mort du roi Lothaire. ijO HISTORIA ECCLESIASTICA. [977] 

Deinde posl non multos dies, Hlotliarlus rex, congre- 
gans exercitum copiosum valde, revocavit in ditione 
sua Hlotharium regnum (i), veniensque adpalatium, 
quod vocatur Aquisgrani, ubi manebat Otto irapera- 
tor cum uxore, hora prandendi, ingressusque in pa- 
latium, nemine contradicente, comederuntetbibei^unt 
quidquid illi ad suos usus paraverant. Otto vero impe- 
rator, cum uxore sua et populo fugiens, reliquit pala- 
tium. Deprsedato itaque Hlotharius rex palatio et tota 
Provincia, reversus est in Franciam cum pace, nemine 
persequente (2). 

Post haec , Otto imperator congregans exercitum 
suum, venit Parisius, ubi interfectus est nepos ipsius 
Ottonis, cum aliis pluribus , ad portam civitatis, in- 
censo suburbio illius. Jactaverat namque se extoUendo, 
dicens quod lanceam suam infigeret in civitatis por- 
tam. ConvocansigiturHlotharius rex Hugonem ducem 
Francorum , et Hainricum ducem Burgundionum , ir- 
ruensque in eos, fugientibus illis persecutus est us- 
que Suessionis civitate. Hli autem ingressi lluminis 
alveum, quod dicitur Axona, nescientes vadum, plu- 
rimi ibi perierunt. Et multo plures consumpsit aqua, 
quam gladius vorasset. Ettanti ibi perierunt,ut etiam 
aqua redundaret cadaveribus mortuorum. Aqua enim 
impleverat ripas suas. Hlotharius vero rex, constanter 
persequens illos tribus diebus et tribus noctibus, us- 
que ad fluvium, quod fluit juxta Ardennam, sive Ar- 
gonam (5) , interfecit ex hostibus maximam multitudi- 

(i) Liscz ; Hlotharii. 

(2) Cettc surprise que notre auteur a deja rapporfee ci-dessus, t. I, 
p. 168, eut lieu vers la fin dc juin 977. 

f5) Cettc invasion eul lieu au raois d'octobre dc la mcmc anncc [977-987] LIBER SEPTIMUS. 151 

nera (i). Desinens autem persequi illos Hiotharius lex, 
reversus est in Franciam cum magna victoria. Otto 
vero iraperator, cum his qui evaserant, cum magna 
confusione reversus est acl propria. Post haec non ap- 
posuit ultra Otto imperator (2) venire, aut ipse, aut 
exercitus ejus, in Franciam. In ipso anno, paciflcalus 
est Hlotharius rex cum Ottone rege, Remis civitate, 
contra voluntatem Hugonis et Hainrici fratris ejus, con- 
traque voluntatem exercitus sui. Dedit Hlotharius rex 
Ottoni regi in beneficio Lotharium regnum. Quue causa 
magis contristavit corda principum Francorum (5). 

Anno Dcccc" lxx" vi° obiit Hlotharius rex jam senex, 
plenusque dierum (4), sepultusque est in basilica Beati 
Remigii Remis. Cui successit Hludovicus filius ejus ju- 
venis. 

Anno Dcccc" lxx° vii" obiit Hludovicus rex juvenis, 
qui regnavit in Francia annis vi (5). Sepultus est vero 
in basilica Beati Cornelii Compendio. Cui successit 
Karolus frater ejus, filius Hlotharii regis. Eodem anno 
rebellavit contra Karolum Hugo dux Francorum, eo 
quod accepisset Karolus filiam Herberti comitis Treca- 
rum. Collecto igitur Hugo cxercitu copioso valde, ob- 
sedit Laudunum, ubi commanebat Karolus cum uxore 

(i) Intcrjcctis maxima cx partc hostibus ccssavil. Ms. S. A. 
(9.) Dans le manuscrit de Saint-Evroult, on a voulu substitucr le 
inot rex a celui-ci. *" 

(3) Le traite par lequel Lothaire cedait aOtton II la Lorraine cn 
s'cn reservant la suzeraincte , fut conclu a Reinis en 980. 

(4) Ce prince niourut lc 2 raars 086 age de quarante-cinq ans seu- 
lement, et non pas deja vieux , conimc le dit notre auteur d'apres scs 
dcux guides. 

(5) Louis Y mourut le 21 mai 987, agc d'environ vingt ans. Cc 
princc fut bcaucoiip plus malhcurcux ct trahi qu'indoIeni ou inca 
pahk 152 HISTORIA ECCLESIASTICA- [987-991] 

sua. Exiens vero Karolus de civltate, fugavit Ilugo- 
nemcuin exercitu suo. Incensa hospitia, ubi manebant 
hostes. Cernens itaque Hugo dux quod minime posset 
Karolum vincere, consilium habuit cum Ascelino tra- 
ditore vetulo, qui erat episcopus falsus Lauduni, et 
consiliarius Karoli. Itaque tradens Ascelinus episco- 
pus Laudunum noctu, quiescentibus cunclis, Hugoni 
duci Francorum, vinctus est Karolus cum uxore sua, 
et ductus in custodia Aurelianis civitate. Nondum au- 
tem ipse Karolus erat unctus in regem , resistente Hu- 
gone duce. Manens vero idem Karolus in custodia Au- 
relianis in turrim, genuit illi uxor sua filios duos : 
Ludovicum et Karolum. Eodem anno unctus est in 
regem Remis civitate Hugo dux.Etin ipso anno Rod- 
bertus, filius ejus, rexordinatusest. Hic deficit regnum 
Karoli Magni (i). 

In illis diebus erat Remensiumcivitate archiepisco- 
pus vir bonus et modestus, frater Lotharii regis ex 
concubina, nomine Arnulfus. Hugo autem rex invide- 
bat ei, volens extermlnare progeniem Lolharii regis. 
Congregansque in urbeRemensi synodum, idem Hugo 
rex invitavit archiepiscopum Senonicae urbis, nomine, 
Sewinum, cum sufFraganeis suis. In quo concilio fecit 
degradare domnum Arnulfum, archiepiscopum Remo- 
rum, dolo (2) nepotis sui, quem tenebat in carccre, di- 
cens non debere esse episcopum natum exconcubina. 
In loco vero ejus consecrari fecit domnum Gerbertum 

(i) Sur ces evenements, voyez ci-dessus t. I, p. 169 ct 170. 

(2) Dolus est employe ici dans le sens de dolor et du mot fiancais : 
deuil, suivant son acceplion populaire. Peut-etrc meme faut-il Vy 
prendre comme synonyme de prejudice, detriment. — Cliarks nVtait 
jioint lc neveu, mais lout au contrairc roncle d'Arnoul. [991-997] LIBER SEPTIMUS. 153 

monachum philosophiira. Oui Gerbertus magister fuit 
Roclberti regis, filii istius Hugoiiis, et domni Leothe- 
] ici archiepiscopi, successoris venerabilis Sewini. Ar- 
nulfiim aulem fecit mancipari custotliee, Aurelianis 
civitate. Yenerabibs itaque Sewinus archiepiscopus 
non consensit in degradatione Arnulfi , neque in or- 
dinatione Gerberti. Jussio autem regis ui-gebat. Alii 
vero episcopi, licet inviti, tamen propter timorem 
regis, degradaverunt Arnulfum, et ordinaverunt Ger- 
bertum, Sewinus autem, plus timens Deum , quam ter- 
renum regem, noluit consentire regis nequitiae, sed 
magis in quantum potuit redarguit ipsum regeni;, prop- 
ter quam causam ira regis contra eum eHerbuit. Cum 
magno itaque dedecore expelli jussit rex Arnulfumde 
ecclesia Beatae Dei genitricis Mariae Remensis, et sic 
alligatum retrudi in carcerem. Alligatus autem in car- 
cere Aurelianis civitate, ubi detinebatur nepos ejus 
Karolus, raansit ibi annis tribus. Nuntiantur haec om- 
nia prsesuli Romano. Qui valde indignatus super hoc, 
inlerdixit omnes episcopos, qui Arnulfum dejecerant, 
ctGerbertum ordinaverant. Misit quoque Leonem ab- 
batera a sede apostolica ad domnum Sewinum archi- 
episcopum urbls Senonicae, qui vice sua in urbe Re- 
mensi synodum congregaret; mandans illi ut sine 
dilatione revocaret de carcere Arnulfum, et degrada- 
ret Gerbertura. Collecto igitur conciiio, iterum in 
urbe Remensi ex jussione apostolica rcvocatus est Ar- 
nulfus de custodia , et cum honore magno receptus in 
propria sede. Gerbertus autem intelligens quod in- 
juste pontificalem dignitatem suscepisset, poenilentia 
ductus est. Altercationcm vero Gerbcrli pontificls ct 
Leonis abbalis, valde utilem, plenius inveniesin gcstis 154 HISTORIA ECCLESIASTICA. [996-999] 

pontificum Remorum. Post hsec domnus Gerbertus 
electus est poiitifex in urbe Ravenna ab Ottone impe- 
ratore, et a populo ejusdem urbis , residensque in ea- 
dera urbe pontifex quamplurimos annos , defunctus 
est Papa urbis Romte , statimque omnis populus Ro- 
manus sibi dari adclamat domnum Gerbertum. As- 
suraptus auterade urbeRavenna, ordinatusest pontifex 
suramus in urbe Roraa (i). 

Anno ab incarnalione Doraini dcccc^x" viii", obiit 
Hugo rex (2), sepultusque est in basilica Beati Dionysii 
martyris Parisius. Cui successit Rodbertus, filius ejus, 
regum piissimus, et raodestus. 

Anno Domini dcccc" xc° ix°, venerabilis Sew^inus ar- 
chiepiscopusab imocoepit restaurare coenobiuraSancti 
Petri Milidunensis, et raonachos ibi raittens, abbatem 
Gauterium eis praefecit. In ipso anno tradidit Gualte- 
rius miles, et uxor ejus, castrum Milidunum Odoni 
comiti. Congregans vero Rodbertus rexexercitum co- 
piosum valde, et Burchardus coraes, convocansque 
Normannos cum duce suo Ricardo, obsedit castrum 
Milidunum. Castro igitur capto, suspensus estGualte- 
rius, etuxorillius, inpatibulo. Burchardusautemcomes 
recepit castrum Milidunum, sicuti ante possederat(3). (i) Voyez ci-dessus, t. I, p. lyS. 

(2) Le 24 octobre 996. 

(3) La restauration de l'abbaye de Saint-Pierre de Melun appar- 
tient a l'annee 991. La cbarte royale qui autorisa son retabHssenient 
porte la date du i5 octobre de cette meme annee. 

Bouchard premier du nom, comte de Yendome, fils puinc dc 
Foulque-le-Bon , comte d'Anjou, avait recu dc llugue Capet, avcc 
la main d'Elisabeth, veuve d'Aimon, comte de Corbeil, ce comte et 
le chateau de Mcluu. Ccst en eflet cn 999 qu'Eudc-lc-Champcnois 
enlra a main armec sur les doniaincs de Boucbard , ot s'cmpara dr [996-1001] LIBER SEPTIMUS. 155 

IgiturRaiiialdiis, comes vetulnsSenoniim, postmulta 
mala perpetrata defunctus est, et sepultus iii basilica 
Sanctae Columbee virginis. Cui successit Fromundus 
filius ejus, liabens in conjugio filiam Rainaldi , comitis 
Remorum (i). 

Anno Domini 31% indictione xiii°, xvi° kal. novem- 
bris, transiitad Christum venerabilis Seguinus metro- 
politanus episcopus. Post transitum vero illius, stetit 
ecclesia Senonica sine benedictionesacerdotali anno i. 
Adclamabat autem omnis populus sibi ordinari dom- 
num Leothericum, nobilissimis ortum natalibus, tunc 
archidiaconum, omni bonitate conspicuum. Sed resis- 
tebant quamphu imi clerici , cupientes episcopalem 
conscendere gradum. Praecipne vero Frotmundus co- 
mes, filius Rainardi vetuli, natus ex mala radice, hoc 
non permittebat fieri , eo quod haberet filium cleri- 
cum nomine Brunonem , volens de eo facere episco- 
pum. Dei autem nutu congregati suffraganei episcopi 
Senonicae ecclesiae, cum voluntate et auctoritate apo- 
stolica, sublato omni timore humano, solemniter ordi- 
naverunt domnum Leothericum in sede pontificali , ut 
praeesset ecclesiae Senonensi (2). Meliin, par la trahisoii de Gauticr, gouvernenr dc la placc , ct de sa 
fciniTie qu'il avait corrompus a prix d'argcnt, et qui furent pcndus en 
])unition de leur crimc. 

(1) Renaud ou Reinard 1", comte de Sens , succeda, en gSi, a Fro- 
inond I", son pere, mourut en 996, et fut enterre a Sainte-Colombe. 
comme lc dit notrc auteur, laissant le comte de Scns a son fils aint 
Fromond, deuxicme dii nom , qui epousa Gilberte ou Gerbergc, fillc 
de Rcnaud de Ronci , comtc dc Rcims. 

(2) Sevin mourut le 17 octobre ggg. Brunon , compctiteur dc Leo- 
iheric, etait le troisieme Gls dc Fromond IL 11 fallut dcux voyages 
de Lcolhcric a Romc, cl dcs rrdrrs prccis de Silrcshc II fson ancicn 156 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1002-1012] 

Anno Domini 31° i", oblit Hiilnricus, duxBurgundiae, 
sinefiliis, rebellaveruntcjue Burgundiones contra re- 
gem Rodbertum, nolentes eum recipere. Ingressus 
itaque Landricus comes Autissiodorum, tenuit civita- 
tem (i). 

Anno Dominl m" 111°, Rodbertus rex, assumptis Nor- 
mannis cum duce suo Ricardo, et exercitu copioso 
valde, vastavlt Burgundlam, obsldens Autissiodorum 
diebus multls. Burgundiones autem , nullomocio ei se 
subdere volentes, unanlmlter resistebant ei. Obsedit 
vero Avallonem castrum tribusfere menslbus, etfamis 
necessitate eum ceplt. Tunccjue reversus est in Fran- 
ciara (2). 

Mortuo itacjue Frotmundo comite Senonum, suc- 
cessitel Ralnardus filius ejus, infidelium nequisslmus. 
HIc persecutionem intulit ecclesiis Chrlsti , et fidelibus 
ejus, quanta non est audita a tempore paganorum us- 
cjue in liodiernum dlem. Archiepiscopus autem Leo- 
thericus, nimls angustiatus pro hac re, cjuose verteret 
omnlno nesciebat. Totum verosedominocommittens. professeur Gerbert), pour determiner ies cveques a le sacrer nialgre 
ropposition du conite. Cette ceremonie eut lieu en looi dans l'eglise 
de Sainte-Fare. 

(i) j\'ous pensons, avec le pere Mabillon, que Henri-le-Grand ne 
monrut qu'en 1002. Otte-Guillaume, son beau-Gls et de plus soa fils 
adoptif, s'erapara du ducbe. Le roi Robert envahit , en ioo3, la pro- 
vince avec Taide de trente mille jVorniaRds comraandes par leur duc 
Richard II; mais il fut oblige de s'en retourner sans avoir pris 
Auxerre, defendu par Laudri , comtc de JNevers , et gendre d'Otte- 
Guillaume. 

(2) Le siege et la prise d'Avalon appartiennent a la campagne de 
ioo5, pendant laquclle le roi prit aussi vSens ct assiegca inutilement 
Dijon, dcfendu par OUe-GuiUaume en personue et ses plus vaillants 
rhevalicrs [1012-1031] LIBER SEPTIMUS. 157 

iti oralionibiis et vigiliis exorabat Chrislum, iit ejus 
superiia pietas dignaretur nuxilium ministrare (f\ 

Igitur anno a Passione Domini m° xvr, indict. xiii' , 
X** kal. maii, capta est civitas Senonum ab archiepi- 
scopo Leotherico per consilium Rainoldi episcopi Pa- 
risiaceiisis, et regi Rodberto reddita. Rainardus au- 
tem fugiens, nudus evasit. Frotmundus vero, fraler 
ejus, et caeteri milites de civitate, ingressi turrim, quve 
est in civitate, obtinuerunt. Rex autem , oppugnans 
eam diebus multis, cepit eam, et Frotmundum, fra- 
trera Rainardi coraitis, quem duxit in carcerem Au- 
relianis civitate, ubi et defunctus est (2). 

Rodbertus siquidem, rex Francorum, xxxvii an- 
nis regnavit, et conjugem probitate ac sapientia famo- 
sam, Constantiam habuit, quce generosam ei sobolcm 
peperit : Henricum, Rodbertum et Adalam. Anno au- 
temDominicaeincarnationisM"xxx°i°, indictionex^iV, 
Rodbertus rex obiit, et Henricusfiliusejusfere xxx an- 
nis regnavit. Rodbertus autem ducatum Burgundla^ 
habuit, et tres filios genuit : Henricum, Pvodbertum ct (i) Renaud II, second fils de Froniond II, liii succrda (!;ins lc 
comte de Sens en 1012, et tint une conduile cncoic plus indeccnte et 
oppressive envers rarcheveque Leotheric. 

(■2) Le 22 avril ioi5, l'aixheveque prit rengagement de livrer la 
ville au roi ; mais il fallut un siege en fornie pour triompher dc la 
resistance de Renaud et de soa Irere aine Fromond, qu'il avait appele 
ii son secours Fromond finit scs jours cn prison au chatean d'Orlcans, 
comme le dit nolre auteur ; mais Uenaud, s'etant jcfugie prcs d'Eudc 
deuxieme du nom , comte de Cliampagne, batit avec son secours le 
chileau de Montreuil-sur-Seine qu'il lui ceda, puis rentra dans Sens 
a force ouverte, et y vecut ensuite en paix avec le roi et rarchevequc 
jusqu';i la mort de Leothcric ( 2G juin io52). Lcs nouveaux trouhlcs 
qui s'cleverent alors n'ont pius aucune liaison avec le recit dc nolrc 
aulcur. 158 HISTORTA ECCLESIASTICA. 

Simonem. Henricus vero, qui primogenitus erat, Hu- 
gonem et Odonem genuit ; sed ante patrem suum 
obiit. Hugo siquidem avo in ducatu successit, iiigenti- 
que probitate pollens, tribus annis tenuit, ac deinde 
Odonem, fratrem suum, ducem ultroconstituit, et ipse, 
Dei compunctus araore, monachus Cluniacensis fere 
XV annis religiose Deo militavit. Adala vero, filia Rod- 
berti regis, Balduino satrapae Flandrensi in conjugio 
data fuit, quae multipiicem ei prolem peperit : Rod- 
bertum Fresionem, Arnulfum et Balduinum, consu- 
ies; Udonera Treverensiura arcliiepiscopura, et Henri- 
cum ciericum; Matiiiidemquoque reginam Anglorum, 
et Juditiiam Tostici ducis uxorem (i). 

His temporilius, dum Robertus et Henricus Galiis 
praefueiunt, decem Papee in apostolica sede sii^i succes- 
serunt; id est : Gerljertus Pliiiosoplius, qui Siivester 
dictus est, et Joiiannes, Benedictus, et Joliannes fra- 
ter ejus, Benedictus quoque nepos eorum, Ciemens, 
et Damasus nobiiitate et ardore i^oni fervidus, Leo et 
Victor, Stepiianus etNicolaus. Henricusautem, Fran- 
corumrex, Bertradam, Julii Claudii regisRussiaefiliam, 

(i) 24 octobre 996-20 juillet io5i. Robert et Constance eurent 
quatre Gls : Hugue, Henri , Robert et Eude, et deux filles : Adelaide 
ou Havoise et Adele. Henri P' niourut le 29 aoiit 1060, par consequent 
apres un regne de vingt-neuf ans. Robert I", duc de Bourgogne, dit 
leVieux, recut cetle province de son freie Henri en toute propriete, 
Tan io52. Cc prince eut quatre fiis et deux fiUes. Hugue 1", qui lui 
succeda en lojS, etait fils de Henri, son second fiis. II resigna, en 1078, 
le duche a son frere Eude Borel, pour se retirer a Cluni, ou il mou- 
rut, en logo, apres avoir ete revelu du sacerdoce. — Adele de France, 
mariee d'abord a Ricbard HI , due de IVormandie , puis a Baudouin V, 
comte de Fiandre, raourut en 1071. II fautexclure du nombre de ses 
cnfants cet archcveque de Treves, dont nous avons siguale la filialion 
toute differenle. LIBER SEPTIMUS. 159 

uxoiem cluxit, quse Pliilippum, et Hugoiiem Magnum, 
Crispeii comitem, peperit. Philippus vero jDost patril 
occasum xlvii aniiisregiiavit, etBertrandam, FJorentii 
Frisiorum ducis filiam, in conjugium duxit; quaeLu- 
dovicum-Tedbaldum, et Constantiam peperit(i). 
II. Annoab incarnatione Domini 3i^xl°vii% indic- 

tioi]exv^GuillelmusNothus,duxNormannorum,Hen- 
ricum regera in Neustriam adduxil, eoque adjutore 
contra cognatos homines suos apud Vallesdunas pu- 
gnavit, et Guidonem Burgundionem aliosquerebelles 
superavit, sibique subjugavit, aliosque fugavit. Post 
haec, m potestate conlirmatus, Mathildem, Balduini 

FIandricemarchionisfiIiam,uxoremduxit,qucequatuor 

hlios, et quinque filias ei peperit, idest : Rodbertum, 

Ricardum, Guillelmum et Henricum; Agathen ac 

Adelizam, Constantiam, Adalam et Ceciliam. Tam 

claram progeniem varia fortuna per diversos discursus 

egit, dieque suo quemque in occasum pr^cipitavit, 

sicuti stilus noster alias sufficienter notificavit. Sedi- 

tiosisdeindeinsurgentibus, et inler pr^fatos principes 

dissensionem serentibus, ingens guerra inter Francos 

et Normannos orta cst, unde multorum nimia stra- 

ges facta est (2). 

(I) Silvestre II, Jean XYII ( Jean XYIII, Sergius lY ) , Benoit YIII 
Jean XIX Benoit IX (Gregoire YI), Clement XI, Damase ll' 
Leon IX, ^ .ctor II, Elicnne JX et INicolas II. Henri 1" epousa, en 
io5, Anne, Hlle de Jaroslaw, duc de Russie, dont il eut deux Hls • le 
101 Ph.iippe, et Hugue, comte de Yermandois, en 1,02. Philippe I" 
regnab.en pres de qnarante-huit ans (29 aout ,oGo-5 aout iloS) 
Cesl en ,07, qu'.l epousa Berle , Clle de FJo,-ent, comte de Hol-. 
lande, dont ,1 eut Louis-le-G.-os , et Constance, ma.iee d'abord a 
Hugue, comte de Chan.pagne, puis a Bohemond , prince d'Antioc!,o. 
{-2) Gu.iiaume alla se jeter aux pieds du .oi Henr. a Poissi , pour lui 
Hrmander secou.s ront.c la li.ue a la tctc de laquelle c.ait lc rom.c 100 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1054-U):»7J 

Taiulem anno Domlnicse incarnationisM" l"iv°, Hen- 
ricus rex in Ehroicensem pagmn inlravit, et ingentia, 
deprsedando , sive concremaudo, detrimenta facere 
coepit, et Odonem, fratrem smnii, cura multisraillibus 
per Beivacensera pagum trans Sequanaradirexit. Guil- 
lelmus autem dux cum turmis suis regem a latere co- 
raltabatur, et resistere pro opportunitale preestolaba- 
tur. Porro, Rogerium de Mortuomari et omnes 
Caletenses ascivit, et in regalem exercitum abire velo- 
citer praecepit. At il!i jussis cito obsecundantur, et oc- 
currentes Gallis, apud Mortuum-Mare pugnaverunt , 
et victoriam nacti , Guidonem Pontivi comitem cepe- 
runt ; Odonem vero , et Radulfum comitem de Monte- 
Desiderii pluribus peremptis fugaverunt(]). TuncLeo 
Papa sexto anno papatus sui obiit (^), cujus secundo 
anno Uticensis abbatia restaurata est, et Teodoricus, 
Sancti Ebrulfi primus abbas, nonis octobris consecra- 
tus est. Qui post VIII annos peregre profectus est, et in 
Cypro insula Ical. augusti defunctus est. Ad cujus se- 
pulcrum miraculorum copia celebrata est (5). Gui de Bourgogne , son oncle a la mode de Bretagne ( fils de Renaud, 
conite de Bourgogne, et d'Adelise, fiUe de Piichard II ). Gui fut battu 
a la bataille de Valesdunes en 10^7. Nous pensons que le mariage de 
Guillaume et de Mathilde ne dut pas suivre de loin cet evenement. 
Voyez sur les enfants provenus de cette union, ci-dessus, t. 11, 
p. 188-189. Nous avons a nous reprocher d'avoir cherche a reunir, 
dans la note qui les concerne, Agathe et Adelise, qui ont ete deux prin- 
cesses tres dislinctes, comme on pourra le voir meme volume, p. 091 
et 392. 

(1) Sur cette double invasion de la Normandic par le roi Henri, 
nous renverroiis a un autre passage qui viendi-a a la suite du pre- 
sent livre. 

(2) Leon IX (2-12 fevrier lO^Q-iQ avril io54)- 

(5) L'abbayede Saint-Evroult fut retablie, et icbicnhcureuxThierri [1066] LIBER SEPTIMUS. 161 

III. Eduardus rex Anglorum, postquam xxiii annis 
regnavit, aniio sexto Philippi regis Francorum homi- 
nem exivit. Cujus genealogia de stirpe Sem filii JNoe ita 
descendit. Sem genuit Arfaxat et Beadumg. Beadumg 
genuit Wala. Wala genuit Hatra. Hatra vero genuit 
Iterraod. Itermod autem genuit Heremod. Heremod 
autem genuit Sceldunea.Scelduuea genuit Beaw. Beavv 
genuit Cetuna. Cetuna vero genuit Geatam, quem 
Geatam pagani jamdudum pro deo venerabantur. Hic 
genuit Findggoldwlf, patrem Fidhulput. De quo 
Frealaf pater Frithovvald. De quo Woden ortus est, 
a quo Angli feriam vr"° Wodenis diem (i) nuncupant. 
Hic magnae sublimitatis inter suos et potentiae fuit (2). 

Hic desunt nonnulla, qute tanien videntur esse veluti recapitulatio 
rerum illarum qiias jam in superioribus libris fusius enarravit : a 
transilu sciiicct Guillelmi dncis in Angliam , usque ad annum 
Christi m. lxxx. iii°™ (3). 

IV. AnnoabincarnationeDominiM^LXXx^iv", Henri- 
cus, Teutonicusrex, multitudinemSaxonum, Aleman- 

sacre abbe le 5 octobre io5o ; il partit pour la Terre-Sainte au coni- 
niencemcnt de septembre Jo5y , et mourut dans reglise Saint-Nicolas 
(ile de CliypreJ, le 1*' aoiit io58, comniL- on fa vu ci-dessus, t. II, 
lib. 111. 

(i) Ce n'est pas la sixierae, mais la cinquicme ferie (Ic jeudi), qui 
etaitconsacree a Odin dansla religion primitive des Anglo-Saxons, et 
qui porte encore son nom en anglais. 

(2) tdouard-le-Confesseur prit possession du trone d'Angleterreen 
1042, mais ne fut couronne qu'a Paqucs de I'annee siiivante. Cest 
pourquoi notre auteur ne lui compte que vingt-trois ans de regne jus- 
qa'aa 5 janvier 1066. 

Quant a la savante genealogie de ce prince qu'on litici, on la 
relrouvera plus complete (avec quelques variantes bien pardonnables 
dans un travail d'erudition si transcendante) chez Florent de Wor- 
cester, p. 582, et probablemcnt ailleurs. 

(3) l.e lecteur n'est probablement pas a s'apercevoir que ce livrc 
in. II IG2 HISTORIA ECCLESIASTIGA. [1081-1084] 

Morum, Lothnringeiisium, aliarumque gentium coacer- 
vavit, Italiam violenter ingressus penetravit, Romam 
obsedit et expugnavit. Porro Romanis, pro cupiditate 
munerum, quae illis spoponderat, sese dedentibus, 
urbemcepit. Gregorium\Il'" de sede apostolica expu- 
lit, et Witbertum, Ravennatium metropolitam, ei ne- 
farie subrogavit. Tunc Gregorius Beneventum secessit, 
etraaximadissentio, in orbeorta, raagnumfiliis Eccle- 
siae detrimentum generavit, et ad multorum perniciem 
diu permansit. Gregorius enim Papa , qui Hildebran- 
nus in baplisraate dictus fuerat, a puero monachus 
fuit, omnique vita sua sapientiae et religioni admodum 
studuit, assiduumque certamen contra peccatum exer- 
cuit. Per singulos gradus ecclesiasticorum ordinum 
usque ad summi pontificatus apicem ascendit, in quo 
sexdecim annis legem Dei vigilanter observare studuit. 
Zelo quippe veritatis et justitiae indammatus, omne 
scelus arguebat, nullique contra rectitudinem pro 
timore seu favore parcebat. Inde persecutionem et 
exiiium ab indomitis et jugo Domini contrariis per~ 
tulit, nec tamen ab eis qualibet arte vinci usque ad 
mortem potuit (i). 

n'est conipose , jusqu'au recit de la morl cie la reine Mathilde , que de 
niorceaux detaches, pris ca et la. Ici, c'est au niilieu d'un paragraphe 
que ia lacuae existe. Les uns ont suppose que ce qui precede avait 
appartenu primitivement au livre iii, les autres au livre iv. Duchesne 
est d'un avis different, et pense qu'il devait y avoir ici une recapitulation 
des evenements racontes dans les livres iv et v. Pfiur nous, tout en 
y reconnaissant l'existeuce d'une lacune evidenle, uous ne croyons 
pouvoir noHS prononcer ni sur son etendue, ni sur son coutenu, ni 
sur la place qu'elle occupait daus le plan primitif de rauleur. 

(i) L'empereur Henri lY et Tantipape Guibert entrerent solennel- 
leinent a Rome le jeudi 21 mars io84 pai' la porte de Latran; et le 
dimanche dos Rameaux, v4 du meme mois, Guiberl fut sacre dans LIBER SEPTTMUS. 163 

Henricum ergo, Teutoiiicorum regem, quia divince 
legis praevaricator erat iucorrigibilis, saepe admonuit, 
corripuit, ad postremum excommunicavit. Nam prin- 
ceps praefatus uxorem suam, Eustacliii Boloniensium 
egregii coraitis filiam, reliquit, et sordidis adulterii vo- 
luptatibus, ut porcus luto gaudens, inhaesit, Deique 
legibus et bonorum exhortationibus omnino infestus, 
obstitit. Godefridus, autem Lotharingiae dux, turpi re- 
pudio sororis suae moestus, bellum contra Henricum 
commovit, et multis in unum millibus congregatis 
cum eo conilixit, ipsumque cum dedecore victum de 
campo fugavit, et sic injuriara sororis suae vindica- 
vit(i). 

Saepe idera rex proceres suos, quorum uxores, seu 
filias, vel praedia concupiscebat, ad curiam suam frau- 
dulenter accersi^bat, et occulte praemissis satellitibus 
suis, in via securos perimebat. His aliisque multis ne- 
quitiisfoedusrex se inficiebat, et innuraeros complices 
pariter proditionis ad perniciem secum trahebat. Gre- 
gorius Papa tantorum scelerura querelas ut audivit, 
praefatura virum ut vitam suam emendaret , plerumque 
obsecravit. Sed illo nequiter raedicum et doctorem 
subsannante, nihil profecit. Saepe multorum praesu- 
lum synodum adunavit, etde christiano imperio, quod 
tam turpiter et nefarie polluebat, qualiter corrigerel. Teglise de Saint-Pieire sous le nom de Clement lil. Apres le depart 
de Henri , la levee da siege du chateau Saint-Angc, oii Gregoire YII 
etait refugie, et le sac de Rome par Robert Giiiscard, le pape se 
retira au mont Cassin et de la a Salernc. 

(i) Tout ce paragraphc est d'une faussete manifeste. L'empereur 
n'avait point eponse la soeur dc (iodcfroi dc Rouillon , ct loin d'etre 
en guerre ensemble, ce fut des niains de Henri qiie «e scigneur recut, 
en ioq3, l'investiture du diiclic de la Basse-Lorraint; 164 lilSTORIA ECCLESIASTIGA. [1077-1081] 

tractavit. Denique Henrlcum saeplus admonitum, et in 
facinoribus perlinaciter resistentem, judiclo synodi ex- 
communicavit, et sub anathemate obduratum, potes- 
tate regni damnabiliter usurpata expoliavit; et Con- 
radum comltem auctoritate apostolica per phnimorum 
manus praesukim inregem consecravit. Privatus itaque 
HenricLis per unum annum in domo propria conticuit, 
et comitatu, quem liaereditario jure a parentibus susce- 
perat, potitus, delituit. Sed auxilia multa , sumptibus 
de thesauro, quem coplosum ollm congesserat, dap- 
slliter datis, procuravit. Delnde multls mlllibus com- 
plicum aggregatls, commune decretum conterapsit, 
publicus hostis rebellavit, contra Conradum regem 
pngnavit, ipsumque dejectum jugulavit, et exercitum 
ejus varla clade quassavit (i). 

Henrlcus Itaque, hac victoria elatus, imperiumquod 
amiserat invasit, rebelles coercuit, magnisque sibi vi- 
ribus adauclis Romam obsedit, totumque conatum 
contraGregoiium Papamexercult. Mentl ejus,utreor, 
penitus exciderat , quod Absalon ingentes turmas 
eontra Davld patrem suum congesserat, consllio 
Achitophel Gilonitisarmalevaverat, ipsoquepatre cum (i) Ce paragraphe n'est ])as plus exact que le precedent. Ce n'est 
qu'en ioq3, et par consequent huit ans apres la niort de Gregoire VII, 
que Conrad, fils de Henri IV, se revolta contre son pere a l'instiga- 
tion de la conitesse Mathilde, sa tante, et se fit couronner roi des 
Romains. JNotre auteur aura confondu Conrad avec Rodolphe , duc de 
Souabe, elu roi de Germanie a la place de son beaa-frere Henri, en 
mars 10^7, par les conseils de Gregoire VU. Cest ce dernier qui fut 
tue ea combattant contre Henri a la bataille de Mersbourg ( i5 oc- 
tobre 1080). On assure que le coup de lance dont il niourut venait 
de la main de ce menie Godefroi de Bouillon que notre auteur nous 
presentait tout i» riieure comme un ennomi acharne de rempereur. [1081-1085] LIBER SEPTIMUS. 165 

suis discedeute Jerusalem Invaserat, ac ad ultimuiii 
raulta hellatorum millia pessum dedernt; sed nefaria 
voluntale in multis completa , miserabiliter perierat. 
Sic iste contra patrem suum arma sustulit, meritoque 
postea diram a prole sua persecutionem pertulit. In- 
quirentibus verc, cur tam horrenda contra capiit Ec- 
clesiae praesumpseral, hanc tantce discordite causam 
inter se et Papam esse, cum cachinno asserebat, quod 
medicus aegrotum nimls acriter cuiare impatientem 
nisus fuerat (\). 

Obsidionem ergo validam rex effrenis Romae appli- 
cuit, Romanos minis et viribus terruit, muneribus et 
promissis lenivit, et his modis cives alliciens, urbem 
obtinuit. Deficientibus itaque Romanis, Gregorius 
Papa Apuliamexpetiit, ibique, a Normannishonorifice 
susceptus, quatuor annis habitavit, et mandata vilae 
filiis Ecclesiae propinans, finem laborum peregit. Tunc 
Henricus Augustus Witbertura Ravcnnatium metro- 
politanum, quem Clementem nuncupaverunt, inovile 
Domini contra fas intromisit, et hac de causa gravis 
in mundo et diutina dissentio mullos duplici morle 
mulctavit. Mediolanenses etMaguntini et multi abi , 
qui Witberto favebant, Giegorianos omnes anathe- 
matizabant, armis quoque crudeliter impugnabant. 
E contra Gregorius cum suis errantes Witbertinos ad 
unitatem Ecclesiae revocabat, et redire contemnentes 
secundura jus ecclesiasticum excommunicabat (2). 
- - ■■..>^> ■ 

(i) L'enipereur arriva sous les murs de Ronie avec lanljpape Gui- 
bert quelques jours avant la Pentecote 1081. Depuis cette epoque 
jusqu'a sa prise, en 1084, l'investissement ne fut pas interrompu. 

(2) Le pape avait quitte Rome en 1084; il niourut. a Salerne tc 
20 mai io85; il y a loin de lii aux quatreannccs donl parlo nolrc auleur. 
Lanlipapc Gnihcil rnntinna dc soiilcnii l.i liillr fl.iiis Rnmc nicinc 166 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

Odo, Sutriae( I ) comes, invasoris Witberti nepos erat, 
oranesque tam peregrinos qunm indigenas quos poterat 
ad nelariam partem detlectere vi precibusque elabora- 
bat, et resistentes indebitamque subjectionem haeretico 
denegantes torquebat, aut morte ferali puniebat. In 
tanta obscuritate catholica gemebat Ecclesia , orans 
Dominum, qui vera lux est et justitia, ut, prostratis et 
ablatis discordice auctoribus, pacem et veritatem con- 
ferret in terra bonoe voluntatis hominibus. 

V. [1078-1081 .JlndiebusilliseloquensGraeciagravi 
bellorum turbine quatiebatur, et ingentibus damnis 
afflicta , timore et luctu aflatim replebatur. Bitinacius 
enim Greecus , nimiae cupiditatis et proterviae spiritu 
inflammatus, imperium invasit, Michaelem, Constanti- 
nopolitanum imperatoi em, de regno expulit, et filium 
ejus, qui in regno ei succedere deberet, oculis privavit, 
et in carcere compedibus constrinxit, filias duas Roberti 
Wiscardi, quarum unara idem juvenis desponderat, 
custodiae mancipavit. Perturbatus vero Michael in Ita- 
liam confugit, auxiliumque Normannorum sibi, so- 
bolique sucfi humlliter efflagitavit. Magnanimus autem 
Wiscardus dux Augustae majestatis exulem honorifice 
suscepit, obsequiis et favoribus lenivit, et multiplex 

iongtemps apres la mort de Gregoire VII. On connait le distique 
epigrammatique ou il raille Urbain II sur ie peu de couvenance de 
sou nom avec sa qualite d'exile de Rome ( Urbs). 

Diceris Vrbanus, cum sis projectus ab urbe ; 

Vel muta nomen ,■ 'vel regrediaris ad urbem. 

(i) Sutri, viile episcopaledu patrimoine deSaint-Pierre, sur ia Poz- 
zola. Si son seigneur prit parti contre ie pape, et persevera dans cette 
hostilite jusqu'au ponttficat d'Urbain II, commenousle verrons dans 
le livre suivant, il cn fut tout autiemcnt de son evcque Ronigon , pre- 
lat eminent par sa picle cl son savoir, qar i'empeieui fif prisonniei 
daDs la canin.tirnr dr io85. [1078-1081] LIBER SEPTIMUS. 167 

ei adjiitoriiim alacriter spopondit. Nec mora , sicul 
pollicitus est, eum iilcisci vehementer molitus est. Vc- 
rum multa laboriosa, iiolenle Deo, frustra commi- 
natus est; sed ei ad effectum rem, quam summopere 
flagitabat, perducere permissum uoii est i i). 

Alexius, priiicepsmilitiae, jussu Michnelis in Paphla- 
goniam ierat, secumque contra Turcos, jNiceam Bithy- 
niae urbem obsidem captantes, exercitum Grceciae 
duxerat. Qui, dumaudisset expulsionem ingenui impe- 
ratoris , et temerariam tyiannidem perfidi pif^sump- 
toris, exercitum alloquitur, et quid agendum sitper- 
cunctatur. Erat enim prudens et probus, audax et 
largus et amabilis omnibus. Omnes igitur ei favent, 
ejusque jussu se promptos exhibent. Ille mox hortatur 
ut unanimes Byzantium obsideant, et imperanti iis 
vecordi tyranno viriliter auferant. Obsidione itaque 
Constantinopolis aliquot diebus vallata est. Sed per 
Raimundum Flandrensem , qui praecipuus custos et 
janitor urbis erat, consulto civium patefacta est. 
Alexius Augustale palatium intravit, Bilinacium 
de regali throno praecipitavit, prolixam ei barbam 
detruncavit, et carcerali custodiae illaesum commen- 
davit. Ipse cunctis gaudentibus imperiale sceptrum 
et diadema sumpsit, regnumque xxx annis in ad- (i)NicephoreBotoniate, apn>s avoir detrone Michel Parapinace, fit 
son entree solennelle a Consfantinoplc le aS mars 1078. Tont ce qur 
ditnotre auteur sur les supplices infligesau prince Constantin et sur 
la retraite de Michel pres de Robert Guiscard est controuve. Le 
prince Normand , qui mit cette derniere fable en credit, etait loin 
d'y croire lui-meme. A i'epoque ou Orderic ecrivait, elle ctait com- 
pleteraent rejetec. Ce qu'il y a de vrai, c'est que le niai-iage di- 
Constanlin avec la fillc de llobi rt Guiscard ful a])audonnc par itur 
suitc bicn naturclle d<^ ia rrx oliilion qui vniiiit de sarcouiplir. 168 HISTOIUA EGCLESIASTICA. [1081] 

versis et prosperis strenue nobiliterque rexit. Erat 
enim multum sapiens et misericors pauperibus, 
bellator fortis et magnanimus, aiTabilis militibus, 
munerumque dator largissimus , divinaeque legis cul- 
tor devotissimus. Ipse mox ut regnare coepit, filium 
Michaelis, quem caecatum retuli , de vinculis sustulit, 
et abbati coenobii Sancti Cyri tutandum tradidit. Ille 
vero, utpote mundo inutilis, monachus ibidem factus 
est, oranique vita sua cum servis Dei commoratus est. 
Filias quoque Wiscardi praefatus heros, ac si ipse ge- 
nuisset eas, amavit blanditer et pie tractavit, et fere 
XX annis sub tutela sua in deliciis educavit. Officium 
illarum erat mane, dum imperator de suo stratu sur- 
rexisset, manusque suas ablueret, mappuiam et pecti- 
nem eburneum afferre, etbarbam imperatorispectere. 
Nobiles puellee facili gratoque servitio a liberali prin- 
cipe deputatae sunt, quae post longum tempus Rogerio 
comiti Siciliae , Augusto faventi ut amico, redditae sunt (:). Quotidie mundi rota versatur titubaatis. 
^ era probant fieri mortales dicta Tcnantis. (i) JNotre auteur, en faisant partir Alexis du siege de Nicee, a coa- 
fondu le uiouvement qui porta ce prince sur le trone avec celui de 
iNicephore Melissene, qui fut a la verite simultane; ou peut-etre avec 
celui de JNicephore Botoniate lui-meme, trois ans auparavant. Quand 
les faits scnt travestis a cc point, il devient inipossible de demeler 
quels sont les evenements dont on a entendu parler. Les details sont 
dignes du fonddu recit. L'histoire de la barbe de INicephore, coapee 
par Alexis lui-meme, n'est pas seulenient fausse en fait, mais encorc 
totalcp.ient hors des miieurs de ce prince. Constantin n'a pas plus ete 
jete dans un cloitre qn'il n'avait eu les yeux creves. Au contrairc , sa 
mere , en quittant le palais pour se retirer avec lui au monastere dc 
Mangana, avait stipiile pour lui des lionneurs quasi imperiaux Quanl [1081] LIBER SEPTIMUS. 169 

Eadejn mensurci qiia mensi Jiieritis , lemetietur vo- 
bis (i). Ecce, sicut Michael pepulit Diogenern vitri- 
cum suum de regali solio , sic ipse de eodem culmine 
praecipitatus est a Bitinacio; qui nihilominus simili 
repulsa dejectus est ah Alexio. 

Alexius, cum patriarcha regice urbis ac saplentibus 
et senatoribus regni Graecorura, definivit ne sanctum 
imperium redderetur Michaeli, qui ad hostes publicos 
confugerat, et malefidis se et omnia sua Normannis 
coramiserat, quibusmorisest imperiumsociisnon red- 
dere, sed auferre, et quos ab aliis debent liberare, 
atque ad obtinendum debitos fasces adjuvare, crutleli 
ritu demptis honoribus sibi penitus subjugare. Anglos 
igitur, qui , pererapto Heraldo rege, cum proceribus 
regiii Albionem reliquerant, et a facie Willelmi regis 
per Pontum in Thraciam navigaverant, Alexius in 
amicitiam sibi ascivit, eisque principale palatium, re- 
giosque thesauros palam commendavit ; quin etiam 
eos capitis sui, rerumque suarum custodes posuit (ji). a 1'office domestique que notre auteur prete aux deux princesses Nor- 
mandes presd'Alexis, nous n'avonsaucun renseignement formelpour 
ni conUe ; mais nous y trouvons peu de convenance etde vraisemblance 
de la part d'un nionarque age seulenicnt, a cette «ipoque, de treiite- 
trois ans. II ne faut pas croire qu'elles fussent isolees lie leur nation a 
Constanlinople. La cour et Tarmee d'Alexis renfermaicnt beaucoupde 
Normands, et entre autres leur cousin germain Constantin Hum- 
bertopoulc, fils d'Humbert de Hauteville, qui avait pris part a Televa- 
tion d'Alexis. ]Nous avons peine a croire qu'il v ait eu deux fdles de 
Robert Guiscard envoyees a Constantinople, comme le pretend notre 
auleur. Tout nous porte a croire au contraire qu'il n'y alla que l'ainee, 
a qui les Grecs donnerentle nom d'Helene, et qui fut renvoyee hono- 
rablement a son frere Roger, apres la mort de Robert Guiscard. 

(i) Luc. VI , 38. 

[•2] Toul ceci est de la forcc dc ce qui precede. II ne fut question 170 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1081! 

A quatuor mundi cllmatibus in munere bellatorum 
cohorles contra eum conveniunt, ipsumque vita re- 
gnoque privare multum conati sunt. Sed frustra vehe- 
menter laboraverunt. Nam ipse muitas inimicorum 
insidias protegente Deo evasit, et in senectute sua 
Johannem filium suum consortem imperii fecit(i). Sic 
cunctis sapienter intuentibus perspicere bcet quod 
quem Deus defendit ac refovet, nemo dejicere vel ad- 
nihilare preevalet. 

Procellis itaque tot motionum, ut diximus, in llly- 
rico saevientibus , ac Michaele Italos ad auxilium sui 
sollicitante lacrymis et questibus, Robertus Wiscardus 
ex omni ducatu Apuliae et Calabriae fortem exercitum 
Normannorum et Langobardorum contraxit, et valida 
classe parata, portum Ottrentae intravit; deinde pro- 
speris ventis spirantibus per mare Dyracio applicuit, et 
oppidanis viriliter obstantibus, in fine mensis junii ur- 
bem obsedit. In exercitu quippe suo non plus quam 
xmillia bellatorum habebat, nec numero, sed in for- 
titudine virorum adversarios terrebat, et bellicosam dans le mouvement d'Alexis ni de Michel Parapinace ni des Nor- 
mjftids, Personne ne songeait plus a Michel, qui, bien que decore du 
titre d'archeveque d'Ephese , avait trouve tant de charme dans la vie 
monastique etle travail manuel,qu'il etaitrentredans son couventpour 
s'y livrer tout a son aise. Quant aux Normands, Tinsurrection d'Alexis 
fut recue par eux d'une maniere si peu hostile qu'Humbertopoule 
en avait ete l'un des plus chauds partisans. Sur les Varangues Anglais, 
dont notre auteur nous parait avoir parle avec exageration, voyez ci- 
dessns, t. 11, p. 170 et 174- 

(i) Jean Comnene s'enipara de l'empire, le i5 aoxit 11 18, avec le 
consentement de son pere mourant, plutot que celui-ci nc le lui donna 
par un acte de sa volonte bien explicitement exprimee. On sait toute 
l'opposition que l'imperatrice Irene mit jusqu'au dernier moment a 
cette transmission. [1081] LIBER SEPTIMUS. 171 

a priscis temporibus Adrasti et Agamemnonis Grae- 
ciam invadebat (i) Robertus Gifardus et Gulielmus de 
Grentesmainillo, aliique probatisslmi tyrones, qui nu- 
per deNeustria venerant, huic expeditioni aderant(2). 
Marcus Buamundus, Wiscardi filius ex Normannica 
matre, patrem juvabat, partem exercitus ab absentepa- 
tre provido regimine ducebat, et in omnibus prudenter 
agens, futurae virtutis specimen proestabat. Rogerius 
autem frater ejus, cognomenlo Bursa, jussu patris in 
Apulia remanserat, et ducatum, sibi ex haereditate ma- 
tris debitum, custodiebat. 

Alexius imperator, Dyrachianorum planctu excitus, 
ingentem exercitum aggregavit, et obsidentes urbem 
suam terrestri navalique praelio conterere sategit. In- 
terea, dum iVugustales veredarii undique milterentur, 
et cohortes bellatorum de insulismaris etde adjacenti- (i) Le fauxMichel, qui n'etait qu'un moine nomme Rector, dresse 
a ce manege parRobert Guiscard, fut promene par ce prince sur tous 
les points de l'Italie nieridionale. Gregoire VII parait avoir ete lui- 
meme reellement dupe de cette imposture, et recommanda de tout son 
pouvoir le pretendn Micliel aux amis de TEglise. Robert partit du port de 
Brindes vers la fin de juin 1081 , et pendant qu'ils'occupait de la con- 
quete de Corfou, envoya en avant sur le continent de l'empire son Gls 
Boeraond avec quinze vaisseaux. Ce fut le i4 juillet qu'il arriva en 
meme temps que lui devant Durazzo, apres avoir essuye une tempete 
terrible. Ce n'etait pas a dix, mais a quinze mille hommes que l'armee 
Normande etait reduite. 

(2) Robert Giffard etait un membre de la famille Giffard de Lon- 
gueville, probablement frere de Gautier Giffard, second du nom , 
comte de Buckingham, et non pas un puine de la famillc de Tillieres 
ou de Fougeres, conformement a un texle vicieux du continuateur de 
Guillaume de Jumieges, qu'on trouve dans Duchesnc, Hisl. Norrn. 
Script., p. 3i2. Quant a Guillaume, second fils de Hugne de Grente- 
niesnil, nous n'aurons quc trop roccasion d'cn parler el de le reduirc 
a sa jusle valeur 172 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1081] 

bus provinciis contraherentur, quadam die Marcus 
Buamundus cum quinquaginta militibus pabulatum 
perrexit, et quingentis miiitibus, qui obsessis admi- 
niculaturi, exercitumexpediti pra^ibant, forteobviavit. 
Mox ut sese mutuo viderunt, vere certamen inierunt. 
Porro Danai , Normannorum impetum non ferentes, 
terga verterunt, multasque manubiasamiserunt. Tunc 
£eream crucem perdiderunt, quam Constantinus im- 
perator, pugnaturus contra Maxentium, visa cruce in 
coelo , fecerat. Redeuntes itaque de contlictu Normanni 
gaudium ingenset victoriae spem sociis intulerunt.Pe- 
lasgi autem gravissimum dolorem et diffidentiam pro 
amissa cruce Domini habuerunt, quam maximo auri 
talento redimere multum laboraverunt. Verum Wis- 
cardus talem mercatum agere indignumduxit, quiaaes 
in cruce pro virtute Christi pretiosius omni auro aesti- 
mavit. Hanc itaque crucem secum in multis periculis 
portavit, quam post mortem ejus coenobium Sanctae 
Trinitatis Venusise reverenter usque hodie custodit, 
et cum aliis Sanctorum pignoribus excolit (i). 

Mense octobri Alexius imperator Dyracio appropia- 
vit, et legiones suas ex multis nationibus accitas ad 
bellum ordinavit. Deinde commisso praelio, magna 
sanguinis efFusio factaest, et ingens detrimentura utri- 
que parti saevo Marte furente collatum est. Denique 

(i) Alexis se mit en ronte a la fin tl'aout pour marcher au secours 
de Durazzo, apres deux combals heureux sur mer contre Boeraond, 
livres l'un par les Veniliens et l'autre par les Grecs ; mais qui n'avaient 
pu ebranler la fermete ni Tactivite de Robert Guiscard. L'empereur 
n'arriva pres de la ville assiegee que le i5 octobre. C'est a cette epoque 
qu'eut lieu rengagement partiel entre Boemond et les Grecs dont 
parle notre auteur. Ce n'est pas la , mais a la bataille de Durazzo que 
)r Lahannr fut ppidu. [1081-1082] LIBER SEPTIMUS. 173 

fidelem paucitatem et instantiam occideutalium pere- 

grinoriim Dominusde coelo respexit, eisque victoriam 

concessit, coplasque Orientales, quae in virtute sua 

confidebant, terruit, et cum dcdecore fugavit. Deinde 

Robertusdux, tam nobili triumpho exliilaratus, Dyra- 

cium reliquit, longiusque cum exercitu suo progressus, 

in Bulgaria hiemavit. Regionem enim circa Dyracium 

obsidione trium mensium devastaverat, et nihil ibi 

undehominesvelequisubsisterepossent. dimiserat (i). 

Tunc legati Romanorum ad Robertum ducem cum 

litteris apostolicis venerunt, eumque suppliciter salu- 

tantes, dixerunt : G regorius papa, oslrenuissime dux, 

ut pater fLliwii , te humiliter et obnijce ohsecrat ut 

apostoliccv sedi festinanter iuvincibilis tua probitas 

sub{'eniat , nec uliam huic suhveniioni pro amore Dei 

excusationem prceponat. Henriciis enim, Alemanno- 

rum rex , Pxomam obsidel ^ et Papam cum clero sibi 

adhcerente in arce Crescentis inclusum coercet. Ihi 

niinirum Papa circumseptus cum turma fidelis po- 

puli , timet dejectione Quiritum ^ qui niniis cupidi 

suTit et versipelles , deludi, et manibus inimicorum 

tradi irreverentcr. Ad te i'^itur ah illo missi sumus , 

celeremque opem tuam ad taniam necessitaiem requi- 

rimus. Fortiiudo iua super omnes inimicos tuos divi- 

nitus suhlimata est , nec ei mortalis manus resistere 

potest, quamdiu Deo militaveris , et vicario sancti 

Petri , principis aposiolorum , obedieris (2). (1) La bataille cut lieu le 18 octobre , trois jours aprcs Tarrivee 
d'AIexis. Robeit tlistribiia ses quartiers cfhiver daiis le tcrriloire de la 
ville assiegee, et parliculieremeiit aGlabinizza et a Joaunina. Uurazzo 
se rendit le 18 fevrier. 

[•i] L'einpereur nvait quitte, au printfmps de 1082, soii qnartifi 174 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1082-1084] 

His auditis, ma^nanimus lieros valde anxiatus est. 
Nam venerando Papse a protervis leonibus profligato, 
sicut Petro in carcere Herodis, succurrere desiderat, 
et exercitum suum, quem numero paucissiraum inter 
raultos hostes et callidos atque atroces computat, in 
terra aliena sine duce velut agnos inter lupos relin- 
quere vehementer haesitat. Tandem erectis lumlnibus 
mentis ad Dominum, a quo omne bonum procedit, 
convocatis agminibus suis cum Buamundo fiiio suo, 
ait : Semper obsecundare Deo , qui per communem 
EcclesicB catholicce pastoiem alloquitw nos , oportet. 
Auxiliante Deo , jussioni Papce ohediam, et quam 
citius potero , ad vos redlre satagam. Interea vos 
prudenter in hac provincia requiescite , et inter hostes 
undique circumspecti estote. Si quis prcesumpserit 
bello vos iuipetere , in virtute Dei viriliter resistile. 
Vos tamen cavete ne bellare incipiatis , nec occasio- 
nem prceliandi hostibus detis , neque indigenas , 
quousque regressus juero, lacessatis. Injunctam mihi 
a Domino ser^itutem inibo , et si vita comes Juerit, ce- 
leriter redibo. Per animam Tancredi patris mei juro, 
et hoc jurejurando vobis finniter assero, quod, donec 
reversus ad vos Juero , non utar balneo, bcirha meci 
non radetur, neque ccesaries mihi tonsurahitur. 

Post haec verba bellicosus miles cum paucis commi- 
litonibus mare mox ingressus est, Deoque ducente in 
Apuiiam profectus est , et inde assumptis armatorum 
coetibus Romam aggressus est. Porro Henricus impe- d'hiver de Raventie, et etait revenu devaut RQine avec Guibei t et une 
armee nombreuse ; mais le siege n'en avanca pas davantage pour cela. 
l.a retraite du pape au cliateau Saint-Ange n'eut iieu qu'en io85. [1082-1084] LIBER SEPTLMUS. 175 

rator, iit veraci rumore comperit quod Rodbertus dux 
Coiistantinopolitauum imperatorem superaverit, ac 
ad subventionem Papae quasifulgar cum niraio impetu 
ex improviso advenerit , variis eventibus solerter 
consideratis valde timuit, jamque facta cum quibus- 
dam Romanorum proceribus pace, partem urbis rece- 
pit, ac postmodum occiduas regni sui partes repetiit. 
Maluit quippe sanus et liber honeste discedere, quam 
fiu ibundum agonothetam expectare, et repentini cer- 
taminis involvi turbine (i . 

YI. Dum tam graves tumultus et tol bellorum tem- 
pestates in mundo saevirent, et regna terrarum ut 
puppem inter pelagi lluctus agitarent, venerabills 
Rodbertus, abbasSanctae Eufemiae, postquara debello 
Dvraceno in Calabriam rediit, veneno,utfertur, iu esca 
sumpto ii" kalenda^- decembris eegrotare cocpit. Nam 
quidam, genere Saracenus, arte pistoria Brixensi coe- 
nobio (2) serviebat. Hic sororem Willelmi prioris, filii 

(i) Malgre tous les beaux discours que notre auteur met dans ln 
bouche de Robert, le zeie brulant dont ce |)rinceetait aninie pour la 
defense de rEglise et de son chof , se dirigea d'abord tout entier du 
cote de la conservation de ses propres Etats, .contre des revolles lo- 
cales et les intentious hostiles de Henri. Ce n'est qu'ea 1084, apres la 
prise de Rome par Henri et l'investissement rigoureux du chateau 
Saint-Ange , qu'il se decida, sur les instantes priei es du pape, a mar- 
cher a son secours , et qu"il deshonora son cutree dans la capitale du 
mondc chrelien par les plus epouvantables devastations et destrac- 
tions qui aient jamais accable cette ville, restee jusque-la en posses- 
sion de la plus i^rande partie des monuments auxquels elle avait du 
son antique splendeur. 

(2) Piobert de Grentemcsnil, d'abord abbe de Saint-Evroult, pui> 
deSainte-Euplieraie.Concernant ce dernier lieu,voyez ci-dessus t- II, 
p. 8g. Le nom de ccenobiuin Biixensc prouvc que aotre auteur tient 
toujoms a le placer aux environs de Brescia contre toute espyecc dr 
raison. Robert mourul lc 19. derembre, probablement en loH';». 176 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1082-1084] 

Ingraiinl, in matrlinonio habebat, et pro quadam la- 
tenti causa, satisque parva, occulliim coiitra abbatem 
odium gestabat. Unde instinctu diaboli ferculura ejus 
veneno corrupit, imitatus Ismaelem patrem suum, 
qui ferali ludo simplicem Isaac gravare sluduit. Deinde 
vir Dei , mouachis higentibus, xiii diebus seger jacuit, 
dataque confessione, sanctaque sumpta communione 
11° idus decembris obiit. In ecclesia sanctoe Dei genitri- 
cis Marioe, quam ipse a fundaraento construxit, sepul- 
tus est, et per singulos annos anniversarius dies reve- 
renter celebrari ob raemoriara ejus constitutus est. 
Hoc libenter agitur a monachis, quos ipse in domo 
Dei ut pater filios educare molitus est. Pauperibus quo- 
que uberem eleemosynara ipso die pro defuncto pas- 
tore Lirgiri mos est. 

VII. Appropinquante Wiscardo turgentes Romani 
convenerunt, et quod ab advenis persecutoribus caput 
orbls impugnaretur indignum duxerunt. Multis igitur 
hortalibus animati, cura armis obviam processerunt. 
Sed statira a Normannis in re militari nirais obdura- 
tis facto irapetu, repulsi sunt. Deinde victores, civibus 
mixtifugientibus,.urbem intraverunt, jussuque fervidi 
ducis ignera tectis injecerunt. Sic Wiscardus ferro et 
flarama sibi aditura Roraae patefecit, nec ullus civiura 
postea contra eura rautire ausus fuit. Deinde perve- 
nienti ad turrim Crescentis Papa cura clero obviara 
exiit, pro labore et subventu gratias egit, pro obe- 
dientia a reatibus absolvit, et aeternara ei a Deo bene- 
dictionem peroptavit (i). (i) Les Romains ne sortirent point au-devant de Robert pour le 
lepousser ; ils se contenferent de lui fermer l'enceinte de la villc. Ce i;i084j LIBER SEPTIMUS. 177 

Post alternam heroum collocutionem , post de- 
proraptam a Papa quereiarum relationem , iratus dux 
subintulit hujuscemodi comminationem : Rojnani ci- 
ves pessimi sunt et infidi, Deoqiie et Sanctis ejiis pro 
innumerabilibus beneficiis sihi collatis sunt et erunt 
semper ingrati. Roma , qun' mundi caput ct pecca- 
torum medicina olim dictn cst, nunc habitatio drn- 
conum et totius nequiticc fovea facta est. Ilanc igi- 
tur speluncam latronum ferro seu flamma destruam, 
sordidos nefariosque habitatores ejus perimam. Per- 
secutionem in episcnpum, quam 3 udcei coeperunt, 
Romani pertinaciter perficere conati sunt. Nonnc si- 
cut J udcei Christum crucifixerunt , sicRomanimembra 
Christi : Petrum ct Paulum, martyrizaventnt? Quid 
dicam de Lino et Cleto , Ctemente ei Alexandro , 
Sexto et Telesphoro , Calixto el Urhano , (^ornelio 
et Fabiano? Omnes hi pontificali cura mederi lan- 
guentibus studuerunt , et a propriis ciuibus, quos sal- 
vare nitebantur , injuriose perempti sunt. Denique 
quid referam de Sebastiano , quem sagittatwn in 
clonca suspenderunt gumfo? {\) Quid de Laurentio , 
quem cratiferreo imposuernnt , et prunis subpositis 
ut piscem assaverunt? Quid de Hippolyto , quem 
alligatum equis indomitis discerpserunt? Quid de fut par la portc Flaniine qu'!! y penetra a la chute du jour. II n'y 
resla que trois jourspendant lesquels la ville fut livree au pillage, au 
viol et a l'incendie. Pour excuser les ISormands, on a mis les prin- 
cipaux actes de ferocite sur le compte des Sarrazins qu'ils avaient, 
dit-on, en grand nombre dans leur armee. Le pape, rameue au pa- 
lais de Latran , eut fort a faire pour sauver de la destruction quel- 
ques-unes des eglises. 

(i) (Je mot, qui signific une chaine, est lire dcs acles menies dc 
Saint-Sehastien. 

111. \1 178 HISTORIA ECCLESIASTICA [1084] 

Hermete, Tihurcio , Zenone, P alentino , aliisque 
Sanctis, quorum numerus humano! notitice est incom- 
prehensibilis? Fama refert, et adstipulatur assertione 
multorum, quod tota Roma perjusa est pretioso 
cruore martyrum, et in latrinis Romanorum innu- 
jnera latent corpora Sanctorum. Eadem crudelitas , 
qua^ tunc grassabatur in pagaTiis , nunc debacchatur 
in falsis christianis , qui cupiditate illectifavent pro- 
fdnis , et contra catholicam Ecclesiam auxiliantur 
ha;reticis insanis. ISulla igitur pietas eis impendenda 
est. Ultore gladio impios puniam , cruentam civitatem 
igne succendam f et Trans-Alpinis gentihus re- 
plendam , opitulante Deo , meliorem restituam (i). 

Tiinc Papa ad pedes ducis corruit, lacrymisque pro- 
fusus ait ; Ahsithoc a me, utRoma destruatur pro mel 
Non enim ad destructionem urhis , sed ad sahatio- 
nem electus sum plebis. Malo Doiidnum nostrum Je- 
sum Christum morte sequi , quani peccatorihus pu- 
nitis injurias meas nequiter ulcisci. Creaiori quippe 
nostro contrard sunt , qui statuta ejus despiciunt y et 
ordinem Ecclesice truculenter impediunt , Domini- 
cumque gregem, ut lupi rapaces , dispergunt. Ipsius 
nimirum est injuria et ultio , servitus quoque et retri- 
hutio. Novit pios clientes , et ahhorret adversarios 
furentes. Ejus igitur omni potentioi nos et nostra com- 
mendamns , et corde benivolo exoramus ut legi sacrce 
adversantia censorio ense rescindat, et nos ad hene- 
placitam voluntatem suam dirigat (2). {i) Dans ce discours , notre auteur a plas cherche a faire briller 

i'erudition hagiographique de Robert que la douceur di^ ses moeurs. 

(2) Nous ne pensons pas qu'il ait ete dans les habitudes de Gre- [1084] LIBER SEPTIMUS. I79 

Sic iratum ducem Papa lenivit, acceptoque coiisilio 
de turre Crescentis cum clero sequaci exivil, etcomi- 
tante duce cum valida manu ductus, Albam adivit. 
Hanc itaque urbem Ascanius Julius, JEnese filius, con- 
didit, et Constantinus Augusttis sancto Silvestro Papce 
dedit. Dux autem apostolica benedictione accepta, iter 
ad raare acceleravit, et trans pontum coetus suos fes- 
tinanter, ut eis juraverat, expetiit (1). 

Interea callidus imperator Graecorum, ut Rober- 
tum adiisse Italiam cognovit, ratus quod Normannos 
absente duce destitutos debilitare posset, insurrexit, 
multas cohortes adunavit, et invitos ad bellum Nor- 
mannoscoegit. Comraissoautem praelio Normanni de- 
biles in primis reperti sunt, et multis ex causis in ini- 
tio certaminis territi, et pene victi sunt. Nam ut 
paucitatem sui, etabsentiam fbrtiniati ducis, et mul- 
titudinem hostium perpenderunt, pene fugam antc 
pugnam inierunt. Sed cum Buamundus in conflictu 
cum turmis suis vacillans trepidaret, et anxius Deum 
ex corde invocaret, divinae pictatis auxilium alluit, et 
vox hujuscemodi desuper intonuit : Bnamunde, qidd 
agis? Pra>liareJortiler. Nam ille , qui patrem tuum 
juvit, tesimditer adjumbit, si in dlo confisus fueris , 
eiquefidelitermilitaveris. Ilac voce Normanni recreati goire YII de jamais sc jeter aux pieds de personne. Ce fnt Robert 
qui prit cetle posture la premiere fois qu']ls se virent, a Annino, au 
niois de juin 1080. 

(i) Le duc ne conduisit pas Gregoire a Albano, mais il le laissa au 
palais de Latran. 11 ne partit lui-meme pour rjllyrie qu'au mois de 
septembre. Gregoire VJI a bien sejourne a Albano, mais c'etait en 
1074, Jorsqu'il se rendait au Mont Cassin et ;, Capoue. U arriva au 
Mont Cass.n dans le mois d'aout, et ne partit deCapoue ponr rrvenir 
a Home qn au njilicii de novembre. 180 IIISTORIA ECCLtSlASTICA. [10^4] 

et coiifoi Lati sunt, et iii aiitea progressi, Pelasgos acriler 
impiilerunt; quorum impetu Achivi repente repulsi 
suiit, et terga verteutes, spolia multa iiidigentibus pe- 
regrinis diraiserunt (i). 

Regressus de Tuscia, Wiscardus suos hac victoria sat 
hilares invenit. Ipse quoque tam nobili tripudio exul- 
tans, Deo gratias egit. Buamundum vero , qui vuhie- 
ratus fuerat in certamine , ut curaretur, misit ad medi- 
cos Psalerniae, quoriim fama per orbem admodum 
divulgata est excellentia medicinabs peritioe (2). 

Porro Dyraceni , dum INormannos perpendunt in 
Bulgariam longe progressos, pluresque provincias de 
imperio Byzanteo raibtari manu adeptos, seseque ab 
au?iilio Thracum, seu Macedonum, omniuraque afii- 
nium suorum penitus remotos, diffidentesmutuo saepe 
tractant, qualiter sibi iiimis in arcto positi consulant. 
Tandera procaciores quid agant vicissim diffiniunt, 
legatos ad ducera clam raittunt, pacera poscunt; et 
quod azylum urbis salellitibus ejus tradant \eraciter 
proraittunt. At ille quod postulant concedit, et 
ccc railites ad recipiendam urbem raittit. Noctu itaque 
venientibus Normannis civitas aperta est, quibus re- 
ceptis pax inter utrosque , et securitas firmata est (5). (i) Ceci cst le contie-pied dc la verite. Boemond, vainqueur a 
lanina, puis a Arta, linit par etre a demi-battu a la bataille de Larisse ; 
puis oblige de repasser en italie par suite des mutineries de ses soi- 
dats, impatients de revoir !eur pays. Enfiu, apres son depart, Alexis 
etait rentre dans Castorie. 

(2) Cest a la fin de 1084, apresune vicloire navale sur les Grecs et 
ies Yenitieus, que fjoemond iut oblige d'aller cberclier les secoursde 
l'art en Italie. 

p) Notre auteur suppcso, contre loute verite, que les haliitants de 
Durazzo avaient tenu bon jiisque-la , tandis que ieur capitulalion 
renionto iU) iH levricr iu8v>.. [1084-1085] LIBER SEPTlMrS. 18 1 

Sichelguada, uxorRoberti Wiscardi, filia eiat Guai- 
malchi ducis Psaleruitani (i), sororque Gisulfi (2}, 
qui ducatu privatus fuerat per avidara inA^^asionem so- 
rorii sui. Haec Buamundumprivignum suum odio ha- 
bebat, metuens ne per eum, quia fortiorerat, et sensu 
multaque probitate pollebat , Rogerius filius suus 
amltteret ducatum Apuliae et Calabri^e , qui sibi com- 
petebat haeredltario jure. Unde ipsa lethiferam potio- 
uem confecit, et Psalernltajils archlatris mislt, inter 
quos enutrita fuerat, et a quibus vencficlorum erudl- 
tionem perceperat. Protlnus ipsl voluutatem dominae 
et alumnae suce cognoTerunl , et Buamundo, quem 
curare debuerant, virus mortis contulerunt; quo per- 
cepto, ad mortem aegrotavlt, patrique sno per nun- 
tium languorem suum protlnus Intlmavit. Callidus 
vero dux dolos uxoris suae subito anlmadvertit, ipsam- 
que ante se tristis accersiens, sic inlerrogavit : Vwitne 
Biiamiindus, dominu.'; JiieusPQax respondit : Ncscio, 
domine. At ille : /Ifferte, inquit, mihi teocfum sancti 
EQangelii, et gladium. Quibus ailatis, gladium acce- 
plt, et super sacra sic juravlt : Audis , Sichelguada: 
per hoc sanclum Evangelium juro qiind si Buamun- 
dusjilius mcus hoc morbo , quo detinefur, mortuus 
fuerit, hoc ense interjiciam tc. Porro illa tali allega- 
tione nimis territa, saiutare antidotum praeparavit, et 
medicis suls, per quos mortem paraverat, Psalernlam 
confestim transmisit i;untium, qui ut sibl periclltanti 
adminlculareiitur, blandlliis et precibus obnixls sol- (i) Gaimard IV, priiice de Salerne (1027-1052). 

(2) Gisiilfe II, fits puine de Gaimard IV (1052-1077). ^^ srignpiir 
parait a\oir conscrve la soiivciaini.le d'AmaIfi jus(|i!'cn 1088, ct n'elrc 
mort f[ii'cr. log'?. 182 HlbTORIA ECCLESIASTICA. [1085] 

licitavit. Archiatri detectam iVaudem et angustiam 
herilem audientes, et in futurum ne terribiles minae 
ducis explerentur precantes , toto nisujuveni, quem 
laeserant, in omni exercitio physicifi artis mederi cer- 
tabant. Opitulante Deo, qui per enmdem Turcos et 
Agarenos, Christiana? fidei hostes, comprimere decre- 
^erat, aeger convaluit. Sed in omni vita sua , prae ve- 
neno, quo infectus fuerat, pallidus permansit. 

Interea versipellis et ingeniosa mulier multa secum 
revolvebat, nimioque metu indesinenter stimulata, 
considerabat quod si legatus suus ad transfretandum 
mare tardaret, et aegrotus ant(' adventum ejus emigra- 
ret, illa juratam sibi mortem ense mariti non evade- 
ret. Igitur aliam e contra tergiversationem truculen- 
tam et omnino execrabilem excogitavit. \eneno 
virum suum, proh dolor I infecit. Protinus ut ille a?gro- 
tare coepit, et ipsa de iiievitabili casuejus non dubita- 
vit , convocatis parasitis suis cum reliquis Langobardis 
noctu surrexit, et ad mare progressa , naves optimas 
cum omnibus suis intravit, et omnes reliquas naves, 
ne Normannl eam persequerentur, incendit. Dumvero 
littus Apuliae attigit, ([uidam miles de satellitio ejus 
clam egressus, Psalerniam noctu venit, etBuamundum 
festinanter aggressus, ait : Surge cito, et Jiige, et 
sah'a te. Cumque ille causam inquireret, nuntius res- 
pondit : Pater tiius mr^rtnus est , et noverca tua in 
Apulia est. Hnc autem festijiat venire , ut occidatte. 
Nec mora Buamundus, tam gravi rumore lurbatus, 
asinum ascendit, clam urbem exivit, ad Jordanum ^i i 

(i) Jourdain, priuce de Capoue (5 aviil 1078-ig ou •10 decpnibrc 
1091), cousin-gerniaiu de Boeniond par sa raere Fredeline, soeur de 
Robert Guiscard. [1085] LIBER SEPTIMUS. 183 

Capuae principem, consobrinumsuuir!, confugit; a quo 
amicabiliter receptus, fraudes et minas novercce suee 
evasit. Illa vero, ul Psalerniam pervenit, et ep-resso 
quem quaerebat , delusam se comperit, vehementer 
contristata est , et Rogerius filius ejus, cognomento 
Crumena , amplum citra mare ducatum ex successione 
majorum adeptus est (i). 

Undique nimiis anxietatibus aggravati sunt in pere- 
grina regione Normanni , dum maximum ac strenuis- 
simum ducem suum vident muliebri dolo periclitari , 
et robur exercitus sui defectione Langobardorum, qui 
cum domina sua clam discesserant, imminui, et se 
non posse in Italiam, quia naves eorum combustce 
erant, sine gravi mora et difficultate proficisci. Ma- 
gnanimus itaqueduxRobertum comitem Lorotelli (2), 
et Goisfredum de Conversana (3), nepoles suos, Hugo- 
nem raonoculum de Claromonte (4^, et Guillelmum 
de Grentemaisnilio, Odonem quoque Bonum-i\Jar- 
chisum, sororium suum (5), aliosque cognatos proce- 
resque suos ad se convocavit, et quid acturi essent in- 
terrogavit. Cumque omnes inter se mussitarent, nec 
certum quid proferrent, ait : Ultio dwina pro pecca- 
tis nostris nos perculit, et a nimiis ciipiditatihas iios- (i) II n'v a de vrai , dans ces deux iiaragraplies, que la mort de 
Robert Guiscard qui arrivale 17 juillct io85 dans nie de Cephalonie 
(011 Boemond et Sichelgadc etaient venus recevoii- ses (lernicrs soupirs), 
et la part de predilection qu'eut Hoger dans le partage de ses etats. 

(•2) Rohert, comte dc Rolello. Voyez ci-dessus, t. II, p. log. 

f5) Geoffroi de Conversana. 

(4) Huguc premier du nom, comte de Clermonl en Reauvoisis, 
existait a cetteepoqne; mais nous ne pen.sons pas quc cc soil lui dont 
notre autenr ait voulu parler. 

f5) Odon-le-Bon-Marquis, pere du fanieux Tancrrde. 184 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1085] 

tris nos leprimit. Juste nos Dominus ut senvs suos 
verberat , et perspicue quod mundi gloria nonsit ap- 
petenda , nobis nuntiat. Gratias illi pro omnibus, 
quce nobis impertiri di^natus est, agamus , et ut 
nostri semper miserealur, toto corde appetamus. Ecce 
nos de pauperibus injimisque parentibus processi- 
mus , et sterde rus Constantini , vacuosque necessa- 
riis rebus pejiates reliquimus , et projecti Romam cum 
magno iimore vix pertransivimus . Deinde donante 

Deo ma27ias et multas urbes obtinuimus . Sed hoc non 

o 

nostris virihus nec meritis , sed divinoi ordinationi 
imputare debemus Denique de imperio Constantino- 
politano pro reatibus indigena.rum ini^asimus quan- 
tum potuimus in xv peragrari diebus. Optime nostis 
quod in sui prcesidium. invitatus sum a Michaele im- 
peratore , queni cices sui de solio regid nequiter expu- 
lere , quia jiliani meam jilio ejus tradidi legitime. 
Constantinopolim , quam possidet imbeJlis populus , 
deliciisque serviens et lascivia: , decreveram , si Deo 
placuissei , caiholicis puguatoribus subjugaie, qui 
sanctam Dei cit^itatem Jerusalem Turcis aujerrent , 
ethnicisque bello repulsis , christianum imperium 
ddatarent. Propter hoc desiderium , tam magnum La- 
borem , ti ia?n periculosum agonem inivi. Sed hoc 
aliter ordinavit irreprehensibilis voluntas omnipoten- 
tis Dei. Dnvid iemplum Deo Hierosolymis construere 
voluit , sed hoc a Salonione jilio ejus peragi caui in- 
genti tripudio Deus disposuit. Sic labor meus , ut 
autumo ,Juturis temporibus consummabiiur, etjruc- 
tus laboris quandoque manifestabiiur, et incitamen- 
tum tantce probitatis utiliter posieris nostris propina- 
hitur, Jlinc igitur, o viri Jortes , sapiens consilium [1085] LIBER SEPTIMUS. 185 

accipite, pristinamqiie virtutem vestram , quam in 
arduis et angustis rebus multoties experius sum, per- 
dere nolite. ZJnus liouio sum ac j ut reliqui y mortalis. 
Vos autem multi estis , multisque charismatihus lar- 
giente Deo vigetis. Famosa vero gesta , qua^ longe 
lateque clivulgata sunt , vos Jccistis; nec uriquam 
majora a tam paucis et infimis hominihus leguntur in 
aliquihus historiis , quam juvajite Deo a vobis facta 
sunt, Foriiorem itaque et sapientiorem dc vobis eli- 
giie, ipsumque vobis ducem constituite. ISe perdaiis 
foecundam tellurem quasiiam magno labore, sed parvo 
temporc. Buamundus fdius meus , si vita et sospitate 
viget , quantocius vobis succurrcre saiaget. 

Haec ethls similia duce prosequeute, Petrus Franci- 
gena, aliicpe contubernales, ducis dicta subtiliter in- 
tuentes, dixerunt : In hoc ncgolio, quod nohis impe- 
ras , ingens discrimen est , ct maxima dijficultas. 
Innunieri sunt liostcs , ei iios pauci sumiis , nimium- 
que nobis adversatur imperalor potens et callidus , 
quem te cohibente graviier i/i multis scepe offendimus . 
Foriitudini ejus, latcvque potentice nequivimus resis- 
tere. Multis enini dominatur regnis el nationibus. Uti- 
nam ad domos nosiras , unde discessinius, cum pace 
et salute regredi valeamus ! 

His auditis dux valde ingemuit, Deumque cum iletu 
invocare, filiumque suum sic lugere coepit. /leu! me 
miserum iot injortuniis circumdatum! Olim multis 
nocui, et injuste multa peregi. Nunc simul niala in- 
venerunt me , quce pronierui longo tempore. Summe 
Deus , nuiic parce milii! Pie Deus , miserere nulii 
peccatori! Fortis Deus, succurre populo tuo , quem 
huc adduxi! Fili mi Buamunde , virluie ei sensu 186 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1085] 

Thebano par EpaminomlcE , iibi reperia/n te? Nobilis 
atfileta Buamunde , miliiia Thessalo Achilli, seu 
FrancigencB Rollando cequiparande , vivis?ie , an de- 
iineris pernicie? Quid tibi contigit? Quid probitas 
tua devenit? Quod si sospes , qualem te, dum Tu- 
sciam adirem , dimisi , pjYvsto adesses , opulentam 
Bulgaria? regionem armis nosiris ohteniampossideres. 
Scio nauique quod lanta , si viuis , strenuiiate poUes , 
ui si morti mece divino nutu interesses , jus quod bello 
adquisivi , juvante Deo , nullntenus am-tteres. Eia 
commilitones optimi , cauie vohis consulite, ei quod a 
Laribus vesiris valde remoii estis perpendite. Beco/ite 
quam magna Normannifeccre , et quod parentes nos- 
iri Francis et Britonihus et Cenomannensibus mul- 
toties restitere, ei fnriiter vicere. Admentcm rcducite 
quam liiagna me duce gessistis in Italia et Sicilia. 
Psalerniam ei Barrum, Brundisium et Tarentum , 
Bisniannnm (i) et Regium , Syracusam ct Palernum, 
Cosentiam et Casirum-Johannis {'i-)y aliasque multas 
urhes et oppida ohtinuistis. Gisulfum quoque Psaler- 

(ij Bismanus , BismarJua, Bismantum, Bismantoa, montagne et 
village du Modenais, dans le voisinage de Resgio, que notre auteur 
transporte ici en Calabre (comme il y a deja place Brescia), trompe 
probablement cette fois par rhomonyniie de Reggio du Modenais [Rhe- 
gium Lepidii) avec Reggio de Calalire (Bhegiur?i .Julii). Ce lieu s'ap- 
pelle aujourd'hui Pietra Bismantova ; c'est une montagne faisant 
partii" dii contre-fort qui encaisse au N.-O. la vallee de la Secchia, 
entre cetle riviere et le bourg de Castelnovo ne' Monti , au S.-O. de 
Carpiceti, a environ 5o kilometres S.-S.-O. de Reggio, et 58 kilo- 
metres S.-O. de Modene. 

(i) Ces villes sont trop connues pour nnus fournir lesujet d'aucuoe 
explication ou reflexion ; nous nous contenterous seulement de reve- 
nir sur Castrum Johannis, qui n'est pasCastel Giovanni, comme nous 
Tavons dit ci-dessus, t, II, p.56, par inadvertance, mais bien Castro 
Criovanni. [1085] LIBER SEPTIMUS. 187 

nitatum ducem, et Wazsonem Neapolitanum comi- 
tem ( i) , aliosque principesfortissimos, me duce , per 
Dei juvamen .superastis. Nunc igiiur ne vilescatis 
amisso pristinrc ntagnanimitatis conamine. Electione 
communi unum ex vobis , utdixi, ducem constituite, 
uberesque provincias , quas jamnacti estis , insigniter 
vobis retinete (■?.). 

Nullus eorum, qui rebus istis interfuere, ausus fuit 
ducatum hujuscemodi suscipere, sed omnes de fugee 
praesidio maluerunt cogilare. Deinde anno ab incarna- 
tione Domini m" lxxx" v° Robertus Wiscardus, Apuliae 
dux insignis, nostrisque temporibus pene incompara- 
bilis, facta confessione a peccatls mundatus, et saluta- 
ris Eucharistiae perceptionemunitus, non militari ro- 
bore prostratus, sed livore femineo corruptus, quo 
primus Adam est de Paradisi sede projectus, non ar- 
mis, sed veneno laesus, adveniente mortishora mundo 
est sublatus. Quo defuncto, Normanni corpus ejus 
salierunt, et cum pace reditum in patriam suam ab 
imperatore petierunt. Imperator vero, licet laetaretur, 

(i) ]Vous ne savons pas d'une maniere precise de qui nolre auteur 
veutparler. Sergius VI etait prince dc Naples lorsque Richard, prince 
de Capoue, assiegea inutilenient ceUe place en 1077-107S; niais nous 
n'avons pas connaissance que Rob(>rt, alors occupe du siege de Bene- 
vent, ait jamais pris une part active a celui de Naples. 

(2) INous n'avons rien a dire sur ces longs discours, que notre auteur 
ainie a preter aux princes mourants, et dont nous allons trouver avant 
la fni du livre un exrmplc bien autrement developpe. Alexis s'bonoia 
par lcs larmes fpi'il versa en apprenant la mort de son plus i-edoutable 
ennemi. Bientot Durazzo rentra en sa puissance, soit qu'ii eut ete 
repris par les Venitiens ou par Bodin, roi de Servie. Quelques-uns 
des Normands restes dans l'ile de Cepbalonie cntrerent a son service, 
entre autres Pierre d'Aulps, tige de la puissante maison Byzantine 
des Petraliphes, qu'on croit avoir etc Tun des ancelres de la (amillc 
de Blacas, ct donl nous aurons occasion dc parlci- daiis lc livi c suivanl. 188 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1085] 

quia llberatus a tenibili hoste fuerat, defuiictum ta- 
men ducem , qui nunquam de bello fugerat, ex pietate 
multum planxit. Licentiam liis, qui redire in Italiam 
vellent cum cadavere principis sui , et omnibus suis, 
benigniter concessit. Aliis vero, qiii secum remanere, 
sibique servire vellent, larga stipendia pepigit. Byzan- 
tino ex tunc itaque fideliter famulati sunt, qui antea 
fortiter impugnaverant. Remeantes autem in Apu- 
bam, corpus ducis Yenusiae delulerunt (i), ibique in 
coenobio Sanctae Trinitatis cum iuctu magno sepelie- 
runt. Venerabiiis Berengarius abbas, filius Ernaidi, 
filii Helgonis, eidem monasterio praecrat, quem 
Teodericus arcliimandrita pius apud Uticum educa- 
verat, et inde Robertus abbas secum in Calabriam 
adduxerat (2). Deinde ab Alexandro Papa (3) Venu- 
siensi monasterio abbas consecratus est, atque post 
aiiquot annos pro merito vitag etsapiente doctrina ad 
pontificatum prsefatee urbis a Papa Urbano (4) pro- 
motusest. 

MII. [1082.] Durafurerent in orbe tempestates, quae 
superius memoratee sunt, quidam sortilegi Romano- 
rum, quis in papatu succederet Hiidebranno (5), inda- (i) Ce ne fut pas sans beaucoup de peine et de traverses qu'on jnit 
accomplir le desir de Robert Guiscard , d'etre enterre a Yenose. Le 
vaisseau qui portait son corps fut, en arrivant a Otrante, assailli par 
une violente teinpete, qui fit toniber le cercueil dans la mer. A la ve- 
rite, ilfut repecbe; niais, malgrercmbaumement grossier atteste par 
notre autcur, il etait daiis un etat de corruption qui obligea dc depo- 
ser le coeur et les enlrailles dans cette ville. 

(2) Yoyez ci-dessus, t. II, p. go. 

(3) Alexandre II (00 septembrc 1061-21 avril lojo). 

(4) Urbain II (12 niars 1088-29 juillet logg). 

(5) Gregoire YII (22 avril loyS-^S mai io85 ). Tout le mondc con- 
nait les dernieres parolcs quc ce pontife, age de soixante-onze ans, 
prononca avant d'expirer ; Jusiilinm clilcxi cl ocVwi iniquilalem , ideo [1082] LIBER SEPTIMUS. 189 

garunt, et quod post transitum Gregorii Odo Romanus 
Papaforet, compererunt. Hoc audiens Odo, praesul 
Bajocensis, qui cum fratre suo Guillelmo rege Nor- 
mannis dominabatur et Anglis, parvipendens potes- 
tates et divitias regni occidentalis, nisi jure papatus 
dominaretur latius et omnibus terrigeiiis, Romam 
misit, palalium sibi emit, senatores Qulritum magnis 
muneribus datis sibi amicitia copulavit, palatium- 
que suum multis sumplibus et superfluis apparatlbus 
exornavit. Hugonem, Cestrensium. comitem, magnam- 
que cohortem praecipuorum militum ascivit, ut secum 
in Itallam proficiscerentur obsecravit, et ingentia pre- 
cibus promissa prodlgus addidit. Illi vero, quia Nor- 
manni leves et extera vldere cupldi sunt, protinus 
praesumptori episcopo, cui principatus Albionis et 
Neustriae non sufficiebat , assenserunt. Ingentes quo- 
que fundos, quos in occiduis climatibus possldebant, 
deserere decreverunt , ac ut praefato pra^suli trans 
Padum comitarentur, per fidem spoponderunt. 

Apparatum hujusmodl prudens rex Guillelmus edi- 
dlcit, sed non approbavit, regnoque suo , multisque 
aliis valde nocllurum aestimavlt. Unde festinanter in 
Angllam transfretavit, ac Odoni episcopo cum grandi 
pompa navigare lii Normanniam cuplenti, ex inspe- 
7'ato in insula Vecta (i) obviavit. Ibi nimirum congre- 

morior in exilio ; mais la magnifique reponse de run des prelats qui 
l'assistaient a eu nioins de publicite : Non potes, dominc , mori in 
exilio, qui in vice Chrisli et aposloloruni ejus accepisti gentes lierc- 
dilaicni , ct posscssionent terniinos terroe. 

(i) L'ile de Wiglit. — Quoiqne la vanite et l'ambitioii d'Odon fussent 
egales a son avarice, nous avons peine a croire qu'il ait serieusement 
pensea parvenira la papaute, ou meme a aller fixer sa residence pres 
duii pontife de nnjuurs aussi rigides et d'une volonte aussi absolue que 190 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1082] 

gatis in aula regali primoribus regiii rex ita locutus 
est. 

Egregii proceres , verba mea diligenter audite, et 
salubre consilium mihi, quceso , iribuite. Antequam 
transjretassem in JSormanniam, regimen Anglice 

Jratri meo, Bajocensi episcopo, commendaveram. In 
Normannia multi contra me surrexerunt , et , ut ita 
dicaui, intiun[i) etjorinseci me invaserunt. Robertus 

filius meus , et iirones qiws enutrivi, ei quibus arma 
dedi , contra me rebellaverunt , eisque mei malefici 
clientes etfinitimi hostes gratanter adhcBserunt. Ve- 
rum Deo , cujus sennis sum, me protegente , nil pro- 

fecerunt; nec de meo aliquid , nisijerrum in vulneri- 
bussuis, obtinuerunt. Conglobatos in me Andegavenses 
paratus ad belliim terrore conipressi , parique modo 
rebellantes Cenomannos armis et viribus compes- 
cui. His niinirum occupationibus ultra mare irre- 
titus Jui, ibique diu moratus , publicis iitilitatibus 
laboriose deservivi. Intereajrater meus Angliam vehe- 
menter oppressit, et ecclesias Jundis et redditibus 
exspoliavit, ornamentis ab antecessoribus editis nu- 
davit, militesque meos , qid contra Danos et Hiber- 
nenses , et alios hostes mihi nimis injestos , Angliam 
tutari debuerant, seduxit , et trans Alpes in extera 
regna , me contempto , pertrahere disponit. Nimius 

Gregoire YH, aii milieu de tous les embarras et de tous les dangers 
que faisait naitre la guerre, alors plus acharnee que jamais, entre le 
chef de l'Eglise et rempereur seconde par l'antipape Guibert. Peut- 
etre, mal instruit des obstacles que ces deux personnages apportaient 
^ la libre communication avec le souverain pontife legitime, voulait-il 
seulement aller etaler son faste au concile convoque pour l'automne 
de Tannee suivante. 

(i) Ms. de la reine de Suede. Le texte imprime porte : inimici. [1082] LIBER SEPTIMUS. 191 

labor cor meum angit^ prcecipue pro ecclesiis Dei , 
quas afflixit. Christiani reges , qui ante me regnave- 
runt , Ecclesiam Dei amaverunt , honoribus et xeniis 
multi generis locupletaverunt ; unde nunc , ut credi- 
mus , in amoena sedefelici retribuiione gaudentes re- 
quiescunt. Adelherlus et Edvinus ac sanctus Os- 
waldus, Athuljus ac Alfredus , Edwardus senior 
et Edgarus , cogjiatusque meus et carissimus domi- 
nus Edwardus dederunt opes Ecclesioe sanctce , quce 
est sponsa Dei. Etjrater meus , cui totius regni tnte- 
Inm commendavi , violenter opes diripuit , crudeliter 
pauperes oppressit , JVwola spe milites mihi surripuit, 
totumque regnum injustis exactionibus concutiens 
exagitavit. Quid inde agendum sit caute considerate, 
et mihi , quceso, ijisinuate. 

Cumqiie omiies tantum virum timerent, et senten- 
tiam in illum proferre dubitarent, magnanimus rex 
ait : Noxia temerilas semper comprimenda est, nec 
uni ad detrimentum reipublica? pro (diqunjavore par- 
cendum est. Hunc ergo virum , qui terram turbat, 
comprehendite ; et , ne in deterius prcevaleat , solerter 
custodite. Cumque nullus in episcopum auderet inji- 
cere manum, rex ipse primus apprehendit eum. Illo 
autem reclamante : Clericus sum, et minister Domini; 
non licet pontijicem damnare sine judicio Papcp. ; 
providus rex ait : Ego non clericum nec antistitem 
damno , sed comitem meum (i)_, quem meo vice mea 
prceposui regno , rationem commissce villicationis au- 
dire volens comprehendo. 

Sic regia potestas praefatum praesulem cepit, in 

(i) Comte de Kent. 192 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

Normanniam dediici fecit, et in arce Rotomagensi 
incarceravit, ibique intrusum quatuor annis (i), id 
est usque ad finem vitae suae diligenter custodivit. Ca- 
pite vero inquietudinis dejecto, railitum motio con- 
quievit, inibique regis providentia regnam suura intus 
et extra fortiter munivit. 

Ecce in Iioc homine palara corapletum videmus, 
quod in libro mythologiarura dicit Fulgentius : Qui 
plus quccrit quam licet , minus crit quani est (2). 
Prsesulatus Bajocensis, et comitatus Cantiae ingentibus 
gazis abundans, et per totara Angliara atque Nor- 
manniam regia potestas cura propria communis uni 
clerico non sufficiebat, qui universo mundo prseferri 
satagebat; quera ad hoc non cogebat divina assuraptio, 
nec canonica electio , sed insanabilis cupiditatis ira- 
raoderata praesumptio. Ergo quod habebat perdidit, 
et inclusus gemuit, exemplumque posteris, ne honori- 
bus inhient, dereliquit. 

IX. [f o83.] His temporibus, indictione vir\ Mathil- 
dis, regina Anglorura, aegrotavit, diutina infirraitate 
anxia, reatus suos cognovit et obnixe deflevit, omni- 
busque rite peractis, quae mos christianus exigit, salu- (i)Nous ne pouvons douter, d'apres le temoignage des annalistes 
anglais, que rarrestation d'Odon n'ait eu lieu dans rautomne de 1082, 
Par consequent sa captivite doit avoir dure cinq ans ou pres de cinq 
ans. Comnie Gregoire ^ 11 ne mourut que le24 mai io85 , on voitque 
rambitieux prelat avait voulu preparer longtemps d'avance ses mesures 
pour lui succeder. 

(2) Planciade Fulgence, qu'on croit avoir occupe le siege episcopal 
de Carthage au vi" siccle, a ete confondu par quelques savants avec 
saint Fulgence , eveque de Ruspe. Son ouvrage en trois livres sur la 
Mythologie , adresse a un pretre nomme Catus, a ete imprime a 
Augsbourg en iSo^, ii Bale en i543, et a Geneve en iSpg. LIBER SEPTIMUS. 193 

tarisacramentomuiiita, 111° nonas novembrisobiit (1). 
Deinde corpus ejus ad coenobium Sanctce Trinitatis, 
quod ipsa sanctimonialibus apud Cadomum construxe- 
rat, delatum est, et ab episcopis et abbatibus multis 
inter chorum et allare veneiabiliter tumulatum est. 
Exequias ejus celebrarunt monachi et clerici cum pau- 
perum agmine, quibus ipsa vivens frequenter profuit 
in Christi nomine. Memoriale ejus super ipsam ex auro 
et gemmis mirifice construcLum est, et epilaphium 
hujusmodi litteris aureis comiter exaratum est. 

Egregie pulchri tegit haec striictura scpulcri 
Moribus insignem, germen regale, 3Iathildem. 
Dux Flandrita pater, huic extitit Hadala mater, 
Francorum gentis Roberti filia regis , 
Et soror Henrici regali sede potiti. 
Hegi magniCco Willermo juncta marito, 
Prssentem sedem , prssentem fecit et sdem , 
Tam multis terris quam multis rebus honestis 
A se ditatam, se procurante dicatam. 
Haec consolatrix inopum, pietatis amatrix, 
Gazis dispersis pauper sibi, dives egenis. 
Sic infinitae petiit consortia vitae, 
In prima mensis post primam luce novembris (2). (.) Ce ne fut point dans le courant de la septieme indiction , mais 
de a s.XK-me, qu'arrive,ont la maladie et la mort de la reine M,- 
th.lde, comme notre auteur va lui-meme en convenir dans le pa.a- 
graphe su.vant. Elle ne mourut point le troisieme des nones de no- 
vemb.'e, maisle quat.ieme (le jeudi 2 novemb.e io83). Not.-eauteur 
n est pas, au reste, le seul qui se soit trompe sur la date de cet evene- 
ment Ingulphe le place commelui en io85, et Hen.i de Huntingdon 
en 1082. ^ 

(2) La table de ma.b.e noir sur laquelle cette epitaphe fut g.avee 
ex.ste enco.e, et apres une premie.e demolition du tombeau par les 
protestants en .562, puis une seconde en .795, a la suite de laquelle 
e e fut t.ansportee dans une chapelle late,ale de I'egiise Saint-Kt.enne 
elIeaete.apporteeda..slecl.a>urdel'Abbaje.aux-Dames, ouun iroi- 

irl. rr 

I 3 icvi HTSTORIA ECCLESIASTICA. 

Cadomense coenobium sanctae et indlviduaeTrlnitati 
dicatum Mathildis abbatissa per annos xlvii strenue 
rexit, atque CeciUam, regis tiliam , aliasque plures in 
Dei (amulatu solerter educavit, et i egulariler instruxit. 
Qua defuncta, nobilis Cecilia successit, et pluribus 
annis tempore fratris sui Henrici regis officium matris 
gessit. Deinde filia Willermi consulis , filli Stephan. 
Blesensis, regimen ejusdem ecclesiae suscepit, sed im- 
matura morte pra;venta , parvo tempore tenuit (i). 

X. [io85-ioi35.] Post obitum gloriosse Mathildis 
regintfi, Willelmns rex pene iv annis, quibus super- 
vixit, multis procellis tribulatiouum contra eum insur- 
gentibus vehementer laboravit. Nam quidam Ceno- 
mannensium, qui quasi naturali semper inquietudine 
agitanlur, et mobilitate sua pacem turbant, ipsique 
turbantur, contraregem Willermumarma sumpserunt, 
sibiquemultisquealiisdispendiamagnaprocuraverunt. 

Hubertusenimyicecomes, gener Willermi Nivernensis 
comitis (2), quibusdam parvis occasionibus regem prius sieme tombean fut eleve a la royale fondatrice par les soins de M. le 
comte de Montlivanlt, en 1819. L'epitaphe primitive, que porte cette 
tombe, ne presente que de tres legeres variantes d'orthographe avec la 
transcription qu'en vient de faire nolre autenr. 

(0 L'administration de Tabbesse Mathilde paratt , d'apres nn docu- 
ment anthentique et contemporain (la lettre encyclique ecrite a I'oc- 
casion de sa mort), avoir dure cinquante-quatre ans, et non quarante- 
sept soulement, commc le dit ici notre auteur. Elle monrut le 6 juillet 
1120, et la princesse Cecile, qui lui succeda , le i3 juiUet 1127. 
IsabelleouElisabeth, dont radministration ne dura qu'un an, etait 
fiUe de Guillanme, fils aine d'Etienne, comte de Blois (voyez ci- 
dessus, t. 11, p. 594), et par conseqnent petile-niece de Cecde. 

(■2) Hnbert de Saintc-Suzanne, vicomte dn Maine {vicecomes Ce- 
nomannnnim) m:^r\e,le 6 decembre ,067, a Ermengardc, fille de 
GuiUanme I-, comte de Nevers. M. Stapleton pense que Geottroi [1083-1085] LIBEK SEPTIMUS. l9o 

offendit, sed postmodum iii majiis crescentibus, castra 
sua:BelIummontemetFiedenaicum(i;reJiquit, etcum 
uxore sua , omnibusque suis ad castrum, quod Sancta 
Susanna vocatur, ut publicus liostis secessit. Istud nempe 
municipiura, ad quod confugit, super Arva tluvium 
situm est, in ardua rupe, in confinio Cenomannensium 
et AndegaYensium (2). Illuc militarem manum sibi 
accersiit, et jNormannis, qui Cenomannensem pagum 
tutari conabantur, damna damnorumque formidineni 
non segniter intulit. Eratenim nobililate clarus, sensu 
et probitate prgecipuus, ingenti virtute et audacia fervi- 
dus, et pro his insigniis longe lateque famosus. Custo- 
des autem Cenomannicae urbis, et circumjacentium 
oppidorum infeslationibus Huberti frequenter lacessiti Mansel, qui figure ci-dessus ( t. IJ, p. io4}, etait frere de ce sei- 
gneur, plutot que d'Hubert de Rie, coninie nons 1'avons suppose. 11 
emet aussi ropiuion que Maisnil Rosceliiu doit etre le Mesnil-Rousset 
plutot que la Trinite du Mesnil Joscelin , et enCn qu'il u'est jias iin- 
possiblc que Tvunchetum soit le nom de Touquette ( Tolclieta) dcC- 
gure. Malgre toute notre delerence pour les avis de notre savant cor- 
rcspondant , cette derniere conjecture nous parait pouvoir etre 
controversee ; niais nous acceptons beaucoup plus volontiers celle qui 
concerne le Mesnil-Rousset , reste jusqua la revolution souniis au 
patronage de rabbave de Saint-F^vroult. Cette circonstance pourrait 
meme expliquer pourquoi la paroisse, quoique situee sur la rive 
droite de la Charentonne, appartenait au diocese de Lisieux coinme 
l'abbaye elle-raeme. Cependant on ecrivait au xiii^ siecle ; iMesrii- 
lium Rosset ( 1290) et Mesnillum Rousset ( 1284), et des l'epoque de 
Robert de Leicester : Mesnil Roset. 

(i) Beauinont-le-Yicomte, et Fresnai-sur-Sarte. 

(2} Sainte-Suzanne, sur la riviere d'Erve, arrondissement de Laval. 
Cette place se composait d'un cbateau, d'un donjon separe et d'une 
ville closc de murailits, ayant 800 mctres de circonference. Yoyez la 
notice sur Evron , son ab])aye et ses monumrnts, par M. (leiault, 
cure du lieu. 190 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1083-1085] 

suiit, regique Willermo querelas infortunii sui retu- 
lerunt, et ab eo auxilium poposcerunt. 

Rex igitur exercitum Normannorum actutum asci- 
vit, partemque Cenomannorura qui sibi cohaerebant, 
accersivit, et hostilem patriara cura valicla manu ad- 
ivit. Sed castrura Sanctee Suzannae, quod inaccessibile 
erat prse rupibus et densitate vinearum , quibus cir- 
cumdabatur, obsidere nequivit; nec hostem, qui intus 
erat, ad Ubitum coarctare valult , ([uia fortiter sibi 
procurabat, et amplos aditu* habebat. Rex ilaque 
quoddam municipium in valle Beugici (i) construxit, 
ibique raagnam militum copiam ad arcendum hostem 
constituit; ipse vero pro magnis regni negoliis in 
Neustriara rediit. Regis famiba, cui AKnnnus Rufus (3), 
Britonum comes , praeerat , divitiis, epulis (5) ac 
bellicis sumptibus prc^stabat. Sed castrensis cuneus eis 
virtute et multitudine «quiparari salagebat. Nam de 
Aquitania et Burgundia , abisque provinciis Gallice 
probati milites ad Hubertum convolabant, eique totis 
nisibus auxiliari, suamque probitatem ostentare fer- 
venter optabant. Unde factum est ut de detrimentis 

(:) Auiourd'hui b vallee de Bonjen. On y voit encore l'emplace- 
nient da camp retranche construit par GuiUaume. II etait divise en 
deux enceintes separecs par un fosse. La premiere, de 80 metres 
sur 40 se nomme le champ de la Bntte. La deuxieme, a peu pres de 
la men.e etenduc, est appelee le champ de Derriere. Le terrain, plus 
eleve aux angles de chacune de ces enceintes qu'ailieurs, annonce 
qu'ils etairut poMrvus de cavaliers. Les murs paraissent avoir eu 5 a 
6 metres d'elevation , et les fosses 3 a 4 de largeur. 

(9.) Alain-le-Roux, comte de Richemond en Angleterre, quatrierae 
fils d'Eudon , comte de Penthievre. 

(5) Equis. Ms. de la reine de Suede. Cette variante ne nous parait 

pas heureuse. [1083-1085] LIBER SEPTIMUS. 197 

Beugicoiiim Suzanneiise castrum dilarelur, etqnotidie 
ad resistendum magis magisquc confortaretur. Multo- 
ties opulenti Normannorum et Anglorum proceres 
capiebantur, quorum redemptionibus vicecomes, et 
Robertus Burgundio (i), cujus neptem in conjugio 
habebat, aliicjue adjutores sui honorifice ditabantur. 
Sic tribus annis Hubertus Normannis lestitit, et ini- 
raicorum opibus locuples, invictus permansit. In hac 
guerra Robertus de Veteri-Ponte (2) , et Robertus de 
Uxeio (5), aliique egregii Normannorum mililes, mul- 
tumque lugendi, occisi sunt. jNam x° iv° kalendas de- 
cembris(4),dumNormannicacohors impetum inhostcs 
faceret, quidam puer imberbis, qui secus viam inter 
vepres absconditus erat, sagittara emisit, et Riche-^ 
rium de Aqulla, Engenuifi filium (5) , lethaliter sub 
oculo percussit. Furentes autem socii concurrerunt , 
et puerum statim comprehenderunt, atque pro vin- (i) Robert dit le Bourguignon, quatrieme fils de Renaud P% comte 
d'Auxerre et de INevers, epousa en secondes noces Berte, veuve de 
l\obert deYitre, fille et beritiere deGuerin, sire de Craon. Renaud, 
fils de Robert et d'Havoise dite la Blanclie, sa preiniere femme, 
epousa Euogucne, fille de ce menie Robcrt de Yitre et de sa belle- 
mere, Rerte de Craou, et devint ainsi la tige de la seconde niaison 
de Craon. 

(2) Robert de Vieux-Pont, caaton d'Ecouclie. Ce ne pouvait elre 
Vieux-Pont-en-Auge, dont le seigneur, nomnie pareillement Ro- 
bert, avait pris Tbabit monastique a ]\otre-Dame de Saint-Pierrc- 
sur-Dive, d"apres la cbarte de Ilenri 1" en faveur de celte abbaAc. 

(5) Robert d'Ussi pres Falaise. On voit figurer dans un acte de 
1122 (cartulaire de Troarn), un autre personnage du meme nom, 
Robertus de Uxcio , probablement lils de celui-ci. 

(4) Le 18 novembre. 

(5) Riclirr dc l.aigle , serond fils d'Engcnuhe, lue a la bataillc 
d'Ha<;lin<'s. 198 HISTORIA ECCLESIASTICA [1083-1085] 

dicta nobilisslml baronis occidere voluerunt. Sed mo- 
riens Riclierius ei subvenit. rs am , dum veller.t eum 
jugulare, vubieratus quanto potuit conatu exclamavit : 
Sinite illimi pro aiiiore Dei. Peccaiis jneis exigentihus 
sic debeo mori. Mox dimisso percussore, bigendus 
heros peccata sua sodabbus suis confessus est; et ante- 
quam urbem adduci potuisset, mortuus est. Deinde 
corpus ejus delatum est ad quoddam monachorum 
monasterium, quod Engenubiis pater ejus in sua pos- 
sessione construxerat in honore Sancti Sulpitii , prae- 
sulis Bituricensium (i), ibique cum ingenti bictu 
parentum et affinium tumulatum est a Gisleberto, 
venerabib episcopo Ebroicensium. 

Merito vir iste a notis plangebatur, quia multis 
bonis in vita sua decorabatur. Erat enim corpore for- 
tis, pulcher el agibs, in lege Dei fideiis, rebgiosis 
hominibus supplex ethumibs, in negotiis vero scecub 
cautus et facundus, et in omni conversatione sua tran- 
quillus etdapsibs. Hic habuit conjugem Judilh, fibam 
Ricardi Abrincotensis cognomento Goz, sororem sci- 
bcet Hugonis Cestrensiura comitis (2), ex qua genuit 
Gislebertum Aquilensem, et Engenulfum, et Mathil- 
dem, et abos plures fibos et fibas. Gislebertus autem 
solus, abis decedentibus, paternae probitatis et honoris 
heres successit, et Jubanam, strenuissimi comitis Mau- 
ritaniae Goisfredi fibam (5), conjugem duxit, quae Ri- 

(1) Saint-Siilpice-sur-Risle, prieure de Tiron, pres Laigle. II parait 
que ce lieu s'appelait primitivenient Neuilli. 

(2) Sur cette famille des vicomtes d'Avranches, voyez ci-dessus, 
t. II, p. 219. 

(5) Julienne, (ille de Geoffroi , comte de Mortagne ou du Perche, 
et de Beatrix de Rochefort (pres Rambouillet). [1083-1085] LIBER SEPTIMUS. 199 

cheriura, et EugenuHum, ac Goislredum, et Gisle- 
bertura peperit; quorum duo medii cum Willelrao 
Adelino, Heiuici regis filio, aliisque multis nobilibus 
vii" kalendas decerabris naufragio (i) perierunt. Ma- 
thildis autera potenti viro Roberto de Molbraio, comlti 
Nordaidimubrorum (u), nupsit, qui eodera anrio coutra 
Willelmura Ruiura, regera Anglorura, rebellavit. Scd 
paulo post caplus, fere xxxiv annis in carcere preefati 
regis, et Henrici fratiis ejus sine prole consenuit. 
Nunc ad rem , unde parumper digressus sum, re- 
meabo. 

Mense januario Guillelmus de Warenna (5), et Ral- 
dricus de Chitreio (4), Nicolai filius, atque Gisiebertus 
de Aquila (5), cupiens raortem Richerii fratris sui 
vindicare, cum valida manu Normannorum impetum 
facere super oppidanos conati sunt. Sed nihil praeler 
ferrum in vubieribus suis lucrati sunt. Tunc Guillel- (i)Dans le nanlVage de la Blanche-NeJ'. 

(2) Uobert de Monbrai , conite de i\ortbunibcrlan<l , neveu dr 
Geoflroi, eveque de Coutances. 

(3) Guillaunie de Varenne, comte de Surrey, preniier du noni. 

(4) Baudri dc Guitri (canton d'Ecos). Ce scigneur etait jielit-lils 
d'un autre Baudri de Guitri, prcmier du nom, qui construisit Tcglise 
paroissiale et cliarijpa trois cbanoines dc la dcsservir. JNicolas, fils de 
ce seigneur, substitua dcs nioincsdc Saint-W andrille aux thanoines 
Sa charte est souscrile par son (ils Piogei-. 11 est probable que Bau- 
dri II etait frore de ce dcrnier ])ersonnage. La terrc de Guitri passa 
ensuite aux scigneurs dc Cbaumont cn A^^exin, vraiscmblablemcnt 
par une soeur de Roger dc Bandri qui aura epouse Osmond de Cbau- 
niont, fds de Robert de Cbauniont, dit rEloquent, niari (en 1119, 
selon lc cartulaire de Saint-Pere de Cbartres) de la fille du roi Loui,';- 
le-Gros. Ce qu'il y a de ccrtain, c'est qu'cn 1 180 Guiilaume de Cbau- 
mont etait seigueur de Guitri et Forest. ( Rnt. Scncc. IVorm., I, y?.). 

(5) Frere puine dc Rirber dc r.aiglr. 200 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1085] 

mus,Ebroicensiumcomes(i), captusest, etMalthiellus 
de Guitot (2), filius Godefridi Parvi, lethaliter vulnera- 
tusest. Deinde a lugentibus armigeris et commilitoni- 
bus ad hospitium suum reportatus est, et mox accersito 
sacerdote reatus suos confessus est, et sacro viatico 
communitus, obitiimque suum proestolari praepara- 
tus est. 

Normanni, qui munitionem in valle Beugici custo- 
diebant, gravibus damnis allflicti , et fortissimorum 
ensibus tironum imminuti, deleriora adhuc sibi for- 
midabant. Et quia Hubertum nec probitate, nec feli- 
citate superare valebant, mutato studio consilioque 
ad regis amicitiam eum revocare tentabant. Ille nihilo- 
minus, licet in hac guerra divitiis ac potestate admo- 
dum esset corroboratus, serenae pacis securitatem 
praeoptans, prudenter annuit sequestrorum (3) cona- 
tibus. Nec mora legati ad regem in Angliam missi 
sunt. Rex autem ut Herveum Britonem, quem magis- 
trum militum constituerat (4), et Richerium, aliosque 
pugiles acerrimos interiisse audivit, suuraque adver- 
sarium felici fortuna provehi, quotidieque contra se 
confortari comperit, nimia procacitale in deteriora- 
tionem praecipitari res suorum prsecavit. Prudenter 
igitur omnes praeteritos reatus Huberto indulsit. Hle 
autem accepta securitate ad regem transfretavit , et 
facta inter eos amicitia omne paternum jus honorifice (i) Guillaurae, corate d'Evreux(i3 decembre 1067-18 avril 11 18). 
(2) Mathieu de Vitot (pres le Keubourg ]. Sur ce personnage et son 
oncle, Robert de Yilot, vojez ci-dessus, t. II, p. 104 et io5. 

(5) Sequester est pris ici dans le sens de mediateur, entremetteur. 
(4) Ce personnage ne devait etre que commandant en second sous 
Alan-le-Roiix. [1085-1086] LIBER SEPTlMrS. 201 

recepit. Normaniii et Cenomanenses gaudebant, qui 
quadriennio (i) conflictu multipliciter vexati fueiant. 
Deinde quandiu rex Willelmus yixit, preefatus heros 
ei fidus extitit, honoremque suum libertate plaudens 
gratanter tenuit, filiisque suis Radulfo et Huberto 
moriens dimisit. 

XI. His temporibus militiam Anglici regni rex 
Willelmus conscribi fecit (2), et lx miliia militum 
invenit, quos omnes , dum necesse esset, paratos esse 
praecepit. Nam Chunutus junior, rex Dacorum (3) (i) Nous pensons que notre auteur a beaucoup exagere la dureo de 
ce siege. Toutle monde est d'accord pour le faire comniencer en 1080, 
et il nous parait impossible qu'il ait ete prolonge au delii de io85, 
epoque ii laquelle la crainte de l'invasion Danoise engagea Guillaumc 
a repasser en Angleterre avec toutes les forces dont il disposait, et 
meme tous les volontaires stipendies qu'ii avait pu lever sur le conti- 
nent, comme nous allons le voir tout a l'heure. 

(2) ISotre auteur veut parler ici de Ja grande operation cadastrale 
qui produisit le Domesday lionk. Ce magnifique document, qui sub- 
siste encore, fut presente a Guillaume, le jour de Paques 1086, a 
Winchester, ou resta constamment depose le tresor des Rois Nor- 
mands, et qui etait pour ainsi dire le centre de leurs operations 
Bnancieres. Cette circonstance lui fit donner les noins de Jioiulus 
Wintoiiice et Liber Winionioe. Cest un tresor inepuisable de rensei- 
gnements sur Tetat de rAngleterre avant et apres la conquete. Mais 
les coDtemporains furent beaucoup moins frappes des indications 
liistoriques qu'en pourraient tirer les generations futures, que de 
Tavidite fiscale qui avait preside a sa composition. La chronique 
Saxonne nous aconsei-ve l'expression naive de ces sentiments : 

So verj norrowsly indeed did lie commission them to trace it out, 
that ihere was not a single hide , nor a yard nfland, nay, more over 
[it is shameful to tell, though he thoughi it no shame to do it) not 
were an ox , nor a cow, nor a swinc was Irft, iliat was not sct down 
in his writ. 

(3) Canut IV, dit le Saint, rci dc Danemark en loSo, assassine lc 
\endrcdi lo juillet 1086, canonise en iioi. Lo projet d'invasion dr 202 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1085-1086] 

ingentem clcissem tunc parabat, et in Angliam, quam 
parentes sui : Suenus et Chunutus olim sibi subjuga- 
verant, venire et jus suum repetere disponebat. Erat 
enim ante Deum pietate devotus, inter homines po- 
tentia magnus, midtarumque probitatum laude dignus. 
Hic nimirum minis et apparatibus suis Normannos, 
qui Angbam incolebant, terruerat. Sed variis eventi- 
bus irapeditus, vivente Notho rege ad elfectum non 
attigerat. Regnante autem Willehno juniore (i), dum rAngleterie paraitavoir ete inspire a ce prince par Robert-le-Frison, 
comte de Flandre, son beau-pere et le beau-frere de Guillaume. 

Notre auteur se trompe, quand il presente le denombrement des 
services militaires dus au i"oi d'Angieterre comme ayant eu lieu a 
roccasion des projets d'invasion du roi Canut. Les mesures de pre- 
caution que prit Guillaume, consisterent a revenir de Norniandie et a 
appeler de tous les points de la France des guerriers qu'il prit a sa 
solde, et dont il mit le logement et la nourriture a la cliarge des ba- 
lons et des abbayes. Les craintes d'invasion s'etaut dissipees, il con- 
gedia une partie de ces dispendieux auxiliaires, et emmena Tautre a 
Glocester, oii il celebra les f^tes de Noel ( io85). 

(i) Cet evenement n'eut point lieu sous le regne de Guillaume-le- 
Roux, comme le suppose notre auteur, mais plus dun an avant la 
mort du conquerant. Les circonstances qui amenerent la fin tragique 
du princeDanois, sont d'ailleurs completement defigurees ici. Apres le 
rassemblement de la flotte Danoise , Norwegienne et Flamande dans le 
golfe de Lymfiord en Jutland, Canut fut arrete par la crainte des 
represailles que voulaiont nxerccr sur ses sijjets pendant son absence 
les Vandales, irrites par les cruautes d'Edgill, le sanguinaire gouver- 
neur de Tile de Burnbolni. Le roi fit mettre a mort cet Edgill, et 
envoya des ambassadeurs aux Yandalcs pour assoupir la querelle. Ce 
fut alors que la flotte , impatiente de ces lenteurs, dcputa vers le roi 
le prince Olof, son frere; Canut, irrife et soupconnant Olof d'avoir 
fomente ce mecontentement , 1'envoya remettre a la gardc du comte 
de Flandre. Acette nouvelle toute rarmee se dispersa, sauf les Norwe- 
giens, que le roi renvoya combles de presents. Quant aux coupables, 
il sevit contre eux avec une excessive severite; de plus, sa vengeance 
se porta sur le peupie auquel il imposa, a titre d'expiation, un impol [1086] LIBER SEPTIMUS. 20.3 

multae naves paratae in littore starent, idoneoque vento 
jam tlante, in Angliam nautae per naves armatum 
exercitum collocarent, rex Cliunutus velle Dei explo- 
raturus, ecclesiam intravit, ante altare humiliter pro- 
cubuit, Deumque ut iter suum secundum beneplacitam 
vohintatem suam diriijeret, cum Licrjmis oravit. 
Deinde frater ejus templum ingressus est , qui dum 
regem sohim ante aram prostratum prospexit, cogilare 
coepit quam raagims labor, et quam grave periculum 
tot milhbus per unum hominem immineret, et si idem 
auferretur, cita vehemensque mutatio fieret. Nec mora 
gladium abstraxit, et orantis regis caput abscidit, 
statimque in exllium aufugit. Porro tam tristi nunlio 
mox exercitus dispersus est, et ad proprium unus- 
quisque negotium reversus est. Denique seniores po- 
puli Calomanoth, fratrem regis, parricida exulante, 
regem constituerunt. Corpus vero Chunuti regis ho- 
noriiice in basillca sepelierunt, ad cujus tumulum 
multa mlracula divinitus facta sunt. Ibi grande coeno- 
blum monachorum constructum est, et monastlcus 
ordo, slcut In Anglia apud Eoveshamium (i) servatur, 

dont le mode et la destination rappelaient les dimes, si odieuses aux 
peuples Scandinaves. Des murmures on en vint a une resistance ou- 
verte ; quelques collecleurs furent massacres, et le roi, vivement pour- 
suivi lui-menie, fut oblige de sc refngier d'al)ord en Fionie, puis en 
Seland. Ce fut la qu'un traitre, nomnie Black , lui persuada de se 
rendre a Odensee dans Tespoir que sa presence y a|)aiserait le 
peuple ; mais a peine le roi etait-il entro dans Teglise de Saint-AIban, 
accompagne de ses deux freres , Benoit et Eric, que Black y introduisit 
les conjures. Canut fut tue apres une courle resistance qui coiita la 
vie a Benoit et a quelques officiers de sa suite. Olof , qu'il avait in- 
vesti precedemment du duche dc Sleswig et qui se Irouvait encore en 
Flandre, lui succeda et regna jusqu'en lopS. 

(i) L'abbave d'Evesham , dans le comle de ^A orcester, dnnt Teta- 204 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

regulariler constitutus est. Inde nimlrum piimi mo- 
nachi Danos adierunt, et coenobiale jus, barbaris mi- 
rantibus, diligenter ostenderunt (i). 

Merito praefatus rex a monachis, aliisque religiosae 
vitae viris honoratur. Primus enim ritus gentis suae, 
quae neophyta nimiumque effrenis erat, correxit, et blissenicnt monastique d'Oclensee n'etait alors qu'un prieure, foade 
sous ie regne d'Eric III. Voyez, a ce sujet, le Monnsticon Ariglica- 
nuin, I, p. i5o. 

(i) 11 ne s'agit pas ici d'une eglise dediee ii saiat Alban , martyr a 
Mayeuce au iv= siecle, dont on celebre la fete le 2 1 juin , et daus Teglise 
duquel , pres cette ville, fut baptise, en 856, Harold Klak , premier roi 
chretien du Danemark, mais bien a saint Alban de Verulam, martyr 
en 3o3, appele sou\ ent TEtienne et le protomartyr de 1'Angleterre, dont 
la fete a lieu le jour suivant. L'histoire de sa translation en Danemark 
est fort obscure. Suivant un chroniqueur, elie remonterait jusqu'au 
commencemcnt du x^ siecle : Hitjus ahhatis temporc (914)? dehacchan- 
tibiis Daciis in Ans,lia, qui superjicieni terrce coopcrueranl, ineslima- 
hile facientes exterminium, apud S. Albanuni hostiliter venientes , 
cum audissent quod Anglice protomartjr cxtitit famosissimus , ossa 
ejus fracta casside rapuerunt, et in suam regionem detulerunt , ct 
ea venerantes , infcretro pretioso, adhoc specialiterfahricato , repo- 
suerunt in quadam domo religiosorum, scilicet monachorum nigro- 
rum. II parait constant au contraire que ce fut de 1'eglise Saint-Alban 
de Canterbury que ces reliques furent portees a Odensee en io85. II 
est probable que le moine ^lnoth, biographe de saint Canut, les 
accompagna dans cette translation, qui dut avoir Heu a l'insu du roi 
Guillaume et de son gouvernement. 11 nous parait surtout impos- 
sible que le roi Canut l'ait operee lui-meme, comme le pretendent 
ses biographes. Arrivees a Odensee, elles furent deposees dans une 
eglise de bois dediee primitivement a la Sainte-Vierge, raais qui prit 
bientot le nom de son nouveau patron. 

Les reliques de saint Canut, apres avoir ete deposees dans une ma- 
gnifique chasse apres sa canonisation, en furent tirees a Tepoque de 
la reforme, visitces en i582 et 1696 et retrouvees, le 24 janvier i855, 
dans une cavite du mur oriental de l'eglisc de pierre, substituee a 
J'eglisc de hois dont nous venons de parler. LIBER SEPTIMUS. 205 

metropolitaiias sedes, et episcopales, seciindum scita 
canoniim construxit, raonachosque, qui prius invisi 
et incognili Danis erant , accersiit, et opporlunae 
habitationis locum in regno suo liberaliter eis dele- 
gavit. 

XII. Anno ab Incarnatione Domini m° lxxx° vii°, 
indictione x*, nono die maii, corpus sancti Nicolai 
archiepiscopi et confessoris de Myrea in Barum trans- 
latum est. Quam translationem, qualiter et a quibus 
facta sit, Johannes, archidiaconus Barensis ecclesiae, 
luculenter describit (i). Ex ejus dictis libet parumper 
decerpere, et mentionem tam gloriosae rei huic opus- 
culo iiiserere ad notitiam studiosorum, qui nondura 
dicta Johannis videre; si forte contingat ut istud 
dignentur inspicere. 

Tempore Alexii imperatoris, Turci, aliique pagano- 
rum populi rabiem suam excrcere volentes lines suos 
exierunt, Deoque permittente, Lyciam aliasque regio- 
nes Christianorum depopulati sunt, ecclesias propter 
peccata christianae plebis destruxerunt, cruces et iraa- 
gines Christi atque sanctuaria multis modis violarunt, 
et multas urbes cum civibus suis incendio tradiderunt. (i) Translalio S. Nicnlai cpiscopi ex Myra Lycia^ urbc ad Apulia; 
oppidum Barium vel Barim , scripia ab Jolianne archidiacono Ba- 
rensi, jubente Ursone Barensi et Canusino archiepiscopn , circa an~ 
num Domiiii M. Lxxx. viii""" aut circa; apud Surium die nono maii. II 
existe un autre recit conteinporain dc cette translation, par INiccphorc, 
moine du couvent de Saint-Benoit ii Bari , publiee par Falconius dans 
ses jicta primigenia S. Nicolai (d^apves un manuscrit de rabbaye dc 
Saint-Barthelemi de Francfort), que nous rcgrettons de n'avoir pu 
consuiter, mais dont nous trouverons la substance dans rhistoire dc 
saint Nicolas, par le pcre Beatillo da Bari. •206 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087] 

Sic per multos annos debaccliatl sunt, et iniiumeras 
strages Christianorum peregerunt. 

Myrea itaque, metropolis Lvcicfi (i *, Turcorum do- 
minio subacta est, propriisque civibus, peccatis eorum 
exigentibus, evacuata est. Barenses (a) autem,qui tribus 
cum navibus Antiochiam negotii causa proficisci dis- 
posuerunt^ ut ^lyreum Jaetantes ad teiitorium acces- 
serunt, peregrinum quemdam nd basilicam Beati Ni- 
colai, quae in castro est (5), exploraturumprsemiserunt, 
qui rediens muitos Turcorum renunciavit adesse, et 
ad exequias principis castri, qui defunctus ibidem ja- 
cebat, convenisse. Quo audito, Barensescarbasa expan- 
derunt illico, versus Antiochiam proras ratium direxe- 
runt, paucisque diebus secundo cursu Myramadierunt. 
Ibi (4) navem Veneticorum invenerunt, et de pkn^ibus, (i) Cette conquete de la Lycie par Soliman dutavoir lieu a 1'epoque 
ou il envahit la Caramanie, c'est-a-dire sn 1084 ou io85. 11 parait 
que Myre ne iut pris qn'en 1086. 

(2) Les trois navires etaieut montes par soixaute personnes, savoir : 
quarante-sept habitants de Bari, dont deux pretres et un clerc, les 
autres marchands, ou marins soldes; un pelerin et douze passagers 
etrangers. Ces navires allaient vendre du ble a Antioche, et en rap- 
porter des marchandises d'Orii'nt pour le compte de la commune de 
Bari. Ils furent rejoints eu mer par onze autres embarcations, faisant 
le meme commcrce, et dont les equipages pensaient, comme les leurs, 
a s'emparer des i-eliques de saiut JVicolas. 

(5) Cette eglise, aujourd'hui abandonnee et servant de cimetiere, 
et le couvent attenant, habite par un petit nombre de caloyers, sont 
tout ce qui subsiste de la ville du mo^en age. Nous en avons vu des 
plans et dessins dans TAtlas du voyage de M. Charles Texier. Ces 
caloyers pretendent etre restes en possession du corps de leur saint 
patron. 

(4) Ce ne fut pas a Myre, mais a Antioche qu'ils trouverent ce na- 
vire. Ils se haterent de le devancer dans leur retour a .Alyre, des 
qu'ilseurent recu la confidence de I'equipage Venitien. [1087] LIBER SEPTIMUS. 207 

utmos est, mutuo percunctari coeperunt. Erant enlm 
de Barenslbus quidam Veneticis noti et amici , qui 
coeperunt de corpore sanclo alternatim confabulari. 
Venetici autem quod dudum conceperant animis, non 
dubitaverunt edere verbis. Palos quoque ferreos, et 
malleos se habere praeparatos confessi sunt, et quia 
tentare deberent consilium habitum, illic prandere 
non distulerunt. Quod cum audissent Barini, ad boc 
incipiendum et perficiendum majori desiderio sunt 
accensi, non tam sui pro gloria et honore, totiusque 
patrice magnitudine, quam pro tani excellentlssimi 
confessoris amore. Negotium igitur, ob quod Antio- 
chiam ierant, expleverunt, et inde quantocius ducente 
Deo remeaverunt. Curo vero prospere Myrense ad 
llttus approplnquarent, jamqiie a prlore deficlentes 
ardore, ultra transire vellent (i), imperante Deo con- 
trarius ventus a boreali parte surrexit, nautasque 
Barinos austro quiescente ibi remorari coeglt. Volun- 
tatem itaque Dei intelligentes, arma continuo com- 
prehenderunt, paucosque qui rates Interim custodi- 
rent acie facta relinquunt , et reliqui muniti et 
providi (2), veliit hostibus obviai^ent, festinant ad 
eccleslam ire, quae longe quasi spatio trium millia- 
riorum erat a littore. Denique claustrum eccleslse in- 
troeunt, arraa deponunt, aedemque sanctam humiliter 
subeunt, sanctumque praesulem flagltare satagunt. (i) La circonstance qui les engageait a renoncer a leur projet, con- 
sistait dans des vents contraires pour se rendre a Mvrc ct tres-favo- 
rables pour reprendre le chemin de Bari. La tempete qui s'elcva, les 
poussait au contraire vers Myre. 

(2) Au nombre de 47- On suppose que c'etaient tous ceux qui ap- 
partenaient a la ville de Bari. 208 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087] 

Finitis vero siiigulorum precibus, eoeperunt aedituo (i) 
percunctari ubi jaceret corpus sancti Nicolai. Qui 
mox locum ostendunt, et de liquore sancto extrahen- 
tes, illis tribuunt. Tunc Lupus, Barensis presbyter, de 
oleo sancto in vitrea ampulla suscepit, ipsamque in 
alto, ut ibi tutius servaretur, ponit; quee casu, dum 
loquerentur, pavimentum super marmoreum cecidit, 
sed illaesa jion sine admiratione omnium permansit (2). 
Porro Barenses cum tribus monachis, qui ad custo- 
diendas reliquias relicti erant, quasi attemptantes col- 
loqui coeperunt : Polumus liinc sanctum corpus tol- 
lerey nnstramque ad patriam transportare. Hac enim 
pro caiisa Romano missi a pontifice venimus , trihus 
achecti navihus. Si consentire nohis hoc volueritis , 
dahinuis vohis de unaquaque puppi cenium aureos 
solidos, 

Audientes autem haec monachi, statim stupefacti et 
pavidi dixerunt : Qualiter hoc audemus incipere, cum 
nullus mortalis hactenus hoc voluerit impune temp- 
tare? Quis temerarius tanti commercii esse poterit 
emptor vel venditor? Quce taui pretiosa res et admi- 
rahilis tanto thesauro comparahitur? Si Domini ter- 
rarum non temerarie, sed precihus et supplicatiord- 
hus istud non inchoare temptaverunt , qualiter vos 
valehitis operari? Sinite ergo amplius tantum nefas (i) Lisez : JEdituis. II parait que le couvent etait ii tres-peu de 
distance des habitations. Un pezzMo , dit l'auteur italien. Les vova- 
geurs y trouverent quatre nioines, et non pastrois, comme le dit 
notre auteur. 

(2) Suivant les voyageurs, ce fut saint JNicolas qui fit tomber cette 
fiole sur le lieu oii reposait son corps, afin de leur en indiquer rem- 
placement exact. [1087] .LIBER SEPTIMUS. 209 

prosequi, quia cVmncE placilum non est mojestati. Ta- 
men probate : ecce locus (i). Hoc dicentes, iion posse 
fieri putabant quod illi volebant. Nam fere cc olym- 
piadum curricula transierant, ex quo beatus JNicolaus, 
qui in Nicaena synodo, sub beato SilvestroPapa, et Con- 
stantino principe, facta fuisse le^itur, de mundo mi- 
gravit (2), nullusque de reliqulis ejus vel occultc 
furari , vel manifeste viribus rapere, vel a Domino 
precibus valuit hacfenus impetrare. Barenses vero 
paAcbant, quia in extraneo loco pauci inter multos 
erant, et sol ad occasum vergebat , redilusquc ad 
naves formidabilis erat. Sed hi , divinitus confortati, 
prirao monachos comprehendunt , tentosque solerter 
custodiunt. Speculatores quoque cautius exponunt, 
qui undique venientes prospiciunt , et ipsi hinc et 
inde ciim armis divisi per tramites stant. Audacter 
ilaque probissimi juvenes xl et iv (3) foris ad resis- 
tendum parati stant, et duo presbyteri : Lupus et Gri- 
raoaldus, cnra paucis aliis in Ecclesla quse ngenda sunt 
procurant , et preces, quae Letanice vocantur, In- 
choant. Scd nlmiotimore correpti , quod inchoarant, 
clarius exprimere non poterant (4). (i) Les voyageurs repondirent qu'ils avaient mission cxpresse du 
Pape, venu tout expres a Bari , disaient-ils, pour les charger de cet 
cnlevement, a lasuite de maintes visions et revelations. 

(2) On ne connait pas exacteni^nt 1'epoque de la mort du saint 
eveque de Myre. A partir du concile de IViciie, il y avait ccnt quatrc- 
vingt-dix olympiades et demie d'ecoulees (sept cent soixante-deux 
ans). 

(5) Ce chiffre est visiblemcnl exagere, puisqu'ils n'etaient cn tout 
que quarante-sept. 

(4) Cc verhe est pris ici dans le sens d'articulcr. 

in. 14 210 HISTORTA ECCLESIASXICA. [10871 

Iiilerea Matlhaeus (i), iiniisex nautls, ferreum virili- 
ter malleum(2) arripuit,marmoreum pavimentum per- 
cussit et fregit, sub quo caementum reperit; quo 
diminuto et ejecto , urnae dorsum marmoreae statim 
apparuit. Hlnc ergo exorta Jaetitla, magis magisque 
infodere, veteremque juncturam calce colligalam qua- 
dam cum asciola rumpere ac dissipare, fragmentaque 
non tardabant ejicere. Quibus ejectis foris, pilaque (5) 
detecla , et a proecedente juvene malieo percussa , 
unoque in latere fracta, (ragrantisslmus odor exilt, 
([ui mira eos qui aderant delectatione suavitatls imple- 
vit. Porro praefatus juvenis manum misit, nimiumque 
liquorem adesse prlmo sensit, quo urna eadem, quee 
non parva, plena quasi usque ad medium videbatur 
esse. Deinde dexterara Immersit, pretiosissimumque 
thesaurum, quem summo desiderio quaerebat, Inve- 
nit, celeriterque irapavidus extrahere coeplt. Denique 
pro capite quaerendo tolus In multltudinem liquoris 
intravit (4), et pedibus ac manibus, ut necesse erat, 
caput hinc Inde requlrens invenit, ac demum de salu- 
tifero latice vestibus et toto corpore raadefactus exivit. 
lloc ilaque postobitum sancti Nicolai fere post Dcccan- 
nos, xii° kaiendas malas, actura est (5). 

Delnde quia loculus deerat, ac res inopinata tam 

(i) Ce Matliieii parait avoir ete uu tres-jeune homnie, qui avait tire 
l'epee contreles moines pour les luer, s'ils ne se souniettaient pas cle 
bonne grace a la volonte de ses compatriotes. 

(2) Une masse de fer. 

(5) Le couvercle en marbre blanc. 

(4) I.a liqueur miraculeuse lui arrivait jusqu'an-dcssus du nombril, 
quand il fut entre dans le sarcophagc. 

(5) Le 20 avril 1087. [1087] LIBER SEPTIMUS. 211 

cito evenerat, Barenses reliquias tunica Lupi presby- 
teri (i),proiitpoterant, invoherunt, ipsumcjueLupum, 
ferentem sacrum onus, statim omnes secuti sunt. Lau- 
dantes itaque Dominura pro sanctissima praeda, quam 
non de hostibus, sed Dominico de gazophylacio sump- 
serant, ad littora maturabant. Frusta quoque de mar- 
morea urna, quam ruperunt, quidam asportaverunt , 
ex quibus a multis pontilicibus per Italiam. multa altaria 
tabulceque temerarie (2) consecrata^ sunt. i\d portum 
autem ut convenere, orta est contentio, in cujus navi 
mitteretur onus dcslderabile. Optabant enim secum 
omnes tantum sodalem et patronum habere. Omni- 
bus tandem pacifice placuit ut Matthaei navis illud 
veheret, si tamen ipse prius jurejurando de bona 
societate lidem illis faceret. Quod ita iiictum est. 

Ratein itaque laeli ascendunt, reliquias alio panno 
novo et candido involvuiil, et in vasculo ligneo, quo 
nautae sibi temetum servare solebant (3), recondunl. 
De dolore vero Myrensium pro damno sibi facto, dum 
notum illis factum est, multa jeferre necesse non est. 
Nam, ut hujusmodi famam incolae Myrei castri , qucd 

(i) Cc fut dans la tuuique blanclie ( piobahlement Taube ou suiplis) 
de Giimoaicl, et non de Lupus, que lcs rcliques furent envelopptes. 
Suivant le lecit de jNicepliore, les voyageurs auraient voulu einjjorler 
en meme temps un portrait du saint evequc , place sur rautel ; niais 
ce fut en vain qu'ils cliercherent a l'en arracher. Le blanc vetement 
(lans lequel les reliques resterent enveloppees pendant toute la tra- 
versee, fut ensuile partage entre plusieurs eglises episcopales d'Italic, 
aussi bien que tous les morceaux du couvercle du touibeau, dont ou 
put se saisir. 

(5) Lisez : tetncic. Ce inot est pris ici dans Tacception de : pas.sim, 
hic et illic. 

(5) I)u vin. Ce vase de bois etait un iiaril. Bcatillo riippclle : (iiia 
piccnla bolta a portar acqiia 212 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087] 

iion loiiglus milllario iiiio ab ecclesia in moiiticulo quo- 
(lam situra est, audiuiit, undique velociterconcurrmit, 
iratinimium ac tristissirai ad littora tendunt, raptoque 
de pastore dorainoque lugentes, crines et barbas evei- 
hmt, et conclamantes lugubre carmen depromunt. 

Tenipore quid miseris, heu ! nobis accidit islo •' 

Qnod patriae nosUa; detlecus aspicimus? 
Muncra namque Dei , multos servala per annos, 

Jam facili rapto pcrdidinuis snbito. 
Hactenus hoc fuerat Lyciae ditata superno 

Thesauro tellus, ac decorata nimis. 
Laudibus eximiis tolum celebrata per orbem , 

F.t munita patris magnanimi nieritis. 
Infelix Myrea, tuis spoliata manebis 

Cultibus et donis, moestaque seraper eris. 
O JNicolae pater, toto venerabiHs orbe , 

Cur patriam nostram deseris, immo tuani ? 
Hic genitus fueras, sanctisque parentibus altus, 

Hic puer et juvenis, virque, senexque pius. 
11 ic pater et dominus, pastor, custosque benignus, 

Hactenus hac patria vivus et exanimis. 
Quaelibet hanc miseram quoties adversa piemebant, 

AuxiUum petiit mox, pater alme, tuum. 
Rebus in adversis aderas, spes una saiutis, 

Munimen tribuens supplicibus populis. 
Quorum tunc precibus, prseses venerande, favebas, 

Volaque suscipiens, quaeque rogata dabas. 
Undique currebant cunctis e partibus orbis 

Ad sacrum tumulum sa?pe salutiferum. 
INoverit, heu! vacuum simul hac quod turba fidelis, 

Omnis cessabit cultus, et omnis honor. 
IMunera quippe Dei dccruat, et gratia prima 

Historiae solum nonien eril veteris. 
Pastor, oves proprias cui nos committis alendas? 

Te linquente gregem mox lupus adveniet. 
Virtus, solamen nostrum, decus omne, levamen, 

Tu spes una, salus, causaque laetitiae. 
Yae nobis miseris! haec omnia perdimus : at nos 

Hinc subit et luctus, perpetuusque dolor. 
lleu! cui talc ncfas fuic haec perinissa potestas [1087] LIBER SEPTIMUS. 213 

Efficere, et tantum sic violare locuni :' 
Et male traclavit cujus tenicraria dextra? 

Fecit et hoc furtuni quis modo sacrilegus? 
Sed fortunati, qui praedam fertis opimam! 

■Vos infelices occupat omne malum ! 

Myreis Itaqiie nlmiiim lugentibus, luctumque suum 
ulcisci iion valentibus, laeti Barenses celeriter ruden- 
tes exsolvunt, et remigantes nocte illa insulam, quae 
Cacabum dicitur (i ), adeunt, et inde Maiestras ad in- 
sulas (2) profecti sunt. HIiic vero discedentes nimla 
cum festinatione remorum, ad loca, ubi Macri dicun- 
tur (5), appllcuerunt, ibique triduo propter Boieam 
sibi contrarium permanserunt. Unde nimium turbati 
sunt, et dubitare utrumne corpus sancti Nicolal secum. 
haberent, an ipse ab eis ultra ferri vellet, coepcrunt. 
Tunc Eustacius (4), unus ex illis, per vlslonemde du- 
bletate correptus est , et nimis, dum in visu liirundi- 
num morsibus lingua ejus cruentaretur, territus est. 

Deinde communi decreto minutas rellquiarum por- 
tiunculas, quas furtim sibi quidam eorum subtraxc- 
rant, protulerunt, et cum jurejurando, quod nihil de (i) L'ile Kakava, la Dolichiste des anciens, tres-pres ct an S.-O. 
de Myre. 

(2) Probablement Tile de Megiste a Pouest de Kakava , ct les nom- 
breux iiots qui rentourent. Cette ile, qui s'est appelee aussi Cisthene, 
porte aujourd'hui le nom de Castelorizo ou Castelrosso. Les navi<'a- 
teurs de Bari allerent y chercher un mouillage, 1 ile de Kakava n'on 
fournissant point. De la ils gagnerent Patare, patrie de saint Aicolas, 
come sc nvesse voluln cgli, dit le pere Beatillo, prima di venire in 
Italia , visitar la sua patria , e prcndcrne , come si dicc , f^rata li- 
cenza. Patare est pres de rembouchure du Xanthus, a PO -JN.-O. de 
Castelorizo. 

(5) Le golfe de Makry (Glaucus Sinus des ancicns), au J\.-N.-0. 
et tres-pres de Patare. Makry est le Telmissus des anciens. 

(■\) Stafio (Euslache)Slanuria, d'unc famillc bien connue dc Dari. 214 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087] 

reliquiis sibi peculiariter retinerent, asseruerunt (i). 
Romoaldus diios de dentibus et de minutis articulis, 
quos occultos habuerat, raanifestavit. Sic omues alii 
partlculas, quas sibi clara sequestrarant, attulerunt, 
et caeteris artubus restituerunt. Denique prospero 
vento flante , latumque carinis aequor sulcantibus , 
Disigio (2), uni nautarum, in somnis sanctus Nicolaus 
apparuit, confortavit, et quod vigesimo die, ex quo 
corpus ejus abstulerant, Barinum portum intraturi 
essent, praedixit. lile visum sociis narravit, et ipsis 
inde magna confidentia inhcesit. 

x^vicula quaedam ex improviso nautis in navi voli- 
tans apparuit, eosque frequenli adventu suo laetifi- 
cavit (5). Ssepe etiam odorem suavissimum naulae 
sentiebant, aliisque delectabilibus indiciis roborati 
gaudebant, et lceti ad sua littora appropinquabant. 

Ducente Deo, ad portum sancli Georgii (4), qui (i) Cette resolution fut prise au niilieu d'une tempete que I'on 
regarda conime un signe de la colere de saint Nicolas a roccasioa de 
reparpillement de scs reliques. 

(2) Beatillo rappclle Desigio di Albertn. 

(3) Les voyageurs prirent la visite de cet oiseau pour une apparition 
de saint Nicolas. 

(4) Posto San Giorgio , anjourd'hui vigie avec rnouillage pour des 
batiments de moyenne grandeur, a 7 kilometres environ E.-S.-E. do 
Bari. Cest le premier mouillage que Ton rencontre apres Bari dans 
cette directiou. Voyez la carte de cabotage de TAdriatique par 
retat-major Autricliien , feuille xiv. On ne doit pas s'etonner de voir 
designer, comme port au moyen age, un lieu qui n'est plus aujour- 
d'hui qu'un simple niouillage. Independammcnt des aUuvions mari- 
times, c'estune suite toute naturelle de raccession graduelle et bien 
constatee de toute cette portion de la cotc. 11 ne faut pas confondre ce 
Posio San Giorgio avec un autre mouillage nomme Torre di San 
Giorgio, sur la meme cote a 4 kilometres E. de Monopoli. Les trois 
navircs arriverent au jiort Saint-Georges le samedi soir 8 mai. [1087] LIBER SEPTIMUS. 215 

quasi quinque railliariis a Barinis moenibus abest, 
advenerunt, et inde ad clerum Barensem et populum 
nuntios prsemiserunt, totaquc civitas inopinato gau- 
dio confestim repleta est, et mox uterque sexus, et 
omnis aetas ad littora egressa est. Porro nautae cap- 
sellam (i) cum reliquiis commendarunt religioso 
Heliae, abbali coenobii Sancti Benedicti, (|Uod supra 
portum situm est. Ille vero sacra pignora reverenter 
suscepit, in praelatam ecclesiam cum fratribus nona 
die mensis maii deposuit, et tribus diebus diligenter 
custodivit (2). 

Tunc Lrso, Barinorum archiepiscopus (3), vir reli- 
giosus, Deo dignus, llalicisque dominis notissimus et 
familiaris amicus, aberat. Nam apud Tranum (4) na- (i) Pendant le voyage, les reliqiies fiirenl transportees, du baril 
dont on s'etait servi pour les apporter au navire, dans un coflret dc 
bois, fabrique tout cxpres, et dont les debris ont cle conservcs pre- 
cieuscment jusqu'au xvii' siccle , peut-ctre ineinc jusqu'a aujour- 
d'liui. 

(2) lci le rccit de notre auteur est fort incomplet. Les navircs arri- 
verent dans le port de Bari lc niatin du dimanchc y niai, (pii «'lail le 
dimanche dans 1 octave de TAscension. On disputa pcndant plusicurs 
lieures sur la question de savoir ou les reliques seraient deposees , et 
si ron executerait le voeu par lequel lcs navigateurs s'ctaient engagcs a 
batir une eglise en riionncur de saint jNicolas, tout cxprcs ])onr lcs 
recevoir. Un grand nombre dc citoycns de Hari voulait qu'cllcs fus- 
sent portees a la cathcdrale, poury demeurera perpetuite. Ccst alors 
quc l'abbe Helie offrit de les recevoir provisoirement dansson cglisc, 
cn attendant que la question de leur depot dcfinitif fut resolue. Son 
offre fut acceptee, et les rcliques, portees dans Tcglisc Sainl-Benoit 
avant la fm dc la journee, y rcstf-rcnt jusqu'an inardi niatin. 

(5) Urson, arclievcque de Bari et de Canosa (jnin 1078-14 fevricr 
1089). 

f4) Trani, villc archiepiscopale du royaumc de INaplcs, sur TAdria- 
liquc, a 9 licucs N.-O. de Bari. 21G HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087] 

vis praeparata stabat, quam idem praesul post diem 
alterum disposuerat ingredi, causaque orationis Je- 
rusalem proficisci. Sed legatus cum litteris a civibus 
ad illum advenit, nuntiumque tanti gaudii protinus 
iiitimavit. Ille igitur, dimisso quod incoepit itinere, 
gaudens Barum non distulit properare. Corpus ita- 
que sancti Nicolai a Barensibus susceptum est, et so- 
lemnitas translationis ejus vii° idus maii (i) constituta 
est. Tunc ad Curiam Caterpam (2) portatum est, ibi- (i) Le 9 mai. 

(2) Lisez : Curia Calapana , le chateau du Catapan, qui residait a 
Bari, dans les derniers temps de ia domination Grecque en Ilalie. 
Beatillo appelle celte residence : Curia clel Cnpitano. Elle etait situee 
sur le bord de la mer. II parait qu'au xi« siecle on disait aussi : / 
Curti. 

I.'archeveque, arrive de Trani le lundi soir, avait temoigne imme- 
diatement le desir de placer dans sa cathedrale les reliques de saint 
IVicoias. Les navigatours et leurs amis, apres une emeute qui couta la 
vie a deux jeunes geus, enleverent, le mardi matiu sur les dix heures, 
par une porte derobee, leur precieux depot de Teglise Saint-Benoit 
et le portereut au chateau du Catapan. Les boeufs qui le charriaient, 
efFrayes par le tumulte, sortirent du chemin et se dirigerent vers la 
mer. Le point du rivage 011 ils s'arretei'ent fut choisi , par la suite , 
pour remplacement du maitre-autel de la nouvelle eglise. En me- 
moire de ce fait, on sculpta aussi deux boeufs et un char en marbre 
blanc sur le portail. De la les pretres porterent le coffret au chateau 
sur leurs epaules et Ty deposerent dans une eglise batie trois ans 
auparavaut sous I'invocation de saint Etienne. Lii elles furent confiees 
de nouveau, le jour meme, a la garde de I'abbe Helie, aussi bien qne 
les riches otfraudes que la devotion et la reconnaissance faisaient 
deja aflluer de toutes parts. Helie fiit en outre charge de diriger la 
conslruction de la nouvelle eglise, et en poussa les travaux avec une 
telle activite, que , des le 5o septembre 1089, le pape Crbain 11 put 
venir benir la basilique inferieure et son autel; apresquoi ily deposa 
le corps de saint r>icolas. Deux jours plus tard, il sacra comme arche- 
veque de Bari le pieux abbe , qui avait ete son condisciplc au mona- 
sl'/re de La Cava. Ceit dans cetie eglise que le niemc souvorain pon- [1087-1090] LIBER SEPTIMUS. 217 

que in ecclesia Beati Stepliani protomartyris, quae ante 
tres annos fabricata fuerat ab archieplscopo , nautis 
petentibus et cunctis civibus, reverenter positum est. 

Deinde propriam basibcam sancto Nicolao coepe- 
runt, sanctumque corpus et oblationes fidelium et 
opus basilicae venerando Heliae abbati commiserunt, 
ipsumquepraepositum, consensu archiepiscopi etfavore 
omnium, super omnibus quae agenda erant, constitue- 
runt. Prolinus diversye multitudinesab universis totius 
Hesperiae provinciis convenerunt. Innumera quoque 
signa et miracula quotidie divinitus fiunt. Nam in 
primo die, dum sanctum corpus in ecclesia Sancti 
Benedicti, ut dictum est, depositum fuit, amplius 
quam xxx infirmantes utriusque sexus et omnis aetatis 
a multimodis infirmitatibus liberantur, perfectaque 
sanitate recepta, cum graliarum actione laeti ct inco- 
lumes ad propria remeant. Aliis quoque diebus sequen- 
tis temporis, quot daemoniaci vel surdi, quot claudi 
seu muti, sive caeci , quot denique alii multigenis 
gegritudinibus oppressi, penitus alleviati sunt et sanati, 
notis particulatim signare negavimus, et numerare. 
Infinitus enim est, ut cequipollenti significalione prae- 
ostendimus, et nobis incognitus numerus. 

tife ouvrit, le i" octobre 1099, le celebre concile ou furent discutees 
solennellpment les questions controversees entre l'li^glise Latine et 
rEglise Grecque, et particuiieremcnt cellc de la procession du Saint- 
Esprit. On sait quelle part eclatante un ancien habitant de la JNor- 
mandie, saiut Anselme, archeveqAedeCanterbury, prita ces grandes 
discussions theologiques. II parait que les travaux de construction de 
l'eglise superieure se ralentirent ensuite beaucoup; car ce n'est que 
le 22 juin 1 199, et par consequcnt au bout d'un siecle qu'elle fut, en 
vertu d'une delegation du ])a|)e Pascal 11, consacree parConrad, 
eveque de Hildesheim et cliancelier de la cour Auliquf dc rcmpereur 
Henri VI. 218 HISTORIA ECCLESIASTICA. [circa 1090] 

Praefatus Johannes, Barensisarchidiaconus, ex cujus 
libro breviter hoc excerpsi , xii praeclara miracula 
scripto signavit. Sed nec ipse, nec alius omnes sani- 
tates et alia subsidia posteris notificare poluit, quae 
Deus omnipotens, pro meritis sanctisslmi pontificis 
Nicolai , servis suis fideliter petentibus usque hodie 
clementius exhibuit. Denique permittente Deo, phires 
ecclesiae de sanctis reliquiis praefati praesulis obtinue- 
runt. Et non solum Itali et Pelasgi , sed et aliae gentes, 
sanctis pignoribus habitis, Deo gratias concinunt. 
Christophorus enim, quidam miles, qui translationi 
nobilis Nicolai inlerfiiit, unam costam in manica sua 
sibi retinuit, nec multo post infirmatus, ad Venusiense 
coenobium confugil (i), monachatum a Berengario 
archiraandrila requisivit et impetravit, sccumque 
costam sancti Nicolai Sanctae Trinitati praesentavit, ct 
de morbo convaluit. 

XIII. Eodem tempore Stephanus, cantor cfx^nobii , 
quod Fulco senior, comes, apud Andegavam urbem in 
honore sancti Nicolai construxerat (2), Apuliam ab- 
iit, et per licentiam domni Natalis abbatis sui mona- 
chile schema ex industria diraisit, deinde ut clericus 
Bari habitavit, magnamque famillaritatem, ac post- 
modum potestatem inter ccdituos basilicae sancti pon- 
tlficis ohtlnnlt. Tandem conspecta facuitate, brachium 
sancti Nicolai , quod apte argento tectum erat, et ex- 
tra raausoleum ad signandum populum servabatur (5), 

(i) Voyez ci-dessus, t. II, p. go. 

(2) Cette abbaye avait ete fondee par Foulque JNerra cn 1020. 

(3) L'usage de detacher ainsi du squelette d'un saint, son bras pour 
le placer dans un reliquaire particulier, a existe pareillement dans 
notre province; le liras de saint Aubert au Mont-Saint-iMicbel uv [ciRCA 1090] LIBER SEPTIMUS. 219 

furtim arripuit, et in Gallias aiifiigere, patriamque 
suam , coenohiumque suum lanto thesauro ditare sate- 
git. Verum, quia raox ut tale latrocinium sibi factum 
Barenses compererunt, longe lateque veredarios suos 
ad confines suos et amicos atque patronos miserunt, 
omnesque tramites, quibus itur in Franciam, sollicite 
lutari, ne fur Iiujusmodi elongaretur, conati sunt. 
Stephanus \enusiam divertit, ibique timidus latere 
volens hiemavit, et serenum vcr expectans asgrotare 
ccepit. Deinde deficiente sibi censu necessario, coactus 
est pro victu distrahere argentum de sancto brachio. 
Interea per totam Italiam et Siciliam fama volitnvil 
quod a Gallis surreplum esset brachium beati INicolai. 
Denique, dum de tali furto crebra locutio populos mo- 
veret, et a quibusdam Venusiensibus famulisque mo- servait pas seulenient pour ilonuer la benediction, niais encore coninip 
sanction tles serments que Ton faisait preter dessus. Le magniCque 
Cartulaire de cette abbaye renferme un grand nombre de pieces, <iu 
cette formalite est menlionnee, ct ron voit figurer sur quelques-unes 
de ses precieuses vignettes le reliquaire au nioyen duquel clle s'ac- 
complissait. II prcsente la forme d'un gantelet grossicremcnt taille, 
de sorte que, malgre la formule consacree , on doit penser qu'il ren- 
fermait non le bras entier, mais seulement la main du saiut eveque. 

INous ne trouvous dans Touvrage du pcrc B; atillo aucune mcntion 
de rcnlcvement ni meme de Tcxistence d'un reliquaire contenant lc 
bras de saint jNicolas, quoiqu'il nous en signalc six autres de mcmc 
espece comme reunis dans le tresor de son eglise. Les bras qui y 
etaient exposes a la veneratioa des fideles etaient, dit-il, ceux des 
deux saints Jacques et dc saint Tbomas apotres ; de saint Urbain , 
pape et martyr; dc saint Tbonias de Cantorbcry et de saint Vinccnt, 
diacre. 

Le bras de saint Thomas avait cte legue a l'cglisc de Saint-INicolas 
par Gallus, eveque d'Oricnt, mort a Bari , ou il ctait venu en pele- 
rinage, etcelui de saint Vincent provenait d'un evcquc dc Valencc, a 
la suite dc circonstances semblablcs. 220 HISTORIA ECCLESIASTICA. [circa 1090] 

iiachoium argentea textura visa et cognlta esset, et in 
conventu monastico rumor hujuscemodi perstreperet, 
Erembertus, impiger coenobita, cum famulis monas- 
terii ad ex-monnchum languentem accurrit, subitoque 
frendens impetu, brachium sancti Nicolai , ac si cidem 
commendasset, atrociter exposcit. Atille, utdeprehen- 
suni se vidit, et in tanto tnrbine nesciens quo se ver- 
teret, pallidus et tremens perurgenli monacho pre- 
tiosum pignus exhibet, quod il!e cum ingenti gaudio 
recepit, et mox ad coenobium Sanctae Trinitatis, mo- 
nachis et cunctis civibus Deum laudantibus, devehit, 
ibique sanctus Nicolaus usque hodie pignora sua iide- 
liter poscentibus in mullis necessitatibus miritice suc- 
currit. Praefatus autem Erembertus erat natione Nor- 
raannus, ante conversionem iililesstrenuus, postmodum 
vero monachus in ordine fervidus. 

Hisdem temporibus quidam miies de Normannia , 
Guillelmus, cognomento Pantulfus, in Apuliam abiit, 
et quod sanctum Nicolaum valde diligebat, de reliquiis 
ejus multum quccsivit, Deoque juvante procurationem 
ejus, a reliquiarum translatoribus unum dentem, et 
duo frusta de marmoreo tumulo obtinuit. Erat enim 
in armis strenuus, ingenio pragditus, inter collimita- 
neos sensu divitiisque maximis Angliae Itaiiaeque domi- 
nis notissimas. Dentem itaque tanti baronis nactus , 
Normanniam rediit, et ad proprium pro?dium, quod 
Norom dicitur, plures personas, ut congrue reliquias 
susciperent, denuntiato die accersiit (i). 

Anno itaqueDominicae Incarnationis m°xc''ii", indic- 

(i) IVous avons vu ci-dessus, t. II, p. 435, que Guillaunie Pantoul 
avait cntrepris ce voyage apres la niort du roi Guillaume. [1092J LIBER SP:PTIMUS. 221 

tione xv% dens almi confessoiis INicolai , cuni alils 
Sanctorum reliquiis a Guillelmo Pantulfo de Apulia 
delatus est, et in basilica Noromensi, in honore sancti 
Petri prisco tempore condita, honorifice susceptus. Ad 
hanc utique susceptionem Rogerius, Uticensis'abbas ( I ) , 
et Raduifus, tuiic temporis Sagiensis abbas, sedpost- 
modum Cantuariensis archiepiscopus (2) , accersiti 
sunt, et cum ingenti studio monachorum, ac tripudio 
iaicorum, sanctas reliquias mense junio susceperunt, 
et in argentea pixide a supradicto milite liberaliter 
parata diligenter coaplaverunt. Frequenter a multis 
febricitantibus , et ab aliis segrotantibus saepedicta 
pignora requisita sunt, meritisque almi praesulis Ni- 
colai pie postulantes optatam sanitatem adepti sunt. 

Non multo post praefatus heros iiovae basilicae fun- 
damenta inchoavit, datisque xx marcis argenti magnam 
operis partem edidit. Sed pluribus infortuniis insur- 
gentibus opus impeditum est, et ad eiiectum, primo 
fundatore raoriente, perductum non est. Ipse quidem 
x° vi°kalendas maii, et Leelina uxor ejus xT' kalendas 
octobris defuncli sunt, et ibidem in claustro monacho- 
rum sepuiti requiescunt. Sed Philippus et Robertus ac 
Ivo et Arnulfus, filii eorum, studia parentum in eccle- 
siasticis rtbus perfecte assequi nondum interide- 
runt (5). Haec itaque de traiislatione corporis sancti 

(i) Roger flu Sap. 

(2) Raoul d'Ecures. Yoyez ci-dessus, p. 16. 

(5) Voyez a peu pres les memes details dans les memes termes ci- 
dessus, t. 11, p. 434. 

Ou voit figurer l'un dc ccs pcrsonnages, Roberl Pantoul, jiarini h s 
spoliateurs de rAbbayc aux Dames de Caen , apres la inort dti roi 
Guillaume, et ron evaluc a six livrcs d'argent, dans lc cartnlairc dc 
rabbaye, les pertcs causees par ses devastations. On concoit facile- 222 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

Nlcolai veraciler operi iiostro inseruimus, ipsumque 
mirabilium opificem lideliter deposcimus ut, suorum 
raemorum memor, iiostri misereatur, et pro nobis Deum 
indesinenter deprecetur. Nunc ad incoeptam , unde ali- 
quantulum digressi sumus, redeamus materiam. 

XIV. ['087.] Antiquo rancore inter Normannos et 
Francos renovato, bellorum incendium exortum est, 
unde gravissimum pondus detrimentorum clericis et 
laicis male interfeclum (i) est. Hu^c^o namque cogno- 
mento Stavelus, et Radulfus Mahisvicinus (2), aiiique 
oppidani Madantensls castri contra regem Guillermum 
insurrexerunt, et magna manu latrunculorum aggre- 
gata, plures discursus in Normanniam fecerunt. Auc- 
turam tluvium, dirimentem a Francia Neustriam (3) , 
noctu cum satellilio suo pertransibant, et in Ebroicen- 
semdioecesim, ad nocendumcrudeliterparati, protiniis 
irruebant. Terram maxime Guillelmi de Britolio circa 
Paceium (4), et Rogerii de Ibreio (5) devastabant, 
ductisque armentorura gregibus, et captis hominibus ment, apres un pareil fait, qu'il ait mis peu d'empi-esseineat a ternii- 
ner les pieux etablissements entrepris par ses parents. 
(i) Nous pensons qu'il faut lire : intcrjectum. 

(2) Voyez ci-dessus, t. If, p. 447- 

(3) II est tres-possible qa'a iine epoque reculee l'Eure, dans une 
grande partie de son cours, ait servi de iimite entre les Eburoviques 
et la portjon du territoire des Carnutes voisine de Mante ; le nom 
d'un village situe sur la rive gauche (Fains) semble nieme l'indiquer; 
mais au xi^ siecle, comme au xviii", il n'en etait ainsi que depuis 
Saint-Georges-sur-Eure jusqu'a Garennes. 

(4) La terre de Paci appartenait aux seigneurs de Breteuil, par suite 
du mariage d'Osberne de Crepon avec Emina, fille de Raoul, comte 
dTvri. 

(5) Roger dTvri, ecbanson de Guillaume-le-Conquerant. Voyez 
ci-dessus, t. II, p. 296 et 456. [1087] LIBER SEPTIMUS. 223 

Normannos subsaniiantes, immodlce tmgebant. Unde 
bellicosus rex Gnillermus vehemeiiter iratiis, totam 
Vulcassinam provinciam calumniari coepit, Pontisa- 
riara (i ; et Calvimontem (2) atque Madantum reddi 
sibi a Philippo Francorum rege requisivit, et nisi jus 
suum sibi reddatur, terribilis minis in hostes evehitur. 
Ratio calumniae hujusmodi est. 

[io52.] Rex Henricus , Roberti regis Francorum 
filius, dum post mortem patrisjureprimogenitideberet 
redimiri regni fascibus, sed a regina Constantia matre 
sua novercali odio insequeretur, eique ipsa in regno Gal- 
lorumpraeponereRobertumfratrem suum, ducemBur- 
gundionum, conaretur, consultu Amalrici senioris de 
Monte-Forti (5), lilii Guillelmi Ilanoensis, Fiscannum 
cum XII satellitibus venit (4), et Robertum jNorman- 
niae ducem, ut sibi materna fraude miserabiliter exu- 
lanli subveniret, humiliter expeliit. Quem pr^efatus 
dux , utpote naturalem dominum suum, liberaiiter 
suscepit, et secum donec Paschalis festivitas explere- 
tur, gratanter detinuit. Deinde jNormaniiOrum agmiiKj 
uiidique aggregavit, acerrimam expeditionem in Gal- 
liamfecit, et Aurelianensem urbem, INormannico im- 
petu ignem immittens, incendit. Damnis itaque in- 
comparabilibus cervicositatem Francorum compegit. 
Qaibus coercitis, repulsiim clitonem rcgno suo resti- (i) Ce mot est visiblement fabrique d'apivs le nom francais, qiu- 
notre auteur ne s'est pas donne la peine de decomposer. 

(2) Chaumont cn Yexiu. 

(5) Amauri, deuxieme du nom, seigncur de Montfort-1'Amauri ot 
d'Epernon , du chef de sa merc. 

(4) Ce voyage dc Hcnri I" a Fecamp cut licti au r.iois dc mars loS^, 
Paques tombant cette annee-la le 2 avril. 224 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

tult. Henricus autem, in regiio coiifirmatus, Roberto 
duci gratias egit, eique pro benelicio suo totum Vul- 
cassinum a fluvio Isara usque ad Eptam donavit. Hoc 
nimirum Drogo^ ejusdemprovinciae comes (i), lihen- 
tissime concesslt, homlnioqoe facto, dum vixit(2), 
praefato ducl fidellter servivlt. Ambo consules stem- 
mate virtutum pollebant, et sese vlclsslm admodum 
diligebant, mutuaque honoratione et provectu tripu- 
dlabant. 

Prsefatus Drogo, ut dlcitur, erat de prosapla Caroli 
Magni regis Francorum (5), eique saepedictus dux In 
conjugium dederat consobrinam suam Godiovam , so- 
rorem Eduardi regis Anglorum (4), ex qua orti sunt 
Radulfus et Gauterius comltes, ac venerandus Fulco, 
proesul iVmbianensium (5). Haec nimirum pueila cum 
fratre suo in Neustrla exulabat, dum Canutus, Dano- 
rumrex, Angliam virtute bellica invaserat, et geminos 
heredes Alfredum et Eduardum fugaverat, ac Edmun- 
dum et Edwinum clltonem Edilci dolls peremerat (6). 

[io55.] Post allquot annos, defuncto Roberto duce 
apud Nicaeam Bithyniae urbem, rebellaveruntproceres 
Normanniae contra Guillelraum infantem; qui, dum 
pater ejus cumDrogone comite iter IniltHierosolymila- 
num, octo solummodo erat annorum (7), eta patre com- 

(i) Dreux, comte de Vexin (vcrs 1027-juin io35), 

(2) io32-juin io35. 

(5) Par sa mere Alise ou Aclele, fiUe de Herbert, comte de Senlis. 

(4) Edith ou Goda, soeur d'Edouard-le-Confesseur. ^ 

(5) II n'yeut que Gautier qui fut comle apres son pere; Raoul, qui 
doit avoir ete le second, n'a laisse aucune trace dans 1'histoire. Notre 
auteur oublie Amauri de Pontoise, dit le Delicat. 

(6) Yoyez ci-dessus, t. J, p. i-jS et suiv. 

(j) Huit ans comnifiires, mais non accomplis, pnisqu'il n'avait pas [1035-1087] LIBER SEPTIIVIUS. 225 

missus tutelae Alanni consanguinei sui, comilis Brito- 
num (i). Roberto itaque et Drogone defunclis in pe- 
regrinatione , et Alanno, dum Montem-Gomerici 
obsidet, per fiaudem iNormannorum lethaiiter cor- 
rupto venenosa potione, et eorum liceredibus nefarie 
privatis necessarla tuitione, Henricus rex, consilio 
Francorum, qui semper Normaniiis ndversantur, Yul- 
cassinum pagum avide repetiit, jurique suo postmo- 
dum semper mancipavit. Guillelraus nutem tunc, pro 
puerili debilitate, jus vendicare suum non potuit. Postea 
vero majoribus sibi curis in Cenoraannenses vel Anglos 
crescentibus, conticuit, et contra Henricum dominum 
suum, seu Philippum filium ejus, pro \ulcassino pago 
arma levare distulit. 

Igitur anno xx" i' ex quo super Anglos regnavit, re- 
quisitionem et calumniam de Vulcassino comitatu Phi- 
lippo, regi Francoi-um, fecit. Ille autem seditiosorum 
frivolis sophismatibus usus est, et Angligence regis 
petiliones omnino spernens frustratus est. Guillelmus 
ergo ultima mensis julii septimana (a), cum exercitu 
suo, Madantum ex improviso venit, et cum castrensi- 
busmixtim intravit. Milites enim occulte (5) exierant, 
ut viderent conculcationem segetum suaiura , et extir- 
pationem vinearum, quas Ascelinus Goellus (/j), pridic cncore atteint. soixantc ans quand il niouiiU, I»- i) septcmljre 1087. 11 
etait donc ne dans Irs derniers mois de 1027 ou les premiers de 1098. 
(i) Alain III, duc de Bietagne, mort par empoisonnemcnt a Vi- 
nioutiers, le i" octobre lo^o. 

(2) Cette semaine avait commence le dimanche 25 juiliet. 

(3) Au lieu de ce mot, lisez : et vulgu.';. Ms. de la rcino de Snede. 

(4) Sur Ascelin Goel, seigncur de Brrvnl . vovez ri-dcssns, t. II, 
p. 469- 

III. I 5 226 HISTORIA ECCLESIASTFCA. [1087] 

quam rex advenisser, cum Normaunorum viribus de- 
vastaverat. Irruens itaque exercitus regis cum opplda- 
nis portas pertransivit, et per rabiem armigerorum 
immisso igne caslrum cum ecclesiis et eedibus combus- 
sit (i); ac, sicut ferlur, hominum multitudo violentia 
ignis deperiit. Tunc ibi ex nimio aestu ac labore pin- 
gnissimus rex Guillclmus infirmatus est (2), et sex 
hebdomadibns ianguens giaviter anxiatus est. Inde 
quidam, qui paci adversabantm^ gaudebant, et libe- 
ram permissionem furandi, seu res alienas rapiendi 
exspectabant. Porro alii, qui securitatem pacis exspec- 
tabant, pacifici patroni mortem multum formidabant. 
Ille vero, qui semper in omni vita sua sapientium con- 
silio usus fuerat, Deumque ut fidehs servus timuerat, 
sanctaeque matris Ecclesiae indefessus defensor exstite- 
rat, usque ad mortem laiidabili memoria viguit; et 
sicuti vita, sic etiam finis venerabihs exslitit. In a?gri- 
tudine sua usque ad horam mortis integrum sensum 
et vivacem loquelam habuit, scelerumque poenitens, ' 
peccata sua sacerdotibus Dei rcvelavil, ac secundum 
morem christianitalis Deum sibi placare humiliter 
studuit. Circa ilhim praesules et abbates et religiosi 
viri commorabantur, et morituro principi salubre (i) La circonstance qui excila le plns vivenicnt rindignation pu- ! 

bliqiie fut ia moit de deux reclus, enveloppes dans la destruction de j 

1'eglise aux niurailles de laquelle ils avaient attache le reste de leur j 

existence. On sait conibicn cette captivite volontaire etait alors fre- ) 

quenle, ( t quelle jMofbndc sympatliie elle inspirait aux pieuses gene- j 
i'atioiis du nioyen age. 

(2) Notre auleur ne paile que (l'une nianii^MC vague de l'accident ! 

qui devint cause de la niort de Guillaume; niais nous savons par . 

d'autres historiens qu'eu sautant un fosse a cheval, ce prince, Ires j 

replet, fiit blesse gravemcnt aux enirailles par le ponimeau de ia sellc. j h [1087] LIBEK SEPTIMUS. 227 

consilium perenuis vitae largiebantur. Et quia strepi- 
tus Rotomagi, quae populosa civitas est, intolerabilis 
erat oegrotanti, extra urbem ipse rex praecepitse efferri 
ad ecclesiam Sancti Gervasii, in colle sitam occiden- 
tall (i), quam Ricardus dux, avus ejus, dederat coenoblo 
Fiscannensi. Ibi Gislebertus, Luxoviensis episcopus (2), 
et Guntardus, Gemeticensis abbas (5), cum quibusdam 
aliis archiatris, sedulo excubabant, et de spiriluali ac 
corporali salute regis sollicite traclabant. 

Denique rex , morbo nimium ingravescente, dura 
sibi mortem videt Inevitabllem imminere, pro futuris, 
quae non videbantur, intimo corde revolvendo, perti- 
mescebat, et crebro cum suspiriis Ingemiscebat. Filios (i) Cest-a-dire dans les batiraents cln piieiirL- attcnant a cetteeglise. 
Saint-Geivais n'avait ete dans roriqine qu'un oiatoire eleve par ia 
piete des Cdeles sur le tonibeau des deux premiers eveques de Rouen : 
saint Mellon et saint Avidien. IVous pensons que ce fut saint Yictrice 
qui, avant recu dcs reliques de saint Gervais et saiut Protais (decou- 
vertes par saint Ambroise en 586), placa cclte eqlise sous leur invo- 
cation. Ce qui nous parait surtout conslant, c'est que sa crvpte et son 
chevet exterieur sont les dcux plus anciens monuments du cbristia- 
nisme en JXormandie. Apres avoir donnc d'abord cette ^glise aux 
moines de Saint-Pere de Charties, ct la leur avoir retiree pour un 
niotif assez frivole (parce qu"ils vendaii nt le poissou provenant de la 
dime de sa table, au lieu de le consoininer cux-incnies), ie duc Ri- 
cliard II en disposa en faveur de l'abbaye dc Fecanip, qui en fit lc 
siege d'un prieure. Nous pensons que rempiacement de ce prieure, 
dont il a ete retrouve des ruines considerabies, suivant les bistoriens 
de Rouen, etait au midi de reglise. Tout ce terrain, situe pres de ia 
voiequi conduisait de /{oihoniagus a Juliobona , etait, sous la domina- 
tion Romainc, uu iinmense cimeticre desccndant jusqu'a la rue actuellc 
du Renard, et dont le cimetiere actuel, au nord de l'egiise, n'occupe 
qu'une bien faible partie. 

(2) Gislebert Maminot, eveque de Lisieux (1077-aoiit iioi). Voyez 
ci-dessus, t. 11, p. 5ii. 

(3) Gontard , abbe de Jumieges ( 1078-26 novcmbrc iog5}. 228 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087] 

itaque suos Guillelraum Rufum , et Henricum , qui 
aderant, et quosdam amicoium convocavit, et de 
rep-ni ordinatione sapienter ac multum provide trac- 
tare coepit. Robertus enim filius ejus, qui major natu 
erat, multotiensolim contra patrem suum litigaverat, 
et tunc noviter pro quibusdam ineptiis similiter sto- 
machatus, ad legem Fraiicorum discesserat. Verum 
sapiens heros in futurum sil)i multisque commoda fa- 
cere non distulit, omnesque thesauros suqs ecclesiis 
et pauperibus, Deique rainistris distribui praecepit. 
Quantura vero singulis dari voluit, callide taxavit, el 
coram se describi a notariis imperavit. Clero quoque 
Madantensi supplex ingentia dona raisit, ut inde res- 
taurarentur ecclesiae, quns combusserat. De fide et 
justitia servanda, de lege Dei et pace tenenda, de pri- 
vilegiis ecclesiarum, et statutis patrum observandis, 
omnes qui praesentes erant, admoiuiit, et allocutionem 
perenni meraoria dignam, adraixtis interdura lacry- 
mis, eloquenter sic edidit : 

XV. Mullis , inquit, o ainicl , gravibusqiie peccatis 
onustus contrcmisco , etmox ad tremendum Dei eoca- 
men rapiendus , quid faciam ignoro. In avmis enim 
ab injantia niUritus sum , et mulii sanguinis effusione 
admodum poUutus sum. NuUatenus enumerare pos- 
sum mala, qnrc jeci per lxiv (i) anuos , quibus in 
hac cerumnosa vita vijci; pio quibus absque mora 
rationem reddere nunc cogor cequissimo judici. Dum 
pater mcus , sponte proficiens in exilinm , commisit (i) Ce chiffrc csl iricxact, cominc nous vcnous d'en laire robseiva- 
tion. Guillaume va lc refuter Ini-meme, en disant qn'il n'avait que hiiit 
ans en io55. [1037] LIBER SEPTIMUS. 229 

mihi NorinannioB ducatiim , tenellus eiam puer, ut- 
pote octo annomm ; ex qiio tempore usque nunc seni- 
per suhil pondus armorum. Ipsumque jam ducatum 
Jere lvi (i) aimis ^essl in discrimine hellorum. Mei , 
quibas prceeram, niihi scepe insidiati sunt, et damna , 
gravesque injurias mihi nequiter intulerunt. Turche- 
tilluin nulricium meum (2), et Oshernuni , Heijasti 
fdium, Normannia; dapijerum (5), comitemque Gisle- 
hertum, patrein palrice (4), cum multis aliis reipubliccB 
necessariis .Jraudulenler interjeceriint. Jlis itaquc re- 
bus gentis ineo' Jidem expertus sum. Noctibus multo- 
tiens, cognatorum timore meormn, a Gualterio, amn- 
culo meo (5) , de camera principali furtim exportatus 
sum , nc ad domicilia latebrasque pauperum , ne a 
perfidis , qui ad morteni nie qucerehant , invenirer, 
translatus suin . 

(i) Au lieu de lvi, iisez : lii. 

(2) Turquetil du rSeuf-Marche, pere de Geoflroi du Neuf-Marche 
(voyez ci-dessus, t. II, p. 112 et 5g6) ct de Huguc de Morimont 
(voyez ci-dessus, p. 42). 

(3) Osbcrne de Crepon, surnonime le Pacifique, fils d'Herfasle, 
frere de la ducliesse Gonnor, fut assassine au Vaudi euil, pendant son 
sommeil, dans la chambre de Guillaume encore enfant, par Guillaume 
de Montgorameri, Taine des fils de Roger I" de Montgommeri. Bar- 
non de Glos, intendanl d'Osberne, vengea la mort de son seigneur 
en investissant et livrant aux flammes une maison, dans laquelie etaient 
renfermes l'assassin et ses complices. 

(4) Guillaume traite ici beaucoup trop favorabiement ia memoire du 
comteGislebrrt, en presentant sa mort comme un attentat politi(jue, 
tandis que, malgre les circonstances odieuses qui Taccompagnerent, 
ce ne fut que la punition, juste au fond, de sa rapacite envers des 
orphelins qu'il croyait pouvoir depouiller impunement. Yoyez ci 
dessus, t. II, p. 24 

(5) Ce pcrsonnagc, dont nous ne connaissons pas d'autre mention 
dans rhistoire, nous parait (tre un fr('re d'Harlelte, mcre dc Guil 
l.iunie 230 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087] 

Normcuirii , si bono rigidnque dojtiinatii reguntur, 
strenuissirni sunt , et in arduis rehus invicti , omnes 
excellunt, et cuuctis hostihus jortiores superare con- 
tendunt. Jlioquin sese vicissini dilaniant , aique con- 
sumunt. B.ebeHiones enim cupiunt, seditiones enim 
appetunt , et ad omne nejas prompti sunt. Rectitu- 
dinis ergo Jorti censura coer'ceantur, et jrerw disci- 
pJina; per tramitem juGtitice gvadiri coiupellantur. 
Si ver^o ad lihitum suum sine jugo, ut indomitus ona- 
ger, ire per^mittnntur, ipsi et pr-iiicipes eorum penuria 
et conjusione probr^isa opperienlur. Pluribus hoc ex- 
per^imentis jamdudum edidici. Proximi, consangui- 
neique mei , qui debuissent coritra onmes mortales me 
omnimodis ticiari ,Jr'equenti conspircLtione Jacta in me 
surrexerunt , et pene omnern patris mei hcereditateni 
mihi abstulerunt. 

Guido, Rainaldi Burgrindionum ducis (i) ex Ade- 
liza amita mea Jilius , rnalum mihi pro bono r^ed- 
didit. ]S am ego eum , de alia regione adventantem , 
henigniter susceperam , ac iit unicum Jrairerrr hono- 
raveram , atque T^ermonum et Briordam (2), partern- 
que ]S onnarmicc non modicam donaveram. Ille vero 
verbis et actibus rnihi derogai>it, rne nothum , dege- 
neremque , et principatu indigniim detestatus indi- (i) Gui, deuxieme fils de Renaud, premier du nom, comte (et noD 
pas duc) de Bourgogne (lo-i^-S sept. 1007), et d'Adelise, GUe de Ri- 
chard II. Sur une charte de Roger de Montgommeri en favcur de 
Juniieges, on trouve sa souscription avec le titre de corate : Signum 
JFirlonis comitis.Sa mereAdelisehabitaitlalVormandicen loyS, epoque 
oii elle disposa, en fiiveur de rAbbaye-aux-Dames de Caeu, de la terre 
duHomme-en-Cotentin : Cnsirum quorl clicilurlrliLVv. in Constantinn^ 

(•2) Yernon-sur-Seinc, et Brionne. [1087] LIBER SEPTIMUS. 231 

cavit , et hostiliter diffcunavit. Quid pliua rejeram? 
Fidem suam mihi menlitus, in me rehellavit, proceres- 
que meos : RanuIJum Bajocens:ein. (i), ac Hajmonein 
Dentaiwn (a), et ISigcliinn de Constantino (5), alios- 
que multos mihi suhtraxit , secumque perjuros csse 
nefario monitu cocgit. Immemor itaque iioiuinii et 
jidelilatis , qnani mihi juraverat, totam JSormanniam 
aujerre sategit. Sic igitur adlnic iinherhis in illum 
coactus sum arma levare, ct in planiiie apud Jal- 
iesdinias {[\) conira cow.ohrinum, hominemquc meum 
dimicaie. Tunc auxiliante Deo (5), qui justus judex 
est , inter Cadomum et Argentias (6) hosles vici; cpd- (i) lianulfe de Briqiiessart, vicomte dc Baycux, pere de Ranulfc de 
Briquessait, conite de Chesler. 

(2) Haimon-aux-Dents, scignrur de Toiigni, Creuili, elc. 

(3) IVeel de Saint-Sauveur, vicomte du Coteiitin. 

(4) La bataille de Yal-es-Dunes , en lo^J- Ce nom, dont les re- 
cherches les plus actives n'oi:t pu faire retrouver aucune tracc sur 
le terrain, parait designer \xnv portion du plateau sur lequel est 
situee Tegiise de Bellengreville, arrondissement de Caen. 

(5) Guillaume parait oublier ici qii'il oblint la victoire non seule- 
ment par le secours de TJieu, mais encore par l'assislance tres efficace 
du roi de France Ilcnri, qu'il elait alle reclamer a genoux a Poissi, 
Voyez ci-dessus, t. 1, p. 182. 

(6) II faut incontesfablemcnt lire ici Av^cntins. Le texte impiimc 
proposc doux variantes qiii prouvcnt que, beaucoiij) plus heuieiix qiic 
nous, Duchesne avait a sa disposition au moins trois manuscrits pour 
cette portion du livre vii, tandis que nous n'en possedons aucuii. Le 
champ de bataille n'etait point situe entre Caen et Argentan , n^ais 
incontestablement cnlre Caen et Argcnccs. Voyez, sur les details de 
cette bataille, Wace (t. II, p. 'jj-^S), qui les rapporte avec beaucou|) 
de soin et de connaissance des lieux. Nous regrettons que Ic monu- 
ment commemoratif de la bataillc de Val-es-Dunes ait ete place ati 
haut de la cote de Moult , tandis qu'il aurait dii retre sur la live 
gauche du Semillon, quo I'arniee du duc Iraversa au gue Berangiei . 
II rxislail a ce guc unc foiie annuclle qui tirail peut-ctie son originn 232 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087] 

bus nutu Dei ::ubriiiis ^ pairimn jits llberc possedi. 
Deinde iimnilioneni Brionice obsedi , Gaidonem vul- 
neratiun , et de bello Jw^a elapsiun inclusi, nec inde 
discessi, donec hosteni pablicuin de JSeastria expu- 
lerini, et cancta ejas v.iunimenta obtinuerim (i). 

Non malto post alia mihi gravissima adversitas 
oborta cst. Piitrai nanujue mei : Malu,erius Rotoma- 
gensis archiepiscopiis (2), et Guillelmus Jraier ejas , 
cui Archas et comitatum Talogii (3) graiis dederam, 
me veliU nothum conteinpserunt , ct Henricum regem, 
et Engelrannum comitem Pontivi (4) contra me accer- 
serunt. JSlox ego , ut in Constcmtino (5) hujusmodi 

de la bataille livree dans sou voisinage. Le roi de Frauce, qui venait 
de Yalmei-ai, coutourua le vallon du Semillon, au iieu de le traverser 
comnie Guillaume. Le Val-es-Dunes, entoure par ia riviere au sud et 
au sud-ouest, elait situe sur les ])aroisses de Cliichebovillc et Bellen- 
greville. Le domaine de Chicheboviile, qui appartenait a la famille 
d'Ussi, parait s'etre etendu jusqu'au gue Berangier : ln vado Beren- 
garii i.n lerra Robcrti dc Usseio, dit un role de l'Echiquier en 1 180. 

(i) Nous verrons bientot que Gui fut bloque pendant trois ans dans 
sonchateau de Biionne, avantde capituier. Ce ne fut donc qu'en io5o 
que cette revolte acheva detre etoutfee. 

(2) Mauger, archeveque de Ronen (looj-mai u)55), fils de Ri- 
cliard Ilet dePapie, devaitetrebienjeunequand ii succedaason oncle, 
I'archeveque Robert. Voyez ci-dessus, t. II, p. 56j. 

(3) Guillaume, comte de Talou. Arques faisait bien partie de I'apa- 
nage qui liii avait ete donne par soii neveu, et constituait un poste 
militaire important drs Tarrivec des INorniands, comme nous I'avons 
vu ci-dessus; neanmoins c'cst ce comte qu'il faut considerer comme le 
createur du chateau d'Arques, et qui commenca a substiluer le nom 
de comte d'Arques a celui de comte de Talou. Yoyez, sur Thistoire 
et la description de ce chateau, Pouvrage de notre savant anii M. De- 
ville. 

(4) Enguerrand, deuxieine du nom, comte de Ponthieu, beau-frere 
de Guillaume, comte d'Arques. 

(5) A Yalognes, l'une des residences quc lc diic l.abila le pliis sou- 
vent dans sa jeunesse. [1087] LIBER SEPTIMUS. 233 

rumores aadwi, muUls dissuadeniibus iter inivi (\). 
Aliquantos milites , qui Jerventiores ad icius dandos 
erant, Archas pra^misi; et ipse ciim exercitu non 
grandi suhsecutus arduam munitionem obsedi. Sed 
antequam rura , quw inter duo Jlumina sunt : Sedam 
et Garennam 2), attigissem, pra'cursores mei prcB- 
occupaverunt Engelrannuni comitem, in castrum in- 
trarefestinantem , ipsumque foriiter pugnantem, quia 
miles erat asperrimus , occideruni , et agmina ejus 
fugaverunl . Ohsidione gravi castrenses coercui , et 
perjurum comitem exulare coegi (5); nec in omni 
vita sua redire ad id, quod amiserat, permisi. Pro- 
teri>um quoque pra^sulem , qui nec Deo devoius , nec 
mihifidus erai , de pontficali sede per decretum Papce 
deposui, et Maurilium, venerabilem coenohitam, quem 
mihi Deus de Florentia civitate Italice transmiserat , 
in loco ejus subrogavi (4). 

Heruicus, regali potentiajretus , el militari auda- 
ciajervidus , hostiumque meorum derogaiionibus ad- (1} \^ ace nous a conserve le noni des principaux lieux qne le duc 
Iraversa. Cetle course fut si rapide (|ue six seulement des chevaliers 
qui rescortaient au sorlir de Valognes se trouvaient encore aupres de 
lui quand il arriva devant Arqucs. 

(2) La Sie et la Gareune, ou riviere d'Arques. 

(5) Snr cette revolfe, qui apparlient a 1'annee io55, voyez le recit 
de Guillaunie de Juniieges, et celui de Wace. Les parolcs que notre 
autcur niet ici dans la bouche de Guillaume mourant, nc sont point 
d'accord avec ce que dit le premier de oes historiens, sur le genereux 
pardon qu'il aurait accorde a son oncle : Noluit extnrrem et iiwpem 
casii ??iagis pitrle^uio criiciari, sed ciim ^ratia ct possc.ssioniims qiii- 
husdam a??iplis , atque multoruin redituum, pat?iam ci co?icessit. Mais 
e caractere bien connu de Guillaunie ne nous permet pas d'adopter 
ia version de son panegyriste. 

(4) Sur ces deux prelats, voyez ci-dessus, l. 11, p 567-375. 234 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087] 

modum stimulatiis , scepe visus est me velut inerinem 
conculcare , multisque modis proterere, et indebita 
mihi juni imponere. Sccpius cum ingenti armaiorwn j 
manu ierram meam ingressus esl , scd nunquam de 
prceda spoliisque nicis, hominumque meorum. captura 
gavisusest. Cum grandi pompa, minisque terribilibus, 
pleruu.que fines mcos intra<^it ; sed niinqanin lcetus , 
nec siiie dedecore ad sua repedavit. Plures secum 
probitate valentes huc adduxit , quos, quia nieo meo- 
rumque gladio , proh dolor! perieruni, non reduxit. 
Quondam nimis contra me inflammatus, ingentem 
exercitum Gallicc in duas partes divisit rex Henri- 
cus , ut nostros opprimeret fundos geminis irruptioni- 
bus (i). Ipse unam phalangem in Ebroicensem dioe- 
cesim, ut usque ad Sequanani omnia devastaret , 
introduxit, aliamquc Odoni jratri suo ['i), ac Rai- 
naldo de Claromonte (3) , et duobus consulibus : Ra- 
dulfo de Monte Desiderii (4)> atque JVidoni de Pon- (i) Cette double invasion de la iXormandie par les Francais eut lieii 
au commencenient du printemps de io54, avant le Careme ( i6 fe- 
vrier). Elle parait avoir eu pour but de tirer vtngeance du mauvais 
succes de leur campagne precedente devant Arques 

(2) Eude, c[ualrieme fils du roi RoI)ert et de Constance, mort sans 
alliance, parait avoir ete un prince de tres peu de capacite : Odo nam- 
que niinis stultus erat, dit un chroniqueur contemporain. 

(3) Renaud, premier du nom, comte de Cierniont en Beauvoisis. 

(4) Raoul III, dit le Graud (ct non pas Raoul II, comme nous 
Favons dit ci-dessus, t. II, p. 118), comte de Yalois et d'Amiens, 
en io3o, au droit de son pere Raoul ]l, y reunit Pontoise, Mante et 
une grande partie du Vexin , apres la mort de son cousin Gautier III, 
cn io63. Voyez ci-dessus, t. II, p. 25g. Iln'a jamais porte le titre de 
comte de Montdidier, et ne posseda cette ville qu'en rusurpant sur 
sa cousiiie germaine, Rothnis, alors vciive de Huguc, seigncur dc LIBER SEPTIMUS. 235 BuUes, fille et heritiere d'Eude, comte de Montdidier. Cette usurpa- 
tion etait consommee avant repoque de la bataille de Mortemer. 

11 ne faut pas coafondre ces comtes de Montdidier avec les comtes 
de Montdidier en Lorrainc, qni appartenaient a la maison de Ronci , 
et dont la genealogie a ete pubiiee par le pere Anselme. 

Corame Raoul III fut l'un des voisins les plus puissants de Guil- 
laume, et de ceux qui furent plus particulierenient en contact avec 
lui, nous croyons devoir ajonter quelqucs details snr la vie orageuse 
de ce seigneur. 

II avait epouse en premieres noces Adele, qu'il perdit en io45, ct 
qui lui avait apporte en dot Yitri et Bar-sur-Aube. 

Peu de temps apres, il se remaria a une dame nommee Haquenez 
ou Eleonore; puis, en 1062, il la repudia pour epouser la reine Anne 
de Russie, veuve de Henri I", au grand deplaisir du roi Philippe I". 

Reste fidele a ses habitudes de violence et d'usurpation, il s'empara , 
dans les dernieres annees de sa vie (vers 1071 ou ioj2), de la ville de 
Peronne, et en fut si glorieux qu'il ne prenait desormais d'autretitrc 
que celui de Raoul de Peronne. 

Enfin il mourut a Montdidier le 8 septembre 1074? encore cxcom- 
communie pour son divorcc. II fut inhumc dans le prieure de JNotre- 
Oarae de cette ville. 

II avait eu de sa premiere femme deux fils : Gautier, mort avant 
lui, etSimon, qui lui succeda, et deux filles : Adele ou Hildebrande, 
femme d'Herbert IV, comte de Vermandois, et Alais, femme de Bar- 
ihelemi Bardoul, comte de Troyes. 

Sinion de Crepi, son successeui-, mena une vic anssi pure et aussi 
sainte que celle de Raoul avait ete violenle et criminelle. L'un de ses 
premiers soins fut de rendre Monldidier aux heritiers des proprietaires 
legitimes, et de faire exhumer le corps de son pere pour le rapporter 
sur son patrimoine, a Crepi. Cette exhumation eut lieu le 22 mars 
1076. Simon, qui y assista, fut tellement emu de 1'afTreux spcctacle 
que lui offrirent les traits de son pere, defigures par dix-huit mois de 
.sejour dans la tombe, qu'il y puisa un nouveau motif de quitter le 
monde pour se voucr a la vie monastique. Ce fut cn vain que ses amis, 
pour l'en detourner, lui firenl epouser Judith, fille de Rohert II, 
comte d'Auvergne; les deux conjoinls firent vceu de chastete la nuit 
meme de leurs noces, et embrasserent bientot apres I'etat religieux. 
Simon merita d't;tre mis au rang des hienheureux. Cetait I'un des 
plus proches parents et des amis les plus devoues de la reine Mathilde, 
comme nous l'avons dit ci-dessus, t. II, p 388. On j^ourra voir sa vic 
dans les j4cla SS. nrd. S. Beitedicli. 236 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087] 

tivo ( I ) commendcwit, iitper vada Eptce (2) Neustriam 
cito introirent, Braiiun et Talogium , totumque Rn- 
tomagensem pagum invaderent , Jerro et jiamma , 
necne rapinis usqne ad mare penitus devastarent. 
Jlcec itaque comperiens ego, e contrn non segnis pro- 
cessi , contra regis mapalia per littus Sequance cuni 
meis me semper opposui , et uhicumque comiretur 
cespitem meum depopulari , armis etjerro calumniam 
paravi. Rohertum vero Auccsium comltem (3), et 
Rogerium de Mortuomari (4), aliosque milites pro- 
batissiinos misi contra Odonem , ejusque legiones. 
Qui, dum penes castrum, quod Mortuum Mare (5) 
dicilur, occurrissent Francis , utiiusque partis agmi- 
nihus paratis , tcrribilc prcelium commissum est, et 
ex utraque parte multum sanguinis effusum est. Utro- 
hique enim bellatores erant strerud , et usque ad mor- 
tem cedere nescii. Hinc soeviunt Galli pro cupidine 

(i) Gui, comte de Ponthieu (io53-i5 octobre iioi). 

(2) INous ne pensons point que cc fut ])ar les gues de l'Epte, mais 
par ceux de la Bresle, que l'armee francaise ait gagne Mortemer. 

(3) Robert, comte d'Eu. 

(4) Roger de Mortemer, frere de Guillaume de Yarenne. Suivant le 
continuateur de Guillaume de Jumieges, ces deux seigneurs auraient 
ete fils de Vautier de Saint-Martiu, mari d'une niece dc la duchesse 
Gonnor; mais nous somnies portc a croire, d'apres une charte de la 
jeunesse du duc Guillaume (cart. de S. W ., iv, 2087), ^"^ ^^^ ^*^'*^ 
parmi les souscriptions : S. Rogerii filii Rodulfi de P arechiia , que le 
pere de ces deux seigneurs s'appelait Raoul. Cette conjecture est en- 
core fortifiee par la circonstauce que le fils de Roger de Mortemer 
I^ortait le meme nom de Raoul : or, dans beaucoup de familles Nor- 
mandes du moyen age, a l'imitation des Grecs du Bas-Empire, les 
noms propres passaient, non du pere au fils, mais de 1'aieul au 
petit-Gls. 

("5) Mortemer-en-Brai , sur l;i vivirre cl'Eaulne. On voit encore l'em- 
placcment du cliateau. [1087] UBER SEPTIMUS. 237 

adquirendi; illinc feriunt Normanni , spe ferventes 
evadendi, et se suosque lares defendendi. Tandem , 
juvante Deo , vicere Normanni , et jiigere Franci. 
Hoc itaqiie bellum trans Sequanam in hieme ante 
Quadrai^esimam jecere , octavo anno post bellum 
Vallesdunense (i). Tunc PTido Pontivi comes captus 
est, et Odo cum Rainaldo , aliisque , qui velocitate 
pedum viguerunt,j ugatus est. Roduljus quoque comes 
pariter cuperetur, nisi Rogerius princeps militia' mem 
illi suffragaretur ; hominium enim jamdudum illi je- 
cerat. In tali ergo necessitate pulchruiii illi et com- 
petens servitium impendit , dum in castro suo illum 
iriduo protexit , et postea salvum ad sua perduxit. 
Pro hac offensa Rogerium de Normannia ejeci , sed 
paulopost reconciliatus, illi creterum honorem reddidi. 
Castrum tanien Mortui Maris , in quo inimicum 
meum salvavit, illi jure, ut reor, absluli ; sed Guil- 
lelmo de Guarenna, consanguineo ejus, tironi legi- 
timo dedi (2). TVidonem vero comitem Bajocis, quan- 
diu placuit, in carcere habui , et post duos annos 
hominium ab eo tali tenore recepi, ut ejcinde mihi (i) jNous pensons que notre auleur sVst trompe cn placant cettc 
bataille dans la liuitic-nie annee aprcs ccllo <le yal-es-Duncs. Conimc 
on etait dans la premicre quinzainc de fevrier io54, la scpticme annec 
ne devait pas encore etre revolue. 

(2) Quoique Raoul de Mortemer, fils de Roger, cut combaUu vaii- 
lamment a la bataille d'}lastings, il nc rccouvra point lc c! alcau de 
ses percs. Dans le liaite dc 1 155, cnlrc le roi Ktiennc ct lc duc llcnri, 
par lequel lcs domaiucs du conitc de Varcnne claicnt ccdcs a Guil- 
laame, fds du roi, on voit ligurcr cn prcmicre ligne les cliateaux dc 
Bellencombre et de Mortemer. Une cbarte de Renaud de Boulogne, 
en 1204, mentionne le cbAleaii dc Mortcmer, (jiind fiiit cnmiiis Ga- 
renni r. 238 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087] 

semper fidelis existeret , et niilitare servitiam, ubi 
fussissem^ cum centum militibus mihi singulis annis 
exhiberet. Deinde muneribus illum magnis donavi , 
et honoratuni cum pace dimisi. 

P eracto certamine , niox ui certos ruinores com- 
peri , per Raduljum de Toenia quce trans Sequanani 
contigerant regi Francorum mandavi (i). Quibus 
auditis , ille protinus noctu surrexit , et cum exercitu 
suo velociter aiifugit, nec unqua?n postea securus in (i) Guillaume avait marclie eti personne contre le roi de France. 
Ce fut entre les deux camps, separes probablement par un court 
intervalie, que Raoul de Toeni aila s'acquitter de sa mission. Suivant 
Robert Wace, il serait monte dans uu arbre, et, suivant Raoul de 
Diceto, sur un coteau : In quodam proximo monte iioctu ^tans , for- 
titer clamare coepit : Rodulfu.s de Toeuia nominatus sum, vobisque 
defero lus,ubre nuntium : ad Mortuum Mare currus vestros cum 
carris ducite, et inde cadavera carorum vestrorum reportate. Franci , 
quippe Normannorutii militiam experiri supcr nos venerunt, caiiique 
multo quam voluissent majorem invenerent. Odo re^is frnter turpiter 
fu^atus est, et fVido Pontivi comes captus cst. Reliqui omnes aut 
capti aut perempti sunt, aut obni.ve fugientes vix evaserunt. Hoc cx 
parte ducis Normannorum renuntiate regi Francorum. JNous avons 
cru devoir reproduire en entier ce passage, destine visiblement a etre 
chante. II en est de meme des vers francais, beaucoup plus moderues, 
sur le nieme evenement : 

Reveillez-vous et vous levez, 
Francois, qui trop dormi avez ; 
Allez bientot voir vos amis, 
Que les Nomiands oat a mort mis 
Entre licouis et Mortemer : 
La vous convient les inlmmer. 

L'erreiir grossiere quc renferme l'avant-dernier vers, oii Morlemer- 
en-Lions est substitue ii Mortemer-eu-Brai, prouve sufKsamment que 
ce dernier cbant n'a pu etre compose qu'a une epoque ou les tradi- 
tions etaient deja fort denaturees; tandis que le precedent nous parait 
empreint d'une couleur iocale et contemporaine tres niarquee. [1087] LIBER SEPTIMUS. 239 

terra mea pernoctavit. Sic a pueritia mea innumeris 
pressuris undique impeditus sum, sed per gratiam 
Dei de omnibus honorijice ercptus siim. Invidiosus 
igituroiunibus vicinis meisjactus swn , sed auxiliante 
Deo , in quo semper speni meam posui , a nullo 
superatus sum. Hoc sa^pe senserunt Britones et An- 
degavenses. Hoc astipulantur Franci atque Flan- 
drenses. Hoc graviter experti sunt Angli et Ceno- 
mannenses . 

Goisfredus Martellus comes Andegavorum (r), et 
Conanus princeps Britonum (2), atque Bobertus 
Fresio satrapa Morinorwn (5), mihi multis machi- 
nationibus insidiati sunt. Sed custodiente Deo , licet 
mulium opiassent, et plures insidias persiruxissent , 
nunquam voti compotes effecti sunt. Diadema regale 
quod nullus antecessorum meorum gessit , adeptus 
sum; quod dii>iha solummodo gratia, non jus con- 
tulit hcereditarium. Quantos ulira mare labores et 
periculosQS conflictus periulcrim conira Exonios , 

(i) X^Hisloire des Grands-Oj^cicrs de la couronne a place cette 
guerre en 1048 : nous iguorons sur quclle autorite, et nous pensons 
qu'elle a du phitot avoir lieu dans rannee qui prcceda la revolte de 
Guillaunie d'Arques, c'est-a-dire en loSi : Nam et in obsidiojie Dan- 
fronti clam profiigerat , et rnultis scepe animi sui latebras aperuerat , 
dit Guillaume de Malmesburv en parlant de ce seigneur. 

(2) Ce n'est pas le souvenir le plus glorieux de sa vie que Guiliaunie 
rappellc ici. On sait par quels moyens peu lionorables ce prince se 
debarrassa de Conan, qui menacait de faire invasion rn basse JVor- 
niandie au moment de l'expedition d'Angleterre. 

(3) Le roi fait allusion ;'i la bataille de Ravencboven, pres Cassel, le 
11 fevrier lo^i, dans laquelle perit (>uillaume Fitz-Osberne, aussi 
bien qu'aux preparatifs d'invasion de l'Angleterre, en io85, coiicertes 
entre Robert-le-Frison ct saint Canut, roi de Danemark. •240 HJSTORIA ECCLESIASTICA. [1087] 

Cestrenses et Nordanhwnhros , contra Scotos et GuaU 
los , Northwigenas et Dacos , et contra ca^teros 
adversarios , qui conabantur me regno Anglice spo- 
liare , dijficile est enarrare ; in quihus omnibus pro- 
venit mihi sors victoria'. Sed quanwis super hujus- 
modi triumphis humana s^audeat nviditas , me tamen 
inf.rinsecus pungit et mordet formidinis anxietas ; 
dum perpendo quod in omnibus his grassata est 
sceva temeritas. Unde vos , o sacerdoles et ministri 
Christi , suppliciter obsecro ut orationihus vestris me 
commendetis oninipoienti Deo; ut peccata , quibus 
admoduni premor, ipse remittai , et per suam infati- 
gabileni clementiam inter suos me salvura jaciat. 
Thesauros quoque meos jubeo dari ecclesiis et pau- 
perihus , ut quae congesta sunt ex j acinoribus , dis- 
pergantur in sanclis Sanctorum usibus. Debetis enim 
recolere quam dulciter vos aitiavi , ei quam fortiter 
contra omiies cemulos dejensavi. 

Ecclesiam Dei , matrem scilicet nostram, nunquam 
violai^i ; sed ubique, ut ratio exegit , desideranter 
honoravi. Ecclesiasticas dignitates nunquam venum 
dedi. Simoniam detestatus semper rejutavi. In elec- 
tione personarum vitce meritum , et sapieniicE dociri- 
nam investigavi , ct quantum in nie Juit, omniuni 
dignissimo Ecclesice regimen commendavi. Hoc ni- 
mirum probari potest veraciv.'r in Lanfranco Can- 
tuariensium arcliiprcesuh^ , hoc in Jnselmo Beccen^ 
sium abbate , hoc in Gerherto Fonianellense , et 
Durando Troarnense , et in aliis multis regni mei 
doctoribus ; quoruni ceJebris laus personat in ultimis, 
ut credo , ierrae Jinihus. Tales socios ad coUoquiwn [1087] LlBER SEPTIMUS. 24l 

elegij in horum contubernio veritaieni el sapientiam 
inveni; ideoque semper gaudens optaham eorum con- 
siliis perjrui. 

Novem abbatio'. monachorum, et una sanctimonia- 
lium, quce a patribus meis in Normannia fundata> 
sunt (i), me adjavante, cum auxilio Dei creverunt , 
et gloriose multarum augmentis rerum, quas dedi , 
magnificatcB sunt. Deindc ducaius mei tenipore, de- 
cem et septem monachorum , atque sanctimonialium 
sex ccenohia constructa sunt ,- ubi magnum ser^-i- 
iiuni (2) eiplures eleemosyncv pro summi regis amore 
quotidie fiunt. Hujusmodi castris munita esi Nor- 
mannia, et in his discunt ierrigena; prceliari contra 
da^mones et carnis viiia. Horum quippe aut ego , 
inspirante Deo , Jui conditor, aut fundator , fervidus 
adjutor et benevolus incentor. Omnes quoque res , 
quas in terris vel aliis redditibus proceres mei Deo et 
Sauciis ejus dederunipro saluie spirituali in Neustria 
et Anglia bcnigniter concessi , ei charias Inrgitionum 
contra omnes (^mulos ei infestaiores principali aucto- 
ritaie graiis confirmavi. (0 Nous pensons quc les neuf abbayes d'hommes, auxquelles le roi 
fait allusion, sont celles de Saint-Ouen de Rouen, Saint-V\ andrille 
Juraieges, le Mont Saint-Michel, Fecamp, Bernai , la Trinite d.i 
Mont Sa.nte-Catherine, Cerisi et le Bec; l'abbaye de femmes : Monti- 
vilJiers. 

(2) G.-estain, Saint-PieiTc de Preaux, Notre-Dame de Saiut-Pierre- 
sur-Dive, Lire, Saint-Sauveur-Ic-Vicomte, Saint-Ev.oult, Saint- 
Martm de Scez, Conches, Troarn, Lessai, le Treport, Cormeilles, 
baint-LtKnnc dc Caen, Saint-Sever, Saint-Geo.-ges de Boche.ville 
bamt-Victor en Caux, Bonne-Nouvelle (le p,ieu,'c de). Nous ne 
trouyons que cmq abbayes de fcmmcs : Saint-Lcger dc Preaux, AI- 
rneneches, Samt-Dcsir de Lisieux ou Not.-e-Dame du P,-c, Saint-Sau- 
veur d'Lvieux, la Trinitc dc Cacn. 

"'• 16 242 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087] 

Hiec sludia sectdias sum a primcew tempore, hcec 
heredihus nieis relinquo , tenenda omni tempore. In 
his , fHii mei , me jugiter sequimini , ut hic et in cevum 
coram Deo et hominibus honoremini. Hoc prcecipue 
vos, viscera mca, commoneo, utbonorum et sapientum 
indesinenter inhcereatis sodalitio , et eorum in omni- 
bus , si diu gloriosi vultis persistere , obediatis im- 
perio. Pionim sophistarum doctrina est, honum a 
malo discernere , justitiam omnimodis tenere, nequi- 
tiamque omnimolimine cavere , injirmis et pauperibus 
ac justis parcere et subvenire , superbos et iniquos 
comprimere ac dehellare, et ah infestatione simpli- 
cium rejrenare, ecclesiam sanctam devote jrequen- 
tare , divinitatis cultwn siiper omnes di<^itias amare, 
et divincE legi nocte dieque et in adversis et prosperis 
injatigabiliter obtemperare. 

Ducatum JSormannice , antequam in epitunio (i) 
Senlac contra Heraldum certassem , Roberto Jilio meo 
concessi , quia primogenitus est (2). Hominium pene 
omnium hujus patrice baronum jam recepit. Conces- 
sus honor nequit abstrahi. Sed induhitanter scio 
quod vere misera erit regio , quce subjectajuerit ejus 
dominio. Superbus enim est et insipiens nebulo , tru- 
cique diu plectendus injortunio. Neminem Anglici 
regni constituo heredem, sed ceterno conditori, cujus (i) Nous pensons qu'il faut lire epithjmum, et que ce niot peut etre 
interprete par bruyere chargee d'herbes odoriferautes. Notre auteur ! 
est le seul qui l'ait employe; nous le retrouverons dans le livre x avec 1 
une legere modificatiou. j 

(2) Nous avons vu ci-dessus quc cette designation de Robert comme j 
devant heriter de la Normandie apres son pere remontait au moins | 
jusqu'a Tannee io63. | [1087] LIBER SEPTTMUS. 243 

sumy et in ciqus nianu sunt omnia , illud commendo . 
Non enim tanium decus hereditario jure possedi , sed 
diro conflicLu et multa effusione humani cruoris per- 
juro regi Htraldo abstuliy et interfectis vel effugatis 
fautoribus ejus , dominatui meo subegi. Naturales 
regni filios plus a^quo exosos habui. Nobihs et vul- 
gares crudeliter vexavi , injuste multos exheieditai>i; 
innumeros , maxime in pago Eboracensi , jame seu 
ferro mortificavi . Deiri enim et Trans-Humhrana; 
^entes exercitum Sueni, Danorum regis , contra me 
susceperunt , et Robertum de Cuminis cum mille mi- 
litibus intra Dunelmum , aliosque proceres meos et 
tirones probatissimos in diversis locis peremerunt (i). 
Unde immoderato furore commoius , in horeales ^dn- 
glos ut vesanus leo properavi. Domos torum jussi, 
segelesque et omnem apparatum atque supeUectilem 
conjesiim incendi , ei copiosos armentorum pecudum- 
que greges passim mactari. Multitudinem itaque 
utriusque sexus tam dirce famis mucrone mulctai^i (2), 
et sic multa miilia pulclierrima^ gentis senum juve- 
numque , proh dolor! funestus trucidavi. Fasces igi- 
tur hnjus regni , quos cwn toi peccatis obtinui, nulli 
audeo iradere , nisi Deo soli; ne post funus meum 
adhuc deteriora fiant occasione mei. Guillelmum , 
filium meum, qui raihi a primis annis semper inha^sit, 
et mihi pro posse suo per omnia libejiter ohedivit, 
opto in spiritu Dei diu valere , et in regni solio j si Dei 
volunias esi , feliciter fulgere. (i) Yoyez ci-dessus, t. II, p. 166 et igo. L'otdre des evenernculs 
j est inlerverti dans ce passage. 
I {i)Ilud., p. 191. 244 UISTORIA ECCLESIASTICA. [1087] 

XVI. Ilyec et his simllia clum rex Guiileimus multa 
dixisset, et slupor assistentes, caliideque futura dime- 
tientes, invasisset, lieuricus, junior fiiius, ut niliil sibi 
de regalilous gazis dari audivit, moerens cum lacrymis 
ad regem dixit : Et mihi , pater, quid tribiiis? Cui rex 
ait : Quinqite iniilia lihras argenti de thesauro meo 
tihi do. Ad liaec Henricus dixit : Quidjaciam de the- 
sauro , si locum hahitationis non hahuero? Cui pater 
respondit : /Equanimis esto , fiH , et conjortare in 
Domino, Pacifice patere ut majores Jratres tui prce- 
cedanl te. Rohertus hahebit iSormanniam, et Guil- 
lelmus Aji§liam. Tu auteni tempore tuo totum hono- 
rem, quem ego nactus suni , liahehis, et fratribus tuis 
diKntiis et potestate prcestabis. His ita dictis, metuens 
rex ne in regno tam diffuso repentina oriretur tur- 
batio, epistoiam de constituendo rege fecit Lanfranco 
arciiiepiscopo, suoque sigilio signatam tradidit Guil- 
leimo Rufo, fiiio suo, jubens ut in Angiiam transfre- 
taret continuo. Deinde oscuiatus eum benedixit, et 
trans pontum ad suscipiendum diadema properanter 
direxit. Qui mox ad portum, qui W itsand dicitur (i), 
pervenit, ibique jam patre.ii audivit obiisse. Henricus 
autem festinavit denominatam sibi pecuniam recipere, 
diligenter ne quid sibi deesset ponderare, necessarios- 
que sodales in quibus confideret advocare, munilum- 
que gazopiiyiacium sibi procurare. 

Interea medici et regaies ministri, qui languidum 
principem custodieljant , proceresque, qui ad eum 

(i) Wissant, port de mer celebre au moyen-age, a quatre lieues et 
deniie au nord de Boulogne. Notre auteur se contredira lui-meme 
sur ce point au livre x, en faisant partir Guillaunie-le-Roux du port 
de Touque. [1087] LIBER SEPTIMUS. 245 

visitandi graila veniebaiit, coepeninl pro vinclis, quos 
in carcere tenei^at, eum aiTari, ac, iit misereretur eis, 
et relaxaret, suppliciter deprecari. Quibus ipse ait : 
Morcajum, nobilemAnglorum comitem,jamdiu vinc- 
tum tenui , et injusie ; sed pro timore, ne per ewn , si 
liberfuisset, turbarelur regnum Anglice (i). Rogerum 
vero de Britolio (2), quia valde contumaciter contra 
me Juruit , et Radulfum de Guader sororium snum , 
et multos alios in me provocavity in vinculis arcta^fi j, 
et quod in vita mea non egrederetur, jiira^fi. Sic 
multos vinculis injeci ex merito proprice perversiiatis, 
aliosqus plures pro meiufuturoi seditionis. Hoc enini 
cemura reciiiudinis exigit, et divina lex per Moysen 
rectoribus orbis prcecipit , ut comprimant uocentes , 
ne perimant innocentes (5). JSunc autem in articulo 
mortis positus^ sicut opto sahari, et per misericor- 
diam Dei a reatibus meis absoh'i , sic omnes mox 
jubeo carceres aperiri; omnesque vincios prwierfra- 
trem meum, Bajocensem episcopum, relaxnri , libe- 
rosque pro amore Dei , ut ipse mihl misereatur, di- 
mitti. Nexi tamen iali tenore de carcere procedant , 
ut antea jurejurando securitatem reipublicce ministris 
faciant , qnnd pacem in Anglia et Nonnannia omni- 
bus modis ieueant, et pacis adversariis pro posse suo 
viriliier resistant. 

Cumque Rodbertus, Moritolii comes, audisset regali 
sententia fratrem suum perpetuo vinciri, raultum (i) Voyez ci-dessus, t. II, p. ^iG. 

(2) Ilnd., p. 9.58. 

(3) Nous ne U'ouvons poinl dans le Pentatonque le pas.sage aiiqnrl 
ces paroles fonl allusion. 246 KISTORIA ECCLESIASTICA. [1087] 

coiitristatus est. Heriuiiius quippe cle Contavilla (i) 
Herlevam, Rodberti ducis concubinam, in conjugium 
acceperat, ex qua duos filios : Odonem et Rodbertum 
genuerat. Guiilelmus autem dux et postea rex vitri- 
cum suum magnis et muitis iionoriiDus iii Normannia 
et Angiia ditaverat, et fiiios ejus : Raduifum, quem de 
aiia conjuge procreaverat (.>.), fratresque suos uterinos: 
Odonem et Rodbertum, maximis possessionibus subli- 
maverat. Nam postquam Guiiielmum cognomento 
Werlengum, Moritoiii comitem, liiium ?.Iaigerii co- 
mitis, pro minimis occasioiiibus de Neustria propui- 
saverat (3), Rodberto, Heriuini fiiio, fratri suo, comi- 
tatum Moritoiii dederat. Defuncto quoque Hugone 
Bajocensi episcopo, Radulfi consulis (4) filio, preedic- 
tum praesuiatum concesserat Odoni fiatri suo, quem 
postmodum in Angiia praeposuit Cantiae regno. Deni- 
que iiunc pro nimietate sua , ut superius pleniter 
reiatum est, rex Guiiielmus in insuia Vecta (5) cepit, 
quatuor amiis in carcere tenuit, nec etiam in morte (i) Coateville-sur-mer, pres l'emboucbure de la Risle (Eure). Les 
domaines d'Herluin dans ce quartier forraerent ce qui fut appele de- 
puis rHonneur de Sainte-Mere-Eglise, du nom d'une petite commune 
qui est devenue posterieurement Notre-Dame-du-A al-sur-Mer ; puis, 
apres sa reunion avec Saint-Pierrc-du-Cbatel, autre propriete d'Her- 
luin, Notre-Dame-du-Cbatel. 

(2) Cest la seule mention de ce fils aine d'Herluin de Conteville que 
nous rencontrions dans 1'bistoire. 

(3) Yoyez dans Guillaume de Jumieges, 1. vii, cb. 19, le recit des 
circonstances qui fnent jjerdre a Guiliaume Werlenc le comte de 
Mortain. 

(4.) Raoul , comte d'Ivri. Ce fut en 1049 que Guillaume donna a son 
frere Odo Teveche de Bayeux , vacant par la raort de Hugue d'Ivri. 

(5) L'ile de Wight. Vovez ci-dessus, p. 189, le recit de cet eve- 
nemeiit. [1087] LIBER SEPTIMUS. 247 

pro insolentla sua relaxare voluil. Unde praefatus 
Moritolii comes admodum raoerebat, et pro fratre suo 
per se et per amicos suos suppliciter interpellabat, 
precibusque languentem fatigabat. 

Cumque multi obnixe pro Bajocensi praesule roga- 
rent, tantorum supplicatione fatigatus rex ait : Miror 
quod prudenter non indagatis qiiis vei qualis est 
vir, pro quo supplicatis. Nomie pro tali viro petitis , 
qui jam diu contemptor exlitit religionis , et argutus 
incentor lethiferce seditionis? Nonne hunc jam coer- 
cniquatuor annis episcopum , qui , dum dehuerat esse 
justissimus rector Anglorum , jactus est pessimus 
oppressor populorum, et monachilium destructor Coe- 
nobiorum? Seditiosum liherando . male facitis , et 
vobismeiipsis ingens detrimentum quceritis. Ei>iden- 
ter patet quod Odo,Jratermeus, levis estet amhitiosus, 
carnis inhcerens desideriis, et immensis crudelitatibus , 
et nunquam mutabitur a lenociniis et noxiis vanita- 
tibus. Hoc perspicue in pluribus eocpertus sum^ ideo- 
que constrinxi non antislitem , sed tyrannum. /Ibsque 
dubio si e<faserit , totam regionem turbabit, et multis 
millibus pemiciem suhministrahit. Hcec non ex odio , 
ut hostis , profero; sed, ut pater patrice , plehi chris- 
tiance provideo. Si enim caste et modeste se habe- 
ret, sicul sacerdotem et Dei minislrum ubic^ue co/i- 
decet, cordi meo major, qucun possim referre , lcetitia 
inesset. 

Spondentibus autem cunctis emendationem pontifi- 
cis, rex iterum ait : Velim nolim, vestrafiel petilio ^ 
quia me dejuncto vehemens suhito rerum fiet mutatio. 
Jnvitus concedo ut frater nieus de ccuxere liberetur. 
Sed scitote quod multis per eum mors seu <^rave 248 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087] 

impedimentam incatietiu . Baldrico autem Nicolai 
filio (i), quia seivitium meum insipientev reliqidt , et 
sine mea licentia in Hispaniam ahiit , totam terram 
siiam pro castigatione ahstuli. Sec nunc illi reddo 
pro amore Dei. lllo melior in arnds tiro , reor, non 
imenitur. Sed prodigus et levis est, ac per diversa 
vagatur. Sic Guillelmus rex, licet iiimio ilium dolore 
graviter angeretur, sana tamen mente ac vivaci loquela 
efficaciter fruebatur, et in omnibus, de negotiis regni 
poscentibus, proraptum et utile consilium impartie- 
batur. 

Denique quinto idus septembris, feria v^ (2), jam 
Phoebo per orbem spargente clara radiorum spicula, 
excitus rex sonum majoris signi audivit iii metropoli- 
tana basilica. Percunctantc eo quid sonaret, respon- 
derunt ministri : Domine , hora prima jam pulsatur 
in ecclesia Sanctoi Marice. Tunc rex cum summa 
devotione oculos ad coelum erexit, et sursum manibus 
extensis, dixit : Donuncc meoe , sanctce Dei ^enitrici , 
Marice, me cojnmendo , ut ipsa suis sanctis precihus 
me reconciliet carissimofilio suoy Domino nostro, Jesu 
Christo. Et his dictis, protinus expiravit. Archiatri 
autem et Cceteri coessentes, qui regem sine gemitu 
et clamore quiescentem tota nocte servaverunt, et 
nunc ex insperato sic eum mox migrasse viderunt, 

(i) Baudri de Guitri. CeUe oflense devait etre bien recente, puisque 
nous avons vu, en io85, Baudri combattre vaillamment au service de 
Guillaume dans le Maine. Ce seigneur tenait de 1'abbaye de Saint- 
Evroult un fief de haubert assis a Bocquence, et devait etre person- 
nellement connu de notre auteur, qui en parie si souvent et avec tant 
d'eIoges. Voyez a son sujet la charte de Henri I" en faveur de Saint- 
Kvroult, sous la date de 1128 {Gnllia Chrisiinnn, t. XI). 

(a) Lo jcudi 9 septembre. [1087] LIBER SEPTIMUS. 249 

vehementer attoniti, et velut amentes effecti sunt. 
Porro ditiores ex his iliico ascensis equis recesserunt, 
et ad sua tutanda properaverunt. Inferiores Ncro clien- 
tuli ut magistros suos sic manicasse prospexerunt , 
arma, vasa , vestes et linteamina, omnemque re- 
giam supellectilem rapuerunt, et relicto regis cada- 
vere pene nudo in area domus, aufugerunt. Cernite, 
precor, omnes, qualis est mundana fides. Unusquis- 
que quod potuit de apparatu regio ut milvus rapuit, 
et confestim cum preeda sua aufugit. Impietas ita- 
que justitiario labente impudenter prodiit, et ra- 
pacitatem circa ipsum ultorem rapinae primitus exer- 
cuit. 

Fama de morte regis pernicibus alis volavit , et 
longe lateque gaudium seu moerorem audientium cor- 
dibus infudit. Nam mors Guillelmi regls ipso eodem 
die, quo Rotomagi defunctus est, in urbe Roma et 
in Calabria quibusdam exheredatis nunciata est, ut ab 
ipsis postmodum veraciter in Normannia relatum est. 
Malignus quippe spiritus oppido tripudiavit, dum 
clienles suos, qui rapere et clepere vehementer inhia- 
bant , per occasum judicis absolutos vidit. 

saecularis pompa, quam despicabilis es! quia nimis 
vana et labilis esl Recte pluvialibus bullis aequanda 
diceris, quoe in momento valde turgida erigeris, subl- 
toque in nihllum redigeris. Ecce potentissimus heros, 
cui nuper plus quam centum milla militum serviebant 
avide, et quem multae gentes cum tremore metuebant, 
nunc a suis turplter in domo non sua spoliatus est, et 
a prima usque ad tertlam supra nudani humum dere- 
lictus est. Cives enlm Rotomagenses audito lapsu prin- 
clpls valde terrlti sunt, et pene omnes velut ebiii 250 HISTORU EGCLESIASTICA. [1087] 

desipueruMt (i), ac si multitudinem hostium imminere 
urbi vidissent, turbati sunt. Unusquisque de loco, ubi 
erat, recessit, et quid ageret a conjuge, vel obvio 
sodali, vel amico consilium queesivit. Res suas quisque 
aut transrautavit , aut transmutare decrevit, pavidus- 
que ne invenirentur abscondit. 

Religiosi tandem viri, clerici et monachi , collectis 
viribus et intimis sensibus processionem ordinavermit , 
honeste induti cum crucibus et thuribulis ad Sanctum 
Gervasium processerunt, et animam regis secundum 
morem sanctae christianitatis Deo commendaverunt. 
Tunc Guillelmus archiepiscopus jussit ut corpus ejus 
Cadomum deferretur, ibique in basilica Sancti Ste- 
phani protomartyris , quam ipse condiderat, lumula- 
retur. Verum fratres ejus et cognati jam ab eo reces- 
serant, et omnes ministri ejus eum, ut barbarum , 
nequiter deseruerant. Unde nec unus de satellitibus 
regiis est inventus, qui curaret de exequiis corporis 
ipsius. Tunc Herhiinus, pagensis eques, naturali boni- 
tate compunctus est , et curam exequiarum pro amore 
Dei et honore gentis suae viriliter amplexatus est. 
Pollinctores itaque et vespiliones ac vehiculum mer- 
cede de propriis sumptibus conduxit, cadaver regis 
ad portum Sequanfe devexit, impositumque navi usque 
Cadomum per aquam et aridam perdiixit. 

Tunc domnus Gislebertus abbas (2) cum conventu 
monachorum veneranter obviam feretro processit, 
quibus flens et orans multitudo clericorum et laicorum (i) Et palain. Ms. de la reine de Suedc. 

(2) Gislebcrt de Coiitanrcs, abbe dc Saint-F.Ucnne dc (]aen (1079- 
1 101). [1087] LIBER SEPTIMUS. 251 

adhsesit. Sed mox sinistra fortuna omnibus pariter 
maximum terrorem propinavit. Nam enorme incen- 
dium de quadam domo protinus erupit, et immensos 
tlammarum globos eructavit, magnamque partem Ca- 
domensis burgi daranose invasit. Omnes igitur ad 
ignem comprimendum clerici cum laicis cucurrerunt. 
Soli vero monachi coeptum officium compleverunt, et 
soma (i) regis ad coenobialem basilicam psallentes 
perduxerunt. 

Denique ad sepeliendum maximum ducem et patrem 
patriae congregati sunt omnes episcopi et abbates 
NormannicK : ex quibus ad nolitiam posterorum libet 
quosdam nominare, et praesenti breviter in pagina 
denotare. Guillelmus Rotomagensis archiepiscopus , 
Odo Bajocensis episcopus , Gislebertus Ebroicensis , 
Gislebertus Maminotus Lexoviensis, Michael Abrin- 
catensis, Goisfredus Conslantiniensis, et Girardus Sa- 
giensis. Abbates quoque hi sunt : Anselmus Beccensis, 
Guillelmus de Ros Fiscannensis, Gerbertus Fontinel- 
lensis, Guntardus Gemeticensis, Mainerius Uticensis, 
FulcoDivensis, Durandus Troarnensis, Rodbertus Sa- 
giensis, Osbernus Bernaicensis, Rogerius de Monle 
Sanctl Michaelis in periculo maris; Rotomagenses 
archiraandritae : Nicolaus de Sancto Audoeno, et Gaul- 
terius de INIonte Saiicta? Trinilatis, et alii plures, quos 
nominatira proferre perlongum est. Omnes hi ad exe- 
quias famosi baronis convenerunt, ipsumque in pres- 
byterio inter chorum et altare sepelierunt. 

Expleta missa, cum jam sarcofagum in terra loca- 
tum esset, sed corpus adliuc in feretro jaceret, raagnus 

(i) Le corps. 252 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087] 

Gislebertiis, Ebrolcensis episcopiis, iu pulpitum ascen- 
dit, et prolixam locutionem dc raagniticeutia defuncti 
principis eloquenter protelavit : quod ipse fines Nor- 
mannici juris strenue diiataverit, gentemque suam 
plus quam omnes antecessores sui sublimaverit, justi- 
tiam et pacera sub orani ditione sua tenuerit, fures et 
prsedones virga rectitudinis utiliter castigaverit, et 
clericos ac monachos et inermem popuhim virtutis 
ense fortiter munierit. Finita vero locutioue, plebem 
rogavit, et pro pietate multis ilenlibus, ac verba ejus 
attestantibus, adjecit : Qida Jiullus niortalis liomo 
potest in hac vita sine peccato vii^ere, in charitate 
Dei vos omnes precamur pro defuncto principe , 
propter illum apud omnipotentem Deum studeatis 
intercedere , eique, si quid in vobis deliquit, henigniter 
dimittere ! 

Tunc Ascelinus, Arturi filius, de turba surrexit, et 
voce magna querimoniam hujusmodi cunctis audien- 
tibus edidit : ffa^c terra, ubi consistitis , area domus 
patris mei fuit , quam vir iste , pro quo rogatis , dum 
adhuc esset comes Normannice (i), patrl meo vio- 
lenter abstulit , omnique denegata rectitiidine istam 
cedem potenter fundavit. Hanc igitur terram calum- 
nior, et palam reclamo; et ne corpus raptoris operia- 
tur cespite meo , nec in hereditate mea sepeliatur, ex 
parte Dei prohiheo. Hoc ut episcopi et proceres alii 
audierunt, et vicinos ejus, qui eumdera vera dixisse 
contestabantur, intellexerunt, hominem accersiunt. (i) Cest-a-dirc avant la conquete d'Angleterre, lorsque Ton batis- 
sait l'eglise et le monaslrre, et que Guillaume n'etait cncore que duc 
dc ]\ormandic. l1087] LIBER SEPTIMUS. 253 

omnique remota violentia, precibus blandis lenierunt, 
et pacem cum eo feceiunt. Nam pro loculo solius se- 
pulturae sexaginta solidos ei protinus adhibuerunt, 
pro reliqua vero tellure, quam calumniabatur, aequi- 
pollens mutuum eidem promiserunt, et post non mul- 
tum temporis pro salute specialis heri , quem dilige- 
bant, pactum compleverunt (i). Porro, dum corpus 

(i) Le recit de Wace est completement d'accoid avec celui de notre 
auteur. Suivant Guillaume de 3Ialmesbury, ce serait Henri I" qui , 
present aux funerailles du roi, aurait paje a Ascelin loo livres d'ar- 
gent pour prix du terrain usurpe sur son pere. 

JNous ne pouvons lerminer ce recit des derniers moments de Guil- 
laume sans eprouver lc besoin de consigner ici deux faits contempo- 
rains qui nous paraissent de nature a le completer. 

Le premier nous est fourni par Guillaume de Malmesburj. Cet 
historien nous apprend que Guillaume, plein de respect pour la me- 
moire de son pcre, avait cbarge un scrviteur dc conGance de rappor- 
ter de Aicee le corps de Piobert. Cet envoye, aprrs avoir accompli sa 
mission, ayant appris la mortdu roi Iorsqu'iI etait encore en Pouiile, 
s'y arreta et y Gt donner la sepulture aux restes mortels du pere de 
son souverain. P^ous recommandons la rechercbe de cette tombe a 
ceux de nos compalriotcs qui visitent le niidi dc rilalie. 

Le sccond presente un curieux contraste eutre deux destinees qui 
se sont terminees k tres peu de jcurs de distaucc. Le voyageur qui 
visite 1'eglise de Saint-Sauveur de Bruges y peut lire sur une lame de 
plomb, transferee dePeglise Saint-Donat de la meme ville, Pcpitapbe 
suivante : 

Patcrnoster, Credo in Deiim pnirem, et ce.tera qu(e in Sim/jo/o (sic) 
Aposto/orum swit scripta. 

Guni/dis nobi/issimis orta parentibus , genere Ang/a, patrc Go- 
duinn comiti, sub cujus dominio maxima pars mi/itabat Ang/ice, 
matre Gitfia i//ustri prosapia Dacorum oriunda -. licec dum voveret 
adliuc pue//a virgina/em castitatcm , desiderans spiritua/e conjugiurn , 
sprevit connubia nonnu//orum nobilium principum -. /loicque dum jam 
ad puberem cetatem pervenisset , Ang/ia devicta a Fui//e/mo Nor- 
mannorum comite, et ab eodem interfecto fratre suo rege Ang/orum 
Haro/do , re/icta patria apud S. Audomaium a/iquot annos exu/ans 
in F/andna. Chrislurn quem pie arnabnt in pcctore snnctce sempcr 254 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087] 

lii sarcofagum mitteretur, et violenter, quia vas per 
imprudentiam caementariorum breve structum erat, 
complicaretur, pinguissimus venter crepuit, et into- 
lerabilis foetor circum astantes personas et reliquum 
vulgus iraplevit. Fumus tliuris, aliorumquearomatum, 
de thuribulis copiose ascendebat; sed teterrimum pu- 
torem excludere non preevalebat. Sacerdotes itaque 
festlnabant exequias perlicere, et actutum sua cum 
pavore mappalia repetere. 

Ecce subtlliter investigavi et veraciter enucleavi 
quae in lapsu ducis praeostendit dispositio Dei. Non 
fictilem tragoediam venundo, non loquaci comoedia 
cachinnantibus parasitis faveo; sed studiosis lectoribus 
varios eventus veraciter intimo. Inter prospera patue- 
runt adversa, ut terrerentur terrigenarum corda. Rex 
quondam potens et beilicosus, multisque populis per 
plures provincias metuendus, in area jacuit nudus, et 
a suis , quos genuerat vel aluerat , destitutus. JEre 
alieno in funebri cultu indiguit, ope gregarii pro san- 
dapila et vespilionibus conducendis eguit, qui tot hac- 

colebat inopice , circa sibi fainulantes hilaris et modesta, erga extra- 
ncos benivola et justa , pauperibus larga, suo corpori adniodum 
parca : quid dicani ? Adeo ut omnibus illecebris se abstinendo per mul- 
tos annos ante sui diem obitus non vesceretur carnibus, neque quid- 
quid quod sibi dulce visum-est gustando, sed vix necessaria vitce 
capiendo , cilicio induta ut nec etiam quibusdani pateret familiaribus , 
conjlictando cuni vitiis vicit in virtutibus. Dehinc transiens Bruggas 
et ibi transvolutis quibusdam annis, et inde pertransiens in Dacia, 
huc reversa , virgo transmigravit in Domino , anno incarnationis 
Domini m° lxxx° vii°, nono kalendas septembris , luna xx' w". 

La chaste et pieuse princesse passa sa vic dans les larmes et les 
macerations; mais ses derniers moraents furent paisibles, et exempts 
de tous les remords et de tous les scandales qni deshonorerent la fin 
de Tennemi de sa famille. LIBER SEPTIMUS. 255 

tenus et superfluis opibus nimis abuudavit. Secus 
incendium a formidolosis vectus est ad basilicam, 
liberoque solo , qui tot urbibus et oppidis et vicis 
principatus est, caruit ad sepulturam. Arvina ventris 
ejus, tot delectamentis enutrita, cum dedecore patuit, 
et prudentes ac infrunitos, qualis sit gloria carnis, 
edocuit. Inspecta siquidem corruptione coenosi cada- 
veris , quisque monetur ut meliora , quam delecta- 
menta sunt carnis, quce terra est, et in pulverem 
revertetur, labore salutaris continentiae mercari fer- 
venter conetur. 

Divitis et pauperis par est conditio, et similiter am- 
bos invadit mors et putredo. Nolite ergo confidere in 
principibus falsis, o filii hominura; sed in Deo vivo et 
vero, qui creator est omnlum. Veteris et novi Testa- 
menti seriem revolvite, et exempla inde multiplicia 
vopis capessite, quid cavere, quidve dcbeatis appetere. 
Nolite sperare in Iniquitate, et raplnas nolite concu- 
piscere. Divltiee sl aflluant, nolite cor apponere. Omnls 
enlm caro ut foenum , et omnls glorla ejus ut flos foeni. 
Exarult foenum, et flos ejus cecldlt. Verbum autem 
Domini manet In aeternum. 

Hic septimo libro Uticensis Illstorite placet cum fine 
regis termlnum dare, et In octavo de fillis ejus, et 
multimoda perturbatione, quae diu Neustrlam vehe- 
menter et Angliam afflixlt, aliquid volo posteris 
enodare. LIBER OCTAYUS. I. Aiino ab incarnatlone Domini m° lxxx" ii", indic- 
tione x"*, Guillelmus Nothus, rex Anglorum, v° idus 
septembris Rotomagi defunctus est, et corpus ejus in 
ecclesia sancti Stephani protomartyris Cadomi sepul- 
tum est. Rodbertus autem, filiusejus, Normannorum 
dux et Cenomannorura princeps nomine tenus mul- 
tis annis factus est; sed torpori et ignavise subjectus, 
nunquam, ut decuit, in virtute et justitia principatus 
est. Guillelmus Rufus epistolam patris sui Lanfranco 
archiepiscopo detulit; qua perlecta idem praesul cum 
eodem juvene Lundoniam properavit, ipsumque ad 
festivitatem sancti Michaelis in veteri basilica sancti 
Petri apostoli, quae West-Monasterium dicilur, regem 
consecravit. Hic xii annis et x mensibus regnavit (i), 
patremque suum in quibusdam secundum saeculum 
imitari studuit. Nam mililari probitate , et sseculari 
dapsilitate viguit, et superbiae Hbidinique, aliisque 
vitiis nimium subjacuit. Sed erga Deum et ecclesiae 
frequentationem , cultumque frigidus extitit. 

Hic auri et argenti, gemmarumque copiam Othoni 
aurifabro (2) erogavit, et super patris sui mausoleum 
fieri mirificum memoriale praecepit. Ilie vero regiis (i) 29 septembre 1087-2 aout iioo. 

(2) Ce persoanage est le meme que Otto Aurifahcr, qui figure daiis 
le Domesdaj Book parmi les orfevres du roi , et que Otho Aurifaber, 
qiie MM. Lechaude d'Anisi et de Sainte-Maric ont, a tort, distingue 
du precedent. Son fils Guiliaume vivait cn ii5u. [1087-1088] LIBEK OCTAVUS. 257 

jussis paiens, iiisigne opus condidit; quod ex auro et 
argento et gemmis usque hodie competenter splen- 
descit. Egregii versificatores de tali viro, unde tam 
copiosum thema versificandi repererunt, multa con- 
cinna et praeclara poemata protulerunt. Sed solius 
Thomae archiepiscopi Eboracensis (i) versus hujus- 
modi, pro dignilate metropoHtana, ex auro inserti 
sunt. 

Qui rexit rigidos Normannos, atque Britannos 

Audacter vicit, fortiter obtinuit , 
Et Cenomanenses virtute coercnit enses, 

Imperiique sui legibus appHcuit, 
Rex magnus parva jacet bic Guillehiius in urna ; 

Sufficit et magno parva domus doraino. 
Ter septem gralibus se volverat atque duobus 

Virginis in gremiis Phoebus, et hic obiit (2;. 

Eodem anno multi Normannorum nobiles regi suo 
raorte comitati sunt. Nam, dum rex adhuc aegrotaret, 
cognatus ejusdem Guilbertus Alfagiensis, filius Ricardi (i) Thomas, premier du ncm , originaire de Bajeux, archeveque 
d'Yoik (aout 1070-18 novembre iiooj, frere de Samson, eveque de 
W orcesler. 

(2) Les deux derniers vers de cette epilaphe signiCent que Guillaume 
mourut le vingt-troisieme jour apres rentree du soleil dans le signe 
de la Yierge. Or ce calcul est inexact de phisieurs jours; c'est le 
24 aout que le soleii arrive a cctte consteilation ; le g septembre cor- 
respond donc au 17' degre, et non au 25"". 

Yoyez, sur les transformations et la violation par les Protestants du 
tombeau de Guillaumc, les Essais sur Caeii de Tabbe de La Rue. II 
parait que Iorsqu'iI fut ouvert par le prefet Cafarelli, apres avoir 
echappe aux perquisitions revohitionnaires, on ne trouva dans le sar- 
cophagc en pierre que quelques os, qui tomberent eii poussiere, et 
un fcnnir enreloppe dans une etolfe de soie tres-ancienne, deruiers 
debris echappes probablement a riucineralion de 1662, et recueillis 
par dcs inains pieuses. Aujourd'hni, sur une table de marbre blanc 
III. 17 ♦258 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087-10881 

de Huglevilla, vir bonus et simplex, x° ix° kalendas 
septembris defunctus est, et in ecclesia Sanctoe Mariae, 
ubi sex raonachos ex Uticensi coenobio constituerat, 
sepultus est (i). Ibi etiam post quatuor annos religiosa 
mulier Beatrix, uxor ejus, ii" nonas januarii tumulata 
est (2). Moriente duce suo Normanni multas lacryraas 
fuderunt, et si non pro illo, saltera pro amicis et 
cognatis suis, qui tunc raortui sunt. Siraon de 
Monteforti, generRicardi comitis Ebroicensiura (3), placee par les soins de ce magistrat dans le sanctnaire, au-dessus du 
caveaii qni les renferme, on lit l'inscription snivanfe ; 

t 

nlC SEPULTUS KST 

INVICTISSIMUS 

GUILLELMUS 

CONQUESTOR 

NORMAIVxNIjE DUX 

KT ANGLIjE REX 

HUJUSCK DOMUS 

CONDITOR 

QUI OBIIT ANNO 

MLXXXVII 

(i) Guilbert d'Aufai. Voyez ci-dessus, 1. vi, p. 36 et suivantes. — 
Le 14 aoiit 1087. 

(2) Beatrix d'Aufai, fille de Chretien de Yalenciennes. A^oyez ci- 
dessus, 1. VI, p. 56 et suivantes. IVotre auteur y dit qu'elle mouriit 
trois ans apres son mari , tandis qu'ici il parle de quatre annees. On 
peut supposer que, dans le premier passage, il s'agit de trois ans accoiii- 
plis, et dans le second de quatre ans commences, ce qui donnerait 
le 4 janvier 1091 pour la date de cet evenement. 

(3) Simon de Montfort, pere d'Amauri de Montfort, qui herita du 
comte d'Evreux apres la mort de son oncle Guillaume. INous avons vu 
ci-dessus que son mariage avait ete le resultat de l'eulevement nor- 
larne d'Agnes d'Evreux par Raoul, deuxieine du nom, seigneur df 
Conches, son frere uterin. et Leau-frere de Simoii. [1087-1088] LIBER OCTAVUS. 259 

et Guillelmus Paganellus (i); Hugo quoque juvenls (i) Guillaume Painel, seigneur des Moutiers-Hubert. M. Stapleton 
remarcjue que cette terre etait toujours le partage de Taine de la fa- 
mille; ce qui le porte a croire qu'elle en etait la propriete primitive, 
plutot que ses domaines du Cotentin. Guillaume Painel etait proba- 
blenieut le frere aine de Raoul Painel, sherif du Yorksbire et pro- 
prietaire de quarante-cinq seigncuries a l'epoque de la confection dii 
Domesday Book, qui fonda sous Guiilaume-le-Roux le prieure de ia 
Sainte-Trinite d'York. 

Guillaume Painel avait epouse Tberitiere de la terre de Briqueville- 
sur-mer, que le roi lui donna en dot (cart. du Mont-Saint-Micbel). 
II parait avoir ete p^re de Guillaume, deuxieme du nom, fonclalenr, 
vers 1145, de l'abbaye de Hambic et du petit prieure ou cellule dcs 
Moutiers-Hubert, ainsi que de Foulque, tige des Painels de Dudlcy , 
qui vivait encore en ii3o. 

Raoul Painel, frere puine de Guillaumel", et sberif du Yorksbire, 
eut un fds nomme Guillaume comme son oncle et son cousin, doiit 
la fille uuique epousa successivement Ricbard de Courci et Robert de 
Gant. II eut en outre un fils puine, Alexandre, tige des Painels de 
Hooton, dans le conite d'York. 

Guillaume Painel, deuxieme du nom, possedait aussi en Angle- 
terre les domaines de Drax, West-Rasen, etc, mais par don du loi, 
et non par beritage de son pere. II mourut vers ii5o, et laissa qualie 
enfants, dont Taine, Hugue, recut de Hcnri II, alors comle d'Anjou 
et duc de jNormandie : Monasleria Huberti cum toto hoiwre ad ca 
pertinenle , et totam baroniam sui patris et in Normannia et in An- 
^lia prceter Brehallum, avec toutes les libertes et les coutumes que 
son pere avait possedees du temps de Henri I". 

De ce Hugue descendait la brancbe des seigneurs de AYest-Rasen 
(Lincolnsbire), qui perdirent les Moutiers-Hubert sous Philipjje- 
Auguste ; et de Foulque, son frere puine, celle des Painels de Hanibie, 
seigneurs de Drax. Cette derniere etant restee en INormandic, et 
s'etant irrevocablement attachee aux rois de France, Drax Jui fut 
enleve et donne a Hugue Painel, pour le dedommager de la perte dcs 
Moutiers-Hubert. 

Guillaume d'Avranches etait fils de Guimond, seigneur dc la Ilaic- 
Painel. II epousa Mathilde, fille de Baudouin de Meuli s et pctite-fille 
de Gislcbert, seigneur du Sap et de iMcules, sberif du Devonshiie, 
laquelle lui apporta la tenc de DoUon daus ce conitc. 260 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087-1088] 

streiiuisslmus, Hugonis de Grantemaisnil filius (j), 
et cognatus ejus Rodbertus de Rodelento (2), atque Son fils Robert d'Avranches vivait en 1 104 et i i5o, et sa fiUe, dont 
on ignore le nom, epousa Guillaume Painel II. 

Apres le deces de ce dernier, versii5o, ses fils, Hugue et 
Foulque, partagerent non seulement son propre heritage, mais en- 
core celui de Baudouin de Meules , par suite de l'extinction de la 
posterite masculine de ce seigneur. On voit figurer dans le lot de 
Hugue , le Sap , Meules et terrain de Reisiii ; et dans celui de Foulque , 
castellum Hae -. probablement la Haie-Painel, Brehal, 1'abbaye de 
Hambie, et autres proprietes du Cotentin. 

Outre sa fille legitime, mariee a Guillaume Paine! , deuxierae du 
iiom, Robert d'Avranches parait nvoir eu de la fiUe de Gelde^vin de 
Dol une fille naturelle, puis legitimee, nommee Malhilde d'Avranches, 
qui porta a Robert, batard de Henri 1", la moitie de l'honneur du 
Sap et de Meules, seuls biens dont elle eut obtenu la restitution. 

La veuve de Guillaume d'Avranches se remaria avec Renouf Ave- 
nel, seigneur des Biards, et en eut Renouf, oncle de Foulque Painel. 

II ne faut pas confondrc avec cette famille Rualon d'Avranches, 
gendre de INeel de Monneville (peut-etre Emondeville, pres Monte- 
bourg), que nous avons vu figurer ci-dessus, t. II, p. io5, et que 
nous retrouverons dans le livre xii. Ce Rualon, qui etait Breton, fut 
la tige des barons de Folkstone. 

(i) Hugue, troisieme fils de Hugue de Grentemesnil. JNous verrons 
plus tard que ce jeune seigneur fut enterre a Saint-Evroult. 

(q) Robert de Rhuddlan (Flintshire), fils d'Onfroi du Tilleul (ei. 
Auge), et d'Adelise de Grentemesnil. 

A Tepoque de la conquete, le cantref de Tegengyl, appele Engle- 
feld par les Anglo-Saxons, aiijourd'hui compris, ainsi que Rhuddlan 
ou Rnthlan son chef-lieu, dans le Flinlshire, etait un territoire an- 
nexe au comte de Chester, et faisant partie du hundred d'Alixcros. 
La suzerainete appartenait au comte avec une moitie du chateau; 
Robert jDOSsedait rautre inoitie, ainsi que moitie de reglise, du bourg 
et de la ville de Bre.x, avec cinq eerevvics, le tout relevant du comte, 
qui avait aussi dans sa part Tautre moitie de la ville de Bren et cinq 
domaines ruraux. La part de revenu du comte etait evaluee a 6 livres 
10 sols, et celle de Robert a 19 livres 12 sols. Cette portion du 
North-Wales avait ete conquise par les Anglo-Saxons sur le roi 
GryfiH'dh, fils de Llavelyn. Soiis le regne d'Edouard-le-Confesseur, [1087-1088] LIBER OCTAVUS. 261 

Guillelmus de Abrincis filius Witmundi (i), aliique 
illusUes viri obierunt, Beati qui bene mortui sunt, qul 
aeruranas desolalae regionis ac defensore carenlis non 
viderunt! 

Tunc in Normannia facta est nimia rerum mutatio, 
gelidusque timorinermi inhaesit populo, etpotentibus 
impune flagrans ambitio. Rodbertus de Bellisma {•?,) 
festinabat ad curiam regis, loqui cum illo de rebus 
necessariis. Perveniens ad introilum Brioimae (5), 
audivit regem mortuum esse. Qui mox, cornipede regy- 
rato, Allencionem \enit, et iraprovisos regis satellites 

elle appartenait au comte Edwyn, qui faisait sa demeure a Biscopestreu, 
siege primitif de l'eveche de Saint-Asaph, comme son nom l'indique. 
Ce heu, qui s'appela alors TRKF-EDwyN, avait ete precedemment la re- 
sidence royale de Gryffydh. 

Rhuddlan etait aussi une residence des i'ois du JNorth-Wales, et le 
chef-lieu du cantref de Tegengvl. Apres la conquete Normande, un 
chateau y fut etahli , avec un hourg portant le meme nom , et hahite 
par dix-huit hourgeois. La moitie de ceux-ci apparlcnait au comte et 
Tautre ii Rohert. Ils suivaient les coutumes de Hereford, et de Breteuil 
en JNormandie. 

Par la suite, Rohert de Rhuddlan ohtint en fief deux cantrefs du 
Denhighshire, et, cn outre, tout le royaume du Korlh-Wales ou 
GwYNEDn ( P^enedocia). II tenait a ferrae pour 4o livres la capitale et 
lesidence rovale d'ABERFFRAw, dans Tile de Mon (Anglesey). 

(i) Guillaume d'Avranches, seigneur de Folkeslone (Kent), domaine 
qui resta dans sa descendance raasculine jusqu'au commenceraeut du 
xiu« siccle. A cette epoque, il passa dans la maisou de Crevecoeur par 
alliance. 11 ne faut pas confondre cette famille d'Avranches avec celle 
des vicomtes d'Avranches, comtes de Chester. 

(2) Rohert, deuxieme du nom, comte de Bellemc depuis la mort de 
sa mere, la comtesse Mahile, quoique son pere, Roger de Montgom- 
meri, existat encore, et ne soit mort qu'en 1094. 

(5) II y avait au moyen age deux directions j)oiir sc rendrc d"Alen- 
con a Rouen : l'une par Bernai et Brionne, l'autre par Orhec et lo 
Pont-Autou. Aucune dcs deux ne nous presentc les caracteres de voics 
Romaines- Robert aura choisi la premiere, conimc phis expedilive, 
et passant par Bernai, domaine de son perr. 262 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087-1088] 

statim de preetorio ejecit. Hoc quoque fecit Bellismae, 
et omnibus aliis castellis suis, et uon solum suis, sed 
et in vicinorum suorum, quos sibi pares dedignabatur 
habere, municipiis, quae aut intromissis clientibus 
suis sibi subjugavit, aut penitus, ne sibi ahquando 
resistere possent, destruxit. Guillelmus etiam, comes 
Ebroicensis , de dangione regios expulit excubitores; 
et Guillelmus de Britolio, ac Radulfus de Conchis, 
aliique omnes in sua dilione redegerunt munitiones; 
ut unusquisque libere posset contra vicinum suum et 
collimitaneum exercere inimicitias damnabiles. Sic 
proceres Neustriae de munitionibus suis omnes regis 
custodes expulerunt , patriamque divitiis opulentam 
propriis viribus vicissim expoliaverunt. Opes itaque, 
quas Anglis aliisque gentibus violenter rapuerant, 
merito latrociniis et rapinis perdiderunt. 

Omnes ducera Rodbertum mollem esse desidemque 
cognoscebant, et idcirco facinorosi eum despiciebant, 
et pro libitu suo dolosas factiones agitabant. Erat 
qulppe idem dux audax et validus, multaque laude 
dignus; eloquiofacundus, sed in regimine sui suorum- 
que inconsideratus, in erogando prodigus, in promit- 
tendo diffusus, ad mentiendum ievis et incautus, 
misericors supplicibus, ad justitiam super iniquo fa- 
ciendam mollis et mansuetus, in definitionemutabilis, 
in conversatione omnibus nimis blandus et tractabilis, 
ideoque perversiset insipientibusdespicabilis; corpore 
autem brevis et grossus, ideoque B^ evis-Ocrea (i ) a patre 
est cognominatus. Ipse cunctis placere studebat, cunc- 
tisque quod petebant aut dabat, aut promittebat, vel 
concedebat. Prodigus, dominium patrum suorum quo- (i) Courte-Hcuse. [1087-1088] LIBER OCTAVUS. 263 

tidie imminuebat, insipienter tribuens unicuique quod 
petebat, el ipse pauperescebat, unde alios contra se 
roborabat. Guillelmo de Britolio dedit Ibericum, ubi 
arx, quam Albereda proavia ejus fecit (i), fortissima 
est. Et Rogerio de Bellomonte, qui solebat Ibericum 
jussu Guillelmi regis custodire, concessit Brioniam ; 
quod oppidum munitissimum, et in corde terree situm 
est. 

Odo , Bajocensis episcopus , postquam de carcere 
liber egressus est, totum in Normannia pristinum 
honorem adeptus cst, et consiliarius ducis, videlicet 
nepotis sui , factus est. Erat enim eloquens et magna- 
nimus, dapsilis et secundum saeculum valde strenuus. 
Religiosos homines diligenter honorabat, clerum suum 
acriter ense et verbo defendel)at, ecclesiamque pre- 
liosis ornamentis copiose per omnia decorabat. Hoc 
attestantur aedificia quae construxit, et insignia ex 
auro et argento vasa et indumenta, quibus basilicam 
vel clerum ornavit. In adolescentia, pro germanitate 
ducis, datus est ei Bajocensis praesulatus, in quo plus 
quam quinquaginta annis (2) pollens, diversa estope- 
latus. In quibusdam spiritus ei laudabiliter doraina- 
batur, in nonnullis vero spiritui caro miserabiliter 
principabatur. Carnali ergo ardore stimulatus, genuit 

( 1 ) Alberede , femme de Raoui , comte d'Ivri et de Bayeux , frere 
uteriu de Richard I". IVous verrons prochainement les souvenirs san- 
glants qui etaient restes attaches a la construction de ce chateau 
d'Ivri. 

(2) Notre auteur n'est pas plus heureux ici qu'a l'ordinaire dans 
ses supputations chronologiques. Odo n'occupa le siege de Bayeux 
qu'apres la niort dc son predecesseur, arriv»^ pendant qu'il sicf^eait 
aii concile do Rcims (octol)r( lo^p). Lui-niemc mourut it Palrnuo en 
fcvriei 1097. 264 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087-1088] 

filium nomine Johaiinem, quem nunc in curia Heniici 
regis(i) yidemus, eloquentla magnaque probitale pol- 
lentem. Sed quamvis in quibusdam praefatum Odonem 
saecularis detinuisset levitas, multum lamen exterius 
ipse res emendavit ecclesiasticas. Ecclesiam sanctae 
Dei genilricls Marise a fundamentis coepit (2), elegan- 
ter consummavit, multisque gazis et ornamentls affa- 
tim ditavit. Adecclesiam sancti A^igoris, episcopi Bajo- 
censis, quae sita est juxta murum urbis, monachos 
posult, eisque religiosum et sapientem Rodbertum de 
Tumbalenia patrem praeposuit; qui inter reliqua peri- 
tiae suae monumenta , brevem et luculentam , sensuque 
profundam super Cantica Canticorum expositionem di- 
misit in ecclesia. Verum postquam praefatus pontifex, 
ut praedictum est, clausus fuit in carcere, proedlctus 
abbas relictis omnibus perrexit peregre , veniensque 
Romam, a Gregorio \II° Papa delentus honorifice, 
usque ad mortem Romanae fideliter servivit Eccle- 
siae (5). Fundatore itaque episcopo vinculis mancipato, (i) Ceci a ete ecrit avant la mort de Henri I" (i'"'' decembre ii35}. 

(2) Ce qiii subsiste de cette construction (plusieurs travees de la 
nef ), est d'une magnificence remarquable. 

(3) Cette fondation eut iieu en 3066. Odo avait pris Robert de 
Tombelaine a rabbaye du Mont-Saint-Micbel, ainsi que les cinq 
autres nioines, dont il le constitua abbe. On sait que Tonibelaine est 
uii rocber voisin du Mont-Saint-Micbct, et situe comme lui au railieu 
de sables que la mer envabit a toutes les liautes marees. On y voit 
encore les vestiges des habitations et du chateau qui y ont existe jus- 
qu'au XV' siecte. Voyez, sur ta vie et sur les ouvrages de Robert, 
YHistoire litterairc dc France, t. YITI, p. 554 et suiv. II n'est pas sur 
qu'il soit reste a Rome jusqu'a sa mort, comme le dit notre anteur; 
on croit au contraire [Gall. Christ., t. XI, c. 4o4) qu'apres avoir 
perdu son protecteur, Gregoire VH, ii revint passer ses dernieres 
.Tnnees au Mont-Saint-Michel. [1087-1088] LIBEK OCTAVUS. 265 

et abbate \n Latias partes abeunte, novitius grex mo- 
nachorum dispersus est, et quaesitis prout quisque 
potuit sedibus, ad idem coenobium nuiiquam rever- 
sus est. 

Denique praesul Odo Grentoni (i), Divionensium 
abbati, dedit pra?dictum monasterium, ibique usque 
hodie cella lloret Divionensiiim (21. Sic evidenter pa- 
tet quo 1 antistes Odo monasticum ordinem valde di- 
lexisset. Dociles quoque clericos Leodicum (3) mittebat, 

(i) Lisez : Jnrenloni. 

(2) Les deux chartes constatant cette donation sont de Tannee iog6, 
et existent encore dans les magnifiques arcliives departementales de 
la C6te-d'Or. ISous en devons la communication a notre savant ami, 
M. Garnier, archiviste de la ville de Dijon. L'une d'ellcs seulcment a 
ete inseree dans le Gallia Chrisiiana , mais d'une manicre fautive. 
]Nous croyons devoir transcrire ici la date de toutes les deux, a cause 
de la pretention que Robert Courte-rieusc y consigne de faire remon- 
ter jusqu'en 1077, et par consequent avant le siege de Gerberoi, son 
asscciation au gonvernement de la INormandie. Ccst une complication 
de plus dans une succes.sion de faits deja fort embrouillee. 
La charte d'Odo se lermine ainsi : 

Aiuin ab incarnatione Domini M" xc° vi°, indictione iV, concur- 
rente 11°, x" viiii'' an?io principnius dornni Robcrti, Willclmi regis An- 
glias filii, ducis Norman?iia3. Actum publice Bajocas, mense maio, 
dic xx' IV' ejusdem mensis, ix" kale^idat junii, luna xx' vii",yer/a vii", 
bissextili a?i?io. 

Celle de Robert Courle-Heuse porte egalement : An?io ab inca?-na- 
tiflne Domini^x" xc° vi°, i?idictio?ic iV, concurre/ite vii°, cpactu xx° 111°, 
x° ix° n?i?io principatus Rotbc?'ti, Guillel??ii A?igloru??i rcgis fdii, du- 
cis Norma?i/tice, ha^c carla Jlr??iatn cst, ct sigillo suo co?ifi?'mata. 
Actum publice Bajocas, mense maio die xx° iv", 1° kale?idns junii, 
hina XX' vii", ciclo decem?iovaIi xiv°. Ego Hugo , Di^none/isis ecclesice 
monachus , jussu ejusdcm Rotberti, ducis Nor?na?i?iini, sc?ipsi et sub- 
scripsi, vice cancellnrii Rndulfi. 

Quand le redacteur dc cette charte ne se serait pas fait connailre, 
il eut ete aise de voir qu'il etait etranger aux habitudes de la cban- 
(cllerie INormandc. 
(3) I.iegc. 266 HISTORTA ECCLESIASTICa. [1087-1088] 

et alias urbes, ubl phllosophorum studia potissimum 
florere iioverat, eisque copiosos sumptus, ut indesi- 
iienter et diutius philosophiae fonti possent insistere, 
largiter adminlstrabat. De dlscipulis, quos ita nutrie- 
bat, fuerunt Thomas archiepiscopus Eboracensis, at- 
que Samson frater ejus episcopus Wigornensis, Guil- 
lelmusque de Ros abbas Fiscannensis, et Turstinus 
Glastonlensls (i), multique alii, qui nostrls tempori- 
bus In Ecclesla Dei floruerunt, et subjectis ovlbus 
pabulo doctrinoe, radilsque virtiitum solerter profue- 
runt. Sic Odo pontifex, llcet saecularlbus curis admo- 
dum esset irretitus (2), multa tamen laudabiUa per- 
miscebat Illicitis actibus, et quce faclnorose aggregarat, 
largitus est ecclesils et pauperibus. Tandem nutu Del 
omnlpotentls, Domlnlcae Incarnatlonis anno M° xc° vi°, 
indictlone iv%omnIa rellqult, et iter Hlerosolymltanum 
cum Rodberto duce nepote suo, ut in sequentibus 
Yolente Deo plenlus dlcemus, arrlpult, et praesente 
Glsleberto Ebrolcensium episcopo In urbe Panorml- 
tana obiit. Corpus vero ejus In basllica Sanctae Mariae 
sepultum est, super quod insigne opus a Rogerlo co- 
mlte Slcillae (5) factum est. 

Rodbertus, Normannlce dux, opes, quas habebat, 
militlbus ubertlm distrlbuit , et tlronum multltudlnem (i) Sur Thomas, premier du nom , arclieveque cVYork , voyez ce que 
nous venons d'en dire, p. iSj. 

Samson, son frere, eveque de Worcester (i5 juin 1 097-0 mai 1 1 12). 

Guillaume de Ros, abbe de Fecamp (1079-24 mars 1108). 

Turstin, abbe de Glastonbury en io8r, ibrce de se retirer en jVor- 
raandie apres les violences qu'il exerca contre les inoines de cette 
abbaye en io83 

(2) Cnmpiiiictus. Ms. de la reine dc Sncde. 

(5) Rnjj(M-, prrmicr rln nnm . rnnitr de Sicile (loy^^^-jiiillel noi). \\ [1087-1088] LIBER OCTAVUS. 267 

pro spe et cupidlne muneriim slbi connexult. Defi- 
ciente aerario, Henricum fratrem suum , ut de thesauro 
suo sibi daret, requisivit. Quod ille oronlno facere 
nolult. Dnx autem mandavlt ei quod, si vellet, de 
terra sua venderet illi. Henricus, ut audivlt quod con- 
cupivit, mandato fratris llbenter adqulevit. Pactio 
itaque inter fratres flrma facta est. Henricus duci tria 
mlllia llbrarum argenti erogavit, et ab eo totum Con- 
stantinum pagum (i), quae tertia Normannise pars est, 
recepit. SIc Henricus Abrincas et Constantiam, Mon- 
temque Sancti Michaelis In periculo maris, totumque 
fundum (2) Hugonls Cestrensis consulis , quod in 
Neustria possidebat, prlmitus obtinult. Constantien- 
sem itaque provlnciam bene gubernavlt, suamque 
juventutem laudabihter exercjilt. Hic In infantiastudiis 
litterarum a parentibus traditus est, et tam naluiali 
quam doctrinali scientia nobiliter Imbutus est. Hunc 
Lanfrancus, Dorobernensis episcopus, dum juvenlle ro- 
bur attingere vidlt, ad arma pro defensione regni 
sustulit, euraque lorica induit, et galeam capiti ejus 
imposuit; eique, ut regis filio et in regali stemmate 
nato, mlliliae cingulum in nomine Dominl cinxit (5). 
Hic XII annis, qnibus super Anglos Guillelmus Rufus 
regnavit, laboriosam per varios mobilis fortunse 10- 
tatus vitam transegit, et tristibus seu laetis exercltatus, (i) Puisque Avranches en faisait partie, il fallait ajoufer TAvran- 
chin et meme la chatellenie de Yire, qui devait appartenir au comte 
de Chester. Meme apres cette rectification, il y a dc rexagcration a 
dire que le Cotentin constituait le tiers de la province. 

(2) Fcudum. Ms. de la reine de Suede. 

(5) I,'initiation de Henri a la chcvalerie eut licu pcndant que (iuil- 
laumc celchrait lesfet.es de la Pentecote a VVinchester, en 1087, daprrs 
la chroniqiic Saxonnf. f]c ]irincr clail alors age dc vingl ans. 268 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087-1088] 

miilta edldicit. Deniqiie, defuncto fratre suo, regni 
culmen conscendit, quod jam fere xxxiii annis te- 
nuit (i). Mores ejus et actus, suis in locis, donante 
Deo, si vita comes, enodnbo. Nunc vero ad narratio- 
nis ordinem redire decerno, et quae nostris temporibus 
acta sunt, posteris intimabo. 

II. In prirao anno principatus duorum fratrum, 
optimates utriusque regni conveniunt, et de duobus 
regnis nunc divisis, quaemanusuna pridem tenuerat, 
tractare satagunt. Laborj inquiunt, nobis ingens sii- 
bito cre^nt , et maxima diminutio potentia^ nostrce 
opumque nobis incubuit. Hactenus enim Norman- 
nia sub ducibus inagnis honorifice potiti sumus , pa- 
terna heredilate , quaui parentes nostri , quide Dacia 
cum Rollone ante ducentos et duodenos annos (2) ve- 
nere, nacti sunt cum magna strenuitate. Deinde nos 
cum Guillelmo duce pontum transfretavimus ,et Saxo- 
nes Anglos viribus armisque nostris prostravimus , et 
Jundos eorum cum oninibus divitiis , non sine magno 
cruoris nostri discrimine obtinuimus . Proh dolorl en 
violenta nohis orta est mutatio, et nostrce sublimitatis \ 
repeuiina dejectio. Qidd jaciemus ? Ecce defuncto ' 
seniore nosiro , duo juveues succedunt , jamque do- ; 
minatum Jnglice et Normannice subito segregarunt. 
Quomodo duobus dominis tam dii>ersis , el tam longe ; 
ab invicem remotis competenter servire poterimus? Si j 
Bodberio , ducl Norinnnnorum , digne servieiimus , I 
Guillermum, fratrem ejus, ojfendenuis. Unde ah ipso \ 

(i) On voit par la que ce passage a ete ecrit a la fin de ii52 ou au j 

rommencement de ii53. • 

{•i) Notre aulenr se conforme ici a Topinion , generalement admise 1 

an moyen age, de 1'etablissement r)u tnul au inoins de la premierc ' 
invasion dc Rollon en 87(1 [1087-1088] LIBER OCTAVUS. 269 

spoliabUnur in Anglia magnis redditibiis , et prcecipuis 
honoribus. Rursus, 6i re^i Guillermo congrue parue- 
riinus, Rodbertus dux iii Nonnannia penitus privabit 
nos patcrnis hereditatibus . Summopere cavendum 
est ne tale dii>orlium contingat nobis sub principibus 
his , quale sub Roboam et Hieroboam contii^it Israe- 
titis. Unus populus per duos principes in sese divisus 
est, et lege, templo , cceremoniisque Dei pessundatis , 
in apostasiam lapsus est. Sic flebrcei per delestabile 
dissidium in sua viscera nequiter armati sunt , et 
servientes Badlim multa suorum millia trucidarunt. 
Ad postremumvero pars eorum, qui nunquam postea 
redierunt , sub Assjriis in Mediani caplivata est; et 
alia pars sub Chaldceis Babflonicani captivitatem 
passa est. Et Thebccis quid contigit sub duobus fra- 
tribus Eteocle et Polinice? Nonne multa millia utrius- 
qne partis corruerunt? Ad ultimum vero ipsijratres 
muluis vulneribiis conciderwit, et extraneis succes- 
soribus hereditarium jus dimiserunt? flcec et multa 
hujusmodi solerter inliieri debemus , et prudentcr 
prcvcavere ne per consilium juvenile pereamus ; in- 
violabile fcedus jirmiter ineamus , et Guillelmo rege 
dejecto vel interfecto , qui junior est, et protervus , 
et cui nihil debemus , Rodberium ducem, qui majr.r 
natu est , et tractabilior moribus , et cui janidudum , 
vwentc patre amborum , Jidelitatem jurcwirrms (i), 
principem Anglice ac Neustrice, ad servandam unita- 
teni utriusque regni , constituamus. 

Hoc itaque coiisUiiim Odo prcesul Bajoceiisis, el i; Cc scrnient remontait probablenjcnt a l'epoqiie cloii Robert fhi 
sait p;irhr son association a la sonverainctc de la rVormandie ('077). '270 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087-1088] 

Eiislachius comes Boloniensis (i), atque Rodbertus 
Belesmensis, aliique plures communiter decreverunt, 
decretumque suum Rodberto duci detexerunt. Ille 
vero, utpote levis et inconsideratus, valde gavisns est 
promissis inutiiibus, seseque spopondit eis, si inchoa- 
rent, affuturum in omnibus, et coUaturum mox eflicax 
auxilium ad perpetrandum tam clarum facinus. Igitur 
post Natale Domini praedicti proceres in Angliam 
transfretaverunt , et castella sua plurimo apparatu 
munierunt, multamque partem patriae contra regem 
infra breve tempus commoverunt (2). 

Odo nirairum, ut supra dictum est, palatinus Can- 
tiae consul erat , et plures sub se comites virosque 
polentes habebat. Rogerius comes Scrobesburiensis , 
et Hugo de Grentemaisnil, qui praesidatum Legre- 
cestr£fi regebat, ac Rodbertus de Rodclento nepos ejus, 
aliique plures fortissimi milites seditiosis favebant, et 
muniliones suas fossis, et hominibus, atque alimenlis 
hominum et equorum abundanter instruebant. Jam 
avidi praedones invadebant praedas pagensium, ovan- 
ter praestoLintes ducem Rodbertum, qui statuerat prae- 
cursores suos vere redeunte sequi cum multis legioni- 
bus militum. Tunc Osbernus, Bicardi cognomento (i) Ce seigneur, completement etranger a la Norniandie, s'attachait 
a Robert plutot qu'a Guillanme-le-Roux, a cause cle ses liaisons avec 
Feveque Odo, suzerain des vastes domaines qu'il possedait dans le 
comte de Kent. 

(2) Suivant Florent de Worcestei", cette conjuration ne fut ourdie 
que dans le carenie de 10S8, de maniere a eclater apres Paques. On 
peut accorder les deux auteuis en disant que la premiere idee en fnt 
concue en Normandie dans le courant del'automne, mais qu'elle nc 
fut organisee en Angleterrc que pendant le caremc [1087-1088] LIBER OCTAVUS. 571 

Scrop fillus ( 1 ) , et Bernardus de Novo Mercato gener 
ejus (2), aliique complices eorum, qui fines Merciorum 
possidebant, in territorio Wigornensi raplnis et cse- 
dibus, proliibente et anathematizante viro Dei Wulf- 
stano episcopo (5), nequiter Insistebant. Rex vero 
Guillermus, ut vidit suos in terra sua contra sepessima 
cogitare, et, per singula crebrescentibus malis, ad pe- 
jora procedere, non meditatus est ut limida vulpes ad 
tenebrosas cavernas fugere, sed ut leo fortis et audax 
rebellium conatus terrlblllter comprimere. Lanfran- 
cum itaque archiepiscopum cum suttraganeis prtesull- 
bus, et comltes, Anglosque naturales convocavit, et 
conatus adversarlorum , ac velle suum expugnandi eos 
indlcavit. At Illi regem> ut perturbalores pacls com- 
primeret, adhortatl sunt, seseque promptlssimos ad 
adjuvandum polllclti sunt. Anglorum vero triglnta 
mlilia tunc ad servitium regls sponte sua convene- 
runt (4), regemque, ut perfidos proditores absque 
respectu puniret, admonuerunt, dicentes : TirUiter 
agej ut rcgisjilias, et legitime ad regnuiii assumptus , 
securus in hoc regno dominare omnibus. Nomie vides 
quot tecum sumus , tibique gratanter pareinus? Pas- 
sim per totam Albionem impera, omnesquc rehellcs 
dejice regali justitia. Usque ad mortem pro te certa- (i) Ce personnage figure dans le Domesday Bonk comme tcnant iii 
capite dans le Worcestershire, avec cette note : Pater ejus terruit. 

{1) Concernant Bernard du IVeuf-Marche, voyez ci-dessus, 1. vi, 
p. 45. 

(5) Saint \^ ulstan, eveque de Worcesler (1062-19 janvier logS). 

(4) ISous craignons qu'il n'y ait de l'exageration dans ce chiftre, 
qui ne nous parait pas en rapport avec la qualification de mediocris , 
que donne Fiorent de Worcester a rarmee rassemblee par le jeune 
monarqiie. 272 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087-1088] 

bimus , nec unquam tibi alium prccponemus. Stultuui 
nimis est et prqfanum , noto regi prceferre hosteni ex- 
traneum. Detestabilis gens est , qaoi principi suo 
infida est. Phalanx morti sit vicina, quce domini sui 
c^audet ruinal Solerter Anglorum rimare historias , 
im^eniesque semperfidos principibussuis Angligenas. 
Rex ergo Riifus indigenarum hortatii promptior 
surrexit, et congregato exercltu magno, contra rebelies 
pugnaturus, processit. TuiiC Odo Bajocensis cumquin- 
j>-entis railitibus intraRofFensem urbem(i)seconcbisit, 
ibique Rodbertum ducemcumsuis auxiliaribus, secun- 
dum statula quoe pepigerant, praestolari proposuit. Non 
enim seditiosi, quamvis essent plurimi , multisque 
gazls et armis et ingenti apparatu stipati, ausi erant 
coiitra regem in regno suo prseliari. Oppidum igitur 
Rovecestrae sollicita elegerunt provisione, quoniam, 
si rex eos non obsedisset in urbe, in medio positi laxis 
habenis Lundoniam et Cantuarlam devastarent; et per 
mare, quod proximum est, insulasque vicinas, pro 
auxiliis conducendis nuntios cito dirigerent. Animosus 
autem rex conatus eorumpraevenit, oppidumque maio 
raense cum gnnidi exercitu potenter obsedit, firma- 
tisque (2) duobus castellis oranem exeundi facultatem 
hostibus abstulit. Proedictum, ut praelibavimus, oppi- 
dum Odo preesul, et Eustachius comes, atque Rodber- 
tus Bellesmensis (5), cum rauitis nobilibus viris et 'i) La ville de Rochester. 

(3.) Ce mot est pris ici dans le sens de construire. 

(5) On doit s'elonner de retrouver ici Robert de Belleme parmi les 
partisans de Robert Courte-Heuse, apres Tactivite qu'il venait d'ap- 
porter non seulement a cbasser ses garnisons de Belleme et d'Alen- 
ron, niais encore a exciter les seigncnrs d'Evren\, de Conches et dc [1088] LIBER OCTAVUS. 273 

raedlocribus , tenebant, auxiiiumque Rodberti ducls, 
qui desidia mollitleque detiiiebatur, frustia expecta- 
bant. Rogerius vero, Merciorum comes (i), multique 
Normannorum, qul cum rege foris obsldebant, clam 
adminiculari quantum poterant Inclusis satagebant. 
Non tamen palam contra regem arma levare audebant. 
Omnes episcopi Angllas cum Anglis sine dolo regem 
juvabant, et pro serena patrla; pace, quae bonis sem- 
per amabillsest, laborabant. Hugo, comes Cestrensis, 
et Rodbertus de Molbraio, Nordanhumbrorum comes, 
et Guillermus de Guarenna, ac Rodbertus Halmonls 
filius, alilque legltimi maturlque barones regi fidellter 
adhaerebant, elque armls et conslllo contra publicos 
hostes commode favebant. 

In oppldo Roirensi plaga similis J^.gypliorum plagae 
apparuit, qua Deus, qui semper res humanas curat, 
et juste disponlt, antlqua miracula noslris etlam tem- 
poribus recentia ostendit. Nam slcut sclnifes importu- 
nltate sua ^Egyptios infestabant, et iiec ad raomentum 
ab infestatione sua circa ipsos cessabant, ita muscae 
obsessos Incessantl molestia importune vexabant. Ob- 
sessl nempe exlra castellum exire nequlbant, et plures 
eorum ex diversis infortunils grassante morbo in- 
teribant. Innumerabiles ergo muscoe homlnum et 
equorum coeno nascebantur, et tam aestatis, quam 
anhelitus cohabltantium calore confovebantur , ct Bretenil, a en faire autant. Au reste, avant la niort de Guillaume-le- 
Concjuerant, il avait ete l'un cles fauteur.s les plus ardents du jeune 
duc, et Tavait mcrne accompagne dans cjuelc|ues-uues de .ses cjmigra- 
tions. 

(i) Koger de Montgommeri , comte de Shrewsbury, [jcre de Robcrt 
de Helleme. 

III. i8 274 UISTORIA ECCLESIASTICA. [1088] 

oculis ac naribus, et cibis ac potibus inclusorum hor- 
ribiliter ingerebantur. Tanta itaque importunitate 
muscarum stimulabatur cohors superba rebellium, ut 
nunquam die vel nocle possenl capere cibum, nisi 
raagna pars ipsorum ab inquietudine muscarum \icis- 
sim flabellis defenderet ora sociorum. Igitur Odo 
Bajocensis et complices sui diutius obsidioriem pati 
non potuerunt. Uude Guillermum regem nuntiis pe- 
tierunt ut pacem cum eis faceret, ac oppidum ab eis 
reciperet : tali tenore, ut terras, fundos el omnia, 
quas haclenus habuerant, ab ipso reciperent, et ipsi 
eidem ut naturali domino lideliter a modo servirent. 
His auditis rex iratus est, et valde rigidus intumuit, 
et in nullo flexus, legatorum postulationibus non ad- 
quievit; sed perfidos traditores in oppido virtute po- 
tenti capiendos juravit, et raox patibulis suspendendos, 
et aliis mortium diversis generibus de terra delendos 
asseruit. A identes autem ii, qui obsidebant cum rege, 
ad necem parentura et araicorum, qui obsessi erant, 
tara valide regis animum fuiere, cura ingenti suppb- 
catione ad eura accesserunt , eique multa prece, mul- 
toque favore blandiri conati sunt. Dicunt itaque : 
Laudetnv DeiLS , qid seinper adjiH',it sperajites in se, 
et dat honis patrihus exirniani soholeni succederel 
Ecce turgidi juvejies , et cupiditate ccecati senes jam 
satis edocti sunt qiiod regice vires in hac insula non- 
dum defecerunt. i\ani qui de Normannia tanquam 
milvi ad prcedam super nos cinn i?npetu advolarunt, 
et in. Anglia regiam stirpeni defecisse arbitrati sunl , 
jam GuiUelmum juvenem, Guillelmo senenon dehi- 
liorem , cohihente Deo, experti sunt. Jam pene victi, 
7'iriJuis tnis sin cumhunt , et fatiscentes magnitudi- [1088] LIBER OCTAVUS. 275 

nem tuam supplices exposcunt. ISos quoque , qui te- 
cum maximis inpericulis, sicut cumpatre tuo, persti- 
tiuiuSy nunc tihi humiliter astamus , et pro compatrio- 
tis nostris ohnixe suppUcamus. Decet nimirum ut 
sicut timidos et vecordes vicistifortitudine, sic hu- 
miliatis et poenitentibus parcas mansuetudine . Seve- 
ritatem regiam temperet clementia , et ^loriosce vir- 
tuti (i) tuce sujjiciat celehris victoria! David, rex 
magnus, Semei maledicenti se pepercit, et Joah atque 
Ahisai, aliosque hellalores , pro adversante sibi Absa- 
lon , ne perimerent eum , obnixe rogavit 2). In divi- 
nis volumiuibus ahundant exempla hujuscemodi , a 
quibus non discrepat sagax poeta in libello de Mira- 
bilibus mundi : 

Parcere prostratis sit nobilis ira leonis ! 

Tu qaoque fac simile, quisquis dominaris in orbe! 

Haec ita dlcentibus Guillerraus rex ait : Fateor me 
viribus veslris hostes expugnasse , et per auxilium 
Dei cum lahore vestro gratanter trophceo appropin- 
quasse. Terum tanlo caulius prcecavere debetis ne 
me precihus vestris a rigore rectitudinis deviare co- 
gatis. Ouisquis parcit perjuris et lalronihus , plagia- 
riis et execratis proditoribus, aujert pacem et quie- 
tem innocentihus , innnmerasque ca^des et damna 
serit honis et inermibns. Quid sceleratis peccavi? 
quid illis nocui? quid morlem meam totis nisihus pro- 
curaverunt , et omnes pro posse suo contra me populos 
cwu detrimento multorum erexerunt? Omnia sua illis (i) Alias el ^lorice ■virtuti<; 
{1) Rcg- II, ig, ct 18. *276 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1088] 

dimisi, nulloque reaUi, contra me commoin. Et illi 
summopore mihifacti inimici. Unde reor omnino esse 
justum ut David magni regis , quem mihi propo- 
suistis iniitandum, irrefragabiliter teneamus judi- 
cium. Sicut Baana et Rechab ,filii Remmon Berotitce , 
qui regem Isboseth in domo sua decollaverunt , judi- 
canle David, in Hebron suspendio perempti sunt ( i) ; 
sic isti insidiatores rei^ni puniantur terribili animad- 
versione , ut prcesentes et futuri terreantur, et casti- 
gentur hujus ultionis relatione! 

Ad haec, optlmates regi tllxerunt : Omnia , quce 

dicis , doniine rex , vera et justa esse censemus, nec 

uno verbo rationi tuce contradicere valemus. Beni- 

volentia tamen cogente, poteniiam tuam humiliterora- 

mus ut consideres qui sunt , pro quibus tantopere 

rogamus. Bajocensis Odo patruus tuus est, et ponti- 

ficali scmctificatione prceditus est. Cum patre tuo 

Anglos subjugavit, eique in multis anxietatibus peri- 

culose subvenit. Quid tanto viro agendum est? Absit 

ut in sacerdotem Domird manus injicias, et sangui- 

nem ejus efifundas in tali causa. Reminiscere quid 

fecerit Saul in Nobe , et quid perlulerit in monte 

Gelboe (2), Quis prcesumet tibi nefarius suadere ut 

antistitem Domini , patruumque tuum velis condem- 

nare? Nemo. Omnes ergo precamur ut illi benevo- 

lentiam tuam concedas , et illcesum in N ormanniam 

ad dioecesim suam abire permittas. Comes etiam Bo- 

loniensis patri tuo sntis fuitjidelis , et in rebus arduis 

strenuus adjutor et contubernalis. Rodbertus quoque {1] Rc^. 1, •i\i, ct 5i. [1088] LIBER OCTAVUS. 277 

Belesinensis , qui patri iuo juii valde dilectus , et 
midtishonorihus olim ah ipsopromotus, nunc magnam 
NormannicB partem possidei , Joriissimisque castellis 
corrohoratus , pene omnibus vicinis suis et Neusiria^ 
procerihus prceeminel. His itaque si animi iui ranco- 
rem indulseris , ei tecum benigniier retinueris , aut 
saliem a ie cum pace dimiseris , eorum adhuc ami- 
ciiia senfiiioque in muliis eventihus utiliter peijriieris. 
Idem qui la;dit, jors post ut amicus ohedit. In horum 
comitatu pollenl , seseque iibi offerunt eximii tirones, 
quorum serviiuteni , inclyte rex , parvipendere non 
debes. Igitur quos jam superasii poteUaie , dii>itiis , 
et ingenii probitaie , subjuga tibi magnificeniia et 
pietate. 

Magnaniraus ilaque i ex , fidelium suorum precibus 
victus, assensit, exitium et membrorum ciebilitationem 
obsessis indulsit, et de oppido exeundi facultatem cum 
equis et armis concessit. Sed omnem spem liabendi 
hereditates et terras in regno ejus, quamdiu ipse 
regnaret, funditus abscidit. Tunc Odo pontifex a rege 
Rufo irapetrare temptavit ne tubicines in eorum 
egressu tubis canerent, sicut moris est, dum hostes 
^incuntiu^, et per vim oppidum capitur. Rex autera 
iratus, quod petebatur omnino denegavit, nec se con- 
cessurum etiam propter mille auri raarcos palam asse- 
ruit. Oppidanis ergo cum moerore et verecundia 
egredientibus, et regalibus tubis cum gratulatione 
clangentibus, multitudo Anglorum, quge regi adhae- 
rebat, cunctis audientibus vociferabatur, et dicebat : 
Torques , torqucs afferie , et traditorem episcopum 
cuw suis coinplicibus patibulis suspendite. Magnerex 278 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1088] 

Anglorwn , cur sospitem paleris ahire incentorem ma- 
lorum ? Non dehet vivere perjurus homicida , qui do- 
lis et crudeliiatihus peremit hominum multa millia. 
Haec et alia probra moestus antistes cum suis audivit. 
Sed quamvis acerba minaretur, indignationi suae satis- 
facere non potuit. Sic irreliglosus praesul de Anglia 
expulsus est, et amplissimis possessionibus spoliatus 
est. Tunc maximos quaestus, quos cum facinore obti- 
nuit, justo Dei judicio cum ingenti dedecore perdidit, 
et confusus Bajocas rediit, nec in Angliam postmodum 
repedavit (i). (i) Le recit des historiens Anglais est fort difierent, et nous parait 
beaucoup plus vraiseniblable. Florent de Worcester, apres avoir signale 
parmi les conjures Robert, comte de Mortain, Geoffroi de Monbrai, 
son neveu Robert, comte de jNorthumberland, Roger de Montgom- 
meri, et meme Guillaume, eveque de Durbam, qui avait ete jusque- 
la le principal conseiller du jeune roi, ajoute que I'eveque de Bayeux 
fortifia Rochester, et envoya inviter Robert Courte-Heuse a venir 
prendre possession d'un royaume deja tout a sa disposition. Le duc, 
charme d'une conquete si facile, envoie a Odo un corps d'auxiliaires 
commande par les comtes de Boulogne et de Belleme, promettant de 
les suivre de pres. Cest alors seulement que le roi a connaissance du 
peril qui le menace. II convoque ceux sur la foi desquels il croit pou- 
voir compter, se rend a Londres, y rassemble un petit corps d'armee 
compose en plus grande partie d'Anglais que de ^Normands, et raarche 
sur Rochester par Tiinhridge. La, au bout d'un siege de deux jours, 
Ricbard de Bienfaite, Tun des conjures, est blesse et capitule. A Tap- 
proche du roi victorieux, Odo se refugie a Pevensej' pres de son frere 
le comte de Mortain, qu'il rassure en lui annoncant que pendant que 
Guillaume sera arrete au siege de Rochester, Robert arrivera avec des 
forces superieures. Mais le roi, laissant la la garnison de Rochester, 
qui profite de ce loisir pour ravager tout le pays environnant, se di- 
rige avec toute son armee sur Pevensey. Pendant ce temps, la conju- 
ration eclate sur un grand nombre de points. Roger de Montgoni- 
meri , au lieu de repondre a l'appel du roi , reste dans son chateau [1088] LIBER OCTAVUS. 279 

Aniio itaque prirao Guillelmi Rufi re^is, iii initio 
sestatis, Rotrensis urbs ei reddita est, omniumque, qui 
contra pacem enses acceperant, nequam commotio 
compressa est. Nam iniqui et omnes raalefactores, ut 
audaciam regis et fortitudinera viderunt, quia praedas 
et caedes, aliaque facinora cum aviditate araplexatl 
fuerant, contrerauerunt , nec postea xii annis quibus 
regnavit, rautire ausi fuerunt. Ipse autem cailide se 
habuit, et vindictae tempus opportunum expectavit. 
Quorumdara factiones soevissimis legibus puniit, ali- 
quorura vero reatus ex industriadissiraulavit. Antiquis d'Arundell, dans l'attente de 1'arrivee du duc. Robert do Monbrai , 
qui etait a Bristol avec soa oncle l'eveque de Coutances, pille et in- 
cendie la residence royale de Bath, devaste le Wiltsliire et attaque 
Glocester, dont les habitants le repoussent. Guillaume d'Eu envahit 
le Glocestersliire et pille la residence royale de Berkley. Bernard du 
Neuf-Marche, Roger de Lacy, qui s'etait empare du comte de Here- 
ford, et Raoul de Mortemer, ii la tete des habitants du comte de 
Shrewsbury, trainant apres eux une multitude de pillards Normands, 
Anglais, et memeGallois, envahissent le Worccstershire avec rinten- 
lion de devastcr la ville et ia cathedrale ; mais ils sont repousses pai- 
le courage des habitants, et l'intervention miraculeuse de Teveque 
saint Wulstan. Roger Bigot, a jNorwich, et Hugue de Grentemesnil, 
a Leicester, prenneut aussi part a la revolte. Guillaume s'empare 
d'Odo a Pevensey , apres un siege de six semaines, et le fait conduire 
a Rochester pour livrer la ville. La garnison lefuse de se rendre, 
ouvre les portes ii l'eveque, mais charge de fers les serviteurs du roi 
qni le conduisaieut. Le monarque furieux, voyant que presque lous 
les Normands s'etaient declares contre lui, appelle autour de lui les 
Anglais, leur ordonne de convoquer leurs compatriotes, en fletrissant 
du sobriquet de nicderin^s ceux qui ne viendraient pas se ranger sous 
ses drapeaux. La garnison, quelque vaillante et noinbreuse qu'elle 
fut, ne put resister ix rimmense concours que produisit cette levee en 
niasse. Odo, pris une seconde fois, quitta honteusement l'Angleterre 
pour n'y jamais rentrer. L'eveque de Durham se refugia en Flandre. 
Suivant Henri de llunliiigdon , ce ne fut qu'apres avoir ete assieg»" 
par !e roi dans Dinhani memo. 280 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1088] 

haronibus, quos ab ipso aliquaiitum desciverat nequi- 
tia, versute pepercit pro amore patris sui, cui diu 
fideliter inhaeserant, et pro senectutis reverentia ; 
sciens profecto quod non eos diu vigere sinerent morbi 
etmors propria. Porro quidam, quanto gravius se er- 
rasse in regiam majestatem noverunt, tanto ferventius 
omni tempore postmodum ei famulati sunt, et tam 
muneribus quam servitiis ac adulationibus multis mo- 
dis placere studuerunt. 

III. Cum supradicta tempestate vehementer Anglia 
undique concuteretur, et mutuis vuhieribus incolae 
regni quotidie mactarentur, quia hi regem dejicere 
tentabant, illi e contra pro rege viriliter dimicabant, 
Grithfridus, rex Guallorum (i), cumexercitu suofhies 
Anglise invasit, et clrca Rodelentummagnam stragem 
hominum et incendia fecit; in^entem quoque praedam 
cepit, hominesque in captivitatem duxit. Rodbertus 
autem, Rodelenti princeps^a), deobsidloneRofFensi re- 
diens, et tam atroces damnososque sibi rumores 
comperiens, vehementer dolens ingemuit, ac terribi- 
llbus mlnis iram suam evidenter aperuit. Erat enim 
miles fortis et agills, facundus et formidabills, largus 
et multis probitatibus laudabilis. Hic Eduardi regis 
armiger fuit, et ab illo clngulum militiee acceplt. Un- 
frldus pater ejus, fult fillus Amfridl de progenie Daco- 

(i) GrufFydli-ap-Conan, roi du Nortli-Wales, apres sa victoire sur 
Ho\vel-ap-0\ven pn 1076, regua, dit-on, jusqu'en ii36, au moins par 
intervalles. Gendre du roi Owen, qui etait petit-fils de Grono, 
comme nous le verrons bientot, GrufFydh etait allie par ce mariage a 
la famille royalc Anglo-Saxonne, puisque Grono avait pour femme 
Etliclflede, veuve d'Edinond Irneside. La femme d'0\ven etait aussi 
de sang royal, puisqu'elle avail pour frere Blethyn-ap-Confm. 

(0.) Robert de Rhnddlan. LIBER OCTAVUS. 281 

rum; Adeliza vero mater ejus, soror Hugonis tle Gren- 
temaisnil, de clara stirpe Geroianorum. Hic proecipuus 
agonotlieta, inter militiae labores, ecclesia^ cultoreral, 
et clericos ac monachos valde diligens honorabat, ac 
eleemosynis pauperum pro modulo suo libenter in- 
stabat. 

Porro Uticense coenobium, ubi Iratres sui Ernaldus 
et Rogerius monachi erant, et pater suus ac mater, 
aliique parentes ejus tumulati quiescebant, valde di- 
lexit, et pro viribus suis locupletavit. Hinc illi eccle- 
siara de Telliolo (i), et hoc quod habebat in ecclesia 
de Dambleinvilla (2), et presbyterium dedit; et hoc 
quod habebat in ecclesia de Cornero (5) cum presby- 
terio concessit. Decimam molendinorum, et omnium 
exituum suorum, et redecimationem promptuariorum 
suorura addidit. Idem vero Rodberlus in Anglia dedit 
Sancto Ebrulfo et monachis ejus Cumbinellam, terram 
duarura carrucarum (4), et xx villanos, et ecclesiam 
cum presbyterio , decimamque totam et villam , quae 
Chercabia dicitur, cum ecclesia et presbylerio, 
ecclesiamque de Insula et in civitate Cestra eccle- 
siam Sancti Petri de Mercato, et tres hospites. Quoe (i) Le Tilleul-en-Aiigc, canton de Saint-Picrre-sur-Dive. M. Staple- 
toapense qu'il s'agit plutot ici de ]N'otre-Danie-di!-Tilleul, canton du 
Merlerault. 

(2) Daniblainville, canton de Falaise. 

(3) INous ne counaissons pas ce lieu. Anctoville, arrondissement dc 
Bayeux, s'est appele Coisnieres au xi' siccle, et meine, dil-on, rpiel- 
quefois Cornieres ; roais uous n'osons pas en garanlir l'identite avec 
Cornerum. M. Stapleton pense que Cornerum pourrait etre le Cor— 
mier, pres Evreux, aujourd'hui reuni k Martainviile. De ces trois 
donations, il ne subsiste, dans la chaite de llenri I" rn faveur dc 
Saint-I*lvrouIt , que celle de Dand)lainvillc ; ce qni prouvc que les dcux 
.iiitres n'eurent pas de suites. 

'4) Une paroissp, liniilrnphc (Ir l\liiiddl;in, poitc aiijoiiril liiii lc aoin 282 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

omnia iit Sanctus Ebrulfus solide et quiete, sicut ea 
ipse dederat, possideret, iii capitulum Uticense venit, 
et de liis omniLus quce dlcta sunt, coram Mainerio 
abbate et conventu monacliorum concessionem suam 
confirmavit. Tunc ibidem cum eo fuerunt Razso de- 
canus et Hugo de IMillaio (i), Guillelmus Pincerna 
filius Grimoidi et Rogerius lilius Geroii, Durandus 
etBurnelJus, Osbernus de Orgeriis (2) atque Gaute- 
rius Prccpositus. Inlerfuerunt lii , dum Rodbertiis in 
basilicam perrexit, etdonationem rerum supramemo- 

de CwM (c'est-a-rlire en galiois : la vallee), el c'est en efFet un vallon 
secondaire faisaut face a la vallee de la Ci-wyD. II n'y a pas de doute 
que ce ne soit ce lieu qu'Orderic Yital ait voulu designer par !e 
diminutif Cunibinella. Cette paroisse est situee dans le doyenne de 
Tegengle. La donation de son eglise par Robert n'a laisse aucune 
trace ni dans les chartes, ni dans les revenus de Saint-Evroult, ni dans 
le Domesdaj-Book , a moius que ce ne soit elle qui y figure, designee 
sous le noni de Parvum Canber. Ce docunient ne parle point non 
plus du lieu designe ici par ie nom de Chercabia (de ciiiCE, eglise , 
et BY, habitaiioa), aujourd'hui Kirkby; mais daus I'inventaire des 
titres relatifs aux proju-ietes de Tabbaye de Saint-Evroult en Angle- 
terre, oc trouve un assez grand nombre de pieces qui s'y rapportent. 
Sous Henri II, cette propriete fut transportee a Tabbaye de Chester, 
ainsi que celle de Teglise de Saint-Pierre-du-Marche, situee au mi- 
lieu de la ville de Chester, sur la place oii se Irouvaient le marche et 
la mairie. Le Domcsdaj-Book parle de la pretention de Robert de 
Rhuddlan sur cette eglise, mais c'est pour la rejeter. Cependant on 
trouve dans rinventaire une piece qui prouve que Tabbaye conserva 
ses droits sur elle. La charte de Guillaume-Ie-Conquerant, en 1081 
(voyez ci-dessus, p. 26), omet la donatiou de Cumbinella, probable- 
Hient parce que ce prince ne voulait pas laisser a une abbaye d'outre- 
mer ce domaine situe dans la marche de Galles ; mais les autres v sont 
luentionnees, et nous en avons donne les equivalents modernes, 

(i) jNous ne conuaissons pas d'autre lieu de ce nom en jVormandie, que 
Milli, canton dc Saiut-Hilaire-du-Harcouct. Mais dans une charte de 
Perseigne, on voit figurer, en 1 145, un autre personnage appele Hugue 
de Mellai (doyenne de Sable), probablcment dtsceudant de cehii-ci, 

{'i) Orgeres, canton de (iace LIBER OCTAVUS. 283 

ratarum super altare posuit. Haec breviter tetigi de 
donis quae praefatus heros Uticensi contulit ecclesioe, 
iiec me velit, quaeso, prudens lector inconsiderate 
subsannare, si titulum incoepti operis, dum tempus 
est, prosequor in narratione. 

Rodbertus, Unfridi filius, dum puer erat, cum patie 
suo in Angliam transfretavit, etXduardo regi , donec 
ab eodem miles fieret, domi mibtiaeque servivit. 
Deinde, fulgentibus armisjam indutus, regiisque mu- 
nerlbus honorifice ditatus, parentes suos revisere con- 
cupivit, et regis adepta permisslonc ad suos ovans 
repatrlavit. Facto autem Senhiclo bello, et rege Guil- 
lelmo multis hostium tumultibus occupato, praefatus 
tiro cum Hugone consobrino suo (i), Rlchardi de 
Abrincis cognomento Goz iilio, iterum ad Anglos 
translit, et semper in omnibus exercitiis, quae a mlli- 
i tibus agenda erant, inter praecipuos viguit. Deinde, 
post multos agones, praedlcto Hugoni comitatus Ce- 
strensls datus est , et Rodbertus prlnceps milltiae ejus, 
et totlus provinclue gubernator faclus est. Tunc vlcini 
Brltones, qui Gualli, vel Guallenses vulgo vocitantur, 
contra regem Gulllelmum et omnes ejus fautores nimis 
debacchabantin\ Decreto itaque regls, oppItUnn con- 
tra Guallos apud Rodelentum constructum est, et Rod- 
berto, ut ipse pro defenslone Angllci regni barbarls 
opponeretur, datum est. Belllcosus marchio contra 
inquletam gentem saepissime conllixit, crebrisque cer- 
tamlnibus multum sangulnls eifudit. Incolls itacjue Bri- 
tonibus saevo Marte repulsls, fines suos dilalavit, et in 

monte Dagaunoth (2), qui marl contiguus est, fortis- 

I 

' (1) Hugue, vicomte d'Avranches, et ensuite comte de Cliester. 

'1) Robertbatil un chatcau siu- les bautcurs qui dominrnt l'emliou- 284 HLSTORIA ECCLESIASTICA. 

simum castellum condldit. Per xv annos intolerabiliter 
Britones protrivit, et fines eorum, qui pristina liber- 
tate tumentes, nihil omnino Normannis debuerunt, 
invasit. Per silvas et paludes et per arduos montes 
persecutus Iiostes multis modis proiligavit. Nam quos- 
dam cominus ut pecudes irreverenter occidit, alios 
vero diutius vinculis mancipavit, aut indebitae servi- 
tuti atrociter subjugavit. Christicolae non licet fratres 
suos sic opprimere, qui in fide Christi sacro renati 
sunt baptismate. 

Superbia et cupiditas, quee per totum orbem mor- 
talium possident pectora, Rodbertum marchisum abs- 
que modo ad praedas stimuiabant, et homicidia, per 
quae idem in horrendum praecipitium mersus est 
postea. Nam tertio die julii Grithfridus, rex Guallorum, 
cum tribus navibus sub montem, qui dicitur Hor- 
raaheva (i), littori appulsus est, et mox pirataruiii 
exercitus quasi lupi rapaces ad depopulandam regio- 
nem diiFusus est. Interira raare fluctus suos retraxit, 
et in sicco littore classis piratarum stetit. Grithfridus 
autem cum suis per maritima discurrit, homines et 
armenta rapuit, ac ad naves exsiccatas festine remeavit. 

Interea clamor vulgi Rodbertum, meridie dormitan- 

cliure de la Conway. Ce chateau prit leur noiu , eniprunte probable- 
iiienl a la riviere qui coule a leur piecl : Diganwy. Les chrouiqueurs 
en ont quelquefois fait Gasnoc, par le retranchement de la premiere 
svllabe et une legere alteration de la desinence. L'emp]acemenl de ce 
chateau fait aujourdliui partie de la paroisse d'Egghvys-Rhos (ecclesia 
Jihos). 

(i) Le mont Hormaheva s'appelle aujourd'hui Greal Orms Head 
ou Llandludno (eglise de Saint-Ludno). Cette paroisse esl situee, 
ainsi que la precedento, dans le comot de Crenthyn et le cantref dc 
Rhos (CarnaAvonshire). Le grand chateau de Conway, situe en facc 
sur !a i"ivo nrcidrntale df la (!nnw;i\ , nc rnl (onslrnil quVii i^jR^- LIBER OCTAVUS. 285 

tem, excitavit, eique hostilem discm-siim per terram 
suamnmiciavit. IUe vero, ut jacebat, impigersurrexit, 
etmox praecones, adcoiigregaudumagmen armatorum, 
per totam regionem direxit. Porro ipse cum paucis 
bellatoribus imparatus Guallos prosecutus est, et de 
vertice montis Ilormalievge , qui nimis arduus est, 
captivos a piralis iigari, et in naves cum pecoribus 
praecipitari speculatus est.UndemarcIiisus, audax utleo 
nobiiis, vehementer infremuit, hominesque paucos, 
qui secum inermes eiant, ut, antequam osstus raaris 
rediret, super Gualios in sicco littore irruerent admo- 
nuit. Illi vero praetendunt suorum paucitatem , et per 
ardui montis praecipitium descendendi dilllcultatem. 
Denique Rodbertus, dum videret inimicum agmen cum 
prcfida sua praestolari reditum maris, quo aufugeret, 
uimis doIuit,impatiensque morae, perdiOicileni liescen- 
sum sine lorica, cum^uiio milite, nomine Osberno de 
Orgeriis, ad hostes descendit. Quem cum viderent solo 
clypeo jprotectum, et uno lantum milite stipatum, 
omnes pariter in illum missilia destinant, et scutum 
ejusjaculis intolerabiiiter onerant, et egregium miii- 
tem letliaiiter vuinerant. Nulius tamen quamdiu stetit, 
et parmam tenuit, ad eum cominus accedere, vel 
eum ense impetere aususfait. Tandem bellicosus heros 
spiculis confossus genua tlexit, et scutum missiiibus 
nimis onustum, viribus efFoetus, dimisit, animamque 
suam Deo, sancteeque Dei genitrici Marice commenda- 
vit. Tuncomnes in illum Irruunt, et in conspectu suo- 
rum caput ejus abscindunl , ac super malum navls pro 
signo victoriee suspendunt. Hoc piures de cacumine 
montis cum Ingenti Oetu et raoestitia cernelDant, sed 
hero suosuccurrerc non valebant. Deinde comprovin- 286 HISTORIA ECCLESIASTICA. | 

ciales de tota regioiie adunati sunt, sed frustra, quia ; 
raarchiso jam mactato suffragari nequiveruiit. Classe 
tamen parata, piratas per mare fugientes persequeban- 
tur nimis tristes, dnm caput principis sui super malum 
puppis intuebantur. Cumque Grithfridus et complices ; 
sui respicerent, et persecutores nimis iratos pro inju-; 
ria herili adverterent, caput deposuerunt, et in mare i 
projecerunt. Hoc ut Roberti milites conspexerunt, 
nequidquam prosequi horaicidasdesierunt. Corpusvero 
ejus cum nimio luctu Anglorum et Normannorum ; 
sustulerunt, et Cestramdetulerunt, ibique in coenobio; 
Sanct£e Walburgae virginis sepellerunt. Nuper illudi 
coenobium Hugo Cestrensis consul construxerat, eiquej 
Ricardus Beccensis monachus abbas prteerat, ibiquej 
Deo monachorum gregem inter belluinos coetusj 
nutriebat (i). j 

Postaliquot annosErnaldusmonachus,Unfridi filius,! 
in Angliam transfretavit , et ossa Rodberti fratris sui,i 
Rodberto de Limesia, Merciorum episcopo (2), conce-j 
dente, sustulit, et in Normanniam ad Uticense monas-i 
terium transtulit; qucc Rogerius abbas cum convenlui 
fratrum honorifice suscepit, et in claustro raonacho-i 
rura secus ecclesiam in meridiana parte tumulavit. : 
Preefatus Ernaldus , cum quatuor nobilibus sociis , Wi-i 
done et Rogerio , Drogone et Odone, in adolescentia; 

(i) Le monastere de Sainte-WereJmrge, fonde par Edgar, roi de 
Mercie, en 858, fut en effet retabli par le comte Hugue et sa ferame, 
Ermentrude; mais la cliarte de dotalion du nouveau monastere n'est; 
que de logo. ' 

(2) Robert de Limesi , eveque de Lichtfield en loBo (aS decembre), I 
transporta le siege de son evecbe a Coventry le i8 avril 1 102, et mou-' 
rut le 00 aout iii;- Ses successeurs prennent encore aujourd'hui le| 
titre dVveques de Lichtfield et de Coventry. j LIBER OCTAVUS. 287 

mllitiam deseruit, et factns monachus, plus cunctis 
sodalibus suis in monacliatu desudavit, et fere quin- 
quaginta annis in ordine monachili fei vidus vixit. Hic 
nimirum ecclesiae suae utilitati satis inhiavit, pro qui- 
busBritannicum pelagusraultoties transfretavit, alque 
Apuliam et Calabriam, Siciliamque, ut de spobis 
parentum suorum ecclesiae suoe subsidium suppedita- 
ret, penetravit. Tunc Guillelmura,abbatcm Sanctae Eu- 
femiae, fratrem suura, et Guillelmum de Grantemaisnll, 
consobrinum suum (i), aliosque cognatos suos in Ita- 
lia locupletatos adiit, ipsisque benigna vi quantum 
potuit, ut monasterio suo conferret, abstulit. Sic de 
rebus parentum suorum ornatus, et alia commoda ec- 
clesiae suae procuravit, ipsosque consanguineos utili- 
tatibus monasterii subjugavit. Multas injurias atque 
repulsas plurimis in locis pertulit, sed ab incoepto 
coiiatu, Ilcet plurirais adversitatibus interdum el frc- 
quenter impediretur, depelli non potuit. Praedictus 
vir his et hujusmodi nislbus sat procaciter studult, 
ejusque studio conditus super tumulumfiatris sul, lapl- 
deus arcus usque hodie consistit. Rainaldus pictor, 
cognomento Bartolomseus, variis coloribus arcum 
tumulumque deplnxit, et Vitalis Angligena, satis ab 
Ernaldo rogatus, epitaphluni elegiacis versibus hoc 
raodo edidit : 

Hoc in mausoleo Rodbei tus de llodelento 

Conditur humano more soli gremio. 
Filius Unfredi, Dacorum spermate nati, 

Fortis et illustris iste fuit juvenis. 
Dapsilis et pugnax, agilis, forniosus et audax (i) Gnillaume, second fils do Hujiur de Cirent* nirsnil e( gcndie de 
l^obei t (iniscaid. 288 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

Miles in orbe fuit, vivere dum licuit. 
Marchio munificus, sociisque tidelis amicus, 

Ut Christi sponsee, paruit EcclesiEe. 
Presbyteros, monachos, pupillos et peregrinos 

Semper honorabat, largaque dona dabat. 
Constiuxit castrum , tenuitque diu : Rodeleatuni, 

Firniiter indigenis oppositum rabidis. 
Barbaricas contra gentes exercuit arma, 

Mille pericla probo sponte ferens animo. 
Montem Svaudunum, fluviumque citum Colvenum (i) 

Phuibus armatis transihit vicibus. 
Praecipuam, pulchro BUdeno rege (2) fugato, 

Prtedam cum paucis cepit in insidiis. 
Duxit captivum , lorisque hgavit Hoelium (3), 

Qui lunc Waliensi rex preerat manui. 
('epit Grithfridum regem, vicitque TreheUum (4). 

Sic micuit crebris miHtis titulis. 
Attamen incaute Wallenses ausus adire, 

Occidit aestivi principio Juhi. (i) Le Snowden, CREiGiER-Eir,.\ ou KREiciEUR-ERrREu (les montagnes 
de neige), ia plus haute montagne du pays de Galles, situee dans.le 
comte de Carnarvon. — La riviere de Comvay, en gallois Coli.nweus 
(le fleuve rapide), aujourd'hui Cafn ou Cefm, sert de Hmite aux eve- 
ches de Bangor et de Saint-Asaph. 

(2) Bletjiy>-ap-Co>'fvn , prince du North-Wales et de Porvis, 
d'abord conjoiutemeat avec Rywalhon (1060-1066}, et puis seul jus- 
qu'en lOjS. L'expedition dont parle notre auteur a du avoir lieu 
en 1072. Le nom de ce prince est ecrit Blciha,ueiit dans Guillaume 
de IMalmesbury, et Blein dans le Domesday-Booh. 

(3) HowEL-AP-OwEN et son frere Rhys-ap-Owen, princes du South- 
Wales, ayant ete vaincus a la bataille de Pwlh-Gwttie, en 1076, 
tomberent dans les maius de leurs ennemis, et furent tous les deux 
mis a mort. 

(4) Gruffydh-ap-Conan, ayant voulu detrouer Trahaern-a?-Caradoc 
( Trehellus de notre auteur), s'empara de Tile d'Anglesey, puis de- 
barqua sur la cote du Carnarvonshire, puis hii livra bataille a Bron- 
yr-Erw en ioj5. La il fut battu, et probableiiient envoye sui-le-cbamp 
prisonnier a Chester. Ayant recouvre sa liberte, il attaqua de nouveau 
Trahaern, et le vainquil sur lcs montagnes de Carno en lojg. [1088] LIBER OCTAVUS. 289 

Prodidit Owenius (i), rex est gavisus Howellus, 

Facta vindicta monte sub Hox'malieva. 
Ense caput secuit Grithfridus, et in mare jecit; 

Soma quidem reliquum possidet hunc loculuni. 
In claustro sancti requiescit patris Ebrulfi; 

Pro nieritis cujus sit sibi plena salus I 
Quondam robustus, jacet hic nunc exanimatus. 

Hinc dolor in tota personat, heu! patria. 
Hic modo fit pulvis, jam nil agit utihtatis. 

Ergo, pie lector, ejus adesto niemor. 
Hunc ut in slherea locet arce, roga prece digna 

Cum lacryniis verum, qui regit onine, Deuni. 
Ohriste, Dei splendor, vitae dator et reparator 

Orbis, huic famulo propitiare tuo. 
Eripe Tartareis Rodbcrtum, Christe, caminis! 

Est nimis ipsc reus; tcrge, precor, fixcinus. 
Parce, quod ipse, piam rogitans clamore Mariani, 

Consutus rigldis occubuit jaculis. 
Indulge culpas , mansuras annue gazas , 

Ut (jueat in iiitidis semper inesse choris. Amen. 

IV. Guillelmo Rufo per omnes Anglorum regiones 
dorainante, et ubique rebelles principali censura for- 
titer comprimente, turgidus Odo, de Anglia ejectus, 
Bajocensem dioecesimrepetiit, et Rodberto duceraolli- 
ter agente, toti Normanniae dominari sategit. Proviu- 
cia tota erat dissoluta, et praedones catervalim discur- 
rebant per vicos et per rura , nimiiiraque super 
inermes debacchabatur Jatrunculorum caterva. Rod- (i) Lisez : prodiit. Le roi Owen, fils d'Edwyn, fils de Grono, et 
Howel, fils de Grono, son oncle, n'ctaient a cette epoque que des 
nobles du Korth-Wales, seigneurs de Tegengyl (Englefield); mais, 
quelque temps aprcs (en 1099), Owen fut place par les Normands sur 
le trone du J\'orth-\^ ales ; et Howel-ap-Grono, ctant seigncur suzc- 
rain, peut trrs bien avoir ete decore empliatiquement du titre de roi 
dans la langue galloise. II ne serait meme pas impossible que ce fut 
lui que notre auteur aurait voulu designcr six vers plus haut, au lieu 
de Howel-ap-Owen. 

in. lo 290 HISTORIA ECCLESlAynCA. [1088] 

beiius dux nullam super raalefaclores exercebat disci- 
pllnam, et grassatores per octo annos sub moili prin- 
cipesuper imbecillempopulum suamagitabantfuriam. 
Iraportune sanctara Ecclesiam vexabant, et possessio- 
nes, quas antecessores boni bberaiiter dederant, vio- 
ienter auferel3ant, aut devastaliant. Desoiata gemebant 
monasteria , et monaclii ac sanctimoniaies grandi pre~ 
raeiDantur penuria (i). In tantarum siraultatum pesti- 
lentia, nullus lionos Deo sacratis exliiijebatur, seu reve- 
rentia. Quotidie fiebant incendia, rapinseetliomicidia, 
et lugeijat pieiis, nimiis calamitatibus anxia. Fiiii ne- 
quam emergebant in Normannia, qui enormi cum 
aviditate ad cuncta prompti erant facinora, et crude- 
liter materna depascelDantur viscera. Inter Iisec impune 
procedebat petuians iilecebra, moiies flammisque 
cremandos lurpiter focdabat Venus sodomitica. Mari- 
taiem tiiorum publice poiluelDant adulteria, et erga 
divinse legis observantiam multiplex aderat negligen- 
tia. Episcopi ex auctoritate Dei exleges anathemati- 
zabant, tlieoiogi proiatis sermonilDus Dei reos admo- 
nebant. Sed lils omnibus tumor et cupiditas cam 
satellitibus suis immoderate resistebant. Adulterina 
passim municipia condelDantur, et il^idem filii iatro- 
num, ceu catuli luporum ad diiacerandas bidentes, nu- 
triebantur. Occasiones iniraicitiarum ab iniqiiis quae- (i) Oa pcut se faire une idec de ces ravages par le recit c|u'on 
trouve dans le caitulaire de la Sainle-Trinite de Caen (Bibliotlurjue 
Royale, 565o) de ceux cju'eut ii souflrir cette abba)e de la part des 
voisins de ses doniaines. Les plus grands seigneurs du pays : Guil- 
laume, comte d'Evrcux, Ricbard de Courci, Robert Bertran, Robert 
de Monbrai , cL jusfjn'au j)rince Henri lui-meme, n'avaient jias bonle 
de jjrendre j)art a ces devastalions. [1088] LIBER OCTAVUS. 29i 

rebantur, ut mutuis contlictlbus finitimae sedes 
frequentarentur, et rapacitates cum incendiis irreve- 
renti conatu agitarentur. Graviter hoc sentit et milii 
attestatur depopulata regio, et gemens viduarum de- 
biliumque, pluribus oppressa raalis, concio. Sic per 
desidiam ignavi ducis in brevi disperiit, et in magnara 
egestatera ac perturbationera dedecusque cecidil quid- 
quid per vivacitatem studiumque solertis heri et fau- 
torum ejus actum est, longoque tempore in Neustria 
propagatum est. 

In aesta te, postquam certus r umor de Rof fensis ( i ) de- 
ditionecitra mare personuit, Henricus Clito, Constan- 
tiniensis comes, in Angliam transfretavit, et a fratre 
suo terram matris suce requisivit. Rex autem Guillel- 
mus benigniter eum, lit decuit fratrera, suscepit, ct 
quod poterat (2) fraterne concessit. Deiride peractis 
pro quibus ierat, in autumno regi valefecit, et cum 
Rodberto Belesraensi, qui jam per amicos potentes cum 
rege pacificatus erat, in Norraanniam remeare dispo- 
suit. Interea quidam malivoli discordise satores eos 
ajiticipaveriint, et falsa veris immiscentes, Rodberlo 
duci denuntiaverunt quod Ilenricus frater suus, et 
Rodbertus Belesmensis cum rege Rufo essent pacificati, 
ac ad ducis damnura sacraraenti etiara obligatione 
confocderali. Dux igitur, illos potentes ac fortissiraos 
milites sciens, eorumque conatus valde pertiraescens, 
cum Bajocensi episcopo consilium iniit, et pra?fatos 
optimates praeoccupavit. Nam, antequam aliquid mo- 
lirentur, cura securi ad littus maris de navibus egrede- 
rentur, valida railitura manuraissa,illos comprehendit, 

(i) Ajoutoz : oppidi. 
{•2) Lisez ; petiverat. 292 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1088] 

vlnculis coarctavlt, et unum Bajocis, aliumque Noil- 
lelo (i), sub manu Bajocensis t^ranni custodlae mancl- 
pavlt. Rogerlus, comes Sciobesburife , ut Rocibertum 
fibum suum captum audivit, accepta a rege licentia, 
festinus in Neustriam venit , et omnia castella sua mi- 
litari manu contra ducem munlvit. Porro Bajocensis 
Odo, velut ignivomus draco projectus in terram, 
nimis Iratus contra regis insolentiam, variis seditioni- 
bus commovebat Normanniara , ut slc de aliquo modo 
nepoti suo, a quo turplter expulsus fuerat, machlna- 
retur injurlam. Ipsum. nempe dux multum metuebat, 
et quibusdam consillis ejus adquiescebat (2), quaedam 
vero flocci pendebat. 

V. Undique furentibus in Normannia seditlosis, et 
raulta mala cupientibus addere, pessimus prcesul Odo 
ad ducera Rotomagum venit, et consideratls totius 
proviuciae negotils, duci ait : Qiiisquis gubernaculum 
regni dehet tenere , populoque Dei , qiii dii^ersis in 
moribus diffusus est, prceeminere , mitis et asper 
pjout ratio expetit , sitl ubique sit nutis ut agnus 
bonis et subjectis ac humilibus ; asper autem ut leo 
pravis et rebellibus ac contumacibus ! Hoc , domine 
dux , sagaciter perpende , ut bene nohili prcesis du- 
catui Normannice , quem divinitus suscepisti ex pa- 
terna successione. Confortare et viriliter age. Ecce 
proteri^i et exleges per totam terram debaccliantur, 
et pessimis assiduisque actionibus pene paganis assi- 
miUuUur, et enormitate scelerum , si dici fas est, 
adcequantur. Clamant ad te monachi et viduce, et (i) IVeuilli-rEvefiue. 

(1) Pcssini/s. Ms. (1p la reino de Surdc?. [1088] LIBER OCTAYUS. - 293 

dormis. Inaudita facinora frequenter audis et par- 
vipendis. Non sic egit sanctus David, nec magnus 
Alexander. Non sic Julius Ccvsar, nec Severus 
Jfer (i). Non sic Hannihal Carthaginensis , nec 
Scipio Africanus , nec Cjrus Persa, nec Marins Ro- 
manus. Quid moror in relatione barbarorum, ohscura 
quorum eliam nomina tihi sunt incognita? Replice- 
mus notiora , et sanguini nostro propinquiora. Remi- 
niscere patrum et proai^orum , quorum magnanimi^ 
tatem etvirtuiem pertimuit hellicosa gens Francorum. 
RoUonemdico, et GuillelmumLongam-Spatam, atque 
tres Richardos , et Rodhertum avum tuum , postremo 
GuiUelmum patrem tuum, cunctis antecessorihus su- 
hUmiorem. Ilorum, qua^so, rigorem cemulare et efji- 
caciam , sicut iUi prcedecessorum suorum sectati 
sunt vigorem ei indusiriam, qui re^na nuindi per 
immensos lahores ohtinuerunt , tjrannos compresse- 
runt, et sa^vas gentes edomuerunt. Expergiscere, et 
invicium aggrega exercitum Normannice , et in ur- 
hem Cenomannicam profciscere. Ihi sunt municipes 
iui in arce, quam pater tuus condidit, et tota civilas, 
cum venerahiU HoeUo episcopo, tihi graianier ohedii. 
Juhe ut iUuc omnes Cenomannensium proceres ve- 
niant ad te , et ohsecundaniihus lcetis affatihus et 
henivola menie congraiulare. Contemnenies vero cum 
viriute miUiari aggredere , et munitiones eorum , nisi 
cito dcdiderint se , protinus ohside. Cenomannensihus 
suhjugaiis , Rogerium comitcm (2) aggredere , et 
ipsum cum progenie sua definibus Normannice fun- (i) Seplime Severe. 

{•1) Roc^cr de Montgoninieii, conilc de Sluc\^sbury 294 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1088] 

ditus exclade. Ne timeas , sed in virtate Dei conji- 
dcis, Pirile robar arripe , et consiliis sapientum utere. 
Jam Rodhertum, Rogerii primogetdtam, tenes in car- 
cere. Jam si pertinaciler, ut bonum ducem decet, 
perstiieris in agone , Talvatios sab{'ersores de dacatu 
iuo poteris penitus expellere. Maledica est prosapia 
eorum, alit nefas, et machinatur quasi jus heredita- 
rium. floc nitnirum horrenda mors eorum attestatar, 
quorum nullus communi et usitato fine , ut cceteri 
homines , defecisse invenitur. Talavatiana propago , 
nisi nanc eam eradicaveris , adhac, ut opinor, noxia 
tihi erit et inexpugnahilis . Hahcnt quidem fortissima 
castella : Bellismum , Luberciojiem , Axeium, Alen- 
cionem , Danfrontem , Sancfum Cenericum, Rupem 
de lalgeio , pro qaa ah audaci Hugone digladiata 
est Mahilia, Maniercias , et linaciam (f) , et alia (i) Belleme, Lurson (aiijourd'hui Bois-Barrier, suivant OdoUant- 
Desnos), Essei, Alencon, Doiufront, Saint-Ceneri , La Roche-Mabile, 
Maniers, Yignats. 

Parmi ces Ueux il n'y en a c{u'uti (Lurson) , dont le nom ne corres- 
ponde pas a celui d'une coraraune actuelle. Odollant-Desnos s'est con- 
tente de lui donner pour equivaleut Bois-Barrier, sans autre expli- 
cation. jXotre savant ami M. Cauvin y ajoute les renseignements 
suivants : 

Le chateau de Lurson, d'ou Roger de Montgorameri et Mabile 
de Belleme daterent, vers 1060, rapprobalion de la donation de 
reglise de Nouans a Pabbaj^e de Saint-Yincent du Mans, par Gautier 
de Montmirail et Richilde sa femnie {hocfactum est in castro de Luee- 
tio.\e), etait certainement place sur le territoire de la commune du 
A al (appele par Cassini : le val Pineau), entre Alencon et Maraers, 
au midi delaforetde Perseigue. — M. Cauvin pense qu'il donnait son 
nom a toute la paroisse, jusqu'a ce qu'elle prit celui du Yal {parochia 
S. M. de Falle), que nous trouvons pour la premiere fois dans une 
charte du milieu du xu' siecle. II parait constant qu'il y occupait 
l'emplaceraent d'«n bois taillis nomme Bois-Barrier. — jNotre savant [1088] LIBER OCTAVUS. 295 

pliira, qiuv GLiillebnus Bellesmensis et Rodbertus , 
li^o et Guarinus , aliique successores eoruni superhe 
construxerunt ^ aut vi , seu jraude , dominis suis vel 
finitimis suhripucrunt. Dolis et scelestis machinatio- 
nihus semper inhiaverunt , nec ulli amicorujn vel affi- 
nium Jidem serva{>erunt. Simplicihus itaque vicinis 
nece seu captione supplantatis, admodum creverunt , 
etingentes domos acjortissimas munitioncs cum nimio 
sudore pagensium condiderunt. JSunc omnia , optime 
dux , jure illis aujerre poteris , si magnanimi patris 
tui et operum ejus Jortis amulator eoctiteris. Pater 
enini tuus onuda prcedicta munimenta in vita sua 
liahuit , ct quibuscwnque voluit , ad tutandum com- 
mendavit. T^erum Rodhertus , quem jam ligatuni 
coerces , mox ut regem dejunctum audivit, municipes 
luos de munitionibus tuis per superhiam suam expu- 
lit, sua^que ditioni, ut exherediiaret te , munimi?ia 
suhcgit. IIa'c omnia qucc di.xi, sapienter inspice , ac 
nt honus princeps , pro pace sanctce matris Ecclesia', 
et pro dejensione pauperum debiliumque laudahiliter 
exsurge, et resistentes virtute conterc. Conjractis cor- 
nihus primorum , qui cervicem erexernnt contra te , 
reliqui, visa dejectione contubernalium,Jornudcd)unt aini ajoute que ce chateau est lc xneme qui fut appele plus tard Unxi- 
cosA, Orticosa : rOrtieuse, et regarde ces divers noms comme dcs 
modifications d'un meme type. Cette derniere conjcclure ne nous 
parait ])as heureuse. 

D'un autrc cote, iM. Stapleton repousse cct emplacenient et celte 
synonymie pour porter Lurson a Neufchatel en Saonnois, dont il 
aurait constitue le chateau et le nom primitifs, que la constructiou 
nouvelle aura fail oublicr vers ii45. JNous regrettons de nc pouvoir 
citer dans cetle nole lcs developpcments savants ct ncufs sur lcsqucls 
cst basec sa (oiivirruHi . (|ui' ikmis parlai^cons. 296 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1088] 

te , et jussis tiiis Jamulabiaitiu' sine contradictione . 
Tunc populus Dei sub tutela protectionis tuce securus 
in pace lcetabitur, et pro salute tua omnipotentem 
Deum pie deprecabitur. Cultus divinitatis in regione 
tua cunctis ab ordinibus jugiter celebrabitur , et lex 
Dei cum securitate communi salubriter observabitur. 
Exliortatoriam antisticis allocutioiiem omiies, qui 
aderant, laudaverunt, et sese ad ducis officium pro 
defensione patriae totius liilariter obtulerunt. Dux igi- 
tur Rodbertus, aggregato exercitu, Cenomannis pro- 
fectus est, et tam a clero quam a civibus tripudianter 
susceptus est. Deinde legationibus ejus auditis, conve- 
nerunt ad eum Goisfredus Madeniensis, Robertus Bur- 
gundio, et Helias filius Johannis (i), aliique plures 
parati ad servitium ducis. Agminibus vero Norman- 
norum praeerant praesul Bajocensis, et Guillehnus 
comes Ebroicensis , Radulfus de Conchis, et nepos 
ejus Guillelmus Bretolienvsis (-2), aliique militares viri, 
multis probilatibus proecipui. Paganus de Monte-Du- 
bleiis (5) , cura aliis conturaacibus castrum Balao- (i) GeoftVoi, troisieme du uoui, seigueur de Mayeune (lojg-iogg). 
Ce seigneur est le meme que uous avons vu figiirer ci-dessus, t. II, 
]). 100, comiue le plus ledoutable des ennemis de la domination Nor- 
maude dans le Maine, en io65. Apres s'etre reconcilie avec le duc 
Guillaume, il Facconipagna dans son espedition d'Angleterre. Marie 
aHildel)urge, Glie de Judicael, comte de IVantes, il futramant d'Her- 
sende, fille ainee de Hugue III et fenime d'Azzon. — Robert de IVe- 
vers, surnonime le Bourguignon, seigneur de Sable, au droit d'Avoise 
de Sable, sa premiere femme. — Helie de Beaugeuci, seigneur de La 
Fleclie, fi!s de^ Jean de Beaugenci et petit-fils de Paule, fiUe de Her- 
bert Eveille-Cliien, comte du IMaine. 

(2) Fils d'Adcline, soeur de Raoul de Conches. 

(5) Paycn de Montdonhlr;in. [1088] LIBER OCTAVUS. 29^ 

nem (i) tenebat, et venienti duci cum turmls suis 
acriter resistebat. Ibi Osmundus de Gaspreio (2) , pul- 
cherrimus miles et honorabiiis, kalendis septembri- 
bus occisus est. Cujus corpus ab Ernaldo monacho 
Uticum deductum est, et in porticu ante valvas ecclesiae 
sepultum est. 

Post plurima damna utrlusque partls, Balaonenses 
pacem cum duce fecerunt, et postmodum Normanni 
simul ac Cenomannenses cum duce castrum Sancti Ce- 
renici (3) obsederunt. Ibi familia Rodberti Belesraensis 
erat, cui Rodbertus Quadrellus (4), acerrimus miles 
et multoyigore consplcuus, prieerat, qui hortatu Ro- 
gerii comitis obsidentlbus fortiter obstabat. \erum 
deficiente alimonia castrum captum est, et proefatus 
municeps jussu irati ducls protinus oculls pri\atus est. 
Aliis quoque pluribus, qui contumaciter ibidem rcsti- 
terant principi INormanniue, debilltatio raembrorum 
indlcta est ex senlentla curiae. 

Tunc Gaufridus Madeniensis cum Cenomannensibu& 
tribunls ad ducem accessit, eiquc Rodbertura Gerolum, 
Rodberti Geroiani filium, praesentavit : ]t;ie, inquit, 
vir, dondne dux , consobrinus fuus est (5) _, et in Apu- 
lla cum parentihus iuis , qui magna ihidem potentia 
pollent, jam dudum conversatus est. Nunc autem ad 
te , dominurn suum et consanguineum , Jiducialiier (1) Le chateau de Rallon. 

(2) Gapree, canton de Courtomer. 
(5) Le cliatcau de Saint-Ceneri. 

(4) Ce Robert Quarrel appartenait probablement a la famille (pii a 
laisse son nom a Linieres-Ia-Quarrel et a Yilaines-la-Quarrol (arron- 
ilissenient dc Mamrrs). 

"'^) \ oyez li-dessiLs, I. if, p. '^<S. 298 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1088] 

accedit ; senntiumqae siiiim tibi jideliter offerens , hoc 
a te castrum jure requirit, quod pater suus omni vita 
sua hereditario jure possedit , tenuit et istic ohiit, 
Tunc Rodbertus dux ista poscentibus facile annuit , et 
Rodberto Geroio castellum Sancti Cerenici reddidit. 
Ille yero fere xxxvi annis poslraodum tenuit, muris 
et vallis, speculisque (i) munivit, et moriens Guil- 
lermo et Rodberlo filiis suis dereliquit. 

Habitatoribus hujus municipii quies et pax pene 
semper defuit , finitimique Cenomannenses, seu Nor- 
manni insistunt. Scopulosum montem anfractus Sartae 
lluminis ex tribus partibus ambit, in quo sanctus Cere- 
nicus, venerandus confessor, tempore Mileliardi, Sagio- 
rum pontificis, liabitavit. Ibi monachis coenobiumfun- 
davit, cum glorioso coetu domino militante, vitaeque 
cursu beate peracto, nonis maii feliciter ad dominum 
migravit (2). Denique Carolo Simplice regnante, dum 
Hastingus Danus cum gentilium phalange Neustriam 
depopulatus est, sanctum corpus a fidelibus in Ca- 
strum Theoderici (5) translatum est, et dispersis mo- 
nachis monasterium destructura. Succedenti vero tem- 
pore, incolarum facta est mutatio. Sanguinarii prae- 
dones ibl speluncam latronum condiderunt, ubi sub 
regimine Sancti Cerenici contemptores mundi modeste 
conversati sunt, et in ordine monachico jugum Domini 
fine tenus gesserunt, Centum quadraginta , ut fertur, 
sub praefato archimandrita cultores ibidem in vinea (i) Ce niot signifie -. cliambre a coucher, logement. 

(•2) Saint Serenic, qu'on appclle en Normandie saint Ceneri et 
meme saint Celerin, vint s'etablir vers (ijo dans le lieu auqucl il a 
laisse son nom, el il y mourut lc 7 mai, comrae le dit notrc auteur. 

(5) Chateau-Tliicrri. [1088] LIBER OCTAVUS. 299 

Domiiii Sabaoth laboraverunt, quorum lapidea sepul- 
cra palam adventantibus inter basilicam et in circuitu 
ejus testimonio sunt, cujusraeriti et reverentioe homi- 
nes inibi requiescant. Scelesti ergo habitatores multa 
infortunia merito perpessi sunt, et csedibus ac com- 
bustionibus, multimodisque pressuris ac dejectionibus 
frequenter afllicti sunt. 

jMunicipes Alencionis et Bellesmi, aliarumque mu- 
nitionum, ut audierunt quam male contigerit Rodberto 
QuadrelIo,et complicibus qui cum eo fuerant, valde 
territi sunt, et ut debitas venienti duci munitiones 
redderent, consilium inierunt. Verum Piodbertus dux 
ab incoepta virtute cito defecit, et mollitie suadente 
ad tectum et quietem avide recurrit , excrcitumque 
suum , ut quisque ad sua repedaret , dimisit. 

Rogeriusigiturcomes, dissolutisagminibusNorman- 
norum atque Cenomannensium, gavisus est, et per 
dicaces legatos a duce pacem, filiique sui absolutionem 
postulans, multa falso pollicitus est. Dux autem, qui 
improvidus erat et instabilis, ad lapsum facilis, ad 
tenendum justitiae rigorem mollis, ex insperato fri- 
volis pactionibus infidorum adquievit, et pace facta 
Rogerio comiti petita concessit, atque Rodbertum Be- 
lesmensem a vinculis absolvit. Ille vero jam liberatus 
intumuit, jussa ducis atqne minas minus appretiavit, 
prassentisque (i) memor injuria?, diutinam multipli- 
cemque vindictam exercuit. Nam per xv annos, qui- 
bus postmodum in Neustria simul manseruiit (2), ad- (i) PrcEteritce. 3Is. de la reine de Suede. 

(2) Ce calcul n'est pas exact. D'abord les deux Robert ne sc sont 
trouves ensemble en INormandie que pendant <[uatorze aus, ct ils 
etaieut reconcilies avant la bataillc dc Tinchebrai. 300 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1088] 

modum furuit, lotamque terram ejus plurlbus modls 
turbavit. Multos ab auxilio ejus et famulatu callidis 
tergiversatioiiibus avertit, et domiiiium ducis, quod 
antecessores ejus possidebant et copiose auxerant, 
imminuit. Erat enim ingenio subtilis, dolosus et ver- 
sipellis, corpore magnus et fortis, audax et potens in 
armis, eloquens, nimiumque crudelis et avaritia et 
libidine inexplebilis, perspicax seriorum commentor 
operum, et in exercitiis mundi gravissimorura patiens 
Jaborum; in extruendis oediflciis et machinis, aliisque 
arduis operibus ingeniosus artifex, et in torquendis 
hominibus inexorabilis carnifex. Sanctam Ecclesiam 
non ut filiusmatrem honoravit, adjuvit atque vestivit; 
sed velut privignus novercam deturpavit, oppressit 
et spoliavit. Hunc denique post innuraeros reatus, et 
dolosas factiones Dei judicio in vinculis arctavit Hen- 
ricus rex ut aequissimus censor, et ad hoc a Deo spe- 
cialiter inspiratus, miserorumstrenuus vindex. Verum 
de his alias. 

Proefatus vir, procurante Willermo rege, qui mul- 
tum eumdem dilexerat propter amorem parentum 
ejus : Rogerii et Mabiliae, filiam Guidonis, Pontivl co- 
mitis, Agnetem nomine, uxorem duxit; ex qua filium 
nomine Guillelmum progenuit, qui hereditario jure 
amplas possessiones in Neustria et Pontivo postmo- 
dum late (i) possedit. Rodbertus enim, ut divitiis, sic 
tyrannide omnes fratres suos superavit, et omne ante- 
cessorum suorum in Normannia et Cenomannico rure 
patrimonium , exheredatis fratribus, invasit, et longo 
tempore solus obtinuit. Contribules suos, nobilitate (i) I\Is. (Ic i;i vvwn: de Sucde. [1088] LIBER OGTAVUS. 301 

pares sibi, subjugare summo nisu labora\it, et quos- 
dam, prout insatiabilis cupiditas dicta\ it, dolis et into- 
lerabibbus bellis, aut insidiosis assultibus suse ditioni 
curvavit. Hoc experti sunt Hugo de Nonanto, Paganel- 
lus et Rodbertus de Sancto Cerenico, Bernardus de Fir- 
mitate (i), et alii multi, quos idem stepe contristavit, 
multisque modis terruit et alllixit. Multos nimirum, 
demptis honoribus et combustis munitionibus, humi- 
liavit, seu depopulatis possessionibus in nimiara eges- 
tatem redegit, vel , quod est pejus, debilitatis raem- 
bris mancos, aut loripedcs, vel orbatis luminibus 
inutiles reddidit. Misera itaque regio in desolationem 
redibat, dum flagrans tyrannis cruenti Marchionis 
omnes finitimos conculcare ambiebat; contra quem 
animositas ingenuitate pari tumentium pristinam 
libertatem usque ad mortem defensare satagebat. Sic 
immensa quotidie detrimenla crescebant, et pro vin- 
dicta vel adquisitione damna damnis adjecta res mor- 
talium conterebant, terrigenasque ad inediam mina- 
bant. 

Goisfredus, Rotronis Mauritaniae comitis filius(2), (i) Hugue de IVonant-sur-Queuge (Orne) avait probablenient rem- 
place depuis peu de temps Aitard de INonant, qu'on voit figurer parnii 
les bienfaiteurs de l'Abbaye-aux-Dames et de IVotre-Dame de Saint- 
Pierre-sur-Dive. — La famille Painel a possede le fief de Hauterivc, 
presAlencon, auquel clle a souvent donneson nom. — Robertde Sainl- 
Ceneri doit etre Robcrt Giroie, seigneur de Saint-Ccneri, toujours 
en guerre avec le comle de I)clleme. 

Painel et Robert de Saint-Ceneri etaicnt probablcnient des vassaux 
de lioberl-Bernard de La Ferte-Bernard, premier du nom, second 
fils dc Goslen jVoeman, tige dc la famillc Giroie. 

(2) Geoffroi , deuxieme du nom, conile du Percbe, avait succede a 
son perc Rotrou vers 1080, et mourut cn octobrc iioo. 302 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1088] 

contra Rodbertum arma sustulitj et Excalfoium (i), 
multasque alias iii circuitu villas combussit, multas- 
que prsedas Iiominesque abduxil. Erat idem consul 
magnanimus, corpore pulclier et validus (2), timens 
Deum et Ecclesife cuitor devotus, clericorum paupe- 
rumque Dei defensor strenuus, in pace quietus et 
amabilis, bonisque pollebat moribus, in bello gravis 
et fortunatus, finitimisque intolerabilis regibus, et 
inimicus omnibus. Hic nobilitate parentum suorum, 
et conjugis su£e Beatricis (5) inter illustres spectabilis 
erat; strenuosque barones, et in bellis acres oppida- 
nos suae ditioni subditos habebat. Filias quoque suas 
consularibus viris dedit in matrimonio : Margaritam 
Henrico, comiti de Covarevico (4), et Julianam Gisle- 
berto de Aquila oppido (5) , ex quibus orta est elegans 
sobolis generosae propago. Goisfredus itaque comes tot 
stemmatibus exornabatur, et armis animisque cum 
divitiis et araicis fulciebatur; et quod est super omnia, 
timore Dei stipatus, neminem timens, ut leo progre- 
diebatur. Danfrontem, fortissimum castrum , aliosque 
fundos jure calumniabatur, et RoSberto cognato suo 
auferre nitebatur. Contristabatur quod inermeset im- 
meritos piemebat, sed in campo publicum Iiostem 
reperire nequibat, contra quem debitam ultionem (i) Echaufour, pres Saint-Evroult. 

{2) Ms. de la reine de Suede. 

(5) Beatrix de Rouci , fdle d'Hilduin IV, comle de Moutdidier, et 
d'Alix, coratesse de Rouci: et non pas Beatrix de Rochefort, comme 
notre auteur le dira plus tard. 

(4) Henri, fils puine de Roger de Beaumout, conite de ^^ arwick. 

(5) Gislebert, seigneur de Laigle depuis la mort de son pere Ri- 
cher, dont nous avons vu \c recit dans le livre precedent. [1088] LIBEK OCTAVUS. 303 

exercebat. Nam ille, qui peiie omnes comprimebat, 
omiies iiihilominus metuebat, ideoqiic piiblictim cer- 
tamen ciim lioste cominus agere non audebat. In 
raunitionibus igitur suis callide latitabat, et pradones 
dlscurrere per fines suos plerumque nKDerens sinebat, 
nec obviam procedere, quamvis militiae forlissimus 
esset, prcGsumebat. Callidus enim preecavebat ne , si 
progrederetur, a domesticis suis in manibus hostium 
relinqueretur. Sic ionga lis inter duos potentes mar- 
chisios perduravit, et multa subditis detrimenta cae- 
desque generavit. Par equidem malorum fomes inter 
alios proceres undique pcr Normanniam pullulavit, 
et enormem tragoedis farraginem praeparavit. 

VI. Perturbata undique proccrum turgidis seditio- 
nibus Neustria sub molli principe, pacificisque inter 
incendia crebrasque depraedationes gementibus filiis 
Ecclesiae, clementissimus generis humani rector servis 
suis condoluit, emeritosque c[Uosdam de lacu miseriae 
et convalle lacrymarum , consortio mortaliumexemit, 
et in amoenitate desiderabili Paradisi, ut remur, notis 
in consimili studio religionis commilitonibus pie asso- 
ciavit. Durandus siquidem, Troarnensisabbasgrandse- 
vus, ab infantia monachus, religione et sapientia pree- 
cipuus, ecclesiastici cantus et divini dogmatis doctor 
peritissimus, sibi durus carnifex, aliisque mitis opi- 
fex, post multos in Dei cultu labores, in leclum decu- 
buit, et bene, ut prudens et fidelis servus, ire ad cu~ 
riam domini sui paratus, iii° idus februarii (i) de 
saeculo migravit. In ejus transitu res non silenda con- 
tigit. In corpore praefati patris, dum obiret, bipartitus 

(i) Le II fevricr 1088. 304 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1088] 

color visus est. Nam in sinistra parte vultus ejus, et 
totius corporis, usque ad pedes, niveus candor adpa- 
ruit; totamque dexteram partem plumbeus livor ob- 
texit, et omnino dexteram medietatem, ut albedo 
sinistram , a vertice capitis usque ad pedes obtinuit. 
Insolitum itaque discrimen conspecti coloris terrorem 
intuentibus incussit, et inusitatse rei causam studiosis 
inquisitoribus ad exprimendam subtilitatem perspica- 
citatis suae ingessit. Inde diversi diversa dixere. Sed 
non est nostrum Imic breviloquio siugula inserere, 
qua3 multipliciter eloquentes ex abundantia sensus sui 
protulere. Quidam quidem laevam et dexteram ad ac- 
tualem et contemplativam, vel proesentem et futuram 
vitam interpretati sunt. Alii vero prodigium hoc prae- 
sagium fore fulurorum opinati sunt. 

Venerabiles discipuli glebam religiosi doctoris in 
capitulo suo reverenter sepelierunt, et in candido 
lapide, qui subpositus est, epitaphium hoc addide- 
runt. 

Hac tegitur tuniba bonus et venerabilis abba . 

Durandus, nostri norma monasterii. 
Ad Domini laudera, praesentem condidit aedem, 

Qua sibi propitium credimus esse Deiim, 
Luce sub undena februi, resolutus babena 

Carnis, ad Angelicam dirigitur patriam. 

Sepulto paslore, Troarnensis grex Arnulfum, Sagiensis 
monasterii priorem, eligit, ac utsibi praepoiieretur, a 
rectoribus ecclesiasticis, ac prlncipibus suis expetiit. 
Illis autem congratulantibus, et libenter quod postu- 
labant annuentibus, Arnulfus Troarnensium regimen 
suscepit, quod fere xxii annis solerter tenuit (i), et 

(i) 1088-1112. LIBER OCTAVUS. 305 

tam verbis quam scriptis et salutaribus exemplis sub- 
jectoserudiit. Praefata iiimirum cluo monasteria, sicut 
ab uno principe priraordium fundationis ceperunt, 
sic ex uno fonte usus divinae servitutis et raonastici 
ordinis institutionem sumpserunt. Rogerius enira de 
Monte Gomerici utrumquc coenobium monachis 
dicavit, et Fiscannensis norma utrumque monachico 
ritui applicavit. Unus amor hos pariter coenobilascon- 
nexuit, signipotensque Martinus, Turonensis archi- 
pr^sul, suomancipatucommissoscuslodit. Sagiensesa 
Troarnensibus primum sibi abbatem (i) sumpserunt, 
et nunc, eodem adhuc patre vivente, amicabiiem sibi 
vicissitudinem de discipulis ejus repetierunt. Quo 
adepto, Deo gratias egerunt, bonique pastoris solertia 
bene profecerunt. 

Tunc Rodbertus, Normannieedux, optimatum suo- 
rum supplicationibus adquiescens, Ilenricum fratrem 
suum concessit, et a vinculis, in quibus cum Rodberto 
Belesmensi constrictus fuerat, absolvit. 

VII. [io85-io86.] Circa haec tempora Gregorius 
Papa in urbe Beneventana defunctus est (2), et Desi- 
derius, Cassinensis abbas , in Victorem, Romanum 
Papam, eleclus et inthionizatus est (3). Defuncti vero 
Papae corpus in confessione sancti Bartholomgei apo- 
stoli tumulatum est (4), ubi meritis ejus fidei peten- (0 Robcrt, preniier du nom, frere de Drogon, abbe d.i Treport 
(io56-i5 janvier 1089). 

(2} Gj-egoire VII ne niourut point a Beuevent, niais a Salerne Je 
25 niai io85. 

(^j Victor III, elu le 24 niai 1086, consacre le 9 mai 1087. 

(4) Gregoire VII ne fut point enterre dans l'eglise Saint-Barthc- 

'•■nu, a Benevent, mais dans cellc de Sainl-Matthieu, a Salerne. 

"•• 

20 306 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1087-1088] 

tlum mlraculorum copia divinitus ostensa est. Nam 
leprosi de aqua , uiide corpus ejus ablutum fuerat , 
petierunt,- qua consecuta, fideliter loti sunt, et opitu- 
lante Deo protinus mundati sunt. 

Victor Papa, postquam apicem pontificatus ascendit, 
primam missam in die sancto Pentecostae solemniter 
cantare coepit. Sed occulto Dei nutu gravem morbum 
subito incurrit. Nam diarria cogente, ter ad latrinam 
de missa ductus est , et sic in papatu vix una tantum 
raissa perfunctus. Hic magnae nobilitatis et sapientiae 
fuit ac religionis, coenobiumque sancti patris Bene- 
dlcti, quod in Monte Casslno constructum est, longo 
tempore rexit. Inde ad praesulatura assumptus, re- 
pente, ut dlximus , infirmatus est. In aegritudlne tamen 
a Pentecoste usque ad augustum languens, deiunctus 
est (i).Quodefaucto, Romanus clerusconvenlt, etOdo- 
nem, ex monacho praesulem Ostiensem, in Urbanum, 
Romanum Papam, elegit (2). Hunc Deus Israel maxl- 
mum princlpem contra AJlophilos (3) conslitult , tur- 
remque David cum propugnaculis contra faclem Da- 
masci (4) commlslt. HIc erat nationeGallus, nobllltate 
et mansuetudlne clarus, clvis Remensis (5), monachus (i) Le 16 septembre de la merae annee. Ce pape etait en eflFet de la 
iamille des comtes de Capoue, et administrait le monastere du Mont- 
Cassin, lorsqu'il fut, maigre sa longue resistance, eieve a la papaute. 

(2) Urbain II (Odon, eveque d'Ostie) (12 mars 1088-29 juil- 
let 1099). 

(3) Les adorateurs d'Allali , les mahometans. 
(4j Cant. Cantic, IV, 4. 

(5) Urbain II etait en efFet originaire, sinon de la ville, au moins 
du territoire de Reims. On croit qu'il naquit a Bainson (pres Cliatil- 
lon-sur-Marne), dont son pere Euclier etait seigneur, aussi bien que 
«e Lageri. LIBER OCTAVUS. 307 

Cluniacensis, aetate mediocris, corpore magnus, mo- 
destia tliscretus, religione maximus, sapientia et elo- 
quentia prsecipuus. Adhuc Guitbertus, invasor aposto- 
licae sedis, Ecclesiam Dei conturbabat, ac adulando vel 
persequendo cunctos quos poterat, ab miitate pacis ad 
suum schisma pertrahebat (i). Odo nimirum, comes 
Sutriae (2), nepos ejus erat, et ecclesiasticae pacis fauto- 
res pluribus pressuris coercebat. 

Urbanus Papa, confisus in Domino ccelorum, qui 
non relinquit virgam peccatorum super sortem justo- 
rum(3), mislt legatos et epistolas Romanae auctoritatis 
Francis et Graecis, alilsque gentibus per orbem con- 
stitutls, ut in fide catholica irrefragablliter persiste- 
rent, et omnem scissuram a lege Dei et corpore Christi, 
quod est Ecclesia , callide praecaverent. Solus Henri- 
cus, Teutonum princeps, et pedissequi ejusdem Guid- 
berto cohserebant. Galli vero et Angli , aliaeque gentes 
pene omnes per orbem Urbano pie obsecundabant. 

In Apulia omnes Normanni catholico Papae con- 
corditer favebant. \erum inter se truculenter disside- 
bant, et fratres plus quam civilia bella vlcissim conse- 
rebant. Rogerius enim , cognomento Crumena , id est 
bursa, ducatu Calabriae solus cum matre potiebatur. 
Quod Buamundus frater ejus, apud Jordanum princi- 
pem Capuae exulans, aegre patlebatur. Unde auxilio 
ejusdem Jordani sororli sui, aliorumque parentum, 
amicorumque suorum, arma contra fratrem suum (i) L'antipape Guibert, archeveque de Ravenne, elu a Brixen le 
23 juin 1080, ne mourut qu'en septembre iioo. 

(2) Sutri, ville cpiscopale du patrinioine de saint Pieri^. 

(3) Psalm. cxxiv, 3. 308 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1088-1089] 

corripuit, partemque paterui Iionoris, quem ipsecum 
patre bello subegerat, viriliter repetere coepit. Cujus 
guerram frater et iioverca tolerare iiequiverunt, com- 
modiusque consilium ab araicis expetere coacti sunt. 
Persuasione igitur Rogerii Sicilice comitis, aliorumque 
aflinium pacem fecerunt, eique Barum atque Taren- 
tum, aliasque duas urbes, cum multis oppidis tradi- 
derunt (i). Fratres itaque, postquam talem concor- 
diamfecerunt, Mabiliam (2) sororem suam Guillelrao 
de Grentemaisnil (3) in matrimonium dederunt, et 
ditioni ejus, quia valde probus erat, plurima castra 
submiserunt. Connexione hujusraodi necessitudinis 
Normanni provide mutuo religati sunt, et magnam 
ilaliae partem, quam Diogo et Unfridus atque Ri- 
cardus (4) , et super omnes Robertus Wiscardus obti- 
nuerant, usque hodie possederunt. 

VIII. Anno ab incarnatione Domini m^lxxx^ix", 
indictione xii^ Rodbeitus, primus abbas Sagiensis mo- 
jiasterii, virbonus et simplex, mense januario in lec- 
lum cecidit, et perceptis Dominicis sacramentis, 
x' viii° kalendas februarii de saeculo migravit. Cui Ra- 
dulfus, Seifredi (5) de Scurris filius, ejusdem coenobii (i) Ces evenements appartiennent a Tannee 1088, 
(y.) Mathilde, surnoniniee Coui te-Lonve, cinquienie fille fle Robert 
(iuiscard. 

(3) Guillaunie, second fils de Hugue de GrentniesniL 

(4) Ricliard, prince de Capoue, fils d'Ansquetil de Qnarrel. 

(5) Raoul, dont le pere, Sifroi d'Escures, etait .seigncur d'Escurc'>, 
lianieau de la ville de Seez, et non d'Escurcs pres Falaise, enibrassa 
la vie monastique a Saint-Martin de Seez en 1079, succeda a Ro- 
bert I" en 1089, fut sacre le g aout 1108 eveque de Rochesler, 
et elu le 26 avril 1 1 14 arclieveque dc Canterbury; il mouiut Je 20 oc- 
lol>re I m. [1089J LIBER OCTAVUS. M\9 

monachus, in regimine successit. Hic litterisadmodum 
fuit imbutus, eloquens et jocundus, ideoque amabilis 
omnibus.Injuventutede illustri familiamonachilemad 
conversationemvenit, etdecemannis inmonasterioper 
diversorum gradus officiorum humiliter ministravit. 
Undecimo landem anno abbatiae curam, jubente et 
consecrante Girardo Sagiensi praesule, suscepit, et 
XVI annis inter seevosbellorum turbinesstrenue rexit, 
Deique fretus auxilio, pro temporis opporlunitate res 
ecclesieediligenter auxit. Deinde Rodberti Belesmensis 
saevitia nimis imminente, in Angliam confugit, quem 
rex Henricus honorifice secum detinuit, et per Gon- 
dulfura prcesulem Roifensi episcopio praefecit. Inde 
post aliquotannos promotus, venerabili Anselmo ar- 
chiprsesuli successit, et novem annis Doroberniae me- 
tropoli praefuit. 

Anno tertio Guillelmi Ruii regis Anglorum, Lan- 
francus, Cantuariensis metropolis episcopus, defunctus 
est (i), et in basilica Sanctoe Trinitatis, quam ipse 
rairifico opere construxerat, ante crucifixum sepultus 
est. Beccensis autem Anselraus supra scriptara com- 
patriotae sui memoriara heroico carmine volumini 
lacrymabiliter indidit, Deique nutu post triennium in 
cathedramDoroberniae, ecclesiastica electione promo- 
tus, ascendit (^,). Deinde infra decem annos, quibus 
postraodum regnavit Guillelmus Rufus, Thomas, Ebo- 
racensis metropolita (5), coepiscopum suum morte se- (i) Le 28 mai 1089. 

'2) iNomme par acclamatiou, pres du lit de Guillaumc-le-Ruiix 
lualade, le 6 mais logS, sacre le 4 decembre suivant. 
(5) Thomas, premier du noin, archeveque tVYork (clu lc 2^ mai 310 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

cutus est , cum alils multis episcopis et abbatibus. Nam 
Wlstanus praesul Guigornensis et Rodbertus Herfor- 
densis, Osmundus Salesburiensis et Gualkelinus 
Guentoniensis (i), Balduinus quoque archidiaconus 
et abbas S. Edmundi regis et martyris, Turstinus 
Glestoniensis et Rainaldus Abundoniensis (2), aliique 
plures episcopi et abbates obiere; quos sigillatim prae 
fastidio legentium nolo nominare. 

[1089.] His temporibus quidam clericus, nomine 
Rannulfus, familiaritatem Rufi regis adeptus est, et su- 
per omnes regios officiales ingeniosis accusationibus et 
multifariis adulationibus magistratum a rege consecu- 
tus est. Erat enim ingenio acer, corpore pulcher, tur- 
gens disertis (3), comessationibus et ebrietatibus, libi- 
dinique nimis deditus, crudelis et ambitiosus, suisque 
prodigus ; extraneis autem praedo rapacissimus. Hic de 
obscura satis et paupere parentela prodiit, et multum 
ultra natales suos ad multorum detrimentum sublima- 
tus intumuit. Turstini, cujusdam plebeii presbyteri de 
pago Bajocensi, filiusfuit, et a puerilibus annis inter 
pedissequos curiales cum vilibus parasitis educatus 

ioyo-i8 novenibre iioo). II n'est pas exact de dire que ce prelat soit 
mort soiis le regne de Guillaume-le-Roux, quiravait precede dans la 
tombe le 2 aout de la meme annee. 

(i) Saint AYulstan, eveque de AVorcester (8 septembre 1062-19 jan- 
vier logS). 

Robert Losing, eveque d'Hereford (29 decembre 10^9-26 juin logo). 

Osmond, eveque de Salisbury (iOy8-5 decembre 1099). 

Yauquelin, eveque de Winchester (25 mai 1070-5 janvier 1098). 

(2) Baudouin, moine de Saint-Denis, puis abbe de Saint-Edmond 
(1065-29 decembre 1097). 

Toustain, abbe de Glastonbury (io85-ii02). 
Renaud, abbe d'Abingdon (Berkshire) (1084-1097). 

(3) Liugiin ({/Mcrtu<;. !\fs. de la reinc de Suede. [1089] LIBER OCTAVUS. 311 

crevil, callidisque tergiversationibiis , et argutis ver- 
borum machinationibus phis quam arti litteratoriae 
studuit. Et quia seraetipsum in curia magni regis Guil- 
lermi arroganter illustribus preeferre ardebat, ne- 
sciente non jussus, multa inchoabat, infestus in aula 
regis plures procaciter accusabat, temereque majori- 
bus, quasi regia vi fultus, imperabat. Unde a Rodberto, 
dispensatore regio (i), Flambarduscognominatus est, 
quod vocabulum ei secundum mores ejus et actus 
quasi prophetice collatum est. Flamma quippe ardens 
multis factis (2) intulit genti novos ritus, quibus crude- 
liter oppressit populorum coetus, et ecclesiae canlus 
temporales mutavit in planctus. Hic juvenem fraudu- 
lentis stimulationibus inquietavit regem, incitans ut 
totius Angliae reviseret descriptionem , Anglicaeque 
telluris comprobans iteraret partitionem, subilitisque 
recideret lam advenis quam indigenis, quidquid iiive- 
niretur ultra certam dimensionem. Annuente rege, 
omnes carrucatas, quas Angli hidas (5) vocant, funiculo 
mensus est et descripsit, postposilisque mensuris, (i) Kohert-le-Despensev {disfjensaior) occupait cet officc a Tepo- 
qae de la confection du Domesday-Book. 11 etait frere d'Urson 
d'Abetot. Le chateau de Tamworth , l'honneur de Scrivelsby, et ses 
autres fiefs d'Angleteno, furent possedes , sous Henri I", par Rogcr 
Marmion, fds de Robert Marmion, et gendre ou petit-fiis en ligne 
feminine du Despenser. 

(2) Nous pensons qu'il faut lire •.factiis. 

(3) La contcnance de Thide parait avoir ete de cent acres, si i'oii 
en croit Gervais de Tilbury ; c'est a peu pres crlle de notre charruee. 
Roger de Reaumont, dans la charte de fondation du prieure de ia 
Sainte-Trinite dc cctte ville , apres avoir donnc des charruees de lerre 
en divers lieux, ajoute : Unicuique aulcrn luiruni carrucitruni con- 
ceiin r.xxx el \ aaros terrip. 312 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1089] 

quas liberales Angli jussu Eduardi regis largiter dis- 
tribuerant, imminuit, et regales fiscos accumulans 
colonis arva retruncavit. Ruris itaque olim diutius 
nacti diminutione, et insoliti vectigalis gravi exagge- 
ratione, suppllces regioe fidelitati plebes indecenter 
oppressit, ablatis rebus attenuavit, et in nimiam eges- 
tatem de ingenti copia redeglt. 

Hujus consilio juvenis rex, morientibus praelatis, 
ecclesias cum possessionibus olim sibi datis invasit, et 
tam in abbatiis coenobitas, quam in episcopiis eplsco- 
pales decanos et canonicos cuilibet satellitum suorum 
subegit. Parcam autem ad victum suum dislributlonem 
rerum eis delegabat, et reliquos reddltus suae ditioni 
mancipabat. SIc avarltla regls in Ecclesla Dei nlmis 
exarslt, et nefarlus mos, tunc incoeptus, usque in ho- 
dlernum dlem perseverans, raultis animabus exitio fit. 
Hac enim de causa cupldus rex pastores ecclesiis impo- 
nere dilFerebat, et populus rectore, et grex pastore 
carens luplnis dentibus patebat, et multimodarum 
toxlcatis mlssllibus culparum sauciatus interibat. Prin- 
ceps itaque, nimia cupiditate tlagrans, suo infert aerario 
largas opes, quas Ecclesife Dei gratanter et devote 
dederunt antiqui Anglorum reges : Edilbertus scillcet 
ac Edulnus, Offa quoque ac Athulfus, Elfredus et Ed- 
garus, aliique principes cum suis optimatibus. Hli 
nimirum, ad fidem noviter conversi, Deum fideliter co- 
luerunt, et de suls abundantiis monachis et clericls 
affluenter largiti sunt; nt speciales ministri sacrae legis 
copioso vlctu pastl gauderent, Delque cultum absque 
ulla recusatione nocte dieque alacriter peragerent, et 
in locis constitutis celebres excubias Deo indesinenter 
exhibercnt. Ilkic prregrini et viatores securi venie- [1089] LIBER OCTAVUS. 313 

bant, et ibidem post laborem citam repausationem 
sumebant, atque post inediam ubeiem alimoniam ex 
institutione principali reperiebant. Igitur ex insperato 
consolati , Deo gratias agebant , el pro benefactoribus , 
qui longe ante tantum sibi sutiragium prseparaverant, 
Creatorem omnium pie exorabant. Anlequam Nor- 
manni Angliam obtlnuissent, mos erat ut, dum recto- 
res ecclesiarura obirent, episcopus coenobiorum, quie 
in sua dioecesi eitint, res sollicile describeret, et sub 
ditione sua, donec abbates legitime ordinarenlur, 
custodiret. Similiter archiepiscopus episcopii res, aii- 
tistitedefuncto, servabat, et pauperibus vel strucluris 
basilicarum, vel aliis bonis operibus, cum consiiio 
domesticorumejusdem ecclesiae distrahebat. Hunc pro- 
fecto morem Guillelmus Rufus ab initio regni sui per- 
suasione Flambardi abolevit, et mctropolitanam Can- 
tuariae sedem sine pontifice tribus annis esse fecit (i), 
ejusque redditus suis thesauris intulit. Injuslum quippe 
videtur, omnique rationi contrarium ut quod Deo 
datum est fidelium liberalitate principum , vel solertia 
dispensatorum ecclesiasticae rei laudabiliter est auc- 
tum, denuo sub laicali manu retrahatur, et in nefarios 
saeculi usus distrahatur. Indubitanter credendum est 
quod, sicut illi, qui Deo de suis opibus pie dederunt, 
jam retributionem merilorum donante Deo recepe- 
lunt, sic sacrilegi sacrorum invasores ultore Deo pu- 
nientur, oplbusque, quas injuste possident, cum jngi 
dedecore spoliabuntur. Omnipotentis enim lex aeterna 

(i) a8 inai 1089-6 mars iog5 Kncore fallut-il l:i riiroiistancc cruno 
maladic «^'lave et <le la violencc qne lui fircnt scs servitrms, poin- v 
appilei- sairil Ansrlnio, comme on va le voir. 314 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1089] 

est et vera. Unde slcut justitiae cultoribus gratiosa pol- 
licetur stipendia, sic transgressoribus pro nequitiis 
dira comrainatur supplicia. In omni pagina divinae 
auctoritatis misericordia et veritas praedicantur, et 
luce clarius omni erudito manifestantur. Mirum ergo 
est quod humanum cor in nefas tam facile iabascit, 
et plus pr£esentia et caduca, quam futura et perpetua 
concupiscit; dum omnia divino patere obtutui, et 
nihil e divino examine indiscussum evadere noverit. 

Postquam Dorobernensium metropolis, praesule 
viduata, in timore et luctu exegit triennium, tandem 
justus arbiter, qui de coelo prospicit super filios homi- 
num, et videt omnes amplecti vanitates vanitatum, 
acerba passione perculit regem Anglorum, multimoda 
scelerum faece coinquinatum. jEgritudine igitur mul- 
ctatus, sacerdotes Domini advocavit, spiritualibus ar- 
chiatris animae suse ulcera confessione denudavit, 
emendationem vitae promisit, et ecclesiasticos rectores 
secundum voluntatem Domini archiepiscopum eligere 
praecepit. Tunc forte Anselmus Beccensium abbas pro 
utilitatibus ecclesiae suae in Angliam transfretaverat. 
Audita jussione regis de metropolitani electione, 
sancta Ecclesia exultavit, conventum seniorum una 
congregavit, et de negotio pro quo convenerant, trac- 
tare coepit. Tandem considerata sanctitate et sapientia 
venerabilis Anselmi , concorditer omnes ipsum elege- 
runt in nomine Domini, multumque renitentem, se- 
cundum morem ecclesiasticum , praeposuerunt Cantua- 
riorum metropoli. Inthronizatiis itaque solers pastor 
frequenter ingemuit, prudenter perpendens quam 
grave et periculosum pondus ad portandum susceperit. 
Non intumescebat pro sui sublimatione , sed trepidabat [1089] LIBER OCTAVUS. 315 

pro multoium perditloiie, quos a lege Dei videbat 
aberrare sua sub guberiiatione. In dioecesi sua multa 
corrigenda perspexit. Peccantem regem, torvosque 
proceres saepe corripuit. Lnde plurima ab eis adversa 
tulit, et pro zelo justitiae bis exulavit. Dictis et exem- 
plis sakitaribus perversos mores subditorum eraendare 
studuit, sed obdurata quorumdam iniqnitate, in multis 
non sicut volulsset profecit. Perversi quippe, sicut 
Salomon ait, difficile corriguntur, et stultorum infi- 
nitus est numerus. 

In diebus illis lucerna verae sanctitatis obscurius 
micabatpene cunctis in ordinibus, mundique princi- 
pes cum subjectis agminibus inhaerebant tenebrosis 
operibus. Guillelmus Rufus, Albionis rex, juvenis erat 
protervus et lascivus, quem nimis inhianter proseque- 
bantur agmina populorum impudicis moribus. Impe- 
riosus et audax atque mllltarls erat, et raultitudine 
mllitum pompose tripudiabat. Militiae titulis applau- 
debat, illlsque propter fastum saecularem admodura 
favebat. Pagenses contra railites defendere negligebat, 
quorum possessiones a suis tironibus et armlgeris im- 
pune devastari permittebat. Tenacis memoriae, et ar- 
dentis ad bonum seu malum voluntatis erat. Terrlbilis 
furibus et latrunculls immlnebat, pacemque serenam 
per subjectam reglonem servari valenter cogebat. Om- 
nes incolas regni sui aut illexit largitate, aut compres- 
sit virtute et terrore , ut nullus contra eum auderet 
aliquo modo mutlre. 

IX. Confirmatus Itaqueinregno, turmas optimatum 
ascivit, et Guentoniae (i) congregatis, quae intrinsecus 

fi) VVinrhostei-. 316 HISTORIA EGCLESIASTICA. [1089J 

1 umlnabai: sic ore deprompslt : Nosits, inquit , egregu 
barones, qualiter cgerit erga me Rodberti fratris mei 
fides, etquantos mihi procaravit labores. Non opus est 
multis sernionibus referre qnot liomines meos in regno 
meo excita^^erit contra me , et summopere machinatus 
juerit me regno vitaque privare. Satis omnibus liquel 
quod intolerabile mihi primo regni inei anno intulis- 
set , nisL divina virtus ner pietatem suam. illud a me 
repulisset. Ecce lacrjmabilem querimoniam sancta 
Ecclesia de transmarinis partihus ad me dirigity quia 
valde moesta quotidianis fletibus madescit, quofl justo 
dejeusore et patrono carens , inter malit^nantes quasi 
ovis inter lupos consistit. Terra\ii meamjraudulentia 
et viribus aujerre sategit, qui ierram suam a mali- 
gnis prfedonihus dejendere negligit. Nunc igitur 
commoneo vos omnes , qui patris mei hominesjuistis, 
et Jeudos vestros in Normannia ei Anglia de illo te- 
nuistis , ui sine dolo ad probitatis opus mihi viriliter 
unanimes faveatis . Non debemus pati latronum con- 
venticula , ut ab itlis Jideles opprimantur, et Sa?icto- 
rum destruaniur coenobia , qua; patres nostri summo 
Jtisu construxerunt in Neuslria. Tota regio ca^dibus 
paret aique rapinis , scBpius ex necessitate reminiscem 
Gudlelmi mngni principis , qui bellis eam eripuitex- 
ternis et intestinis. Decet ergo ut, sicut nomen ejus 
et diadema gero , sic ad dejensionem patricB inhce- 
ream ejus studio. Colligite, quc£so , concilium , pru- 
denter inite consilium , sententiam projerte , quid in 
hoc a2,endum sit discrimine. Mittam , si laudatis, 
exercitum in Normanniam , et injuriis, quas mihi 
Jrater meus sine causa machinatus esi , ialionem re- 
pendam. F.cciesia' Dei subveniam , induas vtorpha- [1089j LIBER OCTAVOS. 317 

nos iiierines prolcgam ,Jures ct sicarios glddio jiisti- 
ti(e puni(i?n. 

His dictis omnes asseusum dederunt, et raagnaiiiml- 
tatem regis coUaudaverunt. Tunc Guillelmus rex Gull- 
lelmum de Guarenna comitem Suthregiae constituit, 
qucm paulo post mors nulli parcens e medio rapuit. 
Corpus vero ejus Cluniacenses monachi, quos Laquis (i ) 
honorifice locavit, in capitulo suo sepelierunt, et quis (j) Le prieiire de Saint-Pancrace de Lewes, dans le comte de Sussex. 
Voyez, dans le Monasticon Anglicannm, la charte de fondation de 
ce prieure par Guillaume de Varenne, qui renferme ues details dim 
haut interet. Cetait un prieure de Cluni. 

Notre auteur a parfaitement raison de dire, que ce fut Guillaume- 
le-Roux, qui donna a Guillaume de Varenne le corate de Surrey, 
comme ce seigneur le proclame iui-meme dans la charle dont nous 
venons de parler; mais il ne fallait pas attrihuer cette concession 
a Guillaume-Ie-Conquerant, comme ii Ta fait jilus haut (t. II, 
p. 221), ni presenter sa femme (iundride comme lui ayant sur- 
vecu, taudis qu'elle etait morte en mal d'enfant a Acre (Korfolk) 
le 27 mai io85. Un fait tres curieux, qui resulte de cette charte de 
fondation de Lewes, et dont aucun historien n'a voulu parler, c'est 
que Gnndrede etait fille dc la reine Matliilde. Le fragment de son epi- 
taphe qui suhsiste a South Ovor, ou il a ete transporte du chapitre 
de Lewes, rappelle stirp.s ducum. Suivanl une copie moderne, niais 
peu exacte, de la charte de donation du pricure de Watton (Norfolk) 
a Saint-Pancrace de Lewes, par Guillaume-Ie-Conquerant, ce prince 
1'aurait designee comme sa fille; mais M. Stapleton aime mieux croire 
qu'elie provenait, ainsi que son frere Gerhode, d'un premier ma- 
riagc de la reine Mathildc. On pourrait supposer qu'elle n'etait que 
divorcee, quaud elle epousa Guillaume, et que ce fut ce motif qui fit 
apporter une si longue opposition a ce mariage par le pape Leon IX. 
Gerhode, que nous avons vu figurer ci-dessus (t. II, p. 219), 
parait avoir ete, en 108G, avoue dc rahhaye dc Saint-Bertin, ainsi 
qu'un premier personnage du nieme nom qu'on rencontre dans une 
charte de Baudouin, eveque de Terouanne, en 1028, puis dans un 
autre titre de io56. Ce scrait celui-ci qui aurait ete le premier mari 
de la reine [Nlalhildc. On voit cncore dans If- caitulaire de cette ah- 318 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1089] 

vel qualis vir ibidera requieverit, his versibus super 
tumulum m albo Japide scuiptis denotaverunt : 

Hic, Guillelme comes, locus est laudis tibi iomes. 
Hujns fundator, et largus sedis amator 
Iste tuum funus decorat, placuit quia muaus 
Pauperibus Christi, quod prompta mente dedisti. 
]lle tuos cineres servat Pancratius lieres, 
Sanctonim castris qui te sociabit in astris. 
Optime Pancrati, fer opem te glorificanti, 
Daque poli sedem, talem tibi qui dedit aedem. 

Praefati consulis filii, Guillelmus et Rainaldiis cum 
Gundreda matre sua successerunt, et sub Guillelmo 
atque Henrico Angliae regibus probitate et potentia 
diu claruerunt. 

Rodberto quoque, Haimonis filio, rex Guillelmus 
magnos honores tribuit,et inter maximos optimates 
Angliae ipsumsublimavit. Hic SibiliamRogerii comitis 
iiiiam, uxoremduxit, quae filiam ejus(r), nomine Ma- 
thildem, peperit, quam postmodumRodbertus, Henrici 
regis filius, in matrimonium sibi conjunxit. baye : Traclitio Gerbodonis et Adce conjugum, et, en 1087, Arnoul 
et Gerbodo son frere. 

Guillaume de Varenne mourut le 24 juin 1089. II etait fils de Raoul 
de Varenne, dont nous avons parle ci-dessus (p. 286). II avait aussi 
un frere du meme nom, d'apres le cartulaire de la Trinite-du-Mont,- 
qui paraitrait, d'apres le Dompsday-Book , avoir passe en Angleterre, 
et avoir ete entraine dans la rebellion de Raoul de Guader, si le pas- 
sage auquel nous faisons allusion ne s'appliquait pas a ce dernier per- 
sonnage lui-meme , la confusion de ces deux noms presque homonymes 
etant tres facile, Cette illustre famille paiait avoir ete originaire de 
Bellencombre, pres Saint-Saens, qui aura porte dans I'origiae le noni 
de Warenne, plutot que du petit fief de Varenne-sur-Saint-Aubin- 
le-Cauf, qui appartenait au seigneur de Neville, et dependait de la 
chatellenie d'Arques. 

(2) Nous pensons qu'il faut siipprimer ejiis. [1089-1090] LIBER OCTAYUS. 319 

Primiis Normaiinoriim, Stephanus de Albamarla, 
filius Odonis Campaniae comitis (j), regi adhaesit, et 
regiis sumptibus castellum suum super Aucium flu- 
men (2) vehementer munivit, in quo validissimam 
regis familiam contra ducem suscepit. Quem mox 
Gornacensis Girardus (5) secutus esl. Nam Gornacum, 
et Firmitatem, et Goisleni Fontem (4), aliasque mu- 
nitiones suas regi tradidit, finitimosque suos regiae 
parti subjicere studuit. Deinde Rodbertus, Aucensium 
comes, et Gauterius Gifardus, et Radulfus de Mortuo- 
mari (5) , et pene omnes qui trans Sequanam usque 
ad mare habitabant, Anglicis conjuncti sunt, et de 

(i) Etienne, corate d'Auraale, fils d'Adelide, soeur germaine de 
Guillaunie-le-Conquerant , et d'Eude , comte de Cliampagne, son 
tioisieme raari. Le continuateur de Guillaurae de Juniieges veut que 
cette dame n'ait ete que souur uterine du roi ; raais c'est une erreur 
refutee davance par notre auleur. Son fils n'auiait pas ete eleve snr 
le trone s'il n'eut ete que le descendant d'Herluin de Contcville. 

IVotre auteur a eu tort de ne pas citer en premiere ligne, parmi 
les seigneurs qui ouvrirent leurs portes aux soldats de Guillaume-le- 
Roux, Gautier de Saint-Yaleri (frere aine de Guilbert d'Aufai), dont 
le port (Saint-Yaleri-sur-Somme) lui etait si utile pour les corarali- 
nications de son royaume avec loutes les places qui se donnerent a lui 
dans cette contree. La raission avouee des guerriers qu'il y envoya fut 
la devastation du pays environnant; et il est probable, d'apres les 
moeurs de Tepoque, qu'elle fut largeraent accomplie. Ces intelligences 
avec les seigneurs Normands paraissent avoir commence des rautonine 
de 1089. 

(2) La Bresle, ou riviere d'Eu. 

(5) Girard de Gournai, fils de Hugue de Gournai, et de Basilie, 
fiile de Richard Flaitel, etait gendre de Guillaurae, comte de Surrey, 
dont nous venons de voir la mort. 

(4) Gournai, La Ferte-en-Brai, Gaillefontaine. 

(5) Robert, comte d'Eu. 

Gautier GifTard, seigneur de Longuevillq et comte de Buckingbam. 
Raoul de Mortemer, fils de Roger, et conmie lui bienfaifeur de 
.^aint-Yictor-en-Caux. 320 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1089-1090] 

reglis opibus ad muniendas domos suas armis et satel- 
litibus, copiosam pecuniam receperunt. 

Tunc Rodbertas dux contra tot liostes repagulum 
paravit, filiamque suam , quam de pellice habuerat, 
Heliae, filio Laraberti de Sancto Sidonio, conjugem de- 
dit, et Archas, cum Buris et adjacente provincia, in 
mariagio tribuit, ut adversariis resisteret, Calegiique 
comitatum defenderet (i). Ille vero jussa viriliter 
compleie coepit. Roberto enim duci, et Guillelmo 
filio ejus semper fidelis fuit, et sub duobus regibus 
Guillelmo et Henrico multa pertulit, labores videlicet 
ac exhereditationem (2), darana, exiliura ac multa 
pericula. 

X. Audientes Cenomanni dissidium Normannorum, 
cogitaverunt fastuosum excutere a se jugum eorum; 
quod olim facere multoties conati sunt sub Guillelmo, 
magno rege Anglorum. Hoc Robertusdux ut compe- 
riit, legatos et exenia Fulconi , Andegavorum sa- 
trapae (3), destinavit; obnixe rogans, ut Cenomannos 
a temerario ausu compesceret, ac in Normanniam ad 
se graviter eegrotantem veniret. At ille obsecranti 
libenter adquievit, ducemque jam convalescentem 
reperiit. Post plurima pacis et amicitiae coiloquia, 
Fulco comes dixit duci Roberlo : Si milti quam valde 
cupio rem feceris unam , Cenomannos tibi subjiciam, 
et o?nni tempore iibi ut amicus jideliter sermam. Amo (i) Helie, fils de Lanibert, seigneur de Saint-Saens. — Arques. — 
Bures-sur-Bethune , arrondissement de JNeufchatel , canton de Lon- 
dinitres. Nous pensons qu'au heu de Calegii, il faut lire Talogii co- 
mitntus, le conile de Talou. 

(2) E xhercditationes . ^\\s-. de la reine de Suede. 

(5) Foulque-ie-Rechiu. [1089] LIBER OCTAVUS. 321 

Bertradam, soholem Simonis de Monteforti ( i ) ^ nep~ 
teni scilicet Ebroicensis comitis Guillermi , quam 
Helvissa comitissa (2) nutrit , et sua sub tutela custo- 
dit. Hanc mihi conjugem trade , obsecro ; et quceque 
ti.bi pepigi, serQabo. Protimis ex parte ducis super hac 
re comes Ebroicensis requisitiis est. Qiii mox cum siiis 
iiecessariis amicis consilium iiiiit, et exitum rei sollicite 
investigavit. Tandem ne[^otio diligenter indagato, ad 
curiam ducis accessit, et inter caetera sic duci dixit : 
Rem , domine dux , postulas a me mihi valde contra- 
rianij, ut neptem meam , quce adhuc tenera virgo est , 
digamo (5) tradam , quani sororius meus mihi com- 
mendavit nutriendam. Verum provide commodum 
tuum quceris , meumque parvipendis. Cenomannen- 
seni couiitatum vis tibi obtinere per neptem meam, 
et tu mihi aujers hereditateni meam. Justwnne est 
quod moliris? Non faciam quod poscis , nisi reddi- 
deris mihi Bathifentum et Nogionem , Paceimn et 
Craventionem, Scoceium (4), aliosque Jundos Ra- 
dulf. patrui mei [b), qui pro magnitudine capitis , ct 
congerie capillorum jocose cognominatus est Caput 
Jsini; nepotique meo Guillelmo Bretoliensi Pontem (i) Bertrade, Clie de Sinion I", seigaeur de Montfort-rAraauri , ct 
d'Agnes d'Evreux. 

(•2) Helvise de Nevers, comtesse d'Evreux. 

(3) Le comte d'Anjou avait deja ete marie, non pas deux, mais trois 
fois, savoir : 1°. a Hildcgarde de Beaujcnci; u°. a Heimen^arde de 
•Bourbon, et 3°. a Arengarde de Castcillon. 11 avait repudie les deux 

dernieres, tjui existaient encore a l'epoque de son quatrieme mariage. 

(4) Bavent, pres Troarn; Noyon-sur-Andelle, aujourd'bui Cbarle- 
val ; Gace, Gravencon, Ecoucbe. 

(5) Raoul-Tcte-d'Ane, second fils de rarcheveque Robert, comte 
dT.vreux Vovcz ci-dessus, t. 11, p. 104. 

III. 21 3-2-2 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1089] 

Sancti Petri (\) , et reliqiia quce rationabiliter et lega- 
liter poterimus approhare , quod nostra deheant esse 
hereditario jure. Legitimi siquidem mihi testes sunt^ 
ct in omnihus idonei, quod Rohertus de Guaceio,Jilius 
prcefati Radulji patrui mei , me totius juris sui here- 
dem cojistituit, Sed Guillelmus rex, consohrinus nos- 
ter, quia potentior nohisfuit, omnes hereditatis nos- 
tra' partes , sicut leo in partitione cervi, suas jecit. 
flis , dotnine dux , sapienter considei^atis , tene recti- 
tudinem nohis , et nos tuis ohtemperabinnts jussis . 

Dux autem, hujusmodi respousioue audita, ex con- 
sultu sapientum decrevit dare minora, ne perderet 
majora. Tunc Edgarus Adelinus(2), et Robertus Be- 
lesmensis, atque Guilieimus de Arcliis, monaciius Mo- 
lismensis (5), praecipui ducis consiliarii erant. Guil- 
lelmi ergo Ebroicensis, et Guillelmi Bretoliensis 
nepotis ejus petitionibus dux adquievit, et praenomi- 
nata cum territoriis suis oppida tribuit, praeter Sco- 
ceium, quod Girardus de Gornaco (4) possidebat, qui 
de eadem parenlela prodierat. Fiiius enim Basiliae, 
Girardi Fieitelli filiae, erat, tantaeque potentiae, cui 
nemo vim inferre poterat. Deinde Andegavensis con- 
sul concupitam pueiiam gaudens suscepit, et, viventi- 
bus adiiuc duabus uxoribus, tertiam desponsavit, quae 
fiiium ei, nomine Fulconem peperit. Pactique sui me 
mor, Fulco Cenoraannos adiit, eosque plus precibus efc 
promissis, quam vi compescere studuit, et conspira- 

(i) I.e Pont-Saint-Pieire. 

(2) Edgar Atheling. Ce ne devait pas etre un personnage politirjiic 
«rune haute capacite. 

(5) Guillaunie d'Arques, nioine de '>!oleme, eii Bourgogne. 
(4) Voyez ci-dessus, p. St^. [ciRCA 1090] LIBER OCTAVUS. 323 

tara rebellionem m annuum saltem spatium distulit. 
Hic in multis reprehensibilis et infamis erat, multis- 
que vitiorum pestibus obsecundabat. Ipse nimirum, 
quia pedes habebat deformes, instituit sibi fieri longos 
et in summitate acutissimos subtolares; ita ut operiret 
pedes, et eorum celaret tubera, quee vulgo vocantur 
uniones (i). Insolitus inde mos in occiduum orbem 
processit, levibusque et novitatum amatoribus vehe- 
menter placuit. Unde sutore*;, in calceamentis; quasi 
caudas scorpionum, quas vulgo pigacias appellant, fa- 
ciunt (2), idque genuscalceameuli pene cuncti, divites 
et egeni, nimium expetunt. Nam antea omni tempore 
rotundi subtolares ad formam pedum agebantur, eis- 
que summi etmediocres, clerici et laici, competenter 
utebantur. At modo saeculares perversis moribus 
competens scema superbe cupiunt (3); et quod olim 
honorabiles viri turpissimum judicaverunt, et omnino 
quasi stercus refutaverunt, hoc moderni quasi mel 
dulce aestimant, et veluti speciale decus amplectentes 
gestant. 

Rodbertus quidam nebulo in curia Rufi regis pro- 
lixas pigacias primus coepit implere stuppis, et hinc 
inde contorquere instar cornu arietis. Ob hoc ipse 
Cornardus cognominatus est. Cujus frivolam adinven- 
tionem raagna pars nobilium, ceu quoddam insigne 
probitatis et virtutis opus, mox secuta est. Tuiic effe- 
minati passim in orbe dorainabantur, indisciplinate 

(i) Ces excroissances s'appellent encore en francais des ognons. 

(2) Tout le monde sait que cette niode difiorme et genante des sou- 
liers a la Poulaine a dure trois siecles, et qu'on n'y renonca qu'aprc'? 
qu'elle eut ete severement proliibee par les rois et par les papes. 

(3) Arripiunt. Ms. de la reine il<> Suedc 324 HISTOKIA ECCLESIASTICA. [circa 1090] 

debacchabautur, Sodomiticisque spurcitiis foedi cata- 

mitae (i), ilammis ureudi, turpiter abutebantur. Ritus 

heroum abjiciebaut, horlamenta sacerdotum deride- 

bant, barbaricumque morem in habitu et vita tene- 

bant. Nam capillos a vertice in froiitem discrimina- 

bant, longos crines veluti muHeres nutriebant, et 

summopere curabant, prolixisque nimiumque strictis 

camisiis indui, tunicisque gaudebant. Omne tempus 

quidam usurpabant, et €xtra legem Dei moremque 

patrium pro libitu suoducebant. Nocte comessationi- 

bus et potationibus, vanisque confabuiationibus, aleis 

et tesseris, aliisque ludicris (2) vacabant; die vero 

dormiebant. Sic post obitum Gregorii papas, et Guii- 

leimi Notiii , aiiorumque principum reiigiosorum, in 

occiduis partibus pene totus abolitus est iionestus pa- 

trum mos antiquorum. lili enim modestis vestieloantur 

indumentis, optimeque coaptalis ad sui mensuram 

corporis. Et erant iiabiies ad equitandum et curren- 

dum , et ad omne opus qnod ratio suggerebat agendum. 

Ast in diebus istis veterum rituspene totus novis adin- 

ventionibus commutatus est. Femineam moilitiem 

petulans juventiis amplectitur, feminisque viri curia- 

les in omiii lascivia summopere adulantur. Pedum 

articulis, ubi iinis estcorporis, coiubrinarum simili- 

tudinem caudarum imponunt, quas veint scorpiones 

prae ocuiis suis prospiciunt. Humum quoque puiveru- 

ientam interuiarum et paliiorum supertluosurmale (5) 

(i) Voyez ci-dessus, t. II, p. 385. 

(•2) Ludibriis. Ms. de la rcine de Suede. 

(3) Du niol giec a\>pfi.oL, queue de robe, porlion Uainantc des vcle- 
nients. Le texte ('e Duclicsne porte scirmn , par suitc d'une laute 
d'impression. [ciRCA 1090] IJBER OCTAVUS. 325 

verrunt, longis latisque maiiicis ad omnia facienda 
manus operiunt , et his superfluitatibus onusti celeri- 
ler ambulare, vel aliquid utiliter operari vix possunt. 
Sincipile scalclati sunt ut fures , occipite autem pro- 
lixas nutriunt comas ut meretrices. Olim poenitentes, 
et capti , ac peregrini usualiter intonsi erant, longas- 
que barbas gestabant; indicioque tali poenitentiam , 
seu captionem, vel peregrinationem spectanlibusprce- 
tendebant. Nunc vero pene universi populares cerriti 
sunt et barbatuli , palam manifestantes specimine tali 
quod sordibus libidinis gaudent, ut foetentes hirci. 
Crispant crines calamistro. Caput velant vitta, sine 
pileo. Vix aliquis militarium procedit in publicum 
capite discooperto, legitimeque secundum apostoli 
proeceptum tonso (t). Exterius itaque habitu gestuque 
monstrant, quales interius conscientias habeant, et 
qualiter per arctum cultum ad Deum percurrant. 

Altissimus igitur Judex, et subllmi resldens solio, 
quod niraium ilagitiis inhaeret humana intentio, po- 
pulum ineruditum, plebemque indisciplinatam multi- 
plici percutit flagello. Morbis enim macerari, et beliis 
inquietari terrigenas permittit, hypocriticisque prae- 
sidibus subjicit, quos sibi contrarios, suaeque legis 
spontaneos praevaricatores perspicit. Electi autem, 
qui zelo Phinees inflammantur, inter reprobos crebro 
irascuntur, ac ad Dominum cum propheta conquerun- (i) Le»passages auxquels notre auteur fait allusion sout ccux-ci dc 
la premierc epitre aux Corinthiens, chap. xi : 

2. Nec ipsa naluin dncet r>ns qiind vir quideni, si cnmani nnlriat , 
ignnminia cst illi ':' 

I . Fir quidem nnn dchcl vclarc capiil <:iitini , qunniani iniafi^o ci 
clnrin Dci esl. 326 HISTORIA ECCLESIASTICA. [cir.cA 1090] 

tur : l^idi prcevaricantes et tahesceham , quia cloquia 
tiia non custodierimt (i). Unde a bonis doctorlbus 
arguuntur, obsecrantur, increpantur in omni patientia 
et doctrina. Sed his omnlbus pertlnaciter obstat mali- 
voli cordis obduratlo nefaria, quae solet omnium fo- 
vere ac defendere scelerum contagia. Si Persius et 
Plautus, aliique mordaces satyrici nunc adessent, et 
curiose indagarent qualiter nostrates clam palamque 
libitus suos perpetrent, immensam repreliendendi 
materiam et subsannandi in propatulo reperirent. 

Innumeris itaque lapslbus perspectis in mundo, 
Gerolus Grossivus in quadam epistola scripslt inter 
reliqua Glsleberto JMaminoto, Luxo\ lenslum eplscopo : 

Virtutum lampas, qua pristina splencluit aetas, 
Transtulit omne suum prorsus in astra jubar. 

Temporibus nostris tenebris involvitur orbis, 
Nec valet extinctus jani relevare caput. 

Nec probus est bodie, nec curans de probitate, 
Nec pretium, nec liouor, nec probitatis amor. 

Enormitati malitise , quam passim grassari per- 
spexit, ardens scholasticus hyperbolice detraxit. Blit- 
tero quoque Flandrita (•).), in poemate, quod super 
Henrico Caesare nuper edidit (5), mundi, et miseros (i) Ps. cxviii, i58. 

(2) Ce poete est fort peu connu. Les auteurs de VHistoire liUdraire 
de France, qui ne 1'avaient trouve mentionne que dans Orderic, lui 
ont attribue un poeme elegiaque sur la mort de Cbarles-le-Bon, 
comte de Flandre. M. Le Glay, dans ses notes sur Balderic, I'a cite 
a. roccasion d'un autre poeme sur le meme sujet. Ce pourrait tres 
bien etre Blitero, chanoine de I'eglise d'Utrecbt, qu'Aubert Le Mire 
(Diplom. belgic, I, 174) nomme parmi les membres de ce cliapitre 
qui souscrivirent, en ii34, la charte de fondation de I'abbaye de 
Berna, pres Bois-le-Duc. 

(3) Ruinam Ms. do la leine de Suede. [1090] LIBER OCTAVUS. 327 

raortalium eventus elegiacis modis luculeiiter (.leno- 
tavit. Alii cjuoque plures litterati sophistae magnos 
questus protulerunt de llagitiis et aerumnls hujus sae- 
culi ; quos secutus in praesenti opusculo breviter me- 
raini, quo tempore cis Alpes coepit ineptia pigatia- 
rum, et superflua prolixitas capillorum, atque \estium, 
terra? sordes frustra scopantium. 

De sanctitate et miraculis Sanctorum mallem scri- 
bere multo libentius, quam de nugis infiunitorura, 
frivolisque nepotationibus(i); si principes nostri etan- 
tistites sanctis perfecte instarent charismatibus , et 
prodigiis pollerent, sanctitatem praeconantibus. Ast 
ego vim illis, ut sanctificentur, inferre nequeo. Unde 
his omissis, super rebus, quae fiunt, veracem dictalum 
facio. Nunc autem ad narrationis ordinem redeo. 

XI. Anno ab incarnatione Domini m** xc", indic- 
tione x^iii% Cenomanni contra JNormannos rebellave- 
runt, ejectisque custodibus eorum de munitionibus, 
novum principem sibi constituerunt. Nam qui vivenle 
Guillelmo rege contia eum rebellare multolies conati 
sunt, ipso mortuo statim de rebeilione machinari 
(Oeperunt. Legationem igitur filiis Azsonis, marchisi 
Liguriae (2), direxerunt, eisque velle suum intimantes 
per legatum dixerunt : Cur tam segnes et ignai>i cstis, 
iit hereditatem vestram non repetatis , qiiam nos ultro 
sen>anius vobis? Mortui sunt omnes Cenomannensis 
principalus legitimi heredes , jamque nuUus riohis 
vicinior estheres. (xuHlelmus etiam, violentiis multo- (i) Ce niot, qui nous parait etre de ia creation de notre autenr, cst 
visiiilement synonvnic lie ncpntntus prodiqalile. 

{'i) Azon, marqtiis de Liguric, second niari de CTCiscnd^ lillc aiiici 
d"Heilicrt-K\cillf-('liicn . (omlc dii '\!;iiiic. 328 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1090] 

riim imasor, jam decidit , qui per Margaretam Her- 
berti filiam , quam Roherto , jilio suo, sociare voluit, 
suce diutius ditioni nos mancipavit (i). JLcce filii 
ejus, quorum unus regno pra^est AnglicE , alter du- 
catui Normannice , mutuis ccedibus conturbantur, 
sibi ini^icem adversantur, rapinis et incendiis ma- 
lignantur, et pene usque ad internecionem scsvientes 
lahuntur. Nos autem Cenomannicam urbem et oppida 
ejus iii pace possidemus , vohisque Jideliter manda- 
mus , ut huc confestim veniatis , et hereditario jure 
nohis prcesideatis. Haec itaque Cenomaiini Liguribus 
mandaveiunt, non pro amore eorum , sed ut aliqua 
rationabili occasione jugum excuterent a se Norman- 
norum, quod fere xxx annis (2) fortiter detriverat 
turgidas cervices illorum. 

Ligures germani audila legatione gavisi sunt, inito- 
que consilio cum necessariis amicis, quid agendum 
esset perscrutati sunt. Tandem definierunt ut Fulco, 
qui major natu erat, patris honorem in Italia possi- 
deret. Hugo autem frater ejus Cenomannensem pi-in- 
cipatum ex matris hereditate sibi reposceret. Denique 
Gaufridus Madeniensis, et Helias (5), aliique cives et 
oppidani venientem Hugonem susceperunt, eique ad 
obtinendum jus ex materna hereditate competens ali- 
quandiu suflragati sunt. 

Venerabilis autem Hoelhis antistes, qui dono Guil- 
lelmi regis preesulatura habuit (4), ipsi filiisque ejus 

(i) Voyez ci-dessus, t. 11, p. 10 1. 

(2) Vingt-huit ans, la conquete ayant eu lieu en io65. 

(5) Helie etait ii la fois le neveu a la mode de Bretagne de Hugue, 
par son aieule Paule, fdle de Herbert-Eveille-Chien , et le petit-fils de 
ce memc seigncur par sa mcre Paulr, suivant totis les genealogisles. 

(4) Yoyez ci-dessus, I. il . ]). 248. [1090] LIBER OCTAVUS. 329 

semper fidelis extitil, et in quantum potuit truculen- 
tam recalcitiationem dissuasit; pertiiiaces vero iiiter- 
dixit, pontificali jure aiiatheraatizavit, et a liminibus 
sanctae matris Ecclesise sequestravit. Quapropter re- 
bellionis incentores contra eum nimis irati sunt, et 
injuriis eum afficere terribiliter comminati sunt. In- 
terea dum per dioecesim suam cum clericis suis equi- 
taret, et episcopali more ofTicium suum sollerter exer- 
ceret, Helias de Flechia eum comprehendit, et in 
carcere donec Hugo in urbe Cenomannica susceptus 
fuisset, vinctum praesulem tenuit. Porro ecclesia dicti 
pontificis suae afllictioni condoluit, Dominique sanctas 
imagines cum crucibus, et sanctarum scrinia reliquia- 
rum ad terram deposuit, et portas basilicarum spinis 
obturavit, et a clangore signorum, celebrique cantu, 
solitisque sollemniis, ut vidua raoerens, cessavit, la- 
crymisque vacavit. 

Cenomanni, postquam novum comitem suum divi- 
tiis et sensu ac virtute inopem esse cognoverunt, 
imprudentes facti sui poenitentrs, eum sicut Sichiraitae 
Abimelech (i) despicabilem et exosum habuerunt. 
Imprudens enim et ignavus ac deses erat, tantaeque 
dignitatis habenas moderari nesciebat. Hic filiam Ro- 
berti Wiscardi (2) conjugem Iiabuit, sed generosae con- 
jugis magnanimitatem vlr ignavus ferre non valens, 
ipsam lepudiavit. Pro qua re Papa Urbanus palam 
eum excoramunicavit. Omnes Allobroges ipsum exe- 
crati sunt, et inventa occasione ferocibus Cisalpinis 
extorrem desti:;averunt. Inscius inter gnaros, et timi- (l) JlllUc, IX. 

';>.) Ce niariage avait ou lieu cn 107;;. 330 HlSTOKiA ECCLESIASTICA. [1090] 

dus inter animosos milites consul constitutus vilis 
habebatur, multiplicique terrore frequenter exanguis 
angebatur, et fugam, quod praecipuum sibi remedium 
putabat , meditabatur. Hoc advertentes, Cenomanni 
valde laetati sunt, et majorem ei metum sempectas 
incusserunt (s). 

TandemHelias, consobrinusejus(2),ad eumaccessit, 
et cum eo de imminentibus causis tractans, dixit : Aii- 
dio mussitmitem popidum , Domine , quod in patriam 
tuam vis j^edire , durosque mores , et comitatum in- 
domitce gentis relinquere. Hoc profecto nullus ami- 
corum. tuorum. tibi debH dissuadere. ISam sicut mores 
tui placidi sunt, amantque tranquillitatem pacis , sic 
hujus ijicolce regionis continuis vacant beUis , et im- 
patientes sunt quietis. Prmterea implacahiles Nor- 
manni Cenomanniom calumniantur, et cum ingenti 
jeritate Cenomannicis dira comminantur . Nam jilii 
regis Guillelmi , qui olim inter se dissidebant , nunc 
reconciliati sunt , et in N ormanniam cum grandi 
exercitu conveniunt , ut in terram nostram repente 
accurrant , et nos qui contra illos rebellavimus atro- 

(i) Le niot sempecta est eraprunte a la regle de 1'ordre de Saiat- 
Benoit, dans laquelle il designe les nioines veterans qui , apres cin- 
quante ans de profession, n'etaient plus souniis a aucune charge pe- 
nible. ]>,ous pensons qu'il faut lire per sempeclas , et non scmpcctce , 
comme le propose Du Cange. Ce passage signiGerait ainsi que les 
Manceaux , ennuyes et humilies d'etre gouvernes par un seigueur si 
incapable, lui firent representer par les anciens du pays les dangers 
de sa position , de maniere a 1'efFraver, et a lui faire accepter les oftres 
d'Helie. 

(2) lVous croyons avoir etabli d'une maniere incontestable qu'Heiie 
n'etait pas seulement le neveu a la mode de Bretagne de Hugue, mais 
encore son petit-fils. Orderic parait avoir compietement ignore cette 
seconde parenle, beaucoup pius rapprochcc que la premierc. [1090] LIBER OCTAVUS. :VM 

cibus armis impiignent et puniant. Hanc sine duhio 
crede pra^cipuam causam, pro qua Guillelmus rex 
cum ingenti pompa venit in Neustriam, cujns ut 
reor adventus nobis pariet gravem metum et occupa- 
tionem maxiinam. Hcec ita dicentl manifeste Hugo 
propalavit Heliae quod simra \ellet consulatum ven- 
dere, patriosquepenatesrevlsere. Heliasdixlt : Cogna- 
tus tuus sum, Domine , suffragicque meo suhlimatus 
es in consulatus honore , quem nulli potes nisi mihi 
dare vet vendere. Nam filia llerberti comitis Lance- 
lino de Balgenceio nupsit , eique Lancelinum Ha- 
duLfi ( I ) pairem , et Jnhannem meum genitorem pepe- 
rit. Hoc itaque disserui manijeste, ut me sicut te scias 
ortum de Comitis Herherti pjrogenie. Nunc igitur de 
meo quod inter nos com^enerit accipe , et consulatus 
stemma mihi dimitte , quod meum dehet esse consan- 
guiniiatis Jure. Grave quidein et laboriosum quod 
appeto , quia vix aut nunquam , cum tres jiiii regis 
GuHlelmi advixerint, in pace possidebo. Valde indi- 
gnumvideturtanlis principihus , qui nos circuiiivallare 
possuni milituin centum millibus , ut a colliuiitaneis 
coniribulihus impune patianiur aliquod dedecus , vel 
aliquo modo amittant sine terribili caluinnia qiiod- 
libct jus , quod pater eorum qualicumque pactojueril 
nacius. Me quoque libertatis amor nihilominus sti- 
mulat , el hereditatis avitce rectitudo dimicandi pro 
illa fiduciam in Deo mihi suppeditat. 

His dictls Ijjnavus Allobrox annuit, ct pro comi- 
tatu Cenomannensi x mllia solidorum Cenomannensls 

(ij Raoul, premier du nom, seigneur de Reaugenci, gendrr dr 
Hugue, comte de Vermandois, el devenu le neveu du roi Pliilipix 
par rettc alliancr, <pn oiil licu precis»'nicnt en la mcnic jiiincc lopo. 332 HISTORIA ECCLESL4STICA. [1090] 

monetoe recepit. Helias veio i^ecedeiite Ligure comes 
Cenomannorum factus est, et xx annis adepto consu- 
iatu strenue potitus est (i). Heres quoque soceri sui 
Gervasil de Castro Ligeri factus est , cujus filiam 
habuit, ex qua filiain nomine Eremburgem genuit, 
quam domini sui filio Fulconi, Andegavorum comiti, 
in matrimonium copulavit (2). Hic in accepta polestate 
viam suam multum emendavit, et raultiplici virtute 
tloruit. Clerum et Ecclesiam Dei iaudabillter honora- 
vit, et missis servitioque Dei quotidie ferventer inter- 
fuit. Subjectis eequitatem servavit, pacemque paupe- 
ribus pro posse suo tenuit. 

XH. (io8g.) His temporibus in iNormannia nequitiae 
rabies nimium crevit , et in cunctis climatibus ejus 
ultra modum redundavit, miserosque regionis indi- 
genasmiserabiliter conturbavit. Armorum crebra col- 
lisio in conflictibus frenduit, et multorum sanguine 
tellus maduit. 

AnnosecundoposquamrexGuillelmusobiit(3), Asce- 
iinus (4) cognomento Goeilus Guillelmo Bretoliensi, 
domino sno, arcem Ibreii fraude surripult, et Rodberto 
duci prodidit. Guillelmus autem pro redemptione 

(i) II semblerait, d'apres ces paroles, qu'Helie joiiit pendant vingt 
ans, sans contradiction, du corate qu'il venait d'acquerir de son aieul; 
niais nous verrons bientot que les choses furent loin de se passer 
ainsi , et que, conformement aux previsions que notre auteur lui 
prete, les princes JNormands apporterent de graves obstacles a cette 
jonissance. 

(1) Helie epousa en effet Mathilde, fille unique de Gervais, seigneur 
de Chaleau-du-Loir et de Mavet, qui raourut avant Paques logg. Leur 
iille Eiemburge porla le comte du Maine a Foulque, conite d'Anjou, 
qu'elle epousa en 1100. 

(5) En 1089. 

(4) Sur ce sejgneur el sa famillr, vovcz ci-dossus, I. II , p. 4% ' [1<>8^^1 MBER OCTAVUS. 333 

arcis, qua carere noluit, md libias duci erogavit. 
Recepta vero turri, praesidatum Ibreii pro vindicla 
Goello abstuJit, et omnibus rebus, quas sub sua di- 
tione habebat, eum spobavit. Iiide diutinum inter eos 
belJumfuit, rapinis incendiisque, cum c^dibus Jiomi- 
num, vicina regio luxit. AJmaricns de Monteforti, 
qui Fortis cognominabatur, pro virtute qua vigebat,' 
et cunctis affinibus, qui secus eum commorabantur' 
audacia et feritate formidabiJis erat, dum in terram 
GuiJJeJmi BretoJiensis ul leo Sceviens irrueret, et soJus 
contra duos milites certamen iniret, ab uno eorum 
lancea in Jalere percussus est, ipsoque die mortuus 
est. Quo defuncto, Ricardus frater ejus patrium Jio- 
norem adeptus est, et perniciem germani super Guil- 
Jermum uJcisci summopere moJitus est (1). 

(i09i.)RobertusduxGisIeberto,IngenuIfideAquiia 
fiJio(2), miJitaria, quoniam vaJdeprobus eral, serviti:. 
crebro injunxil, eique pro remuneratione, paliiceque 
tui tione, castrum de Eximiis (3) donavi t. Unde RoJ)ertus 
BeJJesmensis feJJe Jivoris et ir^ commotus exercitum 
aggregavit, et in prima januarii septimana castruni 
per quatuor dies obsedit, et inter Jiibernos imbres et (i) Aniauri, dit le Pu.ssant, scigneur de Montfort-1'Amauri en ,087 
msdeSimon, premier dn nom, et dTsabean de Trovos, f.lle de HuL^ue 
oardoul. " ^ 

Richard, qu> lui succeda, comme le dit notre autour, n'etait quc 
son frere consanguin, car il avait pour merc Agnes d'Evreux , seconde 
ou troisieme femme de Simon I". 

(2) Gislebert, troisieme fiis d'Engenulfe, seigneur de Lai.^le ]\ous 
ayons vu c-dessus, t. IF, p. 74, la mort violente de Roger^^son frere 
^'ne; et, t. ]]] , p. jg^, celle de son second frere Riclier, seigneur de 
i^aige auquel succeda Gislebcrt, son homonvme, fils aJne de RicluT. 

(Oj l.c chaleou d'Exmes. Nous penson.s qu'il faul li.e : rlc Or/mu\. 334 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1091-1092] | 

prunas acerriinis assultibus impugnavit. Gislebertus i 
autem cum paucis, sed animosis pugnatoribus fortiter | 
intus obstitit, jactisque missilibus et lapidibus hostes ( 
relisit, in vallum praecipitavit, quosdam vuhieravit, 
nonnullos etlam exanimavit. Interea Gislebertns tiro, : 
Aquilensis herus, ei suppetias venit, cum lxxx mili- i 
tibds noctn castrum introivit, alimentis et armis ac I 
propugnatoribus illud munivit, adminiculoque tah 
patruum suum corroboravit. Porro Belesmensis tyrau- 
nus, videns loci raunitionem, validamqne defensorum 
obstinationem , commorari non ausus in obsidione 
diutina, furibundus recessit cum ingenti moestitia, 
nihil lucratus praeter suorum vuhiera. Seqnenti anno, 
cum praefatus eques Gislebertus de Sancta Scholas- 
tica ([) veniret, et Mohnis (2) colloqui cura Duda 
ejusdem castri domina (3) divertisset, post colloquium 
Antonio cognomento Haren ibidem arma sua forte 
dimisit, et inermis ipse cum armigeris suis circa ves- 
peram festiuanter abscessit. Protinus eiira Gerardus 
Gapreolus, et Rogerius de Ferrarlis (4), ahique Cor- 
bonienses mihtes fere xiii persecuti sunt, vivumque 
comprehendere conati sunt. Qui dura veloci equo 
veheretur, et manus inimicorum efFugere niteretur, 
ab uno eorum hincea in iatere punctus est, ipsisque ( i) Saiate-Scolasse-sur-Saithe. 

(2) Moulins-la-Marchc. 

(5) Yoyez ci-dessus, t. 11, p. 409- 

(4) L,a Ferriere-au-Doyen , pres Mpuhns. jNotre auteur se trompe 
en placant cette commune dans le Corbonnais, dont elle etait au 
reste tres voisine. Voyez, dans le Cartidaire dc Saint-Pere de Chai- 
tre.s , une piece relative a Gerard Caper, qui doit etre le meme per- 
sonnai^e, datee de Planchcs, et de l'annee 1077 (p. i47)- [1092] LIBER OCTAVUS. 335 

moerentibus qui hoc perpetraverujit , nobilis heros 
ipso die raortuus est. In crastinum autem, bissextill 
die (O corpus ejus ad Sanctum Sulpitium 2) delatum 
est, ibique cum parentibus suis a Gisleberto Ebroi- 
censi episcopo, et Serlone IJticcnsi abbate cum mul- 
torum luctu tumulatus est. PorroGoisfredus, Maiu-ita- 
niae comes, perpendens quod homines sui, qui grave 
facinus peregerant, ex occisione strenuissimi baronis 
ingentium detrimeiitorum terrae suae seminarium pro- 
creaverant, cum Gisleberto Aquilensi, nepote ejus, 
pacera fecit, eique Juli.inam filiam suam in matrimo- 
uium conjunxit, quae Richerium et Goisfredum ac 
Gislebertum ipsi peperit. Sapiens itaque consul sub- 
jectis et heredibus suis comraode consuluit, dum dul- 
cedine conjugalis amplexus exortum scehis occavit, 
ne de radice pravae actionis multiplicius nefas pullu- 
laret, et redivinum inler posteros semper in pejus 
excresceret. Foedus itaque in consobrinos heiedes 
nunc usque indissolubile persistit, et serena pax eos 
blande sereniterque connectit (5). 

Eadem septimana, qua Gislebertus, ut dictum est, 
inter Molinos et Aquihim interiit i4), Goellus contra 
Guillelraum Bretoliensem dominum suura campestri 
certaralne diraicavit, et secum habens Ricardum de 
Monteforti, magnamque multitudinem Francorum , 

(1) Le mercredi 29 fevrier 1092. 

(2) Concernant Saint-Sulpice-sur-Risle, voyez ci-dessus, p. 198. 

(3) II ne faut pa.s pei-dre de vue que ce passage est ecrit vers 1 155 
lljy avait donc a cetto epoque plus de quarante ans que la paix suli- 
sistait entre les conites du Perche ct lcs seigneurs de Laigle. Une 
alliance de si longue duree etait bien rare a cetfe epoque parini les 
seigneurs normands, toujours prets a guerroycr ensemble. 

(4) Celte semaine nvail (omnienct; lc diniancbe 'rx fevrier. 33G HISTORIA ECCLESIASTICA. [1092] 

iiostilem exeicilum contiivit. Guillelmum autem, cum 
multis aliis captum, in vinculis injecit , et squalore 
carceris seqaenti quaclragesima (r) crndeliter afflixit, 
et rip-orem quadragesimalis poenitentic^ invilum pix) 
peccatis suis subire coegit. Denique per lianc occasio- 
nem Ricardus de Monteforti et; Hugo de Monte Go- 
merici (2), Gervasius de Novo Castello (5), aliiqiie 
plures Francorum etNormannorum una convenerunt, 
et pacem inter Guillelmum et Goellum apud Breher- 
vallum (4) composuerunt. Tunc Guillelmus, utpactum 
exigebat, Goello Isabel filiam suam in conjugium so- 
ciavit , et pro redemptione sua mille Drocensium 
libras et equos et arma et alia multa donavit. Quin 
etiam arcem Ibreii tristis et moestus adjecit. Nefarius 
itaque praedo his opibus admodum ditatus, intumuit, 
et castellum suum. , quod revera spelunca latronum 
erat, fossis et densis sepibus ad multorum damna con- 
clusit, ubi totam vitam suam rapinis et casdibus fini- 
timorum exercuit. Ex conjuge sua septera fdios genuit, 
quorura nequitia nirals excrevit, et raultos fletus vi- 
duarura et pauperum saevis operibus excivit (5). 
XIII. Eodem tempore alia turbatio in Neustria (i) Ces deux niots ne signifient pas ici pendant le careme suivant, 
raais bien pendant le reste du caieme , qui avait commence le mer- 
credi 1 1 fevrier. 

(2) Hugue de Montgommeri, comte de Shrewsbury. 

(5) Gervais, seigueur de Chateauneuf-en-Tliimerais, gendre de 
Hugue, premier du nom, que nous avons vu figurer ci-dessus, t. H, 
p. 297. 

(4) Breval, sur les confins de la Normandie et du pays Mantois. 
Voyez ci-dessns, t. II, p. 469. 

(5) De ces sept enfanls, nous connaissons Robert, seigneur d'lvri, 
Cruillaume Louvel ct Rogcr-le-Begue. [1090] LIBER OCTAVUS. 337 

surrexit. Rodbertus, comes Melleiiti, muneribus et 
promissis Guillelmi regis turgidus, de Anglia venit, 
Rotomagum ad ducem accessit, et ab eo arcem Ibreii 
procaciter repetiit. Cui dux respondit : JEquipotens 
mutmim pntri tuo dedi Brioniam, nobile caslrum , pro 
arce Ibreii. Comes Mellenti dixit : Istud mutuum non 
concedo, sed quod pater tuus patri meo dedit, liabere 
volo (i). yllioqui per Sanctum Nigasium (p.)Jaciam 
tibi quod displicehit. Iratus igitur dux illico eum com- 
prehendi et in carcere vinciri praecepit, et Brioniam 
Rodberto, Balduini filio (3), custodiendam commisit. 
Callidus senex Rogerius de Bellomonte , ut captam 
prolem audivit, per aliquot dies aliis aclionibus, cjuasi 
infortunium pignoris non curasset, specie tenus in- 
tendit, suique moerorem tristis animi lueto vultu dis- 
simulavit. Deinde, utmitigatum ducemaestimavit, proe- 
missis muneribus eum adivit et honorifice salutavit. 
Cumque ab illo resalutatus fuisset, dixit : Gratias 
ago j domine dux , vestrcB suhlimitatij quiajilii mei 
superhiam principali severitate castigasti. Hoc ego 
jamdudum dehuisscm j ncere , si necessaria mihi vir- 
tus inesset in hac senili cetate. Crebro neinpe nimia (i) Voyez ci-tlessus, p. G5. Ce n'etait pas la pio])i'iett', mais seule- 
inent le comniandeinent d'Ivri , que le duc avait enleve a Roger de 
Beaumont; et celui-ci en avait recu un ainple dedoniniagemeut dans la 
possessiou de Brionne, placee a la fois au centre du pays et dc ses do- 
maines de Bcauinont-le-Roger et de Pontaudemtr. 

(■i) Robert de Meulaii parait avoir en nne veneration paiticulicre 
pour saint Nicaise, patron de sa ville de Meulan, ea riionnc ur duquel 
il fonda un prieure en i loi. 

(5) Robcrt, fils de Baudouin de Meules, et petit-fils de Gislebert, 
comte (le Brionne. Quelques nianuscrits portent : Rnq^erin dc. Bcne- 
factft : mais nons veirons ci-dessons qne c'est une mauvaise lecon. 
III. ■21 338 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1090] 

ejus proteivia me contrista{>'it , monitusque uieos mul- 
totiens contempsit. Corripiendus ergo erat^ et docen- 
dus qualiter loqui deheat dominis suis et majorihus, 
Heec et alia hujusmodi Rogerius ad faTorem ducis 
leniter locutus est. Et ille, futura non praecavens, adu- 
lanti congratulalus est. Ad omnia ducis consllia fami- 
llariter jam adraissus est, et sic postmodum de sobolis 
ereptione prudenter agere visus est. Erat enim ex 
antiquis et praecipuis Rodberti ducis et Guillelmi regis 
optimatibus, gener Gualeranni comitis Mellentici, et 
Hugonis (j) sororius , fidei et legalitatis probabili 
laude dignus, amicis fultus et parentibus, divitiis et 
amplis honoribus, munitis oppidis atque probis homi- 
nibus, validisque fiHis et sublimibus, quorum unus 
Mellenti comes erat in Gallia , alter Gauguerici (2) 
consul in Anglia. Hic itaque, sensu et opibus et amicis 
stipatus, accedens ad ducem , dixit : Dehes , domine 
dux , mecum clementer agere , et frequenter recolere 
quod omni tempore fidelis extiterim dominis Norman- 
nice. Nunquam domino meo fraudem Jeci , sed pro 
illo magnos et periculosos lahores sustinui. TIoc ni- 
mirum potes in hello tuo clarius luceintueri , quod in 
prceseiitla patris iui contra reheltes gessi , in quo cor- 
ruerunt liogerius de Hispania, et filii ejus Elbretus 
ei ElinantLus , atque plures alii (5). In fide semper 
persistere ab injcmtia elegi. Et lioc hereditarium jus 

(1) Waleran II de Meulan (loi 5?-8 octobre 1069 ou 1070). HuguelT, 
son fils ct son successeur, embrassa la vie nionastique au Bec en 1077. 

(■j.) V^ arwick. 

(5) Yoyez sur ce conibat, ci-dessus, t. I, p. 181 , et t. JI, p. 4^ ; 
voyez aussi Gniiiaunie deJumieges, 1. vii, cliap. 3. II faut lire /iV/'.''- 
///v ou TIcH>rrt(i<i. [1090] LIBEll OCTAVUS. 339 

m Turoljo ai>o meo , et Lnfrido patie meo , accepi ^ 
omnique vita mea in adversis et prosperis jcrventer 
servavi. Ahsit ut amodo , cum siin silicernius , inci- 
piam desennrejraudibus, (juas odivi hactenus , et ab 
ineunte semper cetate totis devitavi nisihusl Et quia 
pater tuus nunquam deviantem me invenit a suo la- 
tere, sed fortiter perdurantem in sua fidelitate , iu- 
miasque pro illo adversitates tolerantem virili robore, 
prce caHeris optimatibus suis ad omnia secreta sua 
semper habuit me. Rogerlo talia dicenti dux dixit : 
Magnam legalitatem. tuam, domine Rogeri, qua tein- 
pore patrum meorum magnifice viguisti , multis attes- 
tantibus optime novi. Inde sicut i/li te dilcxerunt , 
consiliisque tuis probabilibus utiliter adquieverunt , 
ego nihilominus prudentice tuce congratulor, manitus- 
que tuos amplector. Quod verofdiuni tuum vinculis 
injeci, hoc sine duhio pro contemptu tuo non feci , 
sed pro ejus stomacliatione stulta nimiumquc pro- 
caci , qua minaciter et importune insistebat jnihi. 
Rogerius dixit : Quia temerarium juvenem castigasti, 
lcetus gratias egi, mau,nasque iterum gratias ago 
vestrcu sublimitati. Amodo, si placet vestrce sereni- 
tati, parcendum est illi. Relaxa castigatum, et fide- 
lem tibi exhibehit famulatum . Delibutus itaaue dux 
hujuscemodi verbis, Mellenticum comitem a vinculis 
absolvit, et cum patre liberum abire permisit. 

No!) multo post Rogerius cum filio suo ducera , ut 
Brioniam sibi redderet, requisivit, et ob Iioc ingens pe- 
cuniae pondus promisit. Dux autem, pecuniae cupidus, 
poscenti facile annuit, et preefato municipi oppidum 
Rogerio reddi praecepit. Ille vero duci remandavit, 
'lirens : Brioniam si tihi vi^ rptincrr . sicut eam pater 340 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1090] 

tuas insua tenuit proprietate, tibinon differo reddere. 
Alioquin hereditateni meam servabo , nec alicui tra- 
daui, duni advixero. Omnibus enini hujus provincice 
indigenis evidenler innotuit quod Ricardus senior, 
daxNormannorum, Godefridojilio suo Brioniam cum 
toto comitalu donavit^ quam ipse nihilominus Gisle- 
herto , filio suo , moriens dimisii. Deinde Gisleberto 
coinite nequiter interjecto a malignis hominibus , et 
pcedagogis filiorum ejus cum eisdem pueris ad Bal~ 
duinum Flandrensem timore inimicorumfugientibuSy 
pater tuus avi mei comitatum partim dominio suo 
mancipavit , partim extraneis ad. libitum suum dis- 
traxit. Post lon^um tempus, dum ipsefiliam Balduini 
Flandritce conjugem accepit, precibus ejusdem Bal- 
duini, Balduino patri meo Molas et Sappum (i) red- 
didit, et filiam amitce succ uxorem dedil. Ricardo 
auiem fralri ejus Berejactam et Orbeccum (2) resti- 
tuii. Denique gratia veslrUj Domine , cui per omnia 
parere desidero, Brioniam, Gisleberti comitis avi mei 
principale oppidum, nunc possideo, Deoque rectitu- 
dini mece adniiniculante , fine tenus tenebo. 

His auditis, Rogerius clucem acriter stimulavit iie 
deficeret, sed ut, repente armatorum manu aggregata, 
rebelles compriraeret, et rauiiitissimum castrum, quod 
iu meditullio terrae situra est, obsidioiie sibi subigeret. (i) Meuies e\ le Sap. Bandouin, comme son frere, a porte un assez 
grand nonibre de nonis : on le trouve appele successivement Baudouin 
fils de Gislebert, Baudouin de Meules, Baudouin du Sap, Baudouin 
le vicomte et Baudouin d'Exeter. 

{■2) Bieufaite et Orbec. Nous pensons qu'il faut lire Benefacta, notre 
auteur avant lui-menie constamment ecrit ainsi le nom de ce lieu dans 
lous les autres passages ou il en fait mention. [1090] LIBER OCTAVUS. 341 

Igitur Rodbertus dux in hebdomada Pentecostes Brio- 
niam obsedit, quam Rodbertus, Balduini filius, cum sex 
tantum railitibus (i) contra phalanges armatas defen- 
dere sategit. Caeterum Belmonticus heros et Mellenti- 
cus comes ingentes bellatorum turmas adunaverant, 
et praefatam munitionem, ne sociorum adminiculis et 
alimentis perfrueretur, subito cinxerant, et \iriliter 
instantes, oppidumpostnonam acerrime impugnabant. 
Tunc calor ingens incipientis aestatis, et maxima sic- 
citas erant ; quae forinsecus expugnantes admodum 
juvabant. Callidi enim obsessores in fabrili fornace, 
quae in promplu §tructa fuerat, ferrum missilium ca- 
lefaciebant, subitoque super tectum principalis aulae 
in munimento jaciebant, et sic ferrum candens sagit- 
tai'um atque pilorum in arida veterum lanugine imbri- 
cum (3) totis nisibus figebant. Inde magnus ignis 
celeriter confectus est, et defensoribus oppidi valide 
pugnantibus, dolumque nescientibus nimis conforta- 
tus est, donec flarama super capila eorum progressa 

(i) Ce chiflre nous parait hors do toiite vraiseniblance; peiit-etre 
faut-il lire sexnginia. Notre savant corrcspondant, M. Stapieton , 
pense au contraire que ce nonil)re de chevaliers a pn suflirc, a cause 
des nombreux fantassins, ecuyers et servants d'armes qu'ils devaient 
avoir sous leurs ordres, et qui sont sous-entendus ici. 

(2) II parait que le chateau n'etait pas couvert de tniles ou d'ar- 
doiscs, niais d'aissantes ou bardeaux, comme le sont encore, dans le 
Lieuvin et le Roumois, la plupart des clochers de campagne. II est 
encore probable que ces bardeaux n'etaient point peints, de maniere 
que les lichens avaient pu se multiplier dessus tout a leur aise. 

Ce chateau n'etait pas cehii dont une portion du donjon subsiste 
encore, et que nous croyons avoir cte bati par Ics seigneurs d'Har- 
court. II n'en occupait nieme pas l'emplacement, mais une ilc de la 
riviere, corame Guillaume de Poitiers l'indique tres clairement. Nous 
supposons que cette ile ctait rclle qui s'etend depnis lo pont principal 
jiisf|ii an prlit pont, voisin d^iin nioulin i» huile. 342 HISTORIA ECCLESIA5TICA. [1090] 

est. Quam mox ut super se cuncla conipere viderunt, 
collapsis viribus defecerunt, et furentibus per omnia 
intrinsecus flammarum globis, clementiae ducis sese 
dediderunt. Sic Rodbei tusdux ab liora nona Brioniam 
ante solis occasum obtinuit, quam Guillelmus pater 
ejus, cum auxilio Henrici Francorum regis, sibi vix in 
tribus annis subigere potuit, dum Guido, filius Rai- 
naldi Burgundionis, post prceliura Vallisdunensis, illic 
praesidium sibi statuit. 

In expugnatione praedicti castri Gislebertus de 
Pino (i) princeps militiae erat, et obsidentium turmas 
de Ponte Aldemari et Bellomonte (2) provide ordina- 
bat, ac ut intolerabilem assultum darent, audacter 
incitabat. Interea pilo desuper ruente lethaliter in ca- 
pite percussus est, et protinus a sociis lugentibus, pene 
exanimis, de pressura praeliantium ejectus est. Deinde 
per breve spatium saucius de lipotosmia (3) rediit, et 
terribiliter ad circumstantes vociferari coepit : O mi- 
serij miseiiy quidjacitis? cur teinpora nostra perdi- 
tis P cur mundi vanitates diligitis , et ea, quce vere 

(i) II existe en Normandie trois comniunes de ce nom ; nous pensons 
qu'il s'agit ici du Pin-au-Haras, canton d'Exmes, dont Robert de 
Meulan etait seigneur, et qu'il donna a Hugue de Laci, moyennant 
le service de denx chevaliers : Honorem de Piiiu integre per servitium 
duovum militwn, scilicet apud Pinum et Nealplmm ( Weauphle-sur- 
DiveJ, et Montormou { Mont-Ormel), et Assevillam, ct Brusevillam.... 
Sicut unqunm liberc et melius Bobertus de Pinu, Odardus et Gal- 
terus tenuerunt. Gislebert pouvait encore etre originaire du Pin 
en Lieuvin, entre Lisieux et Cormeilles, commune peu eloignee des 
vastes possessions de Roger de Beaumont dans 1'arrondissement de 
Pontaudemer. 

(2) Pontaudemcr et Beaumont-le-Roger, les deux chefs-lieux des 
proprietes de Roger. 

(3) Evanouissenirnt. [1090] LTBER OCTAVUS. 343 

salubria sunt et permansura , oblwioni traditis? Si 
miserias et torinentaj quce male vivendo meremini , 
sciretis , et horrenda quce modo vidi, una saltem hora 
sentiretis, omnia profecto labentis sceculi delectamenta 
pro nihilo a^stimaretis. Haec dicens et his addere 
pluia voleiis, obmuluit; et famosus optio sic, inter 
verba deficiens, hominem exuit. 

His ita gestis, dux Brioniam Rogerio reddidit, et 
Rodberto municipi compatiens, patrium feudum pro- 
misit ( 1 ). Araicis enim et parentibus admodum stipatus (i) Nous avons vu ci-dessus, p. 263, que le duc Robert avait repris 
a Roger de Bcaumont le chateau d'Ivri, jusque-la confie a sa garde, 
pour le donner a Guillaume de Breteuil, et que Roger avait recu 
Brioune en dedonimagement. Cest contre cet echange quc venait re- 
clanier le comte de Mculan, fds de Pvogcr. 11 ne faut pas confondre la 
possession du chateau d'Ivri avecJa charge subalterne de prevot d'Ivri, 
qu'Ascelin Goel exercait a titre hereditaire, avant de s'etre fait ceder 
le chaleau par Guillaume de Breteuil , comme nous venons de le voir. 

Suivant le continuateur de Guillaume de Jumicgcs, ce serait 
Roger de Bienfaite, et non Robert de Mcules, qui aurait reclamo 
Brionne; mais Roger de Bienfaite et son pcre avaient deja ete sufti- 
samnient dedommages de la succession du comte Gislebert de Brionne 
par les terres du Hommet en iVormandie et de Tunbridge en Angle- 
terre, tandis que Baudouin de Meules et ses descendants n'avaient 
encore recu aucun equivalent pour leur part dans cette succession. 
Le duc Robert ne pouvait confier Brionne a un chatelain plus inte- 
resse a le defendre contre les seigneurs de Beaumont-le-Roger que 
Robert de Meules, petit-fils du proprietaire primitif, lc comte Gisle- 
bert. Emma, mere de Robert de Meules, etait fille d'unc tante du roi 
Guillaume, peut-etrc Adelidc , femme de Renaud de Bourgognc. 
Alors Robert aurait eu encore a faire valoir sur Brionne une aulrc 
pretention, comme neveu de Gui de Bourgogne. 

A l'occasion du chateau de Tunbridge, donne a Richard de Bien- 
faite en echange de Brionne, le continuatcur dc Guillaume dc .lu- 
iiiicges rapportc rhistorictte suivante : 

Sttnt antiquornin phirimi, (jid dicnnl qnnd Riclwrdus, pnlcr Ilnc^cri , 
/'/•') rrpelilinnf cjnsdcm cnstri dndnin in A/iv^iin ncccpernl nppidnw 344 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1090] 

erat, et erj^a ducem plurimos adjutores habebal. Nam, 
sicutl supra dictum est, Guillelmus rex filios Gisle- 
berti comitis : llicardura et Balduinum caros liabuit, 
et tam pro vicinitate sanguinis, quam pro strenuitate 
amborum eos sLd^limavit, et pluribus fundis atque 
lionoribus et potestatibus in Anglia et Normannia 
ditavit. Pra&fati quoque fratres bonis uxoribus, et ho- 
norabili sobole donati sunt. Ricardus enim Roaldem, 
Gaulterii Gifardi (i) filiam, accepit, qute filios ei et 
filias peperit : Rogerium et Gislebertum, Gaulteriurn 
et Rodbertum atque RicardumBeccensemmonachura, 
cui Henricus rex coramisit Eliense coenobium (2). 
Balduinus vero genuit Rodbertum et Guillelmum, Ri- 
chardum, nothumque Gulgerium. Isti nimirum tem- 
pore Guillelmi regis et iiliorum ejus iaboriosa saecuH 
probitate viguerunt, variisque flatil^us instabilis for- 
tunae agitati, in pelago liujus mundi periculose fluc- 
tuaverunt. Wigerius autem, novissimus liorum, mun- 
dialis militiae discriraen sponte deseruit , in Beccensi 
coenobio comam deposuit, et in monacliatu fere 
XL annis sub venerabilibus archimandritis Guillehno 
et Bosone (5) vixit. 

XIV. Perstrepentibusundiquepraeliisin Neustria,se- 
curitate pacis perfrui nonpotuitEbroicensis provincia. 

Tomburge (Tunbridge ou Tonhridge, dans le conite de Kent; voyez 
ci-dessus, p. 2*^8), asstrentes leugnm Biioiiii cum funiculo circum 
circa fuisse mensuratam, et eodem fune in Jtnglia delalo leugam 
Tomhurge tantwndem spatii in mctiendo recepisse, quantum liacte' 
nus Brionense mHliariwn prohatur retinere. 

(i) Gautier Giliard, preniier du nom, fils d'Osberne de Bolbec. 

(2) Le monastcre d'Ely (Cambridgeshire). 

(3) Guiilaume de Montfort (octobre lopS-iG avril 1124); Boson 
( 1124-24 j"in T i5(i). [1090] LIBER OCTAVUS. 345 

lllic iierape plus quam clvlle bellum iiiter opulentos 
fraties exortum est, et maligua superbarum aemuia- 
tione mulierum malitia nimis augmentata est. Helvisa 
naraque comitissa (i) contra Isabelem de Conchis (2) 
pro quibusdam contumeliosis verbis irata est, comitem- 
que Guillelmum (3) cum baronibus suis in arma per 
iram commovere totis viribus conata est. Sic per 
suspiciones et litigia feminarum in furore succensa 
sunl fortium corda virorum , quorum manibus paulo 
post multus muluo cruor ellusus est mortalium , et per 
villas et vicos multarum incensa sunt tecta domorum. 
Ambte mulieres, quae talia bella ciebant, loquaces et 
animosae ac forma elegantes eranl, suisque maritis 
imperabant, subditos liomines premebant, variisque 
modis terrebant. Magna tamen in eisdem morum di- 
versitas erat. Ilelvisa quidem solers erat ct facunda , 
sed atrox et avara. Isabel vero dapsilis et audax atque 
jocosa, ideoque coessentibus amabilis et grata. In ex- 
peditione inler milites, ut miles equitabat armata, et 
loricatis equitibus ac spiculatis satellitibus non minori 
praestabat audacia, quam decus Italiae Turni manipu- 
laribus virgo Camilla. j?'"mulabatur Lampedonem et 
Marseppiam , Ilippolyten et Pentesileam , aliasque 
reginas Amazonum bellatrices, quarum certamina 
Pompeius Trogus et Maro Yirgilius referunt, alii- 
que historiarum scriptores; quibus attinuerunt Asiae (i) Helvise, fille de Guillaume, comte de Nevers , fcmmc de Guil- 
laume, comte d'Evreux, mnurut en iii^- 

(2) Isabclle ou Elisahelh de Montfort-1'Amanri , fille de Sinion 1", 
seigneur de Montfort, feminc dc l^aoul, deuxitmc du nom, scigncur 
(le Conchcs et dc Joeni. 

(3) Guillaumr, romte d'Evrcux. 346 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1090] 

reges, et per xv annos armis edomuerunt Asiaticas 
gentes (r). Ebroicenses multos adjutores liabebant, 
et incendia multa praedasaue Conchanis pierumque 
faciebant. Sed interdum ilii, non dispares, inimicis 
taiiones reddelDant. Raduifus (2) Rodbertum ducem 
adi\it, quereias damnorum, quce a contril^uiibus suis 
pertuierat, intimavit, et iierile adjutorium ab eo po- 
poscit; sed frustra, quia niliii obtinuit. Hinc aiias 
conversus est, et utiie sil^i patrocinium quaerere com- 
puisus est. Regem Angiiae per legatos suos interpei- 
lavit, eiqne sua infortunia mandavit, et si sibi sufFra- 
garetur, se et omnia sua promisit. His auditis rex 
gavisus est, et efficax adminicuium indigenti poiiicitus 
est. Deinde Stepiiano comiti (3), et Gerardo de Gor- 
naco, aiiisque triliunis et centurionil^us, qui praeerant 
in Normannia famiiiis ejus, mandavit ut Raduifum 
totis adjuvarent nisibus, et oppida ejus munirent ne- 
cessariis omnibus. liii autem regiis jussionibus alacri- 
ter obsecundaverunt, et Raduifo, per omnia regi pia- 
cere nitentes, suffragati sunt. 

Mense novemiDri Guiiieimus comes ingentem exer- 
citum aggregavit, et Conciias expugnare coepit. Duo 
nepotes ejus, viri potentes, Guilielmus de Bretoiio et 
Ricardus de Montefortl (4), cum eo erant, et cum tur- (i) II n'entie point dans notre sujet de discuter ici toutes les fables 
qu'on a debitees sur les Amazones; nous nous contenterons de saisir 
cette occasion pour deplorer de nouveau la perte de rimniense ou- 
vrage historique de Trogue Ponipee , dont les contemporains de 
notre auteur jouissaient encore. 

(2) Raoul II, seigneur de Concbes, mari d'Isabelle. 

(5) Etienne, comte d'Auniale. 

(4) Ricbard, seignenr de iMontfort-l' \mauri [1090] LIBEK OCTAVUS. 347 

rais suis Coiicheios impugiiabant. Ibi Ricardus de 
Monteforti, dum coeiiobialem curiam Beati Petri Cas- 
tellionis (i) invaderet, nec p"fO reverentia monacho- 
rum, qui cum fletibus vociferantes Dominum inter- 
pellabant, ab incooptis desisteret, hostili telo repente 
percussus est, ipsoque dle cum maximo luctu utriusque 
partis mortuus est. Germanus enlm frater erat Isa- 
bel (2), et ex sorore nepos Guillelmi comitis. Unde 
formidabilem marchisum utra([ue pars luxit; qui pro 
nimio tumore et procacitate, pertinaciter malum fa- 
ciens, interiit. Cadaver aulem praedlcti militis ad nalale 
solum a suis translatum est , et Asparlone (5) in cimi- 
terio sancti Thomse apostoli sepuitum est. Ibi nempe 
Majoris Monasterii regularesmonachi Deo serviunt (4), 
iblque senlor Simon, Amalrlcl iilius, et filii ejus tumu- 
lati sunt. 

INon multo post Ebroicenses denuo conglobati sunt, 
et dolorem suum ulciscl cuplentes, Conchense terri- 
toriura depreedari aggressi sunt. Tunc Radulfus perva- 
Ildum agmen de suls et de famllia regls habult, cupi- 
dlsque tironibus foras erumpere, dixit : Armamini , 
et estote parati; sed de munitione non exeatis, donec 
ego jubeam vobis. Sinite hosies prceda ojieiari , et 
discedenies mecum viriliter insectamini. IUi autem 
prlnclpi suo, qui probissimus et militlae gnarus erat, 
obsecundarunt, et abeuntes cum praeda pedetentim (i) I/abbaye de Saint-Picne de Castiilon, attenante a Conches, ct 
qui s'est appelee posterieurenient i'abbaye de Concbes. 

(2) Frairis Isabellis. Ms. de la reine de Siiede. 

(3) Epernon, a quatre lieues de Montfort-rAmauri. 

(4) Cc prieure est situe dans un faubourg noninie le Hourg Saint- 
Thomas. 348 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1090] 

persecuti siint, eisque sfevientibus Ebroicenses relicta 
pr£eda fugerunt. Tunc Guillebnus Bretobensis cum 
pluribus captus est, et victoriam hujusmodi pax secuta 
est. Ebroicenses enim, erubescentes quod guerram 
superbe coeperant, et inde maximi pondus detrimenti 
cum dedecore pertulerant, conditioni pacis post trien- 
nalem guerram adquieverunt, et in unum convenien- 
tes, hujusmodi pactum confirmaverunt. Guillelmus (i) 
avunculo suo Radulpho tria millia librarum pro re- 
demptione sua dedit, et Rogerium, consobrinumsuum, 
Radulfi filium (2), totius juris sui heredem fecit. Ebroi- 
censis quoque comes eumdem Rogerium, utpote nepo- 
tem suum, consulafcus sui heredem constitult. Sed di- 
vina dispositio, quae nutibus humanls non subjicitur, 
aliud providit. Idem juvenis moribus egregiis pollebat, 
et cunctis sodalibus ac subjectis clientibus et vicinis 
admodum amabilis erat. Clericos et monachos dilige- 
bat et corapetenter honorabat. Pretiosis vestibus, 
quibus superbi nimis insolescunt, uti dedignabatur, et 
in omni esse suo sese modeste regere nitebatur. Quon^ 
dam milites otiosi simul in aula (5) Conchis ludebant 
etcoUoquebantur, et coram domina Elisabeth de diver- 
sis thematibus , ut mos est hujusmodi , confabulaban- 
tur. Tunc quidam eorum dixlt; Nuper vidi somniumj 
quo valcle ierriius sum. T^ideba?n Dominum in cruce 
fixum^ de toto corpore liventem, seseque quasi prce 
angustia nimis torquentem , mcque ierribili visu aspi- 
cientem. Talia narranti, qui aderant, dixerunt : Hoc 

(i) Guillaume de Breteuil. 

(2) Roger de Toeni, second fils de Raoul dc Conches. 
(5) Quelques i)ortions du chateau, dont cette salle faisait parlie, siib- 
■^istrnt puroiT. [1090] LIBER OCTAVUS. 349 

soniniuin grave est ac tenibile , et videtar horrendum 
Dei judicium tihi portendere . Balduiniis aiitem, Eusta- 
cliii Boloniae comitis filius (i), dixit : Et ego tiuper in 
so/nnis videbam Dominum Jesum , in cruce pcnden- 
tem, sed clarum et pulchrum, ac mihi alacriter riden- 
teni, dexteraque sua me benedicentem , sv^numque 
crucis super caput meum benigniterfacientem. Astan- 
tes \ero responderimt : Tali ostensione dulcedo ma- 
gna^ gratice videtur tibijulgerc. 

His auditis, Rogerius adolescens matri suae dixit : 
JSovi hominem , nec longe est , qui similia per visum 
contemplatus cst. Cumque mater insisteret, et diligen- 
ter inquireret quis aut quas vidisset, adolescens eru- 
buit, et manifeste rem publicare noluit. Tandem a ge- 
nltrice et praesentibus amicis multum rogatus, rcspon- 
dit : Quidam in visione sua nuper vidit Doniinum 
Jesuni , capiti suo nuinuin imponentem , et clenienter 
benedicentem , hisque verbis ewn vocantem : Feni 
cito , dilecte meus , adme; et dabo tibi gaudia vito?. 
Audactcr igitur ciini in hac vita non diu victurum 
assero , quem sic a Domino vocatum cognosco. 

Non multo post, tres praefatl tirones, ut diversa re- 
tulerunt, varios eventus experti sunt. Prlmus cnlm in 
expeditione quadara male sauciatus est, et slne confes- 
slone ac viatico mortuus est. Balduinus autem, gener 
Radulplii de Concliis, in dextero Iiumero Domini cru- 
cem sunipslt, et Urbani Papae jussu sanctam (y) con- 

(i) Baudouiu, qui fut depuis cointe d'Edesse et roi de Jerusaleni , 
Ljjousa Godchilde, fiile de Piaoul de Conches, apres qu'elle fut veuve 
de Rohert du JVeuhourg. Nous verrous, dans le livre suivant, cette 
dame mourir \\ la premiere croisade. 

['}.) INIs. de la reine de Sutde. 350 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1090] 

tra etlinicos peregrinationem arripuit. In illo itinere 
super omnes compares suos exaltatus est, et virtute 
cruciferi oplficis, prout in soranio speculatus fuerat\, 
gloriose suffultus est. Prius enim Rages, id est Eclissse, 
nobilissimse urbis, dux factus est, etpost aliquot annos 
defuncto Godefredo fratre suo, diu regno Hierusalem 
potitus est. Hic contra paganos multoties preeliatus 
est, multisque triumphis adminiculante Deo gloriatus 
est. Rogerius vero eodem anno, quo hcec vlsa fuerant, 
in lectum decubuit, etdevote complexis in eo quceque 
fideli viro competunt, Idus maii (i) de mundo migra- 
vit, et cum luctu multorum Castellionis cum parenti- 
bus suis sepultus, quiescit. 

XV. Eodem terapore Constantinienses Henrlcus 
clito strenue regebat, rigidusque contra fratres suos 
perslstebat. Nam contra ducem inimicltlas agitabat 
pro Injusta captlone, quam nudlus tertius, ut proedic- 
tum est, ab illo perpessus fuerat. Regi nihiJominus 
Angliae hostis ei-at pro terra matris suae, qua rex 
eumdem in Anglia dlssaisiverat, etRodberlo, Haimonis 
fillo (2), dederat. HIs Itaque pro causls oppida sua con- 
stanter firmabat (5), et fautores slbi de procerlbus 
patris sul plurimos calllde conclllabat. Abrlncas et 
Caesarisburgum et Constantiam atque Guabreium (4), 

(1) Le i5 mai. 

(2) Sui- ce seigneur, voyez ci-dessus, p. 218. 

(5) Cesl ce qui nous est confirme ])ai" le ciirieux lecit conteniporain 
des (lepredations exercees sur les propiicites de l'Al)ba3'e-aux-Danies 
de Caen, apres ia r.iort deGuiliaume-!e-Conquerant. Comcs Henricus 
pcdns,ium accepit de Chctelhclmo (Quetteliou) et de omni Constan- 
tino ei supev lioc Jacit opcrari homines S. Triniiatis de eadem villa 
ei pairia. ad castclla <;uorum hnminum. 

(.')) (iavi-ai. [1090] LIBER OCTAVUS. 351 

aliasque munitioiies possidebat; et Hugonem comi- 
tem (i), et Ricardum de Radveriis (2), aliosque Coii- 
stantinienses, piaeter Rodbertum de Molbraio (3), se- 
cum habebat, et collectis undique viribus prece 
pretioque, quotidie crescebat. Tot pestlbus inquieta- 
batur Neustria , et caedibus ac flammis liomines ac 
vicos et casas tradebat gehennalis furia. 

Vis Anglici regis pene per totam INormanniam dis- 
currebat , et jNormannicis optimatibus ei faventibus 
propter ejus pecuniam , reclore desolatam sibi manci- 
pabat Provinciam. Cives eliam Rotomagi , regiis mu- 
neribus et promissis illecti , de mutando priccipe 
tractaverunt , ac ut Normannise metropolim cum 
somnolentoduce regi proderent, conslliati sunt. Hujus 
nimirum factionis incentor Conanus, Gisleberti Pihiti 
filius, erat, qui inter cives, utpote ditissimus eorura. fi) Hugiie, comte de Chester, viconite d'Avrauches. 

{2) Richard de Reviers (pres CreuUi), Gls de Baiidouin, souscrip- 
teur de )a charte de rALbaye-aux-Damts en 1082, descendait, dit-on , 
d'Osmond de Centvilles, vicomte de Yernon, et d'une niece de la 
duchesse Gonnor; mais cette origine est tres problemalique pour la 
ligne masculine. Les chatclains de Vernon ne s'appelaient point 
Osmond, mais Ilugue ct Guillaume, et ce dernier survecut a la con- 
quete d'Angleterre. Quant a la lignc feminine, il y a plus de vrai- 
-semblance, et ce fait est conflrme par une tradition consigoee dans \c 
cartulaire des raoines de Carisbrook. D'apres ce document, Richard 
de Reviers aurait ete neveu de Guillaume Fitz-Osberne, neveu lui- 
ineme de la duchesse Gounor. Osberne de Crepon y est appelc 
Osberne de CenlumvilUs , ce que M. Stapleton croit pouvoir prendre 
pour un equivalent de Longueville, nom primitif du territoire de 
Vernon. Peut-etre encore elait-ce Adelise, femme de Richard dc 
Rpviers, qui aiira ete fdle et heritiere des seigneurs de Vcruon. Cest 
comme chatelain delSebou, qu'Ordcric Vital range liichard pariiii 
les liabitanls du Cotentin. 

..1; HolxMl ile IVIonbrai , urvcu dr Geollroi, eveque do Coulancos. 352 IIISTORIA ECCLESIASTICA. [1090] 

praecellebat. Is cum rege de tradenda civitate pactimi 
fecerat, et immensis opibus ditatus, in urbe vigebat, 
iugentemque militum et satellitum familiam contra 
ducem turgidus jugiter pascebat. Maxima pars urba- 
norum eidem adqulescebant. Nonnulli tamen pro fide 
duci servanda resistebant, et opportunis tergiversatio- 
nibus detestabile facinus impediebant. Caeterum Cona- 
nus, de suorum consensu contribulium securus, termi- 
num constituit, dieque statuto exercitum regis de 
Gornaco, aliisque regalibus castris accersiit, et Roto- 
magum confestira venire praecepit. Dux autem, ubi 
tantam contra se machinationem comperiit, amicos, 
in quibus confidebat, ad se convocavit. Tunc etiam 
cum Henrico fratre suo, et cum aliis quibusdam, qui 
ab eo desciverant, foedus amicitice pepigit, et Guil- 
lelmo comiti Ebroarum, et Rodberto Belesraensi, at- 
que Guillelmo Bretoliensi , et Gilberlo (?) de Aquila, 
aliisque fidelibus suis desolationem sui cita legatione 
intiraavit. Henricus ii^itur primus ei suppetias venit, 
et primo subsidium fratri contidit, deinde vindictam 
viriiiter in proditorem exeicuit. 

Tertio die novembris, Gislebertus de Aquila militum 
turmam ducis ad servitium duxit, et per pontem Se- 
quanae ad australem partem (2) urbis accesslt. Et tunc 
ex alia parte Rainaldus de Garenna (3) cura ccc mili- 

(i) Lisez : Gislebcrto. 

(2) Gislebert entra dans la partie meridionale de la ville par le pont 
qui existait sur la Seine dans l'emplacement ou il fut reconstruit plus 
tard par l'imperatrice Matliilde. jNon seulement ce pcnt, niais uue 
portion notable de la rue Grand-Pont, etaient alors en debors de la 
viUe. 

(3) Rainaud de Yarennc, secoiid fds de Guillaume de Varenne, 
couite de Surre}-, etait du parli de Guillaume-le-Roux. [1090] LIBER OCTAVUS. 353 

libus ad Calcegiensem poitara (i) properavit. Tiinc 
Conanus dixit suis : Surgite conjestiin et anncmiini , 
quia tempns non est ullcrius prcrstolandi. En a me- 
ridie veniunl hostes nos impugnare , el ab occidente 
ferventes socii nos adjuvare jestinant. Ergojautori- 
bus et inimicis, ut decet, occurrite, aditwn sodcdihus 
aperite , et Jiostihus armis acriter ohseralc. Pars igi- 
tur civium cucurrit ut Gislebertum cum suis repelle- 
ret, et alia pars conala est occidentalem portam rese- 
rare, ut Uainaldum cum suis intromitteret. Praeterea 
jampridem quidam dc regiis satellitibus in urbem in- 
troierant, et parati, lebellionem tacite praestolantes, 
sedilionis moram aegre ferebant. 

Denique, dum militaris et civilis tumultus exoritur, 
nimius liinc et inde claraor attollitur, et tota civitas 
pessime conlunditur, et in sua visccra crudeliler de- 
bacchatur. Plures enim civium contra cognatos vici- 
nosque suos ad utram(|ue portam dimicabant, dum 
qua?(i.im pars duci, et altera regi favebant. Diix autem, 
ubi furentes, ut dictum cst, in civitate advertit, cum 
Heniico fiatre suo et commanipularibus suis de 
arce (?) prodiit, suisque velociter sufFragari appetiit. 
Sed, dum perturbalionis ingens lumultus cuncta con- 
funderet, et nesciretur quam quisfjuc civium sibi par- fi) La poile Caiiclioisc, qiie nous supposons avoir ele situee alors 
«laiis r<Mn))laceiiinnt tiu Gros-Moiloge. Quelques lignes plus loin , 
notre auleurl'a|)pelie la poite occidentale. JNous pensons que renceinle 
rectangulaire de la ville de Roueii n'etait alors percee que do f[uatre 
portes, dans la direction des quatre points cardinaux. 

{i) Ce cliateau de Rouen occiipait Tangle S. E. de rcnceintc rectan- 
.ulaire dont nous vrnons de parlcr. Cest cc qu'on appelle aujourd'huj 
la Vieille-Tour. 

ni. a5 35-1 HISTOKIA ECCLESIASTICA. [1090] 

tem ellgeret, dux, persuadentibus amicis, ne perni- 
ciem inlionestam stolide incuneret , cunctisque 
Normannis perenne opprobrium fieret, fugiens cum 
paucis, perorientalem portam (i) egressus est, et mox 
a suburbanis vici , qui Mala Palus dlcilur(2), fideliler 
nt speclalls herus susceptus est. Delnde cymba parala 
Sequanam intravit, et relicto post terga contlictu, tre- 
pldus ad Ermentrudis \illam (3) navigavit. Tunc ibi- 
dem a Gulilelmo de Archls, Mollsmensi monacho (/4), 
susceptus est, iblque in baslllca Sanctoe Marlse de 
Prato (5) finem commotae seditionis preestolatus est. 

Postquam Gislebertus Aquilensis, tam virtute sua 
suorumque, quam juvamine civium , qui proditionis 
partlcipes non erant, australem portam obtlnuit, et 
Henrico aillsque ducls auxlliaribus assoclatus, contra 
rebelles in urbe certamen iniit, tumidis et reis prae- 
sumptoribus in nefarlo conatu deficientibus, pars du- 
cis crevit, atque adversarios ferro fortiter ferlens, su- 
perior proevalult. Tunc vehemens burgensium caedes 
facta est, ct Conanus, prodllorum signifer, cum aliis 
multis captus est. Timor et luctus erat ingens in civi- 
tate, virisque certanlibus aut cadentlbus aut fugienti- 
bus, tlentes voclferabantur feminae. Innocentes et rei 
passim coedebantur, aut fugiebant, aut caplebantur. 

(1) Cette porte etaifc situee au bont de la rue Saint-Romain. 

(2) Le quartier, le hamean, qui a laisse son uom a !a rue Malpalu. 
(5) Eraendreville, aujourdhui le faubourg Saint-Sever. 

(i) Nous avons vu ci-dessus que ce moine etait l'un des conseillers 
de Robert Courte-Heuse. 

(j) Le prieure de iNotre-Dame-du-Pre , aujourd'hui Bonne-Nou- 
velle, dependant de Pabbaye du Bec, fonde par Guillaume et Mathilde 
sur un tenain apparteiianl: au bienheureux Helloujn, createur de cette 
abbave. [1090] LIBER OCTAVUS. 3r;5 

Civibus, iit praelibatum est, yicissim dissidentibus, et 
tristis iiifortunii procellis periclitantibus, regia cohors 
territa iuf^jt, latebrasque silvarum, quoe iii vicinio 
erant, avide poscens, deiituit, et siibsidio noclis discri- 
men raortis seu captionis difficulter evasit. Conanus 
autem a victoribus in arcem duclus est, quem Henri- 
cus per solaria turrls (i) ducens, insultando sic allo- 
cutusest: Considera, Conane, qnampiilcluam iihipa- 
triamconatus es suhjicere. En admeridiem delectahile 
parcum (2) patet oculis tuis. En saltuosa regio , sil- 
vestrihus ahundans Jeris. Ecce Sequana, piscosum 
flumen , Rotoma'^ensem murum allamhlt , navesque 
plurihus mercimoniis rejertas huc quotidie devehit, 
En ex alla paite ci\>itas populosa , mcenihus sacris- 
que templis et urhanis cedihus speciosa; cui jure a 
priscis temporihus suhjacet JSormannia tota. Conanus, 
ironica insultatione Ileniici pavidus, ingemuit, et sup- 
plex clementiam exorans, ait : Proprio rcatu , do- 
mine j damnandus sn/n , sed nunc misericordiam 
posco propter Deum, creatorem omnium. Fro redemp- 
tione mei dornino meo aurum daho et argentunij 
quantum reperire pofero in thesauris nieis, meorum- 
que parentum , et pro culpa infideUiatis fidele usque 
ad mnriem rependam serviiium. Cui Heiuicus dixit : 
Per animani matris mecc (5), traditori nulla erit re- i) Les etages snperieurs. 

(2) I.e parc des ducs de Nonnandie, au midi de la Seine, renfer- 
mant. les lerriloircs de Sotteville, Grammont, Saint-Etiennc-dn- 
Rouvrai, la foret de Rouvrai, le Petit-Couronne et le prieure de 
Saint-Julien. 

(3) Le respect pour la mcmoire de la rcine Mathilde, dont cettc 
foimnir porle rempreintp, nVntpecViait pas snn oiicpllpnt fils df pillcr 35G HIMOKIA ECCLESIASTICA. ^1090] 

demptio, ^eddebitai mortis acceleratio. Tiinc Couanus 
gemetis clamavlt alta voce : Pro amore , inqult, Dei , 
conjessionem mihi permitte. Veium Henricus, acer 
fraternae ultor injurise, proe ira infremuit, et contemp- 
tis elp^;i suppiicationibus, i])sum amlDabus manibus 
impuiit, et per ienestram tuiris deorsum praecipita- 
vit. Qui miserabili casu in raomento confractus est, et, 
antequam soium attingeret, mortuus est. Deinde ca- 
daver ilbus jumenti caudae innexum est, et per omnes 
Rotomap^i vicos, ad terrendos desertores, turpiter per- 
tractum est. Locus ipse, ubi vindicta hujusmodi per- 
petrata est, saltus Conani usque in hodiernam diem 
vocitatus est (i). 

Rodbertus aulem dux , ut de Prato ad arcem rediit, 
et quae gesta faerant comperit, pietate motus, infortu- 
nio civium condoluit; sed fortiori magnatorum cen- 
sura prsevalente, reis parcere nequivit. Tunc ibi 
Rodbertus Belesmensis, et Guillelmiis Bretoliensis 
affuerunt, et Rodoraanos incolas velut exteros praedo- 
nes captivos abduxerunt, et squaloribus carceris gra- 
viler afflixerunt. Guillelmus, Ansgerii iilius, Rodomen- 
sium ditissimus, a Guillelmo Bretoliensi ducitur 
captivus, et post longos carceris squalores redimit se 
librarum tribus millibus (2). Sic Belesmici et Aqui- 
lini, caeterique ducis auxiliarii contra se (5) truculen- ies proprietes qu'olle avait dounees a rx\bbaye-aux-Dames, comme 
nous venons de le voir. 

(i) La traditiou de ce noni ue s'e»t jias conservee. 

(2) Ou remarfjuera que c'etait precisemeut la nieme rancon que 
Guillaume de Breteuil veuait de payer a son oncle I\aoul de Conches. 

(5) II doit y avoir quelque correction a faire a ce passage qui, dans 
son etat acfuel, ne presente pas un sens satisfaisant. 11090] LIBER OCTAVtJS. 357 

ter seeviuiit, civesque metropolis Neiistriee viuculatos 
attrahunt, cunctisque rebus spoliatos , ut barbaros 
hostes, male alllijOunt. 

Ecce quibus ierumiiis superba prolligatiir INormau- 
nia, (jute nimis olim victa jyloriabalur Anglia, et na- 
turalibus regni fiiiis trucidatis sive fugatis, usurpabat 
eorum possessiones et imperia. Ecce massam divitia- 
rum quas aliis lapuit, eisque pollens ad suam perni- 
ciem insolenter luinuit, iiunc non ad deleclamenluni 
sul, sed potius ad tormentum miserabiliter distrahit. 
Nunc, slciit Babylon, deeodem bibit tribulatlonum ca- 
lice, undc nequlter allos sollta cst Inebriare. Visls tot 
malis, pauper gemit clerus, monachorum plorant 
coetiis, et (lesolatus ubl(]ue moeret inermis populus. 
Soli gaiident, sed non diu, nec fellciter, qui furari seu 
])roedarI possunt pertlnaciter. Proh dolor! sacerdolall.s 
penc adnlhilatur reverentia, cul peneomiiis dencga- 
tur obedientia, vchcm(,i)fer insurgente ct furente ma- 
lorum violentla. Ut (juid InNeiistria tanlum efFrenata 
iurlt Eryimis, indigenasque Normannos proculcat, 
subigit(]ue ruinis.'* Qiiia In diebus illis iion erat rex 
iiecjue diix Jeiusaicni, anreis([ue vitulis Jcroboam 
rel)ellis piebs immolabat In Dan ct Bethei (\). Und<; 
transgressores iegls, alj eruca et brucho et iocusta et 
rui)igine comesos , pianglt et hortatnr .loei (y). Qua- 
tuor hls cladiijus a propheta prolalis denotantur qua- 
tuor animi passiones : metus et cupidilas, dolor et 
gaudium. Metus cL cupidltas humana praecordia slirau- 
lant el corrodunt, eademque iethaii gaudio seu doiori '0 iii /irti. XII. 
(t») Jnei, I, j. 358 HISTOKIA ECCLESIASTICA. [1090] 

subdentes dejiclunt. Laeta obsecuudant libidini, tristia 
vero inheerent crudelitat!. Horum meminil Virgilius 
in poematesuo, dicens : 

Hinc metunnt, cujiiuutqiit', cloi;'nt, gaudentque, nequo auras 
Respiciunt, clausi tenebris, et carcere ca3co (i). 

Qui enim perturbationum tenebris involvuntur, cla- 
rum sapientias lumen jam non valent intueri, nec \i- 
llorum fjlutino exui. Multa intueor in divina pagina, 
quae subtiliter coaptala nostri temporis eventui, \iden- 
tur similia, Coeterum allegoricas allegationes, et ido- 
neashumanis raoribusinterpretationes studiosis riraan- 
das relinquam, slmplicemque Normannicarum hlsto- 
rlam rerum adliuc aliquantulum prolelare satagam. 

XVI. Jam descrlplls laborlbus Ebroicensium, et 
factionibus perlcullsque Rotomagenslum, expediara 
conlllctus et damna Oximenslum (2). Rodbertus Beles- 
mensls, in emlneiiti loco, qui Furcas vulgo dicitur (3), 
castellum condidit, et illuc habitatores Vlnacii (4) 
transtulit, omnes finitiraos tyrannide sua slbi subigere 
sategit. Aliud quoque oppidum, quod Castellum Gun- 
terii (5) nuncupatur, super Olnam fluvium , ad Cur- 
bam (6) construxit, per quod Holraetlamreglonemfy) 
slbi, Ilcet Injuste, penitus snbjugare putavlt. Sic ultra 
nataies suos et avorum In nimium elatus insurrexlt, 
et pene per totam justi patroclnio advocati carentem fi) Virg., Encicle. I. vi, vers ^54 et ^55. 
(a) Les habitants de 1'Hiemois. 

(3) Fourches. 

(4) Vignats. 

(5) Cliateau Gontier, a renliee d^unc peninsule fonnee par rOrne. 

(6) La Courbe, canton d'f]couche. 

(7) Le pays da Hon!me, portion occidentale de reveche de Seez. [1090] LIBER OCTAVUS. 359 

Normauniam paribus suia obstilit, et collirailaneos 
omnes comprimere coepit. Quibus visis, Normannici 
proceres turbali sunt, nimioque moerore aillicti , de 
resislentlo diii mullumcpic tractaverunt. Pra^cipne, 
({uia viciniores erant lyranni termiuis et conalui ne- 
farlo, insurrexerunt prirai Hugo de Grenteraaisni- 
lio (i), et Ricardus de Curceio (2); et nuinicipla sua 
munierunt armis et alimentis et mililum auxillo. 
Pjoefati quippe viri aetale canebant, audacia et nobili- 
tale pollebanl , vicinitate ac necessiludine connexi 
vigel)a!it. Rodbertusenlm, Rlcardi filius, uxoremduxe- 
rat fiiiam llu^onis (5 , qu£e marito suo (juinc|ue fillos 
peperit. 

Magnanimus Hugo in juventute sua magna probitate 
lloruerat, conjugemcjue pulcherrimam Adelidem, filiani 
Ivonis comllls de Bellomonle (/j), diixcrat, (piae pepe- 
rlt ei Rodhertum, Guillelmum, Ilurjonem, Ivoiiem 
et Albcricum; Adelinam et Hadvisam, Piochesiam et 
Mathildem et Ajpietem. Tanlam progeniem et tam 
speclosam multlfida sors in\olvit, el nullum ex liis 
prcfiter Rodberlumad canosusque viverepeimlsit. Ipse 
nlmlrum prlmogenltus extilit, cunctlscjue fratribus 
suis et sororlbus defunctis, trlgamus consenuit. Primo 
duxit Agnelem, Ranulfi Bajocensis (.0) fillnm; delnde 

(i) Hugue (lo Grenlemesnil , vicomlo do Leiroster et gouverncur 
tlc \\ inclieslcr. 

(2) Richard. .sei;^'ncur de Conrci-sui-Divc. 

(5) Rohes ou Hocliesie, troisiomc fdle do Huguc de Grontemcsnii. 

(4) Adolise, (illc d'Yvos H, conile de Bcanmont-sur-Oisc, fonda- 
teur dn jTrienre dc Conflans, ct do Judilh sa proniioro fcmnie. 

(5) Uanulfe de Briqucssart, vicomte de Bayeux, ncveu et heritier 
de Huguc, comte de Chester. Briquessart n'est pas une conimune, 
mais nn fief d'unp mouvancc elondue, sur le territoiro do Livri. 360 HISTORIA ECCLESIASTiCA. [1090] 

Emmam, Rodberti de Stotevilla (i) tiliam; den-que 
Luclam, Savarici filli Cani (2) filiam. Guillelmusautem 
et Ivo conjugcs habiierunt. Qiiorum primus in Apulia 
duxit uxorem Mabiliam, Rodberti Wisgardl filiani (5), 
et alter :n Anglia Glsleberti de Ganda (4) filiam. Ade- Cefaif, autrefois une cliiiloUenic et le chef-lieu cVune sergenterie , 
avaut sa mesure particuliere, et autour de laquelle s'etait f^roupee une 
])Ojiuiatioii consi(lei"aljie. 

(i) Robert cl'Elouteville, prcinicr du nom, surnonnne Grand-Bois, 
seigneur d^ttonteville-sur-iner, canton d'Yerville, est le premier 
])ersonnage connu de cette ilhistre fimiille. 

(2) ]1. faut lire Cane. Cest le noni de la seconde femme de Raoul, 
vicomte du Maine. Leur fds Savaric etait frcre consanguin dHubert 
d;' Saintc-Suzanne, que nous avons vu figurer ci-dessus, p. ig^- H 
etait encore niineur rn 1060, lorsqu'il donna son conscntement a une 
donation en faveur des religicux de Yivoin. On le trouve cite comrae 
t(>moin et executeur dans uuc charte du cartulaire de l'Abbaye-aux- 
Dames de Caen. 11 cnt jiour fiis Raoul, Savaric fils Savaric, et Gold- 
\\\\\. Une charte du roi Richard, dat(Je de Gorron, 5i mars ih^o, 
confirme a Francus de Bohon, |ilusieuis terres en INormandie, et 
entre autres Bohon, aussi jileineracnt que Savaric, fils de Savaric, en 
jouissait le jour de sa mort; et, en outre, ^lidhurst ct d'autres liieus 
d'Angleterre, tels que Savaric, fils de Cane, et ses enfants en avaient 
joui sous Henri I" et Ileuri 11. Piaoul , et Savaric, deuxieme du nom , 
etant morts sans enfants, lous leurs biens, ainsi qu'une inoitie du 
domaine de Bohon, qni veiiait d'Engelger de Bohon, passerent ii co 
Francus, qui etait fils de leur fiTre Goldwin, et qui devint la tige 
des barons de Bohon de Midhurst. 

'3) Mabile, cinquieme filie de Rohert Guiscard et de Sichelgaite. 

(4) Ce jjersonnage est regarde en Anglcterre comme le fils de Bau- 
douin de Mons, frere de la reine Mathilde, auquel nous ne connais- 
sons (Vautres descendants qu'Arnoul et Baudouin. La verite est qu'il 
(^'tait frei-e de Baudouin deGand, seigneur d'Alost, et filsdeRaoul. 
On le voit figurer comme tcimoin dans un act-, en Flandre, a son 
retour d'Angleterre, lc 25 mai ioy5. De sa femmc Alise de iMontfort 
il eut llugue, tige des seigncurs de Montfort, barons de Cocquain- 
villiers. I! survecut a sou fils aine, nomme comme lui Gislebert. Son 
trojsienie fils, Gaultier, ]u>rita de lous .ses doinaines d'Angleterie. II [1090] LIBER OCTAVUS. 361 

liiia veio nupsit Rogerio de Ibreio (i), el Rohes Ro- 
berto de Crrceio; Mathildis Hugoni c'e Monte Pin- 
cionis(2),et Agnes Guillelmo de S"aia (5). Hadvisa 
aulera jara imbilis obilt. 

Prcecipuns ilaque Hiigo, filiis gereriscpie etpluribus 
amicis fretus, acriter bellum contra Rodbertum (4) 
coepit, tyrannidique illius insigniura virtute auxiliato- 
rura fortiter restitit. At ille, fiatrura suorum Rogeiii 
et Arnulii (5), raultortimque sibi subjectorum vi; ibus 
turaens, finitiraos despexit, multisque conatibus illos 
pessundare, et possessiones eorum devastare coepit. eiit en outre deux Clles ruaiiees, Tune ;i Guillaume, cniinetable de 
Cliesttr, et rautre, En.ma, a Alain de Percy. 11 rocut de Guillaume- 
1« -Conqiierant uu grand nombre de manoirs in capile. Ce fut le res- 
tauraltur de ral)baye de Bardney, dans le Lincobishire, et il avait fait 
partic du nelit nomljre de guerriers IVormands cjui ccbapperent aux 
Danois a York, eu io6g. On ])ense qu'il mourut vcrs log^- 

(i) Voyez ci-dessus, t. TI, p. 296 et 436. Ce personnage tcnait de 
I'evcVjne Odo deux manoirs en Angleterre [Domesday Bnnk). Une 
confraternilci authentique fort singnliere cxista entre ce seigneur et 
Robert d'Onilli : Memoraiidum qiiod Roberlus de Oleio ct Jiogerus 
de lK>erio , fratres jiirati et pcr fidem et sacramentum confcederati , 
venerunt ad conquestam An^lice cum rege Jnilelmo Bastard. IVous 
ne doutons pas que le passage suivant du Scriptum de servitiis mili- 
tum quo'. dehcntur diici Normannice ue conccrne un de ses descendants 
(et non pas son pere, comme l'a suppose Kennett) : — Galerannus 
de Ivreio i militem dc pincrrnatu et sibi iii militcs el dirnidium; idem 
habet de Ivreio vni milites et dimidiuni; et regi quod re.r voliierit. 
Sa femme Adeline fignre pour son propre comple dans le Domesday 
Book , comme tenant in capile. 

(a) Yovez ci-dessus, t. If, p. 456. 

(5) Ce personnage souscrivit la cbarte dc Hcnri I" en favcni- de 
Saint-Evroult en 1128. Concernant la famillc de Sai, pres Argenlan , 
voyez ci-dessus, t. II, p. ^no. 

(4) Robert de Relleme. 

(5) Rogerde Montgommeri, comte de Lancaslre; Arnonl dc Mont- 
gommeri, comtc de Pembrokp. 362 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1090-1091J 

Ad conflictus istorum convenerunt Matthaeus comes de 
Bellomonte (i), et Giiillelmus de Giiarenna (2), alii- 
que pluics, nt in lali gymnasiosuas oslenlarent piobi- 
tates. Ibi Tedbaldus, Gualeranni de Britolio (5) iilius, 
et Guido Rubicundus occisl sunt. Quorum prior, quia 
cornipes et omnia indumenta ejus candida erant , Can- 
dldus eques appellabatur. Sequens quoque Rubeus, 
quia rubeis opertus erat, cognomiijabalur. Rodbertus 
autem, videns quod insignes \icinos per se vincere 
non posset, quia nobllitas in els el audacia et robur 
ad perferendum vel agendum ardun praevaleret, du- 
cem rSormannorum supplex promissis deilnivit, ct 
contra a^mulos venirc suos, obnixisprecibus exoravit. 
Anno igitur ab incarnatione Bomini m"xc^ 1", indic- 
tione x"" iv'' (4), Rodbertus, dux Normannorum, mense 
januario Curceium (5 obsedit. Sed ingenuis optlmati- 
bus suis parcens, coarctareobsessos neglexit. Rodbertus 
vero per tres septimanas do'is et virlbus in hosles om- 
nlmodis surrexit, et diversis machinationibus munici- 
pium infestavit. Sed copla milltum multoties intus 
obslante, repulsus erubuit. Ingentem machinam, 
quam berfredum (6) vocitant, contra munitionem (1) ?>Iathieii, premif r du nom, ccmte de Beaumont-siii-Oise, beau- 
frere de Hugue de Grcntemesnil , et chambrier de France en 1 109, 
mourut en ii5i ou iiDa. 

(2) Guillaume de Yarenue, second du noni, comte de Surrey. 

(5} Ce Yalcran n'etait nas de Ja famille des seigneurs de Breteuil, 
mais un de leurs vassaux. 

(4) Le chiffre de 1'indiction nous prouvo que Tautc ur veut parler 
reellcmcnt du mois de janvicr 1091. 

(5) Courci-sur-Dive. 

(6) Machine de guerre portee sur qualre roucs, a un grand nombre 
d'etages, emplovee dans les sieges par les assaillants. [10911 LIBER OCTAVUS. 363 

erexit, et copiose bellicis apparalibus instruxit. Sed 
i;ec sic oppidaneos arl libitum suum coarctavit. Quo- 
tiens enim assultum contra Curceium inchoabat, lo- 
tiens militaris virtiis de Grentonis Mansione (i) sup- 
petias festinabat, et assultores ab incoepto violenter 
retrahebat. Interea castellani Guillebnimi de Ferra- 
riis (2), et Guillelmum de Riiperia (5), et alios plures 
comprehenderunt. Quorum redemptionibus opime 
afljuti sunt. Sed bellica sors \ariatur, et \ictor a \icto 
plerumque superatur. Ivo, filius Hugonis (/j), et Ri- 
cardus, Gislebcrli (ilius (5), a forinsecis hostibus capti 
sunt, aliique plures, qui Rodberti dirum carcerem ex- 
perti sunt. Tunc Hugo arma pro senio non ferebat, 
sed sapienlia consilioque acutus, omnibus eminebat. 
Hic obsidione diutius gravari vehementer doluit, ideo- 
que obsidenti duci mandavit : Patri tuo et avo diu 
servivi , et in corwu servitio niulta gravia pertuli. Tibi 
quoque scmper jidelis extiti. Quid et^i , quid in te 
peccdKn? unde promerui tam hostiliier a te iinpugnarl? 
Do/ni/iuni nieu/n te puhlicejateor, el idcirco co/itra 
te /loii pradiahor. Sed /lu/ic a nie duce/itas lih/as ac- 
cipe , el uno ta/itu/n die quo vis recede , ut te absente 
liceat mi/u cum Rodhe/^to Belesme/isi dii/ucare. Patet (1) {ireiitcniesnil. 

(2) Guillaiime, baron de Ferrieres-Saint-Hilaire, pres Reinai, fils 
de Henri, qui assista a la bataille d'Hastinj;s. 

(5) Ce seigneiir donua a Tabbaye de Troarn l'eglise de Frenouville, 
et, en 1099, il y ajouta la dinic. Riipierre est situe dans le canlon de 
Canjbrenicr. 

(4) Ive, quaUienie fils de Huguc dc Grcuteniesuil. 

(5) Ricbard de Clare ou de Bienfaite, fils de Gislebert, conite de 
Rrionne. I\ous vcrrons qu'il mourut birntot des suites des mauvais 
trailements endures dans rette captivite 364 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1091] 

itaque Rodbertiiin suh protectione ducis adniodum i 

conjidere , et ohsessos idus coerceri cum reveientia ! 

jidclitutis , quani lio.stiiiuni terrore. ' 

Cliijaiius extra munilioiiem iiiler machinam oppi- ' 

diqiie portam stabat, ibique paiiificus ad subsidium | 

iiiclusorum pai;es coquebat, quia pro acceleratione . 

obsidionis iti novo munimenlo construere luri;um op- i 

pidanis fas non fuerat, Contlgit ergo ut circa clibanum i 

creberrimae ctedes fierenl , et plurimo sanguine fuso j 
plures animae de carcere carnis atrociter exirent. Cur- 

ceienses enim panes in furno armis tuebantur, eisque j 

Belesmenses auferre nitebantur, et hac de causa muitce I 
strages crudeliter agebantiir. Quadam die, dum panis in 

furnocoqueretur, etinter inlmicaspartesexprocacilate j 

vehemens ira oriretur, armalae acies utrimque conve- I 

neruut, initoque conilicUi fere xx homines occisi i 

suMt, multique vulnerati, qui de panibus emptis j 

cruore suo non gustaverunt. In conspectu obsidentium j 

commilitones obsessorum in castellum quotidle intra- ' 
bant, et armis ac allmentls, non curante duce, socios, 

ne deficerent, confortabantur. ; 

Quondam de contlictu Rodberto cum suis fugiente, 
insecutores arraigerum quemdam fecerunt in berfre- 
dum ascencleie, et a boreall plaga ignem immittere. 
Justo itaque Del judicio machina combusta est, quae 
tyrannico jussu in diebus sanctse Nativitatis Domini 
proterve fabricata est (i). Ad obsidionem solers Gi- (i) II fallait que ccltc machiiii; cTit ete fahiiquee d'avance, si le ' 
siege ne t onimenca qu'au niois de janviei', conuiie notre auteur vient 
de le dire. Peut-etrc est-il plus probaule qu'il aura conipte les caiendes i 
de janvier conime appartenanl a ce mois. [1091] LIBP:R OGTAVUS. 365 

rardiis, Sagieusls episcopus ( i ), iit dissldentes parrochia- 
nos suos pacificaret, venit, hospitiumque suum apnd 
Divense c(x?nobiMm (^) constituit. Paceni dissidentibus 
proposuit, sed discordia praevalente repulsus, inge- 
muit. Rodbeitus insuper injuriam ei maximam fccit, 
eumque nimis conlristavit. jNam puernm cjuemdam, qui 
praesuli minislrabat, dum perexercitum pucrili more 
ludens equitabat, ejectum de equo comprehendit, et 
in caicere truslt, slblque coinlpedem retenlavlt. Idem 
puer Ricardus de Guaspreia (5), fillus Sevoldi , a^ocI- 
tabatur; cujus parentela contra Rodberlum sese jam- 
dudum defeudere totls vlribus nllebalur. Eplscopus 
autem, ut clericum suum slne reatu a Rodberto captum 
audlvlt, sibi euiiidem protinus reddl prceceplt, et nisi 
redderetur, totuni exercitum interdixlt. Post aliquot 
igitur dles, imberbls clericus llberdimlssus est, et an- 
tistes languens Saglum ad propriam sedem reportatus 
est. Ibl Domlnlcls saciamentis munitus est, et Inter 
manus discipulorum x" kalendas februarli (4) defuuctus 
est. Cujus corpus in ecclesla sanctl Gervasii martyris 
tumulatum est. 

In eadcm septlmaua (5) Guillelmus Ruus, Anglo- 
rura rex, cum magna classe in Normanniam transfre- 
tavlt. Cujus adventu audito, territus dux, cum Rod- 

(i) Girard I", eveque de Scez (1082-iogi). 

(2) L'abbaye de Notre-Dame de Soint-Pierre-siir-Dive, a peu de 
dislance de Courci. 

(3) ISous pensons qu'il s'agit ici dc Gapree, canton de (]ourtomer, 
plutot f[ue de Gucprei, canton de Trun. 

^^4) Le 23 janvier 1091. La calhedrale de Seez est sous l'invocation 
de saint Gervais. 

(5) Cette semaine s'etendait depuis le dimanche 19 jusqu'au sa- 
medi i5. 366 HJSTORIA ECCLESIASTICA. [1091] 

berto, allisqiie obsideiitibus, actutum recessit, et 
unusquisqne propria repetiit. Mox omnes pene Nor- 
mannorum optimates cerlatim regem adierunt, eique 
munera , recepturi majora , cum sumrao favore con- 
tulerunt. Galli quoque et Britones ac Flandrita?, ut 
regem apud Aucum (i) in Neustria commorari audie- 
runt, aliique plures de collimitaneis provinciis, ad 
eura convenerunt. Tunc magnificentiam ejus alacriler 
experti sunt, doraumque petentes cunctis eum princi- 
pibus suis divitiis et liberalitate prteposuerunt. Deni- 
que duo fratres Rotomagum pacifice convenerunt, et 
in unum congregati, abolitis prioribus querimomis 
pacilicati sunt. Tunc ingentia Rodbertus dux a rege 
dona recepit, eique Aucensem comitatum et Albamar- 
lam , totamque terram Gerardi de Gornaco et Ra- 
duUi de Conchis, cum omnibus municipiis eorum, eis- 
quesubjectorum concessit; ubi praefatus rexa januario 
usque ad kalendas augusti (2) regali more cum suis 
habitavit. fi) La ville d'Eu. 

{1) Depuis les derniers jours de janvier logi jusqu'aa i^'' aout de la 
meme annee. 

Florent de Worcester indique avec pius de precision qiie notre 
auteur les conditions de rarraiigement qui eut lieu entre les deux 
freres. II fut convenu : 

1°. Que le duc cederait a Guillanme le comte d'Eu, !es abbayes de 
Fecanip et du Mont-Saint-Michtl , Cliorbourg, et tous les cbateaux 
qui s'etaient donnes a lui; 

2°. Que le roi conquerrait pour le compte de son frere le Maine et 
les cbateaux ou son autorite etait meconnue; 

5°. Que le roi rendrait a tous les ISormands d'Angleterre les do- 
maines qu'ils avaient pu perdre pour avoir pris le parti de Robert, et 
au duc lui-racrae les domaines qu'il lui avait piomis avant leurs dis- 
cussion? ; [1091] LIBER OCTAVUS. 367 

XVII. Quld in eplscopatu Lexoviensi in capite ja- 
nuarii (i) contigerit cuidam presbytero, preetereun- 
dum non aestimo, nec comprimendum silentio. In 
villa, quae Bonavallis dicitur (2), Gualchelmus sacer- 
dos erat, qui ecclesicje sancti Albini Andegavensis, ex 
monacho episcopi et confessoris (Sj, deserviebat. Hic 
annoDominicae incarnationis -M°x°ci° in capitejanuarii 
accersitus, ut ratio cxigit, quemdam aegrotum in ulli- 
mis parrochiae suae terminis noctu visitavit. Undedum 
solus rediret, ct longe ab hominum habitalione remo- 
tus iret, ingeiitem slrepitum velut maximi exercitus 
coepitaudire, etfamiliam Rodberli Belesmensis putavit 
esse, quae festinaret Curceium obsldere (4). Luna 
quippe octava in signo arietis tunc clare micabat, et 
gradientibus iter demonstrabat. Preefatus presbyler 
erat juvenls, audax et fortis, corpore magnus et agi- 
lis. Audlto itaque tumultu properantium limuit, et 
plurlma secum tractare coeplt : an fugeret, ne a villbus 
parasltis invaderctur, et inhoneste spoliaretur; aut 
validara maiuim pro defenslone sui erigeret, si ab ali- 
quo impeteretur, Tandem quatuor mespileas arbo- 
res (5) in agro, procui a calle, prospexit, ad quas lati- 4* QuG le smvivant fles deux lieritcrait flss l^fats de laiitre. 
Cetle convenliou liu jiiree par doiize barons de cliaque cote. 
(i) Le 1" janvier. 

(2) Saint-Aubin de Bonneval, entre Orbec et le Sap. 

(3) Saint Aubin, eveque d'Angers (i" mars 55o). 

(4) Ce n'etait pas le cheniin; niais la peur avait deja trouble la tetc 
du i)on cure. 

(5) Qiiatre aul)epines. i.e souvenir de cette vision et de l'emplace- 
mentoueile eut lieu, subsiste encore dans le pays; voici comment elle 
y est racontee ; 

A vine fipnqnp tij-s rrruler, Ir curf de Bonneval , revenant pi^ndant 368 HISTORTA ECCLESIASTICA. [1091] 

taiidi causa, donece([uilatus pertransiret, cito diverteie 
Toluit. Verum qiiidam enormis staturee, ferens ingen- 
tem maxucam, presbyterum properantem praevenit, 
et super caput ejus levato vecte dixit : Sta , ncc pro- 
^rediavis ultra. Mox presbyter (iiriguit, et baculo 
tfuem bnjulabat appodiatus, immobilis stetit. Arduus 
vero vectifer juxta eum stabat, et nihil ei uocens prae- 
tereunlem exercitum expectabat. Ecce ingens turba 
petlitum perlransibat , et pecudes ac vestes, multimo- 
damque supellectilem, et diversa uteusilia, quae prae- 
dones asportare solent, super coUa scapulasque suas 
ferebat. Omnes nimiinim lamentabantur, se^eque ut 
festinarent cohortabantur. Multos etiam vicinorum 
suorum, qui nuper obierant, presbyter ibidem reco- 
gnovit, et moerenles pro magnis suppiiciis, quibus ob 
facinora sua torquebantur, audivit. Deinde turma ves- 
pilionum (i) secuta est, cui proefatus gigas repente 
associatus est. Feretra fere quinquaginta ferebaittur, 
et unumquodque a duobus bajulis fercbatur. Poiro 
super feretra horaines parvi velut nani sedebant, sed 
map^na capita ceu dolia habebant. Ingens etiam Irun- 
<-,usa duobus^^thiopibus portabalur, et super Iruncum 
quidam misellus, dire ligatus, cruciabatur, et inter 
angores diros ululatus emittens, vociferabatur. Teterri- 

la nuit cradniinistrer un malade aii village du Bosc, trouva m bas dn 
pre d'01ivet, ii un carrefour nonime les Vosses-Malades (a cause des 
fosses qui l'avoisinent, et dans lesquelles on enterra les raorts, lors d'unc 
"epideraie qoi ravagea la paroisse), une trentaine d'homraes habillesde 
rouge, les uus a pied et les autres a cheval. Ces bommes conduisirent 
le cure jusqu'au baut du pre, tn le sollicitant d'abjurer sa religion et 
de renier Dieu. Toutes leurs instances ayant echoue, ils se relirerent, 
et laisstrcnt le bon ecdesiastique regagner en paix sou presbytere. 
(i) Porteurs [1001] LIBER OCTAVUS. 369 

mus eDim daemoii , qui super eumdem truncum sede- 
hat, igneis calcaribus in lumbis et tergo sanguinolen- 
tum importune stimulabat. Hunc profecto Galchehnus 
interfectorem Stephani presbyteri recognovit, et into- 
lerabihter cruciari pro innocentis sanguine vidit, 
quem ante biennium idem efFudit, et tanti non per- 
acta poenitentla piaculi oblerat. 

Delnde cohors mullerum secula est, cujus multitudo 
innumerabilis presbytero visa est. Femineo more 
equltabant, et In muberibus sellis sedebant, in quibus 
clavi ardentes fixi erant. Frequenter eas ventus spatio 
quasi cublti unius sublevabat, ct mox super sudes re- 
labi sinebat. Illae autem candentibus clavis in natlbus 
vulnerabantur, et punctlonlbus ac adustione horribi- 
hter lortse, va?! va'l voclferabantur, et flagitla pro qui- 
bus slc poenas hiebant, palam fatebantur. Sic nlmirum 
pro illecebrls et delectatlonibus obscenis, quibus 
inter mortales immoderate fruebantur, nunc ignes et 
foetores, et aba plura quam referri possint, suppbcla 
dire patiuntur, et ejulantes miserablli voce pocnas suas 
fatentur. In hoc agmlne preefatus sacerdos quasdam 
noblles feminas recognovit, et multarum, quae vitales 
adhuc carpebant auras, mannos et mulas cum sambu- 
cis mullebrlbus ( i ) prospexit. 

Stans presbyter tabbus visis contremuit, et multa 
secum revolvere coepit. Non multo post, numerosum 
agraen clericorum et monachorum , judices atque rec- 
tores eorum, eplscopos et abbates cum pastoralibus 
cambutis advertit. Ciericl et episcopi nlgris cappls 
indutl erant. Monachi quoque et abbates nigrls nihilo- 

(i) Les clievaux et les mules, avoc des lilieres a Ttisage des femnies. 
III. ' 24 370 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1091] 

rainus cucullis amicti erant. Gemebant et plange- 
bant, et nonnulli Galchelmum vocitabant, ac pro 
pristina familiaritate ut pro se oraret, postulabant. 
Multos nimirum magnse aestimationis ibi presbyter se 
vidisse retulit, quos humana opinio Sanctis in coelo 
jam conjunctos astruit. Hugonem nempe vidit, Luxo- 
viensem praesulem (i), et abbates praecipuos : Mai- 
nerum Uticensem (2) , atque Gerbertum Fontinellen- 
sem (3), aliosque multos, quos nominatim nequeo 
recolere, neque scripto nitor indere. Humanus ple- 
rumque fallitur intuilus, sed Dei meduHitus prospicit 
oculus. Homo enim videt in facie, Deus autem in corde. 
In regno aeternae beatitudinis perpetua claritas omnia 
irradiat, ibique perfecta sanctitas, omne delectamen- 
tum adepta, in fiiiis regni exsultat. Ibi nihil inordinate 
agitur, nihil inquinatum illuc intromittitur. Nihll sor- 
didum, honestatique contrarium, iilic reperitur. Unde 
quidquid inconveniens faex carnails commislt, purga- 
torio igne decoqultur, variisque purgationlbus, prout 
aeternus censor disponit, emundatur. Et sicut vas ex- 
cocta rubigine mundum, et dlligenter undique poli- 
tum, in thesaurum reconditur, sic anima, ofnnium 
vitiorum a contaglone mundata, paradisum introduci- 
tur, ibique omni feilcitate pollens, sine metu et cura 
iaetatur. 

Terriblilbus visls presbyter admodum trepidabat, ba- 
culoque innixus, terribiliora exspectabat. Ecce ingens 
exercitus militum sequebatur, et nuilus coior, nec (4) 

(i) Hugue d'EH, eveque de Lisieux (io5o-iy juillet 107^). 

(2) Mainier, abbe de Saint-l^vroult. 

(5) Gerbert, abbe de Saint-Wandrillc. 

(4) Nous pensons qu'il faut lire a la place de ce njot : sed. [1091] LIBER OGTAVUS. 371 

nigredo et scintillans ignis in eis videbatur. Maximis 
omnes equis insidebant, et omnibus aimis armati, 
velut ad bellum festinabant, et nigerrima vexilla ges- 
tabant. Ibi Ricardus et Balduinus, filii Gisleberti co- 
mitis (i) , qui nuper obierant, visi fuere; et alii multi , 
quos non possum enumerare. Inter reliquos Landri- 
cus de Orbecco, qui eodem anno peremptus fuerat, 
presbyterum alloqui coepit, eique legationes suas hor- 
ribiliter vociferando intimavit, ac ut mandata sua 
uxori suae referret, summopere rogavit. Subsequentes 
autem turmae , et quae praecedebant , verba ejus inter- 
rumpendo impediebant, presbyteroque dicebant : Noli 
credere Landrico, quia mendax est. Hic Orbecci vice- 
comes et causidicus fuerat, et ultra natales suos inge- 
nio et probitate admodum excreverat. In negotiis et pla- 
citis ad libitum judicabat, et pro acceptione munerum 
judicia pervertebat, magisque cupiditati et falsitati, 
quam rectitudini serviebat. Unde merito in suppliciis 
turpiter devotatus est, et a complicibus suis mendax 
manifeste appellatus est. In hoc examine nullus ei adu- 
labatur, nec ingeniosa loquacitate sua ei aliquis pre- 
cabatur. Verum, quia dum poterat aures suas ad cla- 
mores pauperis obturare solitus est, nunc autem in 
tormenlis, ut execrabilis, auditu indignus, omninoju- 
dicatus est. Gualchelmus autem, postquam multorum 
militum ingens cohors perlransiit, intra semetipsum 
sic cogitare coepit ; Hcecsine dubio jamilia Herlechini 
est (2) ; a multis eam olim visam audivi; sed incre- fij Richard de Bienfaite et Baudouin de Meules, fils de Gislebert, 
comte de Brionne. 
(2) Cest ce qu'on appelle encore dans nos campagncs la chasse 372 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1091] 

cluhis relaliones derisi , quia certa indicia nunquam 
de talibus vidi. Nunc vero manes inortuorLUJi vera- 
citer video; sed nemo mihi credet , ciim visa retulero, 
nisi certum speci?nen terrigenis exhibuero. De vacuis 
ergo equis , qui sequuntur agmen , imum appj^ehen- 
dam, confestim ascendam , domum ducam , et, ad 
fidem ohtinendam , vicinis ostendam. Mox nigerrlmi 
cornipedis habenas apprehendit j sed ille fortiter se de 
manu rapientis exciissit, aligeroque cursu per agmen 
j^.thiopum abiit. Presbyter autem voti compotem se 
non esse doUiit. Erat enim eetate juvenis, animo au- 
dax et levis , corpore vero velox et fortis. In media 
igitur strata paratus constitit, et venienti paratissimo 
cornipedi obvians manum extendil. Ille autem substi- 
tit ad susclpiendum presbyterum, et exhalans de nari- 
bns suis projecit nebulam ingentem veluti longissi- 
mnm quercum. Tunc sacerdos sinistrum pedem in 
teripedem misit, manumque arreptis loris clitellae 
iraposuit, subitoqiie nimium calorem velat ignem ar- 
dentem sub pede sensit, et incredibile frigus per ma- 
num, quae loratenebat, ejus praecordia penetravit. 

Dum talia fiunt, quatuor horrendi equites adve- 
niunt, et terribiliter vociferantes, dicunt : Cur equos 
nostros iiwadis? JSobiscum venies. Nenio nostrum Hennequin. Cet Hennequin etait, dit-on, un grand chasseur qui , 
s'etant donne au diable, est condamne a revenir tous les ans pendant 
les tempetes noclurnes de rAvent, entoure de ses piqiieurs et de ses 
chiens, dont plusieurs personnes m'ont affirnie avoir entendu distinc- 
teraent les aboiemonts Une circonstance curieuse a remarquer est 
Tidentite du noni primitif de ce chasseur fantastique (ffer/echinus) 
avec celui du personnage comique, aux hahits higarres, originaire de 
Bersame. [1091] LIBER OCTAVUS. 373 

I(vsit ie, cum iu nosira ccepisii rapere. At ille, nimium 
territus, caballum dimisit, tribusque militibus eum 
prendere volentibus, quartus dixit : Siniie illuiii, ei 
permiiiiie loqui mecum , quia conjugi mece f.Uisque 
meis mea miitam mandata per illiun. Deinde iiimium 
paventi presbytero dixit : Audi me , quceso , et uxori 
mece refer quce mando. Presbyter respondit, Qiiis sis 
nescio , et uxorem iuam non cognosco. Miles dixit : 
Ego sum Guillebnus de Glotis (\),JiIins Baronis (2), 
quijatnosusjui quondam dapijer Guillelmi Breio- 
liensis , el pairis ejus Guillelmi , Herfordensis comi- 
tis (3). PrcBJudiciis et rapinis inter niortales anhe- 
lai^i, muliisquefacinoribusplus quam referri potest , 
peccavi. Cceierum super omnia me cruciat usura. 
]Sam indigenti cuidam pecuniam meam erogavi, et 
quoddam molendinum ejus pro pignore recepi, ipso- 
ijue censum reddere non valenie, tota vita mea piij^nus 
retinui , et legitimo herede eocheredato , heredibus 
meis reliqui. Ecce candens Jerrum molendini gesio in 
ore , quod sine dubio milu videtur adjerendum gra- 
vius Rotomagensi arce. Dic ergo Beatrici uxori mece, 
et Ros^erio Jilio meo, ut mihi suhfe/iiani , et vadinio- 
niuni unde mulio plus receperunt quum dedi, velo- 
citer heredi restituant. Presbyler respondit : Guillel- 
mus de Glotis jamdudum mortuus est, et hujusmodi 
legaiio nulli fideliiim accepiabilis esl. JSesdo quis es, 
nec qui tui sunt heredes.. Si Rogerio de Glotis, vel 
Jrairibus ejus , aut matri eorum prcesampsero talia (i) Glos-la-FerritTe, aiijouruliui Glos-sous-Laigle. 

(2) !,isez : Barnniiis. 

(3) (iiiillauine Fitz-Osbernc. 374 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1091] 

enarrare , ut ameutem deridebunt nie. Porro Guillel- 
mus obnlxe inslstens rogabat, et plurima notissimaque 
signa diligenter inculcabat. Presbyter autem intelli- 
gens ea quae audiebat, omnia tamen se scire dissimu- 
labat. Tandem multa prece yictus, adquievit, et iterum 
ut rogatus fuerat se facturum promisit. Tunc Guillel- 
mus cuncta recapitulavit, et longa confabulatione 
multa eidem replicavit. Interea sacerdos coeplt secum 
tractare quod non auderet execrabilia biothanati (i) 
mandata cuilibet annuntiare. Non decet ^ inquit, talia 
proniulgare. Nullatenus quae injungis cuilibet refe- 
rani. Mox ille furibundus manum extendit, et presby- 
terum per fauces apprehendit, secumque, per terram 
traheiis, minare coepit. Captivus autem manum, qua 
tenebatur, ardentem velut ignem persensit, et in tali 
angustia repente exclamavit : Sancta Maria, gloriosa 
mater Christi , adjuva me! Protinus, ad invocationem 
piissimae genitricis, lilii Domini auxilium praesto ad- 
fuit, quale Omnipotentis ordinatio disposuit. Nam qui- 
dam miles, ensem dextra ferens, supervenit, gladium- 
que suura, quasi ferire vellet, vibrans, dixit : Cur 
Jratrem meum inlerficitis , maledicti? Sitiite illum , et 
abite. Mox illi avolarunt, jEthiopicamque phalengem 
prosecuti sunt. • 

Abeuntibus cunctis, miles in via cum Gualchelmo 
demoratur, et ab eo sciscitatur : Cognoscis-ne me? 
Presbyter respondit, Non. Miles dixit : Ego sum Rod- 
bertus , filius Rodulji cognomento Blondi (2), et smn 

(i) Ce mot, qui avait servi d'abord a designer ceux qui se doQDaient 
une mort violeute, signifie ici : le damne, le reprouve; le suicide de 
aon ame. 

(2) Piobert, fils de Raoul-lc-Blond. On voit figurer dans le Domes- [1091] LIBER OCTAVUS. 375 

frater tuas. Cumque presbyler pro tam insperata re 
vehemenler admiraretur, nimiuraque pro his quae 
\iclerat, ut dictum est, vel senserat, angeretur, miles 
ei de pueritia utriusque multa coepit recensere, et no- 
tissima signa recitare. Sacerdos autem audita optime 
recolebat, sed ore confiteri non ausus, omnia denega- 
bat. Tandem praefatus eques ait ; Miror diiriliam et 
hebetndinem tuam. Ego te post mortem utriusque pa- 
rentis nutrivi, et super omnes moitales dilexi. Ego 
te ad scholas in Galliam direxi (i), et vestes nutii- 
mosque tibi copiose porrexi, aliisque multis modis tibi 
prodesse satis elaboravi. JSunc horum immemor effi- 
ceris , meque tantummodo recognoscere dedignaris. 
Tunc presbyter, veridicis faminibus (2) ubertim pro- 
latis, convictus est allegationlbus certis, palamque 
cum lacrymis fassus est affamiiia fratris. Tunc miles 
dixit ei : Merito debuisses mori , nostrarumque parti- 
ceps pcenarum nunc nobiscum irahi , quia res nostras 
nefaria temeritate inmsisti. Hoc nuUus alius inchoare 
ausus fuit. Sed missa, quam hodie cantasti^ ne pe- 
rires te salvavit. Mjhi quoque nunc permissum est day Book plusieurs personnages porlant le nom de Leblond, et entre 
aulres Gislebert Leblond, qui fonda, vers 1 100, le prieure d'Ix\vorlh 
(Suffolk). II y a aussi un Robert Leblond, raais celui-ci tenait ses 
manoirs des le temps du roi Edouard ; c'est pourquoi nous ne pouvous 
y vcdr un frere du jeune et vigoureux cure de Bonneval, a moins 
d'une grande difference d'age. 

(i) Ce passage ctirieux nous prouve que, malgre la haute repulatiou 
dont jouissait a cetle epoque Tccole du Btc, c'etait encorc cn France 
(et probablement a Paris) que !a plupart dcs INormands destincs a. 
l'etat ecclesiastique allaient compieter leurs etudes. II en ctait encoie 
de meme a Tepoque ou Wace Gt les siennes. 

{1) Paroles. 376 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1091J 

tibi apparere^ nieumque miseriun esse tibi manifes- 
iare. Postquam in JSormannia tecum locutiis fui , a 
te salutatus in Angliam perrexi , ibique fineni vitm 
jussu Creatoris accepi, et pro peccatis quibus nimis 
oneratus eram, immania suppUcia pertuli. Arma quce 
ferimus, ignea sunt, et nosfcetore teterrimo inficiunt, 
ingentique ponderositate nimis opprimunt , et ardore 
inextinguibili comburunt. Hactenus itaque hujusce- 
modipoenis inenarrabiliter cruciatus suni . Sed quando 
in Anglia ordinatus fuisti, et primani missani pro 
fidelibus dejunctis cantasti , Radulfus pater tuus sup- 
pUciis ereptus est , et scutum meum, quo vehemenier 
angehar, elapsum est. Ensem hunc , ut vides , fero. 
Sed in anno relaxationem ab Jioc onere fiduciaUter 
exspecto. 

Dura miles hsec et alia iuijiismodi diceret, et dili- 
genter ad eum presbyter intenderet, quasi strumam 
sanguiiiis (i) instar huraani capitis ad ejus talos circa 
calcaria vidit, stupensque sic interrogavit : ZJnde tanta 
coagulatio cruoris imminet calcaneis tuis? At ille 
respondit : Non est sanguis , scd ignis; et majoris 
mihi videtur esse ponderis , quam siferrem superme 
Monteni Sancii MichaeUs. Fa quia pretiosis et acutis 
ulebar calcaribus , ut festinarem ad effundendum 
sanguinein , jure sarcinam in taUs bajuUj enormem; 
qua intolerabiUter gravatus, nuUi hominum exprimere 
vaU^o pcence quantitatem. Hccc indesinenter meditari 
mortales deberent, et timere , imo caveLe , ne pro rea- 
tibus suis tam dira Uierent. PUira mihi non Ucet te- 
cum ,jraler, fari , quia miserabile agnien festinanter 

(i) Un gros caillot. iine massc dc sang cu formc dc Loulc. [1091] LIBER OCTAVrS. 377 

cogor prosequi. Obsecro : memento mei^ precibusque 
piis et eleemosjnis succurre mihi. Nam a Pascha Flo- 
rum (i) usque ad unum annuni spero salvari, el cle- 
mentia Creatoris ah omnihus lormentis liberari. Tu 
vero sollicitus esto de te , vitamque tuam prudenter 
corri^e , quce pluribus vitiis snrdescii, scitoque quod 
diuturna non erit. Ad prcesens sile. Res, quas nunc 
ex insperato vidisti et audisti, silentio comprime , et 
usque ad tres dies nemini prcesumas enarrare. 

Hls dictls, miles festinus abscessit. Presbyter autem 
tota septimana graviter aegrotavit. Deinde postquam 
invalescere coepit, Luxovium adiit, Gisleberto epi- 
scopo (2) cuncta ex ordine recitavit, et ab eo medi- 
camenta sibimet necessaria impetravit. Postmodum 
iere xv annis vegetus vixit, et hcec quae scripto tra- 
didi, aliaque plurima, quae oblivione abolita sunt, ab 
ore ipsius audivi , et faciem ejus horrendi militis tactu 
laesam prospexi. Heec ad aedificationem legentium 
scripsi, ut in bonis consolidentur justi, et a malis 
resipiscant perversi. Amodo incoeptam repeto mate- 
riam. 

XVHI. Anno ab incarnatlone Domini m° xc" i°, In- 
dictionex'' iiii'*, mense januario, GuillelmusRufus, rex 
Anglorum, cum magna classe in Normanniam transfre- 
tavit, et Rodbertus dux audito regis adventu statira 
obsidionem Curceii reliquit, et Rodbertus de Belesmo 
cum suis complicibus aufugit. Rex autem in INeustria 
usque ad augustum permansit, et dissldentes qul el- 
dem adquiescere voluerunt, regali auctoritate pacavit. (i) Le dinianche dcs Rameaiix. 

(2) Gisiebeit Mainiiiot, cvcVpie dc Lisictix. 378 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1091] 

Henricus vero, quia ingentes querelas contra utrum- 
que fratrem promebat, partemque de arapla posses- 
sione magnifici patris sui requirebat, sed eorum tena- 
citate nimium perdurante nil impetrabat, aggregatis 
Britonlbus et Normannis, Constantiam et Abrincas, 
aliaque oppida munivit, et ad reslstendum totis nisi- 
bus insurrexit. VerumHugo, Cestrensis comes, aliique 
fautores, ejus paupertatem perpendentes, et amplas 
opes terribilemque potentiam Guillelmi regis metuen- 
tes, egregium cHtonem in bellico angore deseruerunt, 
et municlpia sua regi tradiderunt. In medio igitur 
quadragesimae (i), Gulilelmus rex et Rodbertus dux 
Montem S. Michaelis obsederunt, ibique Henricum 
fratrem suum incluserunt, et fere xv diebuseum cum 
suis aquae penuria maxlme coercuerunt, Porro calli- 
dusjuvenis, dum sic a fratrlbus suis coarctaretur, et a 
cognatis atque amlcis et confoederatis affinibus undi- 
que destitueretur, et multimoda pene omnium, quibus 
homines indigent, inedia angeretiir, prudenter secum 
tractans, varios mortalium casus prcecogitavit, et infru- 
nito impetu pessumdalo, sese ad meliora tempora re- 
servare decrevit. Liberum tandem sibi , sociisque suis 
exitum de Monte ab obsldentlbus poposcit. Hli admo- 
dum gavisi sunt, ipsumque cum omni apparatu suo 
egredi honorifice permiserunt (2). Henricus itaque, (i) Le careme comineuca, en 1091, le 26 fevrier, ct se termina le 
i5 avril. 

(2) Ce recit du siege <lu Mont-Saint-Michel par ie roi etleduc, 
laisse beaucoup a desirer. Pour le couipleter, il faut recourir a Wace, 
et surtout a Florent de Worcester et a Guillaume de Malraesbury. 
Le preniier uous apprend l'emplaccment des deux corps d'armce, le 
sccoud lc depart dc Guillaumc, cnnuye de Ja longueur du siege ; Jc [1091] LIBER OCTAVUS. 379 

redditis munitionibus suis, per Britanniam transiit, 
Britonibus, qui sibi solummodo adminiculum contu- 
lerant, gratias reddidit, et confines postmodum Fran- 
cos expetiit. In pago Vilcassino nobllis exul non ple- 
nis duobus annis commoratus, diversa hospitia 
quaesivit. Lno tantum milite, unoque clerico cum tri- 
bus armigeris contentus, pauperem vitam exegit. Sic 
regia proles in exilio didicit pauperiem perpeti, ut 
futurus rex optime sciret miseris et indigentibus com- 
pati, eorumque dejectioni vel indigentioe regali poten- 
tia seu dapsilitate suflVagari, et ritus infirmorum ex- 
pertus, eis pie misereri. 

Tunc Rodbertus dux magnam partem Normanniae 
Guillelmo regi concessit, fereque duobus annis a bellis 
Normannia quievit. Post solemnitatem Pentecostes (i) 
Guillelmus archiepiscopus synodum episcoporum et 
abbatum apud Rotomagum aggregavit, et cum duce 
Rodberto, suffraganeisque praesulibus de Sagiensi pra?- 
sulatu tractare coepit. Tandem finito consultu, Serlo- 
nem, Uticeiisium rectorem, elegit, eique Sahiriensem 
eplscopatum valde renitenti commislt. Denlque x° ka- 
lendas(2) julli praefatum coenobitam Rotomagum con- 
vocavlt, et in ecclesia sanctae Dei genitricls Mariae 
canonice consecravlt. Porro venerandus Serlo suscep- 
lam pontlficatus sarclnam xxxii annls et iv mensi- troisieme les traits d'intrepidite et de magnanitnite de ce prince, apres 
qii'il eut ete renverse de son cheval dans la melee, et sa durete envers 
son jeune frere assiege, contrastant avec la bonte et les paroles tou- 
chantes de Robert. 

(i) Le jour de la Pentecole ful collc annee le i" juin 

(o.) I.e 22 juin. 3S0 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1091] 

bus (i) strenue gessit, Ecclesleeque Dei solerti stuclio 
iiiter prospera et adversa prodesse sategit. Sed duros 
iiimis et protervos habuit parocliianos : Rodbertum 
scilicet Belesmensem, et Rotronem Mauritaniensem, 
eorumque complices, qui crudebter inter se disside- 
bant, et pacem Ecclesiae Dei frequenter violabaiit, 
ovesque Domlnici gregls, quas Christus sanguine suo 
redemlt, bellicis tumultibus dispergebant, et multi- 
raodisfactlonibus opprlmentes, dllaniabant. Contra eos 
gladlum verbi Dei uudacter exeruit, obduratos in ne- 
quitia multotiens excommunicavlt; sed in pace firma 
rebelles dlscipulos erudire vei servare, vix aut nun- 
quam potuit. Unde nimirum quandiu pontlficatum 
teuuit, semper in tumultu et perturbatione laboravit, 
et plerumque furia Rodbertl nimlum saeviente, in An- 
glia vel Italla exulavlt, multoque metu anxius gemuit. 
Utlcensis autem abbatia, postquam praefatus rector 
suuseplscopatum susceplt, de pastore solllcita, praedic- 
tum pastorem suum xii" kalendas augusti (2) accersiit, 
factoque triduano jejunlo, de ellgendo abbate tractare 
c(DepIt. AlFuerunt etiam tres abbates : Fuico Dlvensls, 
Arnulfus Troarcensis, et Raduifus Saglensis (5). Lecta 
autem lectlone de ordinando abbate secundum regu- 
lam sanctl Benedicti , elegerunt domnum Rogerium 
de Sappo (4), raonachum ejusdem coenobii, qui slm- 

(1} 22 juin 1091-27 octobre 1 1 18. 
(1) Le 21 jnillet. 

(5) Foulque, abbe de JNotre-Dame de Saint-Pierie-sur-Dive (1078 
1092). 
Arnoul, abbe de Troarn (1088-1112). 
Ilaoul d'£scures, abbe de Seez (io8g- 1 1 10). 
(4) 21 juillet 1091-24 niiii ii25. [1091] LIBER OCTAVUS. 381 

pllcltate pollebat et peritia litterarum, multaqiie ho- 
neslate et bonorum dulcedine morum. Tunc Herma- 
nus prior, et Ernaldus de Telliolo, aliique plures 
eum ad curiam ducis duxerunt , sed ducem in Norman- 
nia non invenerunt. Clandestinis enlm factionibus, 
quibus transmarini contra pacem et securitatem regni 
moliebantur, subito auditis, ambo fratres de Neustria 
in Angllam ex insperato Iranfretaverant (i), miran- 
tibus cunctis. Tunc Hermanus ad domum regendam 
Uticum regressus est, et Ernaldus cum electo abbate 
principes regni per mare secutus est. Pervenientes 
autem in villam reglam, quam Windresorias (2) 
dicunt, electionem monachilem conventus cuni auc- 
toritale Sagiensis episcopi, triumque abbatum duci 
ostenderunt. At ille gratanter assensum dedit, et prce- 
fato Rogerio per baculum pastoralem, ut eo tempore 
moris erat, coenobii curam in exterioribus rebus 
commisit, apicibusque suis Luxoviensi episcopo, ut 
eum in omnibus canonice proveheret, mandavit. 
Guillelmus quoque rex eumdem monachum tunc ibi- 
dem benigniter ascivit, et omnia quae pater suus, 
proceresque ejus Uticensi ecclesiae ollm dederant, con- 
cessit, et regali auctoritate in charta firmavit (5). 
Peractis itaque pro quibus ierat, Rogerlus Uticum 
xv°'kalendas januarii (4) rediit, et a fratribus honori- 

(i) Les deux freres etaient partis pour l'Anglcterre dans lcs premicrs 
jours d'aout, a cause de l'invasion du INorthuniberland par le roi Mal- 
colm. Cette invasion avait cu lieu au mois de mai. Le roi d'Ecosse, 
Irouvant une resistance plus serieuse qu'il ne s'y attcndaitf avait deja 
regagne ses Etats avec un hutin peu considerable. 

(2) Windsor. 

(3) Cette charte n'a pas ete conservee. 

(4) Le 18 decembrc. 382 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

fice susceptns, xxxiv aiinis (i) abbatlce prsefuit. Hic 
centum et quindecim discipulos ad monachatum susce- 
pit, quorum \itam mobilisfortunavariabiliter agitavit. 
Nam quidam eorum, virtutibus florentes, ad supernae 
vocationis bravium , Deo juvante, pervenerunt. Non- 
nulli vero, insidiante Satana, in coenolentam vitio- 
rum voraginem relapsi sunt, a justo recepturi judice 
quod meruerunt. 

Sex nimirum ex his, quos venerabili Rogerio sub- 
iectos diximus, abbates vidimus : id est, Guarinum 
Sartensem (2), Godifredum Aurelianensem, Gisleber- 
tura Glotensem (3) atque Rodbertum Pruneriensem (4), 
Guillelmum Bassum et Ludovicum. Guarinus enim 
maglstro successit, et Uticensis ecclesiae regimen plu- 
ribus annis tenuit. Rodbertus autem Pruneriensis Tor- 
nense coenobium in Anglia strenue gubernavit (5). 
Goifredus vero Aurelianensis Eulandensi ecclesiae fere 
XV annis praefuit (6), et Guillelmus Bassus Holmiense (i) Ceci n'est pas exact. II est bien vrai que Tabbe Roger vecut jus- 1 

qu'en 1126 ou 1127; mais, sur sa demande , il lui fut nomnie un | 

successeur le jour de l'Ascension, 24 niai ii23. | 

(2) Guerin des Essarts. I 

(3) Gislebert de Glos. [ 

(4) Nous pensons que ce personnage etait originaire des Moutiers- 1 
en-Auge, dont rune des deux eglises appart^nait alors a Saint-Evroult, | 
et s'apptlait Sanctus Gcrvasius de Pruneleio. Yoyez les chartes de i 
Henri I" et de Robert de Leicester en faveur de cette abbaye. 

(5) Robert fut nomme abbe de Thorney (Cambridgeshire) le . 
i5 aout n i3. i 

(6) II n'^ poiut existe d'abbaye de ce nom en Angleterre. Lisez : Cru- 1 
landensi tcclesice , Tabbaye de Croyland. Au sujet de cette abbaye, . 
voyez ci-dessus, t. 11, p, 268-289. Geoffroi d'Orleans , apres avoir j 
pris rhabit a Saint-Evroult, sous Tabbe Mainier, fut abbe de Croyland 
tu irog. Noiis avons vu ci-dessus (t. II, p. 268} que notre auteur j LIBER OCTAVUS. 383 

monasterium Sancti Benedicti (i) diu rexit. Porro Lu- 
dovicus , judicio majorum expulsis canonicis de Bal- 
cherivilla, primus monasticum ordinem cura x mona- 
chis cepit in sancti Georgii martyris basilica (2). 
Guillebertus vero de Glotis, vir nobilis et facundus, 
Lirense coenobium fere x annis rexit (5), et in multis 
emendavit. Uticenses itaque monachi de penetralibus 
raonasterii regulariter extracti sunt , et ad plurimo- etait alle, sur son obligeaute demande, passer cinq semaines a Croy- 
land, et qu'il y avait ecrit, a la priere des moines, son abrege de la 
vie de saint Gutblac. Cette visite etait recente lorsque Orderic cora- 
posa le quatrieme livre de son Histoire ecclesiaslique. Dans ce qu'il 
en raconte, il parle encore de Wulfin, pricur, et d'Ansgot, sous- 
prieur de Tabbaye. M. Stapleton remarque que le continuateur pseu- 
donyme d'Ingulphe, qui s'est cacbe sous le nom de Pierre de lilois, 
et qui ecrivait au xiii" siecle, les signale comme ses contemporains 
par un anachronisme grossier : Omnes vestri familiares amici, vos 
carissime salutanies , fait-il ecrirc a Henri de Longchamps, abbe de 
Croyland (iigo-1226). 

(i) Sanctus Bcnedictus de Hulmn , seu de Holmo , ccenobium Hul- 
mense, abbaye dans le comte de Norfolk, fondee par le roi Canut, a 
Horning, hundredde Tunstead. Guillelmus Bassus (Guillaume Bas- 
set) succeda a Conrad en 11 '27, et mourut en iiSj. II donna a Ricbard 
Basset, son parent (fds de Haoul Basset, et, apres lui, justicier d'An- 
gleterre), le manoir de Heigbam pour sa vie durant, par une cbarte 
sans date, dont les temoins sont : Guillaume l'archidiacre; Fulcuinus 
de Fontibus , vicecomes ; IFillclmus fdius Jiichardi; Osmundus Bas- 
set, et Benjamin serviens regis. Le sceau represente un chevalier 
arme tuant un dragon qui devore un enfant. Autour on peut encore 
lire ..CARDi BAS... Cette cbarte , qui est un cyrographe, a ete gravee 
dans rHistoire du comte de Norfolk, par Bloomfield. Guillaume l'ar- 
chidiacre est Guillaume, fils d^Onfroi, elu en 1124. Folkuin etait 
vicomte des comtes de Surrey, Cambridge et Huntingdon. 

(2) Louis, premier du nom, abbe de Sainl-Gcorges de Bocherville 
(i II 4- 12 octobre iiS^). 

(5) Gislebert, premier du norn , de Glof-sous-Laigle, gouverna 
l'abbayc de Lire pendant pres de dix ans 384 HISTORIA ECCLESIAbTICA. [1092] 

rum emolumentum in culmlne preelallonis sublimati 
sunt; ut, dum quasi lucernse super candelabrum luce- 
rent, cupientibus ingredi domum Domini per semi- 
lam justitiae aditum salutis oslenderent. Sed exteriorum 
perturbationes rerum, quae per desidiam seu nequi- 
tiam saecularium principum fiunt, ordini ecclesias- 
tico et rigori monastico multotiens impedimento 
sunt; quod omnes, qui in Normannia vel confinio 
ejus rebgioni servire concupierunt, tempore Rod- 
berti ducis et Philippi regis Francorum, nimis experti 
sunt. 

XIX. Annoab incarnatione Domini m°xc°ii", indic- 
tione xv", Henricus, Guillelmi regis filius, Danfrontem 
oppidum auxilio Dei suIFragioque amicorum objinuit, 
et inde fortiter liereditarium jus calumniari sategit. 
Nam idem, dum esset junior, non ut frater a fralribus 
habitusest; sed magis ut externus, exterorum, id est 
Francorum et Britonum, auxilia quaerere coactus est, 
et quinque annis (i) diversorum eventuum motibus 
admodum fatigatus est. Tandem Danfrontani nutu 
Dei aerumnis tam prcEclari exulis compassi sunt, et 
ipsum ad se de Gallia accersitum per Harecherium (2) (i) A partir de la mort de Guillaume-le-ConqucTant. 

(2) Ce personnage ne s'appelait pas Harecher, mais Acliard. 

M. Slapleton pense que notre auteur a eu raison d'ecrire Haveche- 
rius, et regarde ce mot comme synonyme d' A rcharius , qa'on trouve 
souvent dans les roles de rEchiquier. II y i-emarque un Richard Jr- 
charius ou TArcher, et un Richard de Domfront, qu'il regaide comme 
etant le meme personnage. Cet habi t;uit de Domfront recnt de la recon- 
naissance de Henri 1" sept manoirs dans le Berkshire. Ce don lui est 
fait sous le nom de Robert L'Archer, et Henri le qualifie : magister 
meus. Wace, qui Tappelle Haschier, ajoute que ce fut a Paris qu'il 
alia chercher le jeiine prince, II descendait d'un autre Achard, porte M092] LIBER OCTAVUS. r,8:) 

honoi-ifice susceperunt, etexcussoRodberti deBelesmo, 
a quo diu graviter oppressi fuerant, dominio, Henri- 
cum sibi principem constituerunt. Ille vero contrn 
Rodbertum, Normanniae comitem, viriliter arma sump- 
sit, incendiis et rapinis expulsionis suae injuriam vin- 
dicavit, multosque cepit et carceri raancipavit. Inter 
h^c, dum quemdara horainem, nomine Rualedum, de 
terra S. Ebrulii cepisset, apud Danfrontem castellum 
deposuit. Qiii cnm sederet ad focum (hiems enim erat), 
cum lacrymis S. Ebrulfum coepit invocare ac dicere : 
Depvecor te, sancte Ehrulje, amice Dei , iit lue cle isfa 
captiviiate eripias. Scis enim quia semper tihi fideli- 
ter deservivi. Cumque h^c dixisset, subito obdormi- 
vit. Et ecce quidam manum ejus apprehendens, ccrpit 
eum trahere. Tunc expergefactus, sensitomnino do- 
lorem de corpore suo recessisse. Erat enim valde de- 
bilitatus, in tantura ut nec de loco absque adjutorio 
alterius movere se posset. Ceciderat vero in itinere 
de jumento, super quod ligatus erat. Itaque coepit 
intra semetipsum cogitare quid agerct, quoraodo de 
domo egredi posset. Yiderat enim quod miles, qui 
eum ibidem deposuerat, ostium,per quod exitus in 
hortum patebat, valde cum cuneo oblirmasset. Tamen 
assumptis viribus fidei, accessit ad ostiura, et raanu 
repagulam tenuit. Tunc, mirum dictu! cuneus, qni 
-fortiter infixus fuerat, ad terram dccidit. Ille vcro, 
aperiens ostium, pervenit ad exitum hortuli, et aspi- 
ciens, multitudinem militum ante se in platea vidit 
consistere, et extendens manum dixisse fertur : Sancte comme temoin d.-»ns la cliaite de fondation Ao Konlai (io-y.6) cn cps 
termps : Avhnvdus divr^ , nii/r\, r/r Dnnnifrnntc. 386 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1092] 

Ebmlfe, ducito nie. Sicque ut erat, nudis pedibus, 
linea tantum atque pallio amictus, per medias acies 
tiansivit, ac si oculos non habuissent. Nullus enim 
eum interrogavit quis esset, vel quo tenderet. Puto 
quod virtute sanctissimi viri eum videre nequiverant. 
Circa sextam vero horam respiciens post se, vidit mi- 
iitem, qui eum ceperat, concito cursu venientem. Qui 
magno timore perculsus, inter quaedam fruticeta , quae 
se oculis ejus obtulerunt, semet occulait. Cumque 
praedictus miles prope euradem locum advenisset, in- 
terrogavit bubulcos qui ibidem arabant, si hominem 
quemdam fugientem vidissent; promittens tres soli- 
dos llli absque mora se daturum, qui ei insinuasset. 
At illi, timore admoniti, quamvis illum scissent, ne- 
gaverunt se scire. Cumque ille recessisset de loco, in 
quo se occuluerat, captivus surrexit, et fretus Dei 
adjutorio et beati EbruUi, incolumis ad sua remeavit, 
perduraiis in corpore usque ad nostra tempora. Hoc 
vero, quod retulimus, ex ipsiusore didicimus, eique, 
quia legitimus et laudabilis vitae est , sine scrupulo 
credimus. 

XX. jio()5.] Circa haec tempora , in regno Gallia? 
foeda turbatio exorta est. Bertrada enim, Andegavorum 
comitissa , metuens ne vir suus quod jnra duabus aliis 
fecerat, sibi faceret, et relicta conteraptui seu vile scor- 
lumfieret, conscia nobilitatis et pulchritudinis suae, 
lidissimum legatumPhilippo, regi Francorum, destina- 
vit, eique quod in corde traclabat, evidenter notificavit. 
Malebat enim ultro virum relinquere, aliumque appe- 
tere, quam a viro relinqui, omniumque patere des- 
pectui. Denique mollis princeps, comperta lascivse 
mulieiis voijni!ale, flagitioconsensit, ipsamque, relicto [1093] LIBER OCTAVUS. 387 

marito Gallias expetentem, cum gaudio suscepit (i). 
PoiTO generosam et religiosam conjugem siiam, Ber- 
tam, nobilis Florentii ducis Fresionum filiam (u), quae 
Ludovicum (3) et Constantiam enixa fuerat ei, dimisit; 
et Bertradam , quae fere quatuor annis cum Fulcone 
Andegavensi demorala fuerat (4), sibi copulavit. Odo, 
Bajocensis episcopus, hancexecrandamdesponsationem 
fecit, ideoque dono moechi regis pro recompensalione 
infausti famulatus, ecclesias Madanti oppidi aliquan- 
diu habuit (5). Nullus enim Francorum proesulum 
execrabilem consecrationem dignatus est facere; sed 
in rigore stantes ecclesiasticae rectitudinis, Deo magis 
quam homini studuerunt placere, et omnes turpem 
copulam unanimiler detestati sunt pari anathemate. (1) Bertrade sortit de reglise Saint-Jean de Tours pendant la 
ceremonie de la benediction des fonts, le samedi 4 jnin logo, et alla 
rejoindre le roi, qui Tattendait a peu de distance. 

(2) Berte, fille de Florent I", comte de IloUande, et de Gertrude 
de Saxe, fut mariee a Pliilippe I" vers 1072. 

(5) Louis-le-Gros. 

•(4) Ln 1089. 

(5) On ne sait pas d'une manicre precise par qui fut celebre ce 
marjage. Suivant. Guillaume de Malmesbury, c'aurait etc par Guil- 
laume Bonne Ame, arcbeveque de Rouen, et cette circonstancc four- 
nirait I'explication de la suspension a laquelle il fut souniis pai 
Pascal IL Cette solution serait parfaiteiuent satisfaisanle en eflbt, 
sauf le long intervalle qni se serait ecoule cntre la faule et la punition , 
et qui n'aurait ete nullement dans les habitudes de la cour de Ronic 
a cette epoque. Au reste, ii n'est pas plus facile de s'expliqiier rindul- 
gence du pape envers revecjue de Bayeux, si c'esl lui qui etait le cou- 
pable. Mais Urbain II, dans une lettre a Renaud, archeveque de 
Reims, signale ce mariage comme avant ete beni par Ursion, eveque 
de Senlis. Dans ce cas, on pourrait supposer que rarchevequc de 
Rouep et l'eveque de Bayeux lui auraient seulement donue la sanction 
de lcur presencc. :J88 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1093-1099] 

SIc petulans pellex aduiterum comitem reliqult , adul- 
teroque regi usque ad mortem ejus adhsesit. Abemlna- 
bile crimeu moechlae in solio regnl Gaillae, proh do- 
lor! perpetratum est. Unde inter opulentos rivaies 
minarum ingens tumuitus et praeilorum conatus 
exortus est. Verum verslpeiils muiler inter rlvales 
simultatem compescult, ingenloque suo in tantam pa- 
cem eos compaglnavit, ut spiendldum els convlvlum 
praepararet (i), et apte, proat piacult illls, ministra- 
ret (2). Urbanus Papa iegatos apostoilcae Sedls in Gai- 
llam destinavlt, per eplstoias et sacerdotum praedl- 
catlonem erroneum regera arguit , oi^secravit et 
Increpavit, qul iegitimam conjugem repudiaverit, 
aduiteramque sliil contra Dei iegem sociaverit (3). (i) Ambosque simul ad mensnm discumbere faceret et nocte se- 
que.nii nmbobus in una conclavi stratapraipararet. Ms. de la reine de 
Suede. 

(2) Le conite d'Anjou, dont l'indignation s'etait d'abord exhalee de 
la maniere la pius grossiere, jusque daus des dates de chartes, revint 
a la longue a des sentiments fort differeuts. Le mercredi 6 octobre 1 106, 
Phiiippe et Bertrade allerent le voir a Angers, et furent recus avec 
les plus grands honneurs non seulement par hii, mais encore par les 
laiques, et, ce qui est plus extraordinaire, par le cleige ; mais nous 
ne pensons pas que Bertrade soit sortie de sa position de i-eine pour 
servir le vassal qu'elle honorait de sa visite; il est d'ailleurs sans 
exemple qu'une reine de France ait jainais servi a table, uieme son 
niari. 

(5) La premiere excommunication contre les deux cpoux adulteres 
fut prononcee au concile d'Autun (16 octobre 1094) par Hugue, ar- 
cheveque de Lyon, legat du saint-siege, et la seconde au concile de 
Clermont (18-26 novembre logS), par Urbain II en personne. Elle 
fut lcvee au concile de iNimes (commencement de juillet 1096), par 
le meme pape, sur ia proniesse que Philippe avait faite de renoncer 
a Beitrade , puis fuiminee de nouveau au concile de Poitiers , le 18 no- 
\embre 1100, par deux legats. iMalgre les promesses ;lc separation [1090-11101 LIBER OCTAVUS. 380 

Caeterum in*flagitio graviter obdnratus , ad inslar 
surdae aspidis, quie obturat aures suas ad Tocem iii- 
cantantis, corripientium hortamenta patrum sprevit, 
et in adulterii foetore diu putridus jacuit, et donec 
filios duos : Philippum et Florum (i) ex adultera ge- 
nuit. Tempore igitur Urbani et Paschalis Romanorum 
pontificum, fere xv annis (2) interdictus fuit. Quo 
tempore nunquam diadema portavit, nec purpuram 
induit, neque solemnitatem aliquam regio more cele- 
bravit. lu quodcumque oppidum vel urbem Gallia- 
rum rex advenisset, mox ut a clero auditum fuisset, 
cessabat omnis cLmgor campanarum, et generalis 
cantus clericorum. Luctus itaque publicus agebatur, 
et Dominicus cultus privatim exercebatur, qnandlu 
transgressor princeps in eademdioecesi commorabatur. 
Permissu tamen prtesulum, quorum dominus erat, 
pro regali dignitate capeHnnum suum habebat, a quo 
cum privata familia privatim missam audiebat. 

His temporibusGallia religiosiseteruditis praesulibus 
tlorebat. Nam Leuterius (5^ senex Bituricensi prceerat 
metropoli (4), et Daimbertus Senonensi. Inclytusvero 
Kainaldus Remensi (5), eique defuncto Radulfus co- 

faites au concile de Beaugenci (5o juillet iio4), l'absoIutioa ne fut 
prononcee <le nouvcau qu'au quatorzienie concile de Paris, le u de- 
cemhre itto, oii cette promesse fiit renouvelee avec serment. 

(i) Pliilippe, comte de Mante et seigneur de Meun en Berri ; Fleuri , 
mari de rheritiere de jNangis; anxquels il faut ajoutei- Cecile, mariee 
d'ahord au fameux Tancrede, puis a Pons, comte de Tripoli. 

(2) Meme en ne tenant pas compte des quatorze ans pendant lesquels 
rexcommuincalion fut suspenduo, nofre auteur se tromperait enrorc 
de pres de quatre ans. 

(5) Lisez : Lcndcgaviiis (log^-Si niars 1120). 

(4) Mars 1098-28 novembre ii9.?.. 

(.')) I^rnaiid (lii Rrllai , aichrvequc de nciiiis (io85-2: janvicr ioy6). 390 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

gnomento Viridis successit in eadera dioecesi (i). Eru- 
ditissimiis quoque Ivo Carnotensi praeerat ecclesiae (2), 
cui perliibet evidens testimonium laus bonse vitae et 
rectae doctrinee. Walo etiampraeeral Parisiensibus (5), 
aliique plures episcopi fulgebant in suis regionibus, 
quorum religione admodum Gallia gaudebat, et sacris 
dogmatlbus. Rex tamen Pliilippus eorum admonitio- 
nibus de corrigenda vita procaciter obstitit, adulte- 
rioque putridus, in raalitia perduravit, ideoque dolori 
dentium et scabiei, multisque aliis infirmitatibus et 
ignominiis merito subjacuit (4). Ludovico igitur filio 
suo consensu Francorum Pontisariam, et Madantum, 
totumque comitatum Vilcassinum donavit, totiusque 
regni curam, dum primo flore juventutis pubesceret, 
commisit (5). Constantiam vero, filiam suara, Hugoni, 

(i) Raoul Le Yert, archeveque de Reims (aS octobre iio8-25 juil- 
let 1124). Nous ne savons pourquoi notre auteur aura jui^e a propos 
d'exclure de cefte enumeration le pieux et savant arclieveque de Reims, 
interniediaire entre Renaud du Bellai et Raoul Le Yerd, que Gre- 
goire YII appelait, long-temps avant qu'il fiit eveque, son ami en Jesus- 
Christ, et qualifiait de zele defenseur de la foi catholique : Manasses, 
deuxienie du nom , de la maison de Chatiilon (1096-18 sep- 
tembre 1106). 

(2) Ive, eveque de Chartres (fm de novembre 1091-25 decembre 
1116). 

(5) Walon ou Galoa, eveque de Paris (iio5-25 fevrier 11 16). 

(4) Notre auteur cst le seul qui ait parle de ces deux chatiments de 
la colere celeste. Le mal de dents est une souffrance assez commune 
(au moins de nos jours) pour qu'oa puisse se dispenser de lui assi- 
gner ici une origine aussi relevee; et nous avons peine a croire qu'un 
roi de Fiance, meme aussi peu exemplaire que Philippe 1", se soit 
jamais trouve expose a la degoutante maladie qu'Orderic lui attribue. 

(5) On ne connait pas d'une maniere precise l'epoque de cette asso- 
ciation de Louis-le-Gros a la couronne. Ce piince, toat au contraire 
de son pere, deplova uae teUe activite qu'il fut suruomme : Noii 
dnrmiens. LIBER OCTAVUS. 39 1 

Trecassino comiti, prius dedit, quam postmodum fa- 
moslssimo duci Aiitiocliiag Buamundo apud Carnotum 
tradidit. Hic nempe dux anno ab incarnatione Do- 
mini m°c" vi^Galliasvenit, etabOccidentalibuspopulis, 
utpote preecipuus christiani exercitus signifer, suscep- 
tus ubique claruit. Praefatam quoque regis filiam in 
Eoas partes secum duxit. Multa quoque Occidentalium 
millia secum contra ethnicos perduxit (i). Sed in illa 
tunc profectione peregrinantibus ad votum per omnia 
non contjgit. 

XXI. [1108.] Anno ab Incarnatione Domini m" c° 
viii"(2),indictioneprima,Guillelmusarchiepiscopus(5) 
concilium praesulura et abbatum Rotomagi congrega- 
vit, et de necessariis Ecclesiae rebus cum sufFraganeis 
suis per aliquot diestraclavit. Tunc Radulfus, Constan- 
tiae urbis episcopus (4), ad hospitium SerlonisSagiensis 
episcopi, qui sapientior erat, venit, et cnm eo de 
piurimis locutus, copiosam rationem de propositis au- 
divit. Tandem inter caetera praefatus pontifex retulit, 
dicens : I71 urhe nostra est basilica in horiore heatl 
Petri apostoli (5) ab antiquis temporibus constructa, 
uhi divinitus multa olim perpetratn sunt miracula. 
Multa; sanitates cegrotis ihi contigerunt, et multotiens (i) Voyez ci-dessus, t. II, p. 448- 

(•2) II est impossible de s'expliqiiei' quelle raison a pu porter notre 
aufeur a interrompre ici Jjrusquenient l'ordre des temps et des faits, 
pour se hater d'arriver au recit d'un prodigc si peu digne de trouver 
place dans un ecrit serieux. 

(5) Guillaume Bonne-Ame, archeveque de Rouen (juillel 1070 
9 fevrier 1 1 10). 

(4) Raoul, eveque de Coutances (3 avril logo-iiio). 

(5) II cxiste encore a Coutances une egUsc paroissiale de ce noni, ati 
niidi do la tatlirdr;dr. 392 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1108] 

desursum ardeiites candelce demittl visce siint. (^ucb- 
dam vero sajiclimonialis , ma^nce , ut creditur, reli- 
gionis , hanc eccleslam quotidie frequentat , et plu- 
rima hujuscemodi se vidisse scepius , enarrat. Et ut 
cerlum specimen sua' narrationis exhiheret , qiiondam 
dum in oratorio sola excubaret, et candelam arden- 
tem de suhliuii sine humana ope deponi vidisset, re- 
verenter ad aram accessit, candehuii extinxit, lin- 
teolo mundo involvit , et in scrinio suo reclusit. 
Cumque opportuno tempore, quod viderat, retulisset, 
et scrinium aperuissct , ut depositum ostenderet , ja- 
<^illam sohunmodo pro indicio concremationis invenit; 
sed totam perdtus candelani , sine lcesura mappulcB, 
aliarumque rerum , quce ihidem erant , comhustam 
prospexit. 

Nuper in eadem basilica , dum plebs Deifestivita- 
tem heati Petri apostoli celebraret , et clerus ad ves- 
pertinalem synaxim in choro celebrandam astaret, 
tres cereos clare ardentes desursum usque ad cdtare 
demitti onmes viderunt , et pro re insoliia admirantes 
obstupuerunt. Cerei autem usque adfinem matutino- 
rum arserunt , et tunc ad auroram consumpti sunt, 
In aere quidem super aram ordinate stabant , sed 
tamen aJtaris mappidam non tangebant. Meclius eo- 
ru7n maximus crat et quadratus , alii vero duo me- 
diocres erant et rotundi. Fama hujus rei personuit 
in tota urbe, et pene onmes clerici et laici post vespe- 
ras ad spectaculum occurrere. Porro nullus cereos 
ausus Juit tangere , sed in quadrato cereo clerici 
scripturam hujusmodi legere. Inprimo latere : Maiida, 
Petre/irain de coelo. In secundo : Populumtarisura (i) 

(j) Ce mot cst ininteUigiblc; niais 1'evcquc de Coulauccs va nous [11081 LIBER OCTAVUS. 393 

peccato. In tertio : Misererem el. Inquarto : Lacrymas. 
LittercB quidem optime foriiiatce erant ad legendani , 
et litterati lectores studiose inquisierunt hiijus scrip- 
turce sensum. Et necessariis subauditionibus additis , 
exposucrunt secundum suum intellectum. Sic ninii- 
rnm visum est illis ut divinitus diceretur Pvtro , qui 
caput cst orbis , judex sccculi , claviger regni cceles- 
tis : Manda, Petre, iram de coelo, ut effundatur super 
populum tarisum, id esl totum aridum peccato. Mise- 
rerem, ^j/y> misererer ei, si Jacrymas dignte poenitenliae 
mihi oiterret. Divina quippe locutio grammaticoruni 
regulis subjecla non est , eL humcince loquacitatis 
idiojJia sequi eoc neccssitate cogi non potest. Tlis i.a- 
que in Constantino visis territi sumus , et inter pesti- 
lentias ac tempestates hellorum, quas toleramus , ini- 
minentia nobis peiicula sentimus , et injuiuro adhuc 
pejora Jormidain us . 

Haec Radulfo Conslantiensi episcopo referente, au- 
dientes mirati sunt, et in Normaiuiia paulo post 
multae calamitates bellorum ac tempestatum atque 
famis subsecutae sunt. Nam idem praesul non multo 
post defuiictus est, et lethifera clades per totam dioc- 
cesim ejus debacchata est. 

XXII. [1089.] Anno ab Incarnatione Domini m° 
Lxxx° ix°, indictione x% Tenerabilis Lanfrancus, Do- 
roberneusis aichiepiscopus, defunclus est, et ecclesias- 
tica possessio, quae metropolitae corapetebat, dominio 
regis per triennium subdita est. Deinde sacer Ansel- 
mus, Beccensis abbas, dispeiisante Deo, successit, et dire, quelqiiRS lignes plus bas, que les revelations divines ne doivrnt 
etio assujetlios ni aux icgles i\v \:\ gianimaire iii a celles dc la langne. 394 mSTORIA ECCLESIASTICA. [1089-1092J 

mullorum patiens laborum ac adversitatum, per xvii 
annos sancte rexit. 

Eo tempore multa maiitia in terris orta est, et 
vehementer augmentata est. Militares viri raores pa- 
ternos in \estitu et capillorum tonsura dereliquerunt, 
quos paulo post burgenses ct rustici et pene totum 
vulgus imitati sunt. Et quia divinae legis prsevaricatio 
nimis exuberavit, coelestis irae animadversio multis 
variisque calamitatibus reos merito protrivit. 

In il!o tempore (i), Melcoma, rex Scotorum, contra 
regem Anglorum rebellavit, debitumque servitium ei 
denegavit. Porro Guillelmus rex, postquam in INoi- 
mannia, ut supra retulimus, cum Rodberto fratre suo 
pacem fecerat, ipsumque contra infidos proditores, 
qui contra regem conspiraverant, secum duxerat, 
exercitum totius Anglice conglobavit, et usque ad 
magnum ilumen , quod Scote Watra dicitur, per- 
duxit (a). Sed quia inaccessibilis transitus erat, super 
ripam consedit. Rex autem Scotorum e regione cum 
iegionibus suis ad beilandum paratus constitit, regique 
Anglorum per internuntios ista mandavit : Tibi, r^x (i) Cesl-a-dire pendant la vacance du siege de Canterbury {il\ mai 
1089-4 decembre 1092). INous avons dit ci-dessus quc rinvasion du 
Northuniberland par Malcolm avait eu lieu au mois de mai 1091. 

(2) Le peuple a encore l'usage, en Angleterre, d'appeler water 
toute riviere considerable ; ainsi les paroles de notre auteur n'indi- 
c[uent aucune localite particuliere. Cependant il est clair qu'il s'agij 
ici de la grande embouchure appelee aujourd'hui ; the Fyrth of Forth. 
M. Stapleton nous cite a ce sujet le passage suivant : Illa aqua optima 
Scottice vocataesl Fort, britannice Wcrid, Roniane {lingua vuls^ari) 
vcro Scotte waire, id est .- aqua Scottoruni; quce regna Scottorum 
(1 Anglorum dividit , cl currit juxta oppidum de Slrivelin. (De Ritu 
^tlhanitr. np. .Toluisinn. ytnliij. Ccltn-Norni.. p. i36.) [1091] MBER OCTAVUS. 395 

Guillelme , nihil deheo , nisi conjiicium , si a te inju- 
liis lacessitusjuero. Verum, siRodbertiim, primogeni- 
tum Guillelmi regis filium, videro, illi exhibere para- 
ius sum quidquid debeo. His auditis, ex coiisultu 
sapientum Rodbertus dux cum paucis militibus tiaiis- 
fretavit. Rex autem Scotorum benigniler illum susce- 
pit , secumque tribus diebus amicaljiiiter delinuit. 
Tunc super quemdam montem excelsum ducem de- 
duxit, et inde in quadam planitie ingentem exercitum 
armatorum ei ostendit. Deinde iiiter duos montes 
eumdem ex alia parte minavit, et in alio campo raajo- 
rem exercitum ei demonstravit. Talibus , inquit, 
stipatus cuneis Scotia? , paratus sum jratrem tuum 
suscipere , si /luc ad me pra^sumpserit transjretare. 
Utinam velit nos aggredi , et missilium nostrorum 
acumen experiril Fateor quod rex Eduardus , dum 
mihi Margaritam proneptem suam in conjugium tra- 
didit , Lodonensem comitatum (i) mihi donavit. 
Deinde Guillehnus rex quod antecessor ejus mihi 
dederat concessit, et me tibi, priinogenito suo , com- (i) II sagit ici de la portion de la bassc Ecosse comprise entre la 
Tweed et ce Fjrth nf Fortli dont nous venons de parler dans la notc 
precedente. Cette contree relevait alors depuis long-temps de la cou- 
ronne d'Angleterre, et avait fait plus anciennement partie du iVorthum- 
berland. Cestce qui resultc du passagc cite dans la note prcccdento, 
ou le Fyrth nf Fnrth est donne comnu; la liniite des deux royaumes. 
Cette vaste et fertile contree etait le Lolhian d'alors, bien autrement 
etendu que celui d'aujourd'hui. L'union de son territoire a l'Angle- 
terre remontait au roi Edgar (gSS-gjS), aussi bien que son infeoda- 
tion aux rois d'Kcosse. Voyez, a ce sujet, deux passages trcs curieux 
de Jean de Wallingford , p. 543 et 545. Le Chrnnicum Saxouiciiiii 
place ce pays dans rAngleterre, et rappelle Lothene ou Lndhene , 
nom tres voisin de ceux qu'emploient notre auteur ct Florent dc Wor- 
fi^tcr : Lndnncnsis ininilntwi . prm'incin Lnidis. 396 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1091-1093] 

mendcwlt. Xhide quod tibi promisi conservabo. Sed 
Jratri tiio nihil promisi , et niliil debeo. Nemo , ut 
Christus ait, potest duobus Do?ninis se?vire. Rodber- 
tus respondit : Ih asse?is , ita est. Sed miitationes 
?'erum facta?. sunt , et statuta patris mei a pristina 
soliditate i?i ?nultis vacillave^m^it. Nu?icigitur, inclrte 
rex , adquiesce luihi , et ??iecu??i ad jratrem meu?n 
veni, i?ive?iiesque apud eu??i didcedi?iem , bo?iique 
affluentiam , quia vicinior est et pote?itior, et majorem 
habet divitiaimm copiam. His itaqiie promissis, rex 
crediilus effectus est, et peractis colloquiis cum rege 
pacificatus est. Deinde reges agmiiia sua remiserunt, 
et ipsi simul in Angliam profecti sunt (r). 

Post aliquod tempus, dum Melcoma rex ad sua vel- 
let reraeare, muneribiisque multis honoratus a rege, 
rediret pacifice, prope tines suos Rodbertus de Mol- (i) Ce fut daus le mois de septenibre que le roi et son frere cnlre- 
prirent une expedition contre 1'Ecosse. Avant la Saint-Alichel, une 
Hotte considerable qui devait y concourir etait coulee a fond, et beau- 
coup de cavaliers etaient morts de froid et de faim, sans qu'on eut 
encore atteint Tennenii. ?Jalcohii vint a la rencontre des Anglais dans 
le Lothian, accompagne d'Edgar Alheling, son beau-frere, que Guil- 
laume-Ie-Roux, pendant son sejour en TSormandie, venaitde depouil- 
lei' des domaines qui Jui avaient ete donnes par le duc Robert, et qui 
s'etait refugie a la cour d'Ecosse. Robert alla passer trois jours dans 
le camp Ecossais, et retabht la paix entre les deux rois, a condition 
qu'entre eux tout serait remis sur l'ancien pied; il reconcilia de plus 
Edgar Atheling avec Gnillaume. Robert ne quitta l'Angleterre que le 
•j3 decembre. 11 en partit fort irrite de ce que Guillaume refusait de 
tenir les conditions de leur traite. Le prince Henri assista a cette ex- 
])edit.ion, au lieu d'errer en pelerin dans la Basse-Bretagne, comme 
l'a dit uotre auteur. Ou trouve la souscription des trois freies, avec 
celles d'Edgar Atheling et de Duncan, fils du roi d'Ecosse, sur une 
rliarte de Guillaume, eveque de Durham , en faveur dcs moines de 
.son pe;lise. [1093] LIBER OCTAYUS. 397 

braio cum Morello nepote suo et militibus aimatis 
occurrit, et ex insperato inermem interfecit. Quod 
audiens rex Anglorum , regnique optimates, valde 
contristati sunt, et pro tam foeda re, tamque crudeli, 
a Normannis commissa, nimis erubuerunt ( i ). Priscum 
facinus a modernis iteratiim est. Nam sicut Abner, 
filius Ner, a Joab et Abisai , de domo David pacifice 
rediens, dolose peremptus est, sic Melcoma rex de 
curia Guillelmi regis cumpace remeans, a Molbraianis 
Irucidatus est. 

Margarita, Scolorum regina , tnm tristi nuntio de 
morte viri sui perculsa, contremuit, omnesque regni 
sui proceres convocavit, eisque lilios suos (2) : Edgarum 
el Alexandrum et David commendavit, ac ut eos sicut 
filios regis lionorarent, obsecravit. Susceptis autem 
precibus ejus cum ingenti favore a curia, jussit aggre- 
gari pauperum agmina, eisque pro amore Dei omnem 
thesaurum suum distribui , omnesque rogavit ut pro 

(i) Les deux rois juierent encore une fois la paix a Glocester, le 
jour de la Saint-Rarthelenii , 24 aoiit 1092. 11 n'est poiut vrai que 
Malcoliu soit parti charge de presents; tont cc qu'il put obtenir fut : 
ul in regno indcnuiis rediret, dit Guillauine de Malnioshury. Ce ne 
fnt point non plus dans ce retour quil fut tuc, niais hien le i3 no- 
vemhre logS, jour d6 Saint-Brice, pres de la liviere d'Alne, pcn- 
dant quirrite de la maniere dont il avait ete recu a Glocester, il 
revenait pour la troisieme fois ravager rAngleterre. Son fils aine put 
regagner l'Ecosse, ou il mourut, troisjours apres, des suites de ses 
blessures. Morcal, leur meurtrier, etait vicomte des ]Xorlhuml)res, et 
residait hahituellcment en cette qualite a Alnwick. Ccst ce qui a fait 
supposer a un historien que Malcolm avait mis le siege devant cette 
ville. II parait qu'il fut victime d'un guct-apens, et que Morcal lo 
surpril desarnie. Son corps serait reste sans sepulturc, si deux paysans 
ne l'avaient porte a Tinemouth, oii ils lenterrerent. 

(2) Edonard, I'aine de*ses enfants, avait ete tue en meme tcmps 
que Malcoliii. 398 HISTORIA ECCLESIASTIGA. [1093] | 

se, marlto suOj proleque sua Domlnum studerent de- | 
precari. Hsec nimlrum filia fuit Eduardi, regis Huno- ! 
rura, qui fuit filius Edmundi cognoraento Irnesidae, 
fralris Eduaidi legis Angiorum, et exui conjugem i 
accepit cum regno filiam Saloraonis regis Huno- > 
rum (i). Generosa qulppe muller de sanguine regum ! 
proavit a orla poilebat; sed morum bonitate, vitaeque ' 
sanctitate raagis praBcluebat. Denique competenter \ 
ordinatis rebus, et gazls distributls pauperum coeti- 
bus, ecclesiara intravlt, mlssam a capellanis celebrari 
rogavit. Sacrls delnceps devote solemniis interfuit, et, 
postsacree perceptlonem Eucharistiee, inter verba ora- 
tionis explravit (i). 

Inter ccetera bona, quae nobilis iiera lecerat, Huense 
coenobium (5), quod servus Ciiristl Columba, terapore (i) \'Oyez ci-dessus, t. 1, p. i^S. 

(2) Cette princesse mourut en eflet trois jours aprts son niari, le 
16 novembre, et fut cauonisee en i25i. Sa lete se celebre le 10 juin. 

(5) Le celebre monastere d'Iona, aujourd'hui I-Colm-Kill, l'une 
des Hebrides, fonde vers la fin du vr siecle, par saint Columba, qu'il i 
ne faut pas confondre avec saint Columban. Voyez la vie de ce saint 
dans le premier volume des ylctn SS. ordinis S. Benedicti. Si l'on s'en 
rapporte aux calculs cbronologiques de M. Stevenson, dernier editeur 
de Bede, saint Columba aurait passe d'Irlande en Ecosse deux ans plus 
tot que la date assiguee par son auteur. Voyez Hist. eccl. gentis 
Aiiglor., 1. m, ch. iv. Le noni primitif de l'ile est Hii. I-Colm-Kill 
ou I-CoMB-KiLL signifie Hii-Columba — eglise. Sa dimension est tres 
petite, puisqu'elle n'a que deux milles de longueur sur im de largeur. 
Aussi Bede dit-il qu'on u'y pourrait pas loger ciuq familles. Un canal 
etroit ia se|)are de riie de Mull, entre deux paroisses de laquelle (KiL- 
FiisiciiEN et Kilviceuen) son territoirc est partagc. Les magnifiques 
ruines du monastere de Saint-Columba attirent encore les voyageurs, 
Elles appartiennent aii duc d'Argyle, qui fait veiller avec beauconp 
de soin iv leur conscrvation. 

La villc dc ^Iull a ete citce par Ptoleraee, d'abord sous le nom de [1093J LIBER OCTAVUS. 399 

Brudei, regis Pictorum, filii Meilocon , construxerat, 
sed tempestate prseliorum cum longa vetustate diru- 
tura fuerat, fidelis regina rccedificavit, datisque sump- 
tibus idoneis ad opus Domini raonachis, reparavit. 

Duas filias : Editli et Mariam, Cliristian£e , sorori 
suae, quee Ruraesiensis abbatiae sanctimonialis erat (i), 
educandas, sacrisque litteris imbuendas miserat. Illic 
diutius inter monaclias enutritce sunt, et tam littera- 
toriara artem quara bonorura observantiam morum 
edidicerunt , nubilemque aetatera pertingentes, sola- 
tium Dei devotae virgines praestolatae sunt. Nam utro- 
que, ut dictum est, parente orbatae, et fratrum, alio- 
rumque amicorum seu parentura auxilio destitutee, 
cuncta bene disponentis Dei cleraentiam sibi prorap- 
tam auxiliatricem persensere. Alanus enim Rufus, Bri- Moleas , ensuite sous celui iVEpi-Dium, dans lequel on remarque une 
analogie sensible avec celui qu'eniploie l'auteur de la Legende de saint 
Columba : Ad Dei-Ionam transnavis.avit insulam. L'adjectif Sodn- 
lensis, emprunte aux langues Scandinaves {Sodor-Inch : meridionalis 
insula), s'attacha aussi a cette ile, et meme, par suite des ccnquetes 
des Norwegiens, a tout rarcliipel voisin, jusques ety compris Tile de 
Man. Aussi Teveque, qui residait dans l'enclos dn monastere de Saint- 
Columba, prenait-il le titre dCepiscopus Sodorensis , ou plus rarement 
episcopus Mannice et insularum. Cet eveclie , tout Norwegien d'ori- 
gine, resta soumis a la metropole de Drontlieim , jusqu'a ce qu'en 1 260. 
le roi Magnus IV de JVorwege cedat cet arcliipel au roi d'Ecossf 
Alexandre III. Sous Edouard III, Tile de lAIan ayant ete enlevee aux 
Ecossais , et meme erigee en royaume, cet eveche fut suflraganl 
d'York. Aujourd'hui encore, l'eveque de l'jle de Man s'intitule eveque 
de Sodor et Man. 

(i) L'abbaye de Ramsey (Hampshirej, fondee en 907, par le loi 
Edgar. Celto princcssc embrassa la vic monastique vers 1067, ct v 
mourut en odeur de saintete vers 1 100. Elle est indifl^eremment appe- 
lee Christine, Cristine et Chretienne, dans les documents et les liis- 
torions conlcmporains. 400 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

taniioriiEi comes (i), Mathiklem , qiiae prlus dlcta est 
Editli, in conjngem sibi a rege Riifo requisivit; sed 
morte praeventus, non olDtinuit. Deinde Guillelmus de 
Guarenna, Suthregioe comes (2), Mathildem expetiit; 
sed divinitus reservata, celebrius alteri nupsit. Henri- 
cus vero, adepto Anglorum regno, praefatam virgi- 
nem desponsavit (3); ex qua Guillelmuni Adelinum, 
et Mathildem imperatricem genuit. jMariam vero Eus- 
tachius, Boloniensis comes, conjugem accepit , quae 
filiam ei uincam peperit, quam Stephanus, Morito- 
liensis comes, cum paterna hereditate sibi sociavit (4). 
Interfecto a Normannis Melcoma rege Scotorum, 
seditio de successione gravis orta est in regno eorum. 
Edgarus enim, primogenitus regis, paternos fasces 
jure assumpsit. Sed Dwanaldus, frater Melcomee regls, 
arrepta tyrannide, per aliquod tempus crudeliter ei 
restitit. Tandem slrenuus juvenis a palruo suo peremp- 
tus est. Sed Alexander, ejus frater, occiso Dwanaldo, 
regnum fortitus est. Ultor itaque et successor fratris, 
aliquot annis Alexander regnavil, et filiam Henrici, 
regis Anglorum, ex concubina uxoremduxit. Moriens- 

(i) Alain-le-Roux, troisienie fils d'Eudon, comte de Bretagne, et 
d'Agaes de Cornouailles, mort en io8g, ne peut avoir demande a 
Guillaume-le-Roux la main de Malhilde, du vivant de Malcolm. 

(2) Guillaume de Yarenne, deuxieme dn uom, epousa Elisabeth de 
Yermandois, et mourut en 1 135. 

(3) Henri I" epousa Mathilde le 11 novendire 11 00, et cette prin- 
cesse mourut le 1" n.ai 1 1 18. 

(4) Marie d'Ecosse, {'emme d'Eustache, comle de Boulogne, troi- 
sieme du nora. Sa fiUe Mathilde, comtcsse de Boulogne, qui epousa 
Etienne de Blois, mourut le 3 mai ii5t, et fut enterree dans Tabbaye 
de Feversham (Kent), qu'elle avait fondee, conjointement avec son 
niari, cn 1048. Cchii-ci v lecut pareillement la scpulture, aussi bien 
qiic kiir lils a?iie, Eustache. LIBER OCTAYUS. 401 

que sliie liberis, David, fratri suo, regnum diraisit. Sic 
omnes isti fratres \icissim in Scotia regKaveiunt, bo- 
nisque moribus et araorc Dei pollentes, viguerunt , 
atque pro modulo suo, utpote adolesceiites, virique 
saeculares, laudabiliter vixerunt (i). 

David, autem minimus fratrum, sagaci consultu 
devitans atroces incursus Scotorum , expetiit curiam 
Henrici, regis Anglorum. Qui, dum intestina clades 
Scotos vexaret, et bellica rabie in sua viscera impa- 
cabililer armaret, curise sororii sui inseparabilis in- 
heesit, et inter domesticos educatus pueros, crevit, 

(i) Ce paragraphe est fort incxact, et nous ne pouvons nous tlispen- 
ser de retablir succinctement les faifs. Apres la mort de Malcolni, 
Donald Bane, son frere, s'enipara du Irone, et l'occupa pendant six 
niois, apres lesquels il en fut cliasse par Duiican, fils dc Malcolm, ct 
probablenient d'Ingeburge, sa premiere feuime, veuve de Torfinn, 
comte d'Orkney, dont elle avait eu deux fils. Au moins ce princc se 
pose-t-il comme heritier legitime dans une charte que nous posscdons 
de lui , et est-il accepte comme frere et sur la meme ligne qu'Edoaaid , 
dans deux autres charles, par Edgar. II est probable qu'il y a ici dans 
notre auteur confusion de noms, et qu'au lieu d'Ecl{^arus primoge- 
riiius regis , c'est Donecnnus ([n^W faut lire. Quoi qu'il en soit, Dun- 
can fut tue au bout de dix-huit mois de regne, par les partisans de 
Donald , qui revint regner de nouveau jusqu'en logS. Cestalors seu- 
lenient qu'Edgar, troisieme fils de Malcolm, aide des secours de 
GiiiIIaunu!-Ie-Roux, sc montrc sur la fronliere. l.cs Ecossais se don- 
nent immediatement a lui. Donald est jete dans les fers, ou il meurt 
peu de temps apres. 

Edgar meurt le 8 janvier 1 107, sans enfants. 

Son frere Alexandre, dit le Severe, lui succede, et epouse en effet 
Sybille, fille naturelle de Henri I" et de Sybille Corbet, par conse- 
quent sceur uterine de Renaud dc Dunstanville et de Gundrede. 
Quelques auteurs ont cru, a tort, que cette princesse, morte le 
rijuillet 1122, etait fille d'Elisabeth, sceur de Galeran, comte de 
Meulan , taudis que la fille de Henri I" et de cette Elisabeth n'etait 
pas cncore mariee a repoque oii le continuateur de Guillaume de 
Jumieges ecrivait, c'est-a-dirc apres ii55. 

III. 26 402 niSTORlA ECCLESIASTICA. 

legisque sapientls et potentis familiarem araicitiam 
promeruit. Unde ab illo praeclara militiae arma rece- 
pit, et multiplicibus exeniis muneratus , interprseci- 
puos optimates penes illum consedit. Filiam quoque 
Guallevi comitis, et Judith, consobrinse regis, uxorem 
duxit, binosque coraitatus Nortliamlonae et Hunten- 
donee, quos Simon Silvanectensis, comes, cum prae- 
fata muliere possederat (i), habuit. IUa vero peperit 
ei filium, nomine Henricum, duasque iilias : Clariciam 
et Hodiernam. Porro primogenitara ejus sobolem 
masculini sexus ferreis digitis crudeliter peremit qui- 
dam miserabilis clericus, qui ob inauditum , quod 
apud Northwigenas perpetraverat , scelus, oculorum 
privalione et pedum manuumque praecisione fuerat 
mulctatus. Hlic enim quemdam sacerdotem, dum mis- 
sam celebraret, post perceptionem sacramentorum, 
dum populus recessisset , ingenti cultello iortiter in 
alvo percussit, et intestinis horribiliter effusis, super 
aram mactavit. Hic, postmodum a David comite in (i) On pourrait croire que notre auteur aurait voulu donner a Si- 
mon 1", mari de Mathilde, fille ainee de Judith et de Waltheof, la 
qualification de conite de Senlis ; mais dans ce cas il aurait commis 
une grave erreur. Sinion portait le nom de Senlis comme orisjinaire 
de cetfe ville, et non comme en etant le seigneur. On sait d'ailieurs 
qu'il etait fils puine d'uu personnage nomme Rondel-le-Riche II ne 
prit le titre de comte qu'au droit de sa femme, et a raison des comtes 
de Huntingdon et de Northampton, qu'elie lui avait apportes en raa- 
riage. II mourut a la Charite-sur-Loire, en revenant de la Terre- 
Sainte. Mathilde etait nicce a la mode de Bretagne du roi Henri. 
David, son secondmari, la perdit en ii5i, et en resta inconsolable. 
11 ressort des roles de rEchiquier que ce prince resta en possession 
des comtes de Huntiugdon et de Northampton pendant toute la vie 
de Henri 1", quoiqu'ils eussent du passer a Simon de Senlis, deuxieme 
du uom, inimediatement apres la mort de la reine, sa mere. LIBER OCTAVUS. 403 

Aiiglia pro amore Dei susceptus, et victu vestituque 
cum filia parvula sufficienter sustentatus, digitis fer- 
reis, quibus utebatur, utpote mancus, biennem filium 
benefactoris sui quasi mulcere volens , immariiter pu- 
pugit, et sic, instigante diabolo, inter manus nutricis 
viscera lactentis ex insperato etFudit. Prima itaque 
proles David sic enecata est. Igitur ad caudas quatuor 
indomitorum equorum innexus est, quibus in diversa 
valide trahentibus , ad terrorem sceleratorum dis- 
cerptus est (i). 

Anno ab incarnatione Domini M° c° xx" v°, Alexander, 
rex Scotorum , vita exivit, et David , frater ejus , regni 
gubernacula suscepit. Melcofus autem, Notlius Alexan- 
dri filius, regnum patruo proeripere aifectavit, eique 
duo bella satis acerrima instauravit. Sed David, qui 
sensu et potentia , divitiisque sublimior eiat, iJIum 
cum suis superavit (2). 

Anno ab incarnatione Domini m° c° xxx°, dum David (i) On pcut croire a la realite de ces evenements, ainsi que de ces 
enfanls du roi David, quoique les chctifs historiens ecossais conteni- 
porains n'en fassent aucune mention, et ne lui donnent pour lignec 
que le prince Heuri, qui mourut avant lui en ii52. Lui-menic ful 
trouve mort dans une attitude de priere, le 24 mai 1 155. 

(2) Ce fut le 24 avril 1 124 qu'A!cxandre mourut, et que David, son 
frere, lui succeda. Malcolm Machetli n'etait pas fiis d'Alexandre, mais 
se disait fils naturel d'Angus, dont nous alions parler dans la note 
sujvante, et avait la pretcntion de venger sa mort. On ignore absolu- 
ment quels etaient reellement les parents de ce Malcolm Machelh , qui 
ne leva qu'une seule fois Tetendard de la revolte. II avait pris, en meme 
temps que la qualite de fils d'Angus, le nom de Wimund. 

11 n'est pas impossible qu'il ;iit cxiste uii Malcolm, fils naturel du 
roi Alexandre, et autre que Malcolm Macheth, ni qu'il ait excitc dcs 
troubles en Ecosse au commencement du regne de son onclc, comme 
nolre auteur le dit ici ; mais il n'en reste aucun autre temoignage. 404 inSTORlA ECCLESIASTICA. [1130] 

rex in ciiiia Henrici regis caute judicium indagaret, 
et de reatuperfidice, quam Goisfredus de Clintonia, ut 
dicunt, contra regera agitaverat, diligenter discuteret, 
Aragois, comes Morafiae, cum Melcolfo et quinque mil- 
libus armatorum, Scotiam intravit, totamque regio- 
nem sibi subigere studuit. Porro Eduardus, Siwardi 
filius, qui sub Eduardo rege tribunus Merciorum fuit, 
princeps militiae, et consobrinus David regis, exerci- 
tum aggregavit, et hostili repente exercitui obviavit. 
Tandem facta congressione, Aragois consulem occidit, 
ejusque turmas prostravit, cepit atque fugavit. Deinde, 
cum coliortibus suis,jam triumpho elatis, fugientes 
avide insecutus est, et Morafiam, defensore dominoque 
vacantem, ingressus est, totumque regionis spatiosoe 
ducatum,DeoauxiIiante, nactus est(i).SicDavid,aucla (i) La revolte d'Angus, comte de Moray, appartient ea efFet a l'an- 
uee ii5o. Quoique les autres liistoriens n'aient point parle de cette 
qncrelle entre Ilenri I" et GeofFroi de Clinton, sa realite se trouve 
confuniee par une charte de 1'abbaye de Montebourg : De donn quod 
JFillelmus Estur prcefatce abbatice dedit in eadem villa { Trivilla), 
quam G. de Clintonia michi in hereditate dedit, quanclo inter Hen- 
ricum regem et ipsum pacemfeci. Cette charte est d'Engelger, de la 
lamille de Bobon. On trouve dans le role de 1'Echiquier pour ii3o 
tous les pavements faits pour defrayer raller en Angleterre et le retour 
du roi David. — Au lieu d^Aragois, lisez : Angus. — On voit figurer 
Edouard, fils de Siward, parrai les temoins d'une charte du roi David 
en faveur de l'eglise de Dumferline. Kous supposons avec Orderic 
qu'il etait fds de Siward Barn, dont nous avons parle ci-dessus, t. II, 
p. i66. Le mot barn (beorn) est, en Anglo-Saxon, un titre d'houneur 
a peu pres correspondant a celui de cilt (clito) : princeps, tribunus. 
La parente (consobrinus) que notre auteur etablit ici entre le i'oi 
David et Edouard porte M. Stapleton a penser que Sivvard Barn avait 
dii etre un fils puine de Siward, comte de iNorthumberland et de 
Ilunlingdon, graad-oncle du roi David par sa sceur, mere du roi Mal- 
colni. On sait que le Gls aine du comte Siwird etait le comte Waltheof. LIBER OCTAVUS. 405 

potestate, siiper antecessores siios exallatiis est, siiidlo- 
que ejus religiosis et cruditis personis rcgio Scotorum 
decorata est. En , causa Scotoruni, qui ab antiquis 
temporibus adhaeserunt catholice fidei , et christianae 
gratanter servierunt siraplicitali (i), incoeplam epa- 
nalepsim (:>.) aliquantulum protelavi. Sed nunc ad 
propositum nitor opus de noslris regredi. 

XXIII. [1095.] Plerique Normannorum, qui, divi- 
tiis h^bore aliorum queesitis in Angba ditati, nimis intu- 
muerunt, ardentioris cupiditatis et supcrblfe molesta 
inquietudine adraodum stimukui sunt. Invidebant 
quippe et dolebant quod Guiilelmus Rufus audacia et 
probitatepraecipuevigeret,nullumquetimens,subjectis 
omnibus rigide imperaret. Arrogaulesergoconglobati 
sunt, et in regem nefariam conspirationem fecerunt, Si\vard liarn aurait ele lc ficie de celui-ci, et de cette inauicic 
s'expliquerait sa proclie parente avec la famille rojale d'Ecosse. Ses 
terres a Leclilade (Gloccstersliire) et a Haxey, dans l'ile d'Axliolni 
(Lincolnshiro), faisaient paitie du territoire de rancienne Mercie. 
Malgrc tnus les niotifs qui nous porlcnt ii iairc descendre Edouard, 
fils de Siward, de ce personnage, nous devons cependant ajouter que 
Ton voit fjgurer parnii les souscripteurs d'une cliarte de Guillaume, 
evequc de Durliani, contemporain de Guillaume-le-Roux, un autre 
Siward, porlantle surnom de Bran : Sif;num Siwardi Brnti. Peut-etre 
au rcj-te elait-il fils lui-meme dc SiAvard Barn, ct pere ou fiere 
d'Edouard.— Morajia cst lccomte dc ]\loray ou Murray, beaucoup plus 
consideraLle autrefois qu'aujourd'hui, puisqu'il comprenait les conites 
actnels de JVairn, de Moray propre, ou Elgin, ct une grande parlie 
de celui de Banfl'. (]'etait aussi un eveche. 

(i) JNotre auteur fait ici allusion a la prctenlion de rEglisc d'Ecosse, 
d'avoir recu la foi chretienne des le ponlificat de saint Yictor, pre- 
mier du noni (igS-aS juillet 202). 

(2) Ce mot, qui signifie lepctition. est pris ici dans le scns de di- 
giession, 406 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1095] 

fideique immemores, quara domino suo promiserunt, 
in facinus proditionis turpiter prolapsi sunt. 

Rodbertus, Rogerii de Molbraio fjiius (i), potentia 
divitiisque admodum pollebat; audacia et militari fe- 
ritate superbus, pares despiciebat, et superioribus ob- 
temperare, vana ventositate tm-gidus, indignumautu- 
mabat. Erat enim corpore magnus, fortis, niger et 
hispidusj audax et dolosus, vultu tristis ac severus. 
Plus meditari quam loqui studebat, et vix in confa- 
bulatione ridebat. Hic nimirum cclxxx villas in An- 
gliapossidebat,quasGuiilelmus,rexmagnus,Goisfredo, 
Constantiniensi episcopo, dederat. Prcefatus enimprae- 
sul nobilitate cluebat, magisque peritia militari quam 
clericali vigebat, ideoque loricatos milites ad bellan- 
dum, quam revestitos clericos ad psallendum magis 
erudire noverat. Conflictibus ergo contra Dacos et 
Anglos saepe interfuit, et ingentes subactis hostibus 
possessiones obtinuit, quas morlens Rodberto, nepoti 
suo, comiti Nordanhimbrorum, dimisit (2). 

Rodbertus autem, ut fines suos undique dilataret, et 
ditissimis contubernalibus afFuiitate potentum sibi co- 
pulatis robustior, ardua tentaret, Mathildem, genero- 
sam virginem , filiam Richerii de Aquila , uxorem 
duxit (5) , quae neptis erat Hugonis Cestrensis comitis, 
ex sorore nomine Judith. Hic itaque primus cum com- 
plicibus suis futile consilium iniit, et manifestam 
rebeliionem sic inchoavlt. 

Quatuor naves magnae, quas Canardos vocant, de 

(i) Robert de Monbrai, neveu de Geoffroi, eveque de Coutances. 

(2) Geoffroi de Monbrai mourut le 2 fevrier lop^. 

(3) Mathilde de I.aigle Cettc dame exislait cncorc en ii3o. [1095] LIBER OCTA\US. 407 

Northwegia in Aiigliam appulsoe sunt; quiljus Rod- 
bertus et Morellus, iiepos ejus, ao satellites eorum 
occurrerunt, et pacificis mercatoribus quidquid habe- 
bant, violenter abstulerunt. Uli autem, amissis rehus 
suis, ad regem accesserunt, damnitjuesui querimoniam 
lacrymabiliter deprompserunt. Qui mox imperiose 
mandavit Rodberto ut mercatoribus ablata restitueret 
continuo. Sed omnino contempta est hujusmodi jussio. 
Magnanimus autem lex quantitatem rerum quas ami- 
serant, inquisivit, etomnia de suo eis aerario restituit. 
Deinde ad curiam suam Rodbertum accersiit. Sed ille 
venire noluit. 

Tunc rex , nequitiam viri ferocis intelligens, cxer- 
citum aggregavit, et snper eum validam militiae vii- 
tutem conduxit. Denique, ut rex finibus Rodberli ap- 
propinquavit, Gislebertus de Tonnebrugia (i), miles 
potens et dives, regem seorsum vocavit, et pronus ad 
pedes ejus corruit, eique nimis obstupescenti ait : Ob- 
secro , do77iine mi rex , iguosce quod deliqul , et in- 
gens tiicc salvationis eniolumenta77i i^isinuabo tibi. 
Cumque rex miraretur et haesitaret et intra se ali- 
quantulura deliberaret, tandem supplicanti leniter (i) Gislebert de Tunbiidgc, seigncur de Clare; son pere, Ricbard 
de Bienfaite, avaif aussi porle ce surnoin dc Tunbridge, et c'est run 
des deux sous lesquels H est designe daus le Domcsclay Book. Le second 
est Ricbard, /7/m.v Gislcberti; le tout sans prejudice de ses deux autres 
noms : Ricbard de Bienfaite et Ricbard de Clare. Cest ce dernier qui 
prevalnt par la suite. ]Nous avons vu ci-dessus la tradition d'apres la- 
quclle lc territoire de Tunbridge lui aurait ete donne comme equiva- 
lent exactement arpente de cclui de Brionne. Tunbridge ou Ton- 
bridge ( Toiincbrus^ia, Tonebriga) est une petile ville du comte de 
Kent, (l;\ns Ir bundred du meme iiom , latbe d'Aylesford , jircnant 
son n(im (l'un bias d(> la Medwav (Tun). 408 HISTORIA EGCLESIASTICA. [1095] 

ignovit, et promissum avidus expectavil. Gislebertus 
ait : Siste pedem, qiiceso, rex nohilis, et hanc silvam, 
qua^ ante nos esl, ne ingrediaris. Hostes enim illic in 
armis parati pra:stolantur, qui te nunc jugulare co- 
nantur. Contra te conspirationem fecimus , et niorlem 
tuam jurejurando machinati sumus. His auditis, rex 
substitit, et praefato barone indicante, quot et qui 
fuerant proditores, agnovit. 

Delusis itaque sicariis, qui regem occidere moliti 
sunt , armatae phalanges prospere loca insldiarum 
pertransierunt, et munitissimum castrum, quod Bab- 
benburg dicitur (i), obsederunt. Et quoniam illa 
munitio inexpugnabilis erat, quia inaccessibilis vide- 
batur propter paludes et aquas, et alia quaedam itine- 
rantibus contraria, quibus ambiebatur, rex novam 
munitionem ad defensionem provinciae, et coarctatio- 
nem hostium construxit, et railitibus, armis ac vic- 
tualibus implevit. Conscii autem perfidiae et fautores 
eorum, detegi verentes, conticuerunt, et metu exan- 
gues, quia conatus suos nihil valere perpenderunt, 
regiis cohortibus immixti, ejus servitium, cujus exi- 
tium optaverant, prompte aggressi sunt. Interea, dum 
rex in armls cum agminibus suis ad bellum promptus 
constaret, et chlliarchos ac centurlones, nliosque pro- 
ceres Albionls, cum subditis sibi pleblbus, operl novae 
munitionis indesinenter Inslstere compelleret, Rodber- 
tus de propugnaculis suis contrarium slbi opus moestus 
conspiciebat, et compllces suos alta voce nominatim 
compellebat, ac ut jusjurandum de proditionis socie- 
tate conservarent , palam commonebat. Rex autem. (i) P«aml)oroiigh. [1095] LIBER OCTAVUS. 409 

cum fidelibiis suis hsec audiens, ridebat , et conscia 
reatus publicati raens coiiscios et participes timore et 
verecundia torquebat. Rege autem ad sua prospere 
remeante, et de moderamine regni cum suis amicis 
solerter tractante, Rodbertus, longce obsidionis teedio 
nauseatus, noctu exsilivit, et de castro in castrum mi- 
grare volens, in manus inimicorum incidit. Captus 
itaque a satellitibus regis, Rodbertus finem belli fecit, 
et fere XXX annis in vinculis vixit , ibique, scelerum 
suorum poenas luens, consenuit (i). 

Mathildis vero, uxor ejus, quae cum eo vix unquam 
laeta fuerat, quia in articulo perturbationis desponsata 
fuerat, et inter bellicas clades tribus tantum mensibus (i) JNotrc auteur a rendu un compte fort imparfait de celle revolle , 
de la vaste conspiration a laquclle elle se rattachait, et qui avait pour 
Imt de mettre sur le trone t^tienne d'Aumalc, et enfin des mesures 
qui furent prises pour I'elouffer. Le roi, apres avoir ecliappe au piege 
qu'on lui tendait, s'empara succtssivement de IXeAvcastle et de Tync- 
nioutli, y fit prisonniers le freic et les meilleurs clievaliers du comte, 
le poursuivit dans Bamborough, ou il s'etait refugie, et fit batir vis- 
a-vis un fort, qu'il nomma fllauvais-^Soisin (il/a/i^e/.vw), pour prote- 
ger les assiegeants; aprcs avoir organise ce syslcme de blocus, il alla 
en attendre Ic resultat cn deca de 1'Humber. Robert, ayant eu I'im- 
prudencc de sortir de sa retraite, fut poursuivi ct obligc de se jeler 
dansun monastrre, ou il fit encore une resistance dcscsperee pendant 
six jours. Enfin il fut blesse et pris. Aprcs la Saint-Micbel, le roi 
revenant d'une expedition dans le pays de Galles, fil conduirc son 
prisonnier sous les murs de ijamborough , pour y avoir les yeux creves 
si la comtesseet Morcal, qui resistaient encoie, ne capitulaient a l'in- 
stant. Cette menace ayant produit son efTet, Piobert fut conduit a 
Windsor, ou il passa le reste de ses jours dans les fers. Tous ces eve- 
nements appartiennent a I'annee iog5, et, malgre leur gravite, ils ne 
firent point completement oiddier au roi la Normandie. Ne ponvant 
aller y semer par lui-meme la trahison et la devastation, cc fut son 
frere Henri qu'il chargca d'aller accomplir la bienvrillanlf' niission 
f't eam fliiilinis invaxiriitihii'^ r rpui^nnrrt 410 HISTORIA ECCLESIASTICA. | 

cum tremore viri tlioro incubuerat, maritali consola- i 
tione cito caruit, muitisque moeroribus afHicta, diu i 
gemuit. Vir ejus, ut dictum est, in carcere vivebat. ; 
Nec ipsa eo vivente, secundum legem Dei, alteri nubere ' 
legitime valebat. Tandem, permissu PaschalisPapae(i ), \ 
cui res, a curiosis (2) enucleata, patuit, post multos 
dies Nigellus de Albineio (5) ipsam uxorem accepit, 
et pro favore nobilium parentum ejus, aliquandiu 
honorifice tenuit. \erum, defuncto Gisleberto de 
Aquila, fratre ejus (4)? vafer occasionem divortii ex- 
quisivit, eamque, quia consanguinei sui conjunx fue- 
rat, repudiavit, et Gundream, sororem Hugonis de fi) Pascal II (i5 janvier 1099-21 juin ni8). 

(2) Ce mot est pris ici dans le sens de commissaires, cnarges de 
faire une enquete. 

(3) ]N'eel d'Aubigni (pres Periers), cousin et successeur de Robert 
de Monbrai, etait frere de Guillaume d'Aubigni, qui recut de Guil- 
laume-le-Conquerant la baronnie de Eokenliam et la charge de grand- 
Bouteiller du royaume, qui y resla attachee. Ce seigneur fut la tige 
dcs comtes d'Arundell et de Sussex de cette famille ; tous les deux 
sortaient de Roger d'Aubigni, qui assista k la conquete, et d'Avitie, 
probablement tante de Robert de Monbrai. Ce Pvoger, qui fit une 
donation a Tabbaye de Lessai en 1084, avait pour pere un premier 
Guillaurae d'Aubigni, marie h une sceur de Grimoult du Plessis, qui 
avait apporte a !a famille les terres de Bougi-sur-Odon et de Danvon. 
Le nouveau comte de Kortliumberland ne se distinguait pas par une 
grande purete de moBurs, car on voit figurer dans le Domcsday Book 
une de ses concubines. 11 etait mort avant ii5o, epoque a laquelle 
son fds, Roger de Monbrai, etait, comme niineur, sous la garde du roi, 
Gundrede de Gournai lui survecut , aussi bien que 3Iathilde de Laigle, 

sa premiere femme, a qui il fut fait remise en cette meme annee du i 
iJanegeld , pour les terjes qu'elle possedait dans les comtes de Dorset 
et de Stafford. 

(4) On ne connait pas d'unc maniere precise l'epoque de la mort de 
ce seigneur ; cc qu'il y a do ccrtain , c'est qu'elle fut antericurc a Tan- 
nee 1 1 18. [1095-1096] LIBER OCTAVUS. 411 

Gornaco (i), uxorem duxit. Morellus autem , domino 
suo yinculis indissolubiliter injecto, de Anglia moestus 
aufugit, multasque regiones pervagatus, pauper et exo- 
sus in exilio consenuit. 

Exhilaratus nacto de rebellibus trophoeo, rex amicos 
rerauneratur, factiosos convenit, diversisque modis 
convictos punivit. Rogerium de Laceio (2), penitus 
exheredatum, de Anglia fugavit, et hereditatem ejus 
Hugoni, fratri ejus, qui fideliter justitiae servierat, 
tribuit. Hugonem, Scrobesburiensium comitem (5), 
privatim affatus corripuit, et acceptis ab eo tribus 
millibuslibris, in amicitiamcalliderecepit. Sic et alios 
plures, ingentem pecuniae massam accipiendo, castiga- 
vit, et pro nobilium reverentia parentum, qui talio- 
nem in Normannia recorapensare possent, velle suum 
provide dissimulavit. 

Tunc Guillelmus de Auco palam de nequitia con- 
victus fuit; quem rex luminibus privavit, et amputatis 
testiculis eviravit (4). Hoc nimirum Hugone Cestren- 
sium comite pertulit instigante, cujus sororem habe- 
bat; sed congruam fidem ei non servaverat, quia se- 
cus eam trinam sobolera de pellice genuerat. 

(i) Fille de Girard de Gournai et d^Edith, sceur de Guillaume dc 
Yarenne, preniier du nora, conite de Surrey. 

(n) Ce seigneur, fils de Ganticr de Laci (aujourd'hui Lassi, sur hi 
route d'Aulnai a Vire), f[ui passa en Ani;letcrre avec Guillaunic-lc- 
Conquerant, tenait de la muniGcencc rojale plus de 120 nianoirs. 
Nous le verrons en 1 102 a la tete de Tarmee de Robert Courte-Hcuse. 

(3) Hugue de 3Iontgommeri, comte de Shrewsbury, second fils de 
Roger de Montgonimeri et de Mabile. 

(4) Guillaume, deuxicme du nom, comte d'En. La mutilation qui 
lui fut infligee, parait en eflct plutot le resultat de la vengeance d'une 
femme outragee, qu'une punition politique. Cet evenement est de Tan- 
nec loqfi. 412 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

Consules et consulares viri iiefandae conjurationis 
gnari incentores erant. Sed pi-ava conspiratione de- 
tecta, secum plura pertractantes erubuerant, et po- 
lentissimo eorum confracto, nesimiiiter quatrerentur, 
contabuerant. Porro hoec subtiliter rex comperiit, et 
consultu sapientum liujusmodi viris pepercit. Nec eos 
ad judicium palam provocavit, ne furor in pejus aug- 
mentaretur, iterumque in generale facinus contra 
rempublicam lacesserentur , et multa multis inde 
damna, pernicies et lactus publice gignerentur. 

XXIV. [1091.] Anno abincarnatioiieDomini M" xc" 
iv° (1), rebellium conatus in Anglia compressus est, et 
Guillelmus potens, nullo resistente, in sui regnopatris 
confirmatusest. Yerum Normannia, incolis ubique ter- 
ritis et commotis, misere turbata est, et Rodbertus dux, 
seditionibus admodum s^vientibus, pro mollitie sua 
desplcabilis eiFectus est. Tunc nimia guerra inter Guillel- 
mum Bretoliensem et Ascelinum Goellum orta est; 
cujus occaslo talisest. Guillelmus, frater Goelli, juvenis 
miles, cuidam apud Paceium injuriam mulieri fe^fit. 
Unde conquerenti , Guillelmus Bretoliensis, ut justum 
principem decuit, de contumaci adolescente legitimam 
rectitudinem tenuit. Ascelinus igitur iratus est contra 
dominum suum , quod publice placitare cogeret fra- 
trem suum. Non mullo post, arcem delbreio ingeniosa 
fraude illi surripuit, et Rodberto, duci Normannorum, 
tradidit, a quo ille ingenti pondere argenti dato rede- 
mit. Postmoduni inter illos pro hujusmodi fmto im- (i) Ce synclironisme n'est exact dans ancune rle ses (lcux parties. 
JNoiis venons de voir que la rebcllion et !a punition de Robert <]€ 
Monbrai appartenaien! a rannee logS. [1091-1093] LIBER OCTAVUS. 413 

raanis simultas fiiruit, et uterque alteii iiocere coii- 
cupivit (jy. 

Mense februario (2) , Ascelinus Ricardum de Monte 
Forti et famillam Phillppl regis sibi ascivit, et Giiil- 
lelmnm, dominum suum, cojitra seadpugnam venien- 
tem auflacter excepit, vicit et comprehendit , et exer- 
citum ejus, captis quibusdam militibus, fugavlt. Hac 
itaque victoria elatus, nimis intumult, dominumque 
suum, et Rogerium de Glotis, aliosque quos ceperat, 
crudeliter cruciavlt. Nam, per tres Uienses, in castro 
Brehervallo eos in carcerestrinxlt, et multotiens, dum 
nimia hiems saevlret, in solis camisiis, aqua largiter 
humeclalis, infenestra sublimis aul^ Boreaj vel Circlo 
exposuit, donec tota vestis circa corpus vinctorum in 
uno gelu dlriguit. Tandem, iutercurrentibus amicis, 
pax inter eos facta est, ac tali tenore GuIIIelmus egredi 
de carcere permissus est. Isabel, filiam suam, Goello 
conjugem dedlt, et tria milia librarum cum equis et 
armis, aliisque multis sumptibus erogavil , et arcem 
de Ibreio promisit (3). HIs ita composltls, Guillelmus 
liber extitit. Sed pax quam peplgerant, parum du- 
ravit. 

Sequenti anno (4), Guillelmus, inquietudine stimu- (i) Ces evenenienls ayant precede et amene le combat eutre Ascelin 
(joel et Guillaunio de Breteuil, que nous crovons avoir prouve ci- 
dessus appartenir au mois de fevrier 1092, ii est impossible de les 
placer en 1094. 

(2) Dans la semaine du 22 au 29 fevrier 1092. 

(3) Voyez ci-dessus, p. 332. Guillaume de Breteuil Gt plus cjuc 
promettre le cliateau d'Ivri a Ascelin Goel, il le lui livra bien reelle- 
ment, comme on va voir. Le feroce seigneur de Breval n'etait pas 
de caractrre a se contenter de vaines promesses. 

(4) En iog5. 414 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1993-1094] 

lante, guerram iteravlt, et muoltionem in coenobio 
monacliorum , quod Kogerius de Ibreio in honore 
sanctce .Marlae construxerat (i), mllltibus suis consti- 
tult. Porro GoeUus, qu! arcem tenebat, coplam mlli- 
tum conduxit, ad coenoblum, quod tunc spelunca 
latronum, prohdolor! elfectum iuerat, approplnqua- 
vit, et aestivls ardorlbus clrca Pentecosten torrentibus, 
acriter impugnavit, ignem injecit, et edacibus flammis 
baslllcam et aedes monachorum cum supellectili sua 
consumpslt. Tunc GuIIIelmus Alls (2), etErnaldus, 
Popellnae filius (5), alllque octo mllltes capti sunt, 
qui diu Goelli crudelltatem in ejus carcere nimls ex- 
perti sunt. Guiilelmus autem Britoliensis fuglendo vix 
evaslt, ultionemque de tantis injuriis summo nlsu con- 
cupivit. Dives herus, intrlnsecus nimiodolore punctus, 
Irascebatur quod homo suus contra se tanta vi gras- 
sabatur, et vires ejus per tres annos redemptlonlbus 
captorum , spolilsque pagensium nimis augebantur. (i) L'abbaye d'Ivri, foudee en 1071, par Roger dTvri, echanson de 
Guillaume-Ie-Conquerant et gendre de Hugue de Grenteniesnil. 

(2) Guillaume Alis, vassal des seigneurs de Breteuil. Cette famille 
avait donne son nom au moulin Alis, situe dans le territoire de Bre- 
teuil. iNous serions teute de la croire identique avec celle des seigneurs 
de Sacquenville, car ceux-ci possedaient a Carentonne, pres Bernai, 
un autre moulin qu'ils appellent aussi, dans une charte de 1267 : molen- 
dinum Alys. Nous pensons que Guillaume Alis est le meme qui figure 
dans le Dnniesdaj Book comme tenens in capiie. Sur ce personnage 
et cette famille, voyez ci-dessus, t. II, p. 407. 

(5) Autre vassal des seigneurs de Breteuil. On voit figurer a deux 
reprises, dans la grande charte de Lire, Ernaud, fiis de Popeline 
( probablement pere de celui-ci), comme donaleur de 1'eglise de Cor- 
neuil, de la dime du Bois-Panton et de celle du Champ-Dominel. 
iVous peusons que ces Ernaud sont les memes qui ont possede le Bois- 
Ainaud { Boscus Ernaudi) , et lui ont donne leur nom. [1094J LIBER OCTAVUS. 415 

TandemPhilippo, legi Francorum, dcc libras pepigil , 
etRodberto, duci Normannorum, aliisque pluribus in- 
gentem pecuniam promisit, si iideiiter sibi adminicu- 
Jarentur, et hostiles copioe subigerentur. 

Igitur, Quadragesimali tempore (i), rex Franciae et 
dux Normanniee Brehervallum obsederunt, ibique 
fere duobus mensibus laboraverunt. llluc prcsbyteri 
cum parochianis suis vexilla tulerunt, et abbates cum 
hominibus suis coacti convenerunt [^2). llluc Rodbertns 
Belesmensis ingeniosissimum artiticem adduxit, cujus 
ingeniosa sagacitas ad capiendam JerusaJem Christia- 
nis profecit. llic machinas construxit, contra muni- 
mentum hostile super rotulas egit, ingentia saxa in 
oppidum et oppidanos projecit, bellatores assultus 
dare docuit, quibus vallum et sepes circumcingentes 
diruit, et cuimina domorum super inhaliitantes deje- 
cit, tantisque calamitatibus adversarios addeditionem 
coegit. \etus odium inter Bodijertum et Goellum diu 
pro antiquis reatibus inoleverat, idemque Bodljertus, 
ut tempus ultionis opportunum viderat, Guillelmum 
Bretoliensem consilio etauxiiio, plus quam omnes alii 
pares sui, adjuverat. Goellus aulem proljus et callidus, 
et praedo malignus , ecclesiarumque violator erat. 
Nobiles et animosos parentes liabebat, quorum admi- 
niculis Breiiervallum in descrta et silvestri regionc 
castrum firmaverat, et magnanimitate sulDsidiisque 
tanta prceiiorum pondera strenue pertulerat. Denique, 
ut tam magnos principes et animosos sibi summoperc (i) Pendant le careme ilc iog4- 

(2) Ces details presenteul tous les caracteres d'iine levee en masse 
organisee. 416 IIISTORTA EGCLESIASTIGA. [1094] 

adversari prospexit, pacem a domliio socero suo pe- 
tiit, el gaiideiite Guilielmo impetravit, eique tunc, 
rep-lbus et ducibus diu vexatis, arcem de Ibreio hono- 
rifjce reddidit. 

Haec nimirum est turris faraosa , ingens et muni- 
tissima, quam Albereda, uxor Radulfi, Bajocensis co- 
mitis(i !, construxit, et Ilugo, Bajoce isis episcopus(2), 
frater Johannis, Rotomagensis archiepiscopi , contra 
duces Normannorum multo tempore tenuit. Ferunt 
quod prcefata matrona , postqunra multo labore et 
sumptu seepefatara arcem perfecerat, Lanfredum ar- 
chitectum, cujus ingenii laus super omnes arlifices, 
qui tunc in Galiia eranl, transcenderat, qui, post con- 
structionera turris de Pedveriis (3), magister hujus 
operis extiterat, ne simile opus alicubi fabricaret, de- 
collari fecerat. Denique ipsa pro eadem arce a viro suo 
perempta est, quia ipsum quoque ab eadera raunitione 
arcere conala est. 

En volubilis fortuna quotidie rotatur, et raundi sta- 
tus variabiiiter agitatur. Insipiens nirais excaecatur, 
qui talia videt assidue, nec castigatur; sed confidit in 
eo, qui clto praecipitatur. Mortalis raortalera in raor- 
tera impellit, parique cursu sequitur illum, quem in 
exitium praBmisIt, meritoque sibi, vel aliis, suIFragari 
posse, proli dolorl amittit. 

(i) Aubree, femiue de Raoul, conite de Bayeux et dTvri , frere 
uterin de Richard I", dont on a uae charte sous la date de loii, en 
faveur de Saint-Ouen de Rouen. 

(2) Hugue, eveque de Bayeux, lcur fils aine. | 

(3) M. Stapleton pense qu'il s'agit ici du chateau de Pithiviers, | 
bati vers 990, par Alvise ou Heloise de Champague, mere d'lsem- [ 
bard, seigneur de Pithiviers, d'Odolric, eveque d'Orleaus, et d'Agnes, 
nientionnee dans piusiours charles. [1094] LIBER OCTAVUS. 4l7 

Pace facta inter pugnaces adversarios_, miiltis gau- 
dentibus, solus Rodbertus Belesmensis admodum fiilt 
iratus, quia ipse ad consilium pacis, ue impediret, 
non fuerat invitatus, qul praecipuus praesederat ad 
bellicos apparatus, ut atrox et protervus hostis con- 
funderetur superatus. Rodberti enim argutiae et vires 
formidandae super omnes alios praevaluerunt, et in- 
signem sensu militiaque praedonem mirandis machi- 
nationibus terruerunt, quem antea reges et duces, in 
asylo suo ludentem, et inimicos multis versutiis sub- 
sannantem, a cachinnis cohibere nequiverunt. Denique 
prsefatus miles, ut concordiam inter discordes factam 
cognovit, cuneos suos protinus convocavit, nulllque 
fraudem sul cordls detegens, festinanter remeavit, ct 
ad Sanctum Cerenlcum (i) super Rodbertum Geroia- 
num ex improviso convolavit. Municipes autem, Rod- 
bertum in expeditione generali cum duce putantes, 
exierant, et sparsim per agros securi pro libitu suo 
discurrebant. Cumque vafer insidiator cum copiis suis 
repente irrueret, et oppidum Ingredl, castellanosque 
sibl subire satageret , Geroianus nutu Dei hostilem 
impetum prcevenit, et munitionem cum suis celeriter 
intravit, et Belesmensis, quod velle suum de capiendo 
castro frustratum est, doluit. Deinde ad praedandum 
sese convertit, unum militem occidit, et plurima 
damna fecit. Sic nequitia ejus et fraus detecta est, et 
exindemanifesta guerra inchoalaest. Geroianus autem 
Golsfredum de Madenia (2), et Guillelmum de Sil- 
leio (5) , allosque plurlmos auxiiiatores habuit , totam- 

(i) Saint-Cencri-sur-Sarte. 
(2) Gcofiroi do Mayenne. 

(5) Sillc-lc-Guillauine, ;i tlistancc; «'gale crAlencon ii Maycnne, avail 
ni. .27 418 HISTOKIA ECCLESIASTICA. [1094] 

que circa Alencionem , per tres menses, provinciara 
devastavit. Henricus, Guillelmi Magni, regis Anglo- 
rum, filius, Danfrontem possidebat (i), et superRod- 
bertum, cui proefatum castellum abstulerat, immo su- 
per fratres suos : regem et ducem, guerram faciebat, 
a quibus extorris de cespite paterno expulsus fuerat. 

In initio mensis julii, Rodbertus Geroianus cum fa- 
miiia Henrici, aliisque commanipularibus suis expe- 
ditionem fecit, et ingenti proeda direpta, hostes cum 
copiis suis insectari coepit. Cumque Geroianus auxi- 
liarios suos ad sua properantes conduceret, et alacriter 
confabulando cumnotiset amicis, longius iret, subito 
riimor ortus est, quod occisus esset. Mox dolor ingens 
omnes perculit, et terribilis clamor in castro perso- 
nuit. Castrenses expalluerunt, et omne consilium ac 
virlle robur amiserunt. Paganus itaque de Mondu- 
blel (2), et Rotro de Monteforti (3), aliique muniones 
castri defecerunt; ac, ut Belesmensi faverent, sicut 
quidam ferunt, nemine cogente castrum sine defen- 
sore deseruerunt. Radegundis autem uxor, tam diris piis ce nom du seigneur dont nolre auteur parle ici, ou de quelqu'un 
de ses predecesseurs liomonymes. II faut se garder de confondre ce 
lieu avec Silli-en-Gouffern , qui devait appartenir a quelque ami et 
vassal de Robert de Belleme. 

(i) Depuis loga, comme nous venons de le voir. 

(q) MontdouLleau , arrondissemcnt de Yendome. Ce lieu, qui fai- 
sait autrefois partie du Maine, doit son surnom a Hugue Doubleau, 
petit-iils de Foulque Kerra, qui fut la tige de ses seigneurs. Nous 
venons de voir figurer Payen de Montdoubleau ci-dessus, p. 296, ou 
iiotre auteur a mieux ecrit ce nom : Mons Dublelis. 

(3) Montfort-le-Rotrou, arrondissement du Mans. Cette commune 
a tire son surnom de Rotrou, troisienie fils de Rotrou I", comte du 
Pcrche, l'un dcs dcvanciers de celui qui fignre ici. [1094] LIBER OCTAVES. 419 

perculsa rumoiibus, expalluit, et in castro certitudi- 
nem rei cum suis praestolari decrevit. Sed sola mulier 
contra procaces viros, quod sibi bonum videbatur, de- 
fendere non potuit. Porro, illis de castro egredienti- 
bus et impudenter vociferantibus, Rodbertus Belesmen- 
sis, comperta hujusmodi re, statim aliuit, munitionem 
propugnatore vacuam reperit, facile intravit, penitus- 
que spoliavit, flammisque reliqua concremavit. In- 
gress! castrum, lebetes super ignes ferventes invene- 
runt, carnibus plenas, et mensas mappulis coopertas , 
et escas cum pane super appositas , Sagiensesque mo- 
nachi brachium sancti Cenerici de ecclesia tulerunt , 
et in Sancti Martini coenobium reverenter transtule- 
runt. Nam reliqua pars corporis ejus in Castello Theo- 
dorici super Maternam fluvium (i) servatur, et a Gallis 
celebri devotione ven^ranter excolitur. 

Cumque Geroianus ab amicis Isetus reverteretur, et 
de damno inimicis iterum inferendo frustra meditare- 
tur, quia nulla potentia mortalium longa est, adversis 
rumoribus perceptis, ex insperato confractus est. Sic 
nobilis miles protinus exheredatus est, et extraneorum 
hospltia exul repetere coactus est. Eodem anno, Rade- 
gundis, uxor ejus, proba femina et honesta, defuncta est. 
Quampaulo postGuillelmusinfans, filiusejus,moriendo 
secutus est, quem Rodbertus Belesmensis obsidem ha- 
buerat, et per manus Rodberti de Poileio^a), ut dicunt, 
veneno extinxerat. 

Geroianus itaque, tot infortuniis laesus, ad amicos 

(i) Chateaii-Thierri sur Marne. 

(2) Probablement Poille, arrondissement de La Fleche. Eude de 
Poilie figure comme temoin dans une charte de Robert de Belleme, 
sous la date de 1092. 4-20 HISTORU ECGLESIASTICA. [1095] 

confLigit, auxillumque petivit, solatioque parentum 
et amicorura corroboratus , spem ad meiiora erexit. 
Deinde castellum sequenti anno super Montem Acu- 
tum (i) firmavit, acerrimamque ultionem contra Be- 
lesmensera exercuit. At ille, nimisfurens, ad ducem 
cucurrit, multisque questihus ac promissis excivit, 
atque ad obsidendum Montem Acutum cum exercitu 
Normannioe adduxit. Tunc Gaufridus Madeniensis, 
aliique optimatesCenomannornm, ducem convenerunt, 
eique pro Geroiano, cognato scilicet suo, blande suppli- 
caverunt, A quo protinus, quia llexibilis erat ad mi- 
sericordiam, inpetraverunt ut castrum, quod nuper 
constructum fuerat , dirueretur, eique tota hereditas 
ejus cum pace restitueretur. Quod et ita factum est. 

Sicut post nimiam tempestatem serenltas redlt, ho- 
minesque laetificat, sic divlna justitla reos plerumque 
verberat, et clemens bonitas afflictos mltigat, et poe- 
nltentes justificat, purgatosque ple remunerat. 

Gerolus Itaque, multis calaraitatlbus eruditus, Deo 
gratias egit, cujus ope post multos agones pristinum 
honorem recuperavit, et fere xxx annis postmodum 
inter loeta et tristia vltae cursum pereglt. Feliclam 
vero, Guarnerli de Coneraia (9.) fillam, conjugem acce- 
pit, qua? tres iilios, totldemque filias peperit : Guil- 
lelmum scillcet et Rodbertum ac Mattheeum; Aga- 
tham, Damatam et Avellnam. 

(i) Montaigii, sur le terrifcoire de la Poote des Nids, a une denii- 
lieue ouest de Saint-Ceneri, et uon pas Monlaigu prcs Bais, comnie 
nous ravons dit, a tort, ci-dessus, t. II, p. 27. 

(2) II parait que ce seigneur ne s'appelait pas Garnier, mais Aves- 
gaud de Connerre. On a de iui unc charte cn favenr de Saint-Vincent 
du Mans, sous la dale du i" mai iioo, dans laquelle sont ciles Brille 
sa fcrnnie, Fclicic sa (ille et Hobcrt Giroie son gendrc. [1095] LIBER OCTAVUS. 421 

Belesmensis niunio novum castellum (i) totis nisibus 
(iestruere studuit, et pagenses de omni potestate sua 
et vicinitate ad angariam (2) coeptae dejectionis com- 
pulit. Et quia homines Sancti Ebrulfi ad dissipationem 
castri non affuerunt, quia ditioni ejus subdi minime 
debuerunt , vehementer contra monachos intumuit, 
et per unum annum ingentia damna eis intulit. Ho- 
raines sancti patris Ebrulfi ad suorum opera castrorum 
violenter cogebat. DifTugientium vero praedas diripie- 
bat, et ipsum coenobium se destructurum crudeliter 
minabatur, nisi omnino sibi, utdomino, in omnibus 
manciparentur. Denique in tantum crevitejus vesania, 
ut pene omnes ecclesiasticae possessiones in vicinio, 
ejus depopularentur insolentia. Unde monachi claus- 
trales gravi arctati sunt penuria, et Rogerius abbas 
oompulsus est Guillelmi regis subsidium deposcere in 
Anglia, ad usus egenorum, quibus tyranni depopu- 
latio alimenta sustulerat necessaria. Aliis quoque Dei 
famubs, qui sub eo, vel in ejus vicinio, crudeliter 
imminebat, eosque pluribus damnis et afflictionibus 
absque misericordia saepe contristabat. Hoc Sagienses 
et Troarnenses, hoc etiam attestantur Cenomannen- 
ses (3), qui per ejus saevitiam et injustas exactiones 
frequenter ira tristitiaque expalluere lugentes. 

Sagiense quoque cpiscopium Rodbeitus contra jus 
et fas comprimebat, et Guillelmo Belesmensi avo ejus 
a Ricardo duce datum asserebat, et multis oppressio- 

(i) II ne s'agit pas ici de Neufchatel cn Saonnois , que Robert n'avait 
aucun interet a detruire, puisqu'il lui appartenait, mais du nouveau 
chateau de Montaigu, qu'il ctait impationt dc voir cntieremcnt rase. 

(2) La corvcc. 

'"^] Los mnincs dc Sainl-Marlin dc Sco/, dc Troarn ct du Mans, 422 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1095] 

nibus ac detrlmentis ecclesiasticas possessiones valde 
aggravabat, Unde venerandus Serlo episcopus eum 
excommunicavit, et pontlficali rigore totam terram 
ejus interdixit; ne divinum ibidem ofScium celebra- 
retur, nec mortuorum corpora humarentur. Rodbertus 
autem, qui pro duritia jure Talavacius (i) vocabatur, 
induratus ut Pharao, pontificalibus plagis sive unguen- 
tis non emoUiebatur; sed ad omne nefas quotidie de- 
testabiliter augmentabatur. Ipse, sicutlsmael, contra 
omnes vicinos manus armatas atrociter erigebat, mo- 
nachos et clericos et inerme vulgus saeva tyrannide 
terrebat, et damnis contumeliisque frequenter illatis 
miserabiliter afiligebat. Temporibus illis principalis 
censura super illum praevalere nequibat, quera saecu- 
laris potentia nimium extollebat, et malorum imma- 
nitas morum intolerabilem farailiaribus , amicis et 
clientibus faciebat. Homines privatione oculorum et 
amputatlone pedum raanimmve deformare parvipen- 
debat, sed inauditorum commentatione suppliciorum 
in torquendlsmiseris, moreSIcullPhalarls, tripudlabat. 
Quos in carcere pro reatu aliquo stringebat, Nerone, 
seuDecio, vel Diocletiano saevior, indicibiliter crucia- 
bat , et Inde jocos cum parasitis suis , et cachinnos 
jactabundus exercebat. Tormentorum, quae vinctis 
inferebat, delectatione gloriabatur, hominuraque de- 
tractlone pro poenarum nlraietate crudelis laetabatur, 
raagisque affectabat supplicla miserls inferre, quam 
per rederaptionem captivorum pecunlas augere. Ple- 
rumque de vlnculls ejus, auxillante Deo, multi evase- (i) Ce sobriquet avait ete donne a son aieul, a cause de l'habitude 
qu'il avait de porter un bouclier ainsi nomme. LIBER OCTAVUS. 423 

ruiit, suasque postmodum injurias fortiter ulti sunt; 
pro quibus , si , humana ratione et clementia tactus , 
voluisset, ingentem censum et honorifica percipere 
servitia potuisset. Terribilis multis, multos metuebat, 
etquia plures, conscientia mordaci stiraulante, suspec- 
tos habebat, nocte dieque meticulosus in aerumnis 
utique laborabat, sibique vix aliquem fidum credebat. 
Miles quidem magnus erat in armis et acerrimus, in- 
genio et eloquentia cum fortitudine pollebat. Sed nimio 
tumore et crudelitate omnia polluebat, scelerumque 
nefaria congerie dona, sibi divinituspraestita, obscura- 
bat. Ob insolentiam et cupiditatem plurima contra 
collimitaneospraelia coepit, sed saepe victus, cumdamno 
et dedecore aufugit. Hoc bene noverunt Corbonienses 
et Cenomannenses , Normanni affines, proximique 
Oximenses, qui tyranno fugiente facti sunt victores. 
Hocfeliciter experti sunt Goisfredus, Moritonise comes, 
et Rotro filius ejus; Helias quoque Cenomannensis, 
aliique affines, quibus ipse semper infestus detrimenta 
moliebatur, sed judicante Deo duriora jiu^e patiebatur. 
Triginta quatuor castella munitissiraa possldebat, mul- 
tisque millibus hominum dominatu praeeminebat. 
Hugo tamen de Nonanto (i ), pauper oppidanus et vici- 
nus, multis annis ei restitit, et ingentia damna inju- 
riasque frequenter intulit. 

Agnetem, filiam GuIdonisPontivi comitis (2), uxorem 
habuit, quae Guillelmum Taivatlum, totius honoris ejus 
heredem, peperit. Saevus maritus generosam conjugem, 
non, ut decuit, propter dileclam sobolem honoravit; (i) Hngiie, seigncur »lc Nonant-sui'-Qiieuge (Orne), 
(■>.) A^nrs, nilc (1r Gui 1"', comtr de Ponthieu. 424 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

immo raultis eam afflictionibus, ut odibilem ancillam, 
contristavit. Quin etiam multo tempore in arce Beles- 
mensi, velut latronem, custodiae mancipavit. Tandem, 
auxilio industriaque fidelis cubicularii erepta, de car- 
cere clanculo exivit, et ad Adalam, Carnotensem co- 
mitissam(i), confugit, et inde, iiunquamad tyrannum 
reditura , in Pontivum secessit. 

Diris conatibus et terglversationibus praefati lanionis 
Neustria saepe turbata est, et Cenomannica regio vici- 
nitasque circumjacens praedis ac caedibus incendiisque 
feraliter profligata est. Episcopatus et coenobia super 
illo ad Dominum Sabaoth clamaverunt, in quorum 
terris castella violenter consita sunt, et possessiones 
Sanctorum temeraria invasione ejus diminutse vel spo- 
liatae sunt. Uticenses vero monachi, post multa damna 
et labores, metusque, guerram ejus ferre non potue- 
runt. Unde coacti, dicara (2) per totam terram suam, 
quae hactenus a malis consuetudinibus libera fuerat, 
fecerunt, et lx librasCenomannensium de censupagen- (i) Adele, comtesse de Blois, fille de Guillaume-le-Conquerant. 

(2) INous croyons ne pouvoir mieux faire connattre le sens de ce mol 
que par la definition qu'en donne notre savant correspondant, M. Sta- 
pleton, dans les Magni Rntuli Nonnnnnire. Le mot dicn est synonyme 
de talea (taille). On sait qu'une taille etait un baton de la longueur 
d'un empan, sur lequel des entailles designaient des somnies en pro- 
portion avec leur etendue, et qui, coupe de maniere a diviser cliaque 
entaille en deux, etablissait au moyen du rapprochement des deux 
moities , d'une maniere incontestable , le compte courant entre le 
creancier et le debiteur. Ce procede de compte, encore employe par 
les boulangers, servit long-temps en Normandie et en Angleterre 
pour le recouvrement des impots, et c'est de la que proviennent les 
mots de taille et de compte. Les seances de l'Ecbiquier des comptes 
d'Angletcrre ont ete designees par ces mots : ad taleas, avant de 
1'ctre par ccux-ci ; nd scaccarium. LIBER OCTAVUS. 425 

sium Rodberto dederunt, ne moiiasterium et coloiios 
ejus ulterius vexare (i), sed in pace Dei cultores legall 
theusebia (2) tripudiare sineret. Alii quoque monachi 
et inermes clerici simili pretio se redemerunt, datisque 
magnis sumptibus frendentem tyrannum sibi placave- 
runt, quia tunc ingentera saevitiara ejus reges seu duces 
principali censura corrigere ad quietem ecclesiarum, 
negaverunt. 

XXV. [1095?] In diebus illis, antiqui optiraates, qui 
sub Rodberto duce, vel filio ejus Guilielmo rege, mili- 
taverunt, humanae conditionis more hominem exue- 
runt. Rogerius de Monte Gomerici apud Scrobesburiam 
monachile schema devotus suscepit, et in basilica sancti 
Petri aposloli, quara extra urbem inter duo iluraina : 
Meolara et Sabrinara , condidit (5), triJjus diebus in 
colloquiis divinis et oratione inter servos Dei perman- 
sit. Tandem, vi° lcalendas augusti, mortuus est, et in 
basilica sancti Petri sepultus est (4) , postquam Hugo 
de Monte Gomerici, fiiius ejus, comes in Anglia factus 
est, et Rodbertus de Relisrao totura honorera ejus in 
Normannia nactus est. Porro Rogerius Piclavinus et 
Arnulfus, Phiiippus et Ebrardus de paterna lieredi- 
tate nihil habuerunt; quia duo priores, ut dictura est, 
Rodbertus et Hugo, citra raare etultra, totura patris 
jus obtinuerunt. Rogerius taraen et Arnuifus, qui 
militi£e prol^itatisque titulis inter contubernaies va- 
luerunt, consiiio patris, suaque procuratione, gene- (i) Noas pensons qa'il faut lirc : vexaret. 
(2) La piete, le culte de Dieu. 
(5) Voyez ci-dessus, t. II, p. 4' 6. 

(4) Le 27 juillet. Nous pensons, contrc 1'opinion dc nos dcvanciers, 
qne cc fut en ioq5. 426 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1095] 

rosas coiijuges acceperunt, et ambo comites, potentia 
divitiisqne pollentes, aliquandiu floruerunt. Sed ante 
mortem , pro perfidia sua , honores adeptos perdide- 
runt (i). Philippus autem et Ebrardus litterarum stu- 

dio, et pueritia(2), labentisvitse cursum, sategerunt 

varla. Philippus enim cumRodberto duce peregre pro- 
fectus est, et Antiochiae mortuus est (5). Ebrardus 
vero, qui de Adelaide comitlssa (4) natus est, in ca- 
pella Henrici regis clericali officio inter medlocres 
functus est. 

Rogerius quoque deBellomonte, sapiens et modestus 
heros, qui dominls suls duclbus Normannlae fidelis 
semper extitit, in coenobio Pratellensi (5), post eme- 
ritse militlae tempus , colla monachatui submislt. IUud 
enlmUnfredus de Vetuhs, pater ejus, in proprio fundo 
fundaverat, et ipse post patrls obltum muitls posses- 
sionibus et ornamentis dltaverat. Ibi Rodbertus de 
Bellomonte, filius Unfredi (6), quem Rogerius de (i) Roger, surnomme le Poitevin, parce qu'il avait epouse la com- 
tesse de la Marche, et Arnoul, raari de la fille d'un roi d'Irlande, 
perdirent les comtes de Lancastre et de Pembroke pour s'etre attaches 
au parti de Robert Courle-Heuse en 1102. 

(2) IXous pensons qu'il faut lire : peritia. 

(3) Nous retrouverons ce personnage dans le livre suivant. 

(4) Adelaide, fille d'Everard, seigneur du Puiset, seconde fenime 
de Roger de Montgommeri. 

(5) Uabbaye de Saint-Pierre de Preaux, foudee par Onfroi de 
Yieilles. Vieilles est une ancienne petite commune sur la rive gauche 
de la Risle, aujourd'hui reunie a Beaumont-le-Roger. 

(6) II eut ete plus convenable d'appeler ce personnage Robert-Ie- 
Dapifer, comme le fait la charte de fondatiou de Saint-Leger de 
Preaux, ou Robert, fils d'Onfroi, que de lui donner le nom du cha- 
teau bati par son fr('re Roger. 

II existait un troisieme fds d'Onfroi , nommc Guillaumc , qui donna [lO^ LIBER OCTAVUS. 427 

Clara(i ) occiderat, tumulatus quiescit, et ipse Rogerius 
jamsenex, fraterejus, post aliquot aunos conversionis 
suae (2) bono fine quievit. Filios vero suos : Rodbertum 
et Henricum, honoris sui censatos heredes dereliquit, 
quos in hoc saeculo gratiaDei multumsublimavit. Ami- 
citia siquidem et famiharitate regum , comitumque po- 
tentium illustrati sunt. Generosis et facundis conjugi- 
bas et insigni prole utriusque sexus, raultisque divitiis 
cum honoribus ditati sunt. Rodbertus enim comitatum 
de Mellento in pago Vilcasino hereditario jure post 
Hugonem, Adelinse matrissuaefratrem, possedlt, et in 
Anglia comitatum Legecestriae cum aliis plurlbus et 
gazis, Henrici regis dono feliciter obtinuit (3). Hen- 
ricHus autera, frater ejus, strenuitate sua et legalitate 

a Saint-Leger de Preaux xxx maii.ws ieirce in .sylva quce Oiice vitlgo 
nominatur (la foret de BeaumoQt). 

Tous ces doniaines : Vieilies, Beaumont et la foret d'Ouche, Beau- 
montel, etc, paraissent avoir ete donnes a Onfroi de Vieilles par son 
frere Raoul, qui administra cn qualite d'econome Tabbaye de Bernai, 
avant 1048, epoque ou il fut nomme abbe du Mout-Saint-Michel. 
L'exemple de Raoul fiit suivi par son successeur Thierri , moine de 
Jumieges, qui disposa de la moitie du bourg de Bernai, avec un im- 
mense territoire rural, en faveur de Roger de Montgommeri, dont il 
etait, dit-on, parent. 

(i) Roger de Clare ou de Bienfaite, fds aine de Richard de Bien- 
faite, est le meme personnage que nous venons de voir figurer ci-dessus, 
p. 343 et 344» et le frere de Gislebert de Tunbridge ou dc Clare 
(ci-dessus, p. 407). H vivait encore en i lao, et portait indiflTeremment 
les deux noms de Clare, chateau de son pere dans le comle de Suffolk, 
ou de Bienfaite pres Orbec. L'egHse de Saint-Jean de Claro fut donncc 
a Pabbaye du Bec en logo, par son frere Gislebert. II est probable 
que Robert de Beauniont, ou plutot de Vieiilcs (car cc fut son frcre 
Roger qui fonda Beaumont), aura ete tue par Rogcr de Clare, dans 
quelque demele relatif a la possession de Brionne. 

(2) Ces mots ne nous paraissent pas permettre de rapporter a T094 
la mort de Roger, cnmme on l'a fait ju!:qu'iri. 

(3) En iio3. 428 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

comitatum de Guarewico promerult (i), et elegantem 
Margaritam,GoisfiediMoritoniaecomitisfilIam(2),coii- 
jugem accepit; cujus religioiiis et honestatis fama ce- 
lebris liabetur, et longe lateque \n vicinis regionibus 
inter prsecipuas mulieres divulgatur. Haec marito suo 
Rogerium et Rodbertum de INovoburgo peperit, quo- 
rum sublimitas in Anglia et Neustria tempore Henrici 
regis preecipiie fulsit (3). Praefati consules Pratellense 
monasterium jure dilexerunt, et multis opibus locu- 
pletatum honoraverunt, quod antecessores eorum in 
optimo loco prope portum raaris (4) et Pontem Alde- 
mari, ubi rapide pontum Risela petit, construxerunt. 
ibi raonachi ad laudem et cultum omnipotentis Dei 
divinitus convocati sunt, et a religiosis ac sapientibus 
poedagogis regularl disclpllna ple instltuti sunt (5). 

(0 En io68. 

(2) Marguerite, fille de Geoffroi, deuxieme du nom, seigneur de 
Mortagne, el; de Beatrix de Rouci. 

(5) Outre Rogcr, comte de Warvviclv, et Robert du Neubourg, 
cette darae eut pour eufants Rotrou, eveque d'Evreux, puis arche- 
veque de Rouen; Henri, Geoffroi, et, suivant La Roque, une fille 
nommec Marguerite. 

(4) Cest probablcment de Honfleur que notre auteur veut par- 
ler ici. 

(5) Notre auteur, au milieu de toutes ses digressions, a laisse ternii- 
ner l'annee 1094, sans parler des evenements militaires dont la Nor- 
mandie fut le iheatre, et dont quelques uns s'accomplirent pourtant 
tout pres de !ui. Nous croyons devoir y suppleer succinctement. * 

Dans les premiers jours de Tannee, Robert envoie des ambassadeurs 
en Angietei-re pour declarer a son frere qu'ennuye de ses refus d'exc- 
cuter le traite conclu entre eux, il va recomraencer les hostilites. 
Guiliaume se rend, vers le i""' fevrier, a Hastings, pour la dcdicace 
de Tabbaye de la Bataille; puis passe la mer vers le milieu du careme. 
Les barons qui avaient souscrit le traite, donnent tort a Guillaume, 
qui se retire fort irrite a Eu, pendaut que Robert revient a Roucii. 
Le roi, par ses largesses et scs piomesscs, lasserable beaucoup de 
soldals, ct pratiqiic dc nonvollcs inirlligcnccs parmi lcs seigncurs Nor- LIBER OCTAVUS. 429 

Primus abbas Pratelleiisis ecclesiae , quls , quaiitusve 
(uerit, epitaphium, quod iii claustro super tumulum 
ejus iiitescit, ad ostium basilicae in australi climate sic 
iiituentibus perspicue ostendit. 

Ecce sub hac tuiiiba legitur sinc follc coluniba, 

Abbas Anfridus, vir probus alque pius. 
Pervigil implebat quod lex divina jubebat, 

Ejus consilium quae fuit, ct studium. 
Debilibus, dubiis, c»cis, claudis, peregrinis, 

Trctum, pcs, oculi, consilium, baculus. 
Triginta Pbcebus, dum decidit islc, diebus, 

Torruerat pisces, cui Dcus csto quics (i). 

Ricardus autem de Furnellis (2) moderno tempore 
idem monasterum rexit (5) , quera Rodbertus Tumba- 
leniensis ad monachatum Bajocis ecclesia Sancti Vigo- 
ris suscepit. Verum Odone prtesule, qui novi coenobii 
fundator erat, in carcere Guillelmi regis gemcnte, et 
RodbertosophlstaMontemSanctiMichaelisdepericulo mands. 11 s'empare ensuite a main armee du chateau de Bures, et 
traite durement la garuison. Enfin il n'epargne aucun moyen tle 
pousser a bout son frere. Pioliert appelle a son secours le roi Phiiippc ; 
ce monarque enleve aux partisans dc Guillaume la villc d'Argentan 
et beaucoup de prisonniers; Robert, dc son cote, prend le fort cha- 
teau du Ilomnie en Cotcntin, ou Guillaume Peverel commandait une 
garnison dc huit cents gucrriers. Ce chateau n'appartcnait pas a 
Guillaume, mais a son frere Henri, alors d'intclligence avec lui. L'or 
deGuillaume, seme ii propos, arreta les avantages de ses enncmis, 
et cngagca le roi dc France a renlrcr bicn vite dans scs Etats. On a 
peinc ;i concevoir que la prise d'Argentan en particulier n'ait eu au- 
cun retcnlissement dans le recit d'un historien qui n'en etait pas (iloi- 
gne dc dix licues. 

(i) Ansfroi, premier abbe dc Prcaux (io44?-i7 niars 1078). 

(2) Fourncaux, fief ct hameau sur FaveroIIes ct Portcs, canton de 
Conches. 

(0) Ricliard dc P'ourncaux (i m)i-5o janvicr ii3i). 430 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

maris, unde coenobita erat, repetente, seu potius in 
Latias partes, iit supra retuli, migrante, nova con- 
structio et imperfecta celeriter dissipata est; et concio 
fidelium, quae illuc confluxerat de diversis locis, rec- 
tore carens, cito dispersa est (i). Ricardus itaque, unus 
ex illis, divinis litteris eruditissimus fuit, et in tanta 
devastatione teneri gregis religiosos sophistas quaesivit, 
in quorum contubernio, dogmatibus almis inliserens, 
reverenter habitavit. 

Ea nempe tempestate in Normannia florebant An- 
selmus Beccensis, Gerbertus Fontanellensis, Gontar- 
dus Gemmeticensis (2), aliique plures, in templo Dei 
lucentes lucernoe , a quibus insigniter illustratus, salu- 
bris hauriebat ubertatem doctrinae. Defuncto autem 
Goisfredo abbate (5), Ricardus ad regimen Pratellensis 
abbatise electus est; quod Rodberti ducis et Henrici 
regis tempore fere xxiv annis tenuit, ibique defunctus 
est. Hic in divinis codicibus apprime studuit, in via 
Dei, per antiquorum vestigia patrum psallens, ab ado- 
lescentia cucurrit, famelicisque pueris aenigmaticum 
panem in domo Domini benigniter fregit, manumque 
tendentibus alacriter et ubertim distribuit, torpenti- 
bus quoque et recusantibus ut manderent vim intulit. 
Commentarium super Genesim Mauricio, Sancti Lau- 
nomari Blesensium eruditissimo abbati, edidit, et aliud 
domno Adeielmo, eruditissimopresbytero, conscripsit, 
Flaviacensi quidem monacho , qui cum Fiscannensibus 

(i) Voyez ci-dessus, p. 264. 

(2) Saint Anselme; abbe du Bec (1078-4 decembre logo). 

Gerbert, abbe de Fontenelle (io63-4 septembre 1089). 

Gontard, abbe de Jumieges (1078-26 novembre logS). 

(5) Geoffroi, troisirme abbe de Preaux (log^-So aoiit iioi). LIBER OCTAVUS. 431 

Sancti Trinitati reverenter militans, consenuit. Egre- 
gioClimiacensium abbati,Pontio, eximiam explanatio- 
nem super parabolas Salomonis contexuit, aliisque 
venerabilibus personis Ecclesiastem et Cantica Can- 
ticorum acDeuteronomium luculenter exposuit, mul- 
tosque tractatus super obscura prophetarum proble- 
mata allegorice seu tropologice disseruit (i). 

Nicolaus , levita et abbas sancti praesulis Audoeni , 
tertii Ricardi, ducis Normannorum, filius fuit, multa- 
quebenignitate et cliaritate, aliisque virtutibus floruit, 
et in Ecclesia Dei usque ad quartum annum post mor- 
temGuillelmi regis, consobrini sui, specialiter efFuIsit. 
Hic, compellente Rodberto duce, patruo suo, puer mo- 
nachus in coenobio Fiscannensi sub Johanne abbate 
factus est. Sed post aliquot annos a Guillelmo duce ad 
praefatce regimen abbatise in adolescentia assumptus 
est. In regimine vero positus, subjectis intus exter- 
nisque magis prodesse quam praeesse studuit. Et 
postquam , adorato in Jerusalem sepulcro Domini , 
remeavit, quinquagesimo sexto regiminis sui anno 
iv° kalendas martii obiit (2) , et in ecclesia sancti 
Petri apostoli , quam ipse a fundamentis coeperat (5) , 
antealtare sanctae Dei genitricis Marise sepultus, esse 

(i) Sur les ouvrages de Richard de Fourneaux, voyez Vllistoirc lit- 
teraire de Fraiicc, t. IX, p. 107. 

(2) Nicolas dc JVorniandic, abbe de Saint-Ouen de Rouen (io56 ou 
1042-27 ou 28 fevrier 1092). Cest une question fort obscure de savoir 
s'il a gouverne le monastere pendant cinquante-six ans, conforme- 
ment au recit de notrc auteur, ou cinquante ans, comme le dit lc 
coutinuateur de Guillaume dc Jumieges. 

(3) Nous pensons que la porlion scmi-circulaire de batiment qui 
existe entre reglise actuellc et rhotel dc la mairie, est Tabside septcn- 
trionale de cet cdifice. On sait que saint Picrrc etait le palron priinilif 
de 1'abbave. 432 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

melius in resurreclione exspectat. Super istum struc- 
tura, de lignis pulchre depictis condita, nitescit, cujus 
in culmine Mauricius coenobita hujusmodi epitaphium 
iitteris aureis eleganter inseruit : 

Hic arnor et pietas, monachorum flos et honestas, 
Deponens artus, Domino vivit jNicolaus. 
Rexit amore gregem; quam cernis condidit aedem. 
TTaec lux occubuit, dum pisces Phoebns adurit. 

Helgotus, Cadoraensis prior, eruditione et virtutum 
exercitio pollens, venerabili Nicolao subrogatus est, 
et gubernaculo abbatiae Sancti Audoeni fere xx annis 
potitus est (i). Cujus tempore , conventus ejusdem 
ecclesice nuraero et religione laudabiliter auctus est. 
Tunc Gislebertus, quidam laicus, de Jerusalem Roto- 
magum venit, et a praefato patre ad monachatum 
susceptus, ecclesiae suae digniter profecit. Opus enim 
basilicoe, quod jamdudum (2) admiranda magnltudine 
intermissum fuerat, assumpsit; ibique pecuniam Albe- (i) Helgot (1092-20 novembre 1 112}. 

(2) II n'est pas inipossible que la portion d'eglise romane que nous 

veuons de signaler soit Touvrage de Gislebert, et peut-etre meme j 

cette chapelle septentrionale de Saiut-Etienne, situee dans le vesti- i 

bule; au raoins devait-elle en etre tres voisine, car nous pensons qu'il j 

faut entendre ici par vestibule la communication avec les batiments , 

claustraux, et non le porche occidental de Teglise. II est bien vrai j 

qu'en ii56, I'abbaye fut detruite par un incendie; mais nous avons j 

peine a croire que cette destructiou ait ete complete, et la portion ; 

d'eglise qui subsiste nous parait presenter les caracteres du xi*^ siecle, ; 

plutot que ceux d'une epoque deja avancee du xii^. Cette precieuse I 

relique architecturalc porte le nom de Chambre nux Clercs. Cest evi- ! 

demment Fabside a deux etages d'une chapelle placee a I'extremite du 1 

transsept septentrional. L'apparence en est fort modeste a 1'exterieur, 1 

011 elle semble ecrasee par les deux immenses edifices qui la pressent ' 

a droite et a gauclie; mais en dedans elle presente les pures et chastes | 

lignes de rarchitocture roniane, encore vierge. I LIBER OCTAVUS. 433 

radee Grossae , dominae suae, quae, in via Dei moriens, 
thesaurum ei suum commendaverat, lai^fjiter distraxit, 
etinde, aliorum quoque fideliura subsidiis adjutus, in- 
signe opus perficere sategit. Helgoto autem abbate 
xii" kalendas decembris defuncto, et ante altare sancti 
Stephani protomartyris sepulto, quod in vestibulo, in 
aquilonali plaga est, Guillelmus Balotensis (i),ejusdem 
ecclesiae a pueritia monachus, in ordine regiminis per 
annos fere xiv subsecutus est. Ipsius quidem tempore, 
basilica ingens olim a Nicolao cocpta, vix in annis lx 
consummata est, et a Goisfredo archiepiscopo cum 
aliis pluribus praelatis et subditis x° vi" kalendas novem- 
bris dedic«ta est (2). 

Eodem anno (i 126) Guillelmus abbas obiit, et Ra- 
gemfiedus, ejusdem monachus ecclesiae,regimen susce- 
pit; cujus tempore claustrtim, cum aliis monachorum 
officinis consummatum, specialiter emicuit (5). Tunc 
Fulbertus, archidiaconus et decanus Rotomagensis , 
aegrotavit, et monachile schema devolus suscepit. De- 
functusautem, in clauslroSancti Audoeni ante capitu- 
lum tumulatus est, et albo lapide decentercoopertusest. 
Titulus vero, qualis fuerit, illic ita insculptus, ostendit: 

Gloria mptropolis, cleri decus et diadenia 
Mortc tua, Fulberte, ruit; ruit illa profunda 
Fontis inexhausti sapientia, lingua diserta. 
Metropolitanus fuit arcliidiaconus iste, 
Canonicus prinnim, postremo coenobialis, 
Quarta dies erat ante diem quo claruit orbi 

(i) Guillaume Balot (1112-1126). 

(2) La dedicacc de la nouvello eglise eut licu le 17 octobre de celte 
meme annee, comme nous le verrons exprime plus clairement ci- 
dessous, livre xi:. 

(3) Raginfroi (1126-114.1 on ii4^)- 

III. 28 434 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

Yirgine cle sacra Christus, cum taata colurana 
Decidit Ecclesise, nulli pietate secunclus (i). 

XXVI. Fellci patriim decessione in Cliristo migran- 
tiiim, pius in terris moeret amor (ilioriim; qui, quam- 
vis eos regnum indubitanter speret ascendere super- 
num , adectuose tamen absentiam plangit eorum, 
metuens niraiam desolationem liic exulantium. Verum 
divina pietas Ecclesiam suam crebro visitat, et invisi- 
bili actu dulcedinis siiae consolatur, ne in via deficiat, 
quotidieque, missisad eam fortibus agonothetis, ad luc- 
tam corroborat. Hinc ait propheta : Pro patribiis tuis 
nati sunt tihi filii (.>.). Apostolis enim astra transvo- 
lantibus apostolici doctores successerunt, *qui verbis 
et operibus, in atriis Jerusalem stantes, fulserunt, 
Deoque suorum fructus laborum liuc usque accepta- 
biles offerunt. En , abinidante iniquitate in mundo, 
uberius crescit fidelium in religione devotio, et mul- 
tiplicata seges in agro surgit Dominico. In saltibus et 
campestribus passim construuntur coenobia , novisque 
ritibus, variisque schematibus trabeata, peragrant or- 
bem cucullatorura examiiia. Albedine in habitu suo 
praecipue utuntur, quasingularesab aiiis, notabilesque 
videantur. Nigredo in plerisque locis sanctae Scripturae 
humilitatem designat. Quem idcirco colorem religio- 
sorum fervor hactenus gratanter gestat. Nunc autem 
nigredinem, qua prisci patres, tam regulares clerici 
in cappis, quam monachi in cucullis, ob humilitatis 
specimen, usi suut, moderni, tanquara ob majoris justi- 
tiae ostentalionera, abjiciunt; inusitata quoque panno- (i) Cs personnage parait etre mort vers 1128. 
(u) Psalin. XLiv, 17. LIBER OCTAVUS. 435 

rum sectione suorum , ab allis discrepare appetunt (i). 
Voluntaria paupertas, mundique contemptus, ut opi- 
nor, in plerisque fervet ac vera religio, sed plures 
eis hypocritae seductoriique simulatores permiscentur, 
utlolium tritico. Paganns, Carnotensis canonicus, cog- 
noraento Bolotinus, pulchrum carmen Adonico metro 
nuper edidit (2), in quo palliatas horum hypocrisi 
superstitiones subtiliter et copiose propalavit. Ego 
autem in praesenti chronographia nunc nitor palam 
enucleare qualiter et a quibus antiqui schematis mu- 
tatio nuper coeperit pullulare, quoniam posteris lec- 
toribus Iioc autumo gratum fore. 

In Burgundia locus est, qui dicitur Molismus (5). 
Unde Rainaldus ait, Lingonensis episcopus (4) : 

Est quasi baptismus, quibus est in amore 3Iolismus. 

Ibi, tempore Phllippi, regis Francorum, venerabilis 
Rodbertus abbas coenobiumcondidit (5), et inspirante 
gratia Spiritus Sancti , discipulos magnae rejigionis 
aggregavit, studioque virtutum in sancta paupertate, 
juxta usum aliorum coenobiorum, comiter instruxit. 
Post aliquot annos, sancti Benedicti regulamdiligenter 
perscrutatus est, aliorumque sanctorum documentis 
patrum perspectis, convocans fratres, sic afTatus est : 
Nos,jratres ca?'/ssimi, seciindum normam sancli pa- j (i) II ne faut pas oublier que ceci est ecrit par un nioine noir. 
j (2) Ces vers ne sont pas arrives jusqu'a nous. — Kous pensons qu'il 
faut lire : Belotinus ou Balolinus. 
\ (5) Molenie, arrondissement de Chalillon. 

1 (4) Rainard, de la famille des comtes de Bar-sur-Seine et de Ton- 
lierre (fiis de Renaud I"et d'Ervide), evcque de Langres (fin de io65- 
bremicrs jours d'avril t685). 
(5) En 10J.3. 436 HISTORIA ECCLESIASTICA. ! 

tris Benedicti professionem fecimus. Sed, ut mihi | 

videtur^ non eani ex intei^ro tenemus, Multa, qucB \ 

ibi non recipiuntur, ohservamus , et de mandatis ejus ! 

pliira negligentes intermittimus . Manibus nostris non \ 

lahoramus , ut sanctos patresfecisse legimus. Simihi \ 

non creditisj o amici , legite gesta sanctorum Jnto- j 

nii, Macariij Pacomii, et ante onines alios , doctoris j 

gentium, Pauli apostoli. Abundantem victum et vesti- j 

tum ex decimis et oblationihus ecclesiarum habemus, I 

et ea quce competunt presbfteris , ingenio seu violen- 

tia suhtrahimus. Sic nimirum sanguine hominum | 

vescimur, et peccatis participamus. Laudo igitur ut 

omnino regulam sancti Benedicti ieneamus , caventes 

ne ad dexteram vel ad sinistram ah ea deviemus. 

T^ictum et vestiium lahore manuum nostrarum vin- 

dicemus. A femoralihus et staminiis , pelliciisque 

secundum regulam ahstineamus. Decimas et ohlatio- 

nes clericis , qui dioecesi famulantur, relinquamus. 

Et sic, per vesiigia pairum, post Christum currere\ 

ferventer insudemus. \ 

Hls dictls monachorum coiiventus non adquievit:( 

immo praedecessorum , quorum vita evidentibus mira-i 

culis insignita raanifeste refulsit, exempla et instituta,! 

venerabilium vestigiis trita vlrorum, moderatls novl-l 

tatlbus objeclt. Kiam, inquiunt, vitoe , qua sanct- 

patres olim in Gallia reJigiose vixerunt , quorun 

sanctitatem Deo placitam in vita et post humaiionen^ 

prodigia coniesiata sunt, juxta ritum et traditione\ 

eorum jamdiu ohseri^avimus , et usque admortem toh\ 

conatu conservare peroptamus. De hoc , quod redai\ 

guimur a te, pater venerande , quia exorhitamus \ 

rigore monachilis re^ulce . nec aspero gradimu\ LIBER OCTAYUS. 437 

Mgypiiorum pairum tramiie , qiii in Thebaida , et 
Sancia in Terra commorabantur inter harbaros anli- 
quo tempore, necessariam rationem subtili considera 
examinatione. 

NuUus doctor jure cogit jideles omnia pati pacis 
iempore, qua; sancti martyres compulsi sunt in per- 
secutionibus paganorum tolerare; quoniam nec ipsi 
eadem ante pressuram impiorum ultro perpessi sunt, 
quce, Tiecessitate postmodum cogente ,projide certantes, 
sustinuerunt. Hoc nimirum Dominus Petro manijeste 
declaravit, dicens : Cum esses junior, clngebas te, et 
ambulabas ubi volebas. Cum autem senueris, extendes 
manus tuas, et alius te cinget, et ducet quo tu non 
"vis (i). SecuTidum prcecepta cliviTice legis , prudenter 
iTiluere quaTn discrete in via Dei deceat te illos di- 
rigere, qui sponte sua conversi a mwidaTia prcwliate, 
sub tuo TTiagistratu eTneTidatiorem vitam vohmt ani- 
pere. Qua ratioTie potest approbcuH ut illos , qui 
ultro voluTit suum nequcuTi esse in bonum muiiue, ad 
latebras Pauli vel ATitOTiii violeiiter debeas ejfugare? 
llli quippe, parentum etiam suorum timore, de pater- 
Tiis laribus , ne occiderentur , fugere . Providus Ar- 
chiater cegrotum jovet teTUpcrato TnedicaTiiine , ne si 
nimis imporiuTice TTiedicaiionis vexat iTifirmum cru- 
ciamiTie, quem curandum susceperat, videatur extin- 
guere. Nullus prudcTis invalido injcTt onus impoT^ta- 
bile , ne lassus portitor, vel oppressus sarcina, pereat 
in iiiTiere. 

Sic palam monachis repugnantibus, dixit abbas Rod- 
bertus : Inimitabilem JEgyptiorum patrum vitam ad 

(i) Joluinii., XXI, i8. 438 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

informationem honi commemoro. Sed inde nulla 
vobis violenta imponitur eocactio, immo salubris pro- 
ponitur persuasio. Verum ad tenendam per omnia 
sanctl Benedicti regulam vos imnto , quam in pluri- 
bus prcevaricari , secundum id quod professi estis, 
vos veraciter agnosco. Unde superni judicis animad- 
versiojiem pertimesco , ne in nos desce^iat pro realu 
transgressionis , in tremendo judicio. 

Ad haec moiiachi responderiint : Beatus pater Be- 
nedictus , ut nobis omnibus e<,ndenter paiescit , heatum 
Maurum , monasterii sui priorem , quem a pueritia 
nutrierat, in Galliamnnsit, et librum reguloe , quem 
ipse vir Dei propria manu conscripsit , et lihram pa- 
nis heminamque viniper eum Francis destinavit. Hic 
a Theodeherto rege susceptus , usque ad obitum suum 
in Gallia permansit y atque Floro , regis consiliario, 
adjuvante , coenohium construxit , ibique cxl mona- 
chos , in loco qui Glannijolium dicltur, reu^ulariter 
instruxit (i). Discretus autem pater Maurus non 
mores ^gyptioriim, qui nimio solis ardore jugiter 
cestuant, imitatus est ; sed ritus Gallorum , qui scepe 
brumali gelu in Occidente contremiscunt , pie intuitus 
est , sicut a spirituali magistro scdubriter edoctus est. 
Dicit enim sanctus Benedictus : Vestiraenta fratribus, 
secundum locorum qualitatem ubi habitant, vel aerum 
temperiem, dentur. Qui in frigidis regionibus, am- 
plius; in calidis vero, minus indigent. Haec ergo con- 
sideratio penes abbalem est. Sic etiam de cibo et potu 

(i) Saint Manr arriva a Glanfeuil en 543. On a peine a s'expliquer 
comment rAnjou pouvait appartenir a Theodebert, roi d'Austrasie; 
cependant le fait n'en parait pas moins positif, d'apres le temoignage 
du biograplie conieniporain. LIBER OCTAVUS. 439 

et omni comersatione humana provide teinperat et 
disponit, ut omnla mensurate fiant propter pusilla- 
nimes , et ahsque murniuraiionihus sint. Ahhatem 
quoque summopere admonet ut omnium imheciUita- 
tem consideret. Fratrihus infirmis aut delicatis talem 
operam vel artem juhet injungi , nt nec otiosi sint , 
nec violeniia lahoris opprimantur et effringantur. 
Pauhis et Anlonius , aliique plures , qni primitus 
eremum expetierunt , et in ahditis deserti locis mo- 
nasteria sihi construxerunt , timore paganorum, ut 
supra dictuni est , illuc conipulsi , arctam niniis vitam 
elegerunt , et cooperante gratia Dei, necessitaiem in 
voluntatem transmutaverunt. Deinde laudahili eorum 
exemplo admodum crevit renuntiantium sa^culo nu- 
merus , et pro dlvcrsitaiihus locoruni ac morihus lio- 
minunivariis incessit institutionihus . Sedin unafide, 
ut dicit Gregorius Papa , nihil ejficit sanctoi Ecclesice 
consuetudo diversa. Magna pars hominum in calidis 
regionibus caret femoralihus , tunicisque fruitur, ut 
mulieres , laxis et talarihus. Qnoruin consuetudinem 
non ahliorret , sed amplectitur inde propagatus , ihi- 
que consistens , monachoruni cuneus. Ast omnes populi 
hraccis utuntur in occiduo climate, nec eis, tam pro 
jrigore, quam pro dedecore , norunt carere. Quihus 
pro causis, idem m.os est in nostro ordine. JSec illum, 
qui utilis et honestus est, volunius relinquere. Sic de 
omnihus aliis rationahiles causas nohis tradiderunt 
eruditi doctores , qui nos in sacro schemate prceces- 
serunt. In Jtalia et Pala^siina et aliis reu^ionihus 
quihusdam, saiis ahundant olivce, cujusfructu ditati, 
ad diversos esr/s condiendos non indigent sagimine; 
quod nohis hic clementer concessum est , carentibus 4i0 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

olei pinguedine. Quod vero jnanibus nostris quotidie 
non laboramus, phirimorum dire stimulamur redar- 
sutinnibus; sed sincerum in divino culta laborem 
audacter ebjicimus , quem ab authenticis magistris, 
diutina divince legis observcuitia probatis , ohm didi- 
cimus. Dagobertus rex et Theodericus atque Ca- 
rohis Magnus imperator, aUique reges et Jugusti 
coenobia dei>ote condiderunt, et de suis redditibus ad 
victum et vestitum ser^orum Dei ubertim erogave- 
runt, multitudinemque clientum ad exteriora minis- 
teria pleniter explenda subjecerunt, monachosque 
lectionibus, et sacris orationibus pro cunctis benefac- 
toribus suis, et coelestibus mjsteriis intentos esse con- 
stituerunt. Exinde principum institutione , et diutina 
consueludine usitatum est in Gallia ut rustici rura- 
Ua, sicut decet, peragant opera , et servi serviliapas- 
sim exerceant ministeria; monachi autem , qui sponte, 
reUctis hujus mundi vanitatibus , regi regum miU- 
tcuit, claustraUbus septis ut fdice regis quiete insi- 
deant, arcana sacrce legis legendo perquirant , et 
inde semper mecUtantes , taciturnitati delectabihier 
insistant, a pravis et otiosis sermonibus os suum 
coerceant, Davidicos hymnos , aUasque mjsticas 
modulationes nocte dieque Creatori concinant, aUis- 
que mundis et idoneis actibus quoddie agendis, prout 
ratio exegerit, secundum prcecepta majorum inten- 
dant. Hcec in Occidente monachi hactenus operari 
solent , ac studia eorum hujuscemodi esse debere, 
omnes procul dubio norunt et perhibent. Absit ut 
rusUci torpescant otio, saturique lascivientes , cachin- 
nis et inani vacent Uidicro , quorum genuina sors 
hibori dedita est assiduo; egregii vero miUtes et LIBER OCTAVUS. 441 

arguti philosophi ac dicaces scholastici, si renunciani 
sceculo, coganlur servilibus et incongruis, more viliiim 
mancipiorum , studiis seu lahoribus cccupari. Pro 
victu proprio clecimce fideUum vel obhitiones generali 
auctorilate conceduntur clericis et Dei mimstris, sicut 
Paulus apostolus ait Corinthiis : Qui in sacrario ope- 
rantur, qiiae de sacrario sunt, edunt. Qui altari deser- 
viunt, cum altari participantur (i). Ita et Doniinus 
ordinavit his , qui Evangelium annunciant , de Evan- 
gelio vii^ere. ]\os autem et ovdine et oj[pcio cJerici 
sumus, et clericale servitium summo pontijici , qui 
penetravit coelos , offerunus , ut soriein supernce he- 
rediiatis , ipso adjuvavde , ohtineamus. Ecclesiasiica 
igiiur benejicia jure possidemus , ei cpmmuni sanc- 
tione semper tenere decernimus. lioc , o reverende 
pater, sanctitati vestrce indubitanier notum sit, quce 
a prioribus coenobitis, quireligiose vixerunt, icrvanda 
didicimus , ac ut heredes ordinis et projessionis 
hahemus. Quandiu Cluniacenses , sive Turonenses , 
aliicpie regulares viri , ea nacti juerint , non dimitte- 
mus; nec, ut iemerarii mmiatum adinventores , ujra- 
tribus nosiris longe laieque condemnari volumus. 

Haec ct plura his similia monacliis constanter di- 
centibus, abl^as, insua satis pertinax sententia, recessit 
ab eis, cum duodecim sibi assentientibus (2); diuque (i) I Cor., IX, i3. 

(2) Au lieu de douze, lisez : six ou vingt. Robert partit de Molcmc 
avec six religieux seulenient, dont riiistoire a conserve les noms, pour 
aller trouver i'arclieveque de Lyon, legat du pape; apres quoi il ren- 
tra dans sa communaute, et ia quitta de nouveau, suivi cctle fois de 
vingt religieux, quand il eut recu et notifie la lettre qui rautorisail 
a se retirer, pour cneer un nouvel etablissemenl. 442 HISTORTA ECCLESIASTICA. 

locum qusesivit idoneum sibl suisque sodalibus, qul 
sancti decreverant regulam Benedicti, sicut Judaei 
legem Moysi , ad litteram servare penitus. Tandem 
Odo, filius Henrici , Burgundiae dux , iilis compassus 
est, et praedium in loco qui Cistertius dlcitur, in epi- 
scopatu Cabilonensi (i), largitus est. Ibi Rodbertus 
abbas cum electis fratribus aliquandiu habitavit in 
eremo, nimice districtionis et rebgionis coenobium 
construere coepit (2), Deoque donante in brevi ple- 
rosque sanctitatis oeraulatores habuit. Cumque Molis- 
menses coenobitae per aliquod tempus pastore carerent, 
viroque Dei virtutibus famoso discedente, despicabi- 
liores erga vicinos et notos fierent, Urbanum Papam 
supplices adierunt, eique prorsus enodata serie rerum, 
quas supra retuli, consilium et auxilinm ab eo postu- 
laverunt. Ille vero paterno afTectu utrisque consuluit. 
Abbati enim apostolica jussit auctoritate ut prius 
monasterium repeteret, et, ne laberetur, regulariler 
rep^eret, ac in alio, quod postmodum coeperat, quem- 
libet de suis idoneum substitueret. Deinde firma statuit 
sanctione ut in primis quisque quam vellet institu- 
tionem vitae arriperet, ipsamque omni vita sua irre- 
fragabiliter teneret. 

Sic nimirum solers Papa utile super hoc decretum 
promulgavit, dicens : Suminopere cavendiun est ne 
horriduni schisma in domo Dei nutriatiir, maltorum- 
que ad detrimentum scatwiat atque ^rassetur, et 
rursus ne honum culpabiliter pra^focetur, quod divi- 

(i) Citeaux, pres INuits, dans lc diocese de Chalou. 

(2) La nouvelle communaute fut organisee, et les nouveaux statuts 
adoptes le diraanche des Rameaux, 21 mars 1098, jour de la fele de 
saint Beuott. • LIBER OCTAVUS. 443 

nitus ad salutem animarum inspiratur. Salubriter 
ergo paterno more proi>idemus , et apostolica auctori- 
tate jubemus ut Molismenses ^ qui generales nionacho- 
rum ritus eligunt, inviolabiliter illos custodiant , ne 
amodo y relicia sede sua , transire ad alios ritus au- 
deant. Cisiercienses vero , qui sese sancti Bejiedicti 
regulam per omnia servaturos jactitant , denuo relapsi 
ad ea, quce spontaneo despectu nunc deserunt, nun- 
quamredeant. Stabilitas quippe in congregatione , et 
in omni bono perseverantia semper attollenda et 
Jirmiter tenenda est i quoniam conditori , qui caudam 
hostice in sacrijicio exigit (r)^ acceptabilis est, et ho- 
minibus, qui viso sanctitaiis exemplo ad virtutum api- 
cem provocantur, commode grata est. 

Coactus itaque, Rodbertus abhas IVIoIismumrepeda- 
vit (2), ibique laudabiliter usque ad fiiiem \itae sucC (5) 
Deo militaYit. Albericum vero, magnae rebgionis vi- 
rum, ad opus Cistercii vicarium sibi elegit, et Johaniii 
ac Ililbodo Atrcbatensibus (4), aliisque viginti duobus 
fratribus abbatem Cistercii constituit, qui in magna 
egestate per x annos ibi deguit, et cum suis contuber- 
nalibus Deo laboriose militavit, a quo securus in£esti- 
mabile prsemium expectavit (5). Quo defuncto, Ste- 

(i) Levit., 111, g. 

(2) En 1099. 

(3) II niourut dans un age tres avance, cn 11 10, et trcs probable- 
ment le ij avril, qui est le jour de sa fete. 

(4) Jean, Tun dos six religieux qui partirent de Molcme, eu 1098, 
avec i'abbe Robert. 

lldebode, l'un des quatorze qui se joignireut a eux apres lcur retour 
dans cette abbaye. 

Nous n'avions pas connaissance que ces deux personnages fussent 
originaires d'Arras. 

(5) Alberic mounit en 1109, ct fut remplace immediatemeat par 444 HISTORU ECCLESIASTICA. 

phanus, natioiie Aiiglicus, vir magnae religionis et 
sapienlia?, successit, etpliis quam viginti quatuorannis, 
doctrina et operatione sancta gloriose polleus, tenuit. 
Cujus terapore monasterium in eremo mullipliciter 
crevit. Ipso adhuc vivente et jubente^ Guido abbas 
Triurn Fontium electus est, et non multo post vene- 
rabilis praedecessor ejus defunctus est (i). Guido au- 
tem assumptum patris officium aliquandiu vitupera- 
billter tenuit,etpostduosannos insipienler reliquit(2). 
Deinde Rainaldus juvenis, filius Milonis, coraitis de 
Bar super Sequanam, electus est, etabbas a Gualterio, 
Cabllonensi preesule, consecratus est (5). 

Jam fere xxxvii anni sunt , ex quo Rodbertus abbas, 
ut dictum est, Cistertium incoluit (4), et in tantillo 
tempore tanta virorum illuc copia conlluxit, ut inde 
Lxv abbatiae consurgerent, quos omnes cum abbatibus 
suis Cisterciensi archimandritee subjacent. Omnes fe- 
moralibus pelliciisque carent, ab adlpe et carnium esu 
abslinent, multisque bonis in mundo, ut lucernae Etienne Harding, Anglais de nation, et anterieureraent nioiue de 
ShiEeburn, qui se demit de ses fonctions en ii55, et mourut le 
28 mars 1 134. 

(i) II ne s'agit pas ici, comme notre auteur l'a suppose, de Gui , 
abbe de Trois-Fontaines (Haute-Marne) en 1127, mais d'un moine 
portant le meme prenom. 

(2) Le moine Gui , elu en 11 53, du vivant de son venerable prede- 
cesseur, fut depose et chasse honteusement pour un peche tres grave 
contre la purete, du recit du-quel les annalistes de i'ordre de Citeaux 
n'ont pas voulu souiller leurs pages. Cette exclusion eut lieu, non pas 
au bout de deux ans, mais seulement d'un mois. Gui fut remplace 
par Rainard, moine de Clairvaux et ami particulier de saint Bernard. 

(3) Renaud de Bar-sur-Seine, deuxieme fils de Milon de Brienne, 
premier du nom, comte de Bar-sur-Seine (ii55-i6 decembre ii5i). 

(4) Ce passage a dvi etrc ccrit en ri55. LIBER OCTAVUS. 445 

lucentes in callginoso loco, renitent. Omni tempore 
silentio studeiit, fucatis vestibus (i) non uluntur, 
manibus propriis laborant, victumque sibi et vestitura 
vindicant. Omnibus diebus, praeter Dominicum, ab 
idibus septembris (2) usque ad Pascha jejunant. Aditus 
suos satis obserant, et secreta sua summopere celant. 
INullum alterius ecclesia? monaclmm in suis penetrali- 
bus admittunt, nec in oratorium ad missam A^el aba 
servitia secum ingredi permittunt. Multi nobiles 
athletae et profundi sophistae ad illos pro novitate 
singularitatis concurrcrunt, et inusitatam districtio- 
nem ultro complexantes, in via recta lceti Christo 
hymnos lcetitise modulati fuerunt. In desertis atque 
silvestribus locis monasteria proprio labore condide- 
runt, et sacra illis noraina solerti provisione imposue- 
runt, ut est Domus Dei, Claravallis, Bonus Mons, et 
Eleemosyna (3), et alia plura hujusmodi, quibus au- 
ditores solo nominis nectare invitantur festinanter 
experiri quanta sit ibi beatitudo, quae tam speciali 
denotetur vocabulo. (i) Yctenicnts teinls. 

(2) Le i3 septenibre. 

(3) La I\laison-Dieu, depuis appelee Noirlac, commune de la Celle- 
Bruyere (Cher) -. Domus Dd supra Carum, posiea Ni^er Lacus , 
abbaye de l'ordre de Citeaux, foudee vers it56, et non pas cn ii5o, 
comme le Gallia Christiana le dit, a tort, d'aprt'S la date de la charte 
de confirmation. Robert, neveu de saint Bernard, en fut le jiremier 
abbe. 

Clairvaux, fonde eu iiiS, par saint Bernard, dans un lieu nomme 
le val d'Absinthe. 

L'abbaye de Bonmont, fille de Clairvaux, situee dans le diocese de 
Gcneve, et fondec le 7 juin ii3i. 

L'Aura6ne, ou le Pctit-Citeaux , fondee vers 1 121, par Thibaud IV, 
comte de Blois, a quatre lienes S. S. E. de Chateaudun. 44G HISTORIA ECCLESIASTICA. 

Multi ex eorum fonte sitientes hauserunt, et inde 
plures rivuli per diversas Galliarum regiones derivati 
sunt. Novae institutionis aemulatores dispersi sunt in 
Aquitania, in Britannia, Gasconia et Hibernia. Mixti 
bonis hypocrita^ procedunt, candidis seu variis indu- 
mentis amicti, homines illudunt, et populis ingens 
spectaculum efficiunt. Veris Dei cultoribus schemate, 
non virtute, assimilari plerique gestiunt, suique mul- 
titudine intuentibus fastidium ingerunt, et probatos 
coenobitas , quantum ad fallaces hominum obtutus 
attinet, despicabiliores faciunt. 

XXVII. Eodem tempore venerabib's Andreas de 
Valle Bruciorum, monachus, effloruit, et in Bituri- 
censi pago monasterium, quod Casale Benedicti nun- 
cupatur, construxit (i), et discipulos in magna pau- 
pertate et continentia Deo famulari docuit, Hic erat 
genere Italus, litterarum eruditione pleniter instruc- 
tus, et lucrandis Deo animabus per ejus gratiam 
idoneus. 

Tunc Aldebertus, Dolensis abbas, ad archiepiscopa- 
tum Blturicensem promotus est (2) , multisque pollens 
virtutibus, sanctitatis documentum sequentibus Chris- 
tumverbo etactione largitus est. Guarneriusde Monte 
Maurelionis (3), preefati prsesulis frater, miles ilkistris 
fuit, et postmodum Casae Dei monachus, fere lx annis 

(i) Andre, religieux de Yaliombreuse en Toscane, fonda en logS 
l'abbaye de Cliezal-Benoit, a trois lieues d'Issoudun. 

(2) Audeljert, archeveqne de Bourges CioQ^ ou logS-iogG). 

(3) Garnier de Montmorillon ( Vienue). Ces deux seigneurs etaient 
cousins de Judith, fille de Robert II, conite d'Auvergne, qui epousa 
Simon, conite de Crepi et de Valois; et ce furent eux qai la condui- 
sirent, peu de temps apres son mariage, a l'abbaye de la Vau-Dieu, 
ou elle embrassa la vie religieuse. Voyez ci-dessus, p. 255. LIBER OCTAVUS. 447 

Deo milltavit (i). Hic , dum adhuc in armis mundo 
serviret, quondam, dum de Sancti Jacobi peregrina- 
lione rediret, in introitu cujusdam silvee solus cum 
i armigero suo languenti mendico repente occurrit, et 
poscenti stipera nummos quos daret ad manum non 
liabuit; sedpreciosas cliirothecas, ab amica sibi directas, 
devote porrexit. Deinde, post longum tempus, cuidam 
i religioso Dei servo, post matutinos in oratorio suppli- 
I canti, angelica visio apparuit, et ei quaedam agenda 
; specialiter injunxit. Cumque monachus dibgenter in- 
I quireret, cujus auctoritate taba sibi praeciperet : lUe, 
i inquit, me misit ad te , et hcec tibi mandavit, quem 
Martinus parte chlamydis suce vestivit, et cui Guar- 
! nerius chirothecas suas donavit. Frater haec abbati 
i retulit, et senioribus historia de Martini divisa chla- 
myde satis claruit, cujus parte Ambianis adhuc cate- 
chumenus Christum in paupere texit. Sed res de Guar- 
nerii chirothecis omnino diu latuit. Tandem ipse qui- 
busdam percunctanlibus simpliciter detexit qualiter 
inopi pro amore Christi subvenerit, et ab illis nihiio- 
minus revelationem audivit, Deoque, qui bona facien- 
tibus semper praesto est, gratias egit. 

Circa haec tempora, Bernardus, Quinciaci abbas(2), 
Pictaviense soUim reliquit, quia prcefatum monasle- 
rium , quod hactenus bberum extiterat, Ckniiaco 
subjugare nohiit; et quia, sicut scriptum est : Justus 
ut leo conjidit (5), in Roraana synodo contra Pascha- 

(i) D'apres le biographe de Bernard, abbe de Tiron, ce serait a 
Saint-Cyprien de Poitiers que ce seigneur aurait fait profession. 

(2) Bernard, originaire de Ponthieu, etait abbe de Saint-Cyprien 
fle Poitiers ea iioo. 

(5) Prov., XXVIII, I. 44S HISTORTA ECCLESIASTICA. 

lem Papam pro llbertate litigavit; ipsiimque , quia 
plenarium sibi rectum iion fecerat, ad divinam examen 
provocavit. Cujus formidandam animositatem Papa 
reveritus est, ipsumque, ut secum ad Romanae tutelam 
ecclesiae commoraretur, precatus est. llle vero mun- 
danas omnino curas deseruit (i), et pbira, cum qui- 
basdam religiosis fratribus ipsum avide sequentibus, 
loca (2) perlustravit. Denique, post plures circuitas, ad 
venerabilem episcopum Ivonem divertit, et ab eo 
benigniter susceptus , in praedio Carnotensis ecclesios 
cum fratribus quibusdam constitit, et in loco silvestri, 
qui Tiron dicitur, coenobium in honore Sancti Salva- 
toris construxit. Illuc multitudo fidelium utriusque 
ordinis abunde confluxit, et praedictus pater omnes 
ad conversionem properanles, cliaritativo amplexu 
suscepit, et singulis artes, quas noverant, legitimas in 
monasterio exercere proecepit. Unde bbenter conve- 
nerunt ad eum fabri, tam b'gnarii , quam ferrarii, 
sculptores et aurifabri, pictores et coementarii, vini- 
tores et agricolae, multorumque ofliciorura artifices 
peritissimi. Soliicite, quod eis jussio senioris injunge- 
bat, operabantur, et communem conferebant ad uti- 
litatem, quae lucrabantur. Sic ergo, ubi paulo ante in 
horribili saltu latrunculi solebant latitare, et incautos 
viatores repentino incursu trucidare, adjuvante Deo, (i) Le pape lui ayant finalement donne raison, ilretourna dans son 
abbaye de Saint-Cyprien. 

(2) Parmi ces lieux, notre auteur aurait pu citer 1'jle de Chaufei, 
pres Granviile, qu'il avait deja liabitee avant d'etre eleve a la dignite 
abbatiale; puis les envirous de Fougeres, puis Arcisses pres Nogent- 
le-Rotrou ; puis enfiu il s'etablit a Tiron, commune de Gardais, 
d'abord dans un preniier local cn 1107, puis definitivement en 11 10. LIBER OCTAVUS. 449 

in brevi consurrexitmonasterium nobile. Theobaldus, 
coraes palatinus, et Adala, mater ejus, et Rotro, comes 
Moritoniae, ac Beatrix, mater ejus (i), illustres quoque 
ac mediocres Carnotenses, Drocenses, Corbonienses, 
aliique fideles vicini , ut innocentium simplicitatem 
raonachorum veraciter experti sunt, benigniter illos 
in timore Domin coluerunt; sumptibus et consiliis, 
ad corroborandura quod coeperant Dei castrum, sum- 
mopere adminiculati sunt. 

Venerandus Vitalis (2), quiquondamfueratRodbertl, 
comitis Moritolii (3), capellanus, et apud Moritolium 
Sancti Ebrulfi (4) canonicus, saecularium curarum ac 
divitiarum depositis oneribus, leve jugum Christi per 
apostolorum vestigia ferre decrevit, et in desertis locis 
aliquandiu cum religiosis quibusdam habitavit. Ibi 
mollioris vilee pristinas consuetudines edomuit , et 
rigidioris observantiae cultus edidicit. Denique Savi- 
neium vicum (5 , ubi antiquorum ingentes aedificio- 
rum ruinae apparent, consideravit, sedemque sibi suis- 
que ad habitandum elegit, et in contiguo saltu mo- 
nasterium in honore sanctae et individuae Trinitatis 
condere coepit (6). Ritus Cluniacensium , vel aliorura, 
qui monachiiibus observantiis jaradudum mancipati 
fuerant, iraitatus non est; sed raodernas institutiones 

(i) Thibaud IV, corate de Elois; Adele de INorniandie, sa inire ; 
Rotrou, comte du Perche; Beatrix de Rouci, sa raere. 

(2) Vitalis, originaire de Tierceville, pres Bayeux. 

(3) Robert, comte de 3Iortain, frere uterin de Guillaume-le- 
•Conquerant. 

(4) Collegiale fondee en 1082, par Robert, comte de Mortain, et 
Mathilde de Montgomraeri , sa femme. 

(5) Savigni-le-Vieux, arrondisseraent de MorlHin. 
(6j En 1 1 o5 . 

111. 29 450 HISTORIA ECCLE.SIASTICA. [1105-1122] 

iieophytorum, prout sibi placuit, amplexatus est. Hic 
eruditione litterarum erat apprime imbutus, fortitu- 
dine ac facundia praeditus, et ad proferendum quid- 
quid volebat, animosus; non parcens in populari ser- 
mone infimis nec potentibus, quasi tuba exaltabat 
vocem suam juxta Isai.ie vaticiniura, annuntians po- 
pulo christiano scelera eorum, et domui Jacob peccata 
eorum (i). Reges igitur ducesque reverebantur illum. 
Pbn^es turbae manicabant ut audirent verba ejus; quae 
postmodura, auditis ab illo latenter olim actis facino- 
ribus, lugubres et confusa? redibant a facie ipsius. 
Omnis ordo intrinsecus pungebatur ejus veridicls alle- 
gationibus. Omnis plebs contremiscebat corara illo ad 
correptiones ejus, et uterque sexus, rubore infectus, 
verecundabatur ad improperia illius. Nuda quippe 
vitia manifeste premebat, et occultorum conscios pro- 
brosis redargutionibus stimulabat. Sic nimirum su- 
perbos athletas et indomitos vulgi coetus plerumque 
comprimebat, atque locupletes heras, sericis vestibus 
et Canusinis pellibus (2) delicate indutas, trepidare 
cogebat, dum verbi Dei gladio in scelera sa^viret, et 
spurcitiis pollutas conscientias valde feriret, grandi- 
sonoque divinae animadversionis tonitruo terreret. 
Solers itaque seminiverbius multis profuit, multos 
secumaggregavit, in coenobio, quod construxerat, per 
annos vii (5) Deo militavit, et usque ad bonum finem 
bonae vitoe permansit. In oratorio post aliquantam 
aegritudinem , in qua fideliter confessus fuerat, et 

(i) Isaie , Lvni , i. 

(2) Les troupcaux des environs de Canuse, ville de la Pouille, etaient 
celebres dans 1'antiquite pour la finesse de leurs toisons, avec les- 
quelles on fabriquait dcs etofFes recherchees. 

(5) Nous peQSons qu'il faut lire : xvii. LIBER OCTAVUS. 451 

sacrae communioiiis viaticum devote perceperat, ad 
matutinos de sancta \irgine Maria lectori poscenti 
benedictionera dedit, et a cunctis qui aderant, diclo : 
Amen, mox spiritum exhalavit (i). Quo defuncto, 
Bajocensis Goisfredus, ac Cerasiacensis monachus, 
successit; qui et ipse immoderatis adinventionibus 
studuit, durumque jugum super cervices discipulorum 
aggregavit (2). 

Notitiae posterorum haec annolavi de modernis 
prapceptoribus , qui novas traditiones priscorum prae- 
ferunt patrum ritibus, aliosque monachos sceculares 
vocitant, ac veluti regulae praevaricatores temere con- 
demnant. Studium et rigorem eorum considerans , 
illos magnopere non vitupero, attaraen majoribus et 
probatis patribus non antepono. Arbitror : ignorant 
quod beatus paler Colurabanus de Hibernia ortus , 
sancto Benedicto contemporaneus fuerit (5), paternam 
domum patriamque relinquens, cura praecipuis mona- 
chis in Gallias navigaverit, et a Childeberto, rege Fran- 
corum, filio Sigisberti, susceptus, in Burgundia Luxovii 
coenobium construxerit (4), ac postmodura ab impiis- 
sima Brunichilde regina expulsus, in Italiam secesserit, 
et ab Aigilulpho, Langobardorum rege, receptus, Bo- 
biense monasterium condiderit (5). Hic admirandae 
sanctitatis pater inter praecipuos laboravit, signis et 

(i) Le 16 septembre 1122. 

{2) Geoffroi, deuxienie abbe de Savigni (ii22-ii38 ou i5 juil- 
let iiSg). 

(3) Saint Columban, niort en 6i5, ne saurait etre considere comme 
contemporain de saint Benoit, mort en 545. 

(4) Luxeuil en Franche-Conite (Sgo). Saint Coluraban futchasse de 
ce monastere enJ|6io. 

(5) Le monastere de Bobbio, ville episcopale de Lombardie, sur la 
Trebie (6i3). 452 HISTORIA EGCLESIASTICA. 

prodigiis gloriose inter terrigenas eflulsit, et Spiritu 
I Sancto edoctus, monachilem regulam edidit, primus- 

que Gallis tradidit. Florentissimi de schola ejus mona- 
chi prodierunt, et In mundo, velut astra in firmamento, 
virtutibus raicuerunt. Eustasius enim Luxoviensis, 
AgiJus Kesbacensis, Faro Meldensis, Audomarus Bo- 
noniensis, Philipertus Gemmeticensis (i), aliiqueplu- 
res episcopi et abbates excellentissimae processere 
religionis, quorum sanctitas evidentibusmiraculis coe- 
litus ostensa est, ipsoruniquestudio in filiisEcclesiainsi- 
gniter propagata est. Ipsi, reor, beatum Maurum, ejus- 
que socios et discipulos, noverunt, utpote vicini, et ab 
ipsis sicut ab aliis scripta, doctorum aedificationis causa, 
sancti normam suscepere Benedicti (2) ; ita tamen ut 
non abhorrerent sui statuta magistri, almi videlicet 
Columbani. Ab ipso siquidem modum divinae servitutis 
et ordinem didicerunt, et formam orationum pro 
cunctis ordinibus, qui in Ecclesia Dei sunt; nigredi- 
nem vestium, aliasque observationes sumpserunt, 
quas pro religione et honestate ipsius tenuerunt, et 
sequaces eorum usque in hodiernum diem reverenter 
observare appetunt. 

(i) Saint Eustase, abbe de Luxeuil (610-29 inars 6i5). 

Saint Agile, abbe de Rebais en Brie (656-3o aout 65o). 

Saint Faron , eveque de Meaux (6-^6-28 octobre 672 ). 

Saint Omer, eveque de Terouanne, fondateur de i'abbaye de Saint- 
Berlin, a Saint-Omer, vers 660, mort le 9 septembre 66']. Notre aii- 
teur lui donne ici la qualiOcation d'eveque de Boulogne, parce que 
cette ville faisait partie du diocese de Terouanne , et qiie souvent les 
eveques y faisaient leur residence et en prenaient le nom. 

Saint Filibert, ou, comme on ecrit communement, Philibert, fon- 
dateur de Jumieges en 655, mort le 20 aout vers 684- Ce ne fut que 
passagerement qu'il sejourna a Luxeuil et a Bobbio. II n'avait pas pris 
I'habit des raains de saint Coluraban, mais de saint Agile, a Rebais. 

(2) II manque un mot pour qiie ceUe phrase soit complete. LIBER OCTAYUS. 453 

Qualis praedictus doctor ante Dominum et homines, 
quantusque fuerit, liber vitae ejus, signis plenus et vir- 
tutibus, ostendit. In gestis etiam saepe memoratur Au- 
doeni , Rotomagensis archiepiscopi , et Noviomensis 
Eligii, aliorumque virorum qui ab illo adunati sunt, 
ac ad pacem virtutum per ejus documenta provecti 
sunt. 

Materiam scribendi nuper ab Uticensi ecclesia coepi, 
sed ampla terrarura regna , velut in extasim raptus, 
prospexi, longe Jateque oratione volitavi, et perplura 
perlustrans, longissimam epanalepsim (i) protelavi. 
Nunc autem stratum meum, quod est Utici, fessus re- 
petam, et quidquam de rebus ad nos pertinentibus in 
calce libri liquido retexam. 

XXYIIl. Anno ab Incarnatione m° xc^viii", indic- 
tione 1% Hugo deGientemaisnil, inclytus heros, in An- 
glia in lectum decidit, senioque et iufiimitale fractus, 
ultimisappropinquavit.TuncaGoisfredoAurelianensi, 
Uticensium piiore, quem Rogerius abbas pro tutela 
ejusdem in Anglia jampridem dimiserat, monachatum 
suscepit, sextoque postmodum die, viii° scilicet kalen- 
dasmartii, obiit (2). Inde Bernardus et David, Uticen- 
ses ccenobitae, cadaver illius salitum, et corio boum op- 
time consutum , in Normanniam conduxerunt; quod 
saepe nominatus abbas et conventus monachorum in (i) Voyez ci-dessus, p. {o5. 

(2) Probablement a Leicester. II est a remarquer que les deux dates 
fournies par notre auteur se contredisent. La preniiere annee de 
rindiction ne correspond pas ii 1098, mais a 1090 ; et il parait con- 
stant que c'est veritablement a ce dernier chiffre qu'il faut s'arreter. 
Ainsi Hugue de Grentemesnil aura pris l'habil mouaslique le 16 fc- 
\nev 1095, e.i sera nioil lc r^ du memc niois. 454 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

capitulo secus MainerluQi abbatein in Australi plaga 
honorifice tumulavlt. Porro Ernaldusde Rodelento (i), 
nepos ejus, lapidea sarcophagum lamina cooperult, 
et Vitalis hoc heroicis versibus epitaphium edidit : 

Ecce sub hoc titulo requiescit strenuus Hugo, 

Qui viguit multos multa probitate per annos, 

Mansio Grentonis (2) munitio dicitur ejus; 

Unde fuit cognomen ei , multis bene notum. 

Guillelmi fortis, Anglorum tempore regis, 

Inter praecipuos magnates is ckiit beros. 

MiHtia forhs fuit, et virtute fidelis, 

Hostibus horribilis, et amicis tutor berihs, 

Sumptibus, officiis augens, et pinguibus arvis. 

Coenobium sancti multuni provexit Ebrulfi. 

Dum cathedram sancti telebrabat plebs pia Petri, 

Occidit enieritus, babitu monacbi trabeatus, 

Ecclesis^cultor, largus dator, et revelator 

Blandus egenorum , lastetur in arce polorum! Amen. 

Ante septem annos Adebza, praefatl optlmatis uxor, 
Rotomagi v° idus julii obierat (3), et in capitulo Uti- 
censi ad dexteram Maineril abbatis tumulata fuerat. 

(i) Notre aiiteur aurait du appeh r ce personnage Ernaud du Til- 
lcul, ou Ernaud, fils d'Onfroi, au lieu de ledesigner parunnom qui 
n'avait jamais appartenu qu'a son frere Robert, niort depuis plusieurs 
annees. 

(2) Grenlemesnil. 

(3) Le II juillet io85 ou 1099. '' ^*'- ^ssez embarrassant de choisir 
entre ces deiix dates. Le texte latin {obicrnt) semble iudiquer un 
evenement antericur a la mort de Hugue, et la position du tombeau 
d'Adelise a la place d'honneur (la droite) porte a croire aussi qu'elle 
etait morte la premiere. D'un autre cote, Mainier ayant vecu ju?- 
qu'en 7089, on se demande ce qu'on aurait fait du cercueil de Ma- 
thilde pendant les quatre ans qui so seraient ecoules depuis le mois 
de juillet io85. Cependant nous pieferons io85, d'autant plus que 
uous croyons que la terre de Brochesborne, qu'elle avait recue direc- 
tement du roi Guillaume, dans le Hertfordshire, fut donnee aux 
moincs de Bernumdsey par son fils Ive. avant le depart de ce seigneur 
pour la premierc croisade, et par consequent anterieurement a 1099 MBER OCTAVUS. 455 

Haec Ivonis, de Bellomonte comilis, de Jndaea (i) ge- 
nitrice, filia fuit, virofjue suo sex filios el lolidem filias 
peperit, quibus varia sors in mundanse stabililatis 
vaga fluctualione incubuit. 

Rodbertus, qui major natu erat, trigamus (y) conse- 
nuit. Subcujus manupatrimonium, quod satisamplum 
receperat a patre, decidit. Ipse landem, postxxxviii an- 
nos a morte patris, kalendas junii mortuus est (5), et in 
Uticensi capitulo cum duabus uxoribus suis : Agnete et 
Emma, sepultus est. Guillelmus, frater ejus, in curia 
Guillelmi regis magnae aestimationis fuit, ipsum- 
que rex adeo dilexil, ut ei neptem suam : Rodberti sci- 
licet, Morilolii comitis, filiam (4), ofFerrel; quatinus 
sic juvenem in magno Iionore consanguinitatis suee 
conjunctum retineret. Denique superbus tiro consilium 
re^'is respuil, et levitate ductus, cum Rodberto Gi- 
fardo (5), aliisque pluribus, Apuliam expetiit, ibique 
Mabiliam , Rodberti Wiscardi filiam , quae Curta-Lupa 
cognominabatur, cum xv castellis conjugem accepit, 
ibique,postreditumde Antiochia, obiit, filiosqueduos: 
Guillelmum et Rodbertum , honoris sui heredes dimi- 
sit (G). Hugo, slrenuus et honestus miles, in juventute 
defunctus est, et in capitulo sancti patris Ebrulfi ho- (i) Lisez : Judilli. On voit figurer Ive, deuxieme du nom, comle 
de Beaumont-sui-Oise, son mari, dans des actes de io8o et 1082, 
(2) Yoyez ci-dessus, p. 55g. 
(5) Le I" juin 11 36. 

(4) Robert, comte dc Morlain, eut trois filles. On pense que celk 
dont il s'agit ici est la premi^re, qui epousa Andre, seigneur df 
Vitre en Bretagne , fils de Robert de Yitre , l'un des guerriers 
d'Hastings. 

(5) Voyez ci-dessus, p. 56o. 

^6) Nous allons retrmjver cv personnage dans 1p livrr siiivanl. 456 HISTOrxlA ECCLESIASTICA. 

norifice sepnltus est (i). Ivo pateriuim honorem in 
Anglia primo aliquandiu tenuit, sed postmodum tem- 
pore Henrici regis Rodberto, consuli de Mellento, inya- 
diavit, iter in Jerusalem bis iniit, et prima profec- 
tione, apud Antiochiam dura cum sociis toleravit; in 
secunda vero, vita decessit (2). Albericus, qui cetate 
junior erat, in pueritia litteris studuit, sed in adolescen- 
lia, rellcto clericatu, ad militiam se contulit, in qua 
strenue plura patrare sateglt (3). Tancredum, Odonis 
Boni Marchisi filium, multarum titulis probitatum in- 
signem, vulneravit. Unde praefatus optio postmodum 
omni vita sua claudicavit (4). Omnes isti Hiigonls filii 
corpore formosi et proceri, strenuique fuerunt. Sed 
infortunio infestante, nec longsevitate praeter Rodber- 
.tum, nec placida felicitate diutius potiti sunt. 

(i) Voyez ci-clessus, p. iSg. 

(2) Nous verrons clans le livre suivant la maniere peu honorable 
dont il se deroba aux dangers et aux privations de !a premicre 
croisade, et nous nous etonnerons qu'une si fAcheuse experience des 
expeditions d'outre-mer ne l'en eut pas degoute pour toujours. II laissa 
deux fils : Ive et Hugue; Petronille, fille de ce dernier et arriere 
petite-fille du fondateur de Saint-Evroult, epousa le comte de Lei 
cester, et lui porta tout ce qui restait de Theritage de la famille en 
IVormandie et en Angleterre. Nous nous proposous de publier, ii la 
suite de cette Histoire, une charte du comte Robert de Leicester, fils 
de cette comtesse Petrouille, en faveur de rabbaye de Saint-Evroult, 
qui n'a pas encore ete imprimee, et qui nous parait propre a jeter 
beaucoup de jour sur les domaines que cette abbaje avait recus des 
seigncurs de Grentemesnil, aussi bien que dc ses autres ancetres. 

(3) Quoi qu'en dise notre auteur, ce seigneur ne laissa pas en Orient 
des souvenirs plus honorables que ses freres. 

(4) Ce fait n'est rapporte par aucun autre historien, ce qui ea rend 
Tauthenticite fort suspecte. Nousne doutons pas que, s'il eutete reel, 
le biographe de Tancrede, Raoul de Caen , ne reut consigne dans 
son recit, comme un grief de plus contre les trois Grentemesnil, 
dont il stigmatise energiquement toute la lachete a Antioche. LIBER NONUS. Vlclssltudlnes temporum et rerum seternus Conciltor 
sapienter salubrilertjne orclinat, nec ad libitus infru- 
nilorum res Iiunianas disponltac variat; sed in manu 
potenti et brachio excelso pie ser\at, congrue pro- 
vehit ac dispensat. Hoc in hleme et aestate palara vide- 
mus, hoc nihilomlnus In frlgore et caumate (i) senti- 
mus; hoc in omnium rerum ortu et occasu perpen- 
dimus, et In multipiici varietate operum Dei rite rimari 
possumus. Inde multlplices propagantur historiae de 
multimodls eventibus, Cjul fiunt in mundo quotidie, 
et dlcaclbus hlstorlographis augmenlantur copiose 
fandi materiae. Haec ideo medullitus considero, medi- 
tatuscpie meos litteris assigno ; quia temporlbus nos- 
trls insperata fit permutatio, et insigne thema referendi 
mlra, praestruitur dlctatorum studio. En Jerosolyml- 
tanum iter divinitus inltur, a multis occidentalium po- 
pulis unus grex miro raodo congerilur, et contra eth- 
nicos in Eoas partes unus exercitus conducitur. Sancta 
Slon a filiis suis, cjui de longlncpns reglonlbus ultro 
exlerunt, erlpltur, allophllls devictis, a quibus olim 
sancta clvitas conculcabatur, et sanctuarium Dei nefa- 
rie contaminabatur. Detestablles enira Agareni, dlvlno 
judicio permittente, Christlanorum limites jamdudum 
translerunt, Sancla Loca invaserunt, Christicolas habi- 
tatores interemerunt, spurcitllsc^uesuisabominablliter fi) Clialenr rxccssivr ((le xacv, brriler. , 458 HTSTORIA ECCLESIASTICA. 

sacra poUuerunl; sed post mulla tempora merltam 
ultionemmucronibus Cisalpinorum (i) digne luerunt. 
NuUa , ut reor, unquam sophistis in hellicis rebus 
gloriosior materia prodiit, quam nostrisnunc Dominus 
poetis atque librariis tradidit, dum per paucos Chris- 
ticolas de paganis in Oriente triumphavit, quos de 
propriis domibus dulci desiderio peregrinandi excivit. 
Antiqua nempe miracula Deus Abraham nuper itera- 
vit, dum solo ardore visendi sepulcrum Messiae occi- 
duos fideles iliexit, et sine rege ssecularique exactione 
per Urbanum Papam (2) commonuit , de finibus terrae 
et insulis maris velut Hebreeos de jEgypto per Moysen 
extraxit, et per exteras gentes usque in Palaeslinam 
perduxjt, ibique reges et principes, cum multis natio- 
nibus aggregatos, superavit, munitissimisque urbibus, 
oppidisque subaclis gloriose perdomuit. 

Fulcherius Carnotensis (5), Godefredi, Lotharingise (i) Nous avons deja vu uotre auteur, a plusieurs reprises, designer 
par ce mot les Francais, cjui , pour un habitant de Saint-Evroult, 
etaient situes en-deca des Alpes. 

(2) Urbain II (12 mars 1088-29 juillet 1099) etait ne dans le terri- 
toire de Reims, et fut cUabord chanoine de la cathedrale de cette 
ville, ensuite moine de Ckmi, puis eveqne d'Oslie. Gregoire VII, en 
mourant, Tavait designe comme Tun des Irois cardinaux propres a 
ie remplacer; il ne parvint neanmoins au trone pontifical qu'apres la 
mort de Yictor III, qui figurait egalement sur cette liste de de- 
signation. 

(5) Foucher de Chartres, ne eu io5q, ne fut point chapelain de 
Godefroi de Bouillon, comme le pretend notre auteur ; et meme une 
erreur si palpable ne permet guere de penser qu'il ait pris connais- 
sance de sa relation de la guerre sainte : Gesta peregrinorwn Fran- 
corum cum armis Hierusalem pcrgentium. Quoi qu'il en soit, c'est a 
la chapelle de Baudouin , frere et successeur de Godefroi, que ce per- 
sonnage ful attaclie. On pense qu'il mourut vers 1127, epoque a la- LIBER NONUS. 459 

ducls, capellamis,qul laboribus et pericuiisprcedicabllis 
expedilionis interfuit, certura et verax yolumen de 
laudabill milltia exercltus Chrlstl edldlt. Baldricus (i) 
quoque, Dolensis archiepiscopus, iv llbros luculenter 
conscrlpslt, In quibus Integram narratlonem, ab Inltio 
peregrlnatlonls usque ad prlmum bellum post captam 
Jerusalem , veraclter et eloquenter deprompslt. Multl 
etlam alli Latinorum el Graecorum de tam memoranda 
re tractaverunt , et posterltati claros eventus heroum 
vlvaclbus scriptis intlmaverunt. Ego quoque, ralnlmus 
omnium, qul rellgionis In habltu vlta sequuntur Do- 
mlnum , quia strenuos Christi agonothetas (2) dlllgo , 
et eorum probos actus attollere gestlo , In hoc , quod 
coepl de eccleslastlcis actlbus, opusculo, Christianorum 
expeditionem In Domlno Jesu ordlrl appeto. Integrum 
opus peregrlnationis almae aggredi timeo, arduam rem 
pollicerl non audeo; sed quallter Intactum tara noblle 
thema praeteream, nescio. Praepedlor senlo, utpote quelle s'arrete son recit. INOus verrons plus loin qu^il y eut a la pre- 
miere croisade au moins quatre individus portant les niemes nom et 
surnom. 

(i) Baudri, ne a Meun-sur-Loire, vers le milieu du xi" siecle, abbe 
de Bourgueil en lojg, archeveque de Dol en 1107, babita souvenl, ;i 
partir de 1120, la JNormandic, ct particulierement le monastero de 
Saint-Samson (Pentale), situe a rembouchuie de la Risle, qui etait 
l'un des domaines de son siege et qui est reste le chef-lieu d'une exemp- 
tion de Dol, jusqu'a la revohition. II y Ct la dedicace de l'eglise de 
Saint-Sarason le 16 decembre 1129, et celle de l'eglise du Marais- 
A ernier le surlendemain, puis mourut le 7 janvier suivant. Ce iut 
vers II 10 qu'il composa son recit de la guerre sainte \ Bnldrici, <ir- 
chiepiscopi Dolensis Historia Jhcrosolymitana. 

(2) A^onithetas. Ms. de Saint-Evroult. Notre auteur cmploie ici, 
selon son habilude, dans la signification de champion, ce mot dont 
le srns piopri; cst cchii dc juge ou piesidcnt dcs jcux. 460 HISTORIA ECCLESIASTICA. 

sexagenarius (i), et in claustro regulari educatus, a 
pueritia nionaclius. Magnum vero scribendi laborem 
amodo perpeti nequeo. Notarios (2) autem, qui mea 
nunc excerpant dicta, non liabeo, ideoque praesens 
opusculum finire festino. Nonum (5) itaque libellum 
nunc incipiam, in quo de Jerosolymitanis quaedam 
seriatim et veraciter persequi satagam, Deo miiii con- 
ferente opem necessariam. in desertis Idumaeae ad te 
clamo, Jesu bone, rex, potenter, Nazarene, mihi, 
quaeso, suiTragare. Praesta vires, quiJ^us digne tuum pro- 
mamjus insigne, per quod tuos exaltasti, ac rebelles 
concuicasti. Tu tuorum dux et rector, et in arctises 
protector. Tu tuorum es adjutor, et victorum retribu- 
tor. Summe Deus, le adoro, opem tuam nunc imploro. 
Regi regum iaus aeterna sit per saecula sempiterna ! 
Amen. 

II. (4) Anno ab incarnatione Domini m^xc^^iv", indic- 
tione 11'', seditiones et tumultus bellorum peneper uni- (i) jVotre auteur nous a dit ci-dessus (t. II, p. 5oi) qu'il etait ne 
le 16 mars io^5; c'est donc apres le 16 mars ii35 qu'il ecrivait cette 
portion de son recit. 

(2) Notre auteur, ne pouvant plus ecrire lui-meme ses recits, a cause 
de son age et de ses infirmites, se plaint de n'avoir pas ii sa disposi- 
tion des copistes ii qui il puisse les dicter. 

(3) Ce mot se trouve dans le manuscrit de Saiut-Evroult, mais visi- 
blement surcharge ; et l'on peut s'assurer que le texte priraitif portait 
scxtum. JNous le retrouverons avec ce chiffre a la fin du livre, ou ron 
a oublie de le modiCei-. En retranchant le premier et le second livre, 
qui paraissent avoir ete consideres comme un ouvrage a part, et le 
sixieme, qui est une addition posterieure, on peut se rendre compte 
de la premiere distribution, doat on retrouve ici un vestige. 

(4) Cest seulement ici que commence le neuvieme livre dans le 
manuscrit de Saint-Evroult, ce qui preccdc n'etant regarde par l'au- 

Ipur que roMime unc intioduilion. [1094-1095] LIBER NONUS. 461 

versum oibem perstrepebant, et immites terrigenae in- 
geutia sibi caeciibus etrapinis darana mutuo inferebant. 
Nequitia multiplex nimis abundabat, et innumeras ca- 
lamitates clientibus suis suppeditabat. Tunc magna 
siccitas gramina lerrae perussit, segeles et legumina 
laesit; quibuspereuntibus, maxima fames successit (i). 

Henricus imperator Romanam Ecclesiam impugna- 
bat, multisque merito in euradem insurgentibus, Dei 
nutu succumbebat. TJrbanus Papa Placentiee concilium 
tenuit, et de pace aliisque utilitatibus sanctse Ecclesiae 
diligenter tractavit (2). 

AnnoabincarnationeDominiM^xc^v**, indictioneiii'', 
pridie nonas aprilis, feria iv'', luna xx^v^, in Galliis ab 
innumeribus inspectoribus visus est tantus stellarum 
discursus, utgrando, nisi hiceret, pro densitale puta- 
rentur. Multi etiam stellas cecidisse opinati sunt; ut (i) Notre auteur nous paraitavoir un peu charge ce tableau. Taut de 
fleaux sevissaient habituellement sur les populations a cette epoque, 
que nous ne voyons rien en ce genre de particulier a l'annee iog4i si 
ce n'est une peste qui etendit ses ravages en France, mais qui desola 
particulierement la Baviere et les bords du Rhin. La Chronique de 
Saint-Etienne de Caen parle bien aussi d'une secheresse et d'une 
famine, mais elle les rapporte a l'annee logr. Celle de Saiut-Brieuc 
ne les place au contraire qu'en logS : Anno iog5 siccitas maxima, 
multaque incendia et mortalitates hominum. 

(2) Le parti de lempereur Ilenri IV (5 octobre io56-7 aout 1106) 
etait en effet assez peu Horissant en Italie a cette epoque. Son fds 
Conrad, en gucrre contre lui, s'etait fait couronner roi des Romains 
en iog5. Le concile de Plaisance fut assemble depuis le 1"^ jusqu'au 
7 mars logS. II s'y trouva deux cents eveques, plus de quatre mille 
clercs et de trente mille laiques. Les ambassadeurs de rempereur 
d'Orient y vinrent reclamer le secours des Chretiens Latins contre les 
Turcs, qui avaient envahi presque toute I'Asie Mineure, et menacaient 
Constantinople. Ce futla, et a cette occasion, qu'Urbain II fit la pre- 
miere proposition de la croisadc. 4G2 HTSTORIA ECCLESIASTTCA. [1095] 

Scripturaimpleretur, quae dicitcfuia, quandoque stellae 
cadent de coelo (i). 

Gislebertus, Luxoviensis episcopus (2), seiiexmedi- 
cus, multarum artium peritissimus , singulis noctibus 
sidera diu contemplari solebat, et cursus eorum, ut- 
pote sagax horoscopus, callide denotabat. Is itaque 
prodigium astrorum pliysicus sollicite prospexit, \igi- 
lemque, quicuriam suara, aliisdormienlibus, custodie- 
bat, advocavit. Kidesne , inquit, Gualteri, hoc spec- 
tabile signum? At ille : Domine , video; sed quid 
portendat, nescio. Senex ait : Transmigrdtio populo- 
rum de regno in regnum, ut opinor, pi^a^Jiguratur. 
Multi auiem nhihunt , qui nunqiiam redihunt, donec 
ad proprias ahsides astra redeant, unde nunc, utnohis 
videtur, liquido lahant. y^lii vero permanehunt in loco 
suhlimiet sancto, vehit stellce fulgentes injirmamento. 
Gualterius itaque Cormeliensis post multum tempus 
milii retullt hoc, quod ab ore prudentis archiatri de 
discursu steliarum audivit, in eodem modo quo res 
monstruosa contigit. 

Philippus, rexFrancorum, Bertradam, Andegaven- 
slum comitlssam, rapult, suaque noblli conjuge relicta, 
moechara turplter desponsavlt. A pontificlbus Galliae 
castigatus, quod ille uxorem, et ipsa maritum ultro 
deseruerit, a foedo reatu resipere noiuit; sed senio et 
aegritudine tabidus, In aduiterli stercore tlebiiiter 
computruit (3). 

(i) Matlh., XXIV, 29. 

(9.) Gislebert Maminot, fils de Robert de Courbepine (pres Bernai ), 
eveque de Lisieux (lon^-aout iioi). Voyez ci-dessus, t. II, p. 5ii. 

(3) Voyez sur cette alliance scandaleuse, qui atlira a plusieurs re- 
prises sur Pbilippe I" los foudres de l'Eglisc, les details renfermes 
dans le livre precedent. [1095] LIBER NONUS. 463 

' Urbaims Papa, regnantePliillppo, in Gallias venll, et 
altare S. Petri apiid Cluniacuin coenobium, et multas 
Sanctorum basilicas dedicavit, et privilegiis apostolicae 
auctoritatis ad laudera Christi sublimavit (i). Tunc in 
Normannia et Francia mortalitas hominum soeviebat, 
domosque plurimashabitatoribusevacuabat, etmaxima 
fames miseros macerabat. 

Eodem anno, indictione iv', mense novembri (2), 
praefatus Papa omnes episcopos Gallioe et Hispaniae 
congregavit, etapudCIaruuimontem, Alverniaeurbem, 
quae antiquitus Arvernisdictaest(3), concilium ingens 
tenuit. Multa vero, quae cis Alpes agebantur, correxit, 
et multa ad emendationem morum utilia constituit. 
In synodo Arvernensi xiii fuerunt archiepiscopi et 
ccxxv episcopi, cum multitucline abbatum aliarumque 
personarum, quibus a Deo sanctarum curoe delegatae 
sunt ecclesiarum (4). 

(i) Le pape passa les Alpes dans la derniere quinzaine de juillet; i! 
etait a Valence dans les premiers jours d'aout, le i5 au Pui, le 18 a 
la Chaise-Dieu, a ISimes a la fin du raois, a Tarascon le 1 1 septembre, 
a Avignon le 12, a Saint-Paul-Trois-Chateaux le 19, ii Macon le 
17 octobre, a Cluni le 18. La benediction de l'autel de Cluni eut lieu 
le 25. 

(2) Le pape, arrive u Clermont le i4 ou i5 novenibre, ouvrit le 18 
le concile, qui fut clos le 28 du meme mois. Cette rcunion avait du 
avoir liou d'abord a Vezelai, et ensuite au Pui, avant d'etre definiti- 
vement convoquee a Clermont. 

(5) Le chef-iieu du pays des Arvernes avait en etlet perdu, vers 
l'epoque d'Ammien Marcellin , le nom d^j^ugustoncmctum pour 
preudre celui d^^rvcrni, ct le conserva jusqu'a ce qu'il eut emprunte 
celui de Clermont a la forteresse batie pour le proteger et le dominer. 
Aimoin etHugue deFIeuri l'appellent encore : Arvernis, quce Clarus 
Mons dicitur. 

(4) Les auteurs contemporains ne sont nulleraent d'accord au sujot 
de ces chiffies; mais notre auteur a eu la sages-ie d'adoptcr ceux qui 464 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1095] 

Decreta vero concllii, apud Clarummontem habiti, 
sunt hujuscemodi : Ecclesia sit catholica , casta et 
libera : catholica in fide et commurdone Sanctorum , 
casta ah omni contagione malitioj , et lihera ab omni 
sceculari potestate! Episcopi , vel ahhates, aut aliquis 
de clero , aliquam ecclesiasticam dignitatem de manu 
principum, velquorumlihet laicorum^ non accipianll 
Clerici in duahus civitatibus vel ecclesiis prcelationes 
seu prcehendas nonhaheant! Nemo episcopus et abbas 
simul sit! Presbyter, diaconus , suhdiaconus , vel ca- 
nonicus cujuslibet ordinis , carnali commercio non 
utatur! Preshjter, diaconus , suhdiaconus, post lap- 
sum non ministret! Ecclesiastica^ dignitates, vel ca- 
nonica^, a nullo vendantur, vel emantur! Illis tantum, 
qui , ignorantes canonum auctoritatem , vel Juisse 
prohihitum , canonicas emerunt , indultum sit! lllis 
vero, qui scienter a se , vel a parentihus emptas pos- 
sident, auferantur! Nemo laicorum post acceptos ci- 
neres in capite jejunii usque ad Pascha carneni co- 
medat! Omni tempore primuinjejunium Quatuor Tem- 
porum prima hebdomada Quadragesimce celebretur! 
Ordines omni tempore aut in vespera sahbati , aut 
perseverante jejunio Dominica celehrentur! In sab- 
bato Paschce officium non nisi post solis occasumjinia- 
tur! JejuniuTJi secundum semper in hebdomade Pen- furent^donnes d'une nianiere officielle par le pape lui-meme, dans son 
privilege en faveur de 1'eveche d'Arras. Parmi ces prelats, nous re- 
marquerons Helie, archeveque de Bari , dont nous avons eu occasion de 
parler ci-dessus, p. 21 5 et 9.16, et qui, ayant recu la visite de Pierre 
i'Ermite, revenant de la Terre-Sainte , racconipagna de Bari jusqu'au 
concile de Clermont. Le nombre des abbes, qui est ici indetermine, 
se trouve porte dans cct acte a phxs de quatre-vingt-dix. M [nov. 1095] LIBER NONUS. 465 

tecosten celebreturl Ab Adventu Domini usque adocta- 
vas Epiphania;^ et a Septuagesima usque ad octaQas 
Pascho' , et a prima die Rogationum usque ad octa- 
^as Pentecosten, et omni tempore a quartaferia occi- 
dente sole usque ad secundam feriam oriente sole , 
trevia Dei custodiaturl Qui episcopum ceperity omnino 
exlex habeatur! Qui monachos , vel clericos , vel 
sanctimoniales et eorum comites ceperity vel expo- 
liaverit, anathema sit! Qui episcoporum morientium 
bona , uel clericorum, diripuerit, anathema sit! Qui 
usque ad sepiimam generationem consanguinitati se 
copulaverit y anathema sit! Nemo in episcopum eliga- 
tur, nisi aut presbyter, aut diaconus (i) , aut subdia- 
conus , et cui dignitas natalium suffragetur, nisi 
maxima, necessitate et licentia summi pontificis ! Filii 
presbjterorum , vel concubinarum , ad presbfteratum 
non provehantuTy nisi prius ad religiosam vitam 
transierint! Qui ad ecclesiam , vel ad crucem confu- 
gerit, si reus est, data impunitate vitce vel membro- 
rum, justitice reddaiur; si innocens, liheretur! Corpus 
Dominicum et sanguis Dominicus singulatim acci- 
piatur! Unaquceque ecclesia decimas suas habeat, et 
non in alterius ecclesice jus , quolibet dante , transeat! 
Laicus decimas nec vendat , nec retineat! Pro sepul- 
tura mortuorum pactum pretium non cxigatur, aut 
detur! ISullus principum laicorum cappllanum habeat, 
nisi ab episcopo datum! Quod si in aliquo offenderit, 
ab episcopo corrigatur, et alter subrogetur (2) ! (i) Gregoire VII n'etait quc diacre quand il fut olu papc. 
{'i) II ne faut pas croirc quc les actcs du concile de Clermont aient 
€le borncs a ce prlil nombre de canons ; il parait qu'ils etaient au ron- 
TIl. 5o 466 HISTORIA ECCLESIASTICA. [xvmo-xxvi- nov. 109:)j 

Haec Urbanus Papa in Arvernensi synodo decreta 
generaliter sanxlt, omniumque ordinum homines ad 
tenendam Dei legem summopere incitavit. Deinde 
lacrymabilem querimoniam de desolatione christiani- 
tatis in Oriente ubertim deprompsit, calamitates et 
oppressiones trucuIentas,aSarracenisfactasChristianis, 
intimavit (i). Pro conculcatione quoque Jerusalem, 
Sanctorumque Locorum , ubi Filius Dei cum suis sanc- 
tissimis collegis corporaliter habitavit, lacrymosus re- 
lator manifeste in sancta concione ploravit. Unde mul- 
tos auditorum, ex affectu nimio, piaque fratrum com- 
passione, secum flere coegit. Prolixum utiHimumque 
sermonem consistentibus eloquens seminiverbius fecil, 
occiducequepartis proceres, et subjectos atque commi- 
litones eorum commonuit ut pacem inter se firmiler 
tenerent, et signumsalutifera? crucis in dextero humero 
sumerent, militiaeque suae probitates super paganos 
famosi optiones satis exercerent. Turcienimei Pers(v, 
Arahes et Agareni Antiochlam et Nicceam (2) , traii*e si etendus, qiie c'est precisement cette circonstance qui a en- 
traine la perte du plus grand nonibre, chacun s'etant borne a copier 
ceux qui i'interessaient particulierement. On trouvera dans la collec- 
tion generale des conciles tout ce qui en a ete recueilli ])ar Lambei t 
d'Arras, Alberic de Trois-Fontaines et autres. 

(i) Les calamitesdont lepape veut parler, sontcelles qui resulterent 
de la conquete de Jerusalem et de toute la Basse-Syrie, en 1076, par 
les lieutenants de Malek-Scbah , petit-neveu de Togul-Bey, et sultan 
de la dynastie Turque des Seljoucides. I.es Chretiens de la Terre- 
Sainte avaient deja bcaucoup eu a souOrir des cruautes du calife 
Fatimite Hakem (996-1021), aux successeurs duquel iis resterent sou- 
mis jusqu'a cette invasion, qui les replacait nominalement sous la do- 
niinaliou des califes Abbassides. 

(2) jNous venons de donner la date de la conquete dc Jerusalem par 
les Turcs. jNicee ful livree a Soliman, sullan dTconium, par ]Nice- [xvuio-xxvi" Nov. 1095] LIBER NONUS. 467 

ipsamque Jerusalem , sepulcro Christi nobilem , et 
alias plures Christiaiiorum urbes invaserant , jam- 
que immensas vires in regno GrcBCorum extende- 
rant ; Pulcestinam et Sjriam secure possidentes , 
quas sihi jam subjugaverant , basilicas destrue- 
bant, et Christianos ut bidentes perimebant. In eccle- 
siis j in quibus dii^ina olim a jidelibus sacrificia 
celebrata sunt, ethnici animalibus suis siabula ege- 
runt, suas etiam superstitiones et idolatriam colloca- 
i'erunt , et christianam religionem ab aula Deo dicata 
turpiter eliminai'rrunt. Fra^dia, Sanctorum stipendiis 
dedita, et nobiliuin palrimonia , sustentandis paupe- 
ribus contradita , pagance tjrannidi subjiciuntur ; eis- 
que, in propriis usibus redactis, doniini crudeles abu- 
tuntur. Multos jam inlonginquam barbariemcaptivos 
abduxerunt , et loris innexos jugis , ruralibus exerci- 
tiis submittunt; ipsisque veluti bobus aratra laboriose 
pertrahentibus , arva proscindunt, aliisque belluinis 
operibus irduimane subdunt , qua3 jeris , non hondni-' 
bus competunt. Inter hccc assidue desudantes Jlagris 
verberant , nculeis stimulant , et innumeris infestatio- 
nihus fratres nostros abominabiliter mancipicmt. In 
sola vero Ajrica xcvi episcopatus destructi sunt, si- 
cul nobis inde venientes rejerunt (i). phore Melisseue , en loSo, et Antioche par le fils de Philarete , 
en io85. 

(i) Paiini les nonibreux discours que les historiens de la preniiere 
croisade attribuent a Urbain U, pendant le concile de Clerinont, il 
y en a trois qui ])araissent authentiques. Le preniier, qui est plutot 
uu fragment d'allocutioa adressee particulierenient aux Francais 
qu'un discours complet, a ete conserve par Kobert de Saint-Remi ; 
ie second par Baudri ; le troisieme ))ar Guillaunie de Tyr. On les 
trouvcra reunis dans la coliection generalc des conciles, aussi bien 468 HISTORIA ECCLESIASTICA. [xviiio-xxvi" nov. 1095] 

Igitur, mox iit Urbanus Papa hujusmodi planctum 
auribus Christianorum eloquenter retulit, adjuvante 
gratia Dei, nimius amor peregrinandi innumeros inva- 
sit, et praedia sua vendere, et quaeque habebant pro 
Christo relinquere persuasit. Divitibus itaque et pau- 
peribus, viris et mulieribus, monachis et clericis, ur- 
banis et rusticis, in Jerusalem eundi, aut euntes ad- 
juvandi inerat voluntas mirabilis. Mariti dilectas 
conjuges domi relinqnere disponebant. Illae vero ge- 
mentes, relicta prole cum omnibus divitiis suis, in pe- 
regrinatione viros suos sequi valde cupiebant. Praedia 
vero, hactenus cara, vili pretio nunc vendebantur, et 
arraa emebantur, quibus idtio divina super Allophilos 
exerceretur. Fures et piratae, aliique scelerosi tactu 
Spiritus Dei de profundo iniquitatis exurgebant, reatus 
suos conlitentes relinquebant, et pro culpis suis Deo 
satisfacientes , peregre pergebant. Providus vero Papa 
omnes, qui congrue arma ferre poterant, ad bellum 
contra inimicos Dei excivit, et poenitentes cunctos ex 
illa hora , qua crucem Domini sumerent, ex auctori- 
tate Dei ab omnibus peccatis suis absolvit, et ab omni 
o-ravedine, quae fit in jejuniis, aliisque macerationibus 
carnis, pie relaxavit. Consideravit enim perspicaciter, 
utprudens et benignus archiater, quod hi qui peregre 
proficiscerentur,inviamultisdiutinisquediscriminibus 
sEepissime vexarentur, et multimodis casibus laetis seu 
tristibus quotidie angerentur, pro quibus benivoli ver- 
nulee Christi a cunctis culparum sordibus expiarentur. 

In concilio Papa magnificepraedicante, et fillos Jeru- 
salem ad ereptionem sanctae matris suae viriliter exhor- niriv la suitc rlc rhislnirc rlr rc Papc par r^nni Ritinarl (OEuvrc; 
nosthumes rle Mabillon). [xviu° ixvi-NOv. 1095] LIBER NONUS. 469 

lante, \ii- raagni nominis, N'Aimarus (i), Podiensis 
episcopus, surrexit, coram cunctis ad Apostolicum vultu 
jocundo accessit, et genu flexo licentiam eundi et be- 
nedictionem poposcit, et gaudentibus cunctis impetra- 
vit. Insuper Papa mandatum, ut ei omnes obedirent, 
promulgayit, ipsumque vicarium Apostolici in expedi- 
tione Dei constituit. Erat enim summae ingenuitatis 
et magnae strenuitatis, industriaeque singularis. 

Legati quoque Raimundi Berengarii, comitis Tolo- 
sani (2), protinus afiuerunt, qui ipsum cum multis mil- 
libus de suo ducatu iturum Papse retulerunt, jamque 
crucem sibi coaptasse, in concilio testati sunt. Ecce, 
Deo gratias! Christianis ituris duo ultronei duces ala- 
criter processerunt. Ecce sacerdotium et regnum, 
clericalis ordo et laicalis, ad conducendum phalanges 
Dei concordant. Episcopus et comes Moysem et Aaron 
nobis reimaginantur, quibus divina pariter adminicula ( 1 ) A l'itnitatioa du texte de Baudri , le maQuscrit de Saint-Evroult 
appelle constamment ce prelat Naimarus, qu'il faut ecrire dans ce 
cas N' Aimariis , le iVinitial etant un diminutif de dominus , employe 
au moyen age dans le midi de la France. Nous avons cru devoir res- 
pecter cette orthographe locale. Le veritable nom de 1'eveque du Pui 
titait Adhemar, et par contraction •• Aimar de Monteil. II parvint a 
l'episcopat au plus tard vers 1080. On le regarde comme l'auteur du 
Salvc Regina. 

(2) Raimond, quatrieme du nom, dit de Saint-Gilles, deuxiemc 
fils de Pons, comte de Toulouse , fut d'abord seigneur de toute la 
portion de l'eveche de JNiraes qui avoisine Saint-Gilles. Son frere 
Guillaume IV, qui avait epouse Emnia, fille de Robert, comtc de 
Morlain, lui ceda le comte de Rouergue en 1066, puis le comte de 
Toulouse en 1088, et partit en 1092 pour la Terre-Sainte , oii il 
mourut Tannee suivante. Raimond emmena a la croisade sa Iroisienie 
femme, Elvire, fdle naturelle d'Alfonse YI, roi de Leon et de Cas- 
tille, ainsi qu'un fds encore enfant , qu'il avait eu d'elle, et dont l'his- 
toire n'a pas conserve le nom. 470 HISTORIA ECCLESIASTICA. [febr. 1096] 

comitantur. Decima die mensis februarii eclipsis luuae 
a media iiocte usque ad auroram facta est, et obscuri- 
tas in luna a parte boreali exorta est (i). 

III. Odo episcopus Bajocensis, Gislebertus Ebroi- 
censis et Serlo Sagiensis, legati qnoque aliorum de 
Normannia praesulum, cum excusatoriis apicibus, Ar- 
vernensi concilio interfuerunt, et inde cum benedic- 
tione apostolica regressi , synodales epistolas coepi- 
scopis suis detulerunt. Guillelmus igitur archiepiscopus 
conciliumRotomagiaggregavit, etcum suflraganeisepi- 
scopis de utllitatibus ecclesiasticis tractavit. Tunc om- 
nes mense februario Rotomum convenerunt, capitula 
synodi, quee apud Clarummontem facta est , unanimi- 
ter contemplati sunt (i) ; Scita quoqueapostolica confir- 
maverunt, et hujusraodi scriptum posteris dimiserunt: 

1 . Statuit synodus sancta, nl trevia Dei firmiter 
custodiatur, a dominica die ante caput jejunii , usque 
ad secundam feriam oriente sole pnst octavas Pente- 
costes , et a quarta feria ante Adventum Domini oc- 
cidente sole usque ad octavas Epiphanicp ; et per om- 
nes hebdomadas anni , a quarta feria occidente sole 
usque ad secundamferiam oriente sole (3) , et in om- 
nihus festis Sanctce Marice et vigiliis eorumy et in (i) Cette eclipse eut lieu dans la nuit du lo au ii fevrier, a trois 
heures et demie du matin. 

(2) Ce mot est pris ici dans le sens de deferre .• avoir egard. 

(5) D'api^s ce canon, il ne serait reste queles trois premiers jours 
de la semaine pendant lesquels la guerre fut permise. Cetait accorder 
trop peu a Tesprit militaire de repoque : aussi, pour avoir trop de- 
mande, n'obtint-on rien. Voyez, sur la treve de Dieu en IXorman- 
die, notre note ci-dessus (t. II, p. 3i6). Dans le manuscrit de Saiat- 
Evrouit, le mot octava est constamment ecrit octaba, non seulement 
ici , mais au concilc de Clcrmont. [febr. 1096] LIBER NONUS. 471 

omuihiisjestis apostolorum et vigiliis eorimi; iit nul- 
lus homo alium assaliatj aut vulneret, aut occidatj 
nullus namnum (i) vel prcedam capiat, 

2. Statuit etiani utomnes ecclesicu et atria earum, 
et monachi e.t clerici , et sanctimoniales et jemince , et 
peregrini ei mercatores et jamuli eorum , et boves 
et equi arantes et homines carrucas ducentes et 
herceatores et equi de quibus herceant, et liomines 
ad carrucas fugientes , et omnes terra^ Sanctorum et 
pecunice clericorum , perpetua sint in pace (2),' ut in 
nulla die aliquis audeat eos assalire, vel capere, vel 
prcedari , vel aliquo modo impedire. 

5. Statuit etiam ut omnes homines , a xii annis et 
supra, jurent hanc constitutionem trevice Dei , sicut 
hic determinaia est , ex integro se sermturos , taliju- 
ramento : Hoc audiatis, vos, N., quod Cj^ijo araodo 
iii antea hanc constitutionem treviae Dei , sicut hic de- 
terminata est, fideliter custodiam, et contra omnes, 
qui hanc jurare conterapserint, vel hanc constitutio- 
nem servare noluerint, episcopo vel archidiacono meo 
auxilium feram : ita ut, si me monuerint ad eundum su- 
per eos, nec diiTugiam , nec dissimulabo, sed cum armis 
raeis cum ipso proficiscar, et omnibus, quibus potero, 
juvabo adversus illos per fidem sine malo ingenio, se- 
cundum meam conscientiam. Sic Deus me adjuvet, et 
isti Sancti! 

4. Statuit pjceterea sancta synodus , ut omnes je- 

(i) Sur ce mot, voyez ci-dessus, t. II, p. 520. 

(2) Ce canon est remarquablc en ce quil semble conferer aux cliar'- 
rues une sortc de droit d'asile, independamment dc la protection 
accordee au laboureur et au herseur. II est singulier quc cette pro- 
tcction n'ait pas etc ctcndue jusqu'aux rccoltcs sur picd cl aux mois- 
^onncurs. 472 HISTORTA ECCLESIASTICA. [febr. 1096] 

riantur anathemate , qui hoc juramentumjacere no~ 
luerint, vel hanc constitutionem violaverint, et omnes, 
qui eis co?nriiunicaverint , vel sua vendiderint : sive 

Jabri, sive alii officiales ; sive presbfteri, qui eos ad 
communioneni suscpperint , vel divinum eis ojficium 

fecerint. Hoc etiam anathemateferiunturfalsarii, et 
raptores et emptores prcedaruni , et qui in castris 
congregantur propter exercendas rapinas , et domini 
qui amodo eos retinuerint in castris suis. Et auctori- 
tate apostolica et nostra prohibemus ut /lulla chris- 
tianitas fiat in terris dominorum illorum. 

5. Statuit etiam sancta synodus , ut omnes ecclesicE 
ita sint saisiatce derebus suis , sicutfuerunt tempore 
Guillelmi regis , et cum eisdem consuetudinibus ; et 
quod nullus laicus participationem habeat in tertia 
parte decimce , velin sepultura , vel in oblatione al- 
taris , nec servitium , nec aliquam exactionem inde 
exigat, prceter eam quce tempore Guillelmi regis con- 
stitutajuit. 

6. Statuit etiain ut nullus laicus det vel adimat 
. presbyterum ecclesice sine consensu prcesulis; nec ven- 

dat , nec pecuniam inde accipiat; ac utnuUus homo 
comam nutriat, sed sit tonsus (i), sicut decet Chris- 
tiaTuun. Alioquin a liminibus sanctce matris Ecclesice 
sequestrabitur, nec sacerdos aliquis divinum ei offi- 

(i) On ne poitait pas seulement les cheveux courts a cette epoque, 
mais encore le menton ras. Les croises ayant laisse croitre leur barbe 
avant la bataille d'Antioche, soit en signe de tristesse, soit pour dis- 
simuler la maigreur de leurs joues, on fut fort embarrasse pour les 
distinguer des musulmans, et 1'eveque du Pui fut oblige de leur 
recommander de porter des croix sur leui'S habits , pour eviter toate 
meprise facheuse. La mode des longues barbes , qui s'introduisait 
depuis quelques annees en Normandie, au grand scandale des hommes 
rigides, etait donc encorc fort restieinte en Occident. [febb. 1096] LIBER NONUS. 473 

ciuni jaciet , vel ejus^ sepulturce intererit. NuUus lai- 
cus habeat consuetudines episcopales , vel justitiam 
qua^ pertinet ad curam animarum (i)! 

7. Nullus presbfter ejficiatur homo laici, quia in- 
dignum est utmanus Deo consecratce ^ ei per sacram 
unctionem sanctificatcE , iJiittantur inter manus non 
consecratas ; quia est authomicida, autadulter, aut 
cujuslibet criminalis peccati obnoxius (2) ! Sed sijeu- 
dum a laico sacerdos tenuerit , quod ad ecclesiam 
non pertineat , talem faciat ei Jidelitatem quod secu- 
rus sit (5) ! 

Haec itaque Gislebertus, Ebroicensis episcopus, qui 
pro sua proceritate cognominabatur Grus, et Fulber- 
tus, Rotomagensls archidiaconus (4), scita patrum pa- 
lam promulgaverunt; et Gulllelmus archiepiscopus , 
aliique praesules auctoritate sua corroboraverunt. Odo 
quippe Bajocensis et Gislebertus Luxoviensls, Turgi- 
sus Abrincatensis (5) et Serlo Sagiensis atque Radul- 
fus Constantiensis (6) praefiatam synodum sanxerunt. 
Abbates quoque totius provinciae, cum clero, et parte 
procerum pacem optantium, affuerunt. Praesules nimi- 
rum ex bona voluntate commodissima statuerunt. Sed, 
principaii justitia deficiente, ad emolumentum eccle- 
siasticaetranquillitatisparum profecerunt. Namquaeque 

(i) Ce canon n'etait pas inutile dans un pays ou nous avons vu 
(t. II, p. 102) un archidiacone figurer comme fief laique hereditaire. 

(2) Ce canon nous presente la fameuse queslion des investitures, 
tranchee dans le sens de Gregoire VII. 

(3) On ne connaiJ; des actes de ce concilo que ce qu'cn rap])orte ici 
notre auteur. 

(4) Sur ce personnage, voyez ci-dessus, p. 435. 

(5) iog4-i i35. 
'fi) inq3-i 110. 474 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1096] 

tunc, iitpraetaxatumest, deffinleruntetpeneirrita fue- 
runt. Erat enim eo tempore mira seditio inter opti- 
mates Normannise, et discoiis per totam regionem 
grandis conatus et violentum fas furari seu rapere. 
Incendia et rapina? totam patriam devastaverunt. In- 
digenarum quamplurimos in exilium extrnserunt, et 
parrochiis destiMictis, ecclesias presbyteri fugiendo de- 
solatas deseruerunt. 

Indomita gens Normannorum est, et, nisi rigido 
rectore coerceatur, ad facinus promptissima est. In 
omnibus collegiis, ubicumque fuerint, dominari ap- 
petunt, et veritatis fideique tenorem praevaricantes, 
ambitionis aestu, multoties efFecti sunt. Hoc Franci et 
Britones atque Flandrenses, aliique coHimitanei cre- 
bro senserunt, hoc Itali et Guinili , Saxonesque Angli 
usque ad internecionem experti sunt. 

De feroci gente Scytharum origo Troianorum, uti 
refertur, processit; quibus in excidiura redactis, Phry- 
gius Antenor Illyricos fines penetravit, et cum vicinis 
exulantibus diu longeque locum habitationis quaesivit. 
Denique supra littus Oceani maris, in boreali plaga 
consedit; etsibi, sociisque etheredibussuis maritimam 
regionem incohiit, et a Dano, filio ejus, gens ilja, e 
Troianis orta, Danorum nomen accepit. Haecgens cru- 
delis semper et bellicosa fuit, et fortissimos reges 
habuit; sed fidem Christi vix sero recipere voluit. 
Rollo, dux acerrimus, cum N ormann is inde genus duxit, 
qui primus Neustriam sibi subjugavit, quae nunc a 
Normannis Normanniae nomen obtinuit. North enim 
anglice ^quilo ^ man vero dicitur homo. Normannus 
igitur Aquilonntis homo interpretatur, cujux audax 
ausleritas delicatis affinibus, ut gelidus Aquilo leneris [1096] LIBER NONUS. 475 

florlbus, nlmis infesta compiobatur. Nam in eadem 
adhuc gente naturalisferitas coalescit, etgenuinusardor 
praeliandi saevit, qui ruricolas et pacatos officiales suis 
in aedibus quiete coramorari non permittit. 

A Rollone, validi duces praefuere Normannis pugna- 
cibus : Guillelmus scilicet Longa Spata etRicardus ve- 
tulus, RicardusII, Gunnoridis filius, et duo filii ejus 
Ricardus juvenis et Rodbertus Jerosolymitanus; atque 
Guillelmus Nothus. Iste vero, qui tempore ultimus 
extitit, omnes antecessores suos fortitudine et subli- 
mitate transcendit, moriensque Rodberto ducatum 
Normanniae, et Guillelmo regnum Angliae dimisit. 
Rodbertusautem, mollis dux, a vigore priorumdecidit, 
et pigritia raollitieque torpuit; plus provinciales sub- 
ditos timens, quara ab illis timebatur, et inde damnosa 
perversitas in terra ejus passim grassabatur. Henricus, 
frater ducis, Danfrontem, fortissiraum castrum, posside- 
bat, et magnam partem Neustriee sibi favore vel armis 
subegerat, fratrique suo ad libltum suum, nec aliter, 
obsecundabat. Porro alius frater, qui Angliaediadema 
gerebat, in Normannia, ut reor, plus quara xx castra 
tenebat, et proceres oppidanosque potentes muneribus 
sibi vel lerroribus illexerat. Rodbertus enira , comes 
Aucensis et Stephanus Albae-Marlae , Girardus de 
Gornaco et Radulfus de Conchis, Rodbertus quoque, 
comes de Mellento, et Guallerius Gifardus, Philippus 
de Braiosa (i) et Ricardus de Curceio, aliique per- 
plures, cum oranibus sibi subditis teunitionibus et (t) Lisez : Henii, comte d'Eu, et non son aieiil Robert, qui etait 
mort avant ioqS. 

Etienne, comte d^Aumalc, cousin qermain du duc Robert. 

(lirard, scigncur dc Gournai, fils dc Huguc, prcniicr du nom , ct 
dc nasilic, fdlc dc Girard Flcilcl. 476 HISTORIA ECCLESIASTICA. [hieme 1096] 

oppidanis regi parebant, eique, qula metuendus erat, 
lotis nisibus adhaerebant. Sic Normannia suis in se 
filiis furentibus miserabiliter turbata est, etplebs iner- 
mis sine patrono desolata est. 

Denique talibus infortuniis, Rodbertus dux, perspec- 
tis anxius , et adhuc pejora formidans, ut pote ab omni- 
bus pene destitutus, consilio quorumdam religioso- 
rum, decrevit terram suam fratri suo regi dimittere; 
et cruce Domini sumpta , pro peccatis suis Deo satis- 
facturus , in Jerusalem pergere. Quod rex Anglorum 
ut comperit, valde gavisus, consilium laudavit, Nor- 
manniam usque ad quinque annos servaturus recepit , 
fratrique suo, ad viam Domini peragendam, decem 
millia marcos argenti erogavit([). 

IV. Urbanus Papa in sequenti Quadragesima Turo- 
nis aliud concilium tenuit, et ea, unde apud Clarum- 
montem tractaverat, confirmavit. In medio Quadrage- 
simae basilicam sancti Nicolai Andegavis dedicavit, et 
privilegiis apostolicis honoravit. Goifredum Martel- Raoul de Conches, deuxieme du uom, qui mourut en 1102. 

Robert, comte de Meulan, troisieme du nom, dit le Prud'hommc 
(1082-5 juin II 18). 

Gautier GiflFard, deuxieme du nom, conite de Longueville, qui 
mourut en 1102. 

Philippe, seigneur de Briouse (Orne), fils de Guillaume de Briousc. 
dont on possede plusieurs chartes en fa%eur de Saint-Florent de Sau- 
raur, et qui assista a la bataille d'Hastings. 

Richard de Courci (Calvados). Voyez , sur ce personnage, ci- 
dessus, p. 36i. 

(i) Ce fut en eflFet le chifl[i*e que Robert demanda a son frere, qui 
lui apporta , au mois de septembre, la somme equivalente de 
6,666 livres d'argent. Nous verrons pkis tard, par les details quc 
iiotre auteur nous donnera sur les moyens employes pour rassembler 
cette somme, que son acquittement ne dut pas causer un grand vide 
dans le tresor du nionarqac. [HiEME 1096] LIBER NONUS. 477 

lum, Aiidegavorum comitem, hoitatu et potestate de 
vinculis liberat, quem Fulco Richinus^ junior frater 
ejus, proditione ceperat, dominum quoque suum, ho- 
noreprivatum, apud Chinonem castrum fere xxx annis 
carceri mancipaVerat (i ). 

Igitur anno ab incarnatione Domini ar xc" vi", indic- 
tione iv% mense martio, Petrus de Acheris, mona- 
chus (2), doctrina et largitate insignis, de Francia 

(i) JVotie auteur intervertit dans ce paragraphe l'ordi-e des evene- 
ments. Ce fut le 6 fevrier que le pape se rendit de Poitiers a Angers, 
et le 10 ou le II , qu'il y dedia Teglise de Saiut-Nicolas. Si GeofFroi- 
le-Barbu est sorti de la prison ou il languissait depuis 1068, et non 
depuis le 5 avril 1067, coinme nous l'avons dit, a tort, son frere l'ayant 
relachedans rintervalle (voyez ci-dessus, t. II, p. 92), ce n'a pu ctre 
qu'a une epoque posterieure. Ce seigneur est confondu ici avec son 
neveu, Geoffroi Martel, quatrieme du noni. 

D'Angers, lepape se renditpar Salile (i4 fevrier), le Mans (i6-i8fe- 
vrier) et Vendome (19 fevrier-2 mars), a Tours, oii il tint un con- 
cile la troisieme semaine de careme (i6-25 niars). 

(2) L'enthousiasme pour ce predicateur de la croisade etait porte si 
loin que, selon Guibert de Nogent, 011 se disputait les poils arraches 
k sa mule. INotre auteur a tort de le presenter ici comme moine; il 
n'embrassa la vie religieuse que lorsqu'il fonda, dans l'eveche de 
Liege, au retour de la Terre-Sainte, le prieure de chanoines regu- 
liers de Neumostier {Novum Monasterium), sonsles murs d'Hur, ou 
il mournt a Tage de soixante-deux ans, le 6 juin 1 1 15. Ainsi il n'elait 
age que de quarante-trois ans, et probablemennt encore eiigage dans 
les liens du niariage, lorsqu'il prit une part si active a la premiere 
croisade. On sait d'ailleurs qu'il etait originaire de 1'Amienois. Soii sur- 
nom provenait probablement d'Acheri, d'Acheux, oude quelqueloca- 
lite homonyme, voisine d'Amiens. Orderic aura ete trompe, comme 
beaucoup d'autres, par le surnom de TErmite, qui ne vout pas dire qu'il 
eiit cmbrasse la vie eremitique, mais qui est ici un nom de famille. Son 
pere, Regnault rErmite, l'avait porte avant lui, et ses descendants le 
conserverent. Plusieurs familles nobles de diverses provinces de France 
ont piofitc dc la possession dc cc nom , pour chcrcher ii sc raltachcr 
ii sa filiation. 

l.a fondalion de Ncuiuoslicr ful lc rcsullat dun vn;u fait par Picrrn 
l'Ermilc ol LarnlxMt-lc-Pauvrc, conUc dc Clcrmont, fiis de Conon , 478 HISTORIA ECCLESIASTICA. [vere 1096] 

peregre perrexit, et Galterium de Pexeio ( i), cum ne- 
potibus suis : Gallerio cognomento Siiie-habere (2), 
et Guillelmo, Simone et Matthceo, aliisque preeclaris 
Gallorummilitibus, etpeditibusferexvmillibus, secum 
adduxit. Deinde sabbato Pascha? (5) Coloniam venit, 
ibique septimana Paschae requievit, sed a bono opere 
non cessavit. Alemannis enim sermonem fecit, et ex 
eis XV milia ad opus Domini traxit. Duo quippe prae- 
clari comites : Bertakius et Hildebertus, et unus epi- 
scopus (4) adjuncti sunt, et cum eo per Alemanniam 
et Hungariam peregre profecti sunt. Porro superbi 
Francigenae , dum Petrus Colonice remaneret , et ver- 
bum Dei praedicando phalanges suas augere et corro- 
borare vellet, illum expectare noluerunt; sed iter 
coeptum per Hungariam aggressi sunt. Columbanus 

comte de Montaigu, et neveu de Godefroi de Bouillon, pendant une 
tempete qui mit leurs jours en danger, lorsqu'ils i-evenaient ensemble 
de la Terre-Sainte par mer, en iio5. 

La sepulture de Pierre 1'Ermite a ete violee, ct ses restes disperses, 
a l'epoque de la revolution; mais sa picrre tumulaire subsiste encore 
entre les mains du proprietaire actuel de Weumostier. 

(i) Gautier de Poissi. Kous supposons que ce pouvait etre le meme 
personnage que nous avons vu ligurer sous ce nom (t. II, p. 444) 
comme gendre de Pierre de I\Iaul(\ 

(2) JNous regardons comme probable que ce guerrier pouvait etre 
originaire d'un lieu ])ortant le meme surnoni , et peu eloigne de 
Poissi : Boissi-sans-Avoir, pres Montfort-rAniauri. 

(3) Le samedi saint r2 avril. 

(4) Pvous ne savons oii notre auteur a pu prendre ces noms, qu'on 
ne trouve point dans le recit de Baudri, ni lueme dans aucun autre 
dont nous a\ ons connaissance. Les bandes allemandes, qui devancerent 
Godefroi, eurent pourchefs, la jjremiere Folkmar, la seconde Godes- 
kaik, la troisieme le comte Emichon. 

Nous n'avons pas connaissance qu'aucun preiat ait ose s'aventurer 
avec ces hordes indisciplinees. A la verite, Otton, eveque de Stras- 
bourg (io85-3 aoiit 11 00), prit part a la premiere croisade; mais 
nous pensons qu'il partit avec Godefroi. [vERE ^sTATE 1 09G] LIBER NONUS. 479 

autem, Hunorum rex (i), tunc eis favebat, necessa- 
riumque subsidium in terra sua praebebat. Deinde 
transito Danubio, per Bulgariam usque in Cappadociam 
venerunt (2); ibique praestolantes, sequentibus Ale- 
mannis cum Petro sociati sunt. 

Apostolicae jussionis fama per totum orbem perni- 
citer volavit, et de cunctis gentibus proedestinatos ad 
summi Messiae mihtiamcommovit. Ingens nempe illud 
tonitrum Angliam quoque, aliasque maritimas insu- 
las nequivit latere; licet undisoni maris abyssus illas 
removeat ab orbe. Immo Britannos et Guascones, et 
extremos hominum Gallicios (3) fama perniciter suc- 
crescens animavit et armavit. Venetii quoque et Pi- 
sani et Jenuenses, et qui littus Oceani , vel Meditei- 
ranei maris incolebant, navibus onustis armis et 
hominibus, machinis et victualibus, mare sulcanles 
operuerunt. Qui vero terra ibant, universoe terra> 
superhciem tanquam locustae occuluerunt. Mense 
julio, Gualteriiis de Pexeio Finipoli (4) in Bulgaiia 
obiit, et signum sanctae crucis post mortem in carne 

(ij Coloman , fils et successeur de saiut Ladislas (iog5-5 fe- 
viier iii4)- Uepuis Cju'EtieQne 1", roi de Hongrie (997-1058), avait 
prodigue, dans son zele de neoph^te, tous les soins de riiospilalite la 
plus g^nereuse aux pelerins qui traversaicnt ses Etats pour se rendre 
a la Terre-Sainte, cette voie avait ete preferee a celle de ia raer, ex- 
ciusivement employee jusque-la. 

(9.) Ce ne fut poinl dans la Cappadoce, mais sous les nuirs de 
Constantinople que rempereur Alexis autorisa les Francs qiii prece- 
daient Pierre rErmite a attendre son arrivee. Ils y etaient parvenus 
vers ie 1" aout. 

(3) Les Iiabitnnts de la Galice. 

(4) 11 a existe sur le I^osphore de Thrace, au-dessus de Bnyuk- 
Dere, une ville nommee Pliinopolis; mais il s'agit ici de Philippo- 
polis, quc Yilleliardouin appellc constammenl Finepople. Cette 
synonvniic cst d'ailleurs etablic d'uiie mauicre incoutcstable {)ar ie 480 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1096] 

ejus apparuit. Dux autem et episcopus urbis, hoc signo 
audito, foras egressi suiit, et Gualterii corpus cum 
civibus cunctis reverenter in urbem transferentes 
sepelierunt, aliisque peregrinis aditum m-bis, quem 
antea interdixerant, et mercatum concesserunt. 

Eodem annoHugo, Crispeii comes (i), Radulfb et 
Henrico,filiIs suis(2), terram suamcommisit, et^sabel 
filiam suam (5) Rodberto de Mellento comiti dedit, 
et peregre proficiscens, secum nobile agmen Franco- 
rum adduxit. Tunc Stephanus, Rlesensium comes (4), 
fdius Tedbaldi, comitis Carnotensis, qui gener erat 
Guillelmi, Anglorum regis, crucem Domini sumpsit, 
et peregre perrexit. Alii qiioque comites, virique con- 
sulares : Guido Trussellus, nepos Guidonis, comitis Cas- 
telli-Fortis (5), ac Milo de Rraia (6), et Centorius de recit plus detaille d'Albert d'Aix et des autres historiens. — Le mi- 
racle dont parle notre auteur se renouvela si souvent, et sur des per- 
sonnages si peu recomniandables , quil toniba dans un discredit 
complet, 

(i) Hugue-le-Grand , frere de Philippe P', roi de France, devint 
comte de Crepi et de Valois par son mariage (vers io68) avec Adele, 
fdle de Herbert IV, corate de Vermandois. 

(2) Raoul, premier du nom, comte de Vermandois (1117-14 oc- 
tobre I i5i ). Henri, seigneur de Chaumont en Vexiu, mort en ii5o. 

(5) Elisabeth ou Isabelle, raariee a Robert, troisierae du nom, 
comte de Meulau. Cette union, qui souftrit des difficultes, a cause de 
la parente qu'Ive de Chartres etabht entre les deux conjoints, dut 
en effet etre celebree peu de temps avant le depart du comte de Ver- 
maudois pour la croisade. 

(4) Sur ce seigneur, voyez ci-dessus, t. II, p. Sgo. 

(5) Gui , deuxieme du nora , surnorarae Troussel, seigneur de 
Montlheri, neveu de Gui-le-Rouge, seigneur de Rochefort-en-Yve- 
iine et de Chateaufort, senechal de France, fut hii-meme revetu de 
celte charge, qu'il perdit apres sa honteuse fuite d'Antioche, et qui 
fut restituee ii son oncle. 

f6) Milon-le-Grand , ou Miles, seigneur de Monllhcri cl dc Rrai- [109SJ LIBER NONUS. 481 

Bleria (i), Piaduifus de Balgenciaco (2) et Ebrardus 
de Pusacio (5), Guillelmus Carpeiitarius (4) ac Drogo 
de Mouceio (5), aliique multi proceres et famosi mili- 
tes, cum multis cuneisFrancorum, pro Cliristi araore 
peregrinati sunt. 

Petrus Eremita, cum multis Alemannis et Francis, 
subsequens agraen praecesserat , et regiam ad urbem sur-Seine, peie du prccedent, avait epouse, vers 1070, Lithuile, 
vicomtesse hereditaire de Troyes, et fonde, en 1064, le prieure de 
Longpont. II etait fiis de Thibaud-File-Etoupes, foudateur, en ioi5, 
du chaleau de Montlheri. 

(i) INotre auteur, qui vient de citer un fils avant son pere, enleve 
ici au comte de Toulouse Tun des seigneurs les plus marquants de sa 
suite, ])Our le reunir au corps d'aruiee de Hugue-le-Grand, apres 
avoir deligure son nom. Ce personnage est Centule, cinquieme du noni, 
vicomte de Beain apres son pcre Gaston IV, qu'il accompagna a la 
Tei rc-Sainte, et que nous y verrons figurer aveo distinction phis tai'd. 

(2) Raoul 1", sire de Baugenci veis 1080, Tun des scigneurs de 
cctte epoque les plus renommes pour leur hravoui'e, etait iils et suc- 
cessenr de Lancelin II, et mourut avant ii5o. II avait epouse en se- 
condes noces (1090) Mathilde, fxlle de Hugue-le-Grand. 

(5) Everard , fds de Hugue, premier du nom, et seigneur du 
Puiset, pres Janville. On connait les demeles de cette famille avec 
Philippe 1" et Louis-Ie-Gros, et les sieges qu'ils soutinrcnt conti'e 
ces rois en personne dans leur chateau du Puiset, huti par la reine 
Constance. Kous venons de voir ci-dessus (p. 4'^6) que ce seigneur 
etait beau-pere de Roger de Montgommeri. 

(4) Guillaume 1", vicomte de Melun, fds d'Ursion, fut surnomme le 
Charpentier a cause de la vigueur extraordinaire dc son bras , et parait 
avoir ete cousin dc Hugue-Ie-Grand. Nous verrons plus tard qu'il 
avait deja fait la guerre aux iufideles en Espagne , et que cette cam- 
pagne ne s'etait pas termince d'une manicre plus honorahle pour lui , 
que celle d'Antioche. 

(5) Ce personnage etait probahlement le pere de Drion dc Monchi , 
qui suivit en 1146 Louis-Ie-Jeune a la Terre-Sainte. Plus tard, Ma-- 
thicu de Monchi y alla avec saint Louis, et Ansel de Monchi se signala 
par une victoire au siege dc INysse. La tcrre qui a donne son nom a 
cette illustrc famille, est Monchi-Cayeux, pres Saint-Pol, en Artois. 

111. r>i 482 HTSTORIA ECCLESIASTICA. [1096] i 

applicuerat. Multos ibi Lumbanlo^ iiivenit, et Laiigo- i 
bardos (i) et Aleraannos, qui euin prsecesserant, et ex \ 
imperatoris responso Acnientem exercitum sustiue- 
bant. Imperator interim eis mercatum dari jusserat, 
sicut in civitate rectum erat. ^NIandaverat quoque ne 
quemdam sinum maris, quem Brachium Sancti Georgii 
Yocant (i , transfretarent, quousque maximus, qui se- 
quebatur, exercitus advenisset. Si enim , inquit, aliter 
es[eritis , efferi gentiles in vos ivruent , et hanc imhel- 
lem catenmm periment. Quod sic postea contigit. Gens 
namque illa, sine rege, sine duce, variis aggregata 
locis, indisciplinate vivebant, in res alienas rapaciter 
Involabant, plumbum, de quo ecclesiae coopertae fue- i 
rant, absportabant et vendebant, palatia destruebaiit, , 
et in omnibus se nequiter agebant. His cognitis, im- 
perator vakie iratus est; quippe qui jam cos beneficiis 
suis ingratos expertus est. Coegit itaque eos expelli ab 
urbe, et transfretare. Transfretati, muita ilerum illicita , 
in Christianos patraverunt. Xam terram eorum hosti- 
liter deprcedati sunt, et domos eorum ecclesiasque cre- ^ 
maverunt. Tandem Nicomediam venerunt; Ligures , 
aliceque gentes illic separantur a Francis. Franci siqui- ; 
dem ferociores erant et intractabiliores et ob id ad 
omne malum procliviores. Alii ergo quemdam Rai- 

(i) jVoas verrons soavent notre auteur distingaer ces deux rameanx | 

d'une meme souche. Par Lombards , il entend les habitants de fltalie j 

septentrionale, et par Longobards ceux de 1'Italie meridionale, ou j 

les Lombards avaient fonde des etablissements qui darerent jusqua \ 

la domination !Normande. ! 

(2) Le Bosphore, ainsi nomme a cause du monastere de Saint- j 

Georges de Mangana , qui etait situe a l'entree du detroit. A ce vao- I 
nastere tenait un palais, portant le meme ncm, et dans leqcel se retira, 

en loSi, rimperatrice Marie, veuve de Michel Parapinace. j {1096] LIBER NONUS. 483 

nakluca sibi praefeceruiit, et sub ejus ducatu Roma- 
niam (i) ingressi sunt. Ultra Nicasam itinere iv die- 
rum progressi sunt, et castellum Exerogorgan (2) 
intraverunt, et ibidem causa liospitaiidi demorati sunt. 
lUud omnium victualium erat plenum; sed incertum 
est an timore vel industria vacuum incolis sit dimis- 
sum. Ibi Alemanni a Turcis circumvallati sunt, et 
usque ad internecionem , ut in sequentibus elucidabi- 
tur, pene deleti sunt. 

Menseseptembri (5), Rodbertus, dux Normannorum, 
Guillelmo regi Neustriam commisit, et acceptis ab eo 
decem millibus marcisargenti, peregre perrexit, terri- 
bilemque hostibus militum et peditum multitudinem 
secum adduxit. Nam cumeo profecti sunt Odo, patruus 
suus, Bajocensis episcopus, et Philippus clericus, Rogerii 
comitis filius (4); Rotro, Goisfredi, comitis INIoritoniee, 
filius (5^; Gualterius, comes de Sancto Gualerico, Ri- 

(i) La Romanie, ou le pays de Rome, comme disaient les Arabes, 
etait la portion de TAsie Mineare, situee au midi de Constantinople, 
qui etait restee sous la domination des empereurs Grecs. 

(2) M. Poujoulat a retrouve, a quatre lieues et deniie de Civitot, 
les ruines de ce chateau, qui portent le nom d'EsKi-KALEn (vieux 
chiteau). 

(5) II parait que le duc de ISormandie ne partit qu'a une epoque 
avancee du mois de septembrc. Au moins Tuc de ses compagnons de 
voyage ( Willelmus de JFasin) souscrivit-il encore une charte a Fc- 
camp, le 9 de ce mois. Ce ne fut d'aillcurs qo'aprcs son commencr- 
ment que Guillaume partit dAngletcrre, pour aUer porter la sommc 
convenue, et rccevoir la >iormaudie en gage pour cet emprunt. 

f4) Philippe, cinquieme fils de Roger de Montgommeri et de Ma- 
bile, comtesse d'Alencon. Ce jeune seigneur mourut au siege d'An- 
tioche. Lcs surnoms de Clerc et de Grammairien, qui lui sont donncs 
par les historiens, prouvent qu'il etait instruit pour son cpoquc. 

(5) Rotrou, deuxieme du nom, qui fut corate du Perche aprc? snu 
pere. 484 HISTORIA EGCLESIASTICA. [1006] 

cardi jimioris, dncis Normannorum, ex filia, nomine 
Papia, nepos (i), et Girardiis de Gornaco (2); Radul- 
fus Brito de Guader (3) 5 et Hugo, comes de Sancto 
Paulo (4); Ivo et Albericus, filii Hugonis de Greote- 
maisnilio (5) , aliique multi exlmias strenuitatis milites. 
Godelredus quoque, Lotliaringite dux, etEalduinus, 
ac Eustachius, coraes Boloniae, fratres ejus (6), et Bal- 
duinus, comes de Monte (7); Rodbertus quoque, Mar- 
chioFlandrise (8), neposMathildis, Anglorum reginae, 

(i) Gautier, seigncur (ct non pas comte) cle Saint-Valeri (sur 
Somme), frcre aiue de (Tuilbert cFAufoi. 

(2) Girard de Gournai, que nous avons vu, dans le livre precedent, 
livrer ses forteresses ii Guillaume-le-Roux ea 1089. 

(5) Raoul de Guader, que nous avons vu (t. II, p. 221 et 258-264) 
comte de IVorfolk, en Angleterre, et qui , apres avoir ete cliasse de 
cepays, s'efait relircj dans ses domaines patrimoniaux de Bretagne 
( Gael et Moulfort-la-Canne). 

(4) Hugue, deuxieme du nom, de Champ-d'Avene, comte de 
Saint-Pol en Artois (io85-ii3oou ii3i), accompagna eu eflet le duc 
de IVormandie a la premiere croisade. Enguerrand , son fils, fut tue 
au siege de Marrali. Nous ignorons quelle circonstance porta le comte 
de Saint-Pol a s'as50cier avcc nolre duc dans cette exptjdition, plutot 
qu'avec le comte de Flandre, son suzerain. 

(5) Quatrieme et cincjuieme fils de Hugue de Grentemesnil, et 
d'AdeIise ou Alix, fiUe de Ive II, comte de Beaumont-sur-Oise, et de 
Judith, sa preraicre fenime. 

(6) Ces trois seigneurs etaient fils cFEustache 11, comte de Boii- 
logne, et d'Ide d'Ardennes, fille de Godefroi lY, duc de Lothier, ou 
de la Basse-Lorraine, et de Brabant. Apres la mort de son oncle Go- 
defroi V, dit le Bossu, et la dcjcheance de Conrad, fils aine de l'em- 
pereur Heuri lY, Godefroi de Bouillon avait ete invesli, en 1089, de 
ces deux duchtjs. 

(7) Baudouin, quatrieme du nom , comte de Hainaut, fils de Bau- 
douin de Mons, et de Richilde, heritiere du Hainaut. 

(8) Robert, deuxieme du nom, dit le Jerosolymitain, cousin ger- 
raain du duc de IVormandie, avait succedci, en 1093, a son pere, 
Roljei t-Ie-Frison. Suivant Raoul de Caen, il deploya a la croisade la 
vaillancc et la vigucur d'un soldat plut0)t quc la eapacitcj d'un chef. [1096] LIBER NOINUS. 485 

et Raiuardus TeLitonicus (i), cum multis millihus ar- 

matorum, pro amore Christi sua reliqueruut, et cxi- 

I lium, ad confutandos paganos, et relevandos Christia- 

nos, libenter petierunt, et per Hungariam cum turmis 

suis commeaverunt. ]N'Aimarus aulem, Podiensis epi- 

, scopus, cum Tolosano Raimundo, prospere per Scla- 

I variam (2) transiit, eisque Bodinus, Sclavorum rex 

(i) Nous supposons qu'!! s'agit ici de Rainaicl, quatriemc du uoni , 
I comte de Toul (1076-1 117), fds dc Fredeiic 11. Ce seigneui-, que 
, nous croyous avoir ete parent dc Godefroi , prit part a la preniiere 
croisade, ainsi que Pierre , son frere et son successeur. 

(2) UlUyrie, occu])ee par dts nations Slaves. Bodin n'etait pas roi 
d'Esclavonie , mais de Servie et de Dalmatie. Ccpendant il est designe 
comme roi d'Esclavonie, Russie et Rulgarie, par les chroniqueurs dc 
Bari,qui racontent son mariage, en 1081, avec Jacintlie Joannaci, 
fille d'Argyre Joannaci, gouvcrneur de cctte vilie. 11 avait meme cs- 
saye, en 1074, d'enlever la Bulgarie a I'empereur Grec, en attendant 
j qu'il succedat a son aieul Jlichel, roi de Servie. Le passage ;i travers 
I 1'lllyrie, le long de TAdriatique, n'eut pas lieu d'unc maniere aussi 
amicale que le pretend notre auteur; il fallut s'emparer de vive force 
deScodra, aujourd'hui Scutari d'Alhanie; des hrouillards epais, qui 
durerent quarante jours, contrarierent bcaucoup les mouvements de 
ce corps d'armee. De Durazzo a Constantinople, les Petscheneyes 
(irent courir de grands dangers 11 reveque du Pui, et s'emparerent 
meme un moment de sa personnc. Le corps d'armee du comtc de 
Toulouse n'arriva sous Constantinople que l'avant^dernier. Sur ks 
details de sa marche a travers la Dalmatie, riUyrie et la Macedoine, 
voyez le recit de Raimond d'AgiIes. Parmi les personnages de dislinc- 
tion qui I'accompagni'rent, notre autcur aurait pu citer : 

Raimbaud 11, comto d'Orangc; 

Guillaume, eveque d'Orange, vicc-legat; 

Peut-eti-e Isoard , eveque d'Apt ; 

Isarn, comte de Dic; 

Guillaume III, corate de Forez, qui fut tue au siege de Nicdc; 

Raimond I", vicomte de Turennc; 

Gaston IV, et Centule V, vicomtes dc Bearn , dont nous avons dcja 
parle ; 

Amanjeu II, sirc d'Albret; i86 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1096] 

aniicabiliter favit. Rodbertus vero Normannus, et 
Stephanus Blesensis, sororius ejus , Hugo quoque Ma- 
gnus , etFlandrensis Rodbertus , et plures alii, Alpibus 
transcensis, Itaiiamintraverunt, et per urbemRomam 
pacifice transeuntes, in Apulia et Calabria liiemave- 
runt (i). Rogerius autem dux, cognomento Bursa (2), 
ducem Normanniae cum sociis suis, utpote naturalem 
dominum suum, lionorifice suscepit, et quas necessaria 
erant, copiose administravit. Dum Marcus Biiamun- 
dus (5), cum Rogerio (4), patruo suo, comite Siciliae, 

Roger II, comte de Foix ; 

Girard, fils de Guiilaberl, coiiite de Roussillon; 

Astanove II, comte de Fezensac; 

Hugue de Lusignan, sixieme du nom, surnomme le Diable , dont 
le dapifer, nomme Raimond, fut tue au siege de Jerusaleni; 

Faruld de Thouars ; 

Gerard de Malefaide ; 

Bernard de Pardailban ; Pierre-Rairaond de Hautpoul ; Guillaume- 
llugue de Monteil, frere de l'eveque du Pui ; 

Isnard de Gaya (Gagia , Gaie ou Gayac), chevalier ; 

Galan de Calmont; 

Raimond-Bertrand de rile-Jourdain ; 

Guillaume, prince de la niaison d'Urgel, qui possedait le comte 
de Forcalquier; 

Heracle de Polignac, porte-enseigne de Tevequc du Pui, frere cadct 
de Pons, vicomte de Polignac ; 

Et plusieurs autres que la suite du recit nous fournira Toccasion de 
signaler. 

(i) Ceci est completement inexact pour ce qui concerne Hugue-le- 
Grand, et le comte de Flandre. Le premier etait reteuu captif a Con- 
stantinople depuis un mois, lorsque Godefroi de Bouillon y arriva, 
le iO decembre. Lc second ne passa rAdriatique qu'a cetteepoque, et 
prit scs quartiers d'hiver cn Albanic. 

(2) Roger, duc de Pouille et de Calabre, fils de Robert Guiscard, et 
de sa seconde femme, Sichelgaite, avait succede a son pere en io85. 

(3) Boemond, fils aine de Robert Guiscard , et prince de Tarente. 

(4) Rogcr l', comlc de Sicile ct le dcrnier des enfauts de Tancrede [1096] LIBER NONUS. 487 

cjiioddam castrum obsideret, et motiones ducura, mul- 
tarumque gentium audiret, mox singulorum probita- 
tes et signa diligenter in\estigavit; cjuibus subtiliter 
inspectis, sibi tandem optimum afferri pallium praece- 
pit, cjuod per particulas concidit, et crucem unicui- 
que suorum distribuit, suamcjue sibi retinuit. Nimius 
igilur militum concursus ad eum subito factus est, et 
Rogerius senex pene solus in obsidione relictus est, 
dolensque se suam amisisse gentem , Siciliam cum 
paucis reversus est. Providus autem et solers Buamun- 
dus modeste viam suam et evectiones prceparavit, cum 
optimatibus suis , et afHiientibus armatorum copiis 
transiVetavit, et tandem tranquillo remige in Bulga- 
riae partibus (i) applicuit. Porro praecipui sodales ejus 
hi fuerunt : 

Tancredus, OdonisBonl-Marchisi filius^a); etcomes 
de Rosinoio, cum suis fratribus (5); Ricardus dePrin- 

de Haulcvillc. La place qiic ccs priuces assiegeaient etait Amalfi, et 
nous pensons que c'etait pour le compte de leur frere et neveu, le duc 
Roger. 

(i) Ce ne fut point cn Rulgarie que Bocmond debarqua, mais en 
Albanie, pres d'une ville nommee Andrinople, qui etait l'ancienne 
Phoenice. Son expedilion eut lieu au mois de dccembre. 

(2) Tancrede, fils d'Odo , surnomme le Rou Marquis,et d'Emnia, 
fille de Tancredc de Haulevillc. 

(3) Le lieu designe ici par le nora de Rosinolum , parait etre Ro- 
scigno, aujourd'hui chef-lieu d'un duche, a qualre niillesde Salerne. 
Ce comtc de Roscigno,qui parait s'etre appele Gcoffroi, a ete con- 
fondu par la plupart des historiens avec Girard, fils du comte de 
Roussillon (Guillabert ) , qui prit egalcment part a la premiore croi- 
sade et resta a la Terre-Saintc jusqu'en iiog. Au nombre des freres 
du comte de Roscigno se trouvait Girard, eveque d'Ariano (ville 
episcopale, suffraganle de Henevenl, dans la Principautc Ultericure, 
a peu de dislance de Moulclicsco ) , qui n'arriva qu'apres la prise de 
Terusalcm,suivanl(iuillaumcdeTyr. Lctcxlcim])rimedeIaChronique 488 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1096] 

cipatu, et Raiiniilfus, frater ejus (i); Rodbertus de 
Anxa (2), el Rodbertus de Surcla Valle (3); Rodber- 
tuSy fillus Turstani (4), Ilermannus de Canni (5), et 
Unfrldus, fillus Radulphi (6); Ricardus, filius Ranulfi 
comitis , et BartIioIoma?us Boellus Carnotensls (7); 
Alberedus de Cagnano (8), et Unfredus de Monte Sca- 

du Moat-Cassin est fort dcfectueux ilans le passage ou il nientiontie ces 
deux personnages : Qnffridus comes de Ruscilione et episcopus et Gi- 
rardus frater ejus; episcopus de Ariano, etc. Nous pensons qu'ori 
doit lire : Goffridus, comes de Ruscilione ; et Girardus , frater ejus, 
cpiscopus de Ariano , etc. 

(i) Ces deux seigneurs etaient fils de Guillaume, l'un des fils de 
Tancrede de Hauteville, a qui Humpliroi, son frere consanguin , 
donna la Principaute, apros la mort de Drogon. 

(2) On a pretendu qu'il s'agissait ici de Robert-le-Bourguignon, ou 
l'Allobroge, de la maison de JVevers, seigneur de Sable par son ma- 
riage en premieres noces avec Avoise, dame de ce lieu ; lequel, quoique 
fort age, prit en effet la croix a rcpoque du passage d'Urbain II par 
Sable, et parait etre mort a la Terre-Sainte. Ce rapprochement a ete 
appuye sur l'autorite de Menage, dans son Histoire de Sahle, ounous 
n'en avons trouveaucune trace. Nous pensons plutot qu'Anxa, nommee 
Ansa par la Chronique du Mont-Cassin, doit etre Anzi , a quarante 
milles de Matera. 

(5) Sourdeval, departement de la Manche, arrondissement de Moi'- 
tain. Notrc savant ami, M. de Gerville, pense que ce personnage, et les 
anciens seigneurs de Sourdeval en general, provenaient d'une branclie 
cadette de a maison de Yerdun. Yoyez lcs Anciens chdteaux de la 
Manche, III, p. ii5. 

(4) Robertus , fdius Trosteni (Chron. Cassin.). 

(5) Hermannus dc Cannis (Chron. Cassin. ). II s'agit ici de la ce- 
lebre localite de Cannes, aujourd'hui simple village de la terre de 
Bari, a deux licues et demie de Barletta. 

(6) Unfridus , filius Rao (Chron. Cassin. ). Cette variante nous 
prouve qu'on prononcait deja Raoul ou Raout, dont on a souvent en- 
.suite fait Raut dans les noms de Ijeu. 

(7) La Chronique du Mont-Cassin omet le nom de bapteme de ce 
citoyen de Chartres. 

8) Alberedufi de Caniann (Chron. Cassin.), aujourd'hui Cagnano, 
dans TAbruzze ulterieurc, a dcux lioues nord-cst d'Aquila. [1096] LIBER NONUS. 489 

bioso (i). Hi omnes cura clientibus suis Buamundo 
unaniraiter adliaeserunt, eique se in via Dei devotissime 
obedituros inseparabiliter, juraverunt. 

Hugo Magnus, et Guillelmus, Marchisi filius (2), ad 
portura Bari pelagus praepropere ingressi sunt, et na- 
vigantes, Durachium (5) applicuerunt. Dux autem ur- 
bis (4), magnos barones ratus, jussit eos apprehendi, 
et sub excubanti custodia Constantinopolim ad impe- 
ratorem solerter deduci. Adulatorius itaque dux per- 
fido se volebat obsequio Caesari commendare, et devo- 
tionem suam erga ipsum indiciis hujusmodi approbare. 

V. Solimannus, Turcorum dux (5), ut Christianos 
super ethnicos venisse cognovit, ingentem exercitum 
aggregavit, et castellum Exerogorgan, ubi Alemanni 
erant, obsedit. Turci oppidum circumvallare festina- 
verunt, et Rainaldum, cum suis egressum, ut venienli- 
bus illis insidias praetenderet, preeliando fugaverunt. 

(i) Suivant la Chroniqiie du Mont-Cassin , il fautlire : Joffridus de 
Monte Scaioso. Mons Scaiosiis, Scabiosus, Caveosus ; Civitas Vetus, 
Civitas Scveriana, est aujourd'hui 31onte-Scaglioso, bourg de la Ba- 
silicate, bati, dit-ou. dcs ruincs de 3Iefaponte, par Alexandre-Se- 
vere, dans le voisinagc de Matera. IVotre auteur a oublie, dans celte 
enumeration, un personnage qui parait avoir ete iniportant, puisque 
la Chronique du Mont-Cassin le nomme immediatement apres Tan- 
crede : c'est Robert, fils de Girard, qui portait Tetendard de Boe- 
mond ;i la bataille de Dorylee. 

(2) Guillaume, frere de Tancrede. 

f5) Uurazzo, en Albanie. 

(4) Le duc Jean Comnene, fils d'Isaac Coranene, et neveu de l'em- 
pereur Alexis. 

(5) Ce ne pouvait etre Soliman , fondateur de la dynastie des Turcs 
Seljoncides, qui s'etait tue de desespoir a la suite d'une bataille pcrduc 
contre le sultan d'Alep en io85, mais son fils aine Kilidge Arslau 
( le Champion sacre), premier du nom, qui , aprcs un long inter- 
rcgne, lui avait succede en 1092. 490 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1096] 

Tunc multl Christianorum gladio ceciderunt. Si qui 
vero potuerunt , fuga elapsi , castro recepti sunt. 
Quo undique obsesso, statim liostes inclusis aquam 
abstulerunt. Fons et puteus, quo castellum sustenta- 
batur, extra erat, quemutrumque viriliter circumsep- 
tum legio Turcorum indesinenter observabat. Sitis 
itaque iiimiam incommoditatem obsessi per dies octo 
sustinuerunt; sed ob nimietatem scelerum et duritiam 
cordium anxiati sunt, nec a Deo adjuvari meruerunt. 
Tandem dux eorum cum Turcis consiliatus est , eisque 
suorum, si posset, proditionem fratrum pactus est. Rai- 
naldus igitur, fingens se ad bellum procedere , cum 
multis exivit, ac ad Turcos transfuga fugit. Residui 
vero inlionestam deditionem coacti fecerunt, et despe- 
rantes, abominabilem apostasiam in Deum commise- 
runt. Porro illi, qui fidei suae testimonium perliibue- 
runt, capitalem sententiam subierunt, vel in signum 
positi, sagittati sunt, vel ab invicem divisi, vili pretio 
venundati , vel in captivitate cum Bertaldo comite ab- 
ducti. Hanc iii° kalendas octobris (i) priraam persecu- 
tionemChristianiperpessisunt, etsicAlemanni^aliaeque 
gentes in Corosanum (2), vel Aleph, captivati sunt. Sed 
qui in lideChristi permanserunt, glorioso fine quieve- 
runt. Franci quippe jam longe prsecesserant, et Che- 
vetotem urbem (3) intraverant, quam Alexius impe- 
rator nuper construere coeperat, et Anglis, qui afacie 
Guillelmi Nothi fugerant, tradere voluerat; sed prohi- (i) Le 29 seplembre. 
. (2) Le Korazan. — Alep. 

(3) Au sujet dc cette ville , voyez ci-dessus, t. If, p, 175 el 174. 
Elle est remplaccc aujourd'lrji pai- lc bourg turc de Gbcmlik. [1096] LIBER NONUS. 491 

bentibus Turcis, eam imperfectamreliquerat. Solimaii- 
iius vero, victis AUobrogibus et Alemannis elatus, 
Chevetotem, Nicaeae vicinam, cle triumphosecurus, cum 
suis, jam nil nisi sanguinem sitientibus, adiit, et cum 
magno impetu super Gallos irruit. Petrus enim jam 
Constantinopolim redierat, quoniam illum auscultare 
sua cohors non adquiescebat. Effrenes autem Turci su- 
bito accurrerunt, egregio miJiti Gualterio(i), principi 
militiae, suisque commilitonibus obviaverunt (2), ip- 
sumque cum multis, quia imparati erant, facile de- 
truncaverunt. Guilleimum vero, fratremejus, cumqui- 
busdam aliis vulneraverunt. Ibi etiam decollaverunt 
quemdam Domini sacerdotem, missarum solemnia sup- 
pliciter celebrantem. Si qui evadere vivi potuerunt, in 
urbem fugerunt, vel in carectis, aut silvis, seumontanis 
delituerunt. Pauci vero,qui castellura,ut se defenderent, 
tenuerunt, multos obsidentiura peremerunt. Turci 
ligna quamplurima undecumque attulerunt, inccn- 
dium castello et hominibus praeparaverunt. Christiani 
autem , extrema jam in desperatione positi , animosio- 
res audacter ignem in ligna sunt jaculati. Sic igitur eva- 
serunt incendium. Ex utrisque perierunt plurimi, et 
hoc contigit mense octobri, Plures ex peregrinis pro- 
fugi redierunt, et sequacibus, qui adhuc citra Byzan- 
tura castra metati fuerant, casus suos retulerunt. Im- 
perator omnlum emit arma, ut inermes incolis minus 
nocere possent in regione aliena. Alii alios expecta- 
bant, ut consilio communicato, auxiliaribus freti du- 
cibus, et copils stipali militaribus, Deum precibus et (i) Gautier-Sans-Avoir. Voyez ci-dessus, p. 478 
(2) M. Michaud place le theatre de ce corabat k six lieucs ii rounst 
de Nicec , entrc le lac Ascanius et le village turc de Basar-Keni. 492 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1096] 

confessionibiis sibi coraplacarent, et sic terram inimi- 
coriim intrarent. 

Solimannus, postqiiam Francos snperavit, et quos- 
dam in bello trucidavit, quamplures etiam in captivi- 
tatem transmisit, paucos, in urbe acerrime resistentes, 
obsedit. Porro, in crastinum, ut a certis indicibus au- 
divit quod Buamundus dux Macedoniam super impe- 
ratorem invaserit, et ingentem exercitum Normanno- 
rum et Apulorum, ad ulciscendum cruorem Christia- 
iiorum, contra Turcos armaverit (i), nimis inde 
territus, Chevetotem reliquit, et agmina sua ad mu- 
niendum terram suam cito reduxit. Praecipites itaque 
Galli auxllium Buamundi, allorumque fidelium expec- 
tare spreverunt; sed in virtute sua nimis fisl, ad fines 
Turcorum appropiaverunt, ibique, permittente Deo, 
ut praediximus, gravi bello attriti sunt. 

VI. Godefridus dux, primus omnium ducum, Con- 
stantinopolim venlt, et prope illam x° kalendas janua- 
rii (2) castra metatus est. Buamundus vero suos, qui 
eum subsequi satagebant, praestolabatur, pedetentim 
gradlebatur, eosque paulatim eundo callide in dies op- 
periebatur (5). Alexius autem imperator in suburbio 
civitatis duci paulo post mandavit hospitium dari. Ar- 
migeri vero ducalis exercitus commoda slbi more pro- 
curabant; ad subvehendas paleas, vel ccetera sibi (1} II etait irapossible que Kilidge Ai'slan interrompit au mois d'oc- 
tobre la poursuite des pclerins chretiens par la crainte de Boemond, 
qui ne traversa l'Adriatique qu'au mois de decembre et n'arriva aux 
environs de Constantiaople qu'au mois d'avi'il de Tannee suivante. 

(2) Le 23 decembre. 

(3) Notre auteur s'obstine a faire marcher Boemond paralleleraent 
a Godefroi, par suile de Terreur que nous venons de relever. [1096-1097] LIBER NONUS. 493 

iiecessarla, extra iirbem seciire cursltabant. Sed Tur- 
copolis et Pincinatis (i), jussu Augusti insidiantibus, 
quotidie peribant. Nondum aliquid de imperatore 
suspicabantur sinistrum, quippe qui voiuntarlus eis 
praebulsset Iiospltium. INimls dux contristatus est pro 
defectu suorum , et Inopinatis insldiis Turcopolorum. 
Balduinus igitur ad suorum protectionem exivlt, et 
hostes, qui suos insequebantur, invenlt, ex improviso 
incautos invasit, superavlt, partlm occldit, sexaginta 
ex els captos fratrl suo prsesentavit. Augustus, hoc ut 
audlvlt, valde Iratus, malum peregrinis machinari coe- 
plt. Sapicnsdux, dolos prsecavens, urbem exlit, et ubi 
prius sua fixerat tentorla, rursus collocavit. Nocte su- 
pervenlente, jussu C^esaris invasa sunt castra ducis, et 
exercltus ejus multis lacessltus injuriis. Sagacisslmus 
dux et acerrlmus bellator versutlas metuebat, et ex- 
cubitores, qui tentoriis excubarent, prudenter dlspo- 
suerat, et unumquemque sibi vigilare mandaverat. 
Repulsi sunt quantoclus invasores, et ex illls vii per- 
eraptls, usque ad portam civltatls audacter insecutus 
est dux fuglentes. Delnde ad tentorla sua reversus, 
fuit Ibl (julnque dlebiis. Imperator interlm cogltabat 
malum In ducem molirlj dux solllcitus slbi suisque 
consiliarl. Imperator el transltum per civllatem reglam, 
prohlbere; dux subsequentium optimatum adventum 
expectare. Denique persplcax et industrius imperator, 
ut nihil intentatum relinqueret, cum duce pacem 
feclt : quod si Brachium (2) transfretaret , semper ei 

(i) Les Turcopoles etaient des troupes legeres (forigine Tui-quc ou 
melangee, a la solde des empereursGi-ecs; les Petschcncyes , d'autres 
troupes auxiliaires, d'origine Slavonne. 

(2) Le Bosphore. 494 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1096-1097] 

copiosum mercatnm mitteret, et cunctis Indigentibus 
stipera iiecessariam impertiret; tantum ut juramento 
de eo securus esset. Hoc ideo macliinatus est versipel- 
lis , ut a regione ducem amoveret Byzantea , cum suis 
copiis, ne posset couti superventurorura principum 
consiliis et auxiliis. Dux itaque transivit, facta Caesa- 
ris, et ab eodem accepta identidem, promissorum fide- 
litate. 

Buamundus in vallera de Andronopoli venit (i), 
ibique suos concionando solerter admonuit ut caute 
se haberent, ut peregrinationis pro Deo susceptee me- 
mores essent, ut a Christianorum penatibus diripiendis 
rapaces manus cohiberent, ut Deum ante oculos sem- 
per prsesentem haberent, ac ut ditiores pauperibus, 
et fortiores debilibus subvenirent , eosque pro amore 
Dei viribus et opibus sustentarent. De valle tandem 
Castoriam (2) pervenerunt , ubi Natalem Domini so- 
lemniter peregerunt. Ibi per aliquot dies remorati sunt, 
quaesitumque mercatum habere non potuerunt, quia 
cives non peregrinos, sed gladiatores et tyrannos, illos 
aestimaverunt. Inedia ergo cogente, compulsi sunt bo- 

(i) Ce fut par mer que Boemond arriva, au mois de decembre, 
pi*es d'Audrinople d'Albanie. Kotre auteur aura probaLlement con- 
fondu cette ville avec son homonyme de Thracc , beaucoup plus 
connue. 

(2) Caslorie , ville episcopale de Macedoine, a la source du Cattaro. 
Cette ville, situee au milieii d'un lac, et ne tenant a la terre ferme 
qu'au nioyen d'un isthme, defendu par unc muraille flanquee de tours, 
avait ete occupee par Boemond depuis 1081 jusqu^en io84, pendant 
qu'il faisait la guerre a Alexis pour le compte de son pere Robert 
Guiscard. Nous pensons qu'en 1096 il ne fit que camper sous ses 
murs. On concoit facilement que les habitants aient mis peu d'em- 
pressement a raccueillir, en souvenir du nial qu'il leur avait fait pre- 
cedemment. [1097] LIBER NONUS. 405 

ves, equos et asinos rapere, et si quid, quod mandi 
posset, convenientius inveniebatur. Egressi vero de 
Castoria, castra metati sunt in Palagonia (i). Ibi mu- 
nitissimum castellum hsereticorum , bonis omnibus 
abunde refertum, undique aggressi sunt, et habitato- 
ribus ejusdem cum eo combustis, omnino pessunde- 
derunt. Omnes siquidem illi viatores Judaeos, haereti- 
cos, Sarracenos, aequaliter habebant exosos, quos 
omnes Dei appellant inimicos. Inde pervenerunt ad 
flumen Bardarum (2), quod Buamundus cum parte 
sui exercitus pertransiit. Comes autem de Rosinolo 
cum fratribus suis rernansit. Protinus satellites impe- 
ratoris, qui vias obsidentes explorabant, ut exerci- 
tum divisum viderunt, impetu facto , in comitem et 
suos irruerunt. Tancredus vero, qui necdum longe 
aberat, ut cognovit tumultum, rapidum calcaribus 
urgens cornipedem, fuJmineus advolat, et fluvio, qui 
intererat, evadato, seu potius enatato, festinum comiti 
contulitauxilium. Mox duo millia militum per amnem 
Tancredum subsecuti sunt, et Turcopolis confestim 
praevaluerunt, eos de praelio fugaverunt, et de fugatis 
gloriose triumpharunt. Quosdam vero peremerunt, 
piures autem apprehensos vinxerunt, et Buamundo 
praesentaverunt. Interrogati cur tam nequiter age- 
rent, cum suo non inimicaretur imperatori, respon- 

(i) Lisez : Pelagonia. Cest une contree de la Macedoine, qui avait 
emprunte son nora a la ville de Pelagonia, dont la destruction date 
de 1'invasion Romaine. II ne parait pas, d'aprrs la mauiore dont se 
conduisirent dans ce pays les soldats de Boemond, que ses cxliorta- 
tions eussent fait beaucoup d'impression sur leur esprit. — Jfceretici 
signifie ici les Grecs. 

(2) Le Yardari. Ccst la principale riviere de Macedoine; elle se 
jette dans le golfe de Salonique, a deux lieues de cette ville. 496 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1097] 

derunt : Nos, in roga ( i ) imperatoiis locatiy niliil aliiid 
agere possumus , quam quodipse imperat. Hoc ab In- 
\itis bellum peregriiiis factum est iv^ feria in capitc 
jejuniorum (2). Buamundus, iiequitle Caesarls indigna- 
tus, se tamen repressit, captos quldem Impunitos di- 
misit, sed ne suis de caetero iiocerent, intermlnando 
compescult. Nos , inqult suis familiarlbus, transiiuri 
per imperatorem y tumorem animi compescamus , etne 
illum injuste exacerbemuSy prout possumus , ei^itemus, 
Extremce imperitice genus est, hominem ibi totum 
efflare spirltum , ubi commotus ammiis nullum hahe- 
bit effecium. Porro, prudentice modus est potestati- 
vujn, hominem seipsum dissimulare , ubi potentia sua 
iiequit appetitui satisfacere. Prudentia; est, in tempus 
differre, quod continuo non possis explere. Rursus 
socordice et igncwioe redarguendus est, qui cum ultra 
non possit , intonat minis; cum vero possit, illatce 
oblimscitur improbitatis. Si possumus , Augustum be- 
nejiciis superemus; sin autem ^ mala nobis illata 
cequanimiter dissimulemus. Hcec ait, et iram anlmi 
tacitus contlnuit, et legatos ad Imperatorem pro im- 
petranda peregrinls Jesu Chrlsti securitale dlrexlt. 

AnnoabincarnationeDominlji^xc^vii^^indlctlonev^ 
Rodbertus, dux Normannorum, et Hugo Magnus (3), 

(i) Ce mot, que nous avons deja vu employe pai- notre auteur dans 
nn autre sens (t. I, p. 43o), signifie ici solde. 

(2) Le mercredi des cendres, 18 fevrier 1097. 

(5) II faut (comnie nous l'avons deja dit) retrancher de ce groupe, 
qui ne traversa l'Adriatique qu'au printemps, Hugue-Ie-Grand , ar- 
rive a Constantinoplc, des le mois de novenibre , comrae prisonnier, 
a la verite sub lihera custodia, dit Guillaume de Malmesbur^^^jjmais qui 
neanmoins ne fut delivre qu'a Farrivee et en consideration du duc de 
Bouillon , et le comte de Flandre , qui avait devance Boemond. [1097] LIBER NONUS. 497 

Stephanus Blesensis, et Rodbertus Flandiensis, aliique 
proceres, qui de multis provinciis processerant, et in 
Italia cum catervis suis hiemaverant, ahicriler parati, 
placido vere pelagus sulcantes Adriaticum, transfreta- 
verunt, et Marco Buamundo in Macedonia (i) sociati 
sunt. Dum tanta nobilitas in unum convenit, et incom- 
parabilis probitas sine fictione ad opus Dei seobtulit, 
ingenscunctislimentibusDeum, quiaderant, tripudium 
fuit. Alexius autem imperator, qui jamdudum Cisalpi- 
norum arma graviter expertus est, audito adventu 
lantorum baronum nimis territus est, et perspecta 
arte per quam periculum evaderet, sub specie pacis 
eos dolo decipere conatus est. Erat enim callidus et 
facundus, largus, et fallendi artifex ingeniosus. Lega- 
tos igitur ad nobiles peregrinos misit, et pacem ab eis 
humiliter requisivit, liberumque transitumper terram 
suam, et necessarium negotium atque subsidium se 
illis daturum cum juramento promisit. Dux vero Rua- 
mundus, qui fraudes ejus bene dudum expertus erat, 
eumque bello bis devicerat (:^), simulatis sponsionibus 
non adquievit; sed sociossuos ad obsidendam Constan- 
tinopolim viriliter incitavit, et multis ac probabili- 
bus, hoc sibi commodissimum esse, allegationibus ma- 
nifeste ostendit. Franci autem dixerunt : Nos (liviiias 
uosiras dereliquinius , et peregrinationem sponte ag- 
gressi sumus , ut pro amore Christi paganus coiijuii- 

(i) Le diic de Normandie et le conile de Blois nc s'cmljaiquerent a 
Biindes que le jour de Paques (5 aviil 1097); ils ne rcjoignircnt Roe- 
luond qu'au sicge de Nicce, oii ils aiiivcrent dans la preniicre ?i'- 
niaine de juin. — L'evequc de Bayeux etait niort a Palcrnic au niois 
de fevrier, conime nous lavons vn ci-dessus. 

(i) A Joannina et a Arta , en io83. 

III. r>2 498 HISTOUIA ECCLESIASTICA. [1097j 

(lamas , el Clmstianos liheremus. Grceciautem Chris- 
iiani siint. Pacem ergo cum illis j aciamus , et quce 
Turci abstuleriint , eis reddamus. Coactus est itaque 
sap-ax Buamundus coiisiliis Fraiicorum, ut pacem face- 
ret cum imperatore Gracoram (i), ad magnum, ut 
postea claruit, delrimentum Christlanorum, Requisl- 
tus imperator fucatis gestibus favere nostratibus sate- 
git, et Corpalatium (2), sibi valdefamiliarem, cum aliis 
legatis, Buamundo direxit, qui eum per terram illam 
secure deducerent, et eis ul)ique raercatum impende- 
rent. Deniqiie, prout tempus poscebat, de loco ad lo- 
cum castra metatl sunt, et per civitalera Serram (3) 
usque Rusam civitatem (4) venerunt. Ibi vero , quoe- 
cumque necessaria erant, a Graecis sufficienter compa- 
ratis, suos tetenderunt papiliones feria iv'' anteCoenam 
Domini (5). Porro Buamundus, ibi sua gente dimissa, (0 Ce ne fut pas de vive voix, raais par ses envoyes et au moment 
ou Godefroi traitait avec Alexis, qiie Boemond Tengagea a rompre 
les negociations et a tenter la conqaetc de Constantinople. II n'est 
donc pas exact de dire que ce prince fut force par les autres chefs des 
croises de faire la paix avec Alexis, mais seulement qu'il ne put les em- 
pecher de Iraiter avec lempercur Grec. 

(2) Lisez : Curopnlatiim. On sait que les Curopalates figuraient 
parmi les principaux ofliciers de la cour de Constantinople, ou ils 
remplissaient des fonctions a peu pres analogues a celles des prefets 
du pretoire chez les empereurs Romains. Ce ne futpas seulement un 
Curopalate, mais les principaux chefs croises deja arrives a Conslan- 
tinople, et Godefroi de Bouillon lui-meme, qu'AIexis envoya a Boe- 
mond, pour Tengagcr a se rendre aupres de lui avant son corps 
d'armee. 

(5) Seres, ville archiepiscopale de Macedoinc, entre Salonique, Phi- 
lippes et Amphipolis. 

(4) Aujourd'hui Rouskoinan , pres de rembouchure de rHebre. 
Villehardouin appelle cette ville : la Rouse. 

(5) Le mercredi-saint , i"' avril 1097. [1097] UVAiVx NONUS. ^90 

cum pancis ad Augiistum loqiii profectus est. Tancre- 
(lus aulem Chiistianos, iii expeditione pauperatos, per 
aliam \iam in vallem uberem , et nutrimentis corpo- 
ralibus refertam, conduxit; ubi Pascha Domini cele- 
braverunt. Alexius, audiens, cpiem nimium verebatur, 
advenisse Buamundum, a quo bis in pugna superatus 
fnerat, lionoriiice suscepit, et extra civitatem, prout 
utrumque decebat, copiose procuravit (i). 

Interea dux Godefredus, ultra Brachium relictis sociis, 
Constantinopolim redierat, quoniam imperator, ut ei 
pepigerat, mercatum nuHum transmitlebat. Episcopus 
veroPodiensisetTolosanuscomes, sua iterum post se in- 
termissamultitudine, aderant. Imperator autem, consi- 
lioGraecorum, qui valde praecavebant ne forte Franci 
congregati in eos insurgerent, bonisf[ue suis eos pri- 
varent, Ileroas singulos per internuntios allocutus est, 
hominiumque ab eis et lidelitatem exegit. Quod si fa- 
cerent, mercatura et conductum, seque ipsiun posteos 
iturum, eis(pie cum omnibus copiis suis subventurura 
promisit. Angustiabantur Franci , et jurare nolebant, 
nec aliter eis Pelasgi transitum permittebant. Franci 
contra Christianos pugnare nolebant, transitum lia- 
bere pacifici non poterant. Imperfecto ad ([uod ierant 
negotio, ad propria regredi abominabantur. Tandem 
multis coacti necessitatibus, juraverunt Alexio impe- 
ratori vitam et honorem, quod neutrum ei auferrent, 
quoad ipse quod jurabat, bona fide teneret. Tolosanus (i) Suivant Piei-rc Tuclobotle, l'empereur accorda a Boemond un 
terrain, en Romanie, de quinze journaux de longnenr snr linit de 
largeur, probahlemenl ponr asseoir son caiiip. 500 HISTORIA EGCLESIASTICA. [maio 1097] 

autem comes plus aliis renitebatur, immo irrequietus 
cogitabat quomodo tle ioiperatore ulclscerelur. Pree- 
valuit tamen communis Heroum senteiitia, et ab hac 
intentione animosum comitem vix rcvocaverunt. Ju- 
ravit itaque; sed ad hominium nunquam deductus 
est (i). IUico igitur praeceptum est de navigio. Tan- 
credus interim cum exercitu sibi commisso adveiierat. 
Audiens itaque quod Alexius a majoribus natu jura- 
mentum exegerat, cum Ricardo de Principatu inter 
plebeios delituit, et puppibus acceleratis properus per- 
transiit. Boamundus et Tolosanus comes remauserunt, 
donec eis de mercato satisfieret. Godefiedus vero dux 
cum aliis Nicomediam venit, ibique cum Tancredo 
tribus diebus mansit. Deinde dux, cognito quod nulla, 
qua tot et tantae gentes possent procedere, pateret via , 
mlsit, qui rupium et montium complanarent preecipi- 
tia, hominum tria millia. Qui acceptis securibus, asciis 
et vidulls (2), aliisque multimodis ferramentis, ad ca- 
recta et frutecta slirpanda, ad preerupta montium coae- 
quanda, viam exercitui praeparaverunt, positisque in 
altum signis, quae subsequentescognoscerent, neforte 
deviarent, Nicaeam Bithyniae venerunt. 

YII. Castris itaque pridie nonas maii (5) metatis, (i) Notre auleur aurail du ajouter que le serment du conite fut 
prete sous la condition que l'empereur se mettrait a la tete de la croi- 
sade. Tout ce qa'on en put oLtenir de plus fut la promesse de ne 
porter atteinte ni a sa vie ni a l'integrite de sou territoire, par lui- 
meme ni par d'autres. A la verite,citle condition ne fut pascxprimee 
par le comte, mais les deux sermenls furent simultanes. 

(2) Ce mot oljscur et inusite parait signifier ici une pioche. 

(5) Le 6 mai. Suivant Guibert, abbe de ISogent, les croises etaient 
parlisde INicomedie la surveilie. [MAio 1007] LIBER NO^^US. 501 

tentoriisque occider.talium locatis, obsessa est Nicaea, 
totius Romaiiiae caput, urbs raunitissima, utpote quam 
ostentabant inexpugnabilem esse, in coehim porrecta 
moenia, lacusque adjacens (i), civitatem a latere cin- 
gens. In primis ibi tam calamitosa fuit inopia panis, 
antequam raercalus nb imperatore dirigeretur, ut si 
quando unus panis inveniebatur, viginti vel triginta 
denarlis emeretur. Sed Deo de suis procurante, con- 
festim Boamundus venit, et copiosura terra marique 
exercitum deduxit. Inopina itaque victualiura ubertas 
repente facta est in tota Christi raihtia. In die autem 
Dominicae Ascensionis (2) aggressi sunt urbem expu- 
gnare, et hgneas contra muralem ahitudinem machi- 
nas erigere. Per duos igitur dies acriter infestantes ci- 
vitatem, conati sunt etfodere murura. Gentiles, qui 
intus erant, e contra virihter instare, muros penates- 
que suos magna vi defensare, lapides et spicula diri- 
gere, clypeis se protegere, et supervenienti telorum 
nirabo audacter se opponere. E regione Galh nihil in- 
tentatura rehnquere, consertorum testudine scutorum 
se occuhare, et sic jaculorum ingruentia devitare, et 
persaepe fatiscentes obsessos lacessere. Cives interim, 
missis nunciis, a contribulibus suis et affinibusadjuto- 
riura convocarunt, dicentes : Acceleraie; per meri- 
dianam portam, nihiljormidantesy intrate, quoiadhuc 
ahomnivacat ohsidionelYovvo, auxiliante Deo, raul- 
tum aliler evenit haec sperantibus. Ipso enim die, sab- 
bato scilicet post Ascensionem Doraini , Podiensis epi- (i) Le lac Ascanius. 
(2) Le 7 niai. 502 HISTORIA ECCLESIASTICA. [maio 1097] 

scopus et Tolosanus comes illuc advenerant, eisque 
ab aliis principibus Australis porta commissa fuit. Co- 
mes itaque Sairacenis secure accurrentibus ex irapro- 
viso armatus obviavit, et exercitus ejus totus, in armis 
speciosus, barbaram stoliditatem viriiiter repulit. Sar- 
raceni, multis suorum amissis, turpiter fugerunt, et 
facile a Francis superati sunt. NicaeiH cives iterum vi- 
cinos accersierunt , quibus certitudinem victoriae ju- 
rando confirmaverunt. Igitur illi audacter venerunt 
cum funiculis, cjuibus vinctos ad sua captivare Chri- 
stianos autumabant. Verum Franci conglobatim elli- 
iiicis venientibus occurrerunt, rursus eos invaserunt, 
superaverunt, fugaverunt, multisque peremptis victo- 
riosi redierunt. Delnde Raimundus comes et N'Aima- 
rus episcopus cum exercitibus suis valde laboraverunt, 
multisque modis urbem aggressi sunt; contra quos ob- 
sessi cives totis nisibus obstiterunt. 

Tandem chrisliani duces in unum convenerunt, et 
hoc ordine Nicyeam, Bithyniae urbem, obsederunt. Ex 
una parte obsederunt eam Buamundus et Tancredus ; 
juxta quos, cum fratribus suis, dux Godefredus. Deinde 
Rodbertus, FJandriae comes, strenuus vir et miles au- 
dacissimus (i). Juxta hunc Rodbertus, Normannorum 
dux, etStephanus, Carnotensis comes, et Hugo, comes (i) Ce seigaeur, dout le pere, Kobert-le-Fiisou , s"etait lie d'aniitie 
avec Alexis, en passant par Constantinople a son retour de la Terre- 
Saiute en 1088, et avait ete invite, deux ans plc.s tard, a venir au 
secours <le reuipire Grec, se comporla et fut traite en aliie dans les 
proviuces qu'il traversa , en suivant le menie itiueraire que Boeniond. 
11 arriva sous les niurs de Constantinople aprrs lui, et avant Ic conite 
«le Toulouse. [,iuMo 1097] LIBER NOI^US. 503 

cle SanctoPaulo; Coiianiis quoque Brilo, filiusGaufredi 
comitis (i), et Radulfus de Guader (2), et Rogeriusde 
Barnevilla (5), cura suis agminibus. Ad portam vero 
meridianam Tolosanus et Podiensis excubabant. Isti 
itaque sic urbem circumdederant , ut nemo ingredi vel 
egredi posset, nisi lacu qua civitas cingebatur. Per 
lacum quippe, Christianis videntibus, securi gentiles 
navigabant, sibiqiie necessaria navigio devectabant. 
VerumChristi militia laudabiliter Nicaeam obsederat, 
et castra speciosa, tentoriaque imperiosa in Christi 
nomine prudenter disposuerat. Fulgebant in armis 
Christiani, maximeque in moium ornatu erant decen- 
lissimi. Mundi moribus, vegeti corporibus, animosi 
pectoribus militabant. Animabus suis praecavebant, 
carnis voluntatibus et voluptatibus omnia illicita abdi- 
cabant. Ipsi duces militabant, omniaque disponentes, 
aliosquecohortantes, ipsi excubabant. Ibieratomnium (i) Conan, premier du nom, secotid fils de Godefroi I", dit Bote- 
rel, comte de Lamballe. Ce seigneur fut tue a la bataille du Pont- 
de-Fer, et l'on voyait encore, long-temps apres, dans le voisinage de 
ce pont, son tombeau , surmonte d'une pierre et d'une croix. Notre 
auteur oublie de mentionner ici un personnage beaiicoup plus emi-^ 
nent : Alain Fergant, duc dc Bretagne et beau-frere de Robert 
Courtelieuse, qui prit egalement part a la premicre croisade. 

(2) Ce personnage, apres son expulsion d'AngIeterre (voyez ci- 
dessus, t. II, p. 258-264), s'etait retire dans ses proprietes patrimo- 
niales de Bretagne : Gael et Montfort-Ia-Canne. 

(3) Roger de Barneville-sur-Mer (Manclie). Voyez, sur I'cmplacc- 
ment du cbateau et sur la famille dc cet illnslre guerricr, notre savant 
ami ."\L de Gerville {yljiciens chateaux du departement de la Man- 
che, dans les Memoires de la Societe des antiquaires de Normandic, 
t. I , p. 25g). Notre auteur oublie de citer, au nombre des seigneurs 
fjui arriverent avec le dnc de Norniandie, lc comte d'AumaIc ct !e 
comte de Boulo''ne. 504 HISTORIA ECCLESIASTICA. [junio 1097J 

rerum magna communitas. Episcopl quotidie de conti- 
nentia sermocinabantur, omne scortum et abusum de 
medio castrorum abominabantur. Turci interim pro 
defensanda urbedesudabaiit, etper lacum, Christianis 
videntibus, tute ibaiit et redibant. Franci igitur 
moesti, qualiter eis lacum auferrent, macliinati sunt. 
Legatos Constantinopolim direxerunt, et quid contra 
Iiostes praevidissent agendum, Augusto soierter inti- 
marunt. Mox imperator, auditis eorum petitionibus, 
adquievit, et omnia secundum dispensationem eorum 
fieri praecepit. Ex prascepto igitur Augusti bovesfesti- 
nanter adducti sunt, et velivolce naves portum Che- 
vetot appulerunt. Turcopoli etiam atFuerunt. Scaphae 
carrucis (i) superpositae sunt, et bobus huic operi mi- 
nistrantibus, usque ad crepidinem lacus laboriose de- 
ductcE sunt. Nocte terris incumbente, naves in lacum 
impegerunt, easque Turcopolis mandaverunt. Crepu- 
sculo diel albescente, lacum sulcantes ordinate, tende- 
bant puppes ad urbem. Clves, lacum navibus opertum 
eminus aspicientes, mirabantur, et si fortesibi auxilium 
veniret, suspicabantur. At postquam certitudlnem deeis 
perceperunt, dlrlguere metu, et exangues facti, despe- 
raverunt. Repentino casu perturbatis praeter spem om- 
nia contigerunt. Urbi terra lacuque obsessae nulla spes 
salutis erat. Ad imperatorem igitur iegatos destinant, 
et obnixe supplicant ut jam victis parcat, urbem de- 
ditam reclpiat, eamque, sicuti suam, ab hostibus prote- 
gat, ne res eorum alienigenis prseda fiat. His impera- 
tor auditis, Christlanorum profectui (ut eventus rel 
postea probavlt) occulte invidens, obsessorumque le- (;) Ce mot ne signiiie pas ici des cIkiiiucs, niais des chariots. [xx« JUNii 1097] LIBER NONUS. 505 

gationi satisfaciens, Tatano (i), principi militia?, quem 
nostratibus praeviura cum xl miliibus antea constitue- 
rat, aliisque satellitibus suis imperavit ut se et sua 
dedentes Byzantium impunilos deducerent, et de civi- 
tale servanda curiosi (2) procurarent. Juxta prcecep- 
tum Augusti omnia facta sunt, et civitas reddita est, 
gensque Gentilium ad urbem imperatoriam indemnis 
deducta est. \ ictos itaque imperator cum lionorificen- 
tia libertatis suscepit, magnisque dapsilitatibus educa- 
vit, et pauperibus Christianis multa donaria donavit. 
Civitate reddita, Christiani ab obsidione secedunt. Ibi 
nimirum multi fame, vel gladio, vel alio quolibet ex- 
terminio mortui sunt; qui , ut credimus, felici marty- 
rio laureati sunt, quoniam pro fratrum compassione 
corpora sua tradiderunt. Multi etiam Gentilium variis 
eventibus trucidati sunt, quorum cadavera passim 
inhumata jacuerunt. Per septem hebdoraadas, tresque 
dies (5) illic Christiani demorati suiit; et reddita urbe, 
pedem alias tristes direxerunt. Poenitebat enim eos 
longae obsidionis, dum non dominati sunt urbi, more (i) Ce pcrsonnage ne s'apj)elait pas Tatan, niais Taticc, fils d'un 
Sarrasin fait prisonnier par Jean Comnenf. 11 avait ete ('leve dans l'es- 
ciavage, et en etait sorti par sa bravonre. Cetait le chef des officiers 
du palais. Les historiens latins des croisades, qui n'onl rien oublie 
))Our le rendre odieux, en font un portrait difTorme au nioral et au 
pliysique, et prelendent qu'il avait le nez coupe. JVares hnbcns mu- 
tllas in signum mentis perverscB, dit Guillaume de Tvr. Nasn , qua, 
nescio , occasione deciso , et ob id utens aurco, ajoute Guibert, abbe 
de INogent. 

(2) Ce niot cstpris ici dans son sens primitif : soigneux, diligent. 

'3) Les historiens des croisades varient lieaucoup relativement a la 
duree du siege de JNicee. iVous pensons , avec ceux qui nous parais- 
sent les mieux informes, qu'elie fut de trente-cinq jours ( 16 mai- 
20 jiiin). Pierre Tudebodc parlc de sept scraaines \otrr aiiteur. 506 HISTORIA ECCLESIASTICA. [xx° junii 1097] 

snbjugalce civitatis. Nam si saltem facultates iniraico- 
rum publicarentur, paupertas egenorum temperare- 
tur, et absumptse impensae aliquantulum resarciren- 
tur. Mandatum Alexii , de non publicandis Nicaeae 
penatibus, Christiani aequanimiter non pertuleruut, 
ubi diu, rebus suis incassumexpensis, sanguinem suum 
fuderunt, et facultates quas attulerant, in immensum 
attenuarunt. Fraudulentos itaque mores Augusti cum 
damno experti sunt. Sed tamen, quia tunc niliil pro- 
ficerent, in tempus siluerunt. liicprimum patuit odio- 
rum seminarium; hic compertum est inimicitiarum 
fomentum; hic discordiarum coeperunt incentiva pul- 

(|ui lui assigne une longueur encore plus demesuree ( cinquante-deux 
jours), a corarnis deux graves omissions : celle du combat que Kilidge 
Arslan vint livrer aux croises pour leur faire lever ce siege, et celle 
du trait de vaillance d'un chevalier jXormand, dont riiistoire n'a mal- 
heureusement pas conserve le nom. Apres avoir franchi le fosse sous 
une grele de projectiles, il chercha a faire une breche au mur ; mais 
n'etant secouru par aucun de ses compagnons d'armes, il resta ense- 
veli sous les pierres et les poutres des assiegeants. 

Tous les historiens de la guerre Sainte se sont rendus les echos des 
murmures que fircnt cclater les croises a Toccasionde la capilulation, 
qui les privait du pillage de JNicee. II nous est impossible de nous as- 
socier a leur indignation envers un prince qui , apres les avoir com- 
bles de presents, et leur avoir fait distribuer une solde reguliei'e et 
considerable, pouvait, ce nous semble , sans perfidie , pretendre a 
recevoir d'eux, dans une ville importante, si recemmentenlevee a son 
empire, autre chose qu'uu monceau de ruines. Eux-memes ne justi- 
fierent que trop dans la suite, par leur conduite et leur ferocite en- 
vers les habitants des places qui tomjjerent entre leurs mains , les ga- 
ranties prises par lempereur Grec, dans Tinteret de rhumanite aussi 
l)ien que dans celui de son gouvernemeat. 

Le mot publicare , qui revient ii plusieurs reprises dans ce para- 
graphe, y est pris dans le sens de livrer au pillage. 

Yoyez , sur le siege et la capitulation de ]Nicee , la lettre d'Etienne 
de Blois a la conitessc Adele, sa femme, dans le Miiseum Itnlicum de 
Mabillon , t. 1 , p. 25;. [posT XX""' JUNii 1097] LIBER WO^US. 507 

luJare; liic simuUatum simulacia visa suiit succre- 
scere. Nam, quoniam Alexius iioii recle coiitra eos 
egerat, ipsi contra eum de ultione cogitabant. 

VIII. Die, qua Nicaena obsidio soluta est (i), ad 
quemdam pontem (2) pervenlum est, ubi sua chrislia- 
nus populus tentoria collocavil. Duos ibi dies fecerunt, 
et tertia die ante lucem iter praeproperi arripuerunt; 
et quoniam nox tenebrosa erat, incertam incerti viam 
tenuerunt. Divisi ergo ab invicem, duorura iter die- 
rum consummaverunt. Buamundus, et Rodbertus 
Normannus, Blesensisque comes Stephanus, et Tan- 
credus; Hugo de Sancto Paulo, et Girardus de Gor- 
naco; Gualterius de Sancto Gualerico, et Bernardus, 
filiusejus(5);Guillelmus,filiusRannulfivicecomitis (4), 
et Guillelmus de Ferrariis (5); Herveus, filius Dode- 
manni(G), etConanus, filiuscomitisGaufredi; Radulfus 
de Guader, et Alannus filius ejus; Riou de Lohoac, et 
Alannus, DapiferDolensis^y), etaliiplureserantinuno 

(i) Le depart n'eut lieu rjue le 20 juiu, quelques jours apres la ca- 
pitulation. 

(2) Ce pont est situe a six heures de marche de Nicee, au confluent 
du Gallus et du Sangare, que les Turcs appellent aujourd'hui Sakaric. 

(5) Sur ces deux personnes, petit-fils et arriere-pelit-fils de l\i- 
chard II, voyez ci-dessus, p. 42. 

(4) Guillaunie, fils de Kanulfe de Briquessart, alors vicorate de 
r.ayeux, ct plus tard comte de Chester. 

(5) Guillaume, baron de Ferrieres-Saint-IIilaire, pres Bernai , que 
uous avons vu ci-dessus figurer au siege de Courci. 

(6) Les Chroniques Bretonncs mentionnent, au licu d'Hcrve, fils dc 
Dodeman, Ilerve, fils de Guyomark, comte de Leon. Lc nom de l)o- 
deman se reti'0uve encore dc nos jours en JNormandie, ou ou Tecrit 
Dondement 

(7) Riou de Lolicac, troisicme fils de Judicail de Lolieac, mourut a 
la croisadc. — Cct Alain ('lait probahlcment le dapifer dc rarchcvc(iuc 
(lc Dol. 508 HISTORIA ECCLESIASTICA. [i° jdlii 1097] 

agmine. In altero Tolosanus comes, et Podiensis epi- 
scopus; Godefredns diix, et Balduiiius, et Hugo Ma- 
gnus, et Flandrensis Rodbertus, cum copiosis com- 
meantlum examinibus. 

In ipsa septiraana (i), Turci, velut arena maris innu- 
meri, contra Boamundum contluxerunt, et magna mul- 
titudineconfisijChristianosunanimiterinvaserunl.Dux 
eorum Dalimannus (2) erat, eosque furor in alienige- 
nas animabat, qui Nicaeam praesumpsissent expugnare, 
et possessiones eorum depopulari. Ibi erant Turci , 
Sarraceni, Persae et Agulani (5); quorum numerum 
computaverunt ccclx millia, prseter Arabes, quorum 
concursus indeterminatusfuit. Egregius vero Buamun- 
dus, ut innuraerabilem multitudinem inimicorum 
suis, ore rnbido, et effero gladio, minitantem et in- 
sultantem vidit, imperterritus stetit, suosque brevi, 
sed sapientissimo admonuit, et laudabiliter ad honori- 
ficura certamen corroboravit. Celeriter mandatsociis, 

(i) Le i" juillet, a Donlee, dans la vallee de Gorgoni. II parait 
que ce fut l'une des preniipres batailles dans lesquelles les croises en- 
tendirent le bruit des tanibours, qui les effraya beaucoup, ainsi que 
leurs chevaux. Tympanorum sonus horribilis, dit Guillaume de Tyr. 
Equi namqut eorum [ Christianorum) , insolitum non ferentes cla- 
morem ct buccinarum clangorem et ictus taburciorum , calcaribus 
non obtempernbant. JVostrates qiioque , tanto stridore percussi , quid 
esset ignorabant. Henric. Hunting., Hist., I. VII. 

L'armee cbretienne perdit dans cette bataille Guillannie , frere de 
Tancrede , et Geoffroi de Monte-Scaglioso. 

(2) Kilidge Arslan. 

(5) On ne sait s'il faut entendre par ce raot une nation , une sccte, 
ou un corps miUtaire particulier. Ce qu'il y a de certain, c'est que 
les Agulans etaient entierement couverts d'une armure de fer, comme 
les Estradiots dii xv siecle, et qu'ils ne se battaient qu'a Tepee : Qui 
toti ferro loricati, n.eque sagittas neque lanceas timebanl , neque 
prtvtei' s,ladio<; nrmn in bclluni ferebant , dit Baudri. [i« juLii 1097] LIBER NONUS. 509 

qul ab eo longiuscule recesserant, ut ad eos juvandos 
in grandi necessitate propereut. Peditibus jubet ut 
impigre et prudenter tentoria figant, et militibus ut 
secum obviam paganis adbellum procedant, et labo- 
rem certaminis indefessi sustineant. Interim Turci oc- 
clamantes (i) advenerant, et sagittando, vel jaculando, 
seu cominusferiendo, Christianos acerrime infestabant. 
Nulla fatigatis dabatur requies, sed omnia Christiano- 
rum corpora cruore vel sudore liquentia coiispiceres. 
E contra Franci pondus belli indesinenter sufFerre, 
incuisus in hostes aliquando prudenter difFerre, gladiis 
interdum resistere, socios vocatos expectaie, nec in 
aliquo titubare. Hanc conflictuum violentiam ab hora 
diei tertia usque in horam nonam pertulerunt. IJla die 
mulieres fuerunt bellantibus pernecessariae. Nam 
sitientibus aquara perniciter porrigebant, et pugnan- 
tes exhortando confortabant (2). Martis campus incan- 
duerat. Totis enim viribus utrinque certabatur. Chri- 
stiani angebantur. Nam plerumque in ipsis castris 
impugnabantur. Alius exercitus legatis Boamundi 
discredebat, et de belli certitudineambigebat. Nullam 
gentera speiabat esse, quae contra sui exercitus partera 
saltem deciraara de bello auderet anhelare. Postquam 

(ij Clainanles vidclicet atque striclentes multo clamore, alque di- 
cenles ncscio quid diabolicum in barbara liii^ua, dit Pierre Tude- 
bode avec uiie riaivete chaiinaiite. 

{•>.) ISolre autcur ne doimc pas unc idcc cxaclc dcs inouveiiicnts de 
la batailie de Doiylee; il oublie dc nientionner rattarjue ct la piise du 
canip desChreti;ns par les Turcs, la valcur brillante du duc dc Nor- 
niandic, ia rcprise du camp par Boemond , rjui coinmandait le corps 
dc reserve. Ce ne put etre qu'apr^s leur deHvrance par ce dernier 
cvcnemcnt, quc les feinmes portercnt des rafraichissements aux coni- 
battants. 510 HISTORIA ECCLESIASTICA. [i- julii 1097] 

tameii riimor iste per totiim exercitum Dercrebruit (i). 
et legatis legati saperackliti sunt, Godefredus dux, ut 
erat miles acerrimus, comes quoque Stephanus, \ir 
prudens et modestus , Hugo Magmis, Balduinus quo- 
que et Eustacliius, intrepidi cum suis advolanlcommi- 
litonibus. Podiensis episcopus pone sequebatur, comes- 
que Tolosanus, Raimundus. Mirabantur jam fatiscen- 
tium corda Christianorum, unde tanlagcns, tamque 
repentina, pragter spem in eos immersisset. Montes 
enim et valies cooperuerant , et si qua plana erant, 
densis turmarum cuneisomnia ficquentabantur. Auxi- 
liante Deo, Christiani fortiter preeliabantur, et gladiis 
exertis et in mortem YJbratis res duntaxat gerebatur. 
Adsunt repentini, ([uos advocaverant, socii. Podiensis 
episcopus, cuni suo magno exercitu, a tergo prceoccu- 
pavit inimicos. Parte altera comes Sancti Egidii et 
Balduinus ac Eustachius festinanter equitabant. A dex- 
tera dux Godefredus irruit, et Hugo Magnus, et Flan- 
drensis Rodbertus, per omnia miles expeditissimus. 
Rodbertus namque Normannus et Blesensis Stepha- 
nus, Tancredus et Buamundus pugnabant, diuque 
belli pondus sustinuerant. Gentiles obstupefacti, quo- 
niam hostiliter a facie et a tergo inopine premebantur, 
fugae se crediderunt, et terga caedentibus concesse- 
runt (2). Ccecidit autem eos usque ad internecionem 
Christianorura gladius, et multi multimodis oppetle- 
runt mortlbus. Si qui vero potuerunt, delituerunt. Ibi (i) Ce fut par Arnonl de Roeux, cliapelain du diic de JVormandie, 
que la nouvelle de la bataille et la demande de secours furent portees 
a Godefroi. 

(2) Conscn<;ciunt. Ms. de Saint-Evronlt. [1° juLii 1097] LIBER NONUS. 511 

barbarorum miliia caesa simt, quoniam in eos vehcraen- 
ter crassatl (i) suut, quos tota die crudeliter insectati 
fuerant. 

Guillelmus Marchisus, frater Tancredi, etGaufredus 
de Monte-Scabioso, virl mnltiim militares, bonse in- 
dolis et illustres, et multi a!ii, milites et pedites, ceci- 
derunt. Turci enim , astu nimio pollentes, audaci vi- 
gent animo, et irreverberato condigunt gladio. Mortes 
eminus inimicis creberrime infigunt, quia utuntur 
arcubus, et multis instrumentis niluntur bellicis. Jac- 
titant se de Fraiicorum stirpe genealogiam duxissc, 
eorumque proavos a Christianitate descisse. Dicunt 
etiam nullos naturaiiter militare, nisi se et Francos. 
IIoc ilaque prtelium Icalendas julii factum est, diesque 
solemnis omnipotenti Deo, qui omnia bene disponit, 
cum devotis laudibus celebrata est. 

Ethnicls ita pessundatis et procul eifugatis, ad eo- 
rum tentoria diripicnda conversi sunt Cliristiani, et 
invenerunt il^i auri argentique plurimum. Subjuga- 
iia (2), mulos et equos, boves et caraelos, verveces 
et asinos, et copiosam supeliectilem in eorum papi- 
iionibus repererunt; et diversis onusli gazis, cum 
triumpho et inenarrabili gaudio ad suos redierunt. 
Fama tantae victoriae ionginquas et exteras nationes 
coepit deterrere, et titulum Christianitatis remotorum 
auribus populorum infundere. Praeclara Christiano- 
rum facinora, sibique superventuram eorum militiam 
omnes et singuii formidabant. 

(i) Lisez : grassaii. 

(2) Ce mot signifie, comme sa coraposition rindique, des aniniaux 
sourais au joug. L'aateur a voulu, dans cette enumeration, les dis- 
tinguer des Ih-Iqs de somme, de selle et de houcherie. 512 HISTORIA ECCLESIASTICA. [ju lio1097] 

Solimannus , de Niccea fuglens , Arabum decem 
millia invenit, eisque nimiam probltatem et audaclam 
et Invictam fortitudinem et nudtitudinem , ditissi- 
mumque apparatum luculenter retidit; qua relatione 
secum oranes fugere compulit. Caeterum, slcut lui- 
manum Ingenlum plurlma commentatur el frlvola 
medltatur, Turcl stropham (i) simpllcibus Christico- 
lls noclvam machinati sunt. Solimannus enlm, allique 
gentlles, ad clvitates vel castella , in qulbus Christicolae 
Surlani degebant, venientes, subdole ad eos dicebant : 
De(^icunus Francos; omnino ilejecerunt , et si qui sn- 
persimt, in cunicuUs ahsconditi sunt. Sic Incautos 
alloquebantur, et intra portas eorum reclpiebantur. 
Ingressique Insciorum municlpla, domos et ecclesias 
depraedabantur. Quidquid erat pretiosum et concupi- 
sclblle, fiilos et iillas auferebant. Et sic eis passim illu- 
dentes, Francorum adventum praeoccupabant. His 
audltis, Chrlstlanl eos insequebantur (2). Intraverunt 
autem terram iuaquosam et inhabltabllem, in qua fame 
et siti defecerunt, pene usque ad mortem. Si forte ta- 
men Immaturas segetes Invenlebant, spicas vellebant, 
et fricantes masticabant et glutlebant (5). Multi ho- 
mlnes Ibl defecerunt, et subjugales, multlque gloriosi (i) Finesse, ruse; mot a raot : tow (Vadre.ssc. 

(a) L'arniee chretienue se reniit en niarche, le 5 jiiillct, par la 
plaine de Dorjdee. 

(3) Notre auteur oniet phisicr.rs circonslances caracteristiques des 
souftrances et de la disette d'eau qu'eprouvcrent les croises dans ce 
trajet a travers la contree si justement nommee par les anciens : Phry- 
gie hrulee. Des femuies accouchaient avant terme ; d'autres, dans 
leur deses{)oir, se roalaient toutes nues sur le sable; les faucons et les 
eperviers que les seigneurs avaient emportes en Asie, expiraient de 
soif sur le bias de leurs maitres, et les levriers 11 leurs pieds. [10971 LIBER NONUS. 513 

milites coacli siint ire pedites; et qui potuerunt, pro 
vehiculls ad se vel sua subvehenda, sibi boves adhlbue- 
runt. Nec multo post uberrimam ingressl sunt teiram, 
victualibus et bonis omnibus refertam; excepto quod 
equinas sibi nequiverunt reparare vecturas. Venientes 
Ichonium (i), persuaslone indigenarum utres suos 
aquis repleverunt, confectoque itinere diel, ad quem- 
dam fluvium venerunt, ubl duos hospitati dles, recreati 
sunt. Cursitores, qui semper exercltum praecurrebant, 
ut exercitul praeviderent, et paleas et aba necessaria 
diriperent, praecurrerunt ad Erachiam civitatem (2), 
in qua mullus erat Turcorum conventus, si qua pos- 
sent obesse Christianis expectans. Cursitantibus insi- 
dias collocaverant, quos audacter Franci aggressi sunt, 
et fugatos indlfficulter dlsperserunt. Igitur Erachla, 
Turcis abjectis, in Christianorum dominatlonem clto 
redacta est, iblque quatuor dies confecerunt. Ibi Tan- 
credus etBalduiims ab aliis se disgregaverunt, et val- 
lem de Botentrot (3) cum suis expeditionibus intrave- 
runt. Tancredus autem, Iterum a Balduino separntus, 
Tarsum venlt cum suls mllitibus. Turci vero, de urbe 

(i) Iconium, ineU'opole de la Lycaonie, aujourd'hui Koniah. 

Notre auteur passe sous silence plusieurs faits intermediaires im- 
portants, tels que 1'occupation d'Antiochette, la maladie de Gode- 
froi, suite de sa lutte avec un ours gigantesque, et celle du comte de 
Toulouse : lia ex ea infirmitnte affcctux fuit , ut depositus de lcctn 
in terram , vix eiiam vitalem pulsum liaberet ; undc episcopus Aura- 
sicce urbis ojfficium quasi defuncto ei impendit, dit 1'auteur du Sacri 
BeUi Historia, temoin oculaire. 

{•i) Erecli , a trente heures d'Iconiuni. L'armee chretienne y resta 
quatre jours. 

(5) Cette vallee conduit a l'un des passages du Taurus, connu au- 
jourd'hui sous le nom de Gealek-Bogaz, a seize heures de Tarse. 
Albert d'Aix appelle cc passage : Porte de Judas. 

iii. 55 514 HTSTORIA ECCLESIASTICA. [1097] 

progressi, obviaveriinteis, adresistendumparati. Tan- 
credus, vir equidcm singularis strenuitatis, hostiliter 
aggressos viriliter ciecidit, eosque fugientes in urbem 
refugavit, et urbem obsedit. Nocte insecuta, Turci 
fugerunt, et cives sub ipso noctis articulo alte clama- 
verunt ; Fraiicl triamphatores orbis et dominatores , 
Turcl recesseriint; urbs patet; accedite! Currile , 
Franci invictissimi , recepturi civitatem; currite , ne 
moremirdl Car tardatis? Haec nempe castrorum excu- 
bitores bene audlerunt. Sed quoniam nox erat, consi- 
liura et negotium illud in diem dilatura est. Aurora 
illuscescente , venerunt civitatis majores, seque sua- 
que Christianis dedentes, et Tancredum sibi princi- 
pem eligentes. Ibi principum magna lis exorta est. Bal- 
duinus enim, cujus exercitus majores erant copiae, 
totus erat in penatum depopulatione, vel urbem dimi- 
diam vindicare. Porro Tancredus, ut erat moderatus, 
maluiturbis dominatu carere, quam civium, qui se 
benigniter eidem commiserant, facultates diripere. 
Unde suis signum dedit, lituisque clangentibus, ali- 
quantulum amaricatus, abscessit, et Balduinus totam 
Tarsum solus obtinuit (i). Nec mora, Tancredo duae 
civitates optiraae : Azera (2) et Maraistra (5), redditae (i) Ce recit n'est pas parfaitement exact. Les Turcs n'evacuerent 
pas clandestinement Tarse (aujourd'hui Tarsous), mais ils arborerent 
le drapeau des Chretiens , en promettant de se rendre, s'ils n'etaient 
pas secourus. Ce fut Baudouin qui acheva de les chasser des tours, 
qu'ils occupaient encore, lorsqu'il eut remplace Tancrede dans l'inte- 
rieur de la place. 

(2) Lisez : Adana. Cette ville est situee a huit lieues est de Tarse. 
Tancrede, la trouvant deja occupec par un chevalier Bourguignon, 
nomme Guelfe, passa outre, apres s'y etre repose et approvisionne. 

(5) Lisez ■ Mnlmistra , l'ancienne I\Inpsuesiia, appelee aujourd'hui [1097] LIBER NONUS. 515 

sunt, et castella quamplurima. Porro oplimates alii 
Armeniorumterram cum exercitibus suis intraverant. 
Venientibus iliis, Alfia civitas (i) reddita est, indip-e- 
nceque illius terrae (2), militari viro, nomine Simeoni, 
ad defensandam terram commissa est. 

Major exercitus Caesaream Cappadociae (5) venit, 
quae ad solum usque diruta erat. Ruinae tamen , utcum- 
que subsistentes , quanti fuerit testabantur. 

Plastencia (4) , civitas pulchra , et uberis glebae 
opiraa, quam Turci, pauloante, tribus obsederant heb- 
domadibus , sed inexpugnabilis nuUatenus expugnari 
potuit, Christianis illico gralanter patuit. Hanc quidera 
Petrus de Alfia (5) petivit , et ab optimatibus indiffi- iMessisse, a six heures sufl-est d Adana et a trois lieues de la nier, sur 
la riviere de Djihan, Vaucien Pyrnmus. Cette place se corapose de 
deux chateaux, dont l'unest appele CM//--^/«a (fabrique des iuGdcles), 
probablemeut parce qu'on le suppose construit par les croises. 

(i)Ceiieu est pareillement nomme^lftn par Baudri. ^31. Michaud et 
Poujoulat n'en ont point retrouve de traces dans leur vo\ age de Syrie. 
IMathieu Paris, qui nomme cette ville Azenn, pretendque ce fut le duc 
de IVormandie, qui s'en empara, et qui la donna a ce Simeon, lequel 
aurait ete l'un de ses chevaliers : Et dedit eam suo militi Simeoni. 
L'auteur du Belli Sacri Historia, temoin oculaire, nous dit, au con- 
traire, que ce Simeon ctait du pays : In illa ortus regione. 

(2) La petite Armenie. 

(3) Tous ies hisloriens de la premiere croisade ont conimis la meme 
erreur, en croyant retrouver entre Erecli et Cosor remplacement de 
rancienne Cesai-ee de Cappadoce, aujourd'hui Kaisarieh, situee bien 
loin de la, dans la partie septentrionale de TAsie-Mineure. 

(4) Plnstentia (Baudri). ]\ous ne pouvons indiquer remplacement 
de ce lieu , qui n'a pas ete retrouve par les historiens modernes des 
croisades. 

(5) Ce personnage est appele par Robert de Saint-Remi Petrus ab 
Alpibus; par Pierre Tudebode, Petrus de Alaph. Peut-etre serait-ce 
Pierre d'AuIps, gentilhomme Provencal, qui, apros avoir accom- 
pagne Robert Guiscanl a Cephalonie en io85, prit parti dans les 510 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1097] 

culter obtlniiit, ad tuentlam et expugnandam terram 
in lidelitate Sancti Sepulcri et Christianitalis, Boa- 
mundus, militarium nefjotiorum vir industrius, accitis 
militibus de suis quos voluit, Turcos, qui Plastenciam 
obsederant , et exercitum haud longe praeibant ut no- 
cerent, curiose insecutus est, sed frustra, quoniam 
eos invenire non potuit. 

Ventum est ad Coxon (i), nobilera et copiosam civi- 
tatem, quam alumni illius Christianis, fratribus suis, 
libenter reddiderunt. Ibi tribus diebus fatigatus pau- 
savit exercitus. Relatum est comiti Tolosano, quod 
Turci, qui fuerant in Antiochiae custodia, discedentes 
aufugissent. Igitur, cum suis consiliatus, elegit quos 
praemitteret , qui iter diligenter investigarent, et 
caetera curiose explorarent. Ad hoc directi sunt viri 
consulares, et disciplinae militaris gnari. Vicecomes 
de Castellione, Guillelmus de Monte-Peslerio, Petrus 
de Roasa et Petrus Raimundus (2) , cura militibus armees Grecques, et devint a Constantinople la souche de la puissante 
famille des Petraliphes. 

(t) Cosor ou Cocson, 1'ancien Cucusus, celebre par l'exil de saint 
Jean Chrysostome, en 4o4- 

(2) Pierre, vicomte de Castillon. 

Guillaume V, fils d'Ermengarde, seigneur de Montpellier (io85- 
1121). Ce seigneur se distingua au siege de Marrah, et y commanda 
la tour mobilede bois, au moyen de laquelle on penetra dans la ville. 
Son fils, dont on trouve le testament dans le Spicilege de d'Achery, 
alla aussi a la Terre-Sainte. 

Probablement Pierre de Roaix ( Vaucluse) (Petrus de Roias, Pierre 
Tudebode). 

Pierre Raimond d'Hautpoul. 

Pierre Tudebode ajoute un autrc personnage qu'il appelle Aralium 
vicecomitem , et qui envoya au comte de Toulouse plenam hastam de 
Inbiis et tiasibus Turcorum. [1097] LIBER NONUS. 517 

multis, in vallem Antiochiae veneiuiit, et ibi rem 
aliter audierunt. Turci enim copiose praeparabant se 
ad defensandam urbem. 

Petrus de Roasa, declinans ab aliis, vallem de Ru- 
gia (i) introivit, inventisque Turcis quamplurimis, 
graviter eos caecidit, superavit atque fugavit. Ar- 
menii, auditis secundis successibus Christianorum , 
frequentibus quoque infortuniis paganorum, reddide- 
runtPetro Rusam civltatem, et castella queedam. Ma- 
jor exercitus difficile iter aggressus est. Ibi gradieban- 
tur rependo per montana nimis aspera et scopulosa, 
ubi tristes mira perpessi sunt detrimenta. CoUideban- 
tur et conquassabantur, laboranles et deficientes per 
viam inviam. Labebanturequi in immanepra^cipitium. 
Multi, equis vel clitellariis cum rebus superpositis illic 
amissis, pauperati sunt. Postquam calamitosasangustias 
vix evaserunt, ad quamdam civitatem, quae vocatur 
Marafim (2), diverterunt. Convenae vero nostratibus (i) Suivant M. Poujoulat, remplaceraent de la ville et du cliateau 
de Kugia serait occupe aujouid'hui par lc village de Rilia, la troisieme 
lialte de ritineraire de Lattaquie a Alep. 

(2) Maresie, aujourd'hui Marash, a huit ou dix heures de Cosor. 
Cest dans ce trajet que ies croises eurent a franchir les escarpemenls 
les plus impraticables de la chaine du Taurus, auxquels ilsdonnerent, 
dans leurs imprecations, le nom de montagiies du diable. Pierre Tu- 
debode surtout ne saurait assez les maudiie : Dinbolicn inonlnnen, 
execrata montanen. 11 nous peint les chevaliers, battant des mains 
dans leur desespoir, et vendant leurs armes au plus vil prix, pour s'ea 
debarrasser; quelquefois nieme les laissant ca et la, par rimpossibilitc 
de les transporter au milieu de ces precipices. 

Godechilde de Toeni, fille dc Raoul II de Toeni, et femme de 
Baudouin dc Boulogne, mourut et fut enterree a Maiesie. Cette ville 
occupe 1'emplacement de rancienne Germanicie. On avait ctc oblige 
de s'y arretcr pour altendie Boemond, qui , malgre tout cc qne notrc 518 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1097] 

copiosum mercatuin detulerunt. Ibi aliquantisper de- 
raorati sunt, donec qua iitumlibet recjearentur ( i). Post 
haec, ingressi sunt \allem inclytam, spatiosam et ube- 
rem, in qua regia et famosa civitas Antiochia sitaest; 
quae totius Syrise metropolis et princeps est, in qua 
primicerius apostolorum Petrns cathedrara habuit pon- 
tificalera. Nunc, occultoDei judicio, sedjuslo, plurimae 
in ea ecclesiee dirutae suiit , et quibusdam humanis 
usibus irreverenter applicatae sunt (2). Cursitores, auteur va uous dire de son activite, etait reste en arriere du gros de 
l'armee. 

(i) iXotre auteur a neglige de parler de roccupation par les croises, 
d'Artesie, l'ancienne Chalcis, ville situee entre Maresie et Antioche, 
qui s'etait rendue a Robert, comte de Flandre. Pres des ruines de 
cette ville et de son chateau, un village porte encore le nom d^Ertesi. 
Suivant Mathieu Paris, le duc de Norraandie aurait pourtant concouru 
ii sa prise. 

(2) Guillaunie de Tyr nous fournit de curieux details sur les outrages 
que les Musulmans, tres iconoclastes de leur nature, avaient fait subir 
aux figures des Saints, peintes sur les murailles des eglises d'Antioche : 
F^enerabilcs quoque Snuctorum imngines [quibus simplex populus et 
plebs Dei cultrix , pia ruditate commendabilis, quasi pro libris utitur , 
quce vice lectionis simpliciores ad devotionem excitant) ex ipsis corra- 
serant parietibus et quasi in viuentes personas descevientes , oculos 
effoderant , mutilaverant nares , et luto sumpto de immundis obduxe- 
rant. Will. Tyr. Hist. lib. vi. Yoici maintenant d'autre3 details non 
moins curieux, sur la transformation de 1'eglise de Saint-Pierre en 

trois mosquees Et ipsi Turci tenuerunt, potius fcedaverunt eccle- 

siam Sancti Petri, et de illa domo Deifecerunt tria oracula diabolo , 
omnesque imagines , qucB auro argentoque erant pretiosissime compo- 
sitcB, atque mirabiliter per totam ecclesiam fulgebant , cooperuerunt 
calce vel gypso et per omnem imaginem scripserunt litteras dcemo- 
num. Belli Sacri Hist., LX. Yoyez aussi les details fournis a la suite 
de ce passage, sur une figure du Sauveur au milieu du plafond, d'abord 
rachetee moyeunant une renne annuelle par le patriarche, puis mira- 
culeusemcnt protegee conlrc le fanalisnic dcs musulmans pendant le 
>iec;e. [ocT. 1097] LIBER NONUS. 519 

dum ad Pontem Ferreiira (i) propinqiiareiit, Turco> 
invenerunt innumeros, munitum Antiochiam festi- 
nantes. Itaque repentino in eos impetu facto (semper 
enim Christiani proficiscebantur armati), subito con- 
tlictu eos consternaverunt (2). Multis deletis, ad pro- 
pria castra, quae super fluminis ripas metati fuerant, 
reduxerunt eorum burdones (3) , quos multimodis 
onustos victualibus et diversis gazis, ad propriam ci- 
vitalem deducebant. Factum est igitur immensum in 
castris gaudium, lum pro victoria, tum propter 
opima, quae adeos reportarant cursitores, spolia. Quo- 
tidianas ergo et continuas Deo referebant laudes et 
gratias, qui, pro suo amorea natali solo procul exu- 
lantes tam excellenter protegebat inter phalanges 
ethnicas. 

Buamundus, pigritiae, vel somnolentiae, nunquam 
adquiescens (irrequietusenimhomo erat),cumquatuor 
millibus militum prope Antiochiae portamcaute clan- 
destinus venit, si qui forte latenter ingrederentur, 
vel egrederentur, expectans. 

IX. Summo diluculoexercitus de loco, in quo erant, 
tentoria collegit, Antiochiam accessit, quarta feria, (i) Ce pont de neuf arches sui- l'Oronle, et hon sur ie Pharphar, 
etait situe a quatie lieues cFAntioche. M. Michaud nous apprend qu'il 
a ete renverse en 1822, par lui treniblement de terre, avec lcs deux 
tours revetues de lanies de ier (au moins sur leurs portes), auxquelles 
il devait son nom. Guillaume de Tyr cherche une autre origine a ce 
nom , et pretend la trouvei' dans lc noni de Fer qu'il attribue a rOrontc 
a Antioche. 

(■2) Dans ce combat, le duc de Norniandie fut charge du coniman- 
dement de Tavant-garde. Les etcndards de l'armee chrelienne furent 
confies a Roger de Barneville et a Evrard du Puiset. 

(5) Mulcts, betes de sommc. 520 HISTORIA ECCLESIASTICA. [xxi" ocr. 1097] 

xii° kalendas noverabris (i) , tentoria sua coaptavit, 
et a tribns portis civitatem usque iii'"*™ nonas junii (i) 
virililer obsedit. Nani altera parte (5) obsessa non fuit, 
quoniam tam porrectis et inaccessis coangustabatur 
scopulis et montanis, ut nullus illac se accommodaret 
ad obsidendum locus. jNimius tlmor invasit Antioche - 
nos et omnes circurapositos , ut nullus eorum expec- 
tare cursitorum auderet occursum. Diebus itaque 
ferme xv siluerunt. Terra vero, quce circa Antiochiam 
adjacebat, prout vallis est fertilis, erat ubenima, vl- 
netis referta , fructibus et frugibus jocunda, arboribus 
nemorosa, hortis opima et pascuis opulenta. De civi- 
tate Armenii multi et Suriani, christiani, sed Turcis 
obnoxii , fugam slmulantes, audacter In castra exlbant, 
mendicantes, castrensiumesseexplorabant, etremean- 
tes, Turcis intimabant , et sic els multum oberant (4)- 
Antiochenl ergo, palefactis castrensium consiliis, coe- 
perunt paulatim intrepidi prodire, et peregrinos ag- 
gressibus coanguslare , et incautos trucidare , et latro- 
ciniis, aliisque clrcumventionibus aggravare. Sic in 
circuitu omnes vias obsidebant, et a mari et a monta- 
nis omnia Christianis claudebant. Pejus itaque obsi- 
debantur qui forls erant, quam qui intus latitabant. 
De proximo castello satis munlto, nomine Arech 5), (i) Le mercredi 21 octobre 1097. Suivant Guillaume de Tyr, c'au- 
rait ete le 18. 

(2) Le jeudi 5 juiu 1098. 

(3) Du cote du midi. 

(4) Yoyez, dans Guillaume de Tyr, l'atroce stratageme au moyen 
duquel Boemond debarrassa Parmee chretienne de ces espions. 

(5) Le chateau de Harenc , bati sur une elevation , a deux heures du 
Pont de Fer, porte encore aujourd'hui le nom de Kirliz-Kalessi (cha- 
teau dcs jeunes fiUes), par la traduction duquel Alhert d'Aix le dc- [1097] LIBER NOINUS. 521 

Turci in Christiauos irruebant, insidiisque indigena- 
rura multi occubuerant. Optiraates ergo christiani 
condolentes, Turcis obviaverunt , ad conflictura eos 
provocaverunt, et ad locum, ubi Boammundus cum 
suis in insidilsdelituit, fugara fingentes, scienter decli- 
navermit. Ibi Christianorura duo millia (i) occisi sunt. 
Porro Boamundus, prceliator fortissimus, de insidiis 
concitus surrexit, et Turcos aggressus, multos peremlt, 
et quosdara vivos relinult, quos ante portara clvitatis 
soleraniter in spectaculura decollavit. Deinde castren- 
ses super vertlcera montis, qui dlcitur Maregard (2), 
castellum aedlficaverunt, quod per dierura successio- 
nes Heroum unusquisque in ordine vicis suce custodie- 
bant. Interira attenuata sunt victualia , quia rieque 
cursitare audebant, neque raercatura habebant. Quod 
vero in valle reperierant, affluenler consurapserant. 
Cibaria igltur oranla percara erant; faraes inhorresce- 
bat, quoniara pabula omnia de die in diem deficiebant, 
et intus adversarii cavillantes gaudebant. 

AnnoabincarnatloneDominiM^xc^vii^jindictionev", 
celebrata Nativitate Christi (5), Buaraundus dux, et 
FlandrensIsRodbertus, non sine reraanentlura lacryrais signe. Cette place etait tombee au pouvoir de Tanciede, avec presque 
tout le reste de la Cilicie, apres son depart de Malmistra ; mais elle 
avait ete reprise par les musulmans. 

'i}Notre auteur commetici une erreur grave, qui lui appartient en 
propre. Au lieu de ces mots : cluo milites , qui se trouvent dans le 
recit de Baudri , il a ecrit : duo millia. II y eut bien, a ce qu'il parait, 
deux mille hommes de tues ; mais ce fut du cole des Musulmans. 

(2) Cette montagne avait ete nommee Mauregard (Mal Reguard) 
par les croises, mecontents de ce qu'elle dominait leur camp, et par- 
liculieremenl 1'emplaccment occnpe par Boemond. 

CS) Lc lundi '-»8 decembre 1097. 522 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1097-1098] 

processeriint, et cum eis militum etpeditum plus quam 
XX millia per Sarracenorum colonias dispersi sunt. 
Arabes autem et Turci ab Jerusalem et Damasco, et 
ab aliis multarum regionum municipiis convenerant, 
ut Antiochiae subvenirent. Qui, ut Christianos per re- 
gionera suam dispersos (i) audierunt, admodum gavisi 
sunt, sperantes se illis pro certo praevalituros, utpole 
quos opinabantur paucos et adventitios. Intempesta 
igitur nocte, duas acies in insidiis ordinaverunt, unam 
a facie, alteram a tergo. Armipolens comes Flandriae 
et Buamundus diluculo in eos unanimiter irruerunt, 
et invocato nomine Jesu cum signo crucis, constan- 
tissime praeliati sunt, et multi paganorum mortui 
sunt. Verum de spoliis eorum parum ditatl sunt Chris- 
tiani , quia olium non habuerunt eos persequendi , vei 
spoliandi (2). Interea Turci, qui in praesidio urbis 
stabant, audientes Buamundura abscessisse, audacter 
exibant, et in ipsis jam castris discurrebant. Explora- 
verunt enim quae tentoria languidiora reperirentur. 
Quadam die, unanimiter in castris irruerunt, et comi- 
nus in Christianos impegerunt , nondum scientes quod 
sui devicti essent. Die illa , vehementer Ismaelitae in 
castris desaevierunt , et multi ex Christianis perempti (i) Une autre circonstance devait encore relever l'esperance des 
musulnians ; c'etait la continuation de Tetat valetudinaire du duc de 
Bouillon , nou encore remis des suites de sa lulte avec l'ours, et du 
comte de Toulouse, qui resta malade jusqu'au printeraps. 

(2) Ce combat eut lieu le 5i decembre. Notre auteur se trompe ici 
sur la circonstance qui empecha Boemond et le comte de Flandre 
de recueillir les fruits de leur victoire. Ce ne fut pas le temps qui 
leur nianqua, mais des chevaux. II v en avait a peine un millier en 
bon elat dans loutc l'ai mec. [1098] LIBER NONUS. 523 

simt. Inter quos Podiensis liinc signifer occidit (i), et 
nisi luteae interessent salebrae , quae civitatem a castris 
dirimebant, et transitum nullum, vel difficilem, sine- 
bant, laxis liabenis ipsa protererent tentoria, et de- 
baccharentur in Christianorum gentem, quae jam ali- 
quantuhim raarcuerat (2). 

Buamundus, de Sarracenorum regrediens belloper- 
acto, sed modico qucd depraedaretur invento, alia 
conscendit montana. Sed in tantam terra jam redacta 
fuerat A^astltatem, ut multi vacui remeaverint. Incas- 
sum ergo hiboraverant, nisi quod de Turcis solemniter 
triumphaverant. Sed nulla victoria famem extinguit, 
ubi totum , quod mandi debeat, deficit. Parum laetitia 
durat, quam egestas panis contristat. Reversi sunt au- 
tem ad castra, quae perhorrescens sauciabat inedia. Ar- 
menii et Suriani, lucris inexplebiliter inhiantet), 
Christianos rediisse vacuos videntes , ad opportuna et 
remotiora loca decurrebant, et coementes cibaria quae 
reperiebant, in castra deferebant, et multo pretio, quod 
vill coemptum erat , venditabant. Morbi lues castra 
contaminabat. Ditiores multa indigentibus et ostiatim 
postulantibus donaria conferebant, sed tamen multis 
diebus sustinere tot millia non poterant. Cogitaverunt (i) Heraclius, porle-etendard de l'eveque du Pui, frere puine de 
Pons, viconite de Polignac. Les Turcs s'emparerent de 1'etendard. 
Suivant Raimond d'Agiles, ce seigneur ne le portait pas au moment 
oii il recul au visage le coup de fleche dont il mourut, dit-on, le 
9 juin suivant. 

(2) Notre auteur a negligede parler d'un pont de bateaux, qui facilita 
beaucoup les operations du siege, et que les croises avaient etabli, des 
les premiers jours du siege, sur l'Oronte, en amont du pout d'An- 
tioche, a peu pres vis-a-vis la porlc qui prit dans la suite le nom do 
portc dii Dur ]| s'a£:;it ici dn maraissiluc en avantdc la portcdu Chicn. 524 HISTORIA ECCLESIASTICA. [1098] 

Igitur aliqul castra subterfugere. Guillelmus Carpen- 
tarius et Petrus Eremita latenter fugerunt; quos in- 
ventos Tancredus apprehendit, et inhoneste convicia- 
tos, ad exercitura redire compulit. Dein Boamundus 
ad se deductos probrosis coercuit verbis, et dignis 
castigavit angariis (i). Tunc homines et equi incom- 
modo pari laborabant , et evadendi desperatione nuta- 
bant. Adeo Christianorum equi defecerunt, ut in tanto 
et toto exercitii vix mille milites invenirentur, qui ca- 
ballis uterentur. Tatanus, natione Greecus, satellitum 
imperaloris princeps, melu mortis inter tot detrimenta 
expalluit, et multa sociis promittens profutura, lega- 
tionem ad Augustum suscepit, et abscedens, nunquam 
postmodum ad eos rediit (2). Probitates et fidelitatem, 
' multimodosque angores obsidentium urbem Alexio 
Csesari luculenter retulit, et Guidonem (3), Guiscardi (i) On ne leur epargna pas les injures en effet, et l'on rappela de la 
maniere la plus dure au vicomte de Melun la maniere tres peu hono- 
rable, dont s'etait terminee sa campagne contre les Maures d'Espagne : 
Forsitan propter hoc , nequnm, voluisti tradere hos milites et exerci- 
tum Chrisli, sicut tradidisti alios in Hispania, lui dit Boemond. 

Gui Troussel faisait aussi partie des fuyards, et reussit peu de temps 
apres a s'echapper, quoiqu'il eut prete les serments les plus solennels 
de rester desormais fidele au drapeau de la Croix. \ oyez Raoul de 
Caen, qui rappelle Gui-le-Roux. Suivant Pierre Tudebode, temoin 
oculaire, il n'auraitau contrairedeserte, qu'aveccette autre categorie, 
qu'on appela les Funambules, 

(2} Le decouragement gagna jusqu'au duc de JNormandie, qui se 
retira a Laodicee, et ne rentra au camp qu'apres en avoir ete sorarae 
a trois reprises. Suivant Raoul de Caen, Robert aurait ete appele a 
Laodicee par une garnison d'Anglais refugies, que Tempereur Grec y 
aurait placee, mais qui, deja lasse du joug Byzantin, aurait voulu se 
soumettre volontairement au fils, apres s'etre expatriee pour se sous- 
traire a la dominatiou du pere. 

(3) Ce jcune prince raourut au relour de la Terre-Sainle en 1107. [februario 1098] LTRER I^^ONUS. 525 

ducls fiJium , praeclarosque Francorum proceres, qui 
cum multls sodalibus sequebantur, sed ab Augusto 
Constanlinopoli honorifice detinebantur, ut socios 
adire festinarent excivit. Auditis itaque certis rumori- 
bus, imperator ingentem exercitum aggregavit, et 
cum multis copiis, utChristicolis subveuiret, iter iniit. 
Sed pravis, ut in posteris dicemus, consiliis bonum in- 
coeptum non peregit. 

Gens interim pauperata furtim discedebat, vadens 
quo se vivere putabat. Ad mare nullus audebat acce- 
dere, quoniam viae et avia servabantur. Ecce iterum 
iama recens percrebruit Turcos innumeros adventare, 
et ingruentiam necis omnibus confestim imminere (i). 
Tot enim erant, quod vix multorum stadiorum suffi- 
ceret eis quaquaversum porrecta capacitas. Exangues 
Christiani pallebant, et raulti eorum marcida colla 
circulabant. Nobilitas tamen de bello disputare ausa 
est. Cuncti optimates confluxerant , omnesque se invi- 
cem cohortabantur. Quod videns sagax Buamundus, 
eis valde congratulatus est, prolatoque sapienti consi- 
lio, cum admonitione facunda ad bellum cohortatus 
est. Pedites in castris jussit remanere, et portas civita- 
tis diligenter observare , ne reseratis illis cives possent 
libere discurrere. Omnes milites cum invocatione no- 
minis Domini Jesu armati , et sancta communione Voyez dans le Recueil des Hisloriens de France, de Duchesne (t. IV, 
p. 95 ), un recit de ses derniers moments, qui presente un singulier 
contraste avec la tendresse frateruelle exaltee, que lui pretent les his- 
toriens des croisades. 

(i) Cest a la suite de ce comhat iivre sur les hords du lac d'An- 
lioche, comme le dit notre auteur, que les Chretiens reprirent le cha- 
teau de Harenc. 526 HISTORIA ECCLESIASTICA. [ix" febr. 1098] 

prciemuniti , processerunt e castris, cum multis utrius- 
que catervse lamentisc Neutri confidebant tlc se, nec 
sacerdos, nec mulier, nec popularis, nec miles. Nec 
isti nec illi sperabant se de caetero posse frui aspectu 
mutuo. Hi et illi proruebant in carorum oscula, et 
omnes \n lacrymas ciebantur. Milites hospitati sunt 
iiiter fluvium, qui antiquo nomine Daphnes vocatus 
est (i), qui praeterluit Antiochiam et lacum. Audierant 
siquidem Turcos in castello Arech convenisse, ultra 
Pontem Ferreum. tmpigri Christianorum optimates 
ante lucanum convenerunt, et aurora prima illu- 
cescente, gnaros exploratores praemiseruut. Qui cele- 
riter revertentes, Turcos adesse, etduas copiosas acies 
praestruxisse , acclamaverunt. Viderant enim eos , ex 
altera iluminis ripa accelerantes. Tunc Christianorum 
proceres locuti suntde bello ordinando, et negotium 
illud commiserunt Buamundo. Ordinatae sunt itaque 
sex acies. Quinque ex illis processerunt , quae belli 
pondus sustinerent, et inimicum agmen efficaciter fe- 
riendo vepellerent. Boamundus cum acie sua postre- 
mus paulatim gradiebatur, omnibus provisurus et 
subventurus, et, si Turci praevalerent prioribus, to- 
tam belli ingruentiam excepturus. Litui clangebanl, 
buccinae reboabant. Utriusquemultitudinisclamor au- 
diebatur, et acerriraum certamen utrinque agebatur. 
Cominus utraeque instabant legiones. Jam clypeo 
clypeus, jam umbone umbo repellebatur, et confrac- 
tis hastis enses mutilabantur. Supervenere Turcorum 

(i) Daphne, aujomdMini Doueik , est a deux heures de marche 
d'Antioche; a l'ouest de cette ville et a gauche dc rOronte, sur ]<• 
chemin de Lattaquic. Les eaux de ses fontaines vont se jeler dan? 
1'Oronte. [ixOfebr. 1098] LIRER NONUS. 527 

succentiiriae (i), quae graviter coeperunt Christianos 
impellere. Nequibant Francl tantum impetum tot exa- 
minatarum nationum sustinere, sed titubantes coge- 
bantur cedere. Tantus enim erat clamor et strepitus 
et telorum imber, ut ipsumetiam obnubilarent aerem. 
Ingemuit Boamundus, qui undique prospiciebat eis, 
tanquam oculatus totus, et ait : Christe , tuos sustenta 
Christianos. Et adjecit : /?o<^/>c?r/e (Rodbertus siqui- 
dem, Girardi filius, suum d